Bronnen Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
(http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46)

 

uit archief 6

- ENVELOP 1
* Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 11 te Dordrecht (april 1903);
* Leerplan voor de Herhalingsschool voor Meisjes in de gemeente Dordrecht (15 okt. 1902);
* Herhalingsschool voor jongens, leerstof in Duitsche taal (27-9-1904);
* Herhalingsschool voor jongens (15-10-1902);
* (drukproef) Leerplan voor de gemeenteschool 2, 4-9, 11 en 12 te Dordrecht (14-7-1906);
* (vervallen) Leerplan voor de gemeenteschool 10 te Dordrecht (nov. 1900; lessen beginnen 1e dinsdag in september).
* Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 10 te Dordrecht (nov. 1900);
* (3 stuks) Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 11 te Dordrecht (20 april 1903);
* Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 1 te Dordrecht (sept. 1895; geen lessen in nuttige handwerken);
* Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 2 tot 9 te Dordrecht (maart 1903; halfjaarlijkse klassen; klas 1 t/m 12);
* Leerplan voor de Gemeenteschool nr. 10 te Dordrecht (nov. 1900);
+
ENVELOP 2 ('vervallen leerplans der gemeentscholen nrs 4 en 8')
* gemeenteschool 2 / vervallen leerplans gemeenteschool 1-6. (27-4-1885);
* Leerplan gemeenteschool nr. 3 (27-4-1885);
* Leerplan gemeenteschool nr. 4 (27-4-1885);
* Leerplan gemeenteschool nr. 5 (27-4-1885);
* Leerplan gemeenteschool nr. 6 (27-4-1885);
* (7 stuks) Leerplan gemeenteschool nr. 4 (13-4-1895);
* (8 stuks) Leerplan gemeenteschool nr. 8 (april 1895);
[bron: stadsarchief Dordrecht 6-4185 (leerplannen lager onderwijs)]


- ENVELOP 1
* Lesrooster der openbare Lagere school no. 8 (1 juni 1919 en october 1919).
(halfjaarlijkse klassen 1 t/ 13 en een 14de klas; 3 uur handwerken per week; hoofd K. Klomp)
klas 5 ma-di-do 4 kwartier handwerken
klas 6 ma-di-do 4 kwartier handwerken
klas 7 wo-vrij-za 4 kwartier handwerken
klas 8 wo-vrij-za 4 kwartier handwerken
klas 9 wo-vrij-za 4 kwartier handwerken
klas 10 wo-vrij-za 4 kwartier handwerken
klas 11 ma-di-do 4 kwartier handwerken
klas 12 ma-di-do 4 kwartier handwerken
klas 13 ma-di-do 4 kwartier handwerken
klas 14 ma-di-do 4 kwartier handwerken
* Lesrooster school no. 8 (1 october 1918)(klassen 1 t/ 14; 3 uur handwerken per week; 3 dagen 4 kwartier)
* Lesrooster school no. 8 (1-3-1917 - 1 sept 1917)(halfjaarlijkse klassen 1 t/ 14; 3 uur handwerken per week; 3 dagen 4 kwartier)
* Roosters lesuren gemeenteschool no. 8 (1-9-1915 - 1-3- 1916)
klas 5 ma-di-do handwerken tussen 11.00-12.00 uur (jongens: ma=taal en schrijven, di=lezen, do=rekenen)
klas 6 ma-di-do handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 7 ma-di-do handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 8 wo-vrij-za handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 9 wo-vrij-za handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 10 wo-vrij-za handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 11 wo-vrij-za handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 12 wo-vrij-za handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 13 ma-di-do handwerken tussen 11.00-12.00 uur
klas 14 ma-di-do handwerken tussen 11.00-12.00 uur
* Lesuren school no 9 (1917).
* Lesuren school no 9 (zomerhalfjaar 1 april-1 October)(halfjaarlijkse klassen 1 t/m 16)
klas 5 ma-wo-vrij handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 6 di-do-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 7 ma-di-do handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 8 wo-vrij-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 9 wo-vrij-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 10 wo-vrij-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 11 ma-di-do handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 12 ma-di-do handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 13 di-vrij-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 14 di-vrij-za handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 15 ma-wo-do handwerken van 10.45-11.45 uur;
klas 16 ma-wo-do handwerken van 10.45-11.45 uur;
* Rooster lesuren gemeenteschool no. 9 (1 mei 1916)
klas 5 ma-wo-vrij handwerken tussen 11.00-12.00 uur....................t/m klas 16 (handwerken 3 dagen per week, 1 uur les)
* School no. 10 (1919-1920) (klas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 en klas 9)
klas 1A - di 3.00-4.00 handwerken, wo 10.50-11.00 uur handw., vrij 2.00-3.00 uur handwerken;
klas 1B - di 2-3 uur, wo 10.50-11.45 uur, vrij 3-4 uur...etc
* Rooster school no. 11 (21 oktober 1919)
klas 5 ma 11-12 uur handwerken, do 11-12 uur handwerken, za 11-12 uur handwerken
klas 6 di-wo-vrij tussen 11-12 uur handwerken
klas 7 di-wo-vrij tussen 11-12 uur handwerken
klas 8 di-wo-vrij tussen 11-12 uur handwerken
klas 9 ma-do-za tussen 11-12 uur handwerken
klas 10 ma-do-za tussen 11-12 uur handwerken
klas 11 ma-do-za tussen 11-12 uur handwerken
klas 12 ma-do-za tussen 11-12 uur handwerken
klas 13 di-wo-vrij tussen 11-12 uur handwerken
klas 14 di-wo-vrij tussen 11-12 uur handwerken
* School no 12
klas 5 di-do-za 4 kwartier handwerken
klas 6 ma-wo-vrij 4 kwartier handwerken
klas 7 di-do-vrij 4 kwartier handwerken
klas 8 ma-wo-vrij 4 kwartier handwerken
klas 9 di-do-vrij 4 kwartier handwerken
klas 10 ma-wo-za 4 kwartier handwerken
klas 11 ma-wo-vrij 4 kwartier handwerken
klas 12 di-wo-za 4 kwartier handwerken

ENVELOP 2
* Rooster M.U.L.O. (1919-1920; J. Temmink);
* Rooster M.U.L.O. (1918-1919)(klas 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 3A, 3A2)
* Rooster M.U.L.O. (1917-1918);
* Rooster gemeenteschool no. 1 (1916-1917);
* Rooster gemeenteschool no. 2
klas 5 di-do-za handwerken tussen 11-12 uur
klas 6 di-do-za handwerken tussen 11-12 uur
klas 7 ma-wo-vrij handwerken tussen 11-12 uur
klas 8 ma-wo-vrij handwerken tussen 11-12 uur
klas 9 ma-wo-vrij handwerken tussen 11-12 uur
klas 10 ma-wo-vrij handwerken tussen 11-12 uur
klas 11 di-do-za handwerken tussen 11-12 uur
klas 12 di-do-za handwerken tussen 11-12 uur
klas 13 ma-wo-vrij handwerken tussen 11-12 uur
klas 14 di-do-za handwerken tussen 11-12 uur
* Rooster Gemeenteschool no. 3 (ca 1914)
klas 5 ma-wo-za 11.00-11.55 uur.
klas 6 ma-wo-za 11.00-11.55 uur.....etc
* Gemeenteschool no. 4.

[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv. nr. 3258 lesroosters lagere school]

- Inschrijvingsregisters van leerlingen voor het voortgezet onderwijs , 1960
7263 Industrie- en huishoudschool
7264 Rooms-katholieke huishoudschool 'Sint Anna'
7265 Technische school voor Dordrecht en omstreken

uit archief 8

- [toegangsnummer: 8-A 1970 gemeente Dordrecht (dossiers tot 1970)]
844 Beheer van de R.K. Huishoudschool St. Anna. Overdracht van het beheer aan de St. R.K. Nijverheidsonderwijs Dordrecht., 1945 1968
R.K. Huishoudschool St. Anna., 1949 1966.
845 1952-1966 Leerplan en lesrooster.
846 1951-1963 Gem. gedelegeerden in het bestuur.
847 1949-1961 Jaarverslag.

- [toegangsnummer: 8-A 1980 gemeente Dordrecht (dossiers tot 1980)]
1986 R.K. Huishoudschool "St. Anna". Uitbreiding gebouw, 1950-1974.

uit archief 18

(Toegangsnummer: 18 archieftitel: Verenigd arme wees- en nieuw armhuis)
345 Rekening en verantwoording van de uitgaven voor de aankoop van garen en band voor de naaischool, 1598 - 1603;
869 Staat houdende een opgave van de door de naaisters beheerde goederen, (1829);
1439 Staten houdende een opgave van de inkomsten en de te ontvangen bedragen vanwege voor particulieren verricht naaiwerk, 1829-1840;

uit archief 27

(Toegangsnummer: 27 Nederlands hervormde gemeente van Dordrecht)
Diaconieschool en -bewaarschool

Reglementering
935 Reglementen voor de Brei- en naaischool, 1840-1857 (gedrukt), met bijlagen, 1839-1856; 
Personeel
946 Staat houdende een opgave van de sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzeres van de Diaconiebewaarschool en de daaraan verbonden Naai- en breischool, 1876;
Brei- en naaischool
998 Plan tot oprichting van een naaischool voor de kinderen van bedeelden, 2e helft 18e eeuw, met een instructie voor de naaivrouw (afschrift);
999 Jaarverslagen van de Brei- en naaischool door de regentessen aan de regenten van de Diaconieschool, 1842-1856;
1000 Brieven van de regentessen van de Brei- en naaischool aan de regenten van de Diaconieschool, 1846-1857;
1001 Inventaris van het archief van de Brei- en naaischool, (1858);
1002 Instructie voor de naaivrouw, 1856, met minuut;
1003 Rekeningen en verantwoording door één van de regentessen van de inkomsten en uitgaven, 1841-1856;
+
2904 Staat houdende een opgave van de salarissen van de leerkrachten van de Diaconieschool en -bewaarschool, 1846-1858 (1858);

(adresboek 1854) Bonket G. Wijk D Vriezestraat No. 912 onderwijzer
(adresboek 1854) Zahn D.W. Wijk D Vriezestraat No. 913 naaivrouw
(adresboek 1855) Bonket G. Vriesestraat D912 onderwijzer diaconie-school 
(adresboek 1855) Zahn D.W. Vriesestraat D913 naaivrouw
--- 1858 school overgenomen door gemeente Dordrecht ---
(adresboek 1860) Wijk D Vriezestraat No. 912 [Gemeente-Armenschool]
(adresboek 1860) Bonket G. Wijk D Vriezestraat No. 912 onderwijzer
(adresboek 1860) Zahn D.W. Wijk D Vriezestraat No. 913 onderwijzeresse der stads-naaischool
(adresboek 1865) Wijk D Vriezenstraat No. 912 [Gemeente-Armenschool] 
(adresboek 1868) Wijk D Vriezenstraat No. 912 [1e Stads-Armenschool] 
(adresboek 1873) Wijk D Vriezestraat No. 912 [1e Stads Armenschool] 
(adresboek 1873) Bonket G. Wijk D Vriezestraat No. 913 hoofdonderwijzer
(adresboek 1879) Wijk D Vriezestraat No. 912-913 [1e Stads-Armenschool]
(adresboek 1879) Dekker G. Wijk D Vriezestraat No. 912-913 hoofdonderwijzer  

kadaster 1832:

Kadastrale gemeente: Dordrecht 
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 912 
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 588 
Eigenaren en vruchtgebruikers: 
5. Namen: Dordrecht 
6. Voornamen: de Stad 
7. Beroepen: - 
8. Woonplaatsen: - 
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353 
10. Soort der eigendommen: gebouw en Erf, schoolmeesterwoning 
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 544 
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.02.78 

OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht 
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 912 
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 597 
Eigenaren en vruchtgebruikers: 
5. Namen: Dordrecht 
6. Voornamen: de Stad 
7. Beroepen: - 
8. Woonplaatsen: - 
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353 
10. Soort der eigendommen: Diaconie School 
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 553 
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.95 

OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht 
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 913 
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 601 
Eigenaren en vruchtgebruikers: 
5. Namen: Dordrecht 
6. Voornamen: de Stad 
7. Beroepen: - 
8. Woonplaatsen: - 
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353 
10. Soort der eigendommen: huis en Erf 
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 557 
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.80 

 

uit archief 29

- Toegangsnummer: 29 Rooms-katholieke parochie van de Heilige Bonifatius
106 Rekening en verantwoording betreffende de kerk, jongens- en meisjesscholen, 1906 
Onderwijs
Algemeen
216 Onderhandse akte waarbij door het bestuur van het Rooms-katholiek gesticht van liefdadigheid en de overste van Les soeurs de Notre Dame te Amersfoort de verzorging en het onderhoud van de zusters van de bewaar- en werkscholen te Dordrecht wordt geregeld, 1856
217 Begroting voor de scholen, 1907
218 Brief betreffende de toekenning van een subsidie door het provinciaal bestuur van Zuid-Holland inzake de scholen, 1916
Rooms-katholieke bewaarschool
220 Stukken betreffende de oprichting, 1856 - 1858
221 Reglement, 1856
Rooms-katholiek gesticht van liefdadigheid
222 Reglement voor het bestuur, 1856, met bisschoppelijke goedkeuring
223 Akte van verhuur door de Vereniging vd heilige Vincentius van Paulo aan het Gesticht van een huis aan de Wijnstraat en de Schrijversstraat, 1856
224 Onderhandse akte van verhuur door J.P. Scheiberling aan het Gesticht van een tuin, 1862
225 Inventaris van de roerende goederen verdeeld in de rubrieken 'Archief, kapel, scholen, bibliotheek en huishouding', circa 1873
226/226a Rekeningen en verantwoording, 1856-1892 
Rooms-katholieke parochiale jongensschool
227 Notulen van de bestuursvergaderingen 1868 - 1877, met een reglement 1868, 1868 - 1877
228 Reglement, 1871, met afschrift
229 Stukken betreffende de bouw en inwijding van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning aan de Schrijversstraat, 1872
230 Bouwaanvraag betreffende de uitbreiding van de school, met blauwdrukken, 1908
231 Rekeningen en verantwoording, 1871 - 1900
232 Bijlagen bij de rekeningen en verantwoording, 1896 - 1903
233 Financieel jaarverslag van het onderwijzend personeel, 1899 
Aanvulling
Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven van het Rooms-katholiek schoolbestuur, 1931 - 1943
250 1931
251 1934 / 1935
252 1935 / 1936
253 1936 / 1937
254 1937 / 1938
255 1938 / 1939
256 1939 / 1940
257 1942
258 1943

uit archief 100

- Toegangsnummer: 100
Archieftitel: Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Blussé van Oud-Alblas
1008b Borduursel van Jacoba Blussé, z.j
1754 Tekeningen, borduur - en knipselwerk van Johanna Houkjen Blussé, z.j.

uit archief 121 (plaatselijke schoolcommissie lager onderwijs)

- [21a] presentielijsten vergaderingen commissie lager onderwijs 1933-1937.
- (zonder datum) goede getuigenis Fransch schoolhouder Molenberg;
- (5-12-1808) Rudolph van der Pijl, verzoek oprigten van een bijzondere school in de Fransch, Hoogduitsche, Nederduitsche talen, reken-, aardrijks-, geschiedkunde, benevens zangkunst.
- (12-6-1819) Arie Hagoort, zoon van de alhier gevestigde schoolonderwijzer E. Hagoort; geassisteerd op school vader;
- (zonder datum) Hagoort, Schreuders, mr Bougie, mr v.d. Pijl, Borking;
- (Keizerlijke Universiteit, Haarlem, 27-5-1813) P. Crans, P. de Vries, G. Borking, L. Bijkerk en G. de Munter; de eerste drie hebben recht van diploma voor 1812;
- Acte van algemeene Toelating als Huisonderwijzer in de Engelsche taal.
De Commissie van plaatselijk toezigt over de lagere scholen binnen Dordrecht ende Merwede, volgens art. 4 der verordeningen op de Examens vervat in de Publicatie van hem Hoog Mogenden van den 3 April 1806, geëxamineerd hebbende den persoon van EDUARD HOLMS in de Engelsche taal heeft bevonden dat gemelde Persoon eene uitstekende bedrevenheid indezelve bezit, en verklaar dus voornoemden Eduard Holms geregtigd om binen de Stad Dordrecht ende Merwede te staan naar eene speciale admissie als Huisonderwijzer in de Engelsche taal, mits zich onderwerpende aan de Algemeene en bijzonder Verordeningen op het Schoolwezen.
Gegeven in onze Vergadering van den 28 December 1808. G.F. Sartorius, Secretaris.
- (Keizerlijke Universiteit, Haarlem, 12-8-1813) onderwijzer E. Hagoort, scholen v.d. Pijl en Bougier;
- (Keizerlijke Universiteit, Haarlem, maart 1813 [gedrukt]) Het is mij, bij de moeijelijke taak, welke ik op mij gelegd zie, een wezenlijk genoegen geweest, tevens in de gelegenheid te zijn gesteld, om aan dezelvde, zoo ten aanzien der zaak, die zij betreft, als ten aanzien van hare uitvoering, velerlei wijzigingen en verzachtingen te kunnen geven. Van deze gunstige gelegenheid heb ik dan ook daardoor getracht gebruik te maken, dat ik de betaling van het verschuldigde aan jaarlijksch regt van Diploma over de jaren 1812 en 1813 heb afgescheiden van de heffing der Universiteits-retributie over het reeds verloopen jaar 1812, en zal ik verder gebruik maken, om de termijnen dezer laatste heffing te vermenigvuldigen, ten einde, zoo wel de ouders uwer leerlingen in de voldoening, als U in het overstorten van derzelver montant, zoo veel doenlijk, te gemoet te komen.
Intusschen bij alle gemakkelijkheid, welke ik in deze zaak zoek te brengen, moet het echter tot derzelver volvoering komen: en dat is dan na velerlei overleg en na alle mogelijke zorg, om voor iedere school, naar mate van hare bijzondere gesteldheid, deze heffing zoo zacht mogelijk te doen neerkomen, dat ik mij eindelijk gebragt zie tot het punt, om U bij dezen voorteschrijven, wat van wege de leelringen uwer school, over dne dienst van 1812, in de kasse der Universiteit zal moeten worden gestort. Ofschoon ik bij mijne Circuleire No 5, inzonderheid met opzigt tot deze Universiteits-retributie, reeds veel gezegd hebbe, geschikt om U derzelver aard en....;
- [1814] Aan den WelEdelen Gr. Achtb. Heren President der Stad Dordrecht. WelEdel Gr. Achtbare Heer !
De Plaatselijke Schoolcommissie alhier, ondervindende, dat, strijdig met het Reglement voor het lager Schoolwezen binnen de Stad Dordrecht en de Merwede van den 27 December 1808,
Sommige Vrouwtjes, zich veroorloven een Schooltje aan te vangen en eenige Kinderen, ook beneden de zes jaren welke volgens art. 27 van gem. ordonnantie behoren tot de Kinderschooltjes, daarin aantenemen; onder voorwentsel dat dit zouden zijn breikinderen, die hier alleen gaan om hun ambacht te leren, en dat in het reglement geen breischooltjes of breikinderen gemeld worden.
Voorwendsel, dat, op zulke jonge en vooral op nog jonger kinderen, gelijk de meeste zijn, schijnt te wezen niet toepasselijk; terwijl het daar te boven bekend is, dat de benamingen voor Kinderschooltjes en breischooltjes, zoo Wel als Schoolmeutje; breimeutje en dergelijke, altijd gehouden zijn van dezelfde beteekenis te wezen; gelijk ook de eene zoowel als de andere, Schoolhouderesse, zonder eenig onderscheid voor dezen gestaan hebben onder het toeverzicht van Heeren Curatores. - Terwijl zoodanige Breischooltjes voor de opvoeding van zooveele kinderen, alsdaar worden aangenomen, ten uiterste zouden nadeelig zin; indien alle onderwijs in het Spellen en lezen (waardoor zij onder het toeverzicht der Commissie zouden behoren) van deze breischooltjes, gelijk het voorgeven is, ter goeder trouw verwijderd was; daar ondertusschen ook het breijen in onze Kinderschooltjes even goed onderwezen wordt.
De Commissie voorziet klaar, dat zoodanige inkruipingen, van onderen op, aanleiding zullen geven, om het geheele Reglement te ondermijnen en het toeverzicht, midsgaders alle aangewende moeite van deze Commissie, nutteloos maken. Dit misbruik is reeds begonnen kort na 's Lands verderfelijke inlijving in 't Fransche Keizerrijk - door dien de Commissaire de Politie weigerig was om ons de sterke hand te lenen, en, des verzocht, ons telkens met eenige zachtzinmige praatjes plag af te zetten. Dan nu is de Commissie van gedachten dat zij thans bevoegd, ja verpligt is, zich te wenden tot de wettige autoriteit en aldus zoo zij vermeent, bij UWel Ed Gr. achtb. om van dezelve het handhouden der wet te verlangen door middel van officieele aanzegging aan de overtreedsters, om hunne schooltjes te sluiten, en , des noods, met hunne Schoolkinderen van haar weg en naar derzelver huizen te doen brengen.
't Welk bij deze zij doende, U Wel Ed. gr. Achtb. dv Dienaren, de plaatseliojke Schoolcommissie te Dordrecht en in derzelver naam. (afgegeeven den 4 Junij 1814)
- schoolmeesters deze stad (hoogstens 10), doch vacature Luth. gemeente -> 9 schoolmeesters;
- (Den Haag wintermaand 1810) optigten van schoolfondsen, dep. Maasland.
- (Dordrecht den 9 September 1814) In antwoord op Uw Ed Missive van den 21 Augustus laatstleden, heb ik gemeend Uw Ed .. houden de verzogte conferentie voor te stellen, den dag van morgen, namiddag ten een uur op den Raadhuize deze Stad. De President van het Bestuur. // Op den 10 Sept heeft de conferentie plaats gehad. Wij zijn ontvangen door den heer President Repelaer, komende daarbij nog de Heer Lotsij, als Secretaris. er waren verschenen de Heer van Gelder met den President P. v. Braam. De heer Repelaer begon het onderhoud en toonde, zoo door onze missive van 30 Aug als door de commissaris de Politie wel onderwijs was voor de omstandigheid, welk de aanleiding ...de was (te weten van vrouw Blom). De Commissaris hadden naamlijk getwijfeld of dit wel tot hunne taak behoorde. Ook scheen de Hr Kelderman zich ook reeds in den smaak te hebben intgeschikt, aangaande de exceptie van BREISCHOOLTJES scheen de Heer P. ook reeds onseker te zijn of die niet vergelden. Zelfs al was het maar, om op kinderen te passen. Doch de wijl volgens art 27 van het reglement buiten bedenking wordt gesteld, dat kinderen van en beneden 6 jaren behooren tot kinderschooltjes, en dat zich het onderwijs dier houderessen bepaalt of neit bepaald; zoo was er ..van begrip dat de eenige bepaling alhier is 6 jaren van dezelve, kinderen van en beneden dezelfden behoren tot de kinder-schooltjes. De in zulke een kinderschooltje houdt, moet volgens art xvi en xv geadmitteerd zijn; niet zijnde de admitteert zouden zij kunnen gerekend worden te vallen in art v.
De afspraak is eigenlijk geweest, den degenen die....Den Elfde Sept heeft de Heer P. Rees voor zich Eden roepen de Matresse Johanna Troje huisvrouw van Pieter Blom; Lijntje Pors huisvrouw van Jan Kemenaar; Pieternella van Ojen weduwe van Frans Eisman; Maaijke Boshoven huisvrouw van Leendert van Randwijk; Antje Attenhoven huisvrouw van Jan Neering.  Dezen hadden eerst vrij wat in te brengen, doch als de Heer P. haar deed be..den dat hij zeer wel aangaande de met en hun bedrijf onderrigt was lagen zij de ...;
- [Requete; 29 sept 1812] A Messieurs les Directeurs et Examinateurs des Ecoles publique a Dordt, Le Supliant s'appelle Guillaume KÜHN natig de Potzdam, né en 1779, atablis a Dordt depuis 1780, de la Relegion reformee et Sculpteur de sa vacation, l'afre elle le dit supliant 1a exercee depuis ......pour vivre d'enseigner le francais, or comme....;
- schoolopziener N. Messchert;
- (27 hooimaand 1809) na drukken bijbelvertaling;
- (2-7-6-1809) Je sousigné Pasteur de L'Eglise Wallonne de Dordrecht attreste que La Demoiselle Haduweij van der ENT jouit permi nous d'une reputation irreprochable, et s'est rendue recommandavle a tous ceux qui la connoysent de pres, nin seulement ... A. Carp.
- (1-3-1808) De plaatselijke Commissie van toezigt over de lagere Scholen binnen de Stad Dordrecht en de Merwede heeft, na voorafgaand onderzoek, den eerzamen Jongeling Leerling van E. HAGOORT, bij het verlaten der School dit vereerend bewijs van vlijt, bekwaamheid, en goed gedrag gedruende den tijd van Jaren betoond, ter hand gesteld. Gegeven in onze vegradering den eersten Maart 1808. G.F. Sartorius, Secretaris. NB. Aftegeven aan Huibert Schouten, Johan Georg Schaarman en Gijsbert Logger.
- (31-7-1806) schoolopziener G. van Kooten / leden commissie Pr. van Braam, W.J. de Bruijn de Neve, G.F. Sartorius, Jacob van Gelder;
- (Den 17e Sept 1816) Zijn voor deze vergadering verscheenen, om ter voldoening aan het koninglijk besluit van den 2 aug 1815 geexamineerd te worden: Pieter Cornelis Kluit, Pieter Franc. Timmers Verhoeven, Anne Gerrit Brouwer, Engelbertus Olivier en Hendrik van Emmerik.
Welke alle blijken van genoegzame vorderingen in het Lezen, Schrijven, Rekenen, de Gronden der Hollandssche Taal, en de beginzelen der Aardrijks- en geschiekunde gegeven hebbende is aan hun daar van een behoorlijk getuigschrift afgegeven.
(Den 27e Aug 1817) Zijn voor deze vergadering gekomen en geexamineerd Henricus Petrus Timmers Verhoeven Junior en Fredrik Stam Junior aan welke, na blijken van genoegzame vorderingen gegeven te hebben, een behoorlijk getuigschrift is afgegeven, om tot de Latijnsche Scholen toegelaten te worden. 
(den 19 Novemb. 1818) Zijn voor de Vergadering gekomen en geexamineert Edelhardus Bernardus Swalue, Zijwert Diderik van der Bilt La Motte, Pieter Jacobus Marcus, Hendrik van der Gijp van 't Hoff, Jan Anthon Rombach, Johannes Adrianus Meulemans en Herman Cornelis Jacob Hoog, aan welke na blijken van genoegzame vorderingen gegeven te hebben, een behoorlijk getuigschrift is afgegeven, om tot de Latijnsche scholen te worden toegelaten.
(den 27 October 1819) Zijn voor de Vergadering gekomen en geexamineert Adrianus Pieter Tirion, Antonij Nicol. Vriesendorp, Pieter Matthijs Belaerts, Willem van Dam, Jan van Wageningen, Theodorus Martinus Schultz van Haegen, Arij van Nerum en Dirk Willem van Dam, aan welke na blijken van genoegzame vorderingen in de vereischten bij het 5 Artic: van het Koninklijk besluit van den 2 Aug 1815 N. 14 bepaald te hebben gemaakt, een getuigschrift is afgegeven om tot de Latijnsche Scholen te wordne toegelaten.
(den October 1820) Zijn geexamineert om tot de Latijnsche Scholen te worden toegelaten Hendrik Jillis van der Sande, Antohnie Bax en Cornelis Willem Otto vvan Dorsser aan welke het gewoone getuigschrift volgens Artic. 7 van het Koninglijk besluit van den 2 Aug 1815, is afgegeven.
- (30-8-1816) Regels toelating  Latijnsche Schoool;
- (31-7-1806) G. van Koten.
- [21c] - adressen leden gemeenteraad ca 1833 / en adressen hoofd van scholen;
- [21b] - notulenbladen;
- (31-6-1806).
- afschaffing Joodsche taal (gedrukt Kon. Staatsdrukkerij 1809);
- breikinderen (zelfde tekst als hierboven);
- (Dordrecht 1 Maart 1819) Aan de Edele Achtb. Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht. Geeft reverentelijk te kennen Arie HAGOORT schoolonderwijzer in den 2en rang en bevoegt om in de Noordelijke Provincien te staan naar een school van den hoogsten rang, woonende te Dordrecht. Dat de Suppliant tot hier toe ingevolge vroegere speciale admsisie ter schole van deszelfs vader E. HAGOORT instructien heeft gegeven in de Fransche Taal, gelijk hij ook tot huisonderwijzer in de Engelsche en Hoogduitsche Talen is geadmitteert, en werkelijk in het Locaal van zijn Vaders School onderwijs geeft aan een getal van circa Vijftig Kinderen. Dat hij Suppliant thans gaarne die instructien in de Fransche en andere Talen, en het gene daar bij verder behoort, wilde aanvangen afzonderlijk en op zich zelven en daar bij onbewust is, inhoeverre hij daar toe eene verdere admissie behoeft, zich niet te min, ten overvloede wendt tot U E Achtb. reverentelijk verzoekende, zoo al desnoods, als schoolonderwijzer in de Nederduitsche Fransche en andere Talen, binnen deze Stad te worden geadmitteerd. 't Welk doende (was getekend) Arie Hagoort.
- (Dordrecht 4 december 1811) Aan de Meesters in de bijzondere Scholen van de tweede Klasse binnen Dordrecht. Meesters! De Commissie van teoverzicht op het lager Schoolwezen alhier, is van wegen den Heer Inspecteur generaal van het lagere en Latijnsche Schoolwezen, verzocht tot ulieden kennisse te brengen het geene hier volgt: De verpligting, bij art. 13 van het keizerlijk besluit van 13 October l.l. ulieden opgelegd is, om binnen den tijd van drie maanden u te voorzien van de gepaste hulpmiddelen, om, in uwe scholen, onderwijs in de Fransche taal te geven of te doen geven, en des, indien gij niet in staat zijt ditzelfs te doen u te voorzien van eenen ondermeester voor het Fransch, of van eenige andere gelegenheid. En zulks op zoodanig eene wijze als men voor de goede inrichting der School het volgzaamst moge keuren; en, gelijk van zelve spreekt, ten laste der leerlingen
Dit is ten onzer kennisse gebragt op den 2de der wintermaand, en ulieden medegedeeld op den 4en of 6en en behoort dus in 't begin van Februarij 1812 in werking te zijn. Gelieft en elk een afschrift van te nemen, en het onderling, van hand tot hand aan elkander rond te zenden, naar de volgende onder uwer woningen, als volgt Meester Schreuders, Reewinkel, Hagoort, Crans, Bijkerk, Borking, de Vries, de Munter, Papenhuijzen. De laatsgenoemde wordt verzocht dezen terug te zenden. (was get.) P. van Braam.
- [Vergadering den 30 Aug. 1814] Op heden den 30 Aug 1814 nog geen antwoord op de Missive deze commissie in dato 4 Junij 1814 aan den President afgezonden zijnde, heeft de President van Braam met voorkennis van de Leden, een Schriftelijk verzoek aan den Heer President van deze Stad gedaan ten einde op de afgezonde Missive antwoord te bekomen, ofte daar over met zijn Wel Ed een Conferentie te houden. Waarop op den 9 Sept een missive van den Heer President hem deze Stad is gekomen ter uitnodiging van eene Conferentie van volgende inhoud (fiat insertio) Deze conferentie is gehouden den 10 September met dat gevolg dat alle
de Vrouwtjes die in het gezegde geval waren, voor ditmaal zouden geexamineert en geadmitteerd worden. Maar voor het vervolg zonder de Commissie bij de Wet gemaintineerd, en alle in een iegelijk ongeadmitteerd, belet worden school te houden ten gevolge hiervan zijn nun geaxamineert en geadmitteerd Johanna Trotje huisvr Heer P. Blom / Lijntje Pors huisvr. van Jan Kemenaar / Pieternella van Oijen wed van Frans Lisman / Maaike Boshvoen huisvr van leend van Randwijk / Antje Attenhoven huisvr van Jan Neering hebbende zij alle hunne verschuldigde 30 st betaald en zich onderworpen om Jaarlijsk de geword 6 st mede te voldoen.
Zie van dit alles breder, de aantekeningen van den heer van Braam, geschreven op den brief van den heer President van den 9 Sept 1814 te vinden in de bijnlage tot deze Notulen behorende.
- [Vergadering 10 Maart 1815] De president kennis gegeven hebebnde dat Mejuff. Joh.a Scholten, secondante bij
de overledene Juffr. Wed. Dieden, heeft komen verzoeken om te mogen staan naar die Vacante Fransche Schoolhouderesse plaats, en verzocht om in die hoedanigheid geexamineert te worden. Waar op gedelibereert is geoordeeld dat zij in hoedanigheid als secondante veele bekwaamheden heeft getoond te bezitten, mits dien haar toegestaan tot het afleggen van Examen.
Waarop genoemde Juffr. Joh. Scholten voor de vegradering toegelaten zijnde heeft zij haar verzoek herhaald; en daarna bij het Examineren alle blijken van bekwaamheid in de fransche en de gronden der Nederduitsche Taalen gegeven hebbende, is aan haar een behoorlijk getuigschrift afgegeven om naar de vacante plaats te staan.
[Vergadering 28 Maart 1815] Door de Leden mondeling rapport in gebragt zijnde dat zij zoo in het afgelopen Jaar als in het begin van dit Jaar de Nederduitsche Fransche schoolders en schoolhouderesse bezogt hebben, en ieder Lid voldaan is gedeelt over de welwillendheid der Meesters, en over de Vorderingen van veele leerlingen is...;
- armenschool 24 jongens en 39 meisjes = 63 (loop van 1823); op 31/12 1823 28 j en 38 m = 66 leerlingen;
- armenschool instructie plaatselijk bestuur;
- voorbereiding tot het examen / uit te werken examen;
- (25-6-1807) schoolreglement voor de stad Schiedam en juridictie (J.W. Hoekwater);
- schooldistricten van het departement Maasland.

[bron: SAD 121-21 stukken uit 1806-1823]

* * *

- (2x) gedrukt verslag lager onderwijs 1871 (Dordrecht);
- gedrukt verslag lager onderwijs 1870 (Dordrecht);
- gedrukt verslag lager onderwijs 1870 (Leeuwarden);
- gedrukt verslag lager onderwijs 1870 (Zierikzee);
- gedrukt verslag lager onderwijs 1872 (Amsterdam);
- (2x) Bepalingen leerlingen Stadsschool Dordrecht 1837);
- Schoolwetten Dordrecht 1823;
- no 38 Dordrecht 28 april 1842, vaccinaties;
- Notificatien Ged. Staten van Zuid-Holland, vaccinaties (1825);
- Plaatselijke School orde Lagere School (1823);
- Instructie Lagere School (1828);
- Getypt leerplan herhalingsschool meisjes (15-10-1902);
- Getypt leerplan herhalingsschool jongens (15-10-1902);
- Getypt leerplan vervolgklassen gemeenteschool no. 2 (21-9-1908);
  (13e klas nuttig handwerken (2 uur) Naaien van hemden en ondergoed. Knippen. verstellen, ook van bonte stoffen)
  (14e klas nuttig handwerken (3 uur) zie 13e klas)
- Bepalingen voor de Bibliotheek Scholen voor gewoon lager onderwijs te Dordrecht (11-2-1871);
- Besluit 29-8-1855/Reglement bewaar-kleinkindscholen Zuid-Holland;
- Reglement Bijzondere Bewaar- of Kleinkindscholen te Dordrecht (11-6-1847);
- Leerplan Gemeentelijke Taalcursus (17-9-1907);
- Opleiding van bewaarschoolhouderessen te Dordrecht (21-7-1910);
- Reglement Opleiding bewaarschoolhouderessen te Dordrecht (28-2-1870);
- Opleiding bewaarschoolhouderessen te Dordrecht;
- Getypt Leerplan Herhalingsschool jongens (24-9-1909; P.A. de Lange);
- Reglement voor de Stedelijke Bewaarschool ter Dordrecht (2-12-1842);
- (2x) Instructie Middelbaar onderwijs voor meisjes (2-12-1842);
- (2x) Instructie Middelbaar onderwijs voor jongelingen (6-10-1842);
[SAD 121-80 leerplannen/instructies vanaf 1825]

uit archief 122

(Toegangsnummer: 122 Archieftitel: Maatschappij tot nut van het algemeen, departement Dordrecht)
Naai - en verstelcursus
In 1917 nam het Departement de leiding van de plaatselijke naai- en verstelcursus over. In de jaarverslagen van het Departement over 1917-1928 wordt melding gemaakt van de resultaten van de cursus.
260 Jaarverslag, 1922 / 1923
261 Huishoudelijk reglement, 1918

uit archief 150

49 'Ontwerp(-reglement) voor de oprigting eener Verstelschool door en onder toezigt van de vrouwen vereeniging tot bevordering van zedelijken en stoffelijken welstand der armen te Dordrecht', 1851.
3187 Bescheiden betreffende de Vrouwen-Vereeniging tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Dordrecht. Datering 1865 en 1883 (NB Schenking P.J. de Kanter, 1994) Omvang 3 stukken

uit archief 231

- Toegangsnummer: 231
Vereniging 'Dordrechtse dorcas' (Dordrechtse vereniging tot het vervaardigen en uitdelen van kleding)
De Vereniging 'Dordrechtse dorcas' werd in februari 1835 opgericht door elf dames en een freule en stelde zich tot doel het verschaffen van kleedingstukken aan minvermo- gende vrouwen en aan minvermogende kinderen beneden den leeftijd van 13 jaren. Deze damesvereniging trachtte haar doel te bereiken door het doen vervaardigen van kledingstukken en het houden van uitdelingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden de activiteiten geheel stil, terwijl daarna wegens textielschaarste de vereniging gedoemd was een kwijnend bestaan te leiden. In 1951 werd getracht de vereniging te doen opgaan in de Vereniging 'Armenzorg'. Dit mislukte. Tenslotte werden de baten bij notariële akte van 12 december 1952 aan de Stichting 'Clara-Mariahof' aan de Vrieseweg geschonken.
De fragmenten van dit archief werden in 1971 door E.A. de Joncheere aan het Gemeentearchief geschonken. Uit de opheffingsnotulen van 'Dorcas' blijkt, dat de Duitse bezetters het archief grotendeels hebben vernietigd. Bij de inventarisatie van de Clara- Mariahof kwamen nog enige stukken tevoorschijn, die in dit archief thuishoorden.
1 Statuten, 1910, met wijzigingen, 1923 en 1939
2 Huishoudelijk reglement, circa 1900 (gedrukt)
3 Statuten en huishoudelijk reglement, z.j (gedrukt)
4 Notulen van de bestuursvergadering betreffende de liquidatie van de vereniging, 22 oktober 1951 en 20 november 1952
5 Kasboek, 1950 - 1952
6 Rekeningen-courant bij de Amsterdamse Bank, 1950 - 1952
7 Staten houdende een opgave van het effectenbezit, 1938 - 1952
8 Lijst houdende een opgave van de namen van de donateurs, circa 1950
9 Polissen betreffende de brandverzekering, 1862
10 Notariële akte van schenking van het batig saldo na de liquidatie van de vereniging aan de Stichting 'Clara-Mariahof', 1952
11 Jaarverslagen van de uitdelingen, 1839, 1935, 1937, 1939 - 1940
12 Register houdende aantekening van de namen en omstandigheden van de behoeftigen, alsmede van de bedeling, 1893 - 1910
13 Kladregister houdende aantekening van de bedeling, uitgaven, naaisters e.d., 1923 - 1924
14 Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de vereniging, (1935)
15 Gedichten ter gelegenheid van een jubileum, circa 1910

- 150 Collectie van handschriften
49 'Ontwerp(-reglement) voor de oprigting eener Verstelschool door en onder toezigt van de vrouwen vereeniging tot bevordering van zedelijken en stoffelijken welstand der armen te Dordrecht', 1851.

uit archief 370

- Toegangsnummer: 370 Archieftitel: Gemeentelijke pedagogische academie 1904 - 1969
Registers houdende aantekening van de namen van de leerlingen, alsmede van hun geboortedata, examenresultaten en latere betrekkingen, 1916 - 1969
16 1916 - 1963
17 1958 - 1969
Registers houdende aantekening van de namen van de leerlingen van de Rijksnormaalschool te Dordrecht, alsmede van hun rapportcijfers, 1904 - 1916
26 1904 - 1905
27 1915 - 1916

uit archief 377

- Toegangsnummer: 377 Archieftitel: School 'Doelesteyn', voorheen de huishoud- en industrieschool geheten
335 Plakboek 'Stofversieren' zoals gebruikt voor de vakken naaister, costumière en coupeuse, circa 1970
580 Plakboek en losse programma's, uitnodigingen, krantenknipsels en tijdschriften, 1905 - 1980

uit archief 398

Toegangsnummer: 398 Archieftitel: Vereniging voor in- en uitwendige zending
-
Brief van de leraressen handwerken van de Museumstraatschool betreffende het wachtgeld.
- Brief van de leraressen handwerken van de Museumstraatschool betreffende het wachtgeld.

uit archief 461

- Toegangsnummer: 461  Stichting 'Rooms-katholiek schoolbestuur te Dordrecht'
18 Roosters houdende aantekening van de lesuren op de Jozef- en Mariaschool (1926 / 1927 - 1956 / 1957)

uit archief 489 (bibliotheek)

22543 Lijst der handwerken, door Dordrechts vrouwelijk ingezetenen met zoo veel welwillendheid als ijver bijeengebragt, tot daarstelling eener loterij ten voordeele van het vaderland, waarvan de trekking zal plaats hebben op zaturdag den 26 maart 1831, 1831

11327 Reglement voor de diakonie- brei- en naaischool der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dordrecht, 1840
11328 Reglement voor de brei- en naaischool der diaconie van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dordrecht, 1857

29644/29645/22765 Bijzondere bepalingen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads-tusschenschool te Dordrecht, 1858, 1858
29644/29645/22766/22795 Wijziging van art. 8 der bijzondere bepalingen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads-tusschenschool te Dordrecht, van 2 november 1858, 1863
29644/29645/22764/22797 Instructie voor de hulp-onderwijzeressen en kweekelingen bij het onderwijs in de handwerken op de stads-tusschenschool te Dordrecht, 1858, 1858
29644/29645/23725 Bijzondere bepalingen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads-burgerschool te Dordrecht, 1862, 1863
23724 Instructie voor de hulp-onderwijzeressen en kweekelingen bij het onderwijs in de handwerken op de stads-burgerschool te Dordrecht, 1862, 1863

29645/22755 Verordening voor regentessen over het onderwijs in de handwerken aan meisjes op de openbare scholen voor lager onderwijs te Dordrecht, 1868
29645 Bijzondere bepalingen voor het onderwijs in de handwerken aan meisjes op de openbare armenscholen te Dordrecht, 1868
29645/22798 Instructie voor de hulp-onderwijzeressen, helpsters en kweekelingen bij het onderwijs in de handwerken aan meisjes op de openbare armenscholen te Dordrecht, 1868

22756 Instructie voor het hoofd van en de helpsters bij het onderwijs in de nuttige handwerken aan meisjes, op openbare scholen voor lager onderwijs te Dordrecht, 1895

22784 Leerplan voor het onderwijs in de nuttige handwerken op de Gemeentescholen 2-7, 11 en 12 te Dordrecht, 1910

34289-34305 Zij, maandblad voor de vrouw, 1923-1939 (C. Morks Czn., 1923-1939)
NB.
Aanvankelijk verschenen als gratis bijlage bij Morks Magazijn, later abonnement.
De eerste 7 jaargangen (1916-1917 - 1923) zijn ingebonden bij Morks Magazijn; zie de nummers 27297-27313.
Nrs. 34290-34300 met inhoudsopgave.
Dit tijdschrift richtte zich op ontwikkelde vrouwen uit alle standen; vaste rubrieken waren o.a. mode, hygiëne, handwerken, schetsjes, boekbespreking, vragenrubriek, kunst, literatuur, geschiedenis, land- en volkenkunde, recepten, allerlei, feminisme.

22071 Twee hoofd-beletselen, die er voor den onderwijzer kunnen bestaan, in de vorming der jeugd : wenken voor ouders / J.P. Goedhart, 1853 (Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1853;  Collatie 22 p. : gravure op achteromslag ; 23 cm)

31923 Brieven aan een pensionaire : correspondentie met Cato Trossel tijdens haar verblijf in het pensionaat van de Zusters Ursulinen te Echt
Auteur M.A.J. van de Sandt
Impressum Breda : uitgave in eigen beheer, 1990
Collatie 93 p. : foto's, facs. ; 29 cm.
Bijzonderheden Bevat veel gegevens over Dordrecht, waar de ouders van Cato de damesmodezaken de Magneet en Au Printemps, beide aan de Voorstraat, dreven.
boeknummer 31923

uit archief 567

Toegangsnummer: 567 Archieftitel: Collectie van jaarverslagen
- 128 Vereniging tot heil der armen , 1880-1894

- 132 Vereniging voor kinderbewaarplaatsen, later kinderdagverblijf "De Blije Hoek" genoemd. Datering 1884 - 1976
NB Aanwezig 100 jaar kinderdagverblijf de Blije Hoek, 1886, 1896 - 1900, 1906, 1909 - 1912, 1919 - 1924, 1929, 1933, 1936 - 1938, 1940, 1947 - 1948, 1951 - 1959, 1961 - 1965, 1967 - 1970, 1972 - 1975 ontbreken

NB.
- De Vereniging 'Armenzorg te Dordrecht' werd in een vergadering van Dordtse notabelen op 27 juni 1894 in het gebouw 'Kunstmin' opgericht. Zij is voortgekomen uit de Vereniging 'Tot heil der armen ', die in mei 1895 werd ontbonden. Aanleiding tot de oprichting was de gebrekkige hulpverlening hier ter stede door verschillende onsa- menhangende instanties. De vereniging stelde zich tot doel het bestrijden van de armoede en het opheffen van de oorzaken daarvan in de gemeente Dordrecht. Zij zag als oplossing van de armoede de werkverschaffing als voornaamste middel. Het Comité voor werkverschaffing sloot zich dan ook bij de nieuwe vereniging aan. Voordat uitdelingen e.d. plaatsvonden wilde men vooral de oorzaken en achtergronden van de behoeftigen onderzoeken. Voorts beoogde zij de kleinere liefdadigheidsverenigingen aan haar te binden en met de grote instellingen, zoals het Burgerlijk armbestuur en de Diaconie samen te werken om zodoende de krachten te bundelen. Voor de organisatie en werkzaamheden raadplege men de uitvoerige jaarverslagen. In 1937 vierde men het 40-jarig bestaan van de vereniging. Zij werd echter niet in 1897, maar in 1894 opgericht!
-
Kwartaal en teken van Dordrecht (uitgave van de archiefdienst 1976/5)
van "bewaarplaats" tot "Blije hoek": 100 jaar Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen te Dordrecht 1876-1976 - W. Veerman [14]

uit archief 710

Toegangsnummer: 710 archieftitel: Collectie van bestekken van de gemeente Dordrecht

1b - Bestek en voorwaarden betreffende het gedeeltelijk af- en uitbreken van de voormalige Regentenkamer en daaraan grenzende Kleine Schoolkamer bij de Armenschool in de Vriesestraat, en het inrichten van die lokaliteit tot een naai- en breischool, 1860
88 - Bestek en voorwaarden betreffende het inrichten van enige lokalen op de Berckepoort tot meisjesschool, met bijkomende werken
Datering 1874 Omvang 3 stukken

uit archief 736

Toegangsnummer: 736 Archieftitel: Vereniging 'Een school met den Bijbel in het gehucht Tweede Tol'
- A. Boertje-Verschelling, handwerkonderwijzeres (1952-1954);
- M. van Grootheest, handwerkonderwijzeres (01-06-1954/31-08-1958);
- Maartje Damsma-Nugteren, handwerkonderwijzeres (11-09-1958/31-12-1963);
- Maaike De Kool-Nugteren, handwerkonderwijzeres (01-06-1965/31-12-1971);
- Sija Anna Roodbergen, handwerkonderwijzeres (16-09-1968/16-07-1970);
- Tanneke Jannigje Kaijen-Bollaart, handwerkonderwijzeres (16-08-1970/28-03-1982);

uit Nationaal Archief

- Toegang: 2.04.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Lager Onderwijs, 1877-1918
95 Stukken betreffende de wijziging van het reglement van het fonds van koning Lodewijk voor het geven van lager onderwijs in vrouwelijke handwerken in het voormalig schoutambacht 't Loo, 1916
107 Toepassing van de wet op het lager onderwijs op onderwijzeressen, welke uitsluitend les geven in nuttige handwerken voor meisjes, 1878-1881
108 Stukken betreffende onderwijs in handwerken voor meisjes, 1881-1882
109 Stukken betreffende onderwijs in handwerken, Industrie-, naai- en breischolen voor meisjes, 1883-1889

Lijsten waarop van elk der na te noemen bijzondere- en gemeentelijke kweekscholen en stichtingen en verenigingen tot instandhouding van bijzondere kweekscholen de namen van onderwijzers(essen) en kwekelingen zijn vermeld i.v.m. het verlenen van een rijksbijdrage, met daartoe strekkende bijlagen, 1907-1918 85 pakken
557 O.L.Vrouwe Stichting te Amersfoort, 1907-1918
558 R.K. parochiaal kerkbestuur O.L.V.Onbevlekt ontvangen, Korte Prinsegracht, Amsterdam, 1899-1918
559 Vereniging van Christelijk Volksonderwijs, Plantage, Amsterdam, 1912-1918
560 Gemeentelijke kweekschool, Nieuwe Prinsegracht 89, Amsterdam, 1907-1911
561 als voren, 1913-1918
562 Zedelijk lichaam van vrouwen "In omnibus charitas" t. b. v. de R. K. Kweekschool, Rustenburgerstraat, Amsterdam, 1907
563 Gereformeerde kweekschool, Dintelstraat 60, Amsterdam, 1903-1918
564 Vereniging tot instandhouding der kweekschool van onderwijzeressen, Weverstraat 16, Arnhem, 1913-1918
565 R.K.Gesticht "Insula Dei", Beekstraat 47, Arnhem, 1905-1918
566 R.K. kweekschool "De St.Joseph-stichting", Loudelsweg, Bergen (N.H.), voorheen te Monnikendam, 1907-1918
567 Bijzondere kweekschool van het Genootschap tot Opvoeding te Bergen op Zoom, 1908-1918
568 R.K.Bisschoppelijke Kweekschool, Baanstraat 72, Beverwijk, 1899-1912
569 als voren, 1913-1920
570 Bijzondere Kweekschool van de Opvoeding en Onderwijsstichting St.Marie te Breda (voorheen Bergen op Zoom), 1906-1920
571 Bijzondere Kweekschool van het Zedelijk Lichaam St. Joseph te Blerick-Maasbree, 1907-1920
572 Bijzondere Kweekschool van het Burgelijk Zedelijk Lichaam Urselinen te Boxtel en de Bijzondere Kweekschool Mariaoord te Vught, 1901-1918
573 Bijzondere Kweekschool "Groen van Prinsterer" te Doetichem, 1899-1912
574 als voren, 1913-1942
575 Christelijke Kweekschool te Dokkum, 1911-1918
576 R.K. Bijzondere Kweekschool St.Antonius te Dongen (N.Br.), 1899-1906
577 als voren, 1911-1918
578 Vereniging tot stichting en instandhouding van een Kweekschool tot opleiding van onderwijzers te Dordrecht, 1911-1918
579 Bijzondere Kweekschool van de vereniging "St.Angelaschool" te Echt, 1907-1911
580 als voren, 1912-1918
581 Bijzondere Kweekschool der vereniging "Liefde Zusters", Koningsbos te Echt, 1903-1908
582 als voren, 1912-1918
583 Bijzondere Kweekschool van de St.Josephsvereniging te Echt, 1899-1903
584 als voren, 1910-1919
585 Bijzondere Kweekschool van het Zedelijk Lichaam Opvoedingsgesticht "'t Withof" te Etten-Leur, 1908-1918
586 Christelijke Kweekschool van de Vereniging tot stichting en instandhouding ener Christelijke kweekschool voor Gorinchem en omstreken te Gorinchem, 1909-1918
587 Bijzondere Kweekschool van het Haags Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst, Ant. Duyckstraat 126, 's-Gravenhage, 1910-1918
588 Bijzondere Kweekschool van het bestuur van de Christelijke Normaalschool, Galvanistraat 118, 's-Gravenhage, 1899-1907
589 als voren, 1909-1918
590 Bijzondere Kweekschool der St.Willibrordus Vereniging, Oude Molstraat, 's-Gravenhage, 1903-1909
591 als voren, 1911-1918
592 Bijzondere Kweekschool der Vereniging tot stichting en instandhouding van Kweekscholen met de Bijbel te Groningen, 1908-1918
593 Gemeentelijke Kweekschool te Groningen, 1915
594 als voren, 1917-1920
595 Bijzondere Kweekschool van het "Nut van 't Algemeen", Hazepaterslaan, Haarlem, 1910-1918
596 Bijzondere Kweekschool "Da Costa", Zijlweg, Haarlem, 1916-1919
597 Bijzondere Kweekschool van het "Zedelijk lichaam" vereniging van vrouwen tot het geven van onderwijs gevestigd Kerkstraat te 's-Hertogenbosch, 1903-1908
598 als voren, 1912-1918
599 Bijzondere Kweekschool, Choorstraat 7, 's-Hertogenbosch, 1902-1911
600 als voren, 1912-1918
601 Bijzondere Kweekschool van het bestuur van de "Bisschoppelijke kweekschool voor Onderwijzers", St.Josephstraat 22, 's-Hertogenbosch, 1897-1909
602 als voren, 1910-1918
603 R.K.Kweekschool "St.Gregoriusstichting", Oude Amersfoortseweg 59, Hilversum, 1907-1918
604 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging tot stichting en instandhouding van een of meer kweekscholen tot opleiding van onderwijzers aan Christelijke scholen, gevestigd Heerstraat U 2, Leeuwarden, 1907-1918
605 Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers, Oude Vest, Leiden, 1907-1909
606 als voren, 1910-1912
607 als voren, 1913-1918
608 Bijzondere Christelijke Kweekschool, Paulus Buysstraat, Leiden, 1908-1918
609 R.K.Kweekschool van de vereniging tot bevordering van het Gesticht voor het Kind Jezus, Boschstraat 69, Maastricht, 1908-1918
610 R.K.Kweekschool tot Opleiding van Onderwijzers "Maria-school", Breusterstraat 2, Eijsden, 1899-1909
611 als voren, 1912-1918
612 Bijzondere Kweekschool "Oud Vroenhoven" van Het Zedelijk Lichaam "Sub praesidio Beatae Mariae Virginis, sine macula conceptae", te Maastricht, 1914-1918
613 Vereniging tot stichting en instandhouding ener Christelijke Kweekschool voor Zeeland te Middelburg, 1910-1918
614 Bijzondere Kweekschool van het R.K.Parochiaal Kerk-bestuur te Moerdijk, 1908-1918
615 Bijzondere Kweekschool voor Onderwijzeressen der Zusters Franciscanessen genaamd "Vereniging van Vrouwen ter bevordering van het Huishoudelijk Geluk" te Mook, 1899-1907
616 als voren, 1911-1918
617 Bijzondere Kweekschool van het Departement Nijmegen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Guytstraat 11, Nijmegen, 1903-1908
618 als voren, 1912-1918
619 Bijzondere Kweekschool van de vereniging "Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg" te Nijmegen, 1899-1905
620 als voren, 1908-1913
621 als voren, 1914-1918
622 Bijzondere Kweekschool van de vereniging voor Vrouwen, Koestraat A 20, Oirschot, 1903-1918
623 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging Instituut St.Louis, Markt A 35, Oudenbosch, 1908-1918
624 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging van Vrouwen onder de naam "Instituut voor meisjes", Kerkstraat A 271, Oudenbosch, 1905-1911
625 als voren, 1912-1918
626 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging van de Heilige Catharina van Senen te Beesel, gemeente Reuver, 1904-1912
627 als voren, 1913-1918
628 Bijzondere Kweekschool van het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal, 1907-1919
629 Gemeentelijke Kweekschool, Veemarkt, Rotterdam, 1916-1918
630 Bijzondere Kweekschool van de vereniging tot Stichting en instandhouding van een Christelijke Kweekschool voor Onderwijzers te Rotterdam, 1907-1911
631 als voren, 1912-1918
632 Bijzondere Kweekschool van de Stichting "Het St.Lucia Gesticht", Coolsingel 36, Rotterdam, 1907-1917
633 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging tot Stichting en instandhouding van kweekscholen op Gereformeerde grondslag ter opleiding van onderwijzers, Haringvliet 48, Rotterdam, 1907-1913
634 als voren, 1914-1918
635 Bijzondere Kweekschool van de vereniging "Kweekschool met de Bijbel", Nieuwe Haven 89, Rotterdam, 1911-1917
636 Bijzondere Kweekschool van het Bestuur van het "Burgelijk Zedelijk Lichaam van Vrouwen" ter verpleging van zieken en het geven van onderwijs, te Schijndel, 1900-1908
637 als voren, 1911-1918
638 Bijzondere Kweekschool voor onderwijzers van het R.K. Kerkbestuur van St.Andreas, te Steenwijkerwold, 1908-1911
639 als voren, 1913-1918
640 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging van de Zusters van de Liefde, Oude Dijk, Tilburg, 1907-1917
641 Bijzondere Kweekschool van de Vereniging der Fraters gevestigd in de Fraterstraat te Tilburg, 1908-1918
642 Bijzondere Kweekschool "Jan van Nassau", Nieuwe Gracht 94, Utrecht, 1914-1918
643 Bijzondere Kweekschool van het bestuur der Christelijke Normaalschool te Valburg (Zetten), 1899-1904
644 als voren, 1908-1918
645 Bijzondere Kweekschool van het Zedelijk Lichaam "De Zusters van Liefde" te Veghel, 1903-1912
646 als voren, 1913-1918
647 Bijzondere Kweekschool van de instelling "Ursula's Zusters" te Venray, 1908-1920
648 Bijzondere Kweekschool van het Zedelijk Lichaam "Vereniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs" te Woensdrecht-Hoogerheide, 1904-1918
649 Bijzondere Kweekschool van de"St.Gregoriusstichting" te Utrecht, 1903-1918
650 Bijzondere Kweekschool van de Stichting Christelijk Volksonderwijs te Zwolle, 1910-1918

Lijsten inhoudende gegevens van toegelaten- en afgewezen candidaten voor de onderwijzers-examens welke per provincie aan de minister van Binnenlandse Zaken werden toegezonden met daarin verwerkte antecedenten benevens processen-verbaal van de zittingen der examencommissies, 1853-1918 43 pakken
799 1853-1860
800 1861-1863
801 1864-1866
802 1867
803 1868-1874
804 1875-1876
805 1877
806 1878
807 1879
808 1880
809 1881
810 1882
811 1883
812 1884

890-917
Alfabetische lijsten der candidaten, welke met goed gevolg het examen voor de akten van bekwaamheid voor nederlandse taal en letterkunde, vreemde talen en letterkunde, geschiedenis, handelswetenschappen, schoonschrijven en gymnastiek hebben afgelegd, 1870-1915
890 1870-1873
891 1874-1875
892 1876
893 1878-1879
<...>
918
Stukken betreffende voorschriften voor de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs in de vakken nuttige- en fraaie handwerken voor meisjes ter uitvoering van artikel 65bis van de wet op het lager onderwijs, zoals die bij de wet van 11 juli 1884 is gewijzigd, 1884-1911
919-925 Processen-verbaal van de zittingen der commissies voor het examen in de nuttige handwerken voor meisjes met daartoe strekkende bijlagen, benevens de verslagen van deze commissies per provincie, 1901-1914 [7 pakken]
919 1901
920 1903-1905
921 1906
922 1908
923 1909-1910
924 1911
925 1914
926-934 Alfabetische lijsten der candidaten welke met goed gevolg het examen voor de akte van bekwaamheid in de nuttige handwerken voor meisjes hebben afgelegd, per provincie toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken, 1885-1918 [9 pakken]
926 1885-1889
927 1890-1893
928 1894-1897
929 1898-1901
930 1902-1905
931 1906-1909
932 1910-1912
933 1913-1915
934 1916-1918
[http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_2.04.09.ead.pdf]


###

- Toegang: 2.04.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918
NIJVERHEIDSSCHOLEN VOOR MEISJES.
3 Huis en Industrieschool te Alkmaar. 1905-1918
6 Industrie- en Huishoudschool te Amersfoort. 1902-1918
13 1e en 2e Industrieschool voor Vr. Jeugd te Amsterdam. 1899-1918
14 Vakschool voor Vr. en Kinderkleding te Amsterdam. 1910-1918
23 Nijverheidsschool voor meisjes te Arnhem. 1903-1918
33 Kook- Huish.- en Industrieschool te Breda. 1909-1918
38 Huishoud en Industrieschool te Culemborg. 1907-1918
43 Vrouwenarbeidsschool te Deventer. 1906-1918
48 Industrie en Huishoudschool te Dordrecht. 1904-1918
54 Vrouwenarbeidsschool te Enkhuizen. 1913-1918
66 Industrieschool voor meisjes te s'-Gravenhage. 1902-1918
70 S'-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes te s'-Gravenhage.
74 Industrieschool voor meisjes te Groningen. 1904-1918
75 Kook en Huishoudschool te Groningen. 1910-1918
76 Huishoud en Industrieschool te Haarlem. 1902-1918
80 Chr. Vakschool voor meisjes te Harderwijk. 1908-1918
88 Huishoudschool "St. Jacob" te s'-Hertogenbosch. 1912-1918
102 Huishoud en Industrieschool te Leerdam. 1914-1918
104 Industrie en Huishoudschool te Leeuwarden. 1907-1918
108 Volkshuishoudschool te Maastricht. 1910
111 Industrie en Huishoudschool te Middelburg. 1914-1918 
128 Industrieschool voor meisjes te Rotterdam. 1905-1918
131 Vrouwenarbeid te Rotterdam. 1909-1918
133 Huishoud en Industrieschool te Schiedam. 1907-1918
136 Vakschool voor meisjes te Sliedrecht. 1918
137 Kantwerkschool te Sluis. 1902-1918
141 Volkshuishoudschool van "Ursula's Zusters" te Tilburg. 1918
148 Industrie en Huishoudschool te Utrecht. 1902-1918
163 Vakschool voor meisjes te Winschoten. 1918
173 Industrie en huishoudschool te Zwolle. 1902-1918
173A Personeel Nijverheidsscholen voor meisjes. 1901-1907
173B Begrotingen Nijverheidsscholen voor meisjes. 1900-1907
173C Rek. en Verantw. Nijverheidsscholen voor meisjes. 1900-1907
202 Examen en Vacantie cursussen bond van leraressen. 1912-1918
210 Begrotings Nota's. 1913-1918
222 Inspectie N.O. bureau II. 1911-1918
231A-D Meisjes scholen algemeen. 1896-1899
231A 1900-1909
231C 1910-1911
231D 1918
232 Dagteken- en Kunstambachtschool voor meisjes te Amsterdam. 1900-1918
AMBACHTS-, TEKEN- EN ANDERE VAKSCHOLEN.
564 Speciale Vakken Snijcursus v. Kleermakers en naaisters te Amsterdam. 1903-1918;
572 Speciale Vakken Textielschool te Eindhoven. 1911-1918
801 Ambacht en Textielschool te Almelo. 1916-1918
819 Ambachtsschool te Dordrecht. 1892-1918
957 Vaktekenschool Patrimonium te Dordrecht. 1905-1918
695 M.T.S. te Dordrecht. 1911-1918

###

- 2.14.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Directie Technisch Beroepsonderwijs en Voorgangers; Directie Beroepsgericht Voortgezet Onderwijs en Voorgangers; Directie Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren, (1913) 1918-1976
2.2.2.7 OPLEIDINGEN
2.2.2.7.3 Examens
82 Stukken betreffende verslagen van eindexamens, ingezonden door de examencommissies of de gecommitteerden, 1919-1939

###

- Toegang 2.14.39 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Afdeling Lager Onderwijs; Hoofdafdeling Lager Onderwijs; Directie Kleuter- en Basisonderwijs, (1880) 1935-1975
2.2.4.4 OPLEIDINGEN EN BEVOEGDHEID VAN ONDERWIJZERS EN KLEUTERLEIDSTERS
2.2.4.4.1 beide richtingen
2.2.4.4.1.4 vervolgopleidingen
734-736 Stukken betreffende regeling en subsidiëring van en toelating tot cursussen en examens voor lager onderwijsakten, 1935-1974 3 pakken
734 Algemeen, 1952-1974 Esperanto, 1964-1965
735 Gymnastiek, 1943-1974;Handenarbeid, handwerken en tekenen, 1944-1973
736 Handelskennis, 1955;Huishoudkunde, 1950-1971;Kennis der natuur, 1955;Land- en tuinbouwkunde, 1935-1960;Pedagogiek, 1950-1951;Wiskunde, 1955-1969

###

- Toegang: 2.14.47 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Directie Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs, (1946) 1975-1985
Eindexamenverslagen van examencommissies, 1961-1985
129 MHNO, afdeling Kostuumnaaien en Couture, 1976-1983
142 Pedagogisch Getuigschrift, Akte Na, Nd, Nht, Nq, Nr, Ns, N XI en N XII, 1973-1978

* * *

(c) Dordrecht EvD oktober-november 2009-2010.