ROOSTER van de Fransche meisjesschool van
M.M. Smaasen Hofman (1859, 1861-1864)

Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 25 (brieven over 1858/1859)

Rooster der werkzaamheden in de bijzondere school van Mejufvrouw de wed. H. Smaasen geb. Hofman. (1859)

Eerste Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10½-11½ ure Vaderlandsche Geschied(enis)
Van 9½-10½ ure Aardrijkskunde Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fransch lezen Van 3-4 ure Natuurl. Geschied(enis)
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10½-11½ ure Fransch thema
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Schrijven en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fransch werkwoorden Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10½-11½ ure Holl. taal
Van 9½-10½ ure Aardrijkskunde Van 11½-12½ Handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 11-11½ ure Regels van Baudet
Van 9½-10½ ure Holl. cacographie Van 11½-12½ Handwerken
Van 10½-11 ure Fransche thema  
Namiddag  
Van 2-2½ Fransch lezen van 3-4 ure Fransche vertaling
Van 2½-3 ure Holl. werkwoorden  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure cacographie
Van 9½-10½ ure Holl. Opstellen Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. Geschied. van 3½-4 ure Fransche thema
Van 3-3½ ure Fransche dictée  
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure Repetitie
Van 10-10½ ure Holl. dictée Van 11½-12½ ure Schrijven en rekenen
Tweede Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure Fransche vertaling
Van 9½-10½ ure Fransche Gramm. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. of Holl. opstel Van 3½-4 ure Natuurl. Geschied.
Van 3-3½ ure Fr. werkwoorden  
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure handwerken
Van 9½-10½ ure Algem. Geschied(enis) Van 11½-12½ Schrijven en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure Cacographie en Gramm.
Van 9½-10½ ure Aardrijkskunde Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure Fr. opstellen
Van 9½-10½ ure Fr. Gramm. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Fr. lezen
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 11-11½ ure Fransche thema
Van 9½-10½ ure Vaderl. Geschied. Van 11½-12½ handwerken
Van 10½-11 ure Cacographie  
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. Vertaling Van 3-4 ure Fr. Grammaire
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 11½-11½ ure Holl. dictée
Van 10-11 ure Repetitie Van 11½-12½ urer Schrijven en rekenen
Derde Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10-11½ ure Eng. vertaling
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Natuurkunde
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. of Holl. Opstellen. Van 3½-4 ure Fr. vertaling
Van 3-3½ ure Fr. werkwoorden  
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10½-11½ ure Alg. Geschiedenis
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Schrijven en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fransche thema Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 11-11½ ure Vaderl. Geschied(enis)
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Aardrijkskunde
Van 10½-11 ure Duitsch & Eng. thema  
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 10½-11½ ure Duitsch og Eng. werkw.
Van 9½-10½ ure Fr. Gramm. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3½-4 ure Fr. lezen
Van 3-3½ ure Eng. lezen  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huisles Van 11-11½ ure Duitsch vertaling
Van 9½-10 ure Fr. thema Van 11½-12½ handwerken
Van 10-11 ure Fr. opstellen  
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. vertaling Van 3-4 ure Fr. Gramm.
Zaturdagmorgen  
Van 9-9½ ure handwerken Van 10-11½ ure Natuurl. Geschiedenis
Van 9½-10½ ure repetitie Van 11½-12½ Schrijven en rekenen
Aldus in overleg met de plaatselijke Schoolcommissie vastgesteld,
in februarij 1859. Namens de Comm. voorn. G.A. de Raadt, Lid en Secretaris

* * *
Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 27 (brieven over 1861)

Eerste Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Vaderl. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure Bijb. gesch(iedenis) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. lezen en vert(alen) Van 3-4 ure Nat. gesch(iedenis)
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr. en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. werkw(oorden) Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Holl. taal
Van 9½-10½ ure rekenen Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 11-11½ ure regels van Baudet
Van 9½-10½ ure Holl. cacogr. Van 11½-12½ handwerken
Van 10½-11 ure Fr. thema  
Namiddag  
Van 2-2½ Fr. lezen van 3-4 ure Fr. vert(alen)
Van 2½-3 ure Holl. werkw.  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure cacographie
Van 9½-10½ ure Holl. opst. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Aardrijkskunde van 3½-4 ure Fr. thema
Van 3-3½ ure Fr. dictée  
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure repetitie
Van 10-10½ ure Holl. dictée Van 11½-12½ ure handwerken
Tweede Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. vert.
Van 9½-10½ ure Fr. gram. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. of Holl. opst. Van 3½-4 ure Nat. gesch.
Van 3-3½ ure Fr. werkw.  
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Alg. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure cacographie
Van 9½-10½ ure aardrijkskunde Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. opst.
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Fr. lezen en vert(alen)
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure Fr.vert(alen) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch(iedenis) Van 3-4 ure Fr. gram.
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure repetitie
Van 10-10½ ure Nat. gesch(iedenis) Van 11½-12½ urer schrijven en rekenen
Derde Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. of Holl. opst.
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Natuurkunde
Namiddag  
Van 2-3 ure Eng. vert. Van 3-4 ure Fr. vert.
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure alg. geschiedenis
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Vormleer of rekenen
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure aardrijkskunde
Van 9½-10½ ure Eng. thema Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Eng. of Duitsch werkw.
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3½-4 ure Fr. vert(alen)
Van 3-3½ ure Eng. lezen  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 11-11½ ure Duitsch lezen
Van 9½-10 ure Fr. thema Van 11½-12½ handwerken
Van 10-11 ure Fr. opst.  
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch. Van 3-4 ure Fr. gram.
Zaturdagmorgen  
Van 9-9½ ure handwerken Van 10-11½ ure repetitie
Van 9½-10½ ure Nat. gesch. Van 11½-12½ schr. en rekenen
M.M. Hofman wed. H. Smaasen [sept 1861]

* * *
Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 28 (brieven over 1862)

Eerste Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Vad. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure schr. en Bijb. gesch(iedenis) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. lezen en vert(alen) Van 3-4 ure Nat. gesch(iedenis)
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr. en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. werkw(oorden) Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Holl. taal
Van 9½-10½ ure schr. en rekenen Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 11-11½ ure regels van Baudet
Van 9½-10½ ure Holl. cacogr. Van 11½-12½ handwerken
Van 10½-11 ure Fr. thema  
Namiddag  
Van 2-2½ Fr. lezen van 3-4 ure Fr. vert(alen)
Van 2½-3 ure Holl. werkw.  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure cacographie
Van 9½-10½ ure Holl. opst. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Aardrijkskunde van 3½-4 ure Fr. thema
Van 3-3½ ure Fr. dictée  
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure repetitie
Van 10-10½ ure Holl. dictée Van 11½-12½ ure schr. en rek.
Tweede Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. oefening
Van 9½-10½ ure Fr. gram. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Duits/Eng. oefening Van 3-4 ure Fr. oefening
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Alg. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Fr. of Holl. oefening
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Duits/Eng. oefening
Van 9½-10½ ure aardrijkskunde Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. opst.
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Eng. of Duits oefening
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure Fr.vert(alen) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch(iedenis) Van 3-4 ure Fr. gram.
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure repetitie
Van 10-10½ ure Nat. gesch(iedenis) Van 11½-12½ urer schrijven en rekenen
Derde Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Fr. oefening
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Natuurkunde
Namiddag  
Van 2-3 ure Eng. of Duits oefening Van 3-4 ure Fr. oefening
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure alg. geschiedenis
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Fr. of Holl. oefening
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure aardrijkskunde
Van 9½-10½ ure Eng. thema Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10-11½ ure Eng. of Duitsch oefening
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Fr. oefening
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 11-11½ ure Duitsch vert.
Van 9½-10 ure Duits. thema Van 11½-12½ handwerken
Van 10-11 ure Fr. opst.  
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch. Van 3-4 ure Fr. vert.
Zaturdagmorgen  
Van 9-9½ ure handwerken Van 10-11½ ure repetitie
Van 9½-10½ ure Nat. gesch. Van 11½-12½ schr. en rekenen
M.M. Hofman wed. H. Smaasen [1862]

* * *
Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 29 (brieven over 1863)

Eerste Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Vaderl. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure Bijb. gesch(iedenis) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. lezen en vert(alen) Van 3-4 ure Nat. gesch(iedenis)
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure huislessen Van 10½-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr. en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. werkw(oorden) Van 3-4 ure Vormleer
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10½-11½ ure Holl. taal
Van 9½-10½ ure Rekenen Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 11-11½ ure regels van Baudet
Van 9½-10½ ure Holl. oefening Van 11½-12½ handwerken
Van 10½-11 ure Fran. Thema  
Namiddag  
Van 2-2½ Fr. lezen van 3-4 ure Fr. vertaling
Van 2½-3 ure Holl. werkw.  
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure cacographie
Van 9½-10½ ure Holl. opst. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Aardrijkskunde van 3½-4 ure Fr. thema
Van 3-3½ ure Fransch dictée  
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure repetitie
Van 10-10½ ure Holl. dictée Van 11½-12½ ure schr. en rek.
Tweede Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Fr. vert.
Van 9½-10½ ure Fran. gram. Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Eng. of Duits oefening Van 3-4 ure Fransch werkw.
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Alg. gesch(iedenis)
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Holl. oefening
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Fr. oefening
Van 9½-10½ ure Aardrijkskunde Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Eng. of Duitsch oefening
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Fr. lezen en vert.
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Fr. thema
Van 9½-10½ ure Fr.vert(alen) Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch(iedenis) Van 3-4 ure Fr. gram.
Zaturdagmorgen  
Van 9-10 ure handwerken Van 10½-11½ ure Repetitie
Van 10-10½ ure Nat. gesch(iedenis) Van 11½-12½ urer schrijven en rekenen
Derde Klasse
Maandagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Fr. opst.
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ Fr. vert.
Namiddag  
Van 2-3 ure Eng. oefening Van 3-4 ure Natuurkunde
Dingsdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Alg. geschiedenis
Van 9½-10½ ure handwerken Van 11½-12½ schr(ijven) en rekenen
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. thema Van 3-4 ure Holl. oefening
Woensdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Aardrijkskunde
Van 9½-10½ ure Eng. oef. Van 11½-12½ handwerken
Donderdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 10-11½ ure Eng. of Duitsch oefening
Van 9½-10½ ure Fr. gram. en dictée Van 11½-12½ handwerken
Namiddag  
Van 2-3 ure Fr. analyse Van 3-4 ure Fransch vert.
Vrijdagmorgen  
Van 9-9½ ure Huislessen Van 11-11½ ure Duitsch oef.
Van 9½-10 ure Duits. thema Van 11½-12½ handwerken
Van 10-11 ure Fransch opst.  
Namiddag  
Van 2-3 ure Vaderl. gesch. Van 3-4 ure Alg. gesch.
Zaturdagmorgen  
Van 9-9½ ure handwerken Van 10-11½ ure Repetitie
Van 9½-10½ ure Nat. gesch. Van 11½-12½ schr. en rekenen
M.M. Hofman wed. H. Smaasen [18 April 1863]

* * *
Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 30 (brieven over 1864)

Aan de plaatselijke School Commissie geeft de ondergeteekende beleefdelijk te kennen, dat zij den Rooster der werkzaamheden op hare School gaarne voor het volgend Jaar zoude willen behouden, zoo als die in het afgeloopen schooljaar is geweest
M.M. Hofman wed H. Smaasen
(Dordrecht 2 Julij 1864).


(c) Dordrecht EvD december 2009.