* * * LAGERE SCHOLEN * * *

kadaster 1832
B 177 (F 673) Willem Papenhuijzen, schoolonderwijzer, huis en erf; (Gravenstraat)
C 708 (G 856) Otto Schreuders, onderwijzer, huis en erf;
D 738 (H 65) Gijsbertus Borking, onderwijzer, huis;
D 739 (H 66) Gijsbertus Borking, onderwijzer, pakhuis;
D 854 (H 503) François Louis Martijn, onderwijzer, huis en Erf;
E 234 (C 267) Jacomina Olivier wed. Gerrit Kokkeel, schoolvrouw, huis, gebouw en Erf;
E 208 (C 451) Jacomina Olivier wed. Gerrit Kokkeel, schoolvrouw, Schuur;
E        (C 452) Jacomina Olivier wed. Gerrit Kokkeel, schoolvrouw, tuin als Erf;
Merwede 49 (C 743) Otto Schreuders, onderwijzer, water als Erf;
Merwede      (C 744) Otto Schreuders, onderwijzer, koepel;
Merwede      (C 745) Otto Schreuders, onderwijzer, tuin als Erf;
Merwede      (C 746) Otto Schreuders, onderwijzer, Schuur;
(De Mijl) Wieldrechtsche Polder (A 60) Johan Jacob Suurie, schoolhouder, boomgaard;
(De Mijl) Wieldrechtsche Polder (A 61) Johan Jacob Suurie, schoolhouder, huis & erf;
(Diaconieschool, Vriezestraat)

latere particuliere schoollokalen in:
A 16 (F 911) Leendert Schorteldoek, molenaar, huis; (Groenmarkt A16)
A 27 (F 922) Geertruida Stephana Visser huisvrouw van Marinus Cornelis van Riemsdijk, -, huis; (Groenmarkt A27)
A 127, 163 (F 361) Adriaan Schotel, metzelaar, huis en erf; (Houttuinen A163)
A 198 (F 428) Levinus de Groot, timmerman, huis en erf; (Grotekerksbuurt A198)
A 208 (F 443) Abraham van Overbeek, winkelier, huis en erf; (Groenmarkt A208)
A 209 (F 444) Everhardus Chevalier, visiteur, pakhuis en erf; (Groenmarkt A209)
A 209 (F 454) Everhardus Chevalier, visiteur, pakhuis; (Groenmarkt A209)
A 275 (F 498) Hendrik Lemkes, broodbakker, huis (Groenmarkt A275)
B 23 ( F 869) Hendrik Smaasen, -, huis en Erf; (Wijnstraat B23)
B 38 (F 855) Wijnand Berlijn, -, huis; (Nieuwbrug B38)
B 136 (F 747) Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer, -, huis en erf; (Wijnstraat B136)
B 142 (F 735) Herman de Kat, koopman, stal; (Wijnstraat B142)
B 142 (F 739) Herman de Kat, koopman, erf; (Wijnstraat B142)
B 190 (F 661) Stephanus Hendrik Willem van Trigt, chirurgijn, huis gebouw en erf; (Wijnstraat B190)
B 214 (F 589) Anthonij Diderich van den Santheuvel, -, huis en erf; (Wijnstraat B214)
C 44 (G 995) Arie van den Berg, winkelier, huis; (Voorstraat C44)
C 71 (G 1024) Pieter Immerseel, wijnkoper, huis en erf; (Voorstraat C71)
C 962 (G 967) Johanna Onderwater wed. Adr. Abraham Stoop, -, huis en erf; (Voorstraat C962)
C 994 (G 361) Johannes de Klerk Gzn en Cons. timmerman, huis en erf; (Steegoversloot C994)
C 1174 (H 1367) Johannes Petrus Salacoup of zijne Erven, deurwaarder, huis gebouw en Erf; (Steegoversloot C1174)
C 1654 (H 740) Adriana Goudriaan wed. Pieter Scheij, -, huis, Gebouw en Erf; (Vriezestraat C1654)
D 97 (E 232) Jan de Vos boekdrukker huis; (Voorstraat C97)
D 667 (H 134) Johannes de Klerk Gz., timmerman, huis en Erf; (Lange Breestraat D667)

adresboek 1854
Straatman-Scheers B.W. Wijk D Bagijnhof en Achterom (overzijde) No. 796 Bewaarschool 
Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Gymnasium] 

adresboek 1855
Openbare gemeente school, in het Hof
Openbare Bewaarschool der Gemeente, Achterom
Stedelijk Gymnasium
Scholen der Eerste Klasse
- Bewaarschool der N.H. gemeente
- Verenigd Arme-, Wees- en Nieuw-Armhuis-School
- Israelitische school
- Roomsch-Katholijke school
- Diaconieschool der Nederduitsch Hervormde gemeente
- Brei- en naaischool der N.H. gemeente
Scholen der Tweede Klasse
- Zondagsschool
- Nederduitsche scholen
- School voor de gymnastie
- Zwemschool en Badinrigting
- Herhaling- en Vervolgschool
- Bewaarscholen voor den fatsoenlijken
- Fransche kostscholen

Commissie voor de Verstel- en Naaischool (1ste t/m 5de afdeling)
Normaal-Zangschool voor Onderwijzers opgerigt in April 1850. Dit onderwijs wordt gratis gegeven.
Aalst (Visser van Aalst) D. Visser van schoolonderwijzer [g] Groenmarkt A208 
Bonket G. onderwijzer diaconie-school Vriesestraat D912 
Helden H. van onderwijzer stadsschool Hof C1179a 
Hummel geb. van der Berge W.M. van den onderwijzeres der diakoniebewaarschool Vest C796-797
Katwijk D. van schoolonderwijzer Prinsenstraat D218 
Molenbergh G. schoolhouder Voorstraat C95 
Nunnink C.C.J. schoolhouderesse Wijnstraat B73 
Revière (Reviere) P.M. van de onderwijzer der bijzondere school 2e kl. Nieuwstraat C1242
Schuengel J. ondermeester der diaconieschool Vriesestraat D946
Smaasen geb. Hofman wed. H. schoolhouderes Grootekerksbuurt A198boven
Straatman geb. Scheers W.B. bewaarschool-houdster Achterom D796 
Vries geb. Kretschmer J.C.S. de Wijnstraat B190 kostschoolhouderes
Want P.J. van der schoolhoudster Vriesestraat D914 

- vanaf 1824 in de diaconale armenschool een naai- en breischool bestemd voor meisjes die de diaconieschool bezochten; (naaivrouw=mw. Knosses-Dupper)
- 1837 de eerste stadstussenschool in de refter van het voorm. Augustijnenklooster in het Hof;
- 1858 de gemeente Dordrecht neemt diaconiearmenschool over;
- 1861 tweede stadstussenschool op het Bagijnhof (later Postkantoor/HEMA);
- 1862 tweede stadsarmenschool op de Vest bij Nieuwkerksplein;
- 1877 stadstussenschool op de Hellingen (later volledig armenschool);
[uit: Geschiedenis van Dordrecht, hoofdstuk 11 onderwijs (C. Esseboom))

adresboek 1860
Wijk B Wijnstraat No. 212 [Waag en Industrie- en Teekenschool]
Wijk C In het Hof No. 1179 [Gemeenteschool]
Wijk C Vest No. 796 [Diaconie Bewaarschool]
Wijk D Achterom No. 794-795 [Gemeente-School
Wijk D Achterom No. 796 [Gemeente-Bewaarschool] 
Wijk D Achterom No. 796 [Stedelijke Bewaarschool] 
Wijk D Vriezestraat No. 912 [Gemeente-Armenschool
Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Gymnasium] 
Berlijn A.C. Wijk B Nieuwbrug No. 38 naaischoolhoudster 
Boers Jr. A. Wijk E Lange Kromhout No. 10 onderwijzer industrie- en teekenschool 
Goedhart J.P. Wijk C Munt No. 959 onderwijzer, directeur der Bad- en Zwem-inrigting en der Gymnastiekschool
Kaa H. van der Wijk B Palingstraat No. 99 timmerman, hoofdonderw. der industrie- en teekenschool
Nooten A.J. Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 schoolhoudster 
Riviere P.M.V. van de Wijk C Nieuwstraat No. 1242 dag- en kostschoolhouder 
Vries geb. Kretschmer J.C.S. de Wijk B Wijnstraat No. 190 kostschoolhouderes
Zahn D.W. Wijk D Vriezestraat No. 913 onderwijzeresse der stads-naaischool 

adresboek 1865
Wijk B Wijnstraat No. 16 [School]
Wijk B Wijnstraat No. 212 [Waag en Industrie- en Teekenschool]
Wijk C In het Hof No. 1179 [Gemeenteschool
Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 397-398-399-400-401-402 [School]
Wijk D Bagijnhof No. 797 [Gemeente-School
Wijk D Vriezenstraat No. 912 [Gemeente-Armenschool]
Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Gymnasium] 
Boers Jr. A. Wijk E Lange Kromhout No. 10 onderwijzer Industrie- en Teekenschool 
Deventer Dr. J.C. van Wijk E Lijnbaan No. 631 Schoolopziener, conrector Gymnasium
Goedhart J.P. Wijk C Munt No. 959 onderwijzer, directeur der Bad- en Zwem-Inrigting en der Gymnastiekschool
Kaa H. van der Wijk B Palingstraat No. 99 timmerman, hoofdonderw. der industrie- en teekenschool 
Noordaa Mr. J.W. van der Wijk A Grootekerksbuurt No. 62 Advocaat, Secretaris Plaatselijke schoolcommissie 
Nooten A.J. Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 schoolhoudster 
Riviere P.M.V. van de Wijk C Nieuwstraat No. 1242 kostschoolhouder
Vries geb. Kretschmer J.C.S. de Wijk B Wijnstraat No. 190 kostschoolhouderes 

adresboek 1868
Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 [Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, R.C. Bewaarschool] 1868 015
Wijk B Wijnstraat No. 16 [Burgerschool voor Meisjes]
Wijk B Wijnstraat No. 212 [Stadswaag, Industrie- en Teekenschool
Wijk C In het Hof No. 1179b [1ste Stads-Tusschenschool]
Wijk C Nieuwstraat No. 1242 [Latijnsche School]
Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Hoogere Burgerschool] 
Wijk C Vest No. 796 [Diakonie-Bewaarschool] 
Wijk D Vriezenstraat No. 912 [1e Stads-Armenschool
Baar D.M.W. Wijk C Voorstraat No. 1205 Leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Bauch A. Wijk C Vest No. 951 [Rijschool] pikeur, manegehouder 
Brinkgreve J.D. Wijk C Voorstraat No. 62 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Deventer Dr. J.C. van Wijk C Nieuwstraat No. 1248 Directeur en Leeraar in de Ned. Taal- en Letterkunde, Schoolopziener in het 8e district van Zuid-Holland
Goedhart J.P. Wijk C Munt No. 959-960 Onderwijzer, Directeur eener zwem- en bad-inrigting en der gymnastiekschool 
Kaa H. van der Wijk B Palingstraat No. 99 timmerman, koopman, hoofdonderwijzer der Industrie- en Teekenschool 
Keidel M.L. Wijk D Prinsenstraat No. 213 Leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Menalda van Schouwenburg Dr. H.J. Wijk A Hoogenieuwstraat No. 475 Leeraar aan de hoogere burgerschool 
Monté E. Wijk B Wijnstraat No. 82 geëmpl. der Stads-Leenbank, pedel der Latijsche school 
Nassau Noordewier Dr. H.J. Wijk D Voorstraat No. 1047-1048 Conrector der Latijnsche School 
Noordaa Mr. J.W. van der Wijk A Grootekerksbuurt No. 62 Advocaat, Secretaris der Plaats. School-Commissie
Oven Dr. A. van Wijk C Aan de Wijnbrug No. 18 Leeraar der Hoogere Burgerschool 
Ridderhof J. Wijk C Nieuwstraat No. 1245 Onderwijzer aan de Hoogere Burgerschool 
Rivière (Riviere) P.M.V. van de Wijk B Wolwevershaven No. 309 Leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Rottier M.H. Wijk D Bagijnhof No. 797-798 [2de Openbare Stads-Tusschenschool] hoofdonderwijzer 
Schellart M. Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 schoolhouderes 
Schotel Jz. S. Wijk C Vest No. 608 [2e Stads Armenschool] onderwijzer 
Sels/Schulders A. Wijk D Achterom No. 796 [Stedelijke Bewaarschool] onderwijzeres 
Sickeinga Mr. F.N. Wijk B Wijnstraat No. 88 Leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Stoffel G. Wijk A Groenmarkt No. 208 leeraar aan de hoogere burgerschool
Vollenhoven/de Reus G. Wijk C Steegoversloot No. 994 schoolhoudster 
Vries H.L. de Wijk D Voorstraat No. 731 Leeraar aan de Hoogere Burgerschool 

adresboek 1873
Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 [Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, R.C. bewaarschool]
Wijk C In het Hof No. 1179b [1ste stads-tusschenschool]
Wijk C Steenstraat No. 1314 [Bijzondere School
Wijk C Stekstraatje No. 957c [Gymnastiek-school] 
Wijk C Vest No. 796 [Diakonie-bewaarschool] 
Wijk D Vriezestraat No. 912 [1e Stads Armenschool
Baar D.W.M. Wijk D Lange Breedstraat No. 662 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Brinkgreve J.D. Wijk C Nieuwstraat No. 1302 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Daverveldt J.C. Wijk D Voorstraat No. 21 onderwijzeres aan de Hoogere Burgerschool 
Deventer Dr. J.C. van Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Hoogere Burgerschool] directeur en leeraar in de Ned. taal- en letterkunde, schoolopziener in het 8e district van Zuid-Holland
Dijkman J.H. [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Twintig Huizen No. 854 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Goedhart J.P. Wijk C Munt No. 959-960 onderwijzer, directeur van zwem- en bad-inrigtingen en der gymnastiekschool
Heumen J. van [Onderwijzers; 1e tusschenschool]
Harting P. [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Tweede Singel No. 520 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Hoëvell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van Wijk C Nieuwstraat No. 1242 [Latijnsche school] rector 
Kaptein N.P. Wijk C Voorstraat No. 1599 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Loffelt A.C. Wijk B Wijnstraat No. 214 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Monté E. Wijk B Wijnstraat No. 82 geëmpl. der stads leenbank, pedel der latijnsche school 
Noordaa Mr. J.W. van der Wijk A Groenmarkt No. 212 Advocaat, notaris, kantonregter-plaatsvervanger, secretaris der plaatselijke schoolcommissie
Noorden A.H. van Wijk B Schrijversstraat No. 145 [R.C. School] onderwijzer 
Nooten A.J. Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 schoolhouderes 
Oven Dr. A. van [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Lange Kromhout No. 271 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Pesch M.G. van Wijk C Steegoversloot No. 1008-1009 directrice van de middelbare school voor meisjes
Post G. [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Lange Kromhout No. 273 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Ridderhof J. Wijk C Steegoversloot No. 1008-1009 assistent aan de Hoogere Burgerschool 
Rivière P.M.V. van de Wijk B Wolwevershaven No. 309 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
Rottier M.H. Wijk D Bagijnhof No. 797-798 [Burgerschool voor meer uitgebreid lager onderwijs] hoofdonderwijzer 
Schotel Jz. S. Wijk C Vest No. 608 [2e stads-armenschool] onderwijzer 
Sels/Schulders A. Wijk D Achterom No. 796 [Stedelijke bewaarschool] hoofdonderwijzeres
Silevis/van den Heuvel P.A. Wijk A Houttuinen No. 163 bewaarschoolhouderes 
Stevens J. Wijk C Steegoversloot No. 1183 leeraar aan de hoogere burgerschool 
Stouwe G.J. van der Wijk C Voorstraat No. 68 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
Terwen A.J. [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Noordendijk No. 356 leraar aan de Hoogere Burgerschool
Trooijen J. van Wijk D Achterom No. 794-795 [2e Stads tusschenschool] hoofdonderwijzer 
Vries H.L. de Wijk D Voorstraat No. 731 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 

adresboek 1879
Wijk A Grootekerksbuurt No. 196 [Meisjesschool
Wijk B Schrijversstraat No. 145 [R.C. School
Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 [R.C. School
Wijk B Varkenmarkt No. 257 [Synagoge en Israël. School]
Wijk B Wijnstraat No. 16 [Pakhuis en School
Wijk C Doelstraat No. 991 [Bewaarschool] 
Wijk C Heerhijmanssuisstraat No. 619 [Schoolgebouw
Wijk C Hofstraat No. 1224-1225-116 [Schoollocaal
Wijk C In 't Hof No. 1179b [1e Stads-Tusschenschool
Wijk C Nieuwstraat No. 1248 [Hoogere Burgerschool]
Wijk C Steegoversloot No. 1008-1009 [Middelb. school voor Meisjes] 
Wijk C Steenstraat No. 1314 [Bijzondere School
Wijk C Stekstraatje en Stek No. 957d [Gymnastiekschool] 
Wijk C Stekstraatje No. 951a [Burger-Avondschool] 
Wijk D Bagijnhof No. 796b [2e Stads-Tusschenschool
Wijk D Bagijnhof No. 797 [Bewaarschool] 
Wijk D Lange Breedstraat No. 662 [Bewaarschool] 
Wijk D Vest No. 840 [Gemeente Zwemschool] 
Wijk D Vriezestraat No. 912-913 [1e Stads-Armenschool
Wijk E Hellingen No. 58 [Gemeente School
Boers A. Wijk C Weeshuisplein No. 893 metselaar en onderwijzer Burger-Avondschool 
Goedhart J.P. Wijk C Munt No. 959-960 kostschoolhouder, Directeur der gymnastiek, bad- en zweminrichting 
Häring (Haring) L. Wijk A Groenmarkt No. 10 Leeraresse H.B. School
Hoëvell Mr. J.D. Baron van Wijk C Nieuwstraat No. 1242 Rector Lat. School 
Hummel/van den Berge M.W. van den Wijk C Vest No. 796 bewaarschoolhouderes
Keidel M.L. Wijk B Wijnstraat No. 189 leeraar H.B. school 
Langerveldt J.C. Wijk C Voorstraat No. 68 Leerares middelbare school voor meisjes
Muller L.A.J.W. Wijk C Steegoversloot No. 1192 Leerares Middelb. school voor meisjes
Posthumus Dr. L. Wijk D Kalkhaven No. 168 Leeraar H.B. School
Reus J.J. de Wijk E Noordendijk No. 1203-1204 Rechter in de arr.-Rechtbank, Schoolopziener van 't 8e schooldistrict
Rivière P.M.V. van de Wijk B Wolwevershaven No. 309 leeraar H.B. school 
Sillevis/van den Heuvel P.A. Wijk A Houttuinen No. 163 bewaarschoolhouderes 
Venus W. Wijk C Augustijnenkamp No. 1134 knecht rijschool 
Vollenhoven/Reus Wed. J.W. Wijk C Steegoversloot No. 994 bewaarschoolhouderes 

adresboek 1930

Gem. Kweekschool Binnen Walevest *3
Kweekschool met den Bijbel Blauwpoortsplein 3
gemeenteschool 18 Bosboom Toussaintstraat 56
Gemeenteschool 17 Brouwersdijk 104
Gemeenteschool 11 en 12 Cornelis de Wittstraat 16
R.K. school Doelstraat 9
Gemeenteschool 9 en 10 Geldeloozepad 35
Gem. Bewaarschool nr. 2 Geldeloozepad 69
Zondagschool 's Gravendeelschedijk 110
U.L.O. school Groenedijk 45a
behoort bij School Hellingen 1
Buitengew. School L.O. Hellingen 5
Gemeenteschool nr. 1 Hofstraat 5
Gemeenteschool nr. 6 Hofstraat 2
Gemeenteschool 13 en 14 Kasperspad 89
Gem.school 22 en Montessorischool Kromhout 104
Nijverheidsschool en Bewaarschool nr. 4 Kromhout 150
Wilhelminaschool Mariënbornstraat 3a
muziekschool Munt 5
school Museumstraat 39
Gemeenteschool nr. 8 Nieuwkerksplein 28
huisvlijtschool Nieuwstraat 10
Hoogere Burgerschool Oranjepark 11
Ambachtsschool Reeweg (Oost) 111
bijzonder school Rijksstraatweg 1
Gemeenteschool 19 en 20 Rijksstraatweg 24
Gemeentebewaarschool 3 Rijksstraatweg 24
RK school Schrijversstraat *2
Prinses Julianaschool Singel 291
Gemeenteschool 15 en 16 Singel 24
Dr. Bavinkschool Singel 98
Dordr. Industrie- en Huishoudschool Steegoversloot 42-44
vakteekenschool Steegoversloot 60
schoollokalen Stek 25
Fröbelschool Stek 6
Chr. school Theophile de Bockstraat 37
Schoolgebouw Varkenmarkt 16
Diaconie-bewaarschool Vest 25
bewaarschool nr. 1 Vest 71
school v. vereeniging voor Bijz. Lager Ond. Vest 48
Gemeenteschool nr. 2 Vest 50
RK Fröbelschool Voorstraat 140
R.K. school Vriesestraat 15
Dordr. Buitenschool Vrieseweg 81a
Geref. school voor U.L.O. Vrieseweg *20
Geref. school voor L.O. Vrieseweg 22
school Mühring Vrieseweg 54
R.K. Fröbelschool Willem Marisstraat 94
R.K. Par. Jongensschool Wijnstraat 75
handelsregister, Kamer v. Koophandel en Hoogere Handelsschool Wijnstraat 103
Modevakschool Ensaid Wijnstraat 44
Zondagsschool Zuidendijk 19

adresboek 1938

Bijz. School voor Buitengewoon L.O. Augustijnenkamp 23
Gem. Bewaarschool 5 Betje Wolffstraat 2
Gem. Kweekschool Binnen Walevest *3
Gemeenteschool 18 Bosboom Toussaintstraat 56
Gemeenteschool 17 Brouwersdijk 104
R.K. Vereenigingsgebouw en R.K. Bewaarschool Doelstraat 9
Gemeenteschool nr. 11 Geldeloozepad 35
Gem. Bewaarschool nr. 2 Geldeloozepad 69
Zondagsschool 's-Gravendeelschedijk 110
Gemeente U.L.O.-school Groenedijk 45a
Gem. Buitengewone School voor debielen Hellingen 1-5
gymnastiekzaal school 6 Hof 11
gemeenteschool nr. 1 Hofstraat 5
gemeenteschool nr. 2 Hofstraat 5
gemeenteschool nr. 6 Hofstraat 2
Gemeenteschool 21 Jacob Marisstraat 46
Gemeenteschool 22 Jacob Marisstraat 48
modevakschool Javastraat 26
Gemeenteschool no. 5 Kasperspad 89
Chr. Bewaarschool Kasperspad 97
Bijz. School. L.O. Kolfstraat *80
Bijzondere School L.O. Krispijnscheweg 78
Gem. Bewaarschool nr. 4 Kromhout 104
Montessorischool Kromhout 104
Gem. Nijverheidsschool Kromhout 150
Kerkgebouw, Ned. Herv. Gem. en Zondagsschool Ger. Kerk Maasstraat 10
Chr. School voor B.L.O. 'Wilhelminaschool' Mariënbornstraat 3a
muziekschool Munt 5
Chr. Bijz. School L.O. en Bijz. Bewaarschool Museumstraat 39
Gemeenteschool nr. 8 Nieuwkerksplein 28
dansschool Nieuwstraat 15
Dordr. Huisvlijtschool en Vereenigingslokaal A.J.C. Nieuwstraat *10
Middelbare Technische Sch. en Binnenvaartschool Oranjelaan 12
Rijkslandbouwwinterschool Oranjelaan 18
Gem. School 3 en 4 en Gem. Bewaarschool No. 1 Oranje Vrijstaatplein 2
Ambachtsschool Reeweg (Oost) 111
Bijz. School L.O. en Chr. Bijz. Bewaarschool Rijksstraatweg 1
Gemeenteschool nr. 19, Gemeenteschool nr. 20 en Bewaarschool nr. 3 Rijksstraatweg 24
R.K. School Schrijversstraat *2
Bijz. School U.L.O., Prinses Juliana School Singel 291
Bijz. Bewaarschool Singel 295
Bijz. School L.O., Dr. Bavink School Singel 98
R.K. Jongensschool L.O. en U.L.O. Singel 154
Bijz. School L.O., Groen van Prinstererschool Standhasenstraat 25
Bijz. School U.L.O. en L.O. Stek 25
Bijz. bew.sch. Fröbelschool Stek 6
Bijz. School L.O. 'da Costaschool' Theophile de Bockstraat 37
Schoolgeb. Ned. Israëlietische Gemeente Varkenmarkt 16
Bewaarschool N.H. Gem. Vest 25
Gem. Bewaarschool nr. 1 Vest 71
School Vereen. voor Bijz. Neutraal L.O. Vest 48
Gemeenteschool nr. 12 Vest 50
dansschool Vlak *1
Modevakschool Voorstraat 99a
R.K. Meisjesschool 'Mariaschool' Voorstraat 132
R.K. Leesbibliotheek en Fröbelschool Voorstraat 140
achteringang school Vorensaterstraat 24
R.K. Meisjesschool L.O. Vriesestraat 15
Openluchtschool 'Dordtsche Buitenschool' Vrieseweg 81a
Bijz. School voor U.L.O. Vrieseweg *20
Bijz. School voor L.O.; 'Koningin Emmaschool' Vrieseweg 22
Bijz. School 'Muhring' Vrieseweg 54
Chr. Bewaarschool Weissenbruchstraat 3
R.K. Fröbelschool Willem Marisstraat 94
Speelterrein en Gem. Gymnastiekschool Willem Marisstraat 92
Dordtsche Handelsschool; Dag- en Avondschool Kantoor-opleiding; Talen en Boekhouden Wolwevershaven 31
R.K. Jongensschool L.O. Wijnstraat 75
Gebouw Zondagsschool Zuidendijk 19

adresboek 1949

SCHOOLGEBOUWEN
Scholen voor voorbereidend Hoger Onderwijs
Gymnasium, C. de Wittstraat 48
Gemeentelijk Lyceum, Oranjepark 11
Christelijk Lyceum, Wijnstraat 133
Kweekscholen
Gemeentelijk Kweekschool, Binnen Walevest 3
Christelijk Kweekschool, van Godewijckstraat 3
Gemeentelijke U.L.O. Scholen
ULO School, Groenendijk 45a
Openbare Scholen voor gew. LO
Gemeenteschool no. 1, Hofstraat 5 bov
Gemeenteschool no. 2, Hofstraat 5 ben
Gemeenteschool no. 3, Oranje Vrijstaatplein 2 ben
Gemeenteschool no. 4, Oranje Vrijstaatplein 2 bov
Gemeenteschool no. 11, Geldelozepad 35
Gemeenteschool no. 12, Vest 50
Gemeenteschool no. 15, Singel 24 ben
Gemeenteschool no. 16, Singel 24 bov
Gemeenteschool no. 17, Brouwersdijk 104
Gemeenteschool no. 18, Bosb. Toussaintstraat 56
Gemeenteschool no. 19, Adm. de Ruyterweg 4
Gemeenteschool no. 20, Bosb. Toussaintstraat 56
Gemeenteschool no. 21, Jacob Marisstraat 46
Gemeenteschool no. 22, Jacob Marisstraat 48
Centrale school V.G.L.O., Kasperspad 89
Gemeentescholen voor Buitengewoon L.O.
School voor debielen, Hellingen 5
School voor Imbecillen, C. de Wittstraat 16
Gemeentelijke Kleuterscholen
Gem. Kleuterschool no. 1, Vest 71
Gem. Kleuterschool no. 2, Geldelozepad 69
Gem. Kleuterschool no. 3, Adm. de Ruijterweg 4
Gem. Kleuterschool no. 4, Kromhout 104
Gem. Kleuterschool no. 5, Betjte Wolffstraat 2
Gemeentelijke Handelsavondschool
Handelsavondschool, Groenedijk 45a
Gemeentelijke school voor Nijverheidsonderwijs, Kromhout 150
Gemeentelijke Cursussen
Avondcursus voor Zwakzinnigen, Hellingen 5
Cursus voor spraakgebrekkigen, Corn. de Wittstraat 16
Cursus Avondonderwijs voor meisjes boven de leerplichtige leeftijd, Steegoversloot 42-44
Scholen voor Bijzonder M.O. en N.O.
Middelbare Technische School, Oranjelaan 12
Rijkslandbouw Winterschool en Middelbare Landbouwschool, Oranjelaan 18
Ambachtsschool, Reeweg Oost 111
Dordtse Industrie- en Huishoudschool voor Meisjes, Steegoversloot 42-46
R.K. Scholen voor L.O. en U.L.O.
R.K. Jongensschool voor l.o., Wijnstraat 75
R.K. Jongensschool voor l.o. en u.l.o., Singel 154
R.K. Meisjesschool voor l.o., Voorstraat 132
R.K. Meisjesschool voor l.o., Vriesestraat 15
R.K. Kleuterscholen
R.K. Kleuterschool, Willem Marisstraat 94
R.K. Kleuterschool, Heijsterbachstraat 14
R.K. Kleuterschool, Doelstraat 9
R.K. Kleuterschool, Voorstraat 140
R.K. Montessorischool
R.K. Montessorischool, Varkenmarkt 52
R.K. Huishoudschool
R.K. Huishoudschool, Voorstraat 140
Christelijke Scholen voor L.O. en U.L.O.
Chr. School voor l.o. (Kon. Emmaschool), Vrieseweg 22
Chr. School voor l.o. (Dr. H. Bavinckschol), Singel 98
Chr. School voor l.o. (Gr. v. Prinstererschool), Standhasenstraat 25
Chr. School voor l.o. (Marnixschool), Krispijnseweg 78
Chr. School voor l.o. (Da Costaschool), Th. de Bockstraat 37
Chr. School voor l.o., Museumstraat 39
Chr. School voor l.o. (Prins Willemschool, Vrieseweg 22 rd
Chr. Scholen voor l.o. en u.l.o. (Prinses Julianaschool), Singel 291
Bijzondere School voor L.O., Kolfstraat 80rd
Bijzondere School voor U.L.O., Vrieseweg 20rd
Bijzondere School voor L.O., Mijlweg 1
Wilhelminaschool Chr. school voor buit. l.o., Marienbornstraat 3a
Christelijke Kleuterscholen
Christelijke Kleuterschool, Museumstraat 39
Christelijke Kleuterschool, Kapserspad 97
Prinses Julianaschool, kleuterschool, Singel 295
Bijzondere School Muhring
School Muhring l.o. en kleuterschool, Vrieseweg 54
Scholen voor Neutraal Onderwijs
Bijzondere school voor neutraal l.o., Vest 48
Bijzondere school voor neutraal l.o., Stek 25
Bijzondere school voor Kleuteronderwijs, Vest 48
Kleuterschool van de Diac. der N.H. Gemeente, Vest 25
Montessorischolen
Montessorischool l.o., Kromhout 104
Montessori-Kleuterschool, C. de Wittstraat 35
De Dordtse Buitenschool
Dordtse Buitenschool, Vrieseweg 81a

adresboek 1967

Gemeentekleuterscholen
gemeentekleuterschool 1 (Pieter Marits), Oranje Vrijstaatplein 2 (P.J.C. Heidema-Pieters)
gemeentekleuterschool 2 (In het Zonneland), Geldelzoepad 21 (C.W. van Noortwijk)
gemeentekleuterschool 3 (De Zonnestraal), Adm. de Ruyterweg 2 (A.F. Groesbeek)
gemeentekleuterschool 4 (Klavervier), Vest 88 (A. Vergonet)
gemeentekleuterschool 5 (De Zonnebloem), Betje Wolffstraat 5 (M. van Es)
gemeentekleuterschool 6 (Wantij-kleuterschool), Plein 40-45 (J.M.A. Verspeek)
gemeentekleuterschool 7 (De Woelwaters), Mariastraat 17 (J.E.m. van Rees)
gemeentekleuterschool 8 (Montessorikleuterschool), Troelstraweg 125 (mej. M.H. Groeneveld)
gemeentekleuterschool 9 (De Karekiet), Sperwerstraat 59 (E. Mast)
gemeentekleuterschool 10 (De Wiltzangh), Patersweg 53 (J. Berkohof-Deuring)
gemeentekleuterschool 11 (De Wielewaal), van Gendtstraat 2 (E. Peters)
gemeentekleuterschool 12 (De Leeuweik), van Karnebeekstraat 2 (P. Smits)

Bijzondere kleuterscholen
:
bijzondere kleuterschool (De Robbedoes), Weissenbruchstraat 3 (mej. J.A. van Halen)
bijzondere kleuterschool (Kabouterland), Vest 35 (C. van Bellen)
bijzondere kleuterschool (Pr. Bernhard), Willaertstraat 2 (mej. H. Moret)
bijzondere kleuterschool (De Rakkertjes), van Gendtstraat 4 (H. Kok)
bijzondere kleuterschool (Pr. Juliana), Singel 449 (J.A. v.d. Woestijne)
bijzondere kleuterschool (De Hummelhof), Kasperspad 89 (W. Valk)
bijzondere kleuterschool, Museumstraat 57 (R. Veneman-Noordzij)
bijzondere kleuterschool (Kleutervreugd), Patersweg 1 (N. Wagner)
bijzondere kleuterschool (De Kleuterkoepel), Willem de Zwijgerlaan 1 (mej. E.E. Kaan)
bijzondere kleuterschool ('t Vogelnerstje), Noordendijk 260 (R. Dubois-Boertje)
bijzondere kleuterschool p.a. Stephanuskerk, Talmaweg (M. van Dijk)
R.K. kleuterschool (Don Bosco), Doelstraat 13 (R.F. Vriend)
R.K. kleuterschool (St. Agnes), Willem Marisstraat 94 (C.G.T. Flint)
R.K. kleuterschool (St. Lucia), Piet Helmstraat 1 (M.Th. Hol)
R.K. kleuterschool (Jacintha), Krommedijk 245 (A.M. Tool)
bijzondere kleuterschool (Mühring), Vrieseweg 98 (A. Broer)

Gemeentescholen

gemeenteschool 1 (Statenschool), Hofstraat 5 bov (H. Bosman Jansen);
gemeenteschool 2, Nolensweg 1 (P. van Twist)
gemeenteschool 3, Zuidendijk 262 (F.J. v.d. Keur)
gemeenteschool 4 (Pr. Ireneschool), Oranje Vrijstaatplein 2 bov (G.J. Schuiters)
gemeenteschool 5 (Theo Thisjsenschool), Kasperspad 77 (J. Stolk)
gemeenteschool 6 (Nassauschool), Willem de Zwijgerlaan 2-4 (M. Dragt)
gemeenteschool 7 (Merwedeschool), Beinemastraat 90 (M. van Nijf)
gemeenteschool 8 (Dr. A. Plasmanschool), Aalscholverstraat 2 (A. van Norden)
gemeenteschool 9 (Montessorischool), Troelstraatweg 127 (J.H. Koetse)
gemeenteschool 10 (M.H. Trompschool), Douwe Aukesstraat 1 (W. Teepe)
gemeenteschool 11 (Jan Ligthartschool), Geldelozepad 41 (T. Wolst)
gemeenteschool 12 (Pr. Marijkeschool), Vest 92 (H. Lodewijk)
gemeenteschool 13 (Abel Tasmanschool), Cornelis Evertsenstraat 297 (mej. C. Schreuder)
gemeenteschool 14 (Johan v. Oldenbarneveltschool), Zuidendijk 353a (G.A.C. de vries)
gemeenteschool 15 (J.W. Boermanschool), Vogelplein 44 (N.J. Kemper)
gemeenteschool 16 (Wantijschool), Maasstraat 23 (M.B. Portier)
gemeenteschool 17 (Torenschool), Brouwersdijk 36 (W. Roozen)
gemeenteschool 18 (Pr. Margrietschool), Bosboom Toussaitnstraat 53 (J. Bax)
gemeenteschool 19 (Adm. de Ruyterschool), Adm. de Ruyterweg 2 (N.A. van Os)
gemeenteschool 20 (Rembrandtschool), Jacob Marisstraat 30 (H.C. Meijer)
gemeenteschool 22 (Prof. Dr. Ph. Kohnstammschool), J.W. Frisostraat 39 (J.M. Dekker)
gem. Uloschool (Mulo Groenendijk), Groenedijk 49 (C.C. Baljet)
gem. Uloschool (Mulo Krispijn), Patersweg 2 (J. Welles)
gem. Uloschool (Mulo Wielwijk), Abel Tasmanstraat 2 (H. Borsje)
klasse voor ligplaatsonderwijs, Nieuwkerksplein 28 (W. de Bruin-Hoek)
1e gemeenteschool voor b.l.o. debielen (A.H.D. Wepsterschool), Hellingen 5 (M.P. Muste)
2e gemeenteschool voor b.l.o. debielen (Prof. dr. G. Heijmansschool), Jac. Marisstraat 78a (G. Lankhorst)
gemeenteschool voor b.l.o. imbecillen (Dr. A. van Voorthuysenschool), C. de Wittstraat 30a (W. Strieder)

Bijzondere scholen voor Lager Onderwijs (LO):
R.K. Jongensschool (St. Jozefschool), Singel 222 (G. Kos)
R.K. Jongensschool (Pius X-school), Brouwersdijk 111 (G.J. Wassink)
R.K. Meisjesschool (St. Antoniusschool), Singel 222 (W.C.C. de Nier)
R.K. Meisjesschool (St. Suraschool), Brouwersdijk 4 (J.W. Witteman)
R.K. Meisjesschool (St. Theresiaschool), Nolensweg 2 (J.L.J. van Hove)
R.K. Maria school, Voorstraat 168 (mej. M.A.E. van Leeuwen)
R.K. Don Boscoschool, Dresselhuysstraat 1 (V.E. van Loon)
School Mühring, Vrieseweg 92 (A. Broer)
Louise de Colignyschool, Noordendijk 364 (C. Pennings)
Ds. J. Bogermanschool, Steltenstraat 1 (J. Mol)
Neutrale school, Vest 90 (W.L. de Widt)
Prins Willemschool, Vrieseweg 50-52 (H.W. Bosma)
Dr. H. Bavinckschool, Singel 140 (C. Rippen)
Talmaschool, Domela Nieuwenhuisweg 2 (J. Oosterwijk)
Groen van Prinstererschool, Standhasenstraat 47 (C. Schout)
Pr. Julianaschool (stad), Singel 441 (A.G. Brouw)
Pr. Julianaschool (Krispijn), Pr. Julianaweg 2a (J. Gründlehner)
Bijzondere school, Museumstraat 67 (G. Boon)
Marnixschool, Krispijnseweg 64 (P. van Hofwegen)
Da Costaschool, Th. de Bockstraat 37 (E.H. Esmeijer)
Pr. Bernhardschool, Willaertschool 2 (G.A. Breur)
Juliana van Stolbergschool, Pr. Julianaweg 2 (H. Jansen)
Jacob van Heemskerckschool, Douwe Aukesstraat 3 (A. Scheurkogel)
Dr. Maarten Lutherschool, M.H. Trompweg 229 (A. Westerhuis)
Dr. H. Colijnschool, Waldeck Pyrmontweg 20 (K. van Loon)
Rehobothschool, Adj. H.P. Kosterstraat 15 (W. Markusse)
Anne de Vriesschool (v.g.l.o.), Kasperspad 77 (G.J. de kool)
Buitenschool (b.l.o.), Vrieseweg 149 (W.P. Vergouwen)
Wilhelminaschool b.l.o., Weeshuisstraat 8 (H.P. aan de Wiel)
Wilhelmina-werkschool bl.o., Hofstraat 2 (P.M. Six Dijkstra)
Chr. Schippersschool, Burg. de Raadtsingel 95 (J. Groen)
R.K. Woonwagenkampschool, Kilkade 15a (A. Jonker)
Albert Schweitzerschool (school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden), Hofstraat 2 (L. Glimmerveen)
Anne Frankschool (R.K. School voor b.l.o.), Wijnstraat 119 (mej. E.M.J. Flapper)

Bijzondere ULO-scholen
:
R.K. Ulo-school (St. Michael), Vriesestraat 23 (J.J.W. van Dort)
Bijz. ulo-school, Vrieseweg 48 (K. Talma)
Bijz. ulo-school (Pr. Juliana), Singel 443 (E. van Hulst)
Bijz. ulo-school (Willem de Zwijger), Willem de Zwijgerlaan 40 (H. van Riezen)
Neutrale ulo-school, Stek 33 (J.H. Keizer)
Bijz. ulo-school (Het Studiehuis), Nieuwe Haven 37 (J. Oevering)
Bijz. ulo-school (Dr. Balthazar Lydiusschool), Singel 28 (J. Kattenberg)

Gemeentelijke scholen voor VHMO, Kweekschoolonderwijs en NO:
Johan de Wittgymnasium, Baden Powelllaan 1 (dr. Th.J. de Jonge)
Gem. Lyceum, Esdoornstraat 12
Handelsavondschool, Groenedijk 49 (P. Klomp)
Gem. Kweekschool voor (kleuter)onderwijzers(essen), Binnen Walevest 5 (T. Boersma)
Gem. school voor N.O., Kromhout 176 (A. Klijn)
Gem. Dagschool voor de Nijverheid, Kromhout 176 (C.M. van Loon)
Algemene Beroepsschool Dordrecht, Kromhout 170 (E.S. de Zoete)

Bijzondere scholen voor VHMO, Kweekschoolonderwijs en NO:
Chr. Lyceum, Halmaheiraplein 6 (H.J. van Alphen)
Hogere Technische School, Oranjelaan 262 (C.J. Heyligers)
Chr. Kweekschool, van Godewijckstraat 5 (D. Okker)
Technische School, Reeweg 123 (J. Berendsen)
Christelijke U.T.S., Kolfstraat 120/Papendrechtstraat 5/Museumstraat 24 (C. v.d. Kamp)
Industrie- en Huishoudschool, Steegoversloot 42, de Visserstraat hoek Thorbeckeweg (W.J. Pot-Bry)
R.K. Huishoudschool St. Anna, Voorstraat 178 (J.M. Schennink)
Hervormde stichting voor opleiding van gezinsverzorgsters, Steegoversloot 42 (A.K. Beekman)
Binnenvaartschool, Oranje Vrijstaatplein 2 (W. Teepe)
Lagere Land- en Tuinbouwschool, Oranje Vrijstaatplein 2 ben. (I. v.d. Velde)
Hogere- en Middelbare Landbouwschool, Oranjelaan 264 (W.T. Reijnsema)
R.K. H.B.S. (Titus Brandsmacollege), Oranjepark 11 (dr. P. Jansen)

Overig:
Studiehuis Kranenburg, Nieuwe Haven 37 (G. Kranenburg)
Jeugdstad (R.K. gezins- en Jeugdwerk), Wijnstraat 121
Modevakschool E.N.S.A.I.D., Spuiweg 172, telefoon 38562.
Huisvlijtschool, Nieuwstraat 14 (A. Lammers)
Centrale Schooltuin, Riouwstraat 32 (B. Heijstek)
Avond mulo, Singel 443 (W.P. v.d. Stoel)
International school, J.W. Frisostraat 332 (J.A. Barret)
Instituut voor Curientieve Psychologie, H. Pince van der Aa, Blekersdijk 72
Chr. cursus tot opleiding van kleuterleidsters, Willaertstraat 5 (T. Kerkhof)
Mytylschool, Sportlaan 14 (G.J. Carriere) 
Instituut Pont, A. van Blijenburgstraat 35.