LIJST der Werkzaamheden voor de Diakonie School (ca 1840)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: archief 27 (Ned. Hervormde Gemeente) 
Inventarisnummer: 957
* * *
LIJST der Werkzaamheden voor de Diakonie School
1ste Klasse
1ste Afdeeling
Maandag
voormiddag Prakstisch Rekenen
Namiddag Schrijven & theorie der Rekenk.

Dingsdag
voorm. Schrijven, lezen & Aardrijksk.
nam. Prakt. Rekenen

Woensdag
Dicteren, vervoegen op de lei en zingen

Donderdag
voorm. Schrijven en Bijbels geschiedenis
nam. Vaderl. Geschiedenis en Lezen

Vrijdag
voorm. Prakt. Rekenen
nam. Schrijven en theorie der Rekenk.

Zaturdag
Neder. taal, theor. en prakt.
2e Afdeeling
Maandag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. theorie der Rekenk. en Aardrijksk.

Dingsdag
voorm. Prakt. Rekenen
nam. Schrijven en Bijbels Geschied.

Woensdag
Vaderl. Ges. en Nederd. taal

Donderdag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. Prakt. Rekennen

Vrijdag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. Prakt. taaloefeningen

Zaturdag
Bijbelsche Geschiedenis
2de Klasse
1ste Afdeeling
Maandag
voorm. Schrijven en Lezen
nam. Nederd. taal en lezen

Dingsdag
voorm. Verbuigen op de lei, dicteren en lezen
nam. Theorie der Rekenk. en Schrijven

Woensdag
Prakt. Rekenen

Donderdag
voorm. Schrijven en lezen
nam. Bijb. Gesch. en Lezen

Vrijdag
voorm. Gezang opschrijv. over hetzelge spr. en lezen
nam. Theorie der Rekenk. en Schrijven

Zaturdag
Prakt. Rekenen
2e Afdeeling
Maandag
voorm. Prakt. Rekenen en Schrijven
nam. Lezen en Schrijven

Dingsdag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. Nederd. taal en Schrijven

Woensdag
Theorie der Rekenk. en lezen

Donderdag
(dezelfde werkzaamheden
van Maandag
)

Vrijdag
(dezelfde werkzaamheden
van Dingsdag
)

Zaturdag
Spreken over verschil onderw. en
prakt. rekenk. op het bord
3de Klasse
1ste Afdeeling
Maandag
voorm. Schrijven en Prakt. Rekenen
nam. Schrijven en lezen

Dingsdag
voorm. Schrijven, lezen en uit het hoofd spellen
nam. Schrijven en theorie der Ned. taal

Woensdag
Lezen en uit het hoofd spellen en
Spreken over de voorwerpen

Donderdag
voorm. Schrijven en Prakt. Rekenen
nam. Schrijven en Lezen

Vrijdag
voorm. Schrijven, lezen en uit het hoofd spellen
nam. Schrijven en Lezen

Zaturdag
Theorie der Nederd. taal
2e Afdeeling
Maandag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. Prakt. Rekenen

Dingsdag
voorm. Lezen en Schrijven
nam. Lezen en Schrijven

Woensdag
Rekenen op het bord en
uit het hoofd spellen

Donderdag
(dezelfde werkzaamheden
van Maandag
)

Vrijdag
(dezelfde werkzaamheden
van Dingsdag
)

Zaturdag
Rekenen op het bord en uit het hoofd
3de Klasse
3e Afdeeling
Maandag
voorm. Lezen, schrijven en op het bord rekenen
nam. Lezen, schrijven en zingen

Dingsdag
voorm. Lezen, schrijven en verstandsoefening
nam. Oefeningen op de lei

Woensdag
Op het bord rekenen, uit het hoofd spellen en
spreken over de voorwerpen die hem omringen

Donderdag
(dezelfde werkzaamheden van Maandag)

Vrijdag
(dezelfde werkzaamheden van Dingsdag)

Zaturdag
(dezelfde werkzaamheden
van Woensdag
)
4e Afdeeling
Maandag
voorm. Lezen en uit het hoofd spellen
nam. Lezen en uit het hoofd rekenen

Dingsdag
voorm. Lezen en verstandsontwikkeling
nam. Lezen en tellen

Woensdag
Spellen op het bord en
verstandsontwikkeling

Donderdag
(dezelfde werkzaamheden van Maandag)

Vrijdag
(dezelfde werkzaamheden van Dingsdag)

Zaturdag
Spreken over de omringende voorwerpen
en uit het hoofd rekenen
3de Klasse
5e Afdeeling
Maandag
voorm. Lezen, woorden zamenstellen op het bord en tellen
nam. Lezen en woorden zamenstellen op het bord

Dingsdag
voorm. Lezen, woorden zamenstellen op het bord en verstandsoefening
nam. Lezen, woorden zamenstellen op het bord en spreken over de voorwerpen 

Woensdag
Woorden zamenstellen op het bord, verstandsontwikkeling en tellen

Donderdag

(dezelfde werkzaamheden
van Maandag
)

Vrijdag
(dezelfde werkzaamheden
van Dingsdag
)

Zaturdag
Verstandsontwikkeling, sprreken over de
omringende voorwerpen en eene vertelling
6e Afdeeling
Maandag
voorm. Aanvankelijk lezen, oefeningen op het bord en zingen
nam. Aanvankelijk lezen, oefeningen op de lei en zingen

Dingsdag
voorm. Oefeningen op het bord en aanvankelijk lezen en zingen
nam.Aanvankelijk lezen en zingen 

Woensdag
Oefeningen op het bord en verstandsoefeningen

Donderdag
voorm.  Aanvankelijk lezen oefeningen op het bord en zingen
nam. Aanvankelijk lezen, oefeningen op de lei en zingen

Vrijdag
voorm.  Oefeningen op het bord aanvankelijk lezen en zingen
nam. Aanvankelijk lezen en verstandsoefeningen

Zaturdag
Oefeningen op het bord en
verstandsoefeningen

(c) EvD Dordrecht november 2009.