uit archief 121 (plaatselijke schoolcommissie lager onderwijs)

(envelop 1)
- [12h] TABEL lagere scholen 1865.
eerste openbare armenschool (Gerrit Bonket), hulponderwijzers: Gerrit Jan Breedveld, Jacob Schuengel, Theodorus Harmen van Papenrecht, Maarten plokker, Johannes Knaap; Kweekelingen: Hugo van Efferen; Arie Jan Rijke, Lambertus Christiaan Muijen, voor het onderwijs in de handwerken: Angeneta Kloppers, Dina Johanna Bonket, Adriana Elisabeth Bonket, Hendrika Reus, Cornelia Ponsen, Hendrika Reus;
tweede openbare armenschool (Samuel Schotel), hulponderwijzers: Pieter Hermanus Voet, Dirk van der Waaij, Jacobus Brussaard, Martinus Reus. Kweekelingen: Leonardus Gijsbertus Eijsbergen, Jacob Vermeulen, Willem Huibert Andries Meerkerk, Mattheus Gerrit van Rijswijk, Cornelis Johannes de Man, Pieter Hendrik Kes, Theodorus Cornelis van Huut, Jan Andries Bergmeijer; voor het onderwijs in de handwerken: Johanna Gijsberta Wagner (f 100), Maria Francina van Welie (f 38), Emmerina Hartman (f 35); Johanna Koning (f 38), Aagje Smits (f 38), Anna Kila (f 38).
eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen), hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Robert Jan de Roo, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde; Kweekelingen: Dirk Jan vand er Want (f 75); Francois Marinus Mulders, Cornelis Nijsen, Thomas Galmeijer, Willem Agathus van den Broek, Johanna Evenwel, Dirk Kolling, Nicolaas van Toorn. Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80); Gerarda Johanna Takken (f 50); Adriana Elisabeth Biester (f 48); Adriana Geertruida van der Weijden (f 38);
tweede openbare tusschenschool (Jan Hendrik van Trooijen), Anthonie Adrianus Ek, Leendert van Dijl, Hendrik Johanens Knaap, Leendert van Dongen, Klazina Reus (acte hulponderwijzeres en handwerken); Kwekelingen: Bernardus Blommers; Simon van Dijk; Willem Swinnas Bosch, Cornelis van der Matten, Jacques Heude, Willem Lipjes, Jacobus Krol, Arie Philippus van Deventer; Johannes van Buul, Adriana Marina de Bruijn; Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Francina Cornelia van der Ent (f 35), Anna Maria van Roosendaal (f 35), Magdalena Petronella v.d. Koogh (f 30), Teuntje van der Hoeven (f 30), Maria Reus (f 38), Elsiabeth de Kreuk (F 38).
openbare burgerschool (Matthijs Hendrik Rottier), Dirk van Oostveen, Christiaan Matthijs, Gerrit Matthijs van Woerkom, Willem Adrianus de Hond; Kwekelingen: Arie Spoel, Jan Quast, Sophia Petronella van Stokrom; Voor het onderwijs in de handwerken: Grietje Maria Lambert (f 100).
gesubsidieerde bijzondere school (Johanna Catharina Samuella de Vries-Kretschmer), Hulponderwijzers: Wilhelmina Geertruida Gardien, Johanna Margaretha Arnolda Cox, Jacoba de Vogel. Kwekelingen: Sophia Aegidia Böger (f 50 jaarlijks). [De Subsidie door de Gemeente verstrekt bedraagt f 400 jaarlijks]
C. Gesubsidieerde bijzondere school (Maria Margaretha Hofman wed H. Smaasen) [vervallen door het overlijden der hoofdonderwijzeres in Junij 1865]
d. niet Gesubsidieerde bijzondere school in het weeshuis (Jan Henning). Kwekelingen: Christiaan Frederik Karle Augsut Baar, Anne van der Steen, Johan Adriaan van der Wulp, Andries Lambertus Berentempel [de school is gevestigd in het vereenigd Arm Wees en Nieuw Armhuis, eene gemeente instelling; de kwekelingen zijn wezen]
d. niet Gesubsidieerde bijzondere school van P. Dijksterhuis (Jan Hendrik Dijkman, 2e rang), Hulponderwijzer: Geert Grüneveld. Kwekelingen: Pieter de Boo, Martinus Kooijmans, Arnoud Cornelis Vermeulen, Arie Bouman, Cornelis van Aardenne.
d. bijzondere school v.d. Vereeniging V. Paulo voor jongens (Hendrikus Laurentius Wassen). Kweekelingen: Petrus Voets, Wilhelmus Josephus Jacobus Genefaas.
d. bijzondere school der R.K. gezindte voor meisjes (Maria Schellart), Hulponderwijzers: Elisabeth Cornelia Helena Heuvelmans, Petronella Bartholda Johanna Suijck; Kweekelingen: Maria Johanna Catharina Reitsing.
d. bijzondere school (Dirk Visscher van Aalst). [Deze School met 1 Julij 1865 door den hoofdonderwijzer gesloten]
d. bijzondere school (Dirk van Katwijk)
d. bijzondere school (Jozef Pieter Goedhart), Hulponderwijzers: Frederik Wilhelm Petrus Tillaart, Johannes Antonius Engelbertus Barends, Jan Adrianus Kamberg, Gijsberts Nijsen, Cornelis van Helden; Kweekelingen: Pieter Vernes, Johanna la Faille, Marinus van Pelt.
d. bijzondere school (Aalbert Degens). Kwekelingen: Pieter Nikolaas Degens, Lambert Pieter Lambinon, Maria Colet.
d. bijzondere school voor meisjes (Johannes Schenk), Hulponderw.: Adriana Schenk. Kwekelingen: Antonetta Schenk.
d. bijzondere school voor jongens (Pierre Marie Victor van de Riviere) [De School is op 1 Augustus gesloten, tengevolge van de benoeming van den hoofdonderwijzer tot leeraar aan de hoogere burgerschool te Dordrecht]
d. bijzondere school voor jongens (Arnoldus Marinus Brand van Straaten; Hulponderw.: Jan van der Linden. Kwekelingen: Eduard Peel.
d. bijzondere school voor jongens (Jacob Agathus Christiaan Los). Kwekelingen: Jan Petrus van der Schaft.
d. bijzondere school voor meisjes (Joanna Jacoba Cohen Stuart), Hulponderw.: Jennij Quispel. Kwekelingen: Lena Valkenier, Geertruida Braat; schoolgeld jaarlijks f 120 à f 150.
d. bijzondere school voor meisjes (Hester Smaasen); schoolgeld jaarlijks f 75 [De School is geopend op 1 Augustus 1865]
d. bijzondere school Zondagsschool NH gemeente (Gerrit Bonket)
d. bijzondere school Zondagsschool R.K. gemeente (H.L. Wassen)
e. Herhalings school der Mij tot Nut van 't Algemeen (Johannes van Heumen)
+
H.L. Schuld huisonderwijzer in de Fransche en Engelsche talen.
- [36h] (18-5-1866) L. van Dijl, hulponderwijzer 1e openbare stadstussenschool.
- [1h] (9-1-1866) J. van Buul, kwekeling, 2de stadstussenschool;
- [2h] (9-1-1866) G.J. Breedveld, hulponderwijzer, 1e openbare armenschool.
- [3h] (6-1-1866) Naar aanleiding van art 4 van het Reglement voor de Stads Armenschool heb ik de eer U te doen toekomen, drie opgaven van kinderen, wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur, Diakenen der Nederduitsch Hervormde Gemeente en het Evangelisch Luthersch Armbestuur alhier bedeeld worden met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester van Dordrecht.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Hendrik Hoogendam/Linkje Rijken (Hendrika Jannetje 9-4-1854); 2. Pieter Petit/Dientje Bogers (Jan 12-12-1854); 3. Eduard Wilh. Anth. Riesmuller (Anna 2-1-1857); 4. Nicolaas Grollé/Cornelia Rackwits (Frederik 23-9-1855); 5. Pieter van Ooijen (Pieter 26-4-1855); 6. Jan Hend Burg/Neeltje Bezemer (Pieter 22-11-1855); 7. Leend. Johs. van Bohemen/Maria Elisab. Ponten (Adrianus 27-2-1854); 8. Jan Fok/Joha Adr.a v.d. Linden (Hendrik 24-8-1854); 9. Jacobus Leliveld/Jacoba Bogers (Johannes 20-9-1856); 10. Barend Möls/Adr. Johanna van Randwijk (Cornelis 7-5-1856); 11. Johannes de Man/Elisabeth Erkers (Johanens 14-1-1858); 12. Huibert Scheepbouwer/Hendrika Keming (Jacobus 17-11-1855); 13. Johannes Stokvisch/Johanna Smits (Pieternella 11-10-1854); 14. Johannes de Graaf/M.E.F. Schouten (Johs. Adrianus 20-3-1859); 15. Cornelis van Belle/Jannetje Hannik (Jan 22-12-1859); 16. Hendrik Verhoeven/Johanna Driesen (Elias 29-11-1857); 17. Cornelis Schouten/Josina Bruistens (Gijsbertus 1858); 18. Jan Fok/Johanna Adr.a van de Linde (Maria Geertruida 28-4-1859); 19. Nicolaas Grolle/Cornelia Rackwits (Frederik 23-9-1855);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Jan Berend Dut/Gerardina van Heumen (Alberta Albertina 8-3-1854, Maria Magdalena 10-7-1855, Johannes 7-8-1858);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: Pieter van der Hoek/Neeltje de Klerk (Adrian 2-8-1854, Johannes 5-1-1860);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Pieter van Doorn/Willemina Driessen (Maria 20-10-1859 wijk 10); 2. Jan Hennekes/Pietje Wiers (Pieternella 20-11-1859, wijk 1); 3. Cornelis Krijgsman/Maria Bozua (Wilhelmina 26-11-1859 wijk 5); 4. Pieter Bosman/Jacoba van Randwijk (Johanna 7-12-1859, wijk 4); 5. Nicolaas van Dalen/Johanna Helberdina de Visser (Arij 20-12-1859 wijk 3);
+ AANVRAGE tot magtiging ter platsing van twee kinderen op de Stads Armenschool: (1) Elisabeth Adriana Kruger, geb. Dordrecht 7-4-1859, dochter van Dirk Kruger en van Maria van Dee; (2) Antonet Hinsch geb te Dordrecht 27-9-1859, dochter van Daniel Hinsch en van Antonet de Kuiper. (3-1-1866 Ev. Luth. Diakenen);
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool op 8-1-1866: 1. Francina Wil.a de Rot, 2. Cornelia Molendijk, Stoofstraat, 3. jacobus Balen, Moordhoek, 4. Catharina Bogers, Kromme Elleboog, 5. Mina Nelemans, Kromme Elleboog, 6. Antonet Hinsch, Kromme Elleboog (Luth.); 7. Neeltje Adriana Bo.. (Achterom); 8. Pieternella Hennekes, Kromme Elleboog (Herv. D); 9. Hendrika Hoogendam, Raamstraat (B.A.); 10. Jannetje Hoogendam, Raamstraat (B.A.); 11. Anna Riesmuller, Hil (B.A.); 12. Hendrika Johanna Grollé, Kromme Elleboog (vader Karel), 13. Pieter Burg, Tolbrugstraatje Wz; 14. Hendrik Fok, Raamstraat, 15. Maria Geertruida Fok, Raamstraat; 16. Cornelis Möls, Raamstraat; 17. Jan van Belle, Slikveld, 18. Elias Verhoeven, Breestraat; 19. Pieter van Ooijen, Kolfstraat.
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op 8 Januari 1866: 1. Johannes Schaap, Koningspleinbuurt (thans school bij Van Heumen); 2. Adam Houtgraaf, Wingerdstraat; 3. Cornelis van Gink, Groenendijk, 4. Elisabeth J. Sterke, Breedeweg, 5. Maria Magdalena Sterke, Breedeweg; 6. Johannes Mullens, Blijdenhoek, 7. Adriana de Boo, Blijdenhoek (thans school bij Van Heumen); 8.8. Wilhelmina de Boo, Blijdenhoek; 9. Cornelia de Boo, Blijdenhoek; 10. Elisabeth van der Griend, Frankenstraat; 11. Willem Lipjes, Torenstraatje; 12. Hendrikus Antonie Kuijlenburg, Nieuwstraat; 13. Goverdoentje Giphart, Augustijnenkamp; 14. Josephina Tilgenkamp, Heerhijmansuisstraat; 15. Elisabeth Adriana Kruger, Augustijnenkamp; 16. Jan Frans van Leen, Marienbornstraat; 17. Abraham de Klerk, Marienbornstraat; 18. Maria van Dooren, Steenstraat, 19. Johanna Bosman, Torenstraatje; 20. Johannes van Wel, N. Kerkstraat; 21. Pieter van den Bosch, Breedeweg, 22. Cornelis Dubbelman, Korte Kromhout, 23. Johannes Leliveld, Augustijnenkamp; 24. Arie van Dalen;
- [4h] verslag onderwijzersgezelschap over 1865;
- [5h]
VERSLAG van het onderwijs, gegeven aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen te Dordrecht gedurende het jaar 1865.
Van primo October tot ultimo Maart bestaat voor hulponderwijzeressen en kweekelingen der bewaarscholen alhier gelegenheid om tweemaal 's weeks onderwijs te ontvangen, ten einde te worden opgeleid tot Bewaarschoolhouders, terwijl gedurende de overige maanden des jaars daartoe eenmaal per week gelegenheid wordt verschaft.
Door de volgende werd daaraan deelgenomen: H.M. Bonket, C.W. van Attenburg, E.F. Duizers, A.M. van der Hoeven, L. Walle, M. Spoel, M.W. de Kok, E.J. Vliegenthart, J. Voogt, G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pulleman, N.S.J. Koopman, A.H. Blackstone, A.H. de Munnik, C. van der Koog, G.W. van Hummel, M. van Vendelo en A.M. Brussaard.
Van deze hebben de school verlaten: 
* A.H. Blackstone als Bewaarschoolhouderes geplaatst te Papendrecht, 
* A.H. de Munnik in gelijke betrekking vertrokken naar Nieuw-Lekkerland,
* terwijl als Onderwijzeres aan de stedelijke bewaarschool alhier is benoemd H. Schulders.
In het bijwonen der lessen waren in den loop des jaars nalatig: H.M. Bonket, C.W. van Altenburg, L. Walle, M. Spoel, M.W. de Kok en A.M. Brussaard.
Het onderwijs bepaalde zich tot de vakken, welke op eene bewaarschool volgens het provinciale reglement van Zuid-Holland ijn aangewezen, en waartoe hoofdzakelijk gevolgd werd De Kweekschoolschool, door M. Gouka. Overigens werden de beginselen van den zang onderwezen, en de meest gevorderden geoefend in het vervaardigen van opstellen, welke de beschrijving van Natuur- of Kunstvoortbrengselen ten onderwerp hadden. Dordrecht, den 22 Jan 1866. J. Schenk, ond(erwijzer).
- [6h] (Dordrecht 3 februarij 1866) Met deze heb ik de eer aan de plaatselijke schoolcommissie mede te deelen, dat ik mijn herbenoeming als regentes van het onderwijs in de handwerken aan de stadscholen aanneem. J.J. de Koning Brand.
- [7h] (19-2-1866) Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / maten en gewigten;
- [9h] (3-3-1866 Zierikzee) J. Karreman.
- [11h] (Dordrecht den 14 Maart 1866; Aan de leden der Plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht) In antwoord op Uwe missive van 28 Febr l.l. heb ik de eer U mede te deelen, dat, ofschoon dergelijke geruchten reeds meermalen zonder eenigen grond omtrent mijne inrigting verspreid werden, zij dezen keer niet geheel uit de lucht gegrepen zijn, doordien ik voorloopig het besluit genomen heb, mijne school tegen Mei 1867 te sluiten, indien ten minste voor dien tijd geene omstandigheden, van den mensch onafhankelijk, mij de verdere voortzetting daarvan als eenen duren pligt opleggen. Mij vleijende hiermede aan Uw regtmatig verlangen voldaan te hebben, neem ik mij met gevoelens van hoogachting WelEdele Heeren, Uwe dw. dienaresse J.C.S. de Vries Kretschmer.
- [12h] (15-3-1866) Willem Swinnas Bosch;
- [13h] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder of Matressenscholen
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 7 helpsters, 148 jongens, 143 meisjes = 291 leerlingen
A bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 82 j/87 m=169
B bijzondere bewaarschool 4 onderwijzeres, 3 helpsters, 180 j/181 m=361
C bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 j/15 m=29
D bijzondere bewaarschool 2 onderwijzeres, 1 helpster, 25 j/20 m=45
E bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 1 helpster, 16 j/18 m=34
A bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 21/26 = 47
B bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 8 j/ 8 m=16
C bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 20/20=40
D bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 14/18 = 32
E bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 12/12=24
AANMERKINGEN
Het getal der kinderen is genomen op 31 Januarij 1866. Onder de onderwijzeressen zijn alle geëxamineerde, zoowat hoofd- en hulponderwijzeressen vermeld. De openbare Bewaarschool is eenen Gemeenteschool. De vijf bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a= van de Roomsch Catholijke Gezindte
b= van de Nederduitsch hervormde diakonie
c=van mej. Govers
d=van mej. Itz-Schröder
e=van Mej. Reus
de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders.
De vijf Kleinkinder- of matressenscholen zijn de volgende:
a= van vrouw van der Want
b= van vrouw Helzemans
c=van vrouw Beerentempel
d=van vrouw Rietschoten
en e=van vrouw Groenenberg.
De matressen zijn onder de rubriek HELPSTERS vermeld. Sedert de laatste opgaaf is vervallen de school van vrouw SCHAFFELS, opgerigt die van vrouw GROENENBERG. Het getal b..ders der matressenscholen bedraagt 100 meer dan in het vorig jaar. Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 13 april 1866. Namens haar G.P.A. Struijk. 
- [14h] (26-3-1866) kweekeling Jan Hendrik van Dorsten, geb. 7-3-1850.
- [15h] ABSENTIE-LIJST Stadsburgerschool (maart 1866): J. Faassen, 19 schooltijden wegens ongesteldheid; P.J. de Landtsheer 14 schooltijden wegens ongesteldheid; A.J. de Landtsheer 14 schooltijden wegens ongesteldheid; A. de Landtsheer 39 schooltijden wegens ongesteldheid; D. Schotman 38 schooltijden wegens ongesteldheid; D.J. v.d. Made 20 schooltijden wegens ongesteldheid; W.P. van WAGENINGEN 33 schooltijden wegens ongesteldheid; N.H. v.d. SLIK 11 schooltijden wegens ongesteldheid; B. de KONINGH 15 schooltijden wegens ongesteldheid; J. v.d. HEIJDEN 11 schooltijden wegens ongesteldheid; P. Roldanus 16 schooltijden wegens ongesteldheid; J.P. Langenberg 13 schooltijden wegens ongesteldheid; L. GIPS 38 schooltijden wegens ongesteldheid; M.J. Kuijpers 9 schooltijden wegens ongesteldheid; A. van ALTENA 36 schooltijden uit de stad; J. Kunst, 22 schooltijden uit de stad;
+ OPGAVE betrekkelijk het Hulp-personeel: D. van Oosterom (gedrag vlijt en bekwaamheid goed); C. Matthijs (gedrag vlijt en bekwaamheid goed); M. van Woerkom (gedrag vlijt en bekwaamheid wel); W. de Hond (ontbreekt nog altijd de geschiktheid om orde te onderwijzen); A. Spoel (toont lust en is ijverig); S. van Stokrom (betoont voortdurend geschiktheid en lust); + Door de toenemende bevolking der school en de meerdere afdeelingen, zou eene vermeedering van Hulp-personeel eene gewenschte zaak zijn. 
+ De Hoofdonderwijzer der Stads-Burgerschool te Dordrecht verzoekt ten behoeve dier Shcool: [...]
- [16h] Staat eerste stads-tusschenschool. (14. T. Wolhoff geb. Sibbes, 15. G.A. Takken, 16. A.E. Biester)
+ De Inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School op 26 Maart 1866.
Dagschool 249 jongens, 240 meisjes
Dag- en avondschool 106 jongens, 4 meisjes
Avondschool 107 jongens, 4 meisjes = 250 jongens, 240 meisjes
Staat van de School voor Vrouwelijke Handwerken: 172 Leerlingen, 7 willekeurigen = Blijft 165 Leerlingen.
- [17h] Staat tweede stads-tusschenschool. (17. L. v.d. Koogh, 18 T. v.d. Hoeven, 19. M. Reus, 20. E. de Kreuk)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1866.
Dagschool 124 jongens, 289 meisjes
Dag- en avondschool 115 jongens, 7 meisjes
Avondschool 1 jongen, 4 meisjes = 240 j/300 m = Totaal 540 leerlingen
Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
213 Leerlingen, willekeurig weggebleven 5, uit de stad vertrokken 2 = Blijft 206 Leerlingen (Dordrecht 26 Maart 1866)
+ Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
- [18h] Staat eerste stads-armenschool.
+ Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1866.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1866.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1866.
91 Burgerl Armbest (40,51)
52 herv. Diak (22/30)
245 Onvermogenden (123/122)
5 Lutherschen (3/2)
5 Roomsch Catholijken (3/2)
3 Israelit. Armbest (3/0)
6 Onverm. Israelit. (3/3)
6 alleen avondschool (2/4)
136 dag en avondschool (136/0) = 199 jongens/214 meisjes = 413
+ NAAMLIJST der kinderen, die Ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van Primo Janaurij tot Ultimo Maart 1866
: 1. Theunis de Jong (Herv Diakonie; ontslagen); 2. Hendrik van Helden (Herv Diakonie; ontslagen); 3. Govert Verhoeven (Herv Diakonie; ontslagen); 4. Hendrik Bongers (Herv Diakonie; ontslagen); 5. Matthijs Kop (Herv Diakonie; ontslagen); 6. Willem IJzendoorn (Herv Diakonie; ontslagen); 7. Johannes Hennekes (Herv Diakonie; ontslagen); 8. Cornelis Landmeter (Herv Diakonie; willekeurig); 9. Willemina Louwman (Herv Diakonie; ontslagen); 10. Joh. Hendrika Bongers (Herv Diakonie; ontslagen); 11. Christina de Zeeuw (Herv Diakonie; ontslagen); 12. Jakob Barto (Burgerl Armbest; willekeurig); 13. Eduard Rosemulder (Burgerl Armbest; ontslagen; Roomsch Catholijk); 14. Trijntje Bozua (Burgerl Armbest; ontslagen); 15. Maria Belle (Burgerl Armbest; ontslagen); 16. Adriana v.d. Hoek (Burgerl Armbest; ontslagen); 17. Noach Meijer (onvermogend; ontslagen; Israeliet); 18. Ismael Cohen (onvermogend; ontslagen; Israeliet); 19. Hendrik Schotel (onvermogend; ontslagen); 20. Louis Sels (onvermogend; willekeurig); 21. Dirk Meeldijk (onvermogend; ontslagen); 22. Hermanus Tielekin (onvermogend; ontslagen); 23. Cornelis Meloen (onvermogend; ontslagen); 24. Christoffel de Klerk (onvermogend; ontslagen); 25. Johannes Boonstoppel (onvermogend; ontslagen); 26. Hendrik du Bois (onvermogend; ontslagen); 27. Cornelis Kelfkens (onvermogend; ontslagen); 28. Johannes de Haan (onvermogend; ontslagen); 29. Govert Grootenboer (onvermogend; ontslagen); 30. Jan de Wit (onvermogend; ontslagen); 31. Damus Tims (onvermogend; ontslagen); 32. Gerrit v.d. Wal (onvermogend; willekeurig); 33. Pleun de Visser (onvermogend; willekeurig); 34. Johannes Vliegenhart (onvermogend; willekeurig); 35. Hendrika van Maren (onvermogend; willekeurig); 36. Gerrardina Roos (onvermogend; willekeurig); 37. Elisabeth Reus (onvermogend; willekeurig); 38. Maria Cornelia v.d. Stigchel (onvermogend; willekeurig); 39. Cornelia Grootenboer (onvermogend; willekeurig); 40. Theodora Salacroup (onvermogend; willekeurig); 41. Maria Cornelia van Leer (onvermogend; willekeurig); 42. Geertrui Torenburg (onvermogend; willekeurig); 43. Jenneke Sebus (onvermogend; willekeurig); 44. Christina Hoefnagel (onvermogend; willekeurig); 45. Barendina Clasina Ponsen (onvermogend; willekeurig); 46. Dina Kloot (onvermogend; willekeurig); 47. Willemina Mijnders (onvermogend; willekeurig); 48. Catharina van Efferen (onvermogend; willekeurig); 49. Maria de Graaf (onvermogend; willekeurig); 50. Judith v.d. Wal (onvermogend; willekeurig); 51. Apolonia v.d. Stigchel (onvermogend; willekeurig); 52. Adriana v.d. Rest (onvermogend; willekeurig); 53. Adriana Smits (onvermogend; willekeurig);
- [19h] Staat tweede stads-armenschool. (11. T.C. van Huut, 12. H.A. Bergmeijer, 13. J.G. Wagner, 14. M.F. van Welie, 15. E. Hartman, 16. J. de Koning, 17. A. Spits, 18. A. Kila)
+ Staat der 2e openb. stads-Armenschool (1e kwartaal 1866)
Dagschool 
Burg. bed. 38 jongens, 28 meisjes
Herv. diak 29 jongens, 33meisjes
Luth 4 jongens, 4 meisjes
Isr. 4 jongens, 6 meisjes 
R.C. 1 jongen, 3 meisjes
Onverm. 156 jongens, 157 meisjes = 232/231 = tezamen 463 kinderen
Avondschool 124 jongens, 2 meisjes
Brei- en Naaischool 196 leerlingen.
+ Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
- [20h en 21h] J. Karreman;
- [22h] (3-4-1866) hulponderwijzer 2e armenschool L.G. Eijsbergen.
- [23h] (7-4-1866) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads Armenschool heb ik de eer U te doen toekomen, drie opgaven van kinderen, wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur Diakenen der Nederduitsch Hervormde Gemeente en het Evangelisch Luthersch en Ne.d Israel. Armbestuur alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen opgemelde school te doen opnemen. De Burgemeester. 
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Jan Abbema/Johanna Sent (Grietje) 7-3-1860; 2. Willem Bosua/Christina Reijers (Pieternella 23-3-1860); 3. Hendrika Buitenhek (Willem 28-3-1860); 4. Martinus van Gemert/Johanna Boudewijnse (Cornelis 23-6-1859); 5. Johs Nics Hemelaar/Antonia Eck (Josina 3-2-1860); 6. Jacobus de Klerk/Maria Schreurs (Maria Magd 6-1-1860); 7. Jan Pieter Krins/Antonia Krekelenberg (Magteld 1-2-1860); 8. Johannes de Man/Elisabeth Erkers (Hendrik 1-2-1860); 9. Pieter Ponte/Elisabeth Tielekind (Adrianus 2-5-1860); 10. Jan Daniel Rolin/Elisabeth Schellekes (Anna 26-6-1857); 11. Steven Schreuder/Johanna Trouillard (Steven 21-1-1860); 12. Johs Gerardus Soelje/Adriana Mackeleij (Josepha Grietje 2-5-1859); 13. Frans Joseph Poucorni/Sara v.d. Boon (Frans Jozeph 17-4-1860); 14. Johannes Vrolijk/Bastiana Rademaker (Jacoba 26-2-1860); 15. Hendrik vermeulen/Maaike Koopman (Gijsbert 23-2-1860); 16. Wouter Smits/Aletta Carolina Schoonman (Willem 5-10-1860);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Jan de Vries/Clasina Wilhelmina Breur (Maria Hendrika 6-4-1860); 2. Gerrit Stolk/Jannetje Buitendijk (Hendrika 16-1-1860); 3. Jan Schotel/Maria van Dorsten (Maria Cornelia 6-1-1860); 4. Christiaan Eichorn/Neeltje Ambachtsheer (Christiaan Adrianus 20-12-1859); 5. Klaas van Raamt/Sara de Vries (Gerardus) 23-3-1860; 6. Cornelis van Doorn/Josina van der Elst (Josina Cornelia 9-1-1860); 7. Johannis Bouwman/Catharina Boezelt (Maria Catharina 7-1-1860); 8. Pieter Jacobus Ponzen/Susanna Hendrika Wunsch (Dirk 13-1-1860); 9. Andries Lugte/Adriana Tielekind (Adrianus 12-1-1860); 10. Bastiaan van der Rest/Jacoba Poot (JACOBA 25-2-1860);
+ De Armmeester der Ned. Isr. gemeente alhier verzoekt toegang voor: ABRAM, zoon van Levie Joseph van Stedem en Marianna van Gelderen behoorende tot de permanente bedeelden. Dordrecht den 1 April 1866. De Armmeester voornoemd;
+ Antonetta Lozie, geb te Dordrecht 15 febr 1860, dochter van Willem Frederik Lozie en van Elisabeth Sparenberg. Bedeelde van het Evangelisch luthersch Armbestuur te Dordrecht.
+ NAAMLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads Armenschool, aanneming 9 April 1866: 1. Steven Schreuders, Augustijnenkamp, 2. Gijsbert Vermeulen, Marienbornstraat, 3. Frans Joseph Poucorni, Heerhijmansuisstraat; 4. Hendrika Stolk, Watergang, 5. Dirk Ponsen, Heerhijmansuisstraat; 6. Maria Cornelia Schotel, Torenstraatje; 7. Adriana Cornelia Ponten, Doelstraat, 8. Grietje Abbema, Marienbornstraat, 9. Adrianus Lugten, Heerhijmansuisstraat; 10. Cornelis van Gemert, Marienbornstraat, 11. Maria Catharina Bouwman, Marienbornstraat, 12. Josina Cornelia van Doorn. 13. Anna Rolijn, Rietdijk, 14. Cornelia van der Rest, Kromhout; 15. Pierre Fredrich Pidoux, Blijenhoek. 16. Willemina Kardinaal, Noordendijk, 17. Johan Hendrik Schoorel, Augustijnenkamp, 18. Huibert van de Graaf, Breedenweg, 19. Anna Maria Nieuwenhuizen, Steegoversloot, 20. Johanna Chastelet, Marienbornstraat, 21. Pieter Grolee, Doelstraat, 22. Leentje van Sprang, Augustijnenkamp, 23. Maria van Andel, Augustijnenkamp, 24. Adriana van Andel, Augustijnenkamp, 25. teunis Cornelis Hanso(?), Doelstraat, 26. Maria Rietveld, Achter de Nieuwkerk; 27. Barend Eijskoot, Marienbornstraat, 28. Johannes van den Berg, Rietdijk, 29. Maria van Os, Doelstraat; 30. Arnoldina Pieternella Uitenbogaart.
+ NAAMLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads Armenschool, aanneming 9 April 1866: 1. Pieternella Bosua, Hil; 2. Magteld Kruis, K. Breestraat; 3. Hendrik de Man, Kromme Elleboog, 4. Maria Hendrika Vries, Hoge Nieuwstraat; 5. Christiaan Adrianus Eichorn, Hellingen; 6. Gerardina van Raamt, Kolfstraat; 7. Jacoba van der Rest, Achterom; 8. Jozina Hemelaar, Vest; 9. Willem Buitenhek, Vest; 10. Antonetta Lozie, Hellingen; 11. Willem Smits, Houttuinen; 12. Jan Busink, Raamstraat; 13. Johannes Hermanus Brand, Tolbrugstraatje Waterzijde; 14. Andries van der Boor, Kolfstraat; 15. Pieter Jan Roos, Kromme Elleboog; 16. Dirk Kelfkens, Breedeweg; 17. Wilhelmina Boheemen, Raamstraat; 18. Cornelis Kuiters Mallan, Bagijnhof; 19. Gerrit den Boer, Botjesstraat; 20. Johanens Tarmond, Kromme Elleboog, 21. Helena Petronella Vlasblom, Vriezestraat; 22. Johannes Lengton, Kromme Elleboog, 23. Gerardus van Heusden, Kromme Elleboog, 24. Johanna Maria Schotel, Vriezestraat, 25. Arie Weda, Bagijnhof, 26. Willem Sleker, Blekersdijkje; 27. Jan Sleker, Blekersdijkje, 28. Gerrit Sleker, Blekersdijkje, 29. Cornelia van Efferen, Stoofstraat, 30. Johannes Kuiters, Kromme Elleboog, 31. Willem Johannes de Jong, Sarasgang. 32. Gerrit van der Wal, Hellingen, 33. Johanna Reus, Breedstraat, 34. Rica Kandel, Raamstraat, 35. Johs Jac v.d. Bosch, Houttuinen, 36. Teunis Grootenboer, Dolhuisstraat, 37. Pieter van der Graaf, Hoogt.
- [24h] (9-4-1866) L.G. Eijsbergen;
- [25h] wijziging schoolgeld stadsburgerschool.
- [26h] J.H. van Dorsten;
- [27h] rekening verantwoording (o.a. geleverd door F. Boekee);
- [28h] Johannes Franciscus op den Zieken.
- [29h] (Aan de Edelachtbare Heeren, Leden der Plaatselijke Schoolcommissie, alhier) De Ondergeteekende neemt de vrijheid zich tot onvoegzame behandeling die hem van wege de onderwijzeres J.C. Govers alhier is wedervaren. De vraag is hier of eene onderwijzeres het regt heeft om, indien zij verneemt klagten over de kinderen te hebben die klagten op eene onbetamelijke ja onbeschofte wijze aan de ouders te laten overbrengen, dan of zij dit op eene behoorlijke betamelijke wijze moet doen zonder de ouders te beleedigen en door omstanders in een onaangenaam hatelijk daglicht te plaatsen.
De onderwijzeres J.C. Govers gaf gisteren morgen een weinig eervol bewijs van haar opvoedingkunst en wel gemanieerdheid zeggende integenwoordigheid van meerdere kindermeisjes die de kinderen van hunnen meester kwamen halen, aan mijn knecht die mijne kinderen haalde, dat mijn zoontje (even drie jaar oud) die morgen en overigens dagelijksch zoo smeerig op de school gebragt wordt, dat zij hem bij andere kinderen niet vermogt te plaatsen.
Daar mijne kinderen netjes gekleed en altijd met schoone handen en aangezichten mijn huis verlaten om naar school te gaan, zoo is deze beschuldiging eensdeels lasterlijk, doch eens aannemende dat het waar was, dan zoude de manier waarop men hiervan aan de ouders kennis geeft tog eene andere fatsoenlijke toon behooren te hebben en de boodschap aan de knecht of meid int bijzonder behooren gegeven te worden en niet integenwoordigheid en ten aanhoore van andere kinderenmeisjes, zulks noem ik eene opzettelijke beleeding en eene onbeschoftheid die men van eene onderwijzeres niet verwacht.
Hierop het door mijn knecht de onderwijzeres J.C. Govers doen zeggen dat zij mij haar briefjes P: Mei ek vervallende zoude medegeven; daar de niet wilde mijne kinderen die zoo smeerig waren alszij de onbeschoftheid had te zeggen haar schoone school zouden smeerig maken. Daarop is zij verder gegaan in hare ongemanierdheid zeggende dat mijne kinderen zoo veel ongedierte hadden op het hoofd dat dezelve op de lei rolden, dat zij altijd het hoofd krabben, dat zij niet wist waar ze te bergen als er soms eene fatsoenlijke dame op haar school kwam en dat zij wel jodenkinderen (waarschijnlijk die van Zadoks) op school had gehad die vuil waren, maar dat die nog proper waren in vergelijking van de mijne.
Ook hier is de beweering van die Onderwijzeres lasterlijk en hoogst onbetamelijk ja zeer grof en beleedigend.
De onderwijzeres Govers heeft natuurlijk het regt om mijn kinderen in dien zij vol ongedierte zitten dezelve van haar school weg te stuuren doch zij vermag nog leugens of laster te bezigen tegenover een mijner knechts die de kinderen komt halen. Zij heeft nu reeds vijf mijne kinderen van hun derde jaar af op hare school gehad, zaten mijne kinderen vol ongedierte waarom heeft ze dan op haar school genomen en gehouden, zulk handeling is schandelijk, en gestel eens het waar was dan had zij op fatsoenlijke wijze mijne vrouw moeten waarschuwen.
Mijne vrouw is gepasseerde maandag nog aan haar school geweest om haar te zeggen dat een der meisjes met Mei naar de school van Schenk zoude gaan daarzij 7 jaar is, toen heeft zij volstrekt niet van vuile kinderen of ongedierte gesproken, wel scheen zij ongaarne het kind te zien vertrekken (om het schoolgeld natuurlijk) ook toen had zij tijd en gelegenheid aan de moeder der kinderen hare klagten zoo zij die had medetedeelen.
De geheele behandeling van de onderwijzeres Govers is hoogst onaangenaam & kwetsend en de ondergeteekende vermeent de aandacht der SchoolCommissie hierop temoeten vestigen opdat de onderwijzeres niet meerdere fatsoelijke lieden die hare kinderen aan haar toevertrouwen in hare booze luim en ongemanierde uitdrukkingen & laster, mogt beleedigen. 
Met de meeste hoogachting teeken, WelEd.Achtbare Heeren, Uw dw Dienaar, L.F. Dooremans (Dordrecht 27 April 1866)
- [30h] F.W.P. Tillaart, C. van Helden, G. Nijsen, J.A. Kamberg, S.E.A. Barends;
- [31h] Bernardus Blommers;
- [33h] (7-5-1866) A.H. van Noorden.

(envelop 2)
- [37h] extract B en W 24-5-1866, A.A. Ek (overleden).
- [38h] (Dordrecht 15 Junij 1866) Mede uit naam der Regentessen deelen wij de Commissie mede dat Jannetje Koning, helpster op de 2de Stadsarmenschool, ten gevolge van de dood harer Moeder die betrekking aanstonds heeft verlaten. Wij nemen de vrijheid de Leden der Commissie mede te deelen dat Elisabeth Schraver, oud 15 jaar, woonplaats Konignspleinbuurt hoek Hallingenlaan zich tot vervulling dier betrekking heeft aangemeld, zij voldoet aan alle vereischten en daar die betrekking spoedig dienst vervuld te worden stellen wij alzoo haar aan de Leden den Commissie voor. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [38h bis] (Dordrecht 7-7-1866) naar aanleiding van art 4 van het reglement voor de Stads-Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen, twee opgave van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en Diakenen der Nederd. Herv. Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Andries Brits/Adriana Keurvorst (Adriana 8-11-1859, wijk 4), 2. Karel Wubbeling/Johanna van der Teen (Johannes Cornelis 1860, wijk 5); 3. Arie de Vries/Jenneke de Ruiter (Geertrui 10-5-1860, wijk 6), 4. Hendrik Sluiter/Hermina van Dee (Johannes Jacobus 26-5-1860, wijk 9).
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Jan Tijssen/Adriana Akkerman (Roelof 3-6-1860); 2. Jan Blom/Elisabeth Sigon (Maria Elisab. 12-5-1860); 3. Joseph Dotman/Jansje Kuiters (Hendrik 6-8-1859);
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e stads-armenschool 9 Julij 1866: 1. Elisabeth Franken, Kolfstraat; 2. Albertus Cornelis Heeren, Tolbrugstraat Wz; 3. Hendrik van Voorden, Hil; 4. Frans Cornelis Vreburg, Raamstraat; 5. Geertruida Tiellekind, Geldeloozepad, 6. Maria Johanna de Vogel, Sarasgang; 7. Dientje Boshoven, Kapserspad, 8. Maria Boshoven, Kapserspad, 9. Jacoba de Bos, Vest; 10. Geertrui de Vries, Vriezestraat; 11. Herman Heijman, H. Nieuwstraat; 12. Jan Los, Kolkstraat; 13. Johanna Cornelia Wubbeling, Raamstraat.
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e stads-armenschool 9 Julij 1866: 1. Johannes Sluiter, Rietdijkstraatje; 2. Engelina Meijboom, Frankenstraat; 3. Roelofske de Boer, Rietdijk, 4. Gerrit W. Berghuizen, Noordendijk, 5. Maria C. Schraage, Koningspleinbuurt; 6. Aart Bogerd, Breedeweg; 7. Siaj van der Gijp, Doelenstraat, 8. Jenneke van den Bosch, Doelenstraat, 9. Louis Kardinaal, Noordendijk, 10. Jozua Baars, Doelenstraat, 11. Maria de Vries, Heerheijmansuisstraat; 12. Cornelia Feug, Heerheijmansuisstraat; 13. Maria Mullekens, Heerheijmansuisstraat; 14. Pieter Vlasblom, Rietdijkstraatje, 15. Maria Elisabeth Blom, Boomstraat, 16. Pietje van Ammelrooij, Groenendijk, 17. Leentje Visser, Marienbornstraat, 18. Margaretha Alblas, Marienbornstraat, 19. Koosje Stam, Nieuwkerkhof, 20. Cornelis van Dijk, Doelenstraat.
- [39h] behoeften stads-burgerschool.
- [40h] Staat eerste stads-tusschenschool. (15. T. Wolhoff geb Sibbes, 16. G.J. Takken, 17. E.A. Biester, 18. J. v.d. Weijden)
+ De Inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der School
Dagschool 261 jongens, 235 meisjes
Dag- en avondschool 127 jongens, 1 meisje
Avondschool 127 jongens, 1 meisje
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
159 Leerlingen, Af 4 willekeurigen = Blijft 155 Leerlingen
- [41h] Staat tweede stads-tusschenschool. (12. J.F. op den Zieken, 13. F.C. v.d. Ent, 14. A.M. v. Roosendaal, 15. L. v.d. Koogh, 16. T. v.d. Hoeven, 17. M. Reus, 18. E. de Kreuk; De helpsters bij de handwerken geven redenen tot tevredenheid)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het tweede kwartaal 1866.
Dag- en avondschool 127 Jongens, 1 Meisje
Dagschool 114 Jongens, 293 Meisjes
Avondschool -, 1 Meisje = 241 Jongens, 295 Meisjes = totaal 526 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken.
221 Leerlingen, 18 willekeurig en uit de stad vertroken = 203 Leerlingen
- [42h] Staat eerste stads-armenschool. 
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1866.
+ Inventaris 1e Stads-Armenschool: Junij 1866 Tot gebruik der Schoolkinderen een Filteer Machine aangeschaft.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1866.
93 Burger Armbest (42/51)
45 Herv Diak (13/30)
236 Onvermogenden (127/109)
6 Luth (3/3)
4 Roomsch Cath (2/2)
1 Isr Armbest (1/0)
6 Onverm. Isr. (3/3)
6 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 136 (136/0)
= 195 jongens en 202 meisjes = 397 kinderen
+ NAAMLIJST der kinderen die Ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van Primo April tot Ultimo Junij 1866: 1. Joël Polak (Israeliet; willekeurig); 2. Hendrik van der Schulp (onvermogend, willekeurig); 3. Wouter Schram (onvermogend, willekeurig); 4. Jan Los (onvermogend, willekeurig); 5. Jacobus van Balen (onvermogend, overleden); 6. Elizabeth Benten (onvermogend, Ontslagen); 7. Neeltje Hendrika Heeren (onvermogend, overleden); 8. Geertrui Makkelie (onvermogend, willekeurig); 9. Catharina de Haan (onvermogend, overleden); 10. Jan Bettinger (Burgerl Armbest.; overleden); 11. Hendrik Fok (Burgerl Armbest.; willekeurig); 12. Jan Versluis (Burgerl Armbest.; willekeurig); 13. Maarten Knoppers (Burgerl Armbest.; willekeurig); 14. Hendrika Hoogendam (Burgerl Armbest.; willekeurig); 15. Hend.a Gerardina Dijk (Burgerl Armbest.; willekeurig); 16. Dirkje Scharlo (Burgerl Armbest.; overleden); 17. Alberta Albertdina Dut (Burgerl Armbest.; de stad verlaten); 18 Maria Magdalena Dut (Burgerl Armbest.; de stad verlaten); 19. Johannes Dut (Burgerl Armbest.; de stad verlaten);
+ Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1866.
- [43h] Staat tweede stads-armenschool.  (13. J.G. Wagner, in de school zeer goed en voor zoover bekend ook daarbuiten, 14. M. van Welie, 15. E. Hartman, 16. J. de Koning, 17. A. Spits, 18. A. Kila)
  + 2e kwartaal 1866 - 2e stads-armenschool / Staat der School
a. Dagschool 
Burgerl. Armb. 38 jongens en 23 meisjes
Herv. Diak 32 jongens en 34 meisjes
Luth. 4 jongens en 5 meisjes
Isr. 6 jongens en 6 meisjes
R.C. 1 jongens en 4 meisjes
Onvermogend 148 jongens en 147 meisjes = 229/219 = 448 leerlingen
b. Avondschool 119 jongens en 2 meisjes = 121 leerlingen
c. Handwerken voor meisjes onderwijs in naaien 103 en in breien 91 meisjes = 194 leerlingen
  + Willekeurig weggebleven uit de stad vertrokken of overleden: 1. Gerrit Stam (overleden); 2. Johs van Welzenes (overleden); 3. Kaatje Godlschmidt (will. wegg.); 4. Johs. Leliveld (will. wegg.); 5. Adr.a Maria van Dijk (uit de stad vertrokken); 6. Cornelia Vink (in het weeshuis); 7. Johs. Teuling (will. wegg.); 8. Elizabeth Vink (in het weeshuis);
  + Bijzondere opmerkingen met betrekking tot de school of het ond. personeel: De helpster bij de vrouwelijke handwerken: J. de Koning, heeft door den dood harer moeder, ontslag als helpster gevraagd, bij de voorzitster der regentessen voor de handwerken, waarvan door de voorzitster aan de Commissie is kennisgegeven, benevens eene aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe helpster. De proefkweekeling Johs Corns Spoel geb. 9 Maart 1853 geeft blijken van aanleg tot onderwijzer, waarom ik met bescheidenheid zijne aanstelling tot kweekeling verzoek, en bij gunstige beschikking machtiging, om hierop de goedkeuring van den schoolopziener te vragen.
  + Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
- [44h] J.F. op den Zieke.
- [45h] Francois Marinus Mulders, kweekeling bij J. van Heumen.
- [46h] Hoogere Burgerschool.
- [48h] (Dordrecht den 4 Julij 1866) De gemeenteraad heeft in zijne zitting van den 26 Junij ll besloten, dat in de behoefte aan onderwijs voor meisjes eerlang ontstaande door de opheffing der scholen van Mevrouw de Vries en Mej. Stuart niet zal worden voorzien door de oprigting eener openbare school, maar door toepassing van het subsidiestelsel, en het dagelijksch bestuur is uitgenoodigd hiervoor alsnu nadere voorstellen aan den Raad te willen indienen.
Burgemeester en Wethouders meenen uit de bij die gelegenheid gevoerde discussien te mogen of maken (1) dat de Raad niet genegen is tot het verschaffen van schoollokalen maar alleen tot het geven van eenen ruime geldelijke bijdrage en (2) dat hij bij voorkeur aan meer dan eenen dergelijke meisjesschool subsidie zou verleenen, mits de bevolking dier scholen tot een klein aantal leerlingen uitdrukkelijk beperkt blijve. 
Deze beide beginselen dienen dus, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders bij het ontwerp der voorwaarden krachtens art. 3 der wet op het lager onderwijs niet uit het oog te worden verloren. Naar aanleiding van een en ander zal onzer inziens bij die voorwaarden o.a. dienen te worden geregeld:
(a) het getal leerlingen en wijze van toelating
(b) eischen en inrigting van het schoollokaal
(c) de vakken die het onderwijs ten minste moet omvatten
(d) de schooltijden en vacantien
(e) voorziening hulppersoneel
(f) bedrag schoolgeld
(g) bedrag der subsidie
(h) toezigt op het schoollokaal, onderwijs en hulppersoneel en de daar op uit te oefenen invloed;
(i) wijze van benoeming der hoofdonderwijzeres en de tijd van opening der school.
Burgemeester en Wethouders nemen de vriheid deze aangelegenheid thans op nieuw aan uwe overweging aan te bevelen. Bij uw uit te brengen advies zal uwe vergadering wel zoo goed willen zijn niet slechts te letten op de aangegeven punten, maar ons tevens aandachtig te maken op dat alles, waarop te dezer gelegenheid naar uw gevoelen behoort gelet te worden. Wanneer wij ten slotte beleefdelijk op een ZEER SPOEDIG advies of voorstel aandringen geschiedt zulks omdat het welligt raadzaam is reeds met November a.s. ééne gesubsidieerde school te openen en voor dat geval geen tijd mag verloren gaan. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [49h] (17-7-1866) In antwoord op uwe missive van 13 Julij ll no. 113 hebben wij de eer U te berigten, dat het onzes inziens in de bedoeling van den Gemeenteraad lag bij de bepaling voorkomende sub i van zijn besluit van den 26 Junij ll, dat, na een gehouden vergelijkend examen of met naauwgezetheid ingewonnen informatien door die vergadering aan de bekwaamste of meest geschikte der Solliciteerende hoofdonderwijzeressen eene Jaarlijksche subsidie zal worden toegekend, onder zoodanige voorwaarden als men zal meenen aan het genot van die subsidie te moeten verbinden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [50h] rekeningen Sted. bewaarschool 6-7-1866 (stapel losse briefjes);
+ Wij Mr Hendrik Willem Fangman Kantoorbediende van het Eerste Kanton Arrond Dordrecht hoofdplaats Dordrecht verklaren op het getuigenis van Abraham Bernard de Milde de la Faille, onderwijzer, Carel Frederik Lemcke, schipper, Jillis Klok, zonder beroep, Cornelis Pieter van Koevorden, deurwaarder, allen wonende te Dordrecht,d aar toe bevoegde getuigen, Ons ten volle te heben verzekerd, dat mejufvrouw BOUDEWIJNA CORNELIA SCHEERS, in leven hoofdonderwijzeresse aan de Bewaarschool te Dordrecht en aldaar overleden den 27 Janaurij 1865 heeft nagelaten haren echtgenoot THOMAS WILLEM STRAATMAN met wien zij in gemeenschap van vruchten en inkomsten is gehuwd geweest, hare drie in haar vorig huwelijk met Jan de KOK VERHOEVEN verwekte kinderen, met (1) Pieternella Johanna Verhoeven, gehuwd met Pieter Joseph Goedhart, onderwijzer (2) Johanna Helena Verhoeven, onderwijzeresse (3) Jan verhoeven, zonder beroep, wonende te Dordrecht en hare beide uit haar huwelijk met vornoemde Thomas Willem Straatman verwekte kinderen met name Helena Sara Willemina Boudewijna Straatman gehuwd met Leonardus Daniel Minnigh, kantoorbediende en Thomas Willem Straatman, kantoorbediende allen te Dordrecht, welke hierboven genoemde personen de eerstgenoemde Thomas Willem Straatman Hz krachtens de tusschen hem en zijne overleden echtgenoot bestaan hebbende gemeenschap van vruchten en inkomsten, en de overige als erfgenamen ab intesto van hunnen overleden moeder Mejufvrouw Boudewijna Cornelia Scheers, eenig en aleen bevoegd en geregtigd zijn tot de ontvangst der gelden door de Gemeente Dordrecht aan de overledenen als hoofdonderwijzeresse aan de Bewaarschool verschuldigd. Na voorlezing door de in dne hoofd dezes genoemde getuigen geteekend en afgegeven te Dordrecht den 21 Maart 1865.
+ Ontvangen van den Heer J.W. van der Noordaa 11 te Dordrecht wegens gedane verschotten ten dienste der Stedelijke Bewaarschool: aan 12 kikkebellen f 30, aan 24 poppen f 2,40, aan 12 werkdoeken a 17,5 cent per el en naailoon f 2,60 = f 5,30 (1-7-1865 J.H. Verhoeven)
- [51h] (EXTRACT Dingsdag den 10 Julij 1866) Op voorstel van Burgemeester en Wethouders gedaan naar aanleiding van eene missive van de palatselijke Schoolcommissie van 1 Julij lleden wordt besloten, aan E. SCHRAAGE, benoemd tot helpster op de tweede openbare armenschool in de plaats van J. KONING eene jaarwedde van f 30 toe te kennen ingaande den 1 Julij lleden. Hiervan zal aan de plaatselijke schoolcommissie voornoemd bij extract dezer mededeeling worden gedaan, met verzoek van zulks aan de belanghebbende mede te deelen. De Burgemeester.
- [52h] (11-7-1866) A. Flipse, P. Hartog, A. Vree.
- [55h] (Dordrecht 11 Aug 1866; Aan de Plaatselijke School Commissie te Dordrecht) Ter voldoening aan het door U uitgedrukte verlangen van eene opgave van de voornaamste onderwerpen van de leervakken, die op onze scholen onderwezen worden, en van de grenzen, die wij ons daarbij gesteld hebben, dient het volgende:
LEZEN - verstandig lezen
SCHRIJVEN - verstandig schrijven
REKENEN - uit het hoofd rekenen. behandeling van de geheele getallen, gewone en tiendeelige breuken toegepast op voorstellen uit het dagelijksch leven. Herleiding van gewone tot tiendeelige breuken en omgekeerd. Behandeling van enkelvoudige en zamengestelde verhoudingen.
VORMLEER - een weinig meetkundig rekenen
GESCHIEDENIS - De Hoofdgebeurtenissen der vad. gesch., zooveel mogelijk met elkander verbonden. De latere eenigzins uitgebreider behandeld. De geschiedenis van andere volken voor zooverre zij met ons land in aanraking komt.
AARDRIJKSKUNDE - Aardr.kunde van Nederland en overzeesche bezittingen. Europa in het algemeen. Iets van de overige werelddeelen. Van de wisk. aardr.k. lijnen en cirkels en de verdeeling van de aardoppervlakte door deze ontstaan.
NATUURKUNDE - Algemeene eigenschappen der ligchamen. verklaring van huis- en luchtpomp, brandspuit, thermometer, barometer, duikerklok.
NED. TAAL - Woordverklaring. behandeling der voornaamste rededeelen(?). Kennis van de fucntie, die de woorden in den zin bekleed.
ZANGKUNDE - Aanleeren van muziekstukjes. (get) J. van Heumen, J.H. van Trooijen.
- [56h] (31-7-1866) burgeravondschool (jongens van 14 jaar);
- [57h] herhalingsschool.
- [58h] Joh. Corn. Spoel, geb. 9-3-1853.
- [58h bis] Lamb. Christ. Muijen.

(Dordrechtsche Courant 6-9-1866)

(envelop 3)
- [60h] (Dordrecht den 10 Sept 1866) Bij deze hebben wij de eer U in afschrift mededeeling te doen van het raadsbesluit van 3 September ll no 6 waarbij besloten werd tot het aanvankelijk subsidieren van eene meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs [M.U.L.O.] met een exemplaar van de voorwaarden aan die subsidie verbonden in dezelfde raadszitting vastgesteld. Reeds zijn de belanghebbenden bij advertentie in de dagbladen opgeroepen, zich voor 1 october a.s. met overlegging van hunnen bwijzen voor het te houden vergelijkend examen ter secretarie aan te melden. Wij nemen alzoo de vrijheid u te verzoeken daaromtrent met den districts Schoolopziener in overleg te willen treden, en ons eenige dagen te willen opgeven, waarop in het begin van October eerstkomende, bedoeld examen zal kunnen geschieden. De Burgemeester en Wethouders.
+ De Raad der gemeente Dordrecht. gelet op art. 3 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad N 103) Heeft besloten.
(a) In beginsel vast te stellen dat aanvankelijk subsidie zal worden verleend aan eenen MEISJESSCHOOL voor meer uitgebreid lager onderwijs te openen met 1e November aanstaande of althans zoo spoedig mogelijk.
(b) Dat de toekenning der subsidie zal palats hebben na een vergelijkend examen en ingewonnen informatien ten aanzien van de geschiktheid der sollicitanten, het examen te houden op de wijze bepaald bij art 22 der wet op het lager inderwijs. na den afloop hiervan dienen Burgemeester en Wethouders den Raad van berigt en advies. Gedaan te Dordrecht ter openbare raadsvergadering van den 3 September 1866. De Burgemeester.
- [61h] (Dordrecht 18 sept 1866) naar aanleiding van uwe Missive van 13 September ll no. 144, in verband met de nader ons door den Heer Mr. J.J. de REUS gedane mededeeling hebben wij de eer U voor ter stellen het vergelijkend examen der candidaten voor de betrekking van hoofdonderwijzeresse aan de GESUBSIDIEERDE SCHOOL VOOR MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS AAN MEISJES op Woensdag den 17 october e.k. te doen houden, ten einde in dien tusschentijd inlichtingen te kunnen inwinnen naar de aspiranten welke zich daar toe aanmelden Wat de plaats betreft waar het bedoelde examen zou moeten gehouden worden nemen wij de vrijheid U in overweging te geven, hieromtrent met J.D. VAN PEEREN in de Wijnstraat in overleg te treden, daat wij geene geschikte localen tot bedoeld einde van wege de gemeente kunnen aanbieden.
Onder toezending van nevensgaande stukken van de Jufvrouwen C.J. Kreukniet en D.L. van der Velden, verzoeken wij U daarvan kennis te nemen en daarop in overleg met den Schoolopziener te willen adresseren, terwijl wij die van de sollicitanten voor de betrekking welke later zullen inkomen, met gelijk doel aan U bij apostill. dispositie hopen toe te zenden. Gelieft van den inhoud dezen tevens mededeeling te doen aan den Schoolopziener van het district. Burgem en Weth. van Dordrecht.  
- [64h] (stadsburgerschool) ABSENTIE-LIJST (Sept 1866): C. van Droogen, 13 schooltijden uit de stad; P.A.J. v.d. Brandeler 22 schooltijden uit de stad; A. van Droogen 13 schooltijden uit de stad; J.F.H. Perk 11 schooltijden uit de stad; J.C. Monté 15 schooltijden uit de stad; J.J. Steen 6 schooltijden uit de stad; A.M. Steiner 22 schooltijden uit de stad; H.J. van Emmerick 15 schooltijden uit de stad; L.P. Lambinon 11 schooltijden uit de stad; C.G. Steen 6 schooltijden uit de stad; W.F. Steiner 22 schooltijden ongesteld; E. v.d. Eijk 6 schooltijden ongesteld; M.J. Bouten 22 schooltijden ongesteld; H.M. de Jongh 11 schooltijden ongesteld; C. de Jongh 10 schooltijden ongesteld; S. Zadoks 12 schooltijden Israelitische feesten; J.J. van Straaten 10 schooltijden Israelitische feesten; S. Heijmans 9 schooltijden Israelitische feesten;
- [65h] Staat eerste stads-tusschenschool.
+ De Inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School op 24 Sept 1866.
Dagschool 277 jongens, 221 meisjes
Dag- en avondschool 118 jongens, 4 meisjes
Avondschool 118 jongens, 4 meisjes
Staat der School voor Vrouwelijke Handwerken.
170 Leerlingen, 8 willekeurige en overledenen = Blijft 162 Leerlingen
- [66h] Staat eerste stads-armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1866.
+ Aanvraag voor het Vierde kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1866.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1866.
83 Burger Armbest (37/46)
47 Herv Diak (15/32)
239 Onvermogenden (128/111)
7 Luth (3/4)
4 Roomsch Cath (2/2)
0 Isr Armbest (0/0)
6 Onverm. Isr. (3/3)
6 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 136 (136/0)
= 190 jongens en 202 meisjes = 392 kinderen.
+ NAAMLIJST der kinderen die ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo Julij tot Ultimo September 1866: 1. Willem Vogels (Burgerl. Armbest; naar het weeshuis); 2. Johannes (Burgerl. Armbest; naar het weeshuis); 3. Theodorus Belgrave (Burgerl. Armbest; naar het weeshuis); 4. Cornelis Möls (Burgerl. Armbest; willekeurig); 5. Hend. Louwmans (Herv. Diakonie; overleden); 6. Johanna Sophia Hennekes (Herv. Diakonie; willekeurig); 7. Anthonie Bettinger (onvermogend; willekeurig); 8. Arie Weeda (onvermogend; overleden); 9. Helena Gijbels (onvermogend; overleden); 10. Adriana Cornelia Kaho (onvermogend; willekeurig); 11. Johanna Brandt (onvermogend; willekeurig); 12. Hend. Martha Balen (onvermogend; willekeurig); 13. Catharina Hend. Mijnhart (onvermogend; weeshuis); 
- [67h] Staat tweede stads-tusschenschool. (15. F.C. v.d. Ent, 16. A.M. v. Roosendaal, 17. M.P. v.d. Koogh, 18. T. v.d. Hoeven, 19. M. Reus, 20. E. de Kreuk; de helpster bij de handwerken geven steeds reden tot tevredenheid)(J.H. van Trooijen 24-9-1866)
+ Staat de Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het derde kwartaal 1866.
Dag- en avondschool 104 Jongens 1 meisjes
Dagschool 142 Jongens 289 meisjes = 246/290 = totaal 536 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
Bij 't begin van 't kwartaal 214 leerlingen, uit de stad vertrokken en zonder ontslag de school verlaten 12 = Blijft 202 leerlingen.
- [62h] overlijdenskaart K.G.W. de Bosson.
- [68h] Staat tweede stads-armenschool. (14. J.G. Wagner, 15. M.F. van Welie, 16. E. Hartman, 17. A. Kila, 18, A. Spits, 19. E. Schaage)
+ 3e kwartaal 1866. Staat der 2e Armenschool
onverm. 147 jongens, 151 meisjes
B.B. 36 jongens, 24 meisjes
D.B. 32 jongens, 33 meisjes
Luth 5 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 5 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes = 227/221 = tezamen 448 leerlingen
Avondschool 140 Jongens.
Brei en naaischool 189 leerlingen
Willekeurig en overleden en uit de stand vertrokken 10 leerlingen
- [69h] Sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzeres aan de gesubsidieerde School voor M.u.l. onderwijs te Dordrecht.
1. C.J. Kreukniet, 28 jaar, hoofdonderwijzeres te Rotterdam, oude acte 23-4-1857, Fransch, Engelsch, akte-huisonderwijzeres in de vrouwelijke handwerken.
2. J.D. ten Cate, 27 jaar, hoofdonderwijzeres te Dockum, hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch art 72, Engelsch en Duitsch art 1, handwerken (is te Dieppe geweest)(is te Arnhem geweest).
3. H. Hering, 29 jaar, hulponderwijzeres aan de openbare meisjesschool te Alkmaar, hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch/Engelsch beginselen o.wet, Duitsch art. 1;
4. A.G.M. Reijnders, 29 jaar, hoofdonderwijzeres te Rotterdam; oude acte (12-7-1855), Fransch/Engelsch o.wet, Huisonderwijzeres in het Duitsch (n. wet), handwerken (n. wet);
5. A.M.C.C. Rehm, 30 jaar, hoofdonderwijzeres te Vorden; hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch en Duitsch (art 72), Engelsch (art 1). 
6. A.E. Haagsma, oud 25 jaar, hulponderwijzeres te Alphen; Hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch/Engelsch/Duitsch/handwerken (art. 1);
7. W.E.S. van Eck, 29 jaar, hoofdonderwijzeres te Brielle; Hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch/Engelsch/Duitsch/handwerken (art. 1);
8. J.A. Kosters, 27 jaar, hoofdonderwijzeres te Enschede; Hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch/Engelsch/Duitsch/handwerken (art. 1); is te Dieppe geweest.
9. L.F. Holm, 29 jaar, hoofdonderwijzeres te Zaandijk; Hoofdonderwijzeres (wet 1857), Fransch/Engelsch/Duitsch/handwerken;

VOORWAARDEN, waarop van wege de gemeente, onverminderd het bepaalde bij art. 3, al. 4, der wet op het lager onderwijs, subsidie zal worden verleend aan eene school voor meisjes.
[Art. 1] De School zal hoogstend 60 leerlingen mogen bevatten. De leerlingen zullen minstens elf jaar oud moeten zijn en voldoende voorbereid om met vrucht het onderwijs te kunnen genieten, waarvan de hoofd-onderwijzeres zich voor de toelating door een onderzoek zal verzekeren. De plaatselijke School-commissie zal het regt hebben, die leerlingen, welke mogten blijken niet genoegzaam voorbereid te zijn, van de school te verwijderen.
[Art. 2.] Er wordt onderwijs gegeven in de vakken a,b,c,e,f,g,h,i,k (te weten Fransch, Engelsch en Duitsch) en p van artikel 1 der wet op het lager onderwijs. leerplan en cursus worden door de hoofdonderwijzeres ontworpen en door de plaatselijke School-commissie vastgesteld.
[Art. 3] De schooltijd wordt vastgesteld van 9 tot 4 ure, met uitzondering van Woensdag en Zaturdag, wanneer de school ten 12 1/2 ure kan eindigen. Behalve op Zon- en feestdagen zal nog vacantie worden gegeven, de kermisweek, beginnende Donderdag acht dagen na Pinksteren tot en met Woensdag daaraanvolgende, een maand van half Julij tot half Augustus, en van den eerste Kersdag tot den tweeden Januarij.
[Art. 4] De hoofd-onderwijzeres zorgt, dat zij gedurende den schooltijd worde bijgestaan door minstens drie hulp-onderwijzeressen, die examen hebben afgelegd in een of meerder vakken van meer uitgebreid lager onderwijs. Ingeval het getal leerlingen veel minder dan 60 mogt bedragen, kan de plaatselijke Schoolcommissie, daartoe voldoende gronden vindende, van dezen regel afwijking verleenen.
[Art. 5] Het schoolgeld mag niet hooger gesteld worden dan f 54 in het jaar, te betalen in driemaandelijksche termijnen, die gerekend worden in te gaan 1 September, 1 December, 1 Maart en 1 Junij.
[Art. 6] Het verder toezigt op het schoollokaal onderwijs en hulppersoneel is mede opgedragen aan de plaatselijke School-commissie.
[Art. 7] Aan de hoofd-onderwijzeres wordt toegekend eene jaarlijksche subsidie bestaande in: een schoollokaal, kleedkamer, uitspannings-lokaal, schoolbanken en f 1000. Uitgezonderd boeken, schriften en leijen, moet de hoofd-onderwijzeres in alle verdere kosten van schoolbehoeften, meubelen, verwarming, verlichting, schoonhouden van de lokalen, enz., geheel voor hare rekening en naar de eischen des tijds voorzien.
[Art. 8] bij getrouwe naleving dezer bepalingen zal de toegekende subsidie niet kunnen worden ingetrokken, dan na voorafgaande waarschuwing van een jaar. De hoofd-onderwijzeres zal hare betrekking niet mogen verlaten, zonder zes maanden te voren gewaarschuwd te hebben. 
Vastgesteld te Dordrecht, ter openbare raadsvergadering van 3 September 1866.
De Secretaris P. van den Brandeler, De Burgemeester De Raadt.

+ Naar aanleiding Uwer annonce in de N.R.C. van 6 September, neem ik de vrijheid mij bij UWEd als Sollicitante naar de betrekking van Hoofdonderwijzeres der Bijzondere gesubsidieerde School aan te bevelen. UWEd gelieven tevens te ontvangen de stukken welke ik hoop voldoende te zullen zijn. Vriendelijk verzoek ik UWEd mij te schrijven of de betrekking door eenen Onderwijzer of door eene Onderwijzeres moet vervuld worden, en mij dan tevens een afdrukt te zenden van de voorwaarden aan de Subsidie verbonden. 
WelEdele Achtbare Heeren! UWEd dienstw. Dienares C.J. Kreukniet (Rotterdam 9 Sept 1866, Diaconie Bewaarschool, Weenastraat)
- [70h] (6-10-1866) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads-Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen opgave van Kinderen, wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en Diakenen der Ned. Herv. Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde School te doen opnemen. De Burgemeester. 
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool op 8 October 1866: 1. Cornelis Gerardus Landmeter, Torenstraatje; 2. Gertruida Koopman, Vest; 3. Roelof Thijsen, Augustijnenkamp, 4. Geertje Magendans, Marienbornstraat; 5. H.P. Raadgeeb, Augustijnenkamp, 6. Koosje Hombroek, Dwarsgang, 7. Geertruida Cornelia Boon, Dwarsgang; 8. Willemina Phelix, Doelenstraat; 9. Maria Prins, Augustijnenkamp; 10. Pieter Johannes Bellaard, Rietdijk; 11. Hendrik Riethof, Marienbornstraat; 12. Adriana Roodhorst, Weeshuisstraatje; 13. Francina Smid, Marienbornstraat; 14. Johanna Maria de Vries, Doelenstraat; 15. Nicolaas van Diten, Rietdijk; 16. Johannes Gildhuizer, Marienbornstraat; 17. Naboth Cornelis van der Gijp, Doelenstraat; 18. Reinier Willem v.d. Linden, Heerheijmansuisstraat; 19. Johannes van de Klundert, Heerheijmansuisstraat; 20. Carolina van de Klundert, Heerheijmansuisstraat; 21. Johanna van Riemsdijk, Heerheijmansuisstraat (1e tusschenschool); 22. Maria Margaretha van Riemsdijk, Heerheijmansuisstraat; 23. Cornelis Fritse, Heerheijmansuisstraat; 24. Arie Langendoen, Breeweg; 25. Lijntje Langendoen, Breeweg; 26. Pieter Johannes Spaan, Marienbornstraat; 27. Jannigje Boertje, Noordendijk; 28. Lena Boertje, Noordendijk; 29. Jacob Veth, Wingerdstraat; 30. Willem Johannes Stork, Wingerdstraat; 31. Jan Schrijver, Marienbornstraat; 32. Margaretha Stork, Breeweg.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Gerrit Landmeter/Johanna de Man (Cornelis Gerardus 27-4-1857); 2. Hendrik Koopman/Pieternella Ridderhof (Geertruida 17-9-1860); 3. Karel Magendans/Geertje van Volkom (Geertje 17-8-1860); 4. Johannes van der Mijlen/Jannigje Luiters (Jacoba 20-8-1860); 5. Johannes Versluijs/Pieternella Petit (Johannes 20-8-1855; voorlopig opgenomen); 6. Diewertje Knoppers (Maarten 14-5-1855); 7. Philip Raadgeep/Adriana Straatmeijer (Huiberdina Philippa 20-7-1858); 8. Hermanus Schaffels/Wilhelmina van Dijk (Wilhelm. Johannes 31-7-1860); 9. Jan Tijssen/Naantje Akkermans (Roelof 3-6-1860); 10. Hermanus Schrijver/Geertruida de Heer (Jan 3-9-1859).
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool op 8 October 1866: 1. Jacoba van der Mijlen, Kromme Elleboog; 2. Elisabeth Hemelaar, Kolfstraat; 3. Hendrika Fidelaar, Kolfstraat; 4. Pieter Willem Kraaijenbrink, Achterom; 5. Magdalena Ponsen, Hellingen, 6. Aart Erders, Kromme Elleboog; 7. Sijntje van der Waal, Bakstraat; 8. Susanna Jacoba van Rijn, Hoogt; 9. Pieternella Catharina Riet, Geldeloozepad; 10. Johannes Sebes, Stoofstraat; 11. Maria Steggel, Looverstraatje; 12. Elisabeth Tilgenkamp, Kromme Elleboog; 13. Johannes Mijnhart, Kromme Elleboog; 14. Pieter du Bois, Kromme Elleboog; 15. Wilhelmina Louise Gerritse, Vriezestraat; 16. Dirk Jan Gerritse, Vriezestraat; 17. Pieter Johannes van Eijsden, Kolfstraat; 18. Frans Schaap, Voorstraat; 19. Wilhelmus Johannes Schaffels, Vriezestraat (B. Armbestuur); 20. Maarten Knoppers, Kolfstraat; 21. Johanna C. Muller, Vriezestraat (1e tussenschool); 22. Adrianus Muller, Vriezestraat (1e tussenschool); 23. Johannes Versluis, Kromme Elleboog (B. Armbestuur);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Nicolaas Hombroek/Dirkje van de Waard (Koosje 7-8-1860); 2. Cornelis Boon/Cornelia van der Hil (Geertruida Cornelia 15-8-1860); 3. Frederik Hemelaar/Elisabeth Catharina Teller (Elisabeth 15-9-1860); 4. Willem Philix/Adriana van der Stroom (Willemina 12-7-1858); 5. Gerrit Fidelaar/Hendrika DuSain (Hendirka 9-7-1857); 6. Johannes Jacobus Kraaijenbrink/Johanna de Ridder (Pieternella 27-6-1860);
- [71h] Willem Agathus v.d. Broek;
- [72h] burgeravondschool;
- [73h] E.J. Vliegenthart, hulponderwijzeres diaconie bewaarschool, vergunning oprigting bijzondere bewaarschool (15-10-1866);
- [75h] Mejufvrouw J. Boeglos heeft de eer de Plaatselijke Schoolcommissie te berichten, dat zij eene bijzondere school heeft geopend, voorloopig in een der lokalen van den heer van Peere. Dordrecht 20 oct. 1866.
- [78h] (Dordrecht 5 Nov 1866) Ten gevolge van het bedanken van Mejufvrouw KILA voor hare betrekking van hulponderwijzeres bij de tweede armschool, nemen Dames regentessen der brei- en naai-Scholen de vrijheid zich al dadelijk tot de Schoolcommissie te wenden met de voordragt eener nieuwe hulponderwijzeres, omdat zij overtuigd zijn dat het onderwijs op die School dringend vordert dat die opengevallen plaats zoo spoedig mogelijk worde vervuld. Zij bevelen daarvoor aan Maria MENSENS, oud 16 jaar, wonende in Steegoversloot. Uit naam van regentessen, S.C.B. Blom van Broek.
- [79h] (EXTRACT Maandag 12 November 1866) gelezen zijnde een Missive van Mejufvrouw J. BOEGLOS, dd 20 October ll verzoekende, dat aan haar moge worden uitgereikt het bewijs vij art. 37 letter C der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no. 103). Gezien de daarbij overgelegde bescheiden; Gezien het berigt van de Plaatselijke SchoolCommissie alhier, bij missive dd 6 November ll, no. 182, deswege uitgebragt. Gelet op art. 37 en 38 der wet van 13 Augsutus 1857 (staatsblad no. 103). is goedgevonden aan J. Boeglos het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs af te geven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke School Commissie voornoemd ter informatie. De Burgemeester.
- [80h] S. Schotel, J. van Ellering.
- [81h bis] (Maandag 3 December 1866) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 29 November ll no. 197, houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen ter vervulling van de plaats, die openvalt door de gewone aftreding op 1e Januarij a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare scholen.
Gezien art 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goed gevonden Mejufvrouw L. van OLDENBORGH te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke SchoolCommissie ter informatie en narigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.
- [82h] schoolgeld bewaarschool.
- [83h] (Dingsdag den 11 December 1866) Nader in behandeling gebragt 't zijnde het adres van J.C.S. de Vries-Kretschmer, houdende om daarin aangewende redenen verzoek om ontslag tegen 1e Mei a.s. als Hoofd-Onderwijzeres aan eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs [M.U.L.O.] alhier. Wordt besloten aan Mevrouw de Vries-Kretschmer, voor zooveel noodig, bij dezen een eervol ontslag te verleenen als Hoofd-Onderwijzeres aan eenen gesubsudieerde school voor meer uitgebreid lager onderwijs te dezer stede, tegen 1e Mei a.s. Hiervan zal bij extract mededeeling worden gedaan aan de adressante en de Plaatselijke School Commissie ter informatie. De Burgemeester.
- [84h] (Dordrecht den 12 Dec 1866) Mevrouw Blom word bij deze kennis gegeven dat Mej. L.W.M. van Oldenborgh de benoeming als Regentesse voor het onderwijs in de handwerken zich op nieuw laat welgevallen.
- [87h] Johanna Evenwel, Th. Galmeijer.
- [89h] behoeften burgerschool.
- [90h] Staat 1ste stads-tussenschool.
+ De Inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School op 24 Dec. 1866.
Dagschool 259 jongens, 225 meisjes
Dag- en avondschool 115 jongens, 2 meisjes
Avondschool 116 jongens, 2 meisjes = 260 jongens/225 meisjes
Staat van de School voor vrouwelijke Handwerken: 155 leerlingen.
- [91h] Staat 2e stads-tussenschool. (14. J.F. op den Zieken, 15. F.C. v.d. Ent, 16. A.M. v. Roosendaal, 17. M.P. v.d. Koogh, 18. T. v.d. Hoeven, 19. M. Reus, 20. E. de Kreuk
  + Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 155 Jongens, 279 Meisjes
Dag- en avondschool 97 Jongens, 1 Meisje
Avondschool 0 Jongens, 1 Meisje = 252 / 281 = totaal 533 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
205 leerlingen, 6 willekeurige weggebleven = Blijft 199 leerlingen
De voorbereidende klasse der Burger. Avondschool telt 30 leerlingen. (Dordrecht 24 Dec 1866, J.H. van Trooijen)
  + Door de zolderingen, die in twee schoollokalen gelegd zijn, is het spreken wel iets gemakkelijker gemaakt, doch op verre na zoo niet als het moest wezen. ook zijn de lokalen niet geschikt om het aantal leerlingen te bevatten. Thans zijn er 83 leerlingen boven het maximum. (Dordrecht 24 December 1866, J.H. van Trooijen)
- [92h] Staat 1ste stads-armenschool.
  + Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1866.
83 Burger Armbest (36/47)
48 Herv Diak (15/33)
248 Onvermogenden (135/113)
7 Luth (3/4)
5 Roomsch Cath (2/3)
0 Isr Armbest (0/0)
6 Onverm. Isr. (3/3)
6 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 106 (106/0) = 196 jongens en 207 meisjes = 403 kinderen.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Dec. 1866.
+ Aanvraag voor het vierde kwartaal ten behoeve der 1e Stads-Armenschool, van het jaar 1866 voor de Naai- en Breischool.
+ NAAMLIJST der kinderen die Ontslagen, willekeurig of om andere redene, de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van Primo October tot Ultimo December 1866: 1. Pieter Ponsen (onvermogend; zal ontslag aanvragen); 2. Johs de Waal (onvermogend; willekeurig); 3. Jacobus Wilhelmus Erkens (onvermogend; willekeurig); 4. Arie v.d. Wiel (onvermogend; willekeurig); 5. Johs v.d. Burg (onvermogend; willekeurig, naar het weeshuis); 6. Theunis v.d. Burg (onvermogend; willekeurig, naar het weeshuis); 7. Johs Herms Beekman (onvermogend; willekeurig); 8. Magrita Bouwman (onvermogend; willekeurig); 9. Geertrui v.d. Laars (onvermogend; willekeurig); 10. Joh.a Cornelia Kools (onvermogend; willekeurig); 11. Rieka Kandel (onvermogend; willekeurig); 12. Pieternella v.d. Wiel (onvermogend; willekeurig); 13. Karel Fred.k Johannes Zorg (Burgerl Armbest; uit de stad vertrokken); 14. Jan Zorg (Burgerl Armbest; uit de stad vertrokken); 15. Johs Holderman (Burgerl Armbest; willekeurig); 16. Pieter Klootwijk (Burgerl Armbest; willekeurig); 17. Johannes Versluis (Burgerl Armbest; willekeurig); 18. Heiltje Scharlo; 19. Alida v.d. Plank;

- [93h] Staat 2e stads-armenschool. (okt-nov-dec 1866) (hulppersoneel......13. Johs C. Spoel, 14. J.G. Wagner, 15. M.F. van Welie, 16. E. Hartman, 17. A. Spits, 18. E. Schraage, 19. M. Mensens)
+ Tweede openbare Stads-Armenschool.
Dagschool
Onvermogend 144 jongens en 159 meisjes
B.B. 42 jongens en 24 meisjes
D.B. 29 jongens en 34 meisjes
Luth. 6 jongens en 5 meisjes
R.Cath. - jongens en 1 meisje
Israel. 4 jongens en 5 meisjes = 225 / 228 = 453 leerlingen
Avondschool 133 jongens en 2 meisjes
Handwerken 195 leerlingen

[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

* * 1867 * *

(envelop 1)
- [02j] (12-1-1867) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stad Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen, twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en Diakenen der Ned. Herv. Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen opgemelde school te doen opnemen. De Burgemeester van Dordrecht.
  + LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Karel Grolle/Johanna Hardsveld (Johanna Hendrika 16-11-1860); 2. Johanna Visser (Johanna 26-10-1860), 3. Johs Albert. Eichhorn/Maria Zoethout (Aaltje 26-12-1860); 4. Jasper Wapperom/Pieternella van der Spoel (Jasper 9-8-1858);
  + LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool wordt verzocht: 1. Willem Philix/Adriana van der Stroom (Hendrikus 4-1-1861; wijk 3); 2. Gerrit Fidelaar/Hendrika Duvijn (Maaike 25-12-1860); 3. Frederik Jilleba/Mijntje Reijnhoff (Pieternella 30-6-1857, Cobus 26-2-1859);
+ De armmeester der Ned Isr Gemeente alhier verklaart bij deze dat Levie van Stedem en Marianna van Gelder armlastig alhier zijn. weshalve bij het verzoek der beiden voornoemd ondersteunt, om hun dochtertje Rachel van Stedem op een der stads-armenscholen als scholier op te nemen. De armmeester voornoemd (Dordrecht 13-1-1867)
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads Armenschool 14 Januarij 1867: 1. Jasper Wapperom, Lange Breedstraat, 2. Maiake Fidelaar, Kolfstraat; 3. Pieternella Jilleba, Lombardstraat; 4. Jacobus Jilleba, Lombardstraat; 5. Maria Magdalena Möls, Slikveld, 6. Jacoba Catharina Möls, Slikveld, 7. Pieternella Möls, Slikveld, 8. Karel Kiel, Kolfstraat; 9. Antje Jünger, Sarasgang; 10. Johannes Smits, Sarasgang; 11. Johanna Willemina van Sluisdam, de Hil;
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads Armenschool 14 Januarij 1867: 1. Martinus Engel, Heerhijmansuisstraat; 2. Geertje Brandt, Wijngaardstraat; 3. Adriana Brandt, Wijngaardstraat; Adrientje Kleijn, Nieuwkerkstraat; 5. Arie Hend. Ruurman, Heerhijmansuisstraat (van de 1e tussenschool); 6. Leendert van Dijk, Heerhijmansuisstraat; 7. Engelina van Dalen, Marienbornstraat; 8. Arentje Don, Blijdenhoek, 9. Pieternella Johanna de Roo, Heerhijmansuisstraat; 10. Gerrit Anthonij Kila, Nieuwstraat; 11. Rachel van Stedem, Rietdijkstraatje; 12. Aaltje Eichhorn, Frankenstraat; 13. Hendrikus Philix, Doelenstraat (Herv. Diak);
- [4j] (22-1-1867) In verband met het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van den 25 September 1866 G.S. No. 34 hebben wij de eer U kennis te geven dat in de vergadering van den gemeenteraad van 19 Januarij ll besloten is, aan de alhier op te rigten meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs eene subsidie van f 1250 's jaars toe te kennen en dat in diezelfde vergadering bedoelde subsidie is toegekend aan Mejufvrouw R. USENER te Leijden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [06j] verslag onderwijzersgezelschap.
- [07j] (4-2-1867) Wij hebben de eer U te berigten, dat de school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes alhier, waarvoor aan Mejufvrouw R. Usener subsidie verleend is, den 1e April aanst. zal geopend worden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [08j] (gedrukt) akten-examens.
- [09j] J. van Doorn, kweekeling.
- [10j] (27-2-1867) W.A. de Hond.
- [11j] (Dordrecht 7 Maart 1867) In antwoord op uwe missive van 28 Februari ll no. 31, betreffende de toelating van meisjes van bijna elf jaar op de school van Mejufvrouw Usener, hebben wij de eer te berigten, dat bij ons geen bezwaar daartgen zou bestaan, voor zoover het die meisjes betreft, welke reeds aan de inrigting van Mevrouw de Vries-Krethscher onderwijs genoten, alvorens echter daaromtrent eene beslissing te nemen, wenschten wij wel eene opgave van het getal in dne leeftijd der leerlingen, die in deze Categorie vallen en waarop dus het beginsel zou behooren te worden tegepast. Burg. en Weth. van Dordrecht.
- [14j] (Dordrecht 13 Maart 1867) Naar aanleiding van uwe missive dd 10 Maart ll, no 46 hebben wij de eer UEd te berigten dat wij geen bezwaar vinden, de kinderen sub 1, 2 en 3 in uwe missive in verband en met name Coralie Deking Dura, Anna Broekmeijer en Cornelia Catharina Kuipers, op de school van Mejufvrouw Usener toe te laten, ofschoon zij den leeftijd van 11 jaren nog niet ten vollen bereikt hebben, omdat deze school in de plaats treedt van de mede gesubsidieerde school van Mevrouw de Vries-Kretschmer alwaar deze kinderen tot nog toe onderwijs ontvingen. Burg en Wet van Dordrecht.
- [16j] STADS-BURGERSCHOOL. Opgave betrekkeling het hulp-personeel: D. van Oostveen (blijft voortdurend goed); C. Matthijs (goed), M. van Woerkom (wordt beter); W.A. de Hond (is zwak geweest en gebleven); A. Spoel (doet zijn best), S.a P.a van Stokrom (vrij wel), Grietje Maria Lambert (heel goed).
ABSENTIE LIJST (maart 1867): C. Schotman 22 schooltijden wegens ongesteldheid; H.J. v.d. Made 14 schooltijden wegens ongesteldheid; A.W. Noteman 27 schooltijden wegens ongesteldheid; J. Minnigh 37 schooltijden wegens ongesteldheid; E.L.A. Penn 14 schooltijden wegens ongesteldheid; C.N. Kuipers 37 schooltijden wegens ongesteldheid; J.C. Huijsman 36 schooltijden wegens ongesteldheid; J.A. de Jong 26 schooltijden wegens ongesteldheid;
- [17j] Staat 1ste stads-tussenschool.
  + De inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School op 25 Maart 1867.
Dagschool 255 jongens, 229 meisjes
Dag- en Avondschool 110 jongens, 1`meisjes
Avondschool 110 jongens, 1`meisjes = 255 jongens, 229`meisjes.
Staat der School voor de Vrouwelijke Handwerken: Leerlingen 163, willekeurigen 3 = Blijft 160 Leerlingen.
- [18j] Staat 2e stads-tussenschool.
  + Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1867.
Dagschool 177 Jongens, 279 Meisjes
Dag- en avondschool 82 Jongens, 1 Meisje 
Avondschool 0 Jongens, 1 Meisje = 259/281 = totaal 540 Leerlingen
Staat der School voor de vrouwelijke handwerken:
213 leerlingen, willekeurig 1, overleden 1 = totaal 211 leerlingen.
Staat van de Voorbereidende klasse der Burger AvondSchool
30 leerlingen
Door werkzaamheden weggebleven 1, totaal 29 leerlingen.
- [19j] Staat 1ste stads-armenschool.
  + Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Brei-School der 1e Stads Armenschool van het jaar 1867.
  + Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1867.
  + Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1867.
77 Burger Armbest (32/45)
52 Herv Diak (17/35)
243 Onvermogenden (130/113)
7 Luth (3/4)
5 Roomsch Cath (2/3)
0 Isr Armbest (0/0)
6 Onverm. Isr. (3/3)
0 alleen avondschool (0/0)
dag en avondschool 94 (94/0) = 187 jongens en 203 meisjes = 390 kinderen.
+ Naamlijst der kinderen, die ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten, van primo Januarij tot Ultimo Maart 1867: 1. Pieter Raadgeep (RC; Burg Armbest; willekeurig); 2. Pieter Ooijen (Burg Armbest; ontslagen); 3. Adriana Vrolijk (Burg Armbest; ontslagen); 4. Dina Piet.a van Duinen (Burg Armbest; willekeurig); 5. Will. Martha van Kooten (Burg Armbest; ontslagen); 6. Willemina Bettonville (Burg Armbest; ontslagen); 7. Janna Zwang (Burg Armbest; ontslagen); 8. Theunis Eichorn (Herv. Diak; ontslagen); 9. Catharina van Hofwegen (Herv. Diak; ontslagen); 10. Johanna de Heer (Herv. Diak; ontslagen); 11. Adriana Steur (Herv. Diak; ontslagen); 12. Geertrui de Vries (Herv. Diak; ontslagen; in het weeshuis); 13. Cath.a Johanna de Jong (Herv. Diak; ontslagen); 14. Jacoba Johanna Ponsen (Herv. Diak; ontslagen); 15. Maaike Neerings (Herv. Diak; ontslagen); 16. Elizabeth Wolf (Israeliet; ontslagen); 17. Ernst Hend. Kasting (Luthersch; ontslagen); 18. Arnoldus Gerrit Jan Geurink (onvermogend; ontslagen); 19. Dirk van Wijngaarden (onvermogend; ontslagen); 20. Theodorus Heere (onvermogend; ontslagen); 21. Hendrik C. van Efferen (onvermogend; ontslagen); 22. Fred.k. van Efferen (onvermogend; ontslagen); 23. Frans Jansen (onvermogend; ontslagen); 24. Jacobus van Varik (onvermogend; ontslagen); 25. Eduard Herm.s Ridderhof (onvermogend; ontslagen; vertrekt naar elders); 26. Arend Vleesenbeek (onvermogend; willekeurig); 27. Arie RIET (onvermogend; willekeurig); 28. matthijs Spits (onvermogend; ontslagen); 29. Pieter Evers (onvermogend; ontslagen); 30. Barend de Waal (onvermogend; ontslagen); 31. Jacobus Schaardenburg (onvermogend; ontslagen); 32. Willem Stam (onvermogend; ontslagen); 33. Adrianus Nelemans (onvermogend; ontslagen); 34. Hend.k. de Boef (onvermogend; willekeurig); 35. Frans Hermans (onvermogend; ontslagen); 36. Cornelis Kemp (onvermogend; willekeurig, uit de stad vertrokken); 37. Jan Los (onvermogend; willekeurig); 38. Nicolaas Molenaar (onvermogend; ontslagen); 39. Jan Sleeking (onvermogend; ontslagen); 40. Johanna Maria de Buk (onvermogend; ontslagen); 41. Hend. Johanna Koster (onvermogend; ontslagen); 42. Adriana Gerrardina Ouburg (onvermogend; ontslagen); 43. Willemina Staak (onvermogend; ontslagen); 44. Pieternella Staak (onvermogend; ontslagen); 45. Willemina Nunnikhoven (onvermogend; ontslagen); 46. Aaltje Scharlo (onvermogend; ontslagen); 47. Joh Ad. van Eisden (onvermogend; ontslagen); 48. Adriana Kelfkens (onvermogend; ontslagen); 49. Geertrui Zwart (onvermogend; willekeurig); 50. Jacoba Ridderhof (onvermogend; ontslagen); 51. Francina Schotel (onvermogend; willekeurig); 52. Hend. Ad.a Cornelisse (onvermogend; ontslagen); 53. Eduardina Nunnikhoven (onvermogend; ontslagen); 54. Adriana Johanna Rook (onvermogend; willekeurig); 55. Cornelia Watsema (onvermogend; willekeurig); 56. Will Johanna Kramers (onvermogend; willekeurig); 57. Cornelis Kuiters (onvermogend; willekeurig);
- [20j] Staat 2e stads-armenschool. (jan-febr-mrt 1867) (13. J.C. Spoel, 14. J.G. Wagner, 15. M.F. van Welie, 16. E. Hartman, 17. A. Spits, 18. E. Schraage, 19. M. Mensens)
+ Staat der 2e Stads-armenschool 1e kwartaal 1867.
Dagschool 232 Jongens, en 237 meisjes = 469 Leerlingen.
Avondschool 136 jongens.
Breischool 176 Leerlingen.
- [21j] verslag lager onderwijs.
- [22j] TABEL lager onderwijs bij einde 1866.
Eerste openbare armenschool (Gerrit Bonket), Hulponderwijzers: Gerrit Jan Breedveld, Jacob Schuengel, Theodorus Harmen Papenrecht, Maarten Plokker, Albertus de Vree, Johannes Knaap. Kweekelingen: Hugo van Efferen, Arie Johannes Rijke. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Angenita Kloppers (f110), Dina Johanna Bonket (f45), Adriana Elisabeth Bonket (f48), Hendrika Reus (f48), Cornelia Ponsen (f 30), Hendrika Reus (f30).
Tweede openbare armenschool (Samuel Schotel), Hulponderwijzers: Pieter Hermanus Voet, Dirk van der Waaij, Martinus de Reus, Jakobus Brussaard, Leonardus Gijsbertus Eijsbergen. Kweekelingen: Jakob Vermeulen, Willem Huibert Andries Meerkerk, Matthijs Gerrit van Rijswijk, Pieter Hendriks Kes, Cornelis Johannes de Man, Theodorus Cornelis van Huut, Johannes Cornelis Spoel. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Johanna Gijsberta Wagner (f100), Maria Francina van Welie (f35), Emmerina Hartman (f 48), Aagje Spits (f 35), Elisabeth Schraage (f 38), Mensje Mensen (f 38).
Eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen). Hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Robert Jan de Roo, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde. Kweekelingen: Johannes van Dorsten, Dirk Johannes van der Want, Cornelis Nijsen, Barend Mensen, Francois Marinus Mulders, Thomas Galmeijer, Dirk Kolling, Nicolaas van de Toorn. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Teuntje Wolhoff-Sibbes (f 80), Geertruida Johanna Takken (f55), Adriana Elisabeth Biester (f 45), Adriana Geertruida van der Weijden (f 30). 
Tweede openbare tusschenschool (Jan Hendrik van Trooijen), Leendert van Dijl, Hendrik Johannes Knaap, Pieter Hartog, Jeremias Martinus Andries Flipse, Leendert van Dongen, Klazina Reus; Kwekelingen: Bernardus Blommers; Simon van Dijk; Cornelis van der Matten, Johannes van Buul, Jacobus Hendrikus Krol, Jacques Heude, Willem Lipjes, Arie Philippus van Deventer, Johannes Franciscus op de Zieke; Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Francina Cornelia van der Ent (f 48), Anna Maria van Roosendaal (f 48), Lena van der Koogh (f 35), Teuntje van der Hoeven (f 35), Matje Reus (f 38), Elize de Kreuk (F 38).
openbare burgerschool (Matthijs Hendrik Rottier), Dirk van Oostveen, Christiaan Matthijs, Gerrit matthijs van Woerkom, Willem Adrianus de Hond. Kwekelingen: Arie Spoel, Sophia Petronella van Stokrom. Voor de vrouwelijke handwerken: Grietje Maria Lambert (f 100).
Gesubsidieerde bijzondere school voor meisjes (Johanna Catharina Samuella de Vries-Kretschmer), Hulponderwijzers: Wilhelmina Geertrui Gardien, Johanna Margaretha Arnolda Cox, Sophia Aegidia Böger.
bijzondere school in het weeshuis (Jan Henning). Hulponderwijzers: Willem Frederik Karel Augsut Baar. Kwekelingen: Johan van der Wulp.
bijzondere Christelijke School Dijksterhuis c.s. (Jan Hendrik Dijkman). Hulponderwijzeres: Geert Grüneveld, Kwekelingen: Pieter de Boo, martinus Kooijmans, Wouter van Aardenne, Arie Bouman.
bijz school Ver. Vinc Paulo voor jongens (Antonius Hendricus van Noorden). Hulponderw: Adrianus Johannes Olt. Kwekelingen: Wilhelmus Josephus Jacobus Genefaas.
bijz school der R.C. gezindte voor meisjes (Maria Schellart), Hulponderw: Elisabeth Cornelia Helena Heuvelmans, Anna Margaretha Suijck. Kwekelingen: Maria Reitzing.
bijz school (Dirk van Katwijk)
bijz school (Jozef Pieter Goedhart), Hulponderw: Jan Adrianus Kamberg. Kwekeling: Johannes Abraham de Milde de la Faille, Anna van der Steen.
bijz school (Aalbert Degens), Hulponderw: Maria Colet. Kwekeling: Benjamin Johannes Legel van Hofwegen.
bijz school voor meisjes (Johannes Schenk), Hulponderw: Adriana Schenk, Jennij Quispel. Kwekeling: Antonetta Schenk.
bijz school voor jongens (Arnold Marinus Brand van Straaten), Hulponderw: Jan van der Linde.
bijz school voor jongens (Jacob Agathus Christiaan Los)
bijz school voor meisjes (Johanna Jacoba Cohen Stuart) [Met 15 October vervallen door het vertrek der hoofdonderwijzeres naar elders]
bijz school voor meisjes (Hester Smaasen)
bijz school voor meisjes (Johanna Boeglos), hulponderwijzers: Henriette Maria Reus, de Klerk. [Deze school is op 17 October geopend]
herhalingsschool (Johannes van Heumen)
openbare voorbereidings klasse voor de burgerschool (J.H. van Trooijen)
zondagsschool (Gerrit Bonket)
zondagsschool(Antonius Hendricus Noorden)
- [23j] verslag openbare scholen over 1866.
- [25j] (6-4-1867) Naar aanleiding van art van het Reglement voor de Stads Armenschool heb ik de eer U te doen toekomen, twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijke Armbestuur en Diakenen der Ned. Herv. Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsingen op de Stads Armenschool wordt verzocht: 1. Huibert van Aken/Adriana Thoes (Alida 11-1-1861; de vader overleden), 2. Jan Tuk/Bastiaantje in 't Veld (Klasina 10-1-1861), 3. Wilhelm. Adr. van Welsum (Elsje 10-2-1861), 4. Adrs. Wilhelm Kuipers/Johanna Kuiper (Johanna Maria) 31-1-1861; 5. Arie Scheepbouwer/Adriana Lambinon (Frans 12-3-1861); 6. Gerrit Stam/Elisabeth Kennis (Johannes 14-2-1861); 7. Johannes Riemsdijk/Johanna Vogel (Deliana 26-3-1861); 8. Gerrit Schouten/Adriana Ridderhof (Cornelia 4-5-1859); 9. Jacob Vrolijk/Daatje de Sterke (Jacob 13-6-1859); 10. Cornelis Veth/Gloria Jongeneel (Jacob 1860; vader overleden); 11. Leendert Nouwen/Geertruida van Galen (Marta 3-10-1856); 12. Rijk Zwang/Johanna Jansse (Adriana 23-12-1859); 13. lamb. Johannes Morang/Jac. Anth.a Sitwing (Johanna Anna Cornelia 15-4-1860); 14. Johanna Sijbella Kunkeler (Johs Lamb.s Petrus 19-3-1856).
+ LIJST van kinderen wier plaatsingen op de Stads Armenschool wordt verzocht: 1. Johannes Smits/Pieternella Grobben (Pieternella 21-1-1861); 2. Adrianus Elzerman/Dirkje Sok (Elizabeth 27-3-1861); 3. Alewijn Marinus Tegelaar/Maria Johanna van der Heide (Johanna 3-3-1861); 4. Johan Hendrik Klingers/Maria de Klerk (Johanna Hendrika 16-5-1861)
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e stads armenschool 8 april 1867: 1. Jacobus Hombroek, Rietdijk, 2. Jacoba Hendrika Kool, Doelenstraat; 3. Jan Marinus Anciaux, Weeshuisstraatje; 4. Willem Frederik van Dalen, Noordendijk, 5. Hendrika van de Merwe, Noordendijk, 6. Hendrika Spruijt, Breedeweg, 7. Johannes Boshamer, Rietdijkstraatje, 8. Laurens Rietveld, Marienbornstraat, 9. Pieternella Langeweg, Noordendijk, 10. Johanna Rutte, Noordendijk, 11. Mattheus IJzendoorn, Doelenstraat, 12. Christina Pidoux, Torenstraatje, 13. Johanna Helena van Dieten, Rietdijk, 14. Huig Oostenwijk, Heerhijmansuisstraat, 15. Klasina Tuk, Marienbornstraat, 16. Elsje van Welsum, Marienbornstraat, 17. Johannes Stam, Augustijnenkamp, 18. Jacob Vrolijk, Doelenstraat, 19. Jacob Veth, Wingerdstraat, 20. Adriana Duvin, Augustijnenkamp, 21. Hermanus van Dijk, Augustijnenkamp, 22. Willem van Wijk, Schotsentuin, 23 Jan Marinus van Wijk, Schotsentuin, 24. Lena de Bruijn, Nieuw kerkhof, 25. Pieternella de Bruijn, Nieuw kerkhof, 26. Pieter Kruisifiks, Torenstraatje, 27. Petronella Smits, Rietdijkstraatje, 28. Elizabeth Elzerman, Augustijnenkamp, 29. Adrs. Laarman, Torenstraatje.
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e stads armenschool 8 April 1867: 1. Antonia Geertruida Roodbol, Kolfstraat, 2. Cornelis Bouman, Breedweg, 3. Johanna den Oude, Raamstraat, 4. Maria Wagenaar, Sarasgang, 5. Samuel Mulder, Hellingen, 6. Trijntje Klijn, Kromme Elleboog, 7. Pieter Hubertus van Scheers, Raamstraat, 8. Geertruida de Boer, Bagijnhof, 9. Marianne Boezel, Achterom, 10. Johanna Mosselman, Kolfstraat, 11. Nicolaas de Waal, Kolfstraat, 12. Cornelis Jacobus Oerlemans, Suikerstraat, 13. Arie Bonte, Kolfstraat, 14. Johannes Philippus Roeland, Helingen, 15. Cornelia Roeland, Helingen, 16. Dirk Roeland, Helingen, 17. Alida van Aken, Schuitenmakersstraat, 18. Johanna Anna Cornelia Morang, Kolfstraat, 19. Frans Scheepbouwer, Dwarsgang, 20. Diliana Riemsdijk, Raamstraat, 21. Cornelia Schouten, Kr. Elleboog, 22. Adriana Zwang, Hellingen, 23. Lambertus J.P. Kunkeler, Vleeschhouwersstraat, 24. Johanna Tegelaar, Kr. Elleboog, 25. Marta Nouwen, Kleine Spuistraat
- [26j] galm in lokalen.
- [27j] Simon van Dijk, kwekeling 2e stadstusschenschool.
- [29j] Jan Willem Eggink, geb. 6-10-1852 (20-5-1867).
- [30j] Cornelis Nijsen.
- [31j] (Dordrecht 20 Mei 1867) Bij dezen heb ik de eer U het leerplan, door mij ontworpen, ter inzage aan te bieden. Ten einde dit plan met goed gevolg te kunnen uitvoeren, zou het zeer wenschelijk zijn, dat de aan de school grenzende speelkamer voor ongeveer een derde der kinderen werde ingericht. Het is mij gedurende den tijd, dat ik alhier onderwezen heb, gebleken, dat het voor vier onderwijzeressen niet doenlijk is tegelijk met vrucht in het aangewezen lokaal werkzaam te zijn. De banken zouden door die schikking geheel aan het doel kunnen beantwoorden en als het bovenste gedeelte der tusschendeuren met glazen ruiten voorzien werd, zou ik het oog op al de klassen kunnen houden.
Op uitdrukkelijk verzoek der ouders gaan 28 meisjes gedurende de pauze naar huis, zoodat er voor de andere helft wellicht eene andere speelkamer zou kunnen aangewezen worden. Is zulk eene kamer niet in het gebouw aanwezig, dan zou eene verandering in de schooluren, dunkt mij, het eenige middel zijn. Mijn verzoek beleefdelijk aan Uwe ondersteuning aanbevelende, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen,
Uwe Dw Dienares, R. Usener.
- [32j] (EXTRACT 11 Junij 1867) Gelezen zijnde eene missive van Mejufvrouw N.W. Nielsen dd 16 mei ll, verzoekende dat aan haar moge worden uitgereikt, het bewijs bedoeld bij art. 37 letter c der Wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no. 103). Gezien de daarbij overgelegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke School commissie alhier, bij missive dd 9 Junij ll den N. 80 uitgebragt. Gelet op art. 37 en 38 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad n. 103). Is geodgevonden aan Mejufvrouw N.W. Nielsen het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs aftegeven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de plaatselijke school commissie voornoemd, ter informatie.
- [33j] W.A. de Hond, D.H.C. Ittmann, hoofdonderwijzer te Oudorp (11-6-1867).
- [34j] Staat der Bewaar- en Kleinkinder of Matressenscholen in 1866.
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 132 j/126 m=258
a bijzondere bewaarschool, 3 onderwijzeres, 6 helpsters, 173 j/180 m=353
b bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 75 j/80 m=155
c bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 2 helpsters, 15 j/10 m=24
d bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 1 helpster, 15 j/25 m=40
e bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 13 j/20 m=33
f bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpster, 4 j/8 m=12
a bijzondere Kleinkinder of Matressenscholen, 1 helpster, 5/12=17
b bijzondere Kleinkinder of Matressenscholen, 1 helpster, 2/2=4
c bijzondere Kleinkinder of Matressenscholen, 1 helpster, 9/13=22
d bijzondere Kleinkinder of Matressenscholen, 1 helpster, 8/3=11
e bijzondere Kleinkinder of Matressenscholen, 1 helpster, 5/3=8
AANMERKINGEN
Het getal kinderen, onderwijzeressen is genomen op 31 Janaurij 1867.
Onder de onderwijzeressen zijn alle geëxamineerde zoowel hoofd- als hulponderwijzeressen voormeld. De openbare Bewaarschool is eene Gemeenteschool. De zes bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Nederduitsch Hervormde Diakonie
b=van de Roomsch Catholijke gezindte
c=van Mejufvrouw Govers
d=van Mejufvrouw Itz-Schröders
e=van Mejufvrouw Reus
f=van Mejufvrouw Vliegenthart
de laatste vier voor kinderen van meer gegoede ouders; die onder f is in den loop des vorig jaars geopend. De vijf kleinkinder of matressenscholen zijn de volgende:
a=van vrouw van der Want
b=van vrouw Helsemans
c=van vrouw Beerentempel
d=van vrouw Groenenberg
e=van vrouw van Keppelen
De matressen zijn onder de rubriek helpsters vermeld. Sedert de laatste opgaaf is vervallen de school van Vrouw Rietschoten, opgerigt die van vrouw van Keppelen. Het getal be...ers der matressen bedraagt ongeveer 100 minder dan in het vorige jaar. Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 10 Julij 1867. namens haar G.P.A. Struijk.
- [35j] Willemina Cornelis van Ameiden, geb. 19-11-1852.
- [37j] Staat 1e stads-tussenschool.
+ De Inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der School op 24 Junij 1867.
Dagschool 250 jongens, 229 meisjes
Dag- en avondschool 101 jongens, 0 meisjes
Avondschool 101 jongens, 0 meisjes = 250 j / 229 m.
Staat van de School voor Vrouwelijke Handwerken: 152 Leerlingen.
- [38j] Staat 2e stads-tussenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 166 jongens, 274 meisjes
Dag en avondschool 97 jongens, 0 meisjes
Avondshcool 0 jongens, 0 meisjes = 263 j/274 m = Totaal 537 leerlingen
De voorbereidende klasse der Burger Avondschool tellen 13 leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken:
209 leerlingen, 1 willekeurig weggebleven = Blijft 208 leerlingen
(Dordrecht 24 Junij 1867, J.H. van Trooijen)
- [39j] Staat 1e stads-armenschool.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1866.
76 Burger Armbest (32/44)
45 Herv Diak (16/30)
219 Onvermogenden (116/103)
6 Luth (2/4)
6 Roomsch Cath (2/4)
0 Isr Armbest (0/0)
5 Onverm. Isr. (3/2)
0 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 94 (94/0) = 171 jongens en 187 meisjes = 358 kinderen.
+ NAAMLIJST der kinderen der Ontslagen, Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo April tot Ultimo Junij 1867: 1. Maarten Knoppers (Burgerl Armb, willekeurig); 2. Johannes Erkens (Burgerl Armb, willekeurig); 3. Pieter Smits (Burgerl Armb, willekeurig); 4. Martha Nouwen (Burgerl Armb, willekeurig); 5. Anthonia v.d. Teen (Burgerl Armb, willekeurig); 6. Bastiana Vrolijk (Burgerl Armb, willekeurig); 7. Magretha van Doorn (Burgerl Armb, ontslagen); 8. Johannes Groeneveld (Herv. Diakonie, willekeurig); 9. Carolina Schouten (Herv. Diakonie, willekeurig); 10. Jacobus Walkgers (onvermogend, uit de stad vertrokken); 11. Hendrik de Zeeuw (onvermogend, ontslagen); 12. Johannes Herm. de Wit (onvermogend, ontslagen); 13. Jozef v.d. Weg (onvermogend, willekeurig); 14. Willem v.d. Rest (onvermogend, ontslagen); 15. Catharina van Dijk (onvermogend, willekeurig); 16. Wil. Fred. Tilgekamp (onvermogend, ontslagen);
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Julij 1867.
+ Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1867.
- [40j] Staat 2e stads-armenschool. (1. J.G. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. M. Mensens)
+ Staat der 2e armenschool.
Dagschool
onverm. 144 jongens, 150 meisjes
B.B. 40 jongens, 24 meisjes
D.B. 27 jongens, 32 meisjes
Luth. 6 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 4 meisjes
R.C. 1 jongens, 2 meisjes = 222 j / 217 m = tezamen 439 leerlingen.
Avondschool 129 leerlingen (jongens).
Breischool 157 leerlingen.
- [43j] (Dordrecht 2 Julij 1867) In anwoord op uwe missive van 5 Junij ll no. 79, betrekkelijk de inrigting der schoollocalen van mejufvrouw R. Usener, hebben wij de eer U te berigten, dat er onzerzijds nog al bedenking zou bestaan tegen het geven van eenen geheel andere bestemming aan het Speellocaal, waarom wij de vrijheid nemen U in overweging te geven in deze kamer eene langwerpig vierkante tafel te doen plaatsen; wanneer dan de onderwijzeres de vereischte stoelen aanbrengt zouden de oudste leerlingen er zeer geschikt onderwijs in kunnen ontvangen, terwijl het in het in het rustuur meer aan zijne bestemming zou blijven beantwoorden.
In de door U verlangde glazendeur willen wij gaarne voorzien, indien de begrootingspost zulks maar eenigzins gedoogt, anders zal men hiervoor nog enkele weken geduld moeten oefenen, met dat al geven wij U in bedenking dit punt nog zorgvuldig te overwegen, dewijl uit het aanbrengen van eene glazen scheidingsdeur alligt bezwaren zouden kunnen voortvloeijen, waartegen de vordeelen niet zouden opwegen, die men daarmede beoogt, Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [44j] leerplan Usener.
- [45j] (2-7-1867) herstellen 2e tussenschool, lokalen gewezen weeshuis; 
- [46j] P. Poldervaart; E.E. Leupe (3-7-1867).

(envelop 2)
- [47j] (Dordrecht 5-7-1867) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen, drie opgaven van Kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en Diakenen der Nederd. Herv. en Ev. Luthersche Gemeente alhier, bedeeld worden, met verzoek die Kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads Armenschool 8 Julij 1867: 1. Philippus Smits, Doelenstraat; 2. Bastiaan Smits, Doelenstraat; 3. Heiltje Scharloo, Breedeweg, 4. Arie Tuil, Marienbornstraat; 5. Willem Kroonen, Augustijnenkamp, 6. Sijtje de Leeuw, Marienbornstraat; 7. Anthonie de Jong van Well, Frankenstraat; 8. Joh. Hendrika Klingens, Doelenstraat, 9. Matthijs Dering, Heermanshuisstraat; 10. Alida Pieternella Barendrecht, Marienbornstraat; 11. Jan Nieuwkemper, Marienbornstraat; 12. Johannes Louman, Nieuwstraat; 13. Cornelia Bartels, Torenstraatje; 14. Johannes Visser, Augustijnenkamp, 15. Elizabeth Grootenboer, Heerheimanstraat; 16. Jacob Stiegelis, Heerheimanstraat; 17. Johanna Kamberg, Marienbornstraat; 18. Johanna van Kooten, Heerheimanstraat; 19. Elisabeth de Jong, Doelestraat (diakonie); 20. Maaike Grollé, Augustijnenkamp, 21. Aletta Vebroom, Doelenstraat, 22. Cornelis Ponsen, Koningspleinbuurt, 23. Wilemina de Jong, Torenstraat; 24. Leentje Ponsen, Achter de Nieuwkerk, 25. Jakob van den Berg, Noordendijk, 26 Corstiaan de Jongh, Noordendijk;
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads Armenschool 8 Julij 1867: 1. Anthonia Teen, Kromme Elleboog; 2. Johanna de Zeeuw, Achterom, 3. Lotje Jilleba, Breedstraat; 4. Willem Jacob van Sluisdam, Hil; 5. Cornelis Mookhoek, Kromme Elleboog, 6. Adriana van der Koogh, Raamstraat; 7. Angenita Pieternella Molenaar, Varkenmarkt, 8. Elsje Bosman, Breedstraat; 9. Gerardus Bettinger, Kromme Elleboog, 10. Antje van Maaren, Raamstraat; 11. Gerritdina Dooren, Hil, 12. Geerdina van der Waard, Kromme Elleboog, 13. Willem Hoogeveen, Prinsenstraat; 14. Anthonia de Quartel, Stoofstraat; 15. Anna Maria Houten, Nieuwstraat; 16. Geertrui van der Laars, Pottekaai, 17. Cornelia van Wijnen, op de Hoogt (B.A.); 
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads Armenschool wordt verzocht (1867): 1. Adrianus de Jong/Johanna A. de Vries (Elizabeth 7-3-1861), 2. Cornelis Barendrecht/Alida Pieternella Rutte (Alida Pieternella 25-5-1861); 3. Christiaan van Leeuwarden/Lijntje van den Ende (Dirk 2-7-1861); 4. Johannes Hendrik Klinges/Maria de Klerk (Johanna Hendrika 16-5-1861); 5. Cornelis Dering/Johanna van Raalt (Matthijs 20-5-1861); 6. Teunis de Zeeuw/Sija Nedermeijer (Johanna 21-4-1861); 7. Frederik Jilleba/Mijntje Rijnaart (Lotje 14-7-1861);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads Armenschool wordt verzocht (1867): 1. Philippus Smits/Wilh.a Johanna Oosthoek (Philippus 1-5-1858); 2. Philippus Smits/Wilh.a Johanna Oosthoek (Bastiaan 18-10-1860); 3. Jacobus van Houten/Abra Cornelia Vissers (Anna Maria 25-4-1861); 4. Adrianus Jonker/Anna Barto (Adrianus 10-5-1861); 5. Jan Jansen/Jannigje Boter (Johanna Maria 6-6-1861); 6. Andries de Leeuw/Pietertje Nienkemper (Sijtje 21-4-1861, vader overleden); 7. Arie Tuil/Neeltje Sok (Arie 7-6-1861, vader overleden); 8. Wilhelmina van Wijnen (Cornelia 3-5-1861); 9. Cornelis van der Teen/Geertje Schouten (Anthonia 24-8-1858); 10. Gerrit Kroonen/Elisabeth van Lelieveld (Willem 21-5-1861, vader overleden); 11. Adrianus Hendrik Hofman/Jannigje de Vromen (Wilh.a Petronella 5-5-1855, verlaten kind);
+ BIJLAGE Evang. Luth Armbestuur te Dordrecht. Aanvrage tot magtiging ter plaatsing van Een Kind op de Stads-Armenschool Willem HINS, geb. te Dordrecht 30 Junij 1860, zoon van C.H. Hins en van Aaltje Coenraads.
- [52j] hulponderwijzer R.J. de Roo, J. van Heumen (19-8-1867);
- [53j] A.P. Wolhoff geb 29-8-1855, W. Schotman geb 30-1-1855.
- [55j] (3-9-1867) W.J. van der Kolff i.p.v. P. Poldervaart.
- [57j] (Dordrecht 10 September 1867) Ten gevolge van het verlaten van T. van der Hoeven van de 2de Stadstusschenschool, neem ik de vrijheid mede uit naam der overige Regentessen de Heeren der Schoolcommissie kennis te geven, en thands bij ons geene geschikt persoon bij ons bekend is, ter vervulling der vacature, te dien einde is ons verzoek aan de Heerne, eene advertentie in de Dordrechtsche Courant te doen plaatsen, voor eene helpster op die school, boven de 16 jaar, goede kunnende linnennaaijen, stoppen, mazen en breijen, en tevens het Salaris door de commissie bepaald er bijvoegende, zo men zich alsdan zoo spoedig mogelijk moet vervoegen vast voor het einde dezer maand, ten huize van Mevrouw Blom, des morgens tusschen 10 en 12 uur. namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [58j] B.J. de Roo (overleden), H. van Wouw;
- [60j] Jan van Doorn.
- [61j] (24-9-1867) overplaatsing 2e tusschenschool;
- [62j] Stads.-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel
D. van Oostveen (steeds goed), C. Matthijs (steeds goed), G.M. van Woerkom (steeds goed), E.E. Leupen (voldoet aanvankelijk is 14 dagen absent wegens ongesteldheid), G.M. Lambert (voortdurend goed), A. Spel (heeft zich in dit kwartaal niet gedragen zoo 't behoort), S.P. van Stokrom (doet haar best), W.C. van Ameijden (doet haar best).
ABSENTIE-LIJST (Sept 1867): F.N.L. Lotsij 33 schooltijden uit de stad; N. en C. Losgert 33 schooltijden uit de stad; M.H. Roelofzema 33 schooltijden uit de stad; M. v.d. Eik 33 schooltijden uit de stad; A. Kools, 11 schooltijden ongesteld; A. van Strij 33 schooltijden ongesteld; A. van Brakel 16 schooltijden ongesteld; A en A.P. Volker 33 schooltijden ongesteld;
- [63j] Staat eerste stads-tusschenschool. (13. T. Wolhoff geb. Sibbes, 14. G.J. Takken, 15. A.E. Biester, 16. A.G. v.d. Weijden)
+ Staat der School
Dagschool 283 jongens, 234 meisjes
Dag en avondschool 106 jongens, 0 meisjes
Avondschool 106 jongens, 0 meisjes = 283 jongens, 234 meisjes
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
160 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 158 Leerlingen.
+ NAMEN van leerlingen, die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht 30 Sept 1867): 1. Jozina de Bres (wegens armoede), 2. Jan de Bres (wegens armoede), 3. Abraham de Goede (naar Rotterdam); 4. Elizabeth de Goede (naar Rotterdam); 5. Hermina de Klerk, 6. Maria de Kreuk (naar de Bijz. school); 7. Jan Los; 8. Pieter Monte (naar Amsterdam), 9. Bastiaantje Schroot (overleden), 10. Adriaan Stoffels, 11. Arie Vliegenthart, 12. Bartholomeus Voskuil.
+ NAMEN van leerlingen, die toegang verzoeken tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 30 Sept 1867)
- [64j] Staat tweede stads-tusschenschool. (11. J. Krol, 12. P.A. van Deventer, 13. P.F. op den Zieke, 14. F.C. v.d. Ent, 15. A.M. van Roosendaal, 16. M.P. v.d. Koogh, 17. T. v.d. Hoeven, 18. M. Reus, 19. E. de Kreuk)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 145 Jongens, 254 meisjes
Dag- en avondschool 89 Jongens, 0 meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 meisjes = 234 / 254 = Totaal 488 Leerlingen.
De voorber. klasse der Burger-Avondschool telt 18 Leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
- [65j] Staat eerste stads-armenschool. 
+ Staat der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool op 1 October 1867.
+ Aanvraag voor het Vierde kwartaal ten behoeve der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1867.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 october 1867.
72 Burger Armbest (29/43)
46 Herv Diak (16/30)
224 Onvermogenden (114/110)
7 Luth (3/4)
6 Roomsch Cath (2/4)
0 Isr Armbest (0/0)
5 Onverm. Isr. (3/2)
0 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 94 (94/0) = 167 jongens en 193 meisjes = 360 kinderen.
+ Naamlijst der kinderen die ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo Julij tot Ultimo September 1867: 1. Willem Richard (Burgerl Armbest; willekeurig); 2. Hend. Rijnhart (Herv. Diakonie, willekeurig); 3. Cornelis Spoel (Herv. Diakonie, ontslagen); 4. Philippus Sebus (onvermogend, ontslagen); 5. Karel Bozua (onvermogend, willekeurig); 6. Cornelis Groenenberg (onvermogend, willekeurig); 7. Will. Johannes Schillemans (onvermogend, willekeurig); 8. Johannes de Kwartel (onvermogend, ontslagen); 9. Johanna Maria Sasselet (onvermogend, willekeurig); 10. Francina Spoel (onvermogend, willekeurig); 11. Catharina Kaho (onvermogend, ontslagen (uit de stad vertrokken));
- [66j] Staat tweede stads-armenschool.  (1. J.G. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. M. Mensens)
+ Tweede openbare stads-Armenschool. Staat over de maanden Juli, Augs. en Sept 1867.
Dagschool
Onverm. 153 Jongens, 158 Meisjes
B.B. 42 Jongens, 26 Meisjes
D.B. 26 Jongens, 35 Meisjes
Lith. 5 Jongens, 4 Meisjes
Israel. 4 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 2 Meisjes = 233 j/230 m = 463 leerlingen.
Avondschool 140 jongens.
Brei & naaischool 181 meisjes.
- [67j] (Dordrecht 7 October 1867) mede uit naam der regentessen deelen wij de Comissie mede dat er zich maar 4 sollicitanten op de advertentie hebben aangemeld als helpster op de 2de stadstusschenschool, in plaats van T. van der Hoeven waarvan er maar twee de vereischte bekwaamheden toe handden, waarop wij alsdan de Commissie voordragen E. Hoskorn, wonende Breeweg, en A. Straatman, Stoofstraat. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [69j] (Dordrecht 14-10-1867) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen, drie opgaven van Kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en Diakenen der Nederd. Herv. Gemeente en Diakenen der Ev. Luthersche Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die Kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads Armenschool wordt verzocht (1867): 1. Christiaan van Leeuwerden/Lijntje van den Ende (Dirk 2-7-1861), 2. Geertrui van Leen (Cornelis 13-8-1861); 3. Pietje Zomer (Wilhelmina 29-9-1861); 4. Cornelis Droogendijk/Barbera Smits (Anna Margaretha 6-8-1860); 5. Willem Karel den Breeker/Lena Johanna Zwang (Elizabeth 13-9-1861, moeder hertrouwd met Daniel Hins); 6. Jan Vlas/Elisabeth de Lange (Cornelia 4-5-1861, vader overleden); 7. Johannes Bakker/Pieterje Nouwer (Cornelis 27-9-1855, vader overleden).
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads Armenschool wordt verzocht (1867): 1. Hendrikus Kuipers / Jacoba Cornelia van Maurik (Wilhelmina 4-10-1861, wijk 5); 2. Paulus Nieuwenhuizen/Sanderijna Vermeulen (Lijdia 14-9-1861, wijk 7); 3. Cornelis Krijgsman/Martijntje Bozua (Wilhelmina 26-11-1859, wijk 5 van C.J.J. Verbroek);
+ BIJLAGE aanvrage tot magtiging ter palatsing van een kind op de Stads-Armenschool Elisabeth WOLF, geboren te Dordrecht 8 Aug 1861, dochter van Arnoldus Wolf en van Elisab. Meuzen (Evang Luth Diaconie)
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads Armenschool op 14 October 1867: 1. Lijdia Nieuwenhuizen, Doelenstraat; 2. Anna Margaretha Droogendijk, Dwarsgang, 3. Elisabeth Wolf, Augustijnenkamp, 4. Geertruida ligtmans, Torenstraatje, 5. Martinus Rietveld, Marienbornstraat; 6. Helena Maria van der Made, Heerhijmansuisstraat, 7. Johannes ligtman, Doelenstraat; 8. Barend Ringeling, Wijngaardstraat; 9. Dirkje van der Koogh, Heerhijmansuisstraat, 10. Frans Eijskoot, Marienbornstraat; 11. Josina de Bres, Rietdijk, 12. Johannes de Bres, Rietdijk; 13. Christoffel Ligtmans, Achter de Nieuwkerk; 14. Albert Abbema, Marienbornstraat; 15. Margje Mast, Rietdijk; 16. Adrianus Mast, Rietdijk; 17. Arie van Duijne, Augustijnenkamp, 18. Cornelis van den Ende, Marienbornstraat; 19. Anna Maria (van) de Ende, Marienbornstraat; 20. Adriana Hendrika Smits, Marienbornstraat; 21. Marinus van Dijk, Rietdijk; 22. Herberdina Cornelia van Houwelingen, Marienbornstraat; 23. Frans Frits, Doelenstraat; 24. Hendrik Philippus Muller, Blijdenhoek, 25. H. Jacobus Muller, Blijdenhoek, 26. Jan Muller, Blijdenhoek, 27. Johannes Ponsen, Torenstraatje; 28. Dirk van Leeuwerden, Dwarsgang (B.A.); 29. Cornelis van Leen, Marienbornstraat;
+ AANNEMINGSLIJST van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads Armenschool op 14 October 1867: 1. Willemina Kuipers, Vriezestraat; 2. Wilhelmina Krijgsman, Hellingen; 3. Meintje van der Rest, Kromme Elleboog; 4. Karel Bozua, Kromme Elleboog; 5. Cornelis van Wijk, Loverstraatje, 6. lodewijk Gerritsen, Vriezestraat; 7. Frans Meloen, Hellingen, 8. Adriana Hennekes, Kromme Elleboog; 9. Suzanna Groesbeek, Kolfstraat; 10. Arie Mulder, Kromme Elleboog; 11. Willem Nunnikhoven, Varkenmarkt; 12. Wilhelmina Ponsen, Kromme Elleboog; 13. Roelof Kuiters, Loverstraatje; 14. Johanna van Leen, Kolfstraat; 15. Johannes Vrolijk, Raamstraat; 16. Elisabeth de Breeker, Kromme Elleboog (B.A.); 17. Maria Bakkus, Hellingen, 18 Theodorus, Hellingen, 19. Elsje Groeneveld, Kromme Elleboog;
- [70j] (Dordrecht 16 October 1867) Bij dezen heb ik de eer U het gewijzigde leerplan toetezenden. Na drie maanden zal de 2e klasse B en na zes maanden de 2e klasse A het Hoogduitsch beginnen. Voorloopig zullen in de daarvoor bestemde uren die vakken, waarin de leerlingen het minst gevorderd zijn, onderwezen worden. De meisjes, die van 12 tot 1 1/2 uur overblijven, gaan met goed weer van 12 1/2 tot omstreeks 1 1/2 uur wandelen; is het weder iongunstig dan spelen ze gedurende dien tijd. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, Uwe Dw Dienares, R. Usener. [+ LEERPLAN]
- [71j] (19-10-1867) P. van Helden, helpster sted. bewaarschool;
- [72j] C. Matthijs.
- [73j] (28-10-1867) D. Kolling.
- [74j] (Dordrecht 26 October 1867) Wij hebben de eer U bij dezen in afschrift mededeeling te doen van het ebsluit van Gedeputeerde Staten dd 22 october ll B no 5805 (1e afd) GS no 6, betreffende de toekenning eenen zilveren medaille aan den hoofdonderwijzer der 1e Stads Armenschool G. Bonket. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
+ (Di den 22 October 1867) gelezen eene missive van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, dd 17 October ll No. 231 (5 afd) daarbij inzendende een afschrift van zijnen Majesteit besluit van 12 dezer No 50, waarbij aan G. Bonket hoofdonderwijzer der eerste openbare armenschool te Dordrecht, ter zake van vijftig jarige trouwe en ijverige dienst een zilveren medaille wordt toegekend met mededeeling dat tot het slaan der der medaille last is gegeven en dat zij ter verdere uitreiking zal worden toegezonden zoodra zij gereed is. Is Besloten. Afschrift van voormeld Koninklijke besluit te doen toekomen aan den Provincialen Inspecteur van het lager Onderwijs in Zuid-Holland ten einde daatvan op den feestdag mededeelign te doen aan den Jubilaris.
En zal afschrift dezer zonder resumtie worden gezonden aan den provinciale Inspecteur voornoemd tot uitvoering alsmede aan Burg. en Weth. van Dordrecht tot informatie.
- [75j] (Dordrecht 6 Nov. 1867) Regenten van de Bewaarschool der Nederduitsch Hervormde Gemeente nemen de vrijheid zich met een ernstig verzoek te wenden tot de Schoolcommissie. Sedert den dood van Mr. SCHENK heeft het ontbroken aan de gelegenheid ter opleiding van de kweekelingen op de Bewaarschool werkzaam. Overtuigd van de dringende behoefte aan welk eene opleiding, geven wij bij den het verlangen te kennen, dat hierin mogt worden voorzien. Zij brengen den zaak onder uwe aandacht, niet twijfelend of de schoolcommissie zal het gewigt daarvan gevoelen en haar melden noodigen eerst ter harte nemen. In afwachting dat de Schoolcommissie die de gewenschte gelegenheid ons zal willen aanwijzen noemen wij ons met hoogachting, Regenten van de Bewaarschool der Ned. Herv. gem., P. Steen.
- [76j] (Dordrecht den 19 November 1867) Naar aanleiding van uwe missive dd 16 Mei ll no. 76, in verband met uw vroeger schrijven van 10 Maart dat wij geen vrijheid vinden, eenige voordragt tot verhooging van de jaarwedde van den hoofdonderwijzer aan de inrigting ter opleiding van bewaarschoolhouders aan den gemeenteraad te doen. Wij nemen echter de vrijheid U in overweging te geven of die gelden niet met meer vrucht zouden kunnen worden aangewend, ten behoeve van het onderwijzend personeel aan de Stetdelijke Bewaarschool, mits daaraan alsdan wierd opgedragen zooveel mogelijk in het onderwijs te voorzien, hetwelk door wijlen den vorige hoofdonderwijzer SCHENK aan de hierboven genoemde inrigting gegeven werd. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [77j] (Dordrecht den 11 November 1867) Bij dezen hebben wij de eer U te berigten, dat door den gemeenteraad in zijne zitting van den 9 November ll als hulponderwijzers benoemd zijn:
H. van Efferen, aan de 2e stadstusschenschool en
J. Vermeulen aan de 23 Stads Armenschool en dat aan E. HOSKORN, helpster in het onderwijs bij de handwerken aan de 2e Stads tusschenschool is toegekend eene jaarwedde van f 30 ingaande 1 November ll. Hierop had betrekking uwe missive van 31 October ll no. 150 en 154. Wij verzoeken U hiervan aan de belanghebbenden mededeeling te wilen doen. B. en W.
- [78j] (Dordrecht 15 November 1867) Door deze neem ik de vrijheid namens Dames Regentessen de commissie mede te deelen en een verzoek tot ons is gekomen van Jufvrouw DE RONDE, hoofdonderwijzeres der Eerste Stads-tusschenschool om meerdere assistenten daat het aantal kinderen 164 bedraagt en er slechts 4 medehelpsters zijn, en er alzoo volgens haar oordeel meerdere hulp wordt vereischt. In geval de Commissie hiertoe mogt overgaan dragen wij daartoe gelijk voor J. Straatman, Stoofstraat en J. van de Weg, Augustijnenkamp. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [79j] (Dordrecht 22 Nov 1867) Ter voldoening aan het door U te kennen gegeven verlangen, heb ik de eer U bij deze op te geven het aantal leerlingen, dat op de onderstaande openbare Scholen alhier onderwijs in de vrouwelijke Handwerken ontvangt.
Eerste Tusschenschool 166 Leerl. (5 helpsters)
Tweede Tusschenschool 202 Leerl. (7 helpsters)
Eerste Armenschool 154(*) Leerl. (6 helpsters)
Tweede Armenschool 181 Leerl. (6 helpsters)
    J. van Heumen, Hoofdonderwijzer ((*) moet waarschijnlijk zijn 160?)
- [80j] (25-11-1867) L.J. v.d. Want, J.P. Goedhart.
- [81j] (7-12-1867) C. Nijsen, ontslag.
- [82j] (Maandag den 2 December 1867) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 28 November ll, no. 157, houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen ter vervulling van de plaats die open valt door de gewone aftreding op 1e Januarij a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads openbare scholen. Gezien art. 8 van de bijzonderen bepalingen voor genoemd onderwijs; is goedgevonden Mejufvrouw W.F. VELTMAN te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke School Commissie ter informatie en narigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.
- [84j] (24-12-1867) H.W. Fangman, H.L. de Vries.
- [85j] (Dordrecht den 24 December 1867) Bij dezen hebben wij de eer U te berigten, dat bij de op gisteren plaats gehad hebbende openbare aanbesteding van het schoonhouden der schoollocalen enz volgens nevensgaande voorwaarden deze voor de no 5-9 aan de minst inschrijvenden gegund is als volgt: J. van Heumen, J.H. van Trooijen, G. Bonket, S. Schotel en H. Sels-Schulders. Mogt u omtrent de wijze, waarop door de aannemers aan hunne verpligtingen in dezne voldaan wordt, eenige aanmerking te maken hebben, dan houden wij ons aanbevolen, zulks met dne meesten spoed van U te mogen vernemen.
Ten aanzien van de Burgerschool van den heer ROTTIER verzoeken wij U op denzelfden voet in dezen te handelen als tot hiertoe heeft plaats gehad. Voorts zal het ons aangenaam zijn dat te beginnen met 1868 in het vervolg met afwijking van hetgeen in den laatsten tijd in overleg met het dagelijksch bestuur geschiedde, aan ons bij het einde van ieder vierde gedeelte van het jaar eene opgave worde ingezonden van de verschillende behoeften der aan uw toezigt en zorg toevertrouwde scholen voor de volgende drie maanden om daarna door ons aan de hoofdonderwijzers der betrokken scholen verstrekt te worden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de reglementen voor die scholen. Burgemeester en Wethouders.
- [86j] (27-12-1867) K. Nannings, C. Matthijs.
- [88j] Abraham Johs. Rutten, geb. 12-9-1855.
- [89j] Frans Jans, geb. 9-8-1855.
- [90j] Jaques Heude, kweekeling.
- [92j] Robert Langeweg.
- [94j] Stadsburgerschool. ABSENTIE-LIJST (Dec 1867): W. & E. de Jong, 15 schooltijden wegens ongesteldheid; N.P. v.d. Rest 11 schooltijden wegens ongesteldheid; J. & O. Faassen 17 schooltijden wegens ongesteldheid; J. van Heelsbergen 17 schooltijden wegens ongesteldheid; C. van Drooge 28 schooltijden wegens ongesteldheid; L.G. & M. Bouten 35 schooltijden uit de stad; J.F.H. Perk 30 schooltijden wegens ongesteldheid; J.A. Pieters 33 schooltijden; F. Smits, 21 schooltijden; J.M. & F. van Dijl 15 schooltijden wegens ongesteldheid; J.A. de Jong 18 schooltijden wegens ongesteldheid; W.J. de Jamaer 37 schooltijden wegens ongesteldheid; H. Aarsen 12 schooltijden wegens ongesteldheid; J.A. de Vries 14 schooltijden wegens ongesteldheid; W.A. Warnsinck 24 schooltijden wegens ongesteldheid; H. Zadoks 21 schooltijden wegens ongesteldheid;
  + Opgave betrekkelijk het Hulppersoneel gedurende het laatste kwartaal 1867: D. van Oostveen (gedraagt zich voortdurend goed); G.M. van Woerkom (wordt hoe langer zoo beter); W.J. v.d. Kolff (toont veel ijver en geeft reden tot tevredenheid); E.E. Leupen (beijvert zich zeer in 't volbrengen harer verplichting); A. Spoel (geeft bewijzen van vooruitgang); S.P. van Stokrom (gedragen zich uitmuntend); W. van Ameijden (gedragen zich uitmuntend);
- [95j] Staat 1e stads-tusschenschool. (G.J. Takken, E.A. Biester, A.G. v.d. Weijden)
  + De inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der School.
Dagschool 279 Jongens, 232 Meisjes
Dag- en avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 102 Jongens, 1 Meisjes = 280 / 233
Staat der School voor het Onderwijs in de Vrouwel. handwerken:
165(?) Leerlingen, 2(?) willekeurigen = Blijft 163 Leerlingen.
  + In het voormalig lokaal van den Heer v.d. RIVIERE is altijd veel weergalm geweest, dat men over zacht spreken en goed in orde houden der kinderen zooveel mogelijk onschadelijk trachtte te malen. Door het vertrek van Hulppers. dat in staat was orde en stilte te bewaren was ik, dat onder de bestaande omstandigheden (weergalm in het lokaal en vervanging van goede hulp door knapen die pas de schoolbank verlaten) het onderwijs zeer veel lijden zal. Hiertegen kan naar mijne meening, die ik met bescheidenheid meedeel, voor een goed deel gemaakt geworden, door het plaatsen van het schot, dat bij de overname van het gebouw daarin geplaatst was, en in zijn geheel naar het stadsmagazijn is overgebragt om later, als het bleek noodig te zijn, tot het zelfde doel meer te kunnen worden gebezigd. Door de plaatsing van dit schot, zullen er minder stemmen in één lokaal gehoord, de stilte bevorderd en leerlingen en onderwijzers beter in staat gesteld worden tot het opmerken van alle fouten
- [96j] Staat 2e stads-tusschenschool. (12. P.A. van Deventer, 13. J.F. op den Zieken, 14. F.C. v.d. Ent, 15. A.M. van Roosendaal, 16. L.v.d. Koogh, 17. M. Reus, 18. E. de Kreuk, 19. E. Horskorn)
  + Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 143 Jongens, 252 Meisjes
Dag- en avondschool 87 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 Meisjes = 230/252 = totaal 482 leerlingen.
203 leerlingen maken gebruik van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
De Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool telt 40 leerlingen.
- [97j] Staat 1e stads-armenschool. 
  + Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1867.
71 Burger Armbest (27/44)
46 Herv Diak (14/32)
232 Onvermogenden (119/113)
9 Luth (5/4)
6 Roomsch Cath (2/4)
0 Isr Armbest (0/0)
5 Onverm. Isr. (3/2)
0 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 94 (94/0) = 170 jongens en 199 meisjes = 369 kinderen.
  + NAAMLIJST der kinderen die Ontslagen, Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten, van Primo October tot Ultimo December 1867: 1. Johannes Heck (Burgerl. Armbest, willekeurig); 2. Elizabeth van Dijk (Burgerl. Armbest, willekeurig); 3. Janna Zwang (Herv. Diakonie, willekeurig); 4. Johs. Vermaas (Roomsch Cath; naar het weeshuis); 5. Mozes meijer (Israeliet; ontslagen); 6. Magchiel den ouden (onvermogend, willekeurig); 7. Johs van Ameide (onvermogend, willekeurig); 8. Pieter Huibert Scheers (onvermogend, willekeurig); 9. Samuel Mulder (onvermogend, willekeurig); 10. Jozina Visser (onvermogend, willekeurig); 11. Corn.a Will. Reek (onvermogend, willekeurig); 12. Antje Franken (onvermogend, willekeurig, uit de stad vertrokken); 13 Hermina Raadgeep (onvermogend, naar het weeshuis); 14. Gerdina v.d. Waard (onvermogend, willekeurig);
  + Staat der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool op 31 December 1867.
- [98j] Staat 2e stads-armenschool.  (1. J.W. Wagner, M.F. van Welie, E. Hartman, A. Spits, 5. E. Schraage, 6. M. Mensens)
+ Staat der 2e openbare stads-armenschool gedurende het 4e kwartaal 1867.
Dagschool
Onverm. 150 Jongens, 152 Meisjes
BB 37 Jongens, 26 Meisjes
DB 31 Jongens, 40 Meisjes
Luth. 3 Jongens, 4 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 2 Meisjes
Israel. 4 Jongens, 5 Meisjes = 228 j/229 m = 457 leerlingen.
Avondschool 139 jongens.
Breischool 181 leerlingen.

[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

1868

(envelop 1)
- [02k] Geeft met verschuldigde achting te kennen. De Ondergeteekende J.G. Wagner thans hoofdonderwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de 2e openbare stadsschool te Dordrecht. Dat zij uit bovengenoemde betrekking van hoofdonderwijzeres met ingang van 1 mei a.s. haar ontslag wenscht te bekomen; weshalve zij zich tot UEdG wendt met het verzoek om haar uit meergemelde betrekking een eervol ontslag te willen verleenen. 't Welk doende, J.G. Wagner (Dordrecht 30 Januarij 1868). 
- [04k] (29-12-1867) L. van Dijl.
- [06k] verslag onderwijzersgezelschap over 1867.
- [08k] (11-1-1868) Naar aanleiding van art. 4 van het reglement voor de stads armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en bij de Diakenen der Ned Herv Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Johannes van der Borg/Linkje Rijken (Ewout 22-12-1861); 2. Johannes Groeneveld/Neeltje Kop (Elsje 3-11-1861); 3. Karel Magendans/Geertje van Volkom (Maria 1-11-1861); 4. Gerrit van Ooijen/Adriana van Varik (Johanna 9-10-1861); 5. Cornelis Rijnaard/Geertruida Balbriga (Cornelia 12-10-1861); 6. Johanna Emelina Scheepbouwer (Johanna 26-12-1861); 7. Karel Soeghard/Lena Duister (Karel 6-5-1861); 8. Petronella Zomer (wilhelmin 29-9-1861); 9. Arie de Graauw/Maria Gregoor (Elisabeth 3-1-1859, gaat school op de 2e tusschenschool en blijft daar); 10. Johannes van SCHAIK/Hendrika Jacobs (Hendrika 23-1-1859); 11. Jilles Brandt/Margaretha Kooijman (Bastiana 16-6-1860); 12. Adrianus Wilh. Kuijpers/Johanna Kuiper (Johanna Maria 31-1-1861); 13. Anthonie Luiters/Anna Slagmolen (Maria1-10-1861); 14. Adolphus Kuipers/Johanna Umans (Adolphus Joseph 4-4-1856); 15. Johannes Bakker/Pietertje Nouwer (Lijntje 19-9-1861); 16. Johannes Kiele/Cornelia Fransen (Elisabeth 21-8-1856); 17. Johannes Kiele/Cornelia Fransen (Cornelis 5-5-1860);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Mijnder van Wijk/Anthonia Groenemeijer (Mijndert Arend 12-12-1861); 2. Pieter Bosman/Jacoba van Randwijk (Johannes 11-12-1861); 3. Willem Frederik Zimmermann/Geertrui Wagenaar (Willem Frederik 18-12-1860); 4. Nijs Nobel/Margrietha Elizabeth (Huiberdina 22-2-1859); 5. Hendrik Vrijenhoek/Johanna Catharina Stoffels (Cornelis 31-3-1857, Stoffel 6-12-1859);
+ LIJST der aanneming van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 13 Jan. 1868: 1. Ewout van der Burg, Raamstraat; 2. Johanna van Ooijen, Raamstraat; 3. Adolphus J. Kuipers, Vriezestraat; 4. Christiaan Walson, Kolfstraat; 5. Elisabeth Scholenberg, Vest; 6. Willemina Uillenbeeck, Kromme Elleboog; 7. Lijdewij Bastiana Verloop, Bakstraat; 8. Huiberdina Nobel, Botjesstraat; 9. Pieternella van de Water, Vleeschhouwersstraat; 10. Willem Boshoven, Casperspad; 11. Lieve van de Weg, Moordhoek; 12. Johanna de Visser, Raamstraat; 13. Cornelis Kiele, Hellingen (B.A.); 14. Adrainus Roobol, Kolfstraat (van de 2e armenschool); 15. Jan Verloop, Bakstraat;
+ LIJST ver aanneming van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 13 Jan. 1868: 1. Cornelis Rijnaard, Wijngaardstraat; 2. Johanna Scheepbouwer, Schotsentuin; 3. Johanna de Kuipers, Heerh.huisstraat; 4. Mijndert A. van der Wijk, Kalkstraat; 5. Johannis Bosman, Heerh.huisstraat; 6. Willem Fr. Zimmerman, Nieuwstraat; 7. Cornelis Vrijenhoek, Frankenstraat; 8. Geertruida M. van Wijk, Rietdijk; 9. Willem Gijsbertus Koen, Heerh.huisstraat; 10. Hendrika van der Teen, N Kerkstraat; 11. ..... Dwarsgang; 12. Lijntje Bakker, Rietdijk; 13. Wilhelmina Zomer, Mattenkade; 14. Maria Magendans, Marienbornstraat; 15. Hendrika van Schaik, Marienbornstraat; 16. Bastiana Brans, Wijngaardstraat; 17. Willemina Nodelijk, Breedeweg; 18. Maria Luiters, Augustijnenkamp.
- [09k] (Dordrecht 13 Januarij 1868) In antwoord op uwe missive van 12 December is dienende dat het verzoek om eene helpster op de eerste stadstusschenschool door ons niet is geappregeerd(?) om reden dat wij bij het bezoeken der school bevonden er naar de aanwezige leerlingen genoegzame hulp was, doch wat het getal betrof er alsdan meerder hulp zoude worden vereischt. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [10k] (Dordrecht 15 Januarij 1868) Mijnheer, Reeds meermalen heb ik tevergeefsch bij Mr. Rot(t)ier er op aangedrongen dat hij of zijn secondanten mijne kinderen niet met slaan zouden straffen doch ditmaal wens ik mij tot UEd met verzoek hier ten strengste voor te doen zorgen daar deze wijze van straffen onbetamelijk is. Met de meeste hogoachting verblijve
UEd dw dienaar, (pr) A.F. de Landtsheer / Th. Thelen. (P.S.M. Het zou mij leeddoen mijne kinderen van het school te moeten nemen doch op zulk eene wijse bewilt er toe verpligt)
- [11k] (25-1-1868, H. Sels-Schulders, hoofdonderwijzeres) staat stedelijke bewaarschool, 243 kinderen ;
- [12k] (Dordrecht 30 Januarij 1868) Mede uit naam der Regentessen deelen wij de Commissie mede dat door het vertrek van A.E. BIESTER op de eerste stadstusschenschool zich daar voor eenige sollicitanten hebben aangemeld, waarvan wij den volgende aan de Commissie voordragen: J.F. VERSLUIS 15 jaar, wonende Matenaspad en J. v.d. WEG 15 jaar wonende Augustijnenkamp welke laatste ook vroeger door ons op eenen voordragt is geplaatst doch than(d)s voor den betrekking niet zoo geschikt als de eerste.
Tevens hebben de dames bij ons bezoek op de 2de Stadstusschenschool bemerkt, en in één locaal behoefte is aan meerder licht, daar de kinderen het fijne werk onmogelijk kunnen zien, wij nemen daarom de vrijheid de Heeren te verzoeken, of in dat locaal ook geen twee armen aan de kamp kunnen komen. Namens Regentesse, J.J. de Koning Brand.
- [15k] (25-2-1868) De Vorozitter brengt ter tafel: (a) Eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie van 31 Januarij ll N. 124 houdende berigt dat zij in plaats van A.E. Biester die door haar als helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de eerste Stadstusschenschool eervol op haar verzoek is ontslagen, als zoodanig heeft anagesteld J.F. VERSLUIS. Wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten aan de benoemde eene jaarwedde van f 30 toe te kennen, bereids ingegaan den 1e Februarij 1868. Hiervan zal bij extract dezer aan de plaatselijke schoolcommissie voornoemd en aan den gemeente Ontvanger mededeeling worden gedaan ter kennis neming. 
- [17k] (Dordrecht 27 Februarij 1868) Wel Edele Heer! De ondergeteekende heeft de Eer ter uwer kennissen te brengen, dat er sederd het aangevraagde Eervol ontslag uit hare betrekking als hoofdonderwijzeres bij de 2de stadsarmenschool, omstandigheden hebben voorgedaan welke haar hebben doen besluiten boven genoemde betrekking te blijven bekleeden westhalven zij door dezen verzoekt, genoemt verzoek, van Eervol ontslag te mogen intrekken, tevens hierbij het verzoek, gepaard gaande om, Kan het zijn, het tractement daaraan verbonden verhoog te zien. Ik heb de Eer te zijn UEd Dienaresse, J.G. Wagner.
- [18k] (Dordrecht 2 Maart 1868) Door deze deelen wij de Commissie mede, dat door ons tot nog toe goed gevolg is gegeven, heb ik vervulling die vacature; daar Jufvrouw Wagner ons heeft medegedeeld, zij niet bij de Heeren zoude vervoegen om hare betrekking te mogen blijven vervullen. Wij zien dus hierop het antwoord van de Commissie te gemoet. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [19k] S. van Dijk.
- [20k] (Maandag den 16 Maart 1868) Is gelezen Besluit van Gedeputeerde Staten dd 11 Maart ll no 32 waarbij aan Petronella Adriana van den Heuvel wed Gerrit Kunst alhier, dispensatie wordt verleend van de bepaling van art. 11 alinea 3 van het Reglement voor de Bewaar- of kleinkinderscholen in deze Provincie, dd 17 November 1854 (Provinciaal blad no 102 van 1855), tot het verkrijgen der acte van algemeene toelating als Bewaarschoolhouderes. Wordt besloten gemeld besluit na genomen afschrijft, aan de belanghebbende te doen uitreiken en hiervan bij extract mededeeling te doen aan de Plaatselijke School Commissie alhier, ter informatie. De Burgemeester.
- [21k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel: D. van Oostveen (onderscheid zich voortdurend); G.M. van Woerkom (geeft veel reden van tevredenheid); W.J. van der Kolff (betoont zich ijverig en onderwijst goed); K. Nanning (is primo Febr in betrekking gekomen en tracht te voldoen); E.E. Leupen (geeft ook veel reden van tevredenheid); A. Spoel (gedraagt zich goed en neemt aan); S.P. van Stokrom (doet steeds haar best); W. van Ameijden (gedraagt zich vrij goed);
ABSENTIE-LIJST (Maart 1868): D.W. Hordijk, 20 schoolt. wegens ongesteldheid; H.C. v.d. Made 24 schoolt. wegens ongesteldheid; J. Hesselink 40 schoolt. wegens ongesteldheid; J.N. Spits 33 schoolt. wegens ongesteldheid; E.A. de Jamaer 33 schoolt. wegens ongesteldheid; M.A. de Kluizenaar 18 schoolt. wegens ongesteldheid; C. Veth 40 schoolt. wegens ongesteldheid; E.P. Uittenbogaard 31 schoolt. wegens ongesteldheid; H.C. en L.W. v.d. Weg 70 schoolt. wegens ongesteldheid;
- [22k] Staat 1ste stads-tusschenschool.
+ Staat der School.
Dagschool 263 Jongens, 229 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 103 Jongens, 1 Meisjes = 264 j/230 m.
Staat van de School voor de Vrouwelijke Handwerken:
154, 2 willekeurigen = Blijft 152
- [23k] Staat 2e stads-tusschenschool. (15. F.C. v.d. Ent, 16. A.M. van Roosendaal, 17. L. van der Koogh, 18. M. Reus, 19. E. de Kreuk, 20. E. Hoskorn; De helpsters bij de handwerken geven redenen tot tevredenheid. Vooral no 15, 17 en 19.)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool, gedurende het eerste kwartaal 1868. 
Dagschool 147 Jongens, 247 Meisjes
Dag- en avondscool 76 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 Meisjes = 223/247 = totaal 470 Leerlingen.
Onderwijs in de handwerken 193 leerlingen.
Voorbereidende Klasse der Burger-Avond School 36 leerlingen.
+ 'Iedere kaart zal plusminus f 20 kosten 't hangt van de prijs van 't katoen af.'
+ "'t Is hoogst noodzakelijk dat het maximum (450) der leerlingen zoo min mogelijk overschreden wordt. De school heeft 62 tafels 1a 3 ned. ellen lengte. 7 leerlingen kunnen daaraan geplaatst worden; vooral in de 2e en 3e klasse niet meer, of schrijf- en praktisch rekenen en taalonderwijs kunnen niet naar eisch gegeven worden. In die klassen staan 42 tafels dus 7x42=294 leerlingen. De 1e klasse bevat 20 tafels. Omdat de kinderen daar jonger zijn, kunnen 8 aan elke tafel geplaatst worden, dus 8x20=160. Totaal 454 leerlingen. Voor den verbouw ...... der bankjes in de doorgangen zitten; doch nu niet ...... dus wenschelijk zijn het getal leerlingen zooveel ..... Dordrecht, 30 maart 1868. J.H. van Trooijen."
- [24k] Staat 1ste stads-armenschool.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1868.
73 Burger Armbest (28/45)
46 Herv Diak (14/32)
231 Onvermogenden (119/112)
9 Luth (5/4)
7 Roomsch Cath (2/5)
0 Isr Armbest (0/0)
4 Onverm. Isr. (2/2)
0 alleen avondschool
dag en avondschool 94 (94/0) = 170 jongens en 200 meisjes = 370 kinderen.
+ NAAMLIJST der kinderen, die Ontslagen Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo Jnauarij tot Ultimo Maart 1868: 1. Johannes v.d. Mijlen (Burgerl Armbest, ontslagen); 2. Gotfried Hemelaar (Burgerl Armbest, ontslagen); 3. Johannes de Man (Burgerl Armbest, willekeurig); 4. Hendrik de Man (Burgerl Armbest, willekeurig); 5. Maria Barendina Schaffels (Burgerl Armbest, ontslagen); 6. Elizabeth Kile (Burgerl Armbest, aangenomen maar niet gekomen); 7. Adriana van Ooijen (Burgerl Armbest, ontslagen); 8. Hendrika den Breker (Burgerl Armbest, ontslagen); 9. Jannetje Hoogendam (Burgerl Armbest, ontslagen); 10. Magretha Eisbergen (Burgerl Armbest, ontslagen); 11. Arie Kien (Herv. Diak., ontslagen); 12. Hendrik Henricie (Herv. Diak., ontslagen); 13. Johannes de Vries (Herv. Diak., ontslagen); 14. Hendrik v.d. Giesen (Herv. Diak., ontslagen); 15. Albertus Bozua (Herv. Diak., ontslagen); 16. Johanna Maria Tegelaar (Herv. Diak., ontslagen); 17. Willemina Bozua (Herv. Diak., ontslagen); 18. Geertje van der Elst (Herv. Diak., ontslagen); 19. Johanna Cornelis Vries (Herv. Diak., ontslagen); 20. Adolf Jozef Kuipers (Roomsch Cath., aangenomen maar niet gekomen); 21. Lambertus Johannes Petrus Kunkler (Roomsch Cath., ontslagen); 22. Anna Rismulder (Roomsch Cath., ontslagen); 23. Johanna Witstein (Israeliet, ontslagen); 24. Adrianus Romijn (onvermogend; willekeurig); 25. Pieter Burg (onvermogend; ontslagen); 26. Willem Molenaar (onvermogend; willekeurig); 27. Hendrik Mulder (onvermogend; ontslagen); 28. Johannes Marinus Boheemen (onvermogend; ontslagen); 29. Cornelis Bos (onvermogend; ontslagen); 30. Johannes Vrolijk (onvermogend; willekeurig); 31. Adriana Stolk (onvermogend; ontslagen); 32. Elizabeth den Boer (onvermogend; ontslagen); 33. Christina Sophia Hennekes (onvermogend; ontslagen); 34. Johanna Magritha Koster (onvermogend; ontslagen); 35. Pieternella Chastelet (onvermogend; willekeurig); 36. Johanna Pieternella Schotel (onvermogend; willekeurig); 37. Will. Johanna Hartog (onvermogend; ontslagen); 38. Adriana Corijnus (onvermogend; ontslagen); 39. Geertrui v.d. Waard (onvermogend; ontslagen); 40. Johanna Pieternella Ponsen (onvermogend; ontslagen); 41. Francina v.d. Weg onvermogend; ontslagen); 42. Cornelia van Eisden onvermogend; ontslagen); 43. Johanna Cornelia Mulder onvermogend; ontslagen); 44. Lijntje Spoel onvermogend; ontslagen); 45. Dina Boshoven onvermogend; ontslagen); 46. Hermina Louisa Gerritsen onvermogend; ontslagen); 47. Elizabeth Efferen onvermogend; ontslagen);
- [25k] Staat 2e stads-armenschool.
+ Staat der 2e armenschool 1 April 1868. (1. J.G. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. M. Mensens)
Dagschool
Onverm. 145 jongens, 145 meisjes
B.B. 40 jongens, 40 meisjes
D.B. 33 jongens, 37 meisjes
Luth. 3 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 4 meisjes
R.C. 5 jongens, 2 meisjes = 230 j/233 m = te zamen 463 leerlingen.
Naai- en Brei-school: 181 leerlingen.
- [26k] Verslag lager onderwijs in 1867.
- [27k] TABEL lager onderwijs.
A. eerste openbare armenschool (Gerrit Bonket); Hulponderwijzers: Gerrit Jan Breedveld, Jakob Schuengel, Theodorus Harmen Papenrecht, Maarten Plokker, Albert Vree, Johannes Knaap; Kwekelingen: Arie Jan Rijkee, Jacques Heude, Jan Willem Eggink. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Angenita Kloppers (f 110); Dina Johanna Bonket (f 50); Adriana Elisabeth Bonket (f 40); Hendrika Reus Ndr (f 40); Hendrika Reus (f 30); Cornelia Ponsen (f 30); 
A. tweede openbare armenschool (Samuel Schotel); Hulponderwijzers: Pieter Hermanus Beets, Jacobus Brussaard, Martinus Reus, Dirk van der Waaij, Leonardus Gijsbertus Eijsbergen, Jacob Vermeulen. Kwekelingen: W.H.A. Meerkerk, M.G. van Rijswijk, Pieter Hendrik Kes, Cornelis Johannes de Man, Theodorus Cornelis van Huut, Jan Andries Bergmeijer, Johannes Cornelis Spoel. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Johanna Gijsbertha Wagner (f 100); Maria Francina van Welie (f 40); Emmerina Hartman (f 40); Aagje Spits (f 35); Elizabeth Schenau (f 30); Mensje Mensens (f 30); 
A. eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen); Hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Hendrika van Wouw, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde; Kwekelingen: Dirk Jan van der Want, Jan Hendrik van Dorsten; Cornelis Nijsen; Barend Mensen; Francois Marinus Mulders; Willem Schotman; Anton Pieter Wolhoff. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80), Adriana Elisabeth Biester (f 50), Geertruida Adriana Takken (f 60); Adriana Geertruida van der Weijden (f 35); 
A. tweede openbare tusschenschool (Jan Hendrik van Trooijen); Hulponderwijzers: Leendert van Dijl, Hendrik Johannes Knaap, Jeremias Martinus Andries Flipse, Pieter Hartog, Simon van Dijk, Hugo van Efferen, Klazina Reus. Kwekelingen: Cornelis van der Matten, Johannes van Buul, Jacobus Krol, Willem Lipjes, Arie Philippus van Deventer, Johannes Franciscus op den Zieken. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Francina van der Ent (f 50); Anna Maria van Roosendaal (f 40); L. van der Koogh (f 35); Matje Reus (f 35); Elize de Kreuk (f 35); Elizabeth Hoskorn (f 30);
B. openbare burgerschool (Matthijs Hendrik Rottier); Hulponderwijzers: Dirk van Oostveen, Gijsbert Matthijs van Woerkom, Willem Johannes van der Koff; Emilia Elizabeth Leupen. Kwekelingen: Arie Spoel, Sophia Petronella van Stokrom, Willemina Cornelia van Ameijden. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Grietje Maria Lambert (f 100).
C. gesubsidieerde bijzondere school voor meisjes (Johanna Catharina Samuelle de Vries Kretschmer) [De hoofdonderwijzeres heeft de School op 1 Mei 1867 gesloten]
C. gesubsidieerde bijzondere school voor meisjes (Rosalie Usener); Hulponderwijzers: Louisa Heil (f 500), Philippina Christina van Alphen (f 350), Geertruida Emilia Braat (f 200). Geen kwekelingen. Schoolgeld f 54 per jaar. [De School is op 1 april 1867 geopend]
D bijzondere school in het weeshuis (Jan Henning)
D bijzondere Christelijke School van J. Dijksterhuis c.s. (Jan Hendrik Dijkman). Hulponderwijzers: Carel Engel Wilhelm Fricke.
D bijzondere school van de vereeniging van V. van Paulo voor jongens (Antonius Hendrikus van Noorden). Hulponderwijzers: Albertus van Zwetselaar.
D bijzondere school der R.C. Gezindte voor meisjes (Maria Schellart). Hulponderwijzers: Maria Johanna Francoise Rooij, Anna Magdalena Suijck.
D bijzondere school (Dirk van Katwijk)
D bijzondere school (Jozef Pieter Goedhart). Hulponderwijzers: Jan Adrianus Kamberg, Martinus Kieboom, Johannes Engelbertus Antonius Barends, Gijsbertus Nijsen, Leendert van Dongen, Aafje Visscher, Johanna Evenwel. Kwekelingen: Johannes van Buul, Johannes la Faille, Maria Brandt.
D bijzondere school (Aalbert Degens). Hulponderwijzers: Cornelia Geertruida Koedijk. Kwekelingen: Benjamin Legel van Hofwegen.
D bijzondere school voor meisjes (Johannes Schenk) [Heeft opgehouden te bestaan ten gevolge van het overlijden der hoofdonderwijzers in april 1867]
D bijzondere school voor meisjes (Neeltje Wilhelmina Nielsen). Hulponderwijzers: Adriana Schenk. Kwekelingen: Gerhardine Wilhelmina van den Broek. [De School is in Mei 1867 geopend]
D bijzondere school voor jongens (Arnold Marinus Brand van Straaten). Hulponderwijzer: Jan van der Linde.
D bijzondere school voor jongens (Agathus Christiaan Los)
D bijzondere school voor meisjes (Hester Smaasen) [De School is op 1 April 1867 door de hoofdonderwijzeres gesloten]
D bijzondere school voor meisjes (Johanna Boeglos). Hulponderwijzer: Henriette Maria Klerk de Reus. Kweekeling: Emilia Kugler
E Herhalingsschool (Johannes van Heumen)
E voorbereidende klasse voor burgeravondschool (J.H. van Trooijen)
E Zondagsschool (Gerrit Bonket)
E Zondagsschool (Antonius Hendricus van Noorden)
- [28k] Verslag openbare scholen.
- [29k] (gedrukt) Verslag v.d. tostand v.t. lager onderwijs te AMSTERDAM over 1867.
- [32k] (11-4-1868) Naar aanleiding van art. 4 van het reglement voor de stads armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen drie opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur, Diakenen der Ned Herv Gemeente en Diakenen der Ev. Luth Gemeente alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Johannes Hendricus Giesen/Cornelia Hoskam (Franciscus 1-4-1860); 2. Petrus Johannes van den Ende/Gerritje Minkel (Petr. Willemina 8-10-1859); 3. Thomas van Eijsden/Maria Hofwegen (Willem 29-1-1862); 4. Willem de Jong/Elisabeth Visser (Johanna Maria 30-1-1862); 5. Johanna Lengton (Johannes 4-3-1862); 6. Johannes Vogels/Geertr. van den Berg (Elisabeth 2-2-1862); 7. Johannes van Wel/Klazina Groenemeijer (Klasina Adriana 23-2-1862); 8. Pieter Zandman/Wilh.Geertr. van Welsum (Pieter 10-2-1862); 9. Arie Ridderhof/Johanna Cornelia Kroonen (Hendrik 28-2-1862); 10. Dirk Bras/Elisabeth Warner (Barend 1-3-1858); 11. Pieter Staak/Dirkje Visser (Pieternella 19-9-1857); 12 Pieter Staak/Dirkje Visser (Aaltje 22-6-1861);
+ De plaatselijke schoolcommissie alhier gelieve alsnog op de Stads armenschool op te nemen het kind van Hendrik van Schaardenburg en Anna vna Duinen genaamd CAROLINA WILLEMINA geboren 28 November 1861. Dordrecht 14 April 1868 J.P.J. de Joncheere, diaken.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Johannes Hennekes/Pieternella Gronthout (Leendert 18-11-1861); 2. Abraham van der Munt/Hendrika van der Scahlie (Wouter 2-2-1862); 3. Gerrit ten Hoeven/Hendrika Mijnhart (Cornelis 17-2-1861); 4. Willem Vogel/Willemina Grootenboer (Willem 6-3-1862); 5. Magchiel van Berkel/Josiena Jonkers (Hendrika Cornelia 15-11-1861); 6. Johannes Egt/Saartje de Bruij (Hendrik 10-3-1862); 7. Leendert Trouillard/Clasina Adriana Brand (Willemina Elizabeth) 14-9-1861; 8. Pieter Schouten/Cornelia Driessen (Jan 24-2-1862); 9. Johannes Lengton/Johanna Neeltje Koster (Izaak 19-3-1862); 10. Lieve de Vries/Flora Vrolijk (Jacob 2-2-1862); 11. Jacobus van Helden/Rijka Kroon (Gerardina Adriana 5-1-1862); 12. Pieter Uittenbogaard/Willemina Plomp (Leendert 5-12-1859, Johannes 6-5-1862);
+ Aanvrage tot magtiging ter plaatsing van twee kinderen op de Stads Armenschool. (1) Helena Nedermeijer geb 26-12-1861 dochter van Willem Frederik Nedermeijer en Adriana de Wit, (2) Cornelis Teubel, geb. 14-2-1862, zoon van Johannes Teubel (overleden) en Hendrika de Jong. Behoort bij den brief van Diakenen der Evang. Luth. gemeente te Dordrecht dd 2 April 1868. Mij Bekend H.J. DIRKS, Evang. Luth. Diaken.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 14 April 1868: 1. Elisabeth Vogel, de Hil; 2. Pieternella Staak; 3. Aaltje Staak, Papeterspad; 4. Wouter van der Munt, Sarasgang; 5. Jan Schouten, Kromme Elleboog; 6. Hendrik Egt, Kromme Elleboog; 7. Isaak Lengton, Kromme Elleboog; 8. Gerardina Adriana van Helde, Hellingen; 9. Leendert Uittenbogaard, Hellingen; 10. Johannes Uittenbogaard, Hellingen; 11. Grietje Grotoenboer, Dolhuisstraat; 12. Kaatje Stam, Raamstraat; 13. Elisabeth Bozua, Raamstraat; 14. Helena Groesbeek, Stoofstraat; 15. Maria Neelemans, Kromme Elleboog; 16. Adriana Gardina de Rot, Hellingen; 17. Gerrit Grootenboer, , Kromme Elleboog; 18. Antje van der Spoel, Breedstraat; 19. Kornelis Bouwens, Bagijnhof; 20. Geertrui van der Waard, Kromme Elleboog; 21. Jacob de Vries, achter Luthersche kerk; 22. Leendert Hennekes, Kromme Elleboog; 23. Karolina Willemina van Schoonderberg, Kromme Elleboog; 24. Adriana Tilgenkamp, Bakstraat; 25. Adriana Maria Janssen, Kromme Elleboog; 26. Cornelia Visser, Bakstraat; 27. Barend van de Water, Vleeshouwersstraat; 28. Cornelis Martinus de Jong, Schuitenmakersstraat; 29. Cornelia Vlas, Raamstraat;
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 14 April 1868: 1. Johanna Maria Jong, Casperspad; 2. Johannes Lengton, Marienbornstraat; 3. Willem van Eijsden, Heerhijmansuisstraat; 4. Pieter Zandman, Torenstraatje; 5. Hendrika Cornelia Berkel, Marienbornstraat; 6. Willemina Elisabeth Trouillard, Lastig Eendstraatje; 7. Willem Vogel, Doelenstraat; 8. Arie Doterem, Schuitenmakersstraatje; 9. Johannes Marinus Leidsman, Augustijnenkamp; 10. Joh. Adrianus de Ruiter, Wijngaardstraat; 11. Pieterje van de Merwe, Noordendijk; 12. Anna Sophia Potters, Heerhijmansuisstraat; 13. Hendrika van den Brasem, Torenstraatje; 14. Willem van Eijgens, Doelenstraat; 15. Pieternella Zomer, Casperspad; 17. Elisabeth Romijn, Casperspad; 18. Pietje Louisa Kool, Rietdijk; 19. Helena Nedermeijer, Augustijnenkamp (Luth Diak.); 20. Johanna Ponsen, Heerhijmansuisstraat; 21. Cornelis Teubel, Augustijnenkamp; 22. Nicolaas Jacs. Faassen, Noordendijk; 23. Lodewijk Faassen, Noordendijk; 
- [37k] (Dordrecht 9 Meij 1868) Wij nemen met deze de vrijheid de Commissie mede te deelen dat M. MENSENS helpster op de 2e Stadsarmenschool ons heeft medegedeeld, zijdoor vertrek naar elders met 1 Junij uit hare betrekking wenscht ontslagen te worden. Wijdragen daarom de Heeren voor ter vervulling in deze vacature te voorzien J. van de Weg, oud 16 jaar wonende in de Augustijnenkamp welk door ons reeds vroeger als 2de op de voordragt is geplaatst. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [38k] driemaandelijkse staat stedelijke ebwaarplaats (1e kwartaal 1868), 214 kinderen;
- [39k] RK Armbestuur.
- [40k] (Maandag 25 mei 1868) Is gelezen Besluit van Gedeputeerde Staten, dd 19 mei ll no 2 ten geleide van een afschrift van Zijner Majesteitsbesluit van den 10e Mei ll no 15, waarbij aan Mejufvrouw E.E. KUGLER, geboren te Napels (Italie), thans werkzaam op de school van Mejufvrouw BOEGLOS alhier, vergunning wordt verleend om hier te lande onderwijs te geven. Wordt besloten de daarbij gevoegde stukken aan de belanghebbende te doen uitreiken en hiervan bij extract mededeeling te doen aan de Plaatselijke School Commissie alhier. De Burgemeester.
- [42k] Mijnheer, Door dezen heb ik de eer U mede te deelen, dat het examen der leerlingen mijner school den 25 Junij kan plaats hebben; als de Commissie een der daaropvolgende dagen mocht verkiezen, zal het mij even aangenaam zijn. Inmiddels heb ik de eer met de meeste hoogachting te zijn, Uwe Dw Dienares, R. Usener. (Dordrecht 1 Juni 1868)
- [43k] Alida Elizabeth van der Teen, 13 jaar (1-6-1868)
- [44k] A. Dönszelmann.
- [45k] (Dordrecht 7 Junij 1868) Alvorens gevolg te geven aan het aan ons ingediend verzoek van de Wed G. Kunst geb. van den Heuvel, tot het oprigten van eenen bewaar- of kleinkinderschool alhier, waartoe betrekking had eene missive van 4 Junij ll no 83, hebben nog de eer U te verzoeken, osn te willen mededeelen in hoeverre het in uwe bedoeling ligt, in dezen van het door uwe Commissie den 11 September 1866 vastgesteld Reglement voor de bijzondere bewaar of kleinkinderscholen of te wijken, door haar te verwijzen tot art. 8 van het Provinciaal Reglement van 17 November 1854. Hierin toch wordt naar onze meening, voorzien door bovengemeld Reglement van 1866, waarvan de benoemde een afschrift wordt ter handgesteld, terwijl zij zich bij het daarvoor af te geven recu verbindt, het in allen deele na te komen in art. 16 onder anderen nadrukkelijk bepaalt dat het locaal aan de goedkeuring uwer vergadering onderworpen blijft. Burgemeester en Wethouders.
- [46k] (Maandag den 22 Junij 1868) Naar aanleiding van eene missive van de Plaatselijke School Commissie van 4 Junij lleden wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten aan J. VAN DE WEG, benoemd tot helpster bij het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de 2e Stads-Armenschool, als zoodanig eene jaarwedde van f 30 toe te kennen, ingaande den eersten Junij lleden. Hiervan zal bij extract dezer aan de plaatselijke schoolcommissie voornoemd en aan den gemeente Ontvanger mededeeling worden gedaan ter kennisneming. De Burgemeester.
- [48k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het hulp-personeel: D. van Oostveen (geeft reden van bijzondere tevredenheid), MN. van Woerkom (is steeds ijverig), W.J. v.d. Kolff (gedraagt zich hoe langer zoo beter), K. Nanning (schijnt te willen), E.E. Leupen (gedraagt zich wel), A. Spoel (doch zijn best en neemt aanmerkelijk toe), S.P. van Stokrom (geeft reden van tevredenheid), W. van Ameiden (gedraagt zich wel), G.M. Lambert (onderscheidt zich altijd). 
- [49k] Staat 1ste stads-tusschenschool.
+ Staat der School.
Dagschool 261 Jongens, 235 Meisjes
Dag- en avondschool 107 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 107 Jongens, 0 Meisjes = 261 / 235
Staat van de School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken.
170 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 168 Leerlingen.
+ Namen van leerlingen die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht 29 Juni 1868): Aart de Bruin, Johanna van den Bosch, Maria Cornelia Boo (naar Roterdam), Pieter van Driel (naar de Bijzondere School), Bastiaan Dubbelman (naar de Lage Zwaluwe), Cornelis van Dordt (naar Moerdijk), Pieter Lagerwij (naar Beverwijk), Willem en Frans Otto (naar Eibergen), Johanna Stek, Arie Sluis (kweekeling geworden), Filippus en Cornelis Uden (naar Rotterdam), Herman Verreijdt (naar de R.C. School), Anton de Wit (naar de R.C. School);
+ Namen van leerlingen, die toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads Tusschen School (Dordrecht 29 Juni 1868)
- [50k] Staat 2e stads-tusschenschool. (15. F.C. v.d. Ent, 16. A.M. van Roosendaal, 17. L. v.d. Koogh, 18. T.E. Hoskorn, 19. M. Reus, 20. E. de Kreuk)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 125 Jongens, 250 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes = 227 / 250 = totaal 477 leerlingen.
Handwerken 205 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 209 leerlingen.
- [51k] Staat 1ste stads-armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1868.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1868.
66 Burger Armbest (24/42)
49 Herv Diak (18/31)
225 Onvermogenden (118/107)
9 Luth (5/4)
4 Roomsch Cath (4/0)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (2/1)
0 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 94 (94/0) = 167 jongens en 189 meisjes = 356 kinderen.
+ Naamlijst der kinderen die Ontslagen, Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo April tot Ultimo Junij 1868: Borghardus Junger (onvermogend, willekeurig); 2. Hendrik Albertus Korthals (onvermogend, ontslagen); 3. Jan Rombout (onvermogend, willekeurig); 4. Dirk de Boef (onvermogend, willekeurig); 5. Arie van Doterum (onvermogend, willekeurig); 6. Jasper Wapperom (Burgerl. Armbestuur, willekeurig); 7. Dirk Daneel (onvermogend, willekeurig); 8. Cornelia Vlas (onvermogend, Aangenomen maar niet gekomen); 9. Pieternella Jilleba (Herv. Diak, willekeurig);
- [52k] Staat 2e stads-armenschool. (1. J.G. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. J. v.d. Weg)
+ Staat der 2e openb. Stads-armenschool gedurende het 2e kwartaal 1868.
1. Dagschool
Onvermogend 138 jongens, 139 meisjes
Burg. bed. 36 jongens, 36 meisjes
Diak. 26 jongens, 31 meisjes
Luth. 4 jongens, 5 meisjes
Isr. 3 jongens, 4 meisjes
R.c. 3 jongens, 3 meisjes = 210 j / 218 m = 428 leerlingen.
2. Avondschool 124 jongens.
3. Breischool 172 meisjes.
- [53k] Door den hoofdonderwijzer der 2de Stads-tusschenschool hebben Regentessen der Stads naai- en breischolen de uitnoodiging ontvangen om ten spoedigste te helpen voorzien in de daar, door het vertrek van mejufvrouw v.d. KOOG ontstane vacature. Zij haasten zich gaarne daaraan te voldoen en stellen na voldoend onderzoek omtrend haar persoon en bekwaamheden daartoe voor, Urkina van HELDEN, in de Breestraat. Uit naam van regentesse S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 5 Julij 1868)

(envelop 2)
-[54k] (11-7-1868) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen 3 opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk, Evang. Luthersch en Ned. Hervormd Armbestuur alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Petr. Johannes van der Ende/Gerritje Minkel (Petr. Willemina 8-10-1859); 2. Arie Ridderhof/Johanna Cornelia Kroonen (Hendrik) 28-2-1862; 3. Jan Clement van Dijk/Adriana Sprangers (Jan Clement 18-4-1862); 4. Hendrik Cornelis Kamermans/Antje Bagijn (Nicolaas 7-4-1862); 5. Lamb. Johannes Morang/Jac. Anth. Sitwing (Jac. Anth 15-4-1862); 6. Johannes Töbel/Hendrika de Jong (Cornelis 14-4-1862, inmiddels in het weeshuis opgenomen); 7. Leentje van Weelie (Adrianus 2-6-1862); 8. Nicolaas van Raamt/Saartje de Vries (Johanna Cornelia 28-6-1862); 9. Pieternella Zomer (Cornelis 1-8-1857); 10. Pieternella Zomer (Wilhelmina 29-9-1861);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Pieter de Zeeuw/Anna Maria Waalbrink (Nansje 28-4-1850); 2. Geert ten Houven/Hendrika Mijnhart (Cornelis 27-2-1861); 3. Jan Rombout/Johanna van Leen (Neeltje Catharina 14-4-1862); 4. Jacob Pruisen/Adriana Kampsteeg (Pieter Jacob 29-5-1862); 5. Klaas van Raamt/Saartje de Vries (Cornelia 28-6-1862); 6. Pieter Schaap/Maria Pieternella van Doorn (Jan Antonie 13-4-1862); 7. Gijsbert van Welsum/Johanna Maria Bossij (Johannes 28-4-1862); 8. Pieter Uitenbogaard/Willemina Plomnp (Johannes 8-5-1862);
+ Aanvrage tot magtiging ter plaatsing van twee kinderen op de Stads Armenschool (1) Cornelia de Roo, geb. 14 Junij 1862, dochter van Frederik de Roo en Pieternella Raadgeep. (2) Maaike Maria Meijer, geb. den 11 Julij 1862, dochter van Pieter Meijer en Gijsberdina Johanna Beugman. Behoort bij den brief van Diakenen der Evang. Luthersche Gemeente te Dordrecht dd 6 Julij 1868. Mij bekend. H.J. Dirks, Evang. Luth. Diakenen.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 13 Julij 1868: 1. Nansje de Zeeuw, Varkenmarkt; 2. Cornelia van Raamt, Kolfstraat; 3. Jan Clement van Dijk, Elfhuizen; 4. Nicolaas Kamermans, Vest; 5. Jacoba Anthonia Morang, Kolfstraat; 6. Maaike Maria Meijer, Botjesstraat; 7. Johan van der Rest, Kolfstraat; 8. Hendrik C. Minnebreuker, Hoogt; 9. Machiel Kulk, Hoogt; 10. Maartje Kulk, Hoogt; 11. Casper Scheepbouwer, Kolfstraat; 12. Magdalena van der Boor, Kolfstraat; 13. Samuel Mulder, Hellingen; 14. Dingeman Reinhardt, Stoofstraat; 15. Thomas de Bruin, Stoofstraat; 16. Johanna C. van der Sluijs, Krommen Elleboog; 17. Jan. W. Bouman, Breedweg; 18. Johanan E. Mosselman, Hellingen; 19. Hendrik van der Spoel, Breedstraat; 20. Floris Defiel, Elfhuizen; 21. Cornelis ten Hoeven, Vleeschouwerstraat; 22. Marie Beijer, Kolfstraat; 23. Adriana M. Houndes(?), Binnen walevest; 24. Hendrik van Nunnik, Gevulde gracht; 25. Cornelis ten Brake, Bakstraat; 26. Pietertje ten Brake, Bakstraat; 27. Hendrika ten Brake, Bakstraat; 28. Neesje Roos, Raamstraat; 29. Johannes Uitenbogaard, Hellingen.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 13 Julij 1868: 1. ...C. Rombout, Marienbornstraat; 2. Johannes van Welsum, Marienbornstraat; 3. Janet Schaap, Harm.suisstraat; 4. Grietje v.d. Ende, Dwarsgang; 5. Hendrik Ridderhof, Marienbornstraat; 6. Cornelis Zomer, Mattensteiger; 7. Wilhelmina Zomer, Mattensteiger; 8. Christoffel van Os, Doelstraat; 9. Geertruida van der Griendt, Frankenstraat; 10. Johanna Schoentjes, Steenstraat; 11. Jan van der Rest, Kromhout N.dijk; 12. Elisabeth Erkes, Herh.huisstraat; 13. Johanna Riethof, Marienbornstraat; 14. Sija van de Gijp, Marienbornstraat; 15. Sijgje Rutte, Noordendijk; 16. Wilhelm P. Stroomeijer, Augustijnenkamp; 17. Pieter Pruise, Torenstraatje; 18. Adrianus Rosier, Wijngaardstraat; 19. Simon Wulfse, Marienbornstraat; 20. Willem van ES, Doelstraat; 21. Bastiaan Damme, Augustijnenkamp; 22. Adrianus Baars, Achter de Nieuwkerk; 23. Jeronimus Kroonen, Augustijnenkamp; 24. Pieternella Stokvisch, Rietdijkstraatje; Magdalena van de Schulp, Heerh.m.suisstraat
- [56k] driemaandelijkse staat stdelijke bewaarschool, 265 kinderen.
- [57k] (31-7-1868) J.H. van Dorsten.
- [58k] BEWAARSCHOLEN
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 120 jongens, 125 meisjes = 245
a bijzondere bewaarschool, 3 onderwijzeressen, 1 helpster, 80 jongens, 80 meisjes = 160
b bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeressen, 8 helpsters, 176 jongens, 185 meisjes = 361
c bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 12 jongens, 16 meisjes = 28
d bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeressen, 2 helpsters, 20 jongens, 15 meisjes = 35
e bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 20 jongens, 20 meisjes = 40
f bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpster, 20 jongens, 15 meisjes = 35
a bijzondere kleinkinder- of maitressenscholen, 1 helpster, 3 jongens, 9 meisjes = 12
b bijzondere kleinkinder- of maitressenscholen, 1 helpster, 3 jongens, 3 meisjes = 6
c bijzondere kleinkinder- of maitressenscholen, 1 helpster, 8 jongens, 10 meisjes = 18
d bijzondere kleinkinder- of maitressenscholen, 1 helpster, 3 jongens, 7 meisjes = 10
e bijzondere kleinkinder- of maitressenscholen, 1 helpster, 4 jongens, 7 meisjes = 11
AANMERKINGEN
De openbare bewaarschool is eene gemeenteschool. Van de bijzondere is
a van de R.C. gezindte
b van de Nederduitsche hervormde diakonie
c, d, e en f burgerbewaarscholen.
De maitressenscholen zijn sints het vorige jaar met een verminderd. Onder de onderwijzeressen zijn alle geëxamineerde, zoowel hoofd- als hulponderwijzeressen vermeld.
- [61k] Cornelis van der Matten.
- [62k] P.J. Cuntz.
- [64k] (gedrukt) Reglem. Burgerl. Armbestuur (18-5-1868).
- [67k] G. Hermans.
- [69k] Staat 1ste Stads-Tusschenschool.
+ Staat der School.
Dagschool 257 Jongens, 238 Meisjes
Dag- en avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes = 257/238
Staat van de School voor het Onderwijs in Vrouwelijke Handwerken:
161 Leerlingen, 3 willekeurigen = 158 Leerlingen.
+ Namen van leerlingen, die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht 28 Sept 1868): 1. Martinus Goudswaard (naar Lopik); 2. Johanna van Leeuwen (naar Zwijndrecht); 3. Maartje Levita (naar Rotterdam); 4. Cornelia de Munter; 5. Hendrik de Munter; 6. Henriette Rietschoten (naar de Bijz. School); 7. Cornelis Rietschoten (naar de Bijz. School); 8. Frans Smulders; 9. Adrianus Verhoeven; 10. Cornelis Verhoeven; 11. Sija Verdoold (naar Rotterdam); 12. Cornelis Verdoold (naar Rotterdam); 13. Jan van de Weg.
+ Namen van leerlingen die toegang verzoeken tot het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken op de Eerste Stads-Tusschen school.
- [70k] Staat 2e Stads-Tusschenschool. (11. J.F. op den Zieken, 12. F. Jansen, 13. A. Rutten, 14. F.C. v.d. Ent, 15. A.M. van Roosendaal, 16. M. Reus, 17. E. de Kreuk, 18. E. Hoskorn, 19. U. van Helden)
+ Staat van de Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het 3e kwartaal 1868
a) Dagschool 135 jongens 259 meisjes
Dag- en Avondschool 100 jongens 0 meisjes = 235/259 = Totaal 494 leerlingen
b) Onderwijs in Vrouwel. handwerken : 200 leerlingen
c) Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool
Begonnen met 12 leerlingen
Geëindigd met 23 leerlingen
Met goed gevolg examen afgelegd voor de Burger-Avondschool 14 leerlingen
- [71k]
Staat 1ste Stads-Armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1868.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1868.
69 Burger Armbest (26/43)
52 Herv Diak (20/32)
238 Onvermogenden (125/113)
10 Luth (5/5)
5 Roomsch Cath (0/5)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (2/1)
0 alleen avondschool (2/4)
dag en avondschool 94 (94/0) = 178 jongens en 199 meisjes = 377 kinderen.
+ Naamlijst der kinderen, die ontslagen, willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten van Primo Julij tot Ultimo September 1868: 1. Jan de Kok (onvermogend; ontslagen); 2. Dirk Jan Gerritsen (onvermogend; willekeurig); 3. Lodewijk Gerritsen (onvermogend; willekeurig); 4. Hermanus Sprangers Gerritsen (onvermogend; willekeurig); 5. Judith Reus (onvermogend; ontslagen); 6. Geertrui Makkelie (onvermogend; willekeurig); 7. Maria van Maren (onvermogend; willekeurig); 8. Hendrika Rook (onvermogend; willekeurig); 9. Suzanna van Rijn (onvermogend; willekeurig); 10. Barend Hemelaar (Burgerl Armbest; willekeurig); 11. Johannes v.d. Schulp (Burgerl Armbest; willekeurig); 12. Magritha Homburg (Burgerl Armbest; willekeurig); 13. Jacobus Jilleba (Herv. Diakonie; ontslagen; uit de stad vertrokken); 14. Lutje Jilleba (Herv. Diakonie; ontslagen; uit de stad vertrokken); 15. Geertrui Lozie (Luthersch, willek.); 16. Gerrit den Boer (onvermogend, willek.);
- [72k] Staat 2e Stads-Armenschool. (6. W.H.A. van Meerkerk, 7. P.H. Kes, 8. C.J. de Man, 9. T.C. van Huut, 10. J.A. Bermeijer, 11. J.C. Spoel, 1. J.C. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. J. v.d. Weg)
+ Staat der Dagschool.
Onverm. 144 jongens en 139 meisjes
BB 38 jongens en 34 meisjes
DB 23 jongens en 26 meisjes
Luth. 3 jongens en 4 meisjes
Isr. 3 jongens en 5 meisjes
R.C. 5 jongens en 3 meisjes = 216/211 = 427 leerlingen
Avondschool: 123 leerlingen (jongens).
Breischool: 172 leerlingen.
- [73k] (Dordrecht 21 October 1868) Door U nog niet voldaan zijnde aan onze missive van den 17 Junij lleden no. 639/372, waarbij wij U nadere inlichtingen verzochten, in verband met Uw advies, uitgebragt bij missive de dato 4 Junij te voren N. 83, op het verzoek van de Wed G. Kunst tot het oprigten van eene beewaar- of kleinkinderschool alhier, hebben wij, de eer U te verzeken, daaraan alsnog spoedig te willen voldoen, en zulks ook met het oog op de annonce voorkomenden in de Dordrechtsche Courant van gisteren waar genoemde Wed Kunst bekend maakt, dat de school door haar den 26 October aanstaande zal geopend worden, waartoe aan haar nog geen vergunnging is verleend. Burgemeester en Wethouders.

- [74k] (29-9-1868) Naar aanleiding van eene Missive van de Plaatselijke School Commissie van 10 September ll, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten, zich met de door die Commissie gedane voordragten te vereenigingen, en alzoo toe te kennen: (1) aan Alida Elisabeth van der TEEN, benoemd tot kweekeling op de tweede Stads-Armenschool eene toelage van f 25 jaarijks, ingaande 1 Julij 1868, en (2) aan URKINA VAn HELDEN, benoemd tot helpster bij het onderwijs in de handwerken aan meisjes op de tweede Stads Tusschenschool eene jaarwedde van f 30 ingaande 15 Julij 1868. Hiervan zal bij extract dezer aan de Plaatselijke School Commissie en den Gemeente-Ontvanger mededeeling worden gedaan ter kennisneming. De Burgemeester.
- [75k] Jan Bouman, J. Vermeulen.
- [76k] wijzigingen reglement Burgerlijk Armbestuur.
- [78k] (10-10-1868) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen 2 opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Ned. Hervormd Diakonie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Pieter Duvijn/Alida Brendrecht (Cornelis 11-7-1862); 2. Willem van Eijsbergen/Johanna van de Weg (Johanna 26-9-1862); 3. Jan Fok/Johanna Adriana van der Linde (Wilhelmina 4-9-1862); 4. Pieter Kimenai/Geertrui Walson (Cornelia 10-7-1862); 5. Andries Lugten/Adriana Tielekind (Karel Hendrik 2-9-1862); 6. Arie Verboom/Johanna Maria Luiters (Jansje(Jenneke) 8-9-1862); 7. Anthonie Luiters/Anna Slagmolen (Maria 1-10-1861);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Gerrit Stolk/Jannetje Buitenhek (Teunis 23-8-1862); 2. Emanuel de Witt Havers/Neeltje Fok (Jacobus 22-7-1862); 3. Johannes Mosselman/Dirkje van Meeteren (Johannes Dirk 31-8-1862); 
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 12 October 1868: 1. Johanna van Eijsbergen, Kolfstraat; Willemina Fok, Raamstraat; 3. Jenneke Verboom, Pelserstraat; 4. Johannes Dirk Mosselman, Kolfstraat; 5. Johannes van Welsum, Tolbrugstraat LZ; 6. David Wolff, Tolbrugstraat LZ; 7. Arie van den Bosch, Heerhijmansuisstraat; 8. Sibilla Marij Driessen, Breestraat; 9. Johannes Bogers, Kromme Elleboog; 10. Elisabeth en Johannes Zijp, Botjesstraat; 11. Ferdinand Uitenbroek, Kromme Elleboog; 12. Cornelis Troost, Raamstraat; 13. Jacoba Sebes, Kolfstraat; 14. Judith Brouwers, Hellingen, 15. Maatje Brouwers, Hellingen, 16. Theunis Stolk, Raamstraat (Diakonie);
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 12 October 1868: 1. Cornelis Duvijn, Augustijnenkamp (Burgerl Armbest); 2. Maria Luiters, Augustijnenkamp; 3. Jacobus HAVERS, Heerhijmansuisstraat; 4. Philip Meijer de Heer, Torenstraatje; 5. Frederik de Roo, Heerhijmansuisstraat; 6. Johannes Gerardus van Os, Heerhijmansuisstraat; 7. Magdalena Cath. Ruurman, Heerhijmansuisstraat; 8. -; 9. Catharina Hester van de Klundert, Heerhijmansuisstraat; 10. Willem Hopman, Torenstraatje; 11. Aart Berghuis, Augustijnenkamp; 12 -; 13. Michiel Alb. Buienhek(?), Palingstraat; 14. Adriana Alleman, Doelenstraat; 15. Johanna Alleman, Doelenstraat; 16. Nansje Roodhorst, Weeshuisstraat; 17. Doortje Soetens, Matenaspad; 18. Jansje v.d. Kaaij, Lindengracht.
- [80k] Hogere Burgerschool, natuurkunde, Dr. van OVEN.
- [82k] drie maandelijkse staat Stedelijke Bewaarschool, 267 kinderen.
- [83k] D. van Oostveen, J. Brussaard.
- [86k] (21-11-1868) Wij nemen met dezer de vrijheid, de Commissie mede te deelen, dat de jufvrouwen van de Eerste Stads-Armenschool en Eerste Stadstusschenschool hunne klagten hebben ingediend over het licht. Bij ons bezoeken der scholen hebben wij ook bevonden er wel genoegzaam licht is, doch zij geen genoegzaam licht hebben op de handen, om hun werk goed te verrigten. Wij verzoeken daarom de Commissie of er geen mogelijkheid zouden bestaan, die beide Scholen van lampenkappen te voorzien. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [87k] F.H. Hemmerling.
- [88k] W.H.A. Meerkerk, B. Mensen.
- [89k] Met dankzegging voor de gegeven keuze hebben Dames Regentessen de eer aan de Plaatselijke Schoolcommissie te berigten, dat het haar aangenaam zou wezen wanneer de door het bedanken van Mevrouw van Rijsoort van Meurs te ontstane vacature kon worden vervuld door Mevrouw Linsen van Pabst Rutgers, of anders door Mevrouw Kluit Weijmans
Uit naam van regentessen S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 26 November 1868)
- [90k] (26-11-1868) (Maandag den 30 November 1868) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier dd 27 November ll no 165 houdende aanbeveling van twee personen, ter vervulling van de plaats die open valt door de gewone aftreding op 1 Januarij a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-openbare scholen. Gezien art 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden Mevrouw Linse-van Pabst-Rutgers te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke Schoolcommissie ter informatie en enz. De Burgemeester.
- [93k] A.J. van Braambeek (8-12-1868);
- [94k] (Maandag 14 December 1868) Gelezen zijnde eene missive van Mevrouw S.M. Linse van Pabst Rutgers, dd 13 December ll, houdende berigt dat zij om daarin aangevoerde redenen de benoeming tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads Openbare Scholen niet kan aannemen. Gezoen art 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden dit berigt voor kennisgeving aan te nemen en met intrekking van het besluit dezer vergadering van 30 November ll Mevrouw Kluijt-Weijmans te benoemen tot regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare Scholen. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke SchoolCommissie ter informatie en bij missive aan de benoemde. 
- [96k] (19-12-1868) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen drie opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur, de Ned. Hervormd en Evangelisch Luthersche Diakonie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Huig Oosterwijk/Adriana de Rot (Adriana 29-10-1862); 2. Nicolaas Vogels/Woutrina de Waal (Woutrina 31-12-1862); 3. Adriana Bijkerk (Johanna Jacobus 29-8-1862); 4. Christiaan van Leeuwerden/Lijntje van der Ende (Dirk 2-7-1861); 5. Hendrik van der Linden/Willemina van de Weg (Cornelia 3-7-1858); 6. Jacobus Hermans/Adriana Versloten (Johanna Pieternella 2-3-1859); 7. Jacobus Hermans/Adriana Versloten (Josina Adriana 11-6-1861); 8. Jan Hendrika Jurling/Johanna van Gelder (Willem 7-5-1861); 9. Hermanus IJzendoorn/Pieternella van Heck (Mattheus 30-5-1860, gaat reeds ter school bij Schotel (behoort hier niet)); 10. Pieter Kimenay/Geertruida Walson (Cornelia 10-7-1862);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Pieter Kleton/Wilhelmina Adriana van Leen (Cornelia Hendrika 23-12-1862); 2. Anthonie Bernardus Arends/Mijntje van der Net (Ida 27-12-1862); 3. Rijk de Roo/Huiberdina Margaretha Kalemans (Jan 21-10-1862); 4. Hendrik Sluiter/Hermina van Dee (Maria 22-12-1862);
+ LIJST. Aanvrage tot magtiging ter plaatsing van een Kind op de Stads Armenschool: Klara BAHRE, geboren den 1 Augustus 1858, dochter van Lodewijk Hendrik Bahre (overlededen) en Cornelia Willemina Recourt. Behoort bij den brief van Diakenen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Dordrecht dd 16 December 1868. Mij bekend H.J. Dirks, diaken.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 21 December 1868: 1. Angenita van Efferen, Stoofstraat; 2. Anna Maria Boers, Pelsestraat (vroeger bij Van Heumen); 3. Elisabeth Bosman, Lange Breedstraat; 4. Hendrika Oerlemans, Suikerstraat; 5. Jaapje Herman, Hoogt; 6. Sara de Meer, Vest; 7. Catharina de Meer, Vest (vroeger bij Van Trooijen); 8. Maria Jacoba Boelhouer, Hooge Bakstraat; 9. Cornelia Kemenij, Dwarsgang (Burgerl Armbest.); 10. Woutrina Vogels, Kolfstraat; 11. Jan de Roo, Hellingen; 12. Willem Jurling, Papeterspad; 13. Clara BAHRE, Korte Nieuwstraat; 14. Minne Arend van der Wijk, Kromme Elleboog; 15. Johanna Pieternella Herman, Zandweg (R.C.); 16. Josina Adriana Herman, Zandweg (R.C.); 17. Arie van den ...;
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 21 December 1868: 1. Johanna Kroeg, Marienbornstraat; 2. Johanna Francina Visser, Marienbornstraat; 3. Teunis Arbouw, Marienbornstraat; 4. Klaas Pronk, Marienbornstraat; 5. Aaltje Roos, Marienbornstraat; 6. Catharina Grootenboer, Doelenstraat; 7. Neeltje Ligtmans, Achter Nieuwkerk; 8. Geerdina van der Waard, Marienbornstraat; 9. Johannes Brandt, Augustijnenkamp; 10. Maria Vermeulen, Noordendijk; 11. Maaike Meijboom, Heerhijmansuisstraat; 12. Laurens Chastelet, Marienbornstraat; 13. Frederik van den Berg, Rietdijk; 14. Lodevocus Wijnhoven, Rietdijk; 15. Johannes van der Graaf, Marienbornstraat; 16. Cornelia Hendrika Kleton, Marienbornstraat; 17. Maria Sluiter, Rietdijkstraatje; 18. Dirk van Leeuwerden, Augustijnenkamp; 19. Ida Arends, Lindegracht; 20. Dorothea Coster, Torenstraatje; Adriana Oosterwijk, Heerhijmansuisstraat; 
- [97k] (21-12-1868) gelezen zijnde eene missive van Mevrouw M.C. Kluit-Weijmans, dd 16 December ll houdende mededeeling dat zij de benoeming tot regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de Stads openbare scholen niet kan aannemen. Is goedgevonden hiervan bij extract mededeeling te doen aan de Plaatselijke School Commissie alhier.
- [98k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel gedurende het laatste kwartaal 1868. D. van Oostveen (heeft zich goedgedragen), W.J. v.d. Kolff (geeft voortdurend reden van tevredenheid), K. Nanning (heeft reden tot tevredenheid gegeven), M. van Woerkom (wel), E.E. LEUPEN (wel), A. Spoel (heeft veel reden tot tevredenheid gegeven), S.P. van Stokrom (goed), W. van Ameijden (goed), G.M. Lambert (goed).
- [99k] Staat 1ste stadstussenschool.
+ Staat der School op 28 December 1868.
Dagschool 246 Jongens, 241 Meisjes
Dag- en avondschool 90 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 90 Jongens, 0 Meisjes = 246 / 241
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
161 Leerlingen, 1 overleden, 1 uit de stad vertrokken, 8 willekeurigen = Blijft 151 Leerlingen.
+ Ter verbetering van het licht wenschte ik gaarne kappen te hebben boven de lampen in de School voor Vrouwelijke handwerken daar de kinderen moeielijk fijn werk kunnen maken bij het licht zooals het nu is. Ook bestaat er behoefte aan 3 kleine schooltagels in de laagste klasse, daar meer dan 20 kinderen op voetbanken geplaatst zijn, wat voor het gezicht en de orde zeer hinderlijk is. De hoofdonderwijzer. 
- [100k] Staat 2e stadstussenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 145 jongens 253 Meisjes
Dag- en avondschool 92 jongens 0 Meisjes = 237/253 = totaal 490 leerlingen
De Voorber. klasse der Burger-Avondschool telt 46 leerlingen.
Van het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken wordt gebruik gemaakt door 196 leerlingen.
- [101k] Staat 1e stadsarmenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1868.
+ NAAMLIJST der kinderen die Ontslagen, Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads Armenschool hebben verlaten, van Primo October tot Ultimo December 1868: 1. Matthijs Sluisdam (Burgerl. Armbest., willekeurig); 2. Maria Morang (Burgerl. Armbest., Roomsch Cath gedwongen door de zusters om de school te verlaten); 3. Johanna Morang (Burgerl. Armbest., Roomsch Cath gedwongen door de zusters om de school te verlaten); 4. Jacoba Antonia Morang (Burgerl. Armbest., Roomsch Cath gedwongen door de zusters om de schooo te verlaten); 5. maria Boezel (Herv. Diakonie; overleden); 6. Israel COHEN (Israeliet; Willekeurig); 7. Jacobus Beijer (onvermogend; Willekeurig); 8. Theunis v.d. Linden (onvermogend; Willekeurig); 9. Cornelis Troost (onvermogend; Willekeurig); 10. Hendrik Voskuil (onvermogend; Willekeurig); 11. Neeltje v.d. Wal (onvermogend; Willekeurig); 12. Catharina Sprangers (onvermogend; Willekeurig); 13. Geertrui v.d. Laars (onvermogend; Willekeurig); 14. Henriette Schaap (onvermogend; uit de stad vertrokken); 15. Martha Fred. Maria Watsema (onvermogend; Willekeurig); 16. Cornelia Molendijk (onvermogend; Willekeurig);
- [102k] Staat 2e stadsarmenschool. (7. J. Bouman, 8. P.H. Kes, 9. C.J. de Man, 10. T.C. van Huut, 11. J.A. Bergmeijer, 12. J.C. Spoel, 13. A.E. v.d. Teen, 14. J.G. Wagner, 15. M.F. van Welie, 16. E. Hartman, 17. A. Spits, 18. E. Schraage, 19. J. v.d. Weg)
+ Staat 2e Armenschool gedurende het 4e kwartaal 1868.
Dagschool
Onvermogend 140 jongens, 146 meisjes
Burg. bed. 36 jongens, 36 meisjes
Ned. Herv. Diak 26 jongens, 31 meisjes
Luth. 4 jongens, 5 meisjes
R.C. 3 jongens, 0 meisjes
Israel. 3 jongens, 4 meisjes = 212 jongens/222 meisjes = 434 leerlingen.
Avondschool 138 jongens.
Brei- en naai-school 163 leerlingen (De hoofdonderwijzer S. Schotel)

[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

1869

(envelop 1)
- [02l] (30 december 1868) De aanbesteding der schoolbehoeften voor het jaar 1869 overeenkomstig de hierbijgaande voorwaarden op den 28 dezer door ons geschied zijnde, is deze leverantie door ons gegund, van het:
(1e perceel) aan H.R. van Elk voor 20% onder het tarief in de voorwaarden opgenomen.
(2e perceel) aan A.F. de Lantsheer voor 10% onder dat tarief, en
(3e perceel) aan J.P. Revers voor 5% onder dat tarief.
Uwe Commissie van dezen uitslag kennisgevende, hebben wij de eer UEd te verzoeken, bij Uw aan ons uit te brengen advies over de door de hoofdonderwijzers aan te vragen schoolbehoeften daarop zooveel mogelijk te letten. Burgemeester en Wethouders.
+ 2e Perceel. Benoodigheden voor handwerken, enz
23. 1 pond Saijet, f 3
24. 5 ons Garen (wit (fijn en grof)), f 2
25. 5 ons Garen (zwart), f 2
26. 5 ons Breigaren, f 2
27. per kaartje Teekengaren (in kleuren), f 0,02
28. 1 ons Spelden, f 0,50
29. 12 pakjes Naainaalden (No. 4, 6, 8, 12), f 0,50
30. 1 pakje Maasnaalden 25 stuk, f 0,20
31. 25 Stopnaalden, f 0,20
32. 1 stel Breinaalden (in 3 soorten), f 0,14
33. 6 Vingerhoeden, f 0,15
34. 6 Maasballen, f 0,60
35. 6 Teekenlapjes, f 0,60
36. 6 Vaagdoeken, f 1,20
37. 6 Handdoeken, f 2,40
38. 6 el bruidslint (rood en groen), f 0,18
3e Perceel. Schoolboeken.....etc;
(A.F. de Lantsheer)

(adresboek 1854) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier
(adresboek 1855) Landtsheer A.F. de [Winkeliers] In garen en band 
(adresboek 1855) Landtsheer A.F. de Wijnstraat B12 winkelier
(adresboek 1860) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier in garen en band
(adresboek 1865) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier in garen en band
(adresboek 1868) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier
(adresboek 1873) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier, koopman 
(adresboek 1873) Landtsheer A.F. de [Winkeliers; garens enz.] 
(adresboek 1879) Landtsheer A.F. de Wijk B Wijnstraat No. 12 winkelier
(adresboek 1879) Landtsheer A.F. de [Kooplieden] 
(adresboek 1879) Landtsheer A.F. de [Winkeliers in Manufacturen] 

- [04l] onderwijzersgenootschap.
- [05l] J. Knaap;
- [06l] J.M.H. van Dorssen, geb. 31-12-1855 (8-1-1869);
- [09l] K. nanning (12-1-1869);
- [10l] kinderen van O.O. Faassen, stadsburgerschool (18-1-1869);
- [11l] (16-1-1869) sted. bewaarschool, 247 kinderen.
- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren Smits en Giltaij
- De 2e tusschenschool aan het Bagijnhof
- De voorbereidende klasse der burgeravondschool
- De School van Katwijk
- De School van Goedhart
- De School in het Weeshuis
- De Stedelijke Bewaarschool
- De bewaarschool van Mej. Vliegenthart
- De bewaarschool van Mej. de wed. Kunst- v.d. Heuvel
Door de heeren Mr. Fangman en de Vries:
- De 1e tusschenschool in het Hof
- De School van Los
- De School van Mej. Nielsen
- De School van Hermans (Steenstraat)
- De School van Degens.
- De bewaarschool Mej. Govers
- De Zondagsschool der R.C. gemeente
Door de heeren mr. Struijk en Veth:
- De 1e armenschool in de Vriezestraat
- De Burgerschool
- De School van Mej. Boeglos
- De School van Brandt van Straaten
- De bewaarschool der Nederd. hervormde diakonie
- De bewaarschool van Mej. de Waal (Breedstraat)
- De herhalingsschool der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Door de heeren mr. de Reus en dr Zilver Rupe:
- De 2e armenschool aan de Stadsvest
- De School van Mej. Usener
- De School van Vincentius a Paulo
- De School van de R.C. Gemeente voor meisjes
- De School van de R.C. Gemeente voor jongens (Cuntz)
- De R.C. bewaarschool
- De bewaarschool van Mej. Reus
- De Zondagsschool der Ned. herv. diakonie 
- [15l] (Dordrecht 30 Januarij 1869) Namens de Regentessen deelen wij de Commissie mede dat wij, na bij verscheidene dames ..(?) te hebben geleden eindelijk ..(?) Mejufvrouw N. STOOP op de Voorstraat over de Munt, de toezegging hebben verkregen, zij zich de benoeming van Regentes der Openbare Scholen zouden laten welgevallen. Wij nemen alzoo de vrijheid UEd aan de Commissie voor te stellen, te voegen en dan als tweede persoon op de voordragt bij Mevrouw Essenius Greeff geb. Slotermaker. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [17l] J. Blekton (Blackstone).
- [18l] Reglement voor de Bijzondere Bewaar- of kleinkinderschool, Steenstraat No. 1314 te Dordrecht.
- [18l bis] (Dordrecht 7 April 1869) Bij deze heb ik de eerde Plaatselijke Schoolcommissie alhier beleefdelijk te verzoeken mij met ingang van 1 Julij aanstaande te willen ontslaan uit mijne betrekking als onderwijzeres in de handwerken aan de 2e Stads-armenschool alhier. Met de meeste hoogachting en onder dankbetuiging, noeme ik mij Uwe dienstw. dienaresse, J.G. Wagner
- [19l] H. van Efferen.
- [23l] kweekschool te Rotterdam (l. van Koetsveld).
- [24l] (8-3-1869) (Maandag 8 Maart 1869) Gelezen zijnde een Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 3 Maart ll no. 42 houdende aanbeveling van twee perosnen, ter vervulling van de plaats opengevallen door het bedanken van Mevrouw van Rijsoort van Meurs geboren Kluit, van eene Regentes voor het Onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare Scholen. Gezien art. 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden mejufvrouw A.H. Stoop te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare Scholen. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke School Commissie ter informatie en bij missive aan de benoemde. De Burgemeester.
- [26l] (15 Maart 1869) Gelezen zijnde een adres van Bestuurders der bijzondere school alhier houdende verzoek om vergunning tot de oprigting eener bijzondere Bewaar- of kleinkinderschool in de Steenstraat C. no. 1314 alhier, en om tevens aan het hoofd dier School te plaatsen de onderwijzeres Mejufvrouw Maria Sophia Brouwer.
Gezien het berigt van de Plaatselijke School Commissie alhier, bij missive dd 3 Maart ll no. 40 deswege uitgebragt; Gezien de door Bestuurders overlegde bescheiden; Gezien de art 5 en 9 van het Reglement voor de Bewaar- en kleinkinderscholen in de Provincie Zuid-Holland. Is goedgevonden aan adressanten bij deze vergunning te verleenen tot het oprigten eener bijzondere bewaar- of kleinkinderschool in de Steenstraat alhier, in het pand geteekend C. no 1314, en om tevens aan het Hoofd dier School te plaatsen de onderwijzeres Mejufvrouw Maria Sophia Brouwer; onder gehoudenheid dat zij zich gedragen naar de bepalingen vervat in het Reglement voor die school door hen vastgesteld onder medewerking van de Plaatselijke School Commissie den 31sten December 1868, waarvan aan hen door genoemde Commissie een afschrift zal worden ter hand gesteld en de verdere wettelijke verordeningen op dit stuk bestaande. Hiervan zal extract gegeven worden aan adressanten in de Plaatselijke School Commissie voornoemd respectivelijk ter informatie en narigt. De Burgemeester.
- [27l] (16-3-1869) Bij dezen hebben wij de eer u te berigten, dat mejufvrouw A.H. Stoop aan ons heeft medegedeeld zij de benoeming tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare Scholen aanneemt. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [28l] (20 Maart 1869) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Nederduitsch Hervormde Diakonie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Jilles Brand/Grietje Kooijman (Bastiaan 6-1-1863); 2. Mattheus Coenraads/Margaretha Zomer (Mattheus 10-3-1863); 3. Ida Kortman (Hendrik 23-1-1863; moeder gehuwd met Hendrik Smits); 4. Andries Lugten/Adriana Tielekind (Andries 20-6-1857); 5. Andries Lugten/Adriana Tielekind (Adrianus 12-6-1860); 6. Andries Lugten/Adriana Tielekind (Karel Hendrik 2-9-1862); 7. Steven Hendrik Schreuders/Johanna Trouillard (Johannes 2-3-1863); 8. Anthonie Tilgenkamp/Adriana de Visser (Adriana Hend. Elisab. 28-1-1862); 9. Johannes Vrijdag/Maria Duister (Maria 16-7-1859); 10. Johannes Vrijdag/Maria Duister (Hendrik Anthonie 14-7-1861); 11. Johannes van Wel/Clasina Groenemeijer (Clasina Adriana 23-2-1863); 12. Rijk Zwang/Johanna Jansen (Rijk 27-2-1863); 13. Teunis Veld/Cornelia Rittel (Cornelia 2-1-1863);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Cornelis Dering/Johanna van Raamt (Willem Adrianus 20-3-1863); 2. Wouter Beganen/Catharina Anna de Visser (Grietje 10-1-1863); 3. Willem Smits/Neeltje Eijkelenboom (Teunis) 1-4-1863.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 22 Maart 1869: 1. Teunis Smits, Sarasgang; 2. Maria Rombout, Varkensmarkt; 3. Hend. van der Wall, Kolkstraat; 4. Pietje van der Wall, Kalkstraat; 5. Jacoba van der Wall, Kalkstraat; 6. Johannes Marinus Mookhoek, Kromme Elleboog; 7. Nijsje Sebes, Stoofstraat; 8. Janna Willemina Schuld, Kromhout; 9. Helena Johanna Schuld, Kromhout; 10. Pieter de Haan, Kromme Elleboog; 11. Andries Lugten, Houttuinen; 12. Adrianus Lugten, Houttuinen; 13. Karel. H. Lugten, Houttuinen; 14. Clasina Adr. Wel, Kolkstraat(Kolfstraat); 15. Rijk Zwang, Hellingen; 16. Herbert Johannes van Wijnen, Breedeweg; 17. Antonia Christ. van Wijnen, Breedeweg; 18. Grietje Beganen, Geldeloospad; 19. Joseph de Bruijne, Kromme Elleboog; 20. Mattheus Coenraads, Kolkstraat(Kolfstraat); 21. Margrieta Winkster, Geldeloospad; 22. Hermanus Visser, Achterom.
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 22 Maart 1869: 1. Hendrika M. van Dijk, Augustijnenkamp; 2. Maria Schotel, Doelenstraat; 3. Anna van der Wal, Noordendijk; 4. Huiberdina v.d. Bosch, Doelenstraat; 5. Keetje in 't Veld, Doelenstraat; 6. Dirkje Schouten, Heerhijmanssuisstraat; 7. Lambertus Eijnsbergen, Heerhijmanssuisstraat; 8. Antonius H. POLS, Nieuwstraat; 9. Willem Adr. Dering, Heerhijmanssuisstraat; 10. Bastiaan Brand, Wingerdstraat(Wijngaardstraat); 11. Johannes Schreuder, Augustijnenkamp; 12. Alletta van Rispen, Riedijk; 13. Arie Schmidt, Marienbornstraat; 14. Reindert van Leen, Marienbornstraat; 15. Eva Meijboom, Frankenstraat.
- [29l] S. Schotel.
- [30l] Josst van Andel (1-4-1869).
- [33l] GEDRUKT verslag toestand lager onderwijs Amsterdam over 1868.
- [35l] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel: M.G. van Woerkom (geeft voortdurend bewijs van tevredenheid), W.J. v.d. Kolff (is zeer geschikt en ijverig), A.J. van Braambeek (is een heel goedaardig mensch), J. Blackstone (toont aanleg en beijvert zich), A. Spoel (is ijverig en krijgt aanleg), E.E. Leupen (is zeer geschikt voor de school), J.P. van Stokrom (is ijverig en doet haar best), W. va. Ameijden (doet ook heel goed haar best).
- [36l] Staat 1ste stads-tusschenschool.
+ Staat der School.
Dagschool 230 Jongens, 243 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes 
Avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes = 239 / 243
Staat van de School voor het onderwijs in vrouwelijke Handwerken:
152 leerlingen, 4 overl. of uit de stad vertr. = Blijft 148 Leerlingen.
- [37l] Staat 2e stads-tusschenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 137 Jongens, 250 Meisjes
Dag- en avondschool 98 Jongens, 0 Meisjes = 235/250 = totaal 485 leerlingen.
Handwerken 186 leerlingen.
De Voorber. klasse der Burger-Avondschool telde bij 't begin van 't kwartaal 46, thans nog 38 leerlingen.
- [38l] Staat 1ste stads-armenschool. (1. A.P. Rijkee, 2. J.W. Eggink, 3. S. Heuden, 4. R. Langeweg, 5. D.J. Bonket, 6. A.E. Bonket, 7. H. Reus (N dr); 8. H. Reus (J.P.G. dr); 9. C. Ponsen)
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1869.
73 Burger Armbest (26/47)
52 Herv Diak (21/31)
239 Onvermogenden (124/115)
10 Luth (5/5)
6 Roomsch Cath (1/5)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (1/2)
0 alleen avondschool
dag en avondschool 94 (86/0) = 178 jongens en 205 meisjes = 383 kinderen.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1869.
- [39l] Staat 2e stads-armenschool (jan-febr-maart 1869)(1. J.G. Wagner, 2. M.F. van Welie, 3. E. Hartman, 4. A. Spits, 5. E. Schraage, 6. J. v.d. Weg).
+ Staat der Dagschool.
Onv. 145 Jongens, 154 Meisjes
B.B. 39 Jongens, 35 Meisjes
D.B. 21 Jongens, 33 Meisjes
Luth. 5 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 0 Meisjes
Isr. 2 Jongens, 5 Meisjes = 215 / 232 = tezamen 447 kinderen
Het getal leerlingen op de avondschool is 136.
Het getal leerlingen op de Breischool is 169. 
- [40l] (12-4-1869) Stedelijke bewaarschool, 228 kinderen.
- [41l] E.E. Leupen, burgerschool.
- [42l] Cornelia Elisabeth van Deventer, Maria Johanna Renard, geb. 10-5-1856.
- [43l] A.E. van der Teen, kweekeling.
- [44l] Deze is doende om aan de palatselijke School commissie ingevolge hare uitnoodiging de personen aan te wijzen die Dames regentessen het meest geschikt oordeelen om de plaats van Jufvrouw Wagner te vervullen. Deze zijn E. Hartman, sints 6 jaren als helpster op dearmscholen werkzaam, over wie de Dames gedurende dien tijd vrij wel voldaan zijn geweest en J.P. Rietschoten die vroeger zelve eene handwerkschool heeft gehad en van wie hare voormalige leerlingen zeer goed getuigenis geven. Regentessen aarzelen echter om haar de eerste bij hare aanbeveling te doen zijn, omdat haar, door vroegere brandwonden misvormd gelaat welligt aanstoot zou kunnen geven. Behalve deze beide heeft zich alleen nog als Sollicitante aangemeld J. Iburg, sedert drie maanden werkzaam aan het onderwijs in handwerken bij den onderwijzer Degens. naar hare bekwaam en geschiktheid hebben de dames niet onderzocht, omdat zij het minder gepast vinden dat de Schoonzuster van meester Schotel als hoofd onderwijzeres aan die school zou werkzaam zijn. Uit naam van Regentessen, S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 3 Junij 1869).
- [45l] Door deze voldoen Regentessen der Stads naai en breischolen aan de uitnoodiging der Schoolcommissie om haar de meest geschikte persoon aan te wijzen ter vervulling van de vacature door de benoeming van mejufvrouw HARTMAN als hoofd onderwijzeresse ontstaan. Zij dragen daartoe voor: G. Stekelbosch, Blijenhoek of J.S. Holtheijer, Kasperspad, van welker bewkaam en geschiktheid zij meenen voldoende bewijzen te hebben. Uit naam van Regentessen, S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 12 Julij 1869).
- [46l] Johannes Bouman, 16 jaar, kweekeling.
- [47l] Pieter Ponsen, geb. 14-5-1856.
- [48l] Johan Adriaan van der Wulp;
- [49l] (Dordrecht den 27 April 1869) Bij raadsbesluit van 16 December 1852 werd de plaatselijke schoolcommissie geauthoriseerd om onderwijs te doen geven aan de kweekelingen der bewaar- en lagere meisjesscholen. Dit onderwijs door het overlijden van J. SCHENK, eenigen tijd gestaakt, schijnt uwe Commissie, volgens haren brief van den 12 dezen, no 63, weder te willen doen voortzetten. Indien dit uwe bedoeling is en hiervoor geene hoogere uitgaaf dan f 120 's jaars gevorderd wordt, dan vinden wij geen bezwaar U bij deze te magtigen, om die aangelegenheid weder te regelen op de wijze als in uwen brief wordt voorgesteld. Bij het einde van den Cursus zullen wij echter een bijzonder verslag omtrent dit gegeven onderwijs van U inwachten. Burg. en Weth. van Dordrecht.
- [50l] E.E. Leupen.
- [51l] H. van Efferen.
- [52l] (4 Mei 1869) Naar aanleiding van art. 3 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen eene opgave van kinderen wier ouders bij Evangelisch Luthersche Diakonie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ Aanvrage tot magtiging ter plaatsing van drie kinderen op de Stads-Armenschool: (1) Alida Cornelia Elisabeth Schleicher, geb. 10 sept 1855, (2) Johan Frederik Schleicher, geb. 11 april 1860, (3) Joseph Bernardus Schleicher, geb. 3 Julij 1862. Allen kinderen van Johan Frederik Schleicher (boekdrukker) en Alida Cornelia Elisabeth Oortwijn, laatst gewoond hebbende te Rotterdam en na de laatste zitting der plaatsel. schoolcommissie naar Dordrecht verhuisd. Behoort bij de brief van diakenen der Evang. Luthersche gemeente te Dordrecht. J.P. Backer, Ev. Luth. diaken. 
- [54l] Joost van Andel.
- [55l] (28-5-1869) Ten vervolge op onze missive dd 28 April ll no. 526/283, hebben wij de eer U te berigten, dat de Raad in zijne zitting van den 25 dezer, zich geheel heeft vereenigd met het door U gedane voorstel omtrent het verlof aan Mejufvrouw E.E. Leupen en de tijdelijke waarneming van hare lessen aan de Stads-Burgerschool door Mejufvrouw S.A. Böger en daarvoor een honorarium van f 50 heeft toegekend. Burg. en Weth. van Dordrecht.
- [56l] J. van Veenendaal.
- [57l] Blusse en van Braam.
- [58l] (19 Juni 1869) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Ned. Herv. Diaconie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Cornelis Anthonie Neerings/Johanna Rijken (Cornelia 31-5-1863); 2. Frederik Hemelaar/Elizabeth Catharina Teller (Johannes 31-5-1863); 3. Johannis Mijnhart/Maaike van der Teen (Leentje 24-3-1863); 4. Jan Boezel/Pieternella van Schelt (Garredina 4-3-1863, wijk 7; de vader overleden); 5. Franciscus van As/Anna Visser (Jenneke 18-1-1861, wijk 10 van G. van Dorsser);
+ De plaatselijke schoolcommissie alhier wenst beleefd ... alsnog op de Stads armenschool te plaatsen Elizabeth RIET, geboren 30 Junij 1863, ouders Martinus Riet en Hermina Hendrika Nodelijk bedeelden in het 10e wijk (Dordrecht 29 Junij 1869) 
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Willem Bosua/Christina Reijers (Hermanus) 12-6-1863; Johannes Fockenroot/Anna Pieternella Vries (George 2-4-1863); 3. Pieter van den Hoek/Neeltje de Klerk (Arie 12-4-1863); 4. Leendert Klok/Catharina Peters (Pieternella 23-5-1863, gaat bij de R.C. ter school); 5. Hendrik van der Linden/Willemina van de Weg (Hendrik Anthonie 12-5-1863); 6. Arie Schot/Johanna van Efferen (Willem 27-4-1863); 7. Cornelia Zoeteman (Pieter Cornelis 7-6-1863); 8. Matthijs Lammert Geervliet/Johanna van Hoeksloot (Sara 16-9-1861); 9. Matthijs Lammert Geervliet/Johanna van Hoeksloot (Trijntje 18-10-1862); 10. Johannes van Riemsdijk/Jannetje de Vogel (Huiberdina 9-4-1863); 11. Jasper Wapperom/Johanna van der Spoel (Jasper 9-8-1858);
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 29 Juni 1869: 1. Hermanus Bosua, Raamstraat; 2. Arie van der Hoek, Kromme Elleboog; 3. Hendrik v.d. Linden, Kromme Elleboog; 4. Willem Schot, Hellingen; 5. Sara Geervliet, Wilgenbosch; 6. Trijntje Geervliet, Wilgenbosch; 7. Johannes Hemelaar, Kolfstraat; 8. Gerdina Boezel, Achterom; 9. Geertruida Erkes, Kromme Elleboog; 10. Catharina Schenk, Hil; 11. Hendrika Tijssen, Kolfstraat; 12. Pieter C. van Heusden, Kromme Elleboog; 13. Johannes Stam, Raamstraat; 14. Adrianus Wienhoven, Hil; 15. Hester Ponsen, Bakstraat; 16. Geertruida Vink, Hellingen; 17. Jacobus Blom, Hellingen; 18. Hendrika Blom, Hellingen; 19. Willem Verhoeven, Hellingen; 20. Hendrika Hartman(?), Hellingen; 21. Mientje Greve, Loverstraatje; 22. Cornelis van Til, Hellingen; 23. Pieternella van Til, Hellingen; 24. Geertruida van Til, Hellingen; 25. Neeltje van de Wal, Kolfstraat; 26. Johanna van der Boor, Kromme Elleboog; 27. Johannes van Eijsden, Kolfstraat; 28. Pieter C. Zoeteman, Houttuinen (B.A.); 29. Cornelis Balen, Vervolde Gracht; 30. Wessel Sleeking, Bleekersdijkje; 31. Josina la Riviere, Hoogt; 32. Pieter van der Wal, Hellingen; 33. George Fockenroot, Stoofstraat; 34. Dirk van Es, Tolbrugstraatje WZ; 35. Leentje Mijnhart, Tolbrugstraatje WZ; 36. Elizabeth Riet, Geldeloozepad (H.D.); 37. Cornelia v.d. Teen, Kromme Elleboog, van willekeurig teruggekomen Burgerl. Armbestuur;
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 29 Juni 1869: 1. Jenneke van As, Noordendijk; 2. Maaike Vliegenthart, Noordendijk; 3. Mozes COHEN, Dwarsgang; 4. Johanna Rose, Torenstraat; 5. Willem Ponse, KONINGSPLEINBUURT: 6. Jan Rijk Heukels, Rietdijk; 7. Wilhelmina Mullekens, Heerheimanshuisstraat; 8. Willem van Dalen, Doelenstraat; 9. Cristoffel Koenr. Klundert, Heerheimanshuisstraat; 10. Daniera de Jong, Noordendijk; 11. Jasper Wapperom, Heerheimanshuisstraat; 12. Bertha van de Graaff, Breedweg; 13. Hermine Riethoff, Vest; 14. Willem Tilgenkamp, Wijngaardstraat; 15. Willem Josephina, Augustijnenkamp; 16. Isabella Hombroek, Augustijnenkamp; 17. Willem Jan Groenenberg, Weeshuisstraat; 18. Gerardus Jacobus van Andel, Augustijnenkamp; 19. Goverdina Franke, Wijngaardstraat; 20. Cornelis Mitzer, Blijdenhoek; 21. Pieter Ridders, Doelenstraat; 22. Elizabeth Alberdina Hombroek, Riedijk.
- [59l] (Dingsdag den 22 Junij 1869) Op voorstel van Burgemeester en Wethouders gedaan naar aanleiding van eene missive van de plaatselijke School Commissie van 11 Junij ll no. 90, wordt besloten goed te keuren dat aan E. Hartman benoemd tot onderwijzeres in de handwerken aan meisjes op de 2de openbare armenschool, eene jaarwedde van f 100 worde toegekend, in te gaan den eersten Julij eerstkomende. Hoervan zal bij extract dezer aan de plaatselijke School Commissie mededeeling wordne gedaan ter kennisneming. De Burgemeester.

(envelop 2)
- [63l] Staat 1ste tussschenschool.
+ Staat der School
Dagschool 239 jongens, 244 meisjes
Dag- en avondschool 100 jongens, 0 meisjes
Avondschool 100 jongens, 0 meisjes
Staat van de School voor het Onderwijs in Vrouwelijke Handwerken:
153 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 151 Leerlingen.
- [64l] Staat 2e tussschenschool. (11. F. Jansen, 12. A. Rutten, 13. F.C. v.d. Ent, 14. A.M. van Roosendaal, 15. M. Reus, 16. E. de Kreuk, 17. E. Horskorn, 18. U. van Helden)
+ Staat der 2e Tusschenschool gedurende het 2e Kwartaal 1869.
Dagschool 127 Jongens, 255 Meisjes
Dag- en avondschool 109 Jongens, 0 Meisjes = 236 / 255 = totaal 491 leerlingen.
Handwerken 220 leerlingen.
Voorber. klasse der B.A. 35 leerlingen.
- [65l] Staat 1ste armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1869.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1868.
71 Burger Armbest (29/42)
44 Herv Diak (19/25)
217 Onvermogenden (107/110)
11 Luth (7/4)
2 Roomsch Cath (0/2)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (1/2)
0 alleen avondschool
dag en avondschool 86 (86/0) = 163 jongens en 185 meisjes = 348 kinderen. (op 1 maart heeft J. Knaap de school verlaten en als hulponderwijzer aangesteld L. van Dongen in zijne plaats)
- [66l] Staat 2e armenschool.
+ Staat der 2e Armenschool over het 2e kwartaal 1869.
Dagschool 
Onverm. 142 Jongens, 143 Meisjes
Burg. bed. 39 Jongens, 35 Meisjes
Herv. diak. bed. 17 Jongens, 31 Meisjes
Isr. 1 Jongens, 5 Meisjes
Luth. 3 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 0 Meisjes = 205 / 219 = te zamen 424 kinderen.
Avondschool: 97 jongens.
Brei- en naaischool: 163 leerlingen.
+ [Bijzondere opmerkingen met betrekking tot de school of het onderwijzend personeel] De lectuur, die de kinderen ontvangen van de Zondag-school en de Jongelingsvereeniging EBEN-HAEZER komt mij voor, voor kinderen ongeschikt te zijn. De kinderen der armenscholen hebben behoefte aan goede werkjes om thuis te lezen. Het oprcihten eener leersinrichting voor de kinderen der armenscholen, wordt daarom met bescheidenheid aan de Schoolcommissie ter overweging aanbevolen
- [68l] (Zaturdag den 7 Augustus 1869) Naar aanleiding van eene missive van de Plaatselijke School Commissie van 31 Julij ll, no. 121, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten, aan G. Stekelbosch, benoemd tot helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stads-Armenschool, eene Jaarlijksche toelage van f 30 toe te kennen ingaande 1 Augustus ll. Hiervan zal bij extract aan voornoemde Commissie en dne Gemeente Ontvanger mededeeling worden gedaan ter kennisgeving.
- [69l] (Dordrecht den 30 Augustus 1869) Door dezen neem ik de vrijheid U eenige inlichtingen te geven omtrent de twee uren, (slechts een paar keeren waren het er drie) die Mej. Heil wekelijks niet in de school is tegenwoordig geweest.'s Maandags morgens bezocht wegens de cathechisatie gedurende den geheelen morgen slechts het derde gedeelte der leerlingen de school, en daar ik de lessen zoo heb ingericht, dat ze het minst verliezen, is zij de twee eerste uren vrij, en was daarvan een uur afwezig; ook was zij Woensdag of Zaturdag een uur dat de hoogste klasse schriftelijk werk maakte, niet tegenwoordig, hetgeen zoo goed geschikt kon worden, omdat de twee hoogste klassen niet talrijk waren, en gedurende dien tijd door mij gesurveilleerd werden. Daar evenwel dit jaar het aantal der leerlingen met 1 Sept. voltallig zal zijn, heeft Mej. Heil zich voorgenomen, zich alleen 's Maandags met de goedkeuring der schoolcommissie, te verwijderen. In de hoop op een gunstig antwoord, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen, Uwe Dw. Dienares, R. Usener.
- [70l] J.A. van der Wulp.
- [7ll] Zilver Rupe.
- [73l] (Dordrecht 6 Sept 1869) Mijne Heeren! Naardien de helpster Johanna Jacoba Donkers tegen 1e Oktober a.s. haar ontslag verlangt, heb ik door deze de eer Uw Ed voor te stellen in hare plaats te willen benoemen Andrina Cantina Hoskorn, oud 15 jaar. De Hoofdonderwijzeres der Sted. Bewaarschool H. Sels Schulders.
- [75l] (18 Sept. 1869) Naar aanleiding van art. 1 van het reglement voor de openbare Armenscholen, heb ik de eer U te doen toekomen drie opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur, Diakenen der Ned. Hervormde en Evang. Luth. gemeenten bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester.
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Willem de Jong/Elisabeth Visser (Reinier 2-8-1863); 2. Johannes de Man/Elisabeth Erkens (Wilhelmina 11-7-1863); 3. Adrianus IJskoot/Barbera van Zwartsenburg (Catharina 3-8-1863, gaat naar de R.C. School); 4. Cornelis Droogendijk/Barbera Smits (Jan Philippus 28-9-1863 de kinderen onder 4 en 5 zullen op den 1e dag van het 4e kwartaal hun 6e jaar bereikt hebben); 5. Jacobus van Lelieveld/Jacoba Bogers (Jacobus 28-9-1863); 6. Johannes George Vrolijk/Bastiana 10-5-1862 Rademaker (Bastina 30-10-1857); 7. Johannes George Vrolijk/Bastiana Rademaker (Johannes George).
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Teunis Metzon/Christina Willemina Vermeulen (Teunis 30-5-1860); 2. Teunis Metzon/Christina Willemina Vermeulen (Hesman 7-2-1863); 3. Jan Schotel/Maria van Dorsten (Pieter 8-8-1863); 4. Cornelis Barendrecht/Alida Pieternella Rutte (Johannes 31-7-1863); 5. Paulus Nieuwenhuizen/Sanderijn Vermeulen (Alexander Antoni 9070-1863); 6. Franciscus van As/Anna Visser (Lambertus Franciscus 12-8-1863); 7. Johannes Jacobus Kraaijenbrink/Antje de Ridder (Johannes 30-6-1863); 8. Bastiaan van der Rest/Jacoba Poort (Gerarda 9-9-1863);
+ Aanvrage tot magtiging der plaatsing van twee kinderen op de Stads-Armenschool: (1) Job Paulus Petrus Witman, geboren den 3 maart 1863, ingenent 7 Mei 1867, zoon van Johs Adrs Witman en Fred. Plans Beijer, (2) Albertus de Krüger, geboren den 4 Aug 1863, ingeent Febr 1865, zoon van Dirk de Krüger en Maria van Dee. Behoort bij den vrief van Diakenen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Dordrecht dd 13 Sept 1869. (J.P. Stenbith)
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 20 September 1869: 1. Wilhelmina de Man, Kromme Elleboog; 2. Abraham Blom, Vest; 3. Johanna Adr. de Jong, Kolfstraat; 4. Johannes van der Plank, L. Breestraat; 5. Geertruida Erkes, Kromme Elleboog; 6. Anthonie Meijer, Lombardstraat (van de 2e tusschenschool); 7. Leendert van Es, Suikerstraat; 8. Pieternella Nodelijk, Hellingen (H.D.); 9. Josina C. Krets, Kolfstraat; 10. Alida Molenaar, Varkenmarkt; 11. Leendert de Bres, Kolfstraat; 12. Johanna Groesbeek, Kolfstraat; 13. Jan Kuiters, Loverstraatje; 14. Cornelia van der Stigchel, Loverstraatje; 15. Leentje Spoel, Hellingen, 16. Maria Dubbeldam, Raamstraat; 17. Maria Tegelaar, Kromme Elleboog; 18. Aartje de Koning, Loverstraatje; 19. Johannes Kraaijenbrink, Blijdenhoek; 20. Jacobus Scheepbouwer, Kolfstraat; 21. Gerardus van der Rest, Achterom; 22. Jansje Buijs, Vevrolde Gracht; 23. Willem Simmerman, Kolfstraat (van de 2e tusschenschool); 24. Teunis Metzon, Vleeschhouwerstraat; 25. Herman Metzon, Vleeschhouwerstraat;
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 20 September 1869: 1. Reinier de Jong, Casperspad; 2. Jacobus Lelieveld, Augustijnenkamp; 3. Pieternella de Sterke, Breedeweg; 4. Magdalena Groenenberg, Torenstraatje; 5. Johanna van der Wal, Breedeweg; 6. Heiltje Smits, Nieuwstraat; 7. Angenita C. Fraterman, Riedijk; 8. Bernardina Philix, Doelstraat; 9. Jaantje Los, Augustijnenkamp; 10. Leendert van Wijngaarden, Doelstraat; 11. Maria van der Rest, Rietdijkstraatje; 12. Job P.P. Witman, Augustijnenkamp; 13. Albertus de Kruger, Augustijnenkamp; 14. Bastiaan de Koning, Molenpoort; 15. Jacobus Uittenbogaard, Augustijnenkamp; 16. Pieternella B. Knieriem, Noordendijk; 17. Frans Brussaard, Heerhijmansuisstraat; 18. Simon Pools, Nieuwstraat; 19. Alida Niuewenhuizen, Doelstraat; 20. Lambertus F. van As, Noordendijk; 21. Anna van der Waard, Paulusgang; 22. Johanna H. Mullens, Blijdenhoek; 23. Wessel Krul, Blijdenhoek; 24. Heintje Krul, Blijdenhoek; 25. Cornelis Krul, Blijdenhoek; 26. Pieter Schotel, Torenstraatje; 27. Johannes Barendrecht, Marienbornstraat.
- [76l] Sels-Schulders.
- [76bis l] Gaarne voldoen Dames Regentessen der Stads brei- en naaischolen aan de uitnoodiging der Schoolcommissie om door de aanbeveling van geschikte meisjes in de spoedige vervulling der beide bestaande vacatures te helpen voorzien. Zij gelooven daartoe te kunnen aanwijzen, voor de 1ste Stads-tusschenschool J.S. Holtheijer, Kasperspad en voor de 2de armenschool E.A. Faassen, Augustijnenkamp. Omtrent eene andere Sollicitanten H. Laarman, Kromhout, waren de Dames nog niet in de gelegenheid voldoende informaties in te winnen. Zij nemen deze gelegenheid waar om aan de medewerking der schoolcommissie aan te bevelen, het verzoek van M.tr Bonket dat de naaischool met kappen boven de lampen moge worden voorzien, zoowel als dat van M.tr van Troijen die verleden jaar met rede verbetering van het licht in sommigen der localen verlangde. Uit naam van Regentessen S.C.B. Blom van Broek. (Dordrecht 25 sept 1869)
- [77l] Arie Spoel.
- [80l] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Staat van het Hulp-personeel aan die School: J.A. van Braambeek (doet zijn best doch is op verrre na nog geen onderwijzer), W.J. v.d. Kolff (is altijd zeer ijverig en weet gepaste orde te handhaven), J. Blackstone (neemt langzamerhand toe in deugdelijkheid), G.M. van Woerkom (onderscheidt zich steeds in de laagste klasse), E.E. Leupen (toont immer tact in het geven van onderwijs), A. Spoel (doet uitermate zijn best, is veel toegenomen, en verdient om zijn ijver alle aanbeveling), S.P. van Stokrom/W. van Ameijden (doen beiden wat in haar vermogen is), G.M. Lambert (betracht immer haar plicht).
- [81l] Staat 1ste tussenschool.
+ Staat der School.
Dagschool 234 jongens, 243 meisjes
Dag- en avondschool 96 jongens, 0 meisjes
Avondschool 96 jongens, 0 meisjes = 234/243
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
166 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 161 Leerlingen.
- [82l] Staat 2e tussenschool. (13. J. Renard, 14. F.C. v.d. Ent, 15. A.M. van Roosendaal, 16. M. Reus, 17. E. de Kreuk, 18. E. Horskorn, 19. U. van Helden)
+ Staat der tweede Stads-Tusschenschool gedurende het 3e kwartaal 1869.
Dagschool 130 Jongens, 236 Meisjes
Dag- en avondschool 106 Jongens, 0 Meisjes = 236/236 = totaal 472 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool: 30 leerlingen.
Handwerken 204 leerlingen.
- [83l] Staat 1ste armenschool.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1868.
78 Burger Armbest (34/44)
46 Herv Diak (18/28)
237 Onvermogenden (113/124)
9 Luth (6/3)
1 Roomsch Cath (0/1)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (1/2)
0 alleen avondschool
dag en avondschool 86 (86/0) = 173 jongens en 201 meisjes = 374 kinderen.
+ Naamlijst der kinderen, die ontslagen willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van pr. Julij tot ult. Sept. 1869: 1. Arie Schaeffels (Burgel Armbest; ontslagen); Johannes de Man (Burgel Armbest; willekeurig); 3. Willem Jurling (Burgel Armbest; willekeurig); 4. Adr. Hel. Elis. Tilgekamp (Burgel Armbest; willekeurig); 5. Hendrik van Efferen (onvermogend; ontslagen); 6. Albertus Heere (onvermogend; willekeurig); 7. Johanna den Ouden (onvermogend; willekeurig); 8. Magritha Grootenboer (onvermogend; willekeurig); 9. Cornelia Visser (onvermogend; ontslagen; uit de stad vertrokken);
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1869.
- [84l] Staat 2e armenschool. (7. B. Mensen, 8. P.H. Kes, 9. C.J. de Man, 10. J.A. Bergmeijers, 11. J.C. Spoel, 12. A. Bouman, 1. E. Hartman, 2. M.F. van Welie, 3. A. Spits, 4. E. Schraage, 5. J. van de Weg)(De helpster bij het onderwijs in de handwerken G. Stekelbos is overleden 31 Augs. Eene nieuwe helpster wordt aangevraagd. A. Riethof proefkweekeling kan tot kweekeling...;)
+ Staat der School.
Onv. 149 Jongens, 149 Meisjes
B.A. 37 Jongens, 32 Meisjes
H.D. 20 Jongens, 30 Meisjes
Luth.D. 2 Jongens, 4 Meisjes
Isr. D. 4 Jongens, 5 Meisjes =212 jongens/220 meisjes = te zamen 432 leerlingen.
Avondschool 125 Jongens.
Breischool 165 leerlingen.
- [85l] (Aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht) Voor de lessen tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen hebben zich onderstaande twee en twintig helpsters aangegeven:
1. Pieternella van Helden, geb. 14 aug 1847, Stedelijke Bewaars.
2. Will.a Sluiters, geb. 1 oct. 1851, Stedelijke Bewaars.
3. Adr.a Maria v.d. Hoeven, geb. 9 Junij 1847, Stedelijke Bewaars.
4. Suzanna Jung, geb. 4 Jan 1850, Stedelijke Bewaars.
5. Engel. Franc. Duijsers, geb. 23 Dec 1849, Stedelijke Bewaars.
6. Adr. Santina Hoskorn, geb. 4 Febr. 1855, Stedelijke Bewaars.
7. Will. Gerd. v.d. Hummel, geb. 12 Maart 1852, Diaconie Bewaarsch.
8. Magdalena Vendeloo, geb. 4 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
9. Helena Nienkemper, geb. 2 Sept 1851, Diaconie Bewaarsch.
10. Piet.a Ponsen, geb. 19 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
11. Adr.a Hermans, geb. 31 Dec. 1852, Diaconie Bewaarsch.
12. Maria Heibeek, geb. 16 Mei 1851, Diaconie Bewaarsch.
13. Cornelia Schellenbach, geb. 7 Nov. 1852, Diaconie Bewaarsch.
14. Piet.a Cath.a Hartman, geb. 26 Maart 1854 , Diaconie Bewaarsch.
15. Alberdina Tarmond, geb. 26 Dec. 1856, Diaconie Bewaarsch.
16. Johanna Klasina v.d. Stek, geb. 7 Jan 1857, Diaconie Bewaarsch.
17. Anna Vliegenthart, geb. 13 April 1853, Wed. Kunst.
18. Henr. Cornelia Piet.a v.d. Hummel, geb. 31 Julij 1857, Wed. Kunst.
19. Maria Goverdina Wilhelmina v.d. Broek, geb. 20 Nov 1850, Mej. Nielsen.
20. Willemina de Greef, geb. 13 Nov. 1853, Mej. de Waal.
21. Johanna Ponsen, geb. 16 jan 1851, Mej. Govers.
22. Sophia Cath.a v.d. Valk, geb. 3 Jan 1842, Mej. Vollenhoven geb. Reus. (Dordrecht 27 Sept 1869, J.H. van Trooijen)
+ Opgaaf hoe menigmaal de helpsters der Bewaarscholen de lessen verzuimd hebben, gedurende de maand September: P. van Helden, 1, door ziekte.
- [86l] St. Nicolaas, E.E. Pijzel.
- [87l] (Dordrecht 21 October 1869) Met deze deelen wij de Commissie mede, dat er zich 2 sollicitanten hebben anagemeld, als helpsters op de tweede Stadsarmenschool, ter vervulling in de vacature van J. van de Weg, zijnde G. van Dorsten, woonplaats Steegoversloot, en J. Laarman, woonpalats Kromhout welke wij met dezen de Commissie voorstellen. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [89/90l] P.M. Keller van Hoorn, schoolverbond.
- [91l] (26-10-1869) Naar aanleiding van uwe missive dd 29 September ll no. 133, hebben wij de eer U te berigten, dat door den gemeenteraad in zijne zitting van den 23 dezer, besloten is aan de door U benoemde helpsters bij het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de 1e Stads Tusschenschool en 2e Stads-Armenschool J.S. Holtheijer en E.A. Faassen, eene jaarwedde van f 30 toe te leggen, ingaande 1 October ll, terwijl wij onze goedkeuring verleenen tot verstrekking van eene jaarwedde ad f 30 aan de door U benoemde helpster aan de Stedelijke Bewaarschool A.C. Hoskorn, ingaande op 1 October ll. Burgemeester en Wethouders.
- [92l] Adrianus Riethof (28-10-1869).
- [93l] (1 November 1869) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 28 October ll, no 178, houdende aanbieding van eene aanbevelings-lijst van twee personen, ter vevrulling van de plaats die open valt door de gewone aftreding op 1e Januarij aanstaande van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads openbare scholen. Gezien art. 8 van de binzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden mevrouw S.C.B. Blom geb. van Broek te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke School Commissie ter informatie en natigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.
- [94l] (Dordrecht 3 Nov 1869) Deze is dienende om aan de plaatselijke School Commissie te berigten, dat ik met dankzegging voor het in mij gestelde vertrouwen, verzoek om bij mijn aanstaande aftreding met Jan 10, niet ter herkiezing in aanmerking te komen. Ik ben zoo vrij U dit zoo vroeg te melden omdat het ten vorigen jare bleek dat het niet altijd gelukt spoedig in deze vacature te voorzien. S.C.B. Blom van Broek.
- [95l] (9 November 1869) Naar aanleiding van eene missive van de Plaatselijke School Commissie van 28 October ll, wordt op voorstel van BNurgemeester en Wethouders besloten goed te keuren dat aan G. van DORSTEN, benoemd als helpster bij het onderwijs in de handwerken voor meisjes van de tweede Stads-armenschool eene jaarwedde van f 30 worde toegekend. Hiervan zal bij extract mededeeling gedaan worden aan voornoemde Commissie met verzoek van zulks aan de belanghebbende mede te deelen en enz.
- [96l] (Dordt 15 Nov. 1869) WelEdele Heer! Ursina van Helden heeft verzoekt als helpster bij de vrouwelijke hadnwerken ontslagen te worden tegen ultimo December a.s. UEd Dw. Dn., J.H. van Trooijen;
- [97l] gymnastiekonderwijs.
- [98l] alg. naamlijst Ned. onderw. 1-1-1869
- [100l] (Dordrecht 25 Decemb. 1869) med euit naam der regentessen, deelen wij de Commissie mede, dat door het ontstaan der vacature met 1 Januarij van U. van Helden op de 2de Stadstusschenschool, zich ter vervulling dier betrekking hebben aangemeld Clara LIPPITZ, oud 15 jaren, woonplaats Spuiweg, die aan de noodige vereischten voldoet, en C. Blacton oud 16 jaar, woonplaats Hellingen. Gaarne hadden wij UEd gelijktijdig de dames opgegeven, welk de plaats van Mevrouw Blom zouden vervullen, doch daar wij nog niet geslaagd zijn, doordat wij bij in ...(?) hebben geleden, zoo hopen wij UEd de volgende met de voordragt te zenden. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [101l] Staat van het Hulppersoneel op de Stads-Burgerschool (4e kwartaal 1869): A.J. van Braambeek (geeft in alle opzichten bevredigng voor zooveel betreft gedrag, en het verkrijgen van kennis, maar schijnt volstrekt geen aanleg te hebben om een flink onderwijzer te worden), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich zoowel in het streven om zich te bekwamen als in het geven van goed onderwijs), G.M. van Woerkom (gedraagt zich uitmuntend in de laagste klasse), J. Blackstone (mist geheel den tact om met jongelui om te gaan), E.E. Leupen (toont voortdurend een goede onderwijzeres te zijn), A. Spoel (geeft hoe langer zoo meer reden tot tevredenheid en toont aanleg om een geschikt onderwijzer te worden), S.P. van Stokrom (doet haar best zich te bekwamen terwijl ze wel toont tact te bezitten om met kinderen om te gaan), W. van Ameijden (betracht haar plicht, voortdurend gebrek aan de oogen is evenwel oorzaak dat zij zich voor als nog niet kan bekwamen), G.M. Lambert (geeft voortdurend reden tot tevredenheid, terwijl zij zich de kunst van school te houden heeft eigen gemaakt).
- [102l] Staat 1ste tussenschool.
+ Staat der school 27 Dec 1869.
Dagschool 236 Jongens, 238 Meisjes
Dag- en avondschool 100 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 100 Jongens, 0 Meisjes = 236 j./238 m.
Staat der School voor het onderwijs in Vrouwelijke Handwerken
171 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 169 Leerlingen.
- [103l] Staat 2e tussenschool.
+ Staat der Tweede-Stads Tusschenschool.
Dagschool 137 Jongens, 236 Meisjes
Dag- en avondschool 92 Jongens, 0 Meisjes = 229 j./236 m. = Totaal 465 leerlingen.
Handwerken 191 Leerlingen.
Voorbereidende Klasse der Burger-Avondschool 52 Leerlingen.
- [104l] Staat 1ste armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1869.
+ Naamlijst der kinderen, die ontslagen, Willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van October-December 1869: 1. Hendrik de Man (Burgerl. Armbest; willekeurig); 2. Sara Geervliet (Burgerl. Armbest; willekeurig); 3. Trijntje Geervliet (Burgerl. Armbest; willekeurig);
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1869.
75 Burger Armbest (31/44)
51 Herv Diak (22/29)
250 Onvermogenden (120/130)
10 Luth (6/4)
1 Roomsch Cath (0/1)
0 Isr Armbest (0/0)
3 Onverm. Isr. (1/2)
0 alleen avondschool
Dag- en avondschool 86 (86/0) = 180 jongens en 210 meisjes = 390 kinderen.
- [105l] Staat 2e armenschool. (1. P.H. Beets, 2. M. Reus, 3. D. v.d. Waaij, 4. L.G. Eijsbergen, 5. J. Bouman, 6. W. van Meerkerk, 7. B. Mensen, 8. P.H. Kes, 9. C.J. de Man, 10. J.A. Bergmeijer, 11. j.C. Spoel, 12. A. Bouman; 1. E. Hartman, 2. M. van Welie, 3. A. Spits, 4. E. Schraage, 5. G. van Dorsten, 6. E. Faassen)
+ Staat der 2e Armenschool gedruende het 4e kwartaal 1869.
Onverm. (149)144 Jongens, (149)148 Meisjes
B.B. (37)35 Jongens, (32)31 Meisjes
D.B. (20)19 Jongens, (30)29 Meisjes
Luth. (2)4 Jongens, (4)5 Meisjes
Isr. (4)2 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 1 Meisje = 207 jongens en 219 meisjes = tezamen 426 leerlingen.
Op de avondschool 121 Jongens.
Op de School voor vr. handwerken 157 meisjes.

[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

* * *

(c) Dordrecht EvD december 2009.