HOME
 
NIEUWS nieuw
 
HANDWERKONDERWIJS
TE DORDRECHT
  artikel 1 - januari 2010
  artikel 2 - mei 2010
  artikel 3 - juni 2010
 
A chronologische gevonden historische feiten
  1. periode <1850
  2. periode 1851-1870
  3. periode 1871-1880
  4. periode 1881-1885
  5. periode 1886-1890
  6. periode 1891-1900
  7. periode 1901-1910
  8. periode 1911-1920
  9. periode 1921-1940
  10. periode >1941
B onderwijzeressen in de (nuttige)(en fraaie) handwerken
  tijdschema
  alfabetische lijst A t/m F
  alfabetische lijst G
  alfabetische lijst H t/m J
  alfabetische lijst K t/m L
  alfabetische lijst M t/m Q
  alfabetische lijst R t/m U
  alfabetische lijst V t/m Z
C lagere scholen
  Lagere Scholen
D namen/aantal leerlingen handwerken
  tabel aantallen 1860-1877
  in 1859 t/m 1865
  in 1866 t/m 1870
  in 1871 t/m 1875
  in 1876 t/m 1880
E bronnen Dordts archief
  informatie
  notulen schoolcommissie
  brieven schoolcommissie 1855-1859
  brieven schoolcommissie 1860-1865
  brieven schoolcommissie 1866-1869
  brieven schoolcommissie 1870-1873
  brieven schoolcommissie 1874-1878
  jaarverslagen Diacon. Naai- en Breischool
  vereniging Tesselschade
   
  schoolorde lagere school 1823
  instructie kinderschoolhouders 1828
  bepaling Stadsschool 1837
  rooster Diaconieschool ca 1840
  reglem. Diac. brei-en naaischool 1840
  instructie onderwijs meisjes 1842
  reglem. Verstelschool vrouwenver 1851
  reglem. Bijz. bewaarschool 1852
  brieven Diac. brei-en naaischool 1852
  instructie Diac. brei-en naaischool 1856
  reglem. Diac. brei-en naaischool 1857
  instructie Stads-Armenschool 1858
  instructie Stads-Tussenschool 1858
  instructie school J.S.C. Kretschmer 1859
  instructie school M.M. Hofman 1859
  rooster school Kretschmer 1859/1861
  rooster school Hofman 1859/1861
  instructie Stads-Burgerschool 1862
  rooster Burgerschool 1865
  rooster M.U.L.O. R. Usener 1867-1870
  instructie openbare armenschool 1868
  besteding schoonmaken lokalen 1868
  reglement bewaarschool Steenstraat 1869
  rooster kweekschool bewaarschool 1873
  bestek meisjesschool Berckenpoort 1874
  instructie hoofd/helpsters 1895
  examens huishoudschool
  leerplan huishoudschool 1925
F Dordtse merklappen/fournituren
  merklappen
  fournituren
G Teken- en schilderschool
  Leendert Ek (gebouw Pictura)

* * *

   
   
  HANDWERKONDERWIJS
IN NEDERLAND
   
A examens nuttige en fraaie handwerken
  wetten examens handwerken
  tabel aantal geëxamineerden 1885-1918
  index geëxamineerden 1885-1918
  procesverbaal 1889
  procesverbaal 1897
  procesverbaal 1906
B overige onderwerpen
  Ver. Nederl. Modevakbond (opger. 1912)
  Cécile Dreesmann (1920-1994)
   

* * *

 
borduurboeken
algemene borduur-informatie
index namen (merklap boeken)
links naar andere website
 
 

 

 
 
EMAIL