DORDTSE MERKLAPPEN

 

* * *
Catharina Adolphina van der Noordaa (* 10-2-1839)
* * *

Genealogische gegevens:
 I. Simon v.d. Noordaa, tr. Flora Theodora Verploegh

II. Simon Hendrik van der Noordaa, geb. Hekelingen op Putten 16-4-1793, munten penningkundige, substitut griffier, overl. Dordecht 3-1-1851, tr. Henriette Louise Grimm.
NB.
- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: C1009 geheel
  Naam: Simon Hk. van der Noorda
  Huur(waarde): f 125
  Drie procent: f 3,75 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 3,75
  Negen procent: f 11,25 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 11,25
  Folionummer: 34 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
Kinderen:
1. Simon Jan Hendrik van der Noordaa
2. Jan Willem van der Noordaa
3. Maria Flora Elisabeth van der Noordaa
4. Theodora Flora Henriette van der Noordaa
5. Henriette Louise van der Noordaa, geb. Dordrecht 7-3-1833, overl. 11-5-1909, tr. Batavia 21-1-1862 Jan Willem Kroon.
6. Francois Karel Lodewijk van der Noordaa
7. Catharina Adolphina van der Noordaa
8. Catharina Adolphina van der Noordaa, geb. Dordrecht 10-2-1839 (B181 Gravestraat), maakt een merklap in 1849 (10 jaar oud)
9. Christina van der Noordaa

Merklap 1849 (foutief geborduurd het jaartal 1840)
(stramien: elk 10de draad (horizontaal) heeft de kleur geel)

merklap_noordaa1849.jpg (103076 bytes)

AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKK
LLMMNNOOPPQQRRSSTTUU
VVWWXXYYZZ112233445560
7788991010
ABCDEFGJK
LMNOPQRST
UVWXYZ
C.A. v.d. Noordaa oud
10 Jaren
Dordrecht 1 Junij 1840

Bronnen:
- family Amborn;
- http://www.noordaa.info/van_der_noordaa;

* * *
Suze Wijers/Wyers (* 10-8-1888)
* * *

Genealogische gegevens:
I. Johannes Ludovicus Wijers, koopman (firma J.P. Wijers), tr. Maria Barbera Kroes.

II. Johannes Petrus August Wijers, geb. Dordrecht 26-11-1851, overl. Dordrecht 7-12-1914, tr. Susanna Victorina Martha Maria van Dooren, geb. Tolburg 12-1-1857, overl. Dordrecht 4-1-1941, dochter van Franciscus Martinus Ludovicus van Dooren en Gijsberdina (Dientje) Paaijmans.
Kinderen:
1. Suse Maria Hermina, geb. Dordrecht 10-8-1888.
2. Maria Johanna Susanna, geb. Dordrecht 1889.
3. Frans Hendrik Marie Wyers.
4. Johannes.
5. Betty.
6. Karel.

III. Suse Maria Hermina Wijers (Suze Wyers), geb. Dordrecht 10-8-1888, overl. 29-3-1967, tr. Dordrecht 25-11-1915 Bastiaan Jacob Verheij, geb. Middelburg 3-9-1872, adv en procureur, overl. 5-5-1938, zoon van Baris Agathus Verheij en Catharina Louisa van den Berg.
Wonende: Burg de Raadtsingel 19, 29 / Singel 57 (vanaf 15-6-1922).
Kinderen:
1. Cornelis Johannes Verheij, geb. Dordrecht 11-1-1917, vertrekt naar Leiden 30-9-1937.
2. Betty Delphine Verheij, geb. Dordrecht 31-12-1918. 
3. Jacoba Maria Matthia Verheij, geb. Dordrecht 1-7-1922, overl. Sarlat (F) 4-4-2006, tr. Frank R.M. Meltzer, overl. 1995.
4. Bastiaan Jacob Verheij, geb. Dordrecht 23-6-1929.

1. Merklap ca 1896 (rode schoolmerklap)

wijers_1896.jpg (97608 bytes)

2. Merklap juli 1900 (rode schoolmerklap)

wijers_1900.jpg (91081 bytes)

Bronnen:
- Ebay, september 2009.
- Burgerlijke Stand Dordrecht;
- bevolkingsregister Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP);

* * *
Willemina Frederika de Leeuw (*16-10-1895)
* * *

Genealogische gegevens:
I. Andries de Leeuw, tr. Dordrecht 7-7-1852 Pietertje Nienkemper.


II. Andries de Leeuw, geb Dordrecht 26-6-1851 (erkend bij huwelijk), steenhouwer (1885), 29-12-1893 naar Groningen, uit Groningen 20-11-1896, overl. Dordrecht 10-2-1931, tr. Dordrecht 30-12-1874 Margrieta van Striemen, geb Dordrecht 25-11-1850, overl. Dordrecht 11-9-1920.
Wonende: Marienbornstraat 52rood; .. 16; Nieuwstraat 39; Krommendijk 20rood; Noordendijk 154;
Kinderen:
1. Pietertje, geb. Dordrecht 1-2-1875.
2. Willem Fredrik, geb. Dordrecht 26-9-1876, overl. 25-3-1878.
3. Cornelia, geb. Dordrecht 20-2-1879, overl. 24-2-1879.
4. Cornelia, geb. Dordrecht 24-6-1880, naar W658.
5. Andries, geb. Dordrecht 7-2-1883, overl. 20-11-1784.
6. Willemina Frederika, geb. Dordrecht 6-7-1885 (Marienbornstraat 52; akte 578), overl. 24-1-1887.
7. Alida, geb. Dordrecht 22-11-1887, 29-1-1896 naar s Gravenhage, tr. Dordrecht 15-2-1929 Henri Marinus Campagne, geb. Nieuwer Amstel.
8. Andries, geb. Dordrecht 15-5-1890, slotemaker, 12-7-1916 naar Ridderkerk, uit Ridderkerk 31-3-1917, teekenaar (o), 22-9-1917 naar Ridderkerk, tr.
Dordrecht 1920 Pietje Stijweg, geb. Sliedrecht.
9. Willemina Frederika, geb. Dordrecht 16-10-1895, volgt III.

III. Willemina Frederika de Leeuw, geb. Dordrecht 16-10-1895, maakt rode schoolmerklap (3 stuks) bij handwerkonderwijzeressen gezusters Kokkeel (ca 1900; boek 'Merklappen uit de lage landen' van Joke Visser), kantoorbediende, tr. Dordrecht 7-10-1928 Pieter de Geus, geb. Zwijndrecht 3-3-1897, boekhouder, zoon van Willem de Geus en Jannigje Schelling.
Wonende: Noordendijk 154; vertrekken 7-3-1940 naar Nieuwer-Amstel (Amstelveen, Wolfert van Borselenweg 57).
Kinderen:
1. Margrieta Willemina Fredrika de Geus, geb. Dordrecht 27-2-1930.

1. Merklap ca 1900 (rode schoolmerklap)

2. Merklap ca. 1900 (rode schoolmerklap)

Bronnen:
- Afbeeldingen merklappen: Merklappen uit de lage landen door Joke Visser (uitgave 1994);
- bevolkingsregister Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP);

* * *
Anna Catharina Maria (Annie) van Beek (*18-10-1905)
* * *

Genealogische gegevens:
I. Adrianus van Beek, tr. Maria Anna van Erp

II. Antonius van Beek, geb. Rosmalen 19-9-1853, architect (h), bouwkundige, opzichter gemeentewerken (o), overl. Dordrecht 10-7-1916, tr. Dordrecht 28-7-1887 Maria Mechelina Sluis, geb. Dordrecht 8-5-1865, dochter van Gerardus Sluis en Anna Catharina Schampers.
Wonende: Kromhout 140; Groote Spuistraat 23; Corn. de Wittstraat 14rood; 17 juli 1933 naar Alkmaar (Emmastraat 73);
NB
- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
  Nummer : 382(2)
  Naam : Catharina Maria Josephina van Beek
  Geboren : 19-3-1897 te Dordrecht
  Woonplaats : Oudenbosch, Kweekschool
  Examenplaats en -jaar : Breda 1915
  Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
  Aanmerkingen : examendag za 27 Maart 1915
  Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 933
Kinderen:
1. Adrianus Gerardus van Beek, geb. 8-8-1888 te s'Hage, overl. 13-11-1894.
2. Gerardus Maria van Beek, geb. 11-6-1890 te Dordrecht, RK priester, 3 mei 1930 terug naar Nieuw-Zeeland.
3. Adrianus Gerardus Antonius van Beek, geb. 22-10-1895 te Dordrecht, overl. 10-1-1896.
4. Catharina Maria Josephina van Beek, geb. 19-3-1897 te Dordrecht, kweekschool Oudenbosch (maart 1915), akte van bekwaamheid in nuttige handwerken (Breda 1915), 27-2-1917 uit Fijnaart, 17 juli 1933 eigen kaart.
5. Maria Anna van van Beek, geb. 13-5-1900 te Dordrecht, overl. 1-4-1901.
6. Adriana Catharina Maria van Beek, geb. 21-9-1903 te Dordrecht, 19-9-1922 naar Leiden.
7. Anna Catharina Maria (Annie) van Beek, geb. 18-10-1905, merklap op de lagere school (1913; 8 jaar), 17 aug 1928 naar s-Gravenhage (Waldeckpyrmontkade), 24-7-1929 uit Den Haag, 18-2-1933 naar Alkmaar (Emmastraat).

Merklap 1913 (rode schoolmerklap)

beek_van_1913.jpg (159963 bytes)

Bronnen:
- website An Moonen (www.antiquetextile.info).
- bevolkingsregister Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP);

* * *
Gemeenteschool 9 (S. van V.; GS 9) (ca 1900)
* * *

 

Merklap Gemeenteschool nr. 9 (rode schoolmerklap)

gemeenteschool9_dordrecht.jpg (252356 bytes)

Bronnen:
- Schoolmerklapje. Ongeveer honderd jaar geleden was het heel gewoon dat een meisje op de lagere school, basisschool, borduurles kreeg. Zo leerde zij een eenvoudig rood merklapje borduren. In het boekje 'De Vrouwelijke Handwerken' (het merken, mazen en stoppen) voor school en huis door A. Teunisse en A.M. van der Velden uit 1900 lezen we de volgende aanwijzing: 'Om de verschillende richtingen te leeren, waarin de draad bij het merken van letters wordt gewerkt, is het noodig, vooraf eenige randjes te laten merken... Dan de druk-hoofdletters, beginnende met de I, omdat de stokletters één of twee I's als hoofdvorm hebben, zooals: I, H, M, N, J, L, T, F, E, P, R, K, D. De schuine letters A, V, W, X, Y, Z. De ronde letters U, C, G, O, Q, S. Daarna de cijfers.
Wanneer hieraan de opklimming geleerd is, kan men vervolgens de letters alphabetisch laten werken, of in plaats hiervan tot herhaling elke leerling haar eigen naam op den merklap laten zetten. Ook is het zeer dienstig een paar verschillende letters met een cijfer er onder te laten plaatsen, zooals dit op huishoudgoed en kleedingstukken gewerkt wordt.'
We zien op dit merklapje dat de maakster, SVV, eerst de letters, dan de cijfers en als laatste de oefenrandjes geborduurd heeft. Rechts op het schoolmerklapje zien we GS9 staan. Dit is de afkorting van Gemeenteschool 9, in Dordrecht. Het merklapje is keurig afgewerkt met de flanelsteek.
Deze merklapjes waren oefenlapjes om later je linnengoed te kunnen 'merken', dat wil zeggen het linnengoed voorzien van initialen en eventueel met een cijfer erbij dat het aantal stuks aangaf dat in bezit was. Het merken van linnengoed was noodzakelijk omdat de was naar de bleek ging en je moest je eigen linnengoed terug kunnen vinden. Tegenwoordig is er geen reden meer om het linnengoed te merken, maar het heeft wel een extra charme als je eigen initialen op je linnengoed staan. En helemaal als je het zelf geborduurd hebt.
Gepubliceerd door Berthi Smith-Sanders op 16 september 2005.
[http://berthi.web-log.nl/berthi/2005/09/schoolmerklapje.html]

* * *
Smoklapje (Industrie- en Huishoudschool ca 1960)
* * *

Smoklapje Huishoudschool, Steegoversloot (Dordrecht), ca. 1960

smoklapje_huishoudschool1960.jpg (132168 bytes)

 

* * *
Eigentijdse Dordtse borduurlappen
* * *


merklap_wijers1896.jpg (171215 bytes) merklap_leeuw1900.jpg (151989 bytes) merklap_beek1913.jpg (138930 bytes)
merklap Suze Wijers ca 1896 (reproduction) merklap W.F. de Leeuw ca 1900 (reproduction) merklap Annie van Beek 1913 (reproduction)
stoplap.jpg (103063 bytes) merklap_noordaa_1849_repro.jpg (92229 bytes) merklap_gravendeel.jpg (119182 bytes)
stoplap 2000 merklap Van der Noordaa 1849 (reproduction) borduurlap 's-Gravendeel
gevel_steegoversloot50.jpg (102165 bytes) gevel_gravenstraat9.jpg (66597 bytes) gevel_wijnstraat37.jpg (110378 bytes)
gevel Steegoversloot 50 (nu 44) gevel Gravenstraat 9 (nu 15of17) gevel Den Theeboom Wijnstraat 37 (nu 75/77)

 

* * *

(c) EvD Dordrecht oktober-november 2009.