vereniging Nederlandsche Modevakbond (N.M.V.B.) te 's-Gravenhage
(opgericht februari 1912 (K.B. 25-5-1912 no. 56))
(verm. na 1950 'Stichting Nederlands Modevak')
- - - - - -
Oprichters: Diderika van Geel (Dordrecht), mej. M.M.A. Schimmelpenningh (Den Haag),
Elisabeth Klop-Demmers (Helvoet) en mevr. G.F.M. van Kreuningen-van Markenstein (Den Haag)

NB. Opleidingenaanbod Maatkleermakers - Vergelijkend onderzoek particuliere en reguliere opleidingen
maatkleding maken en modevakonderwijs (SVGB; Nieuwegein, 1 december 2008)
[http://www.svgb.nl/files_content/publicaties/Rapportage%20Onderzoek%20Opleidingenaanbod%20Maatkleermakers.pdf]

DEMMERS
- I. Willem Demmers, tr. Jannetje Catharina Barbera Dangerman, modiste.
NB.
-  (notaris: Johannes van der Knaap Aard van de akte: boedelscheiding Aktedatum: 01/02/1916) 3 Thomas Dangerman senior is op 15-12-1915 te Nieuw Helvoet overleden. Zijn weduwe Katharina Elisabeth Henrion Verpoorten en hun kinderen Thomas Dangerman jr., koopman te Nieuw Helvoet, Katharina Elisabeth Dangerman, gehuwd met Jan Hendrik Visser te Leiden, Jannetje Katharina Barbara Dangerman, weduwe van Willem Demmers te Nieuw Helvoet, Albertina Dangerman, geh. met Louis Lacroix, werkman te Nieuw Helvoet, en Katharina Barbara Dangerman, geh. met Jan Hendrik Felten, boekhouder te Rotterdam, scheiden de boedel. Deelbaar saldo van de boedel bedraagt f 6453. Onroerend goed: - vijf huizen, schuur, tuin en erven aan de Moriaanseweg te Nieuw Helvoet, kad. C 915, 916, 917, 1687, 1688 en 1689, toegekaveld aan Thomas jr. - een gebouw met schuurtje, erf en tuin aldaar kad. C 1338, toegekaveld aan dochter Jannetje, weduwe Demmers;
- (notaris: Johannes Marinus Korteweg Aard van de akte: servituut Aktedatum: 25/10/1922) 134 Jannetje Katharina Barbara Dangerman, weduwe van Willem Demmers te Nieuw Helvoet, is eigenares van een huis, schuur en tuin te Nieuw Helvoet, kad. C 1338. Aan Jan Klop, koopman aldaar en eigenaar van huis en tuin op nr. C 1868, en alle volgende eigenaren daarvan, verleent zij recht van overpad via een slop en poort (exact omschreven). Waarde van dit servituut gesteld op f 150.

II. E
lisabeth Demmers, geb. Nieuw Helvoet 5-7-1885, onderwijzeres in de handwerken wonend te Hellevoetsluis (1919), lerares aan de modevakschool (1932), overl. Den Haag 29-8-1971 (86 jaar), tr. Nieuw Helvoet 20-6-1912 Jan Klop, geb. 12-4-1888, winkelier, overl. Den Haag 17-5-1970 (82 jaar), zoon van Jannetje Geertruida Klop.
NB
- [http://www.klop.nl/kloppenframeset.htm?kloppen000079.htm]
- (notaris: Johannes van der Knaap Aktedatum: 11/04/1919 Aard van de akte: testament) 31 Deze en volgende akten zijn gepasseerd tov de kandidaat-notaris Johannes Marinus Korteweg ten kantore van Johannes van der Knaap. Testament van Jan Klop, koopman wonend aan de Moeriaanseweg 157 te Nieuw Helvoet, geboren te Hellevoetsluis, 12-4-1888. Universeel erfgename is zijn echtgenote Elisabeth Demmers. In marge aantekening van registratie te Rotterdam op 22-9-1970.
- (notaris: Johannes van der Knaap Aktedatum: 11/04/1919 Aard van de akte: testament) 32 Testament van Elisabeth Demmers, onderwijzeres in de handwerken wonend te Hellevoetsluis, echtgenote van Jan Klop. Haar man is universeel erfgenaam. Aantekening van registratie te Rotterdam op 19-11-1971
- (notaris: Johannes van der Knaap Aard van de akte: hypotheek. Aktedatum: 21/10/1919) 109 Jan Klop, koopman te Nieuw Helvoet, gehuwd met Elisabeth Demmers, verleent aan de Nationale Bankvereniging te Utrecht hypotheek op een winkel- en woonhuis met schuur en erf aan de Moriaanseweg te Nieuw Helvoet, kad. C 1868 en een dubbel huis aldaar kad. C 1838 en 1839. Hij verkrijgt hiervoor een doorlopend krediet van f 12000.
Kinderen:
1. Willy Klop, geb. Nieuw Helvoet 15-9-1913, overl. Den Haag 21-10-2001 (88 jaar), tr. Nieuw Helvoet 29-12-1932 Arris Waasdorp, geb. Noordwijk 23-1-1908, overl. Arnhem 28-3-1994 (86 jaar), zoon van Arris Waasdorp en Engelina van Haaster.

SCHIMMELPENNINGH
- I. Jozua Wilhelmus Antonie Schimmelpenningh, bureaulist aan het Gebouw voor kunsten en wetenschappen (1889), overl. voor 1913, tr. Maria Hendrika Antonisse, geb. 's-Hertogenbosch 28-3-1840, overl. Den Haag 19-1-1918, dochter van Wilhelmus Antonisse (24 in 1840, fuselier 2e batt.) en Hendrika Maria Meesters (werkster in 1840).
Wonende: Den Haag N. Havenstraat 129 (vanaf 1-5-1902), Theresiastraat 65a (vanaf 28-2-1923), zie nieuwe AK.
Kinderen:
1. Francina Antoinetta Wilhelmina Schimmelpenningh, geb. Den Haag 1866 (23 in 1889), tr. Den Haag 20-3-1889 Arend Christiaan Willem Roodenburg, geb. Den Haag 1860 (29 in 1889), adjunct commies bij de Algemene Rekenkamer (1889), zoon van Christiaan Willem Roodenburg en Johanna Maria Francina Weissenbruch.
2. Marcelia Maria Antoinette Schimmelpenningh, geb. Den Haag 6-12-1867, volgt II.
3. Wilhelmina Christiana Louisa Schimmelpenningh, geb. Den Haag 1870 (27 in 1897), tr. Den Haag 30 juni 1897 Louis Casparus Adrianus van de Watering, geb. (28 in 1897).  
4. Antoinette Schimmelpenningh, geb. Den Haag 28-5-1872, overl. Den Haag 16-8-1922.

II. Marcelia Maria Antoinette Schimmelpenningh, geb. Den Haag 6-12-1867, coupeuse, overl. Nunspeet 23-5-1946 (78 jaar).
Wonende: Den Haag Theresiastraat 65a (vanaf 28-2-1923), Adelheidstraat 73 (vanaf 19-12-1933), Badhuisweg 58 (vanaf 28-2-1938).

VAN KREUNINGEN
- I.
Willem van Kreuningen, huisbewaarder (1899), tr. Petronella Wilhelmina Johanna Littooij, huisbewaarster (1899).

IIa.
Willem Jacobus van Kreuningen, geb. Den Haag 23-4-1868, uit Rijswijk 8-6-1916, ingenieur, overl. Apeldoorn 6-7-1944 (76 jaar), tr. (1) Maria Elisabeth Jonker, geb. Apeldoorn 21-9-1879, uit Brussel 29-7-1908, overl. voor 23-5-1928, tr. (2) Delft 23-5-1928 Georgine Frederika Marina van Markenstein, geb. Aardenburg 14-9-1874, uit Delft 23-5-1928, dochter van Adrianus van Markenstein en Corstina Antoinette Jaquet.

IIb. Johan Cornelis van Kreuningen, geb. Den Haag 3-2-1873, kantoorbediende (1899), koopman, overl. Rijswijk 15-10-1949, tr. Den Haag 3-11-1899 Catharina Johanna Slingerland, geb. Rotterdam 29-10-1874, dienstbode (1899), dochter van Franciscus Abraham Slingerland en Maria Francina Romeijn.
Wonende: tot 7-4-1922 te Rijswijk, 8-5-1935 naar Rijswijk (Huis te Hoornkade 14).
Kinderen:
1. Petronella Johanna van Kreuningen, geb. Delft 19-10-1900, tr. 5-6-1929 A. Bolsterlee.
2. Johan Willem van Kreuningen, geb. Hof van Delft 2-4-1903.
3. Willem Pieter van Kreuningen, geb. Hof van Delft 27-2-1905.
4. Alma van Kreuningen, geb. Rijswijk 20-7-1914.

- I. Jacobus Kreuninger, tr. Gerdina Jacoba Hegemans.
II. Jacobus Martinus van Kreuningen (Kreuninger), geb. Delft 5-7-1874, kleermaker, tr. Delft 23-12-1903 Cornelia Catharina Heijnes, geb. Delft 15-4-1878.
Wonende: tot 29-1-1908 te Delft, 20-1-1920 naar Driebergen.

KOOLHAAS
- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
Nummer : 142
Naam : Gerharda Koolhaas
Geboren : 7-7-1879 te Leiden
Woonplaats : Leiden
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1897
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 928

Nummer : 017
Naam : Gerharda Koolhaas
Geboren : 7-7-1879 te Leiden
Woonplaats : Leiden
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1899
Examen nuttig of fraaie handwerken : fraai
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 929

PUTMAN
- I. Jacobus Wilhelmus Putman, tr. Weijmpje van Wijk
II. Alijda Maria Putman, geb. Amersfoort 25-1-1879, modevakschool te Bussum aangesloten bij de Nederl. Modevakbond (1916), tr. Amersfoort 19-05-1903 Florentius Rosenboom, geb. Deil 1871 (32 in 1903), zoon van Lambertus Johannes Rosenboom en Johanna Struijken.
Kinderne:
1. Lambertus Jacobus Maria Rosenboom, geb. Amersfoort 25-2-1904.
2. Wijmpje Johanna Sophia Maria Rosenboom, geb. Amersfoort 8-10-1905.

DE MUNNICK
- Cornelie Mecheline de Munnick, geb. Amoentai (Borneo) 7-9-1872, modevakschool te 's-Gravenhage aangesloten bij de Nederl. Modevakbond (1916), overl. Doetinchem 9-7-1948, tr. Padang 15-8-1893 Adriaan Willem Glazener, geb. Rotterdam 9-5-1857, overl. Den Haag 9-7-1901.
Wonende: Batavia (tot 8 mrt 1901), Schuijtstraat 187, 27-7- 1926 naar Soerabaija.
Kinderen:
1. Henri Anton Glazener, geb. Fort de Kock (Sumatra) 14-8-1894, 1-2-1917 naar Batavia, overl. Lunteren 17-4-1955, tr. 1-2-1917 Maria Unger.
2. Catharina Wilhelmina Diederika Glazener, geb. Fort de Kock (Sumatra) 21-3-1896, 24-11-1919 naar Watergraafsmeer, overl. Ede mei 1976, tr. 20-11-1919 Albert Emil Ernste.
3. Leonard Maurits Glazener, geb. Padang 29-11-1897, 21-1-1915 naar Gouda, 28-9-1916 uit Gouda, 14-9-1917 naar Delft, 5-7-1918 uit Hof van Delft, 1920/1921 naar Noord-Amerika, 12-1-1923 uit Chicago (USA), tr. 6-1-1925.

SIKKES
- Eilke Jacoba Wilhelmina Elisabeth Sikkes, geb. Soerakarta 1-10-1870
, modevakschool te 's-Gravenhage aangesloten bij de Nederl. Modevakbond (1916), tr. Jacob Theodoor Frederik Zeverijn.
Wonende: uit Nijmegen 30-4-1904, (vanaf 8-5-1907) Archemidesstraat 63, (vanaf 16-1-1917) rchemidesstraat 63, (vanaf 17-6-1924) Noordeinde 92, naar Rotterdam 27-4-1916, uit Rotterdam 12-1-1917, naar Rotterdam 27-3-1917, uit de Bilt 3-6-1924, naar Amsterdam 23-3-1928 (Amsteldijk 126boven).
Kinderen:
1. Wilhelmina Engelina Zeverijn, geb. Batavia 15-6-1892, uit Epe 23-9-1914, naar Rotterdam 27-3-1917.
2. Pako Willem Zeverijn, geb. Batavia 1-1-1894, uit Arnhem 28-12-1914.

WERRE
- adresboek Rotterdam 1916:
  Gez. Werre, Mode-Academie, Oostzeedijk 302a
  J. Werre, onderwijzeres maatknippen, Oostzeedijk 302a
  G. Werson, borduuratelier, Spuiwater 12a
- adresboek Rotterdam 1919:  Gez. Werre, modevakschool, Plantageweg 78a
- adresboek Rotterdam 1920:  J. Werre, onderwijzeres maatknippen, Plantageweg 78a
- adresboek Rotterdam 1921:  Gez. Werre, modevakschool, Plantageweg 78a /   J. Werre, onderwijzeres maatknippen, Plantageweg 78a
- adresboek Rotterdam 1929:  J. Werre, onderwijzeres maatknippen, Boez.singel 210a
- adresboek Rotterdam 1939:  Ja. Werre, onderwijzeres i/h maatknippen, Jonk. Fransstraat 74b

KOERT 
I.  Adam Koert, tr. Teuntje Ruis
II. Petronella Christina Koert, geb. Hof van Delft 9-5-1889, tr. Rijswijk 31-7-1912 Hubregt Frederik Hoevenagel, geb. Biervliet (31 in 1912), zoon van Hubregt Hoevenagel en Leijntje Jacoba Michielsen.

VAN LEEUWEN
I. Andreas van Leeuwen, tr. Petronella Luijpen
II. Maria Johanna Alegonda van Leeuwen, geb. Gouda 1889 (21 in 1910), tr. Gouda 27-4-1910 Franciscus Anthonius Imholz, geb. Gouda 1882 (28 in 1910), zoon van Johannes Theodorus Imholz en Elisabeth Straver.

* * 1909-1920 * *

 

Overkoepelende verenigingen voor modevakscholen:
1) Mode-Vakschool-Vereeniging te 's-Gravenhage (goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12-8-1909, No 48)
   --> naam is geworden: Coöperatieve Modevakschoolvereniging u.a.
   --> opgericht door echtpaar Danckaerts-Strijbos (Den Haag)
2) Vereeniging voor Modevakscholen te 's-Gravenhage (goedgek. bij Kon. Besl. van 26-8-1911, No. 45).
(Simplicitas et Aesthetica in Habitu)
   --> website http://www.verenigdemodevakscholen.nl
3) Vereniging Nederlandsche Modevakbond te 's-Gravenhage (goedgek. bij Kon. Besl. van K.B. 25-5-1912 no. 56).
   --> opgericht door Van Geel, Schimmelpenningh, Demmers en Van Markenstein (Dordrecht, Nieuw Helvoet, Delft, Den Haag)
    --> na 1950 (wegens geen nieuwe goedkeuring der statuten) is de naam: Stichting Nederlands Modevak. 

4) Vereniging de Eerste Rotterdamsche Modevakschool (goedgek. bij Kon. Besl. van K.B. 24-7-1915)
5) Haagsche Modevakschool (goedgek. bij Kon. Besl. van K.B. 26-2-1917)
6) Eerste Nederlandsche Vereniging van Modevakscholen (E.N.V.M., Utrecht) (opgericht 1923)
  
--> de examens voor de modevakscholen van E.N.S.A.I.D. worden door deze vereniging georganiseerd;
  
--> 25-jarig bestaan in juli 1948
7) Hollandsch-Indische Modevakschool (goedgek. bij Kon. Besl. van Kon. Besl. 29-5-1934)
    --> directrice E.H. Wiersma-Schaegen (geen filialen)

- Ondergeteekende betuigt aan mej. G. Koolhaas, Hoogeweerd 173, haar hartelijken dank voor de goede opleiding voor het examen in de Nuttigge Handwerken, waardoor zij slaagde en kan haar ten zeerste aanbevelen.
    Mej. G.J. KONINGS, Rembrandtstraat 5a.
[bron: Leidsch Dagblad, 18/02/1907; p. 4/4]

- Knippen zonder passen! Voor Dames en Jongedames, die hun toilet zelf wenschen te vervaardigenm en het KNIPPEN NAAR MAAT van Costumes, Mantels, Blouses, Kinder- en Onderkleeding goed wenschen te leeren en voor teleurstelling gevrijwaard willen zijn, is de
MODE-VAKSCHOOL OUDEGRACHT W.z. 136 tot heden te Utrecht het aangewezen adres
... A. en mej. S. Rickermann..;
[
bron: Utrechts Nieuwsblad (06-01-1912), pag. 4 van 14; en Utrechts Nieuwsblad 4 juni 1912]

- DAMES MODE-ACADEMIE....mej. A.C. Groot, gedipl. leerares, Nobelstraat 29.
[
bron: Utrechts Nieuwsblad (15-02-1912), pag. 7 van 8]

- DAMES MODE-ACADEMIE voorheen Schoolstraat 37bis, thans Nachtegaalstraat 40bis Utrecht....mej. R. HOOGHIEMSTRA, gedipl. leerares.
[
bron: Utrechts Nieuwsblad (11-03-1912), pag. 7 van 8 ]

- De Staatscourant (no 106) bevat de afdrukken der statuten van de volgende vereenigingen: ... Nederlandsche Modevakbond te 's-Gravenhage; Vereeniging van varkenshouders De Opgaande Zon, te Burgh;
[bron: NRC 1912_07_18_1_01]

- De volledige uitslag van de te dezer stede [Dordrecht?] van 23-25 Juli en van 30 Juli-1 Augustus vanwege de Vereeniging Nederlandsche Mode Vakbond afgenomen examens (waarvan wij reeds enkele uitslagen meldden) is als volgt:
Geëxamineerd werd 20 candidaten; geslaagd zijn 17 candidaten. 1 heeft zich teruggetrokken.
Voor diploma A (costumière) slaagden de dames:
J.M. Peskens van Dordrecht;
C.J.Th.W. van Dijk-Sterkenburg, C.J. v.d. Berg, E.J.W.E. Zeverijn-Sikkes, C.C. Ott-Tauzent en J.C. Baumharten, allen van 's Gravenhage;
H.M.S. Nauta van Rijswijk, M. v.d. Hoeven en J. v.d. Hoeven, van Nieuw-Helvoet;
M. Weltevrede, van Brielle;
W. Anderson en A. de Voogd, van Hellevoetsluis;
Voor diploma B (coupeuse) slaagden de dames:
J.M. Peskens, J. Adamse en M. v.d. Graaf, allen van Dordrecht;
J. v.d. Hoeven van Nieuw-Helvoet [Helvoort];
Voor diploma C (leerares) slaagde:
mej. M.C. Melchior van 's Gravenhage; 
[
bron: Dordrechtsche courant, 2-8-1912 (pag. 8)]

- Vereen. voor Modevakscholen te 's Gravenhage. Dezer dagen zijn de examens gehouden van bovengenoemde vereeniging voor costumieren, coupeuse en leererss.
Geslaagd voor costumiere: mej. C. Zuurmond, van Scheveningen,
Voor coupeuse: mej. C.C. Kindt, van s Gravenhage,
en voor leerares: mej. S.A. Pors, van Scheveningen, en H.G. van Brakel, van s Gravenhage.
[
bron: Utrechts Nieuwsblad (03-08-1912), pag. 6 van 12 ]

- Voor het te Dordrecht gehouden examen van den Nederlandsche Mode-vakbond slaagde o.a. mej. M. Weltevreden van hier, voor costumière.
[
bron: Nieuwe Brielsche Courant 4 augustus 1912]

- Dames-naaisters. De stille tijd is dar, om opgeleid te worden tot coupeuse-directrice, Leerares met Diploma. Zooals bekend is daar maar één Vakschool voor in Nederland, die U al het ontbrekende, als knippen, garneeren, afwerken naar de Modeplaten, in een enige weken leeren kan. Vraagt Prospectus gratis aan de 30 jaar bestaande Mode-Academie. 
Dir. Mevr. DE LEEUW-VAN REES, Heerengracht 419, Amsterdam. Januari begint de nieuwe cursus.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 22/12/1912; p. 3/4]

- DORDRECHT, 25 Juli. Heden slaagde voor het examen van costumiere, afgenomen door de Vereeniging Nederlandsche Mode-Vakbond mej. A.J. v.d. Plas, te Giessendam.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 30/07/1914; p. 3/4; Advertentieblad, 31/07/1914; p. 3/6]

- Onze stadgenoote mej. A. Borstlap, slaagde dezer dagen te Dordrecht bij het gehouden examen van de Ned. Modevakbond, voor diploma A, costumière. 
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 30 juli 1914]

- DORDRECHT 2/8. Voor de examens uitgeschreven door de Vereeniging "Nederlandsche Modevak-Bond" gehouden van 26 juli tot 31 juli te 's-Gravenhage zijn o.a. geslaagd voor diploma B coupeuse, de dames: E. Bouwens en P. Piera, beide te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 2-8-1914]

- Onze stadgenoote mej. W.C. v.d. Sluijs, slaagde dezer dagen te Dordrecht bij het gehouden examen van de Ned. Modevakbond, voor diploma A, costumière. 
[bron:  Nieuwe Brielsche Courant 2 augustus 1914]

- De ondergeteekende bericht, dat zij af heden een aanvang nemen in het vervaardigen van Dames- en Kinderkleeding, Gediplomeerd Costumière van den Nederlandschen Modevakbond. Aanbevelend, Mej. W.C. v.d. Sluijs, Wellerondom Brielle
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 6 september 1914]

- MODEVAKSCHOOL voor Dames en Meisjes, Schietbaanlaan 27b.
Aangesloten aan de Vereeniging voor M.V. scholen te 's-Gravenhage. Goedgek. bij Kon. Besl. van 26 Aug. 1911, No. 45.
..... Directrice Mej. S.A. PORS.
[
bron: NRC 1914_09_16_2_03]

- (ingezonden) NIEUW-HELVOET, 18 Oct. Mijnheer de Redacteur!
Gelieve onderstaande s.v.p. op te nemen, bij voorbaat onzen hartelijken dank.
De benarde toestand, waarin de Belgische vluchtelingen verkeeren, is voor de dames, leder der "Dames-modevakbond" aanleiding geweest te trachten, zooveel mogelijk verbetering aan te brengen.
Hun doel is het verzamelen van oude- en nieuwe odner- en bovenkleederen, benevens beddegoed. Voor het nazien en herstellen der kleedignstukken hebben de leden der bond zich kosteloos beschikbaar gesteld.
Ter regeling van de inzameling der giften zijn kaarten rondgestuurd, waarop na eenige dagen door de dames antwoord zal worden gehaald, om dan tevens eventueele giften in ontvangst te nemen.
Voor hetzelfde doel is door de Directrice der modevakschool gevestigd te Nieuw-Helvoet, kosteloos een groote pop beschikbaar gesteld, die, na door de dames te zijn gekleed, zal worden verloot. De prijs per lot zal zijn f 0,25. Fotografien der pop zullen verkrijgbaar zijn à 10 cents.
Vertrouwend op de menschlievendheid van het Nederlandsche volk hopen zij door U flink te wordne gesteund.
Achtend, HET BESTUUR DER DAMES-MODEVAKBOND.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 15 oktober 1914]

- (ingezonden) NIEUW-HELVOET. De vereeniging "Modevakbond" maakt bekend dat de pop is gevallen op no. 272. De pop kan afgehaald worden tegen inruiling van het LOT, voor 15 januari a.s. Ingeval zij op dien datum NIET afgehaald is, wordt zij als eigendom der vereeniging beschouwd. HET BESTUUR.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 15 december 1914]

- Donderdag 17 December a.s., zal de vereeniging MODEVAKBOND, in het gebouw van Mej. de Wed. Pijper, Straatweg Nieuw-Helvoet, de POP verloten. Alle lotenhouders worden verzocht, zooveel mogelijk op te komen. Mr. P. Crucifix, advocaat te Rotterdam, zal het lot der pop trekken. HET BESTUUR. 
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 17 december 1914]

- BRIELLE 28 Juli. Voor het te s Gravenhage gehouden examen voor het diploma costumiere, uitgeschreven door de vereeniging "Nederlandsche Modevak-Bond" zijn geslaagd de dames N. Veenenbos en C.W. v.d. Sluijs alhier.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 29 juli 1915]

- Examens Modevakbond.
Voor de examens uitgeschreven door de Vereeniging Nederlandsche Modevak Bond, gehouden van 26 Juli tot 31 Juli 1915 te 's-Gravenhage, slaagden
voor diploma C. leerares de dames: J. van der Zweep, te Leeuwarden; G. Koolhaas te Leiden; J.M.E. Rutten, te Nijmegen; M. Bevaart en A. v.d. Elst, beiden laatsten te Den Haag. Een candidaat trok zich terug en een werd afgewezen.
Voor diploma B coupeuse, de dames: C.A. Zeelenberg, te Delft; M. Theunisse, te Hoek van Holland; J.S.M. Nieuwland, te Haarlem; P. Piera en E. Bouwens, beiden laatsten in Dordrecht; W.C. v.d. Sluys, te Brielle; M. Kamermans, I.A. Stroband, C.R. Molenaar Damwijk, deze laatsten te Den haag. 1 candidaat heeft zich teruggetrokken en 1 werd afgewezen.
Voor diploma A, costumiere, 1 candidaat afgewezen.
[bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 03/08/1915; p. 3/4]

- Voor het te s Gravenhage gehouden examen voor het diploma coupeuse, uitgeschreven door de vereeniging "Nederlandsche Modevak-Bond" is geslaagd mejuffrouw C.W. v.d. Sluijs.
[bron:  Nieuwe Brielsche Courant 5 augustus 1915]

- Maatknippen en Kostuumnaaien.
Vereeniging Nederlandsche Mode-Vakbond. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 1912.
Aangesloten School waar opgeleid kan worden voor de examens voor: Costumiere (A), Coupeuse (B), Leerares (C) en Cursus- en privaatlessen.
Aanvang van dne Cursus begin September a.s. G. KOOLHAAS, Nieuwe Rijn 53.
[bron: Leidsch Dagblad, 19/08/1915; p. 4/6]

- OPLEIDING voor de Examens van den Ned. Mode-Vakbond als Costumiere, Coupeuse en Leerares. Begin van den nieuwen Cursus 15 Sept.
Conditien billijk. Cursussen voor eerstbeginnenden en meergevorderden.
J.M.E. RUTTEN - Graafschestraat 53.
Gedipl. Leerares van den Ned. Mode-Vakbond.
[bron: De Gelderlander 29 augustus 1915]

- BORDUURCURSUS (Orion, Duitsch, Ventiaansch, Perzisch en Spaansch borduurwerk).. hotel DE NYMPH te Brielle.... Helena J.V.O. KELDER, Leerares Kunstnaaldwerk, Beukelsdijk 53b Rotterdam.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 29 augustus 1915]

- MODE-ACADEMIE. Oostzeedijk 302a, J. WERRE, Opgericht 1906.
Aangesloten Nederlandsche Mode Vakbond, 's-Gravenhage. Goedgek. Kon. Besluit.
Opleiding: Coupeuse, Costumiere, Leerares. Ook Cursussen voor Dames en meisjes, die voor eigen gebruik wenschen te leeren. Knippatronen op maat verkrijgbaar.
[bron: Rotterdamsch nieuwsblad 14-09-1915]

- KNIP- EN NAAISCHOOL v.d. Ned. Mode-Vakbond.
Onderricht in het knippen en naaien van Blouses, Japonnen en Mantels, Jongens-Bovenkleeding en Dames-, Heeren- en Kinderonderkleeding.
J.M.E. Rutten, Gedipl. Leerares v.d. Nederl. Mode-Vakbond.
Graafschestraat 53.
[bron: De Gelderlander 19 en 26 september, 10, 17 en 31 oktober 1915]

- Aanvang Nieuwen Cursus 3 Januari. Mode Academie - Opgericht 1905 - Oostzeedijk 302a.
Aangesl. b/d Ned. Mode Vakbond - Goedgek. bij Kon. Besluit.
OPLEIDING Coupeuse/Costumière/Leerares. Cursus in Maatknippen van Costumes en Lingerieën. 
Vervaardiging van Robes en Manteaux - Chique Coupe. Vele dankbetuigingen ter inzage.
   GEZ. WERRE, Gedipl. Leer.
[bron: NRC 1915_12_12_0_12 ]

- Maatknippen en Kostuumnaaien. Vereeniging Nederl. Modevakbond
Opleiding voor Costumiere, Coupeuse en leerares
Alsmede voor eigen gebruik, G. KOOLHAAS, Nieuwe Rijn 53.
[bron: Leidsch Dagblad, 01/05/1916; p. 4/6]

-
Alleen onderstaande scholen zijn van de vereeniging Nederlandsche Mode-vakbond, (goedgek. bij Kon. Besluit van 25 Mei 1912 [er staat 1911] No. 56)
Aangesloten scholen, waar opgeleid kan worden voor examens voor Costumière (A), Coupeuse (B), Leerares (C).

Nieuw-Helvoet, afdeeling Voorne en PUTTEN, E. KLOP-DEMMERS.
Dordrecht, Voorstraat 148, Mejuffrouw D. VAN GEEL.
Den Haag, Nieuwe Havenstraat 129, Mej. M.M.A. SCHIMMELPENNINGH.
Den Haag, 2e Schuijtstraat 187, Mevr. C. GLAZENER-DE MUNNICK.
Den Haag, Archimedesstraat 63, Mevrouw E. ZEVEREIJN-SIKKES.
Den Haag, van. Slingelandstraat 148, Mevrouw M. MELCHIOR.
Bussum, Nieuwe Hilversumsche weg 25, Mevrouw A.M. ROSENBOOM-PUTMAN.
Delft, Havenstraat 11, Mejuffrouw G. v. MARKENSTEIN.
Delft, Hugo de Grootstraat 19, Mejuffrouw M.E. BUESINK.
Haarlem, Zijlweg 100, Mevrouw C.J.E. v.d. BERG.
Rotterdam, Oostzeedijk 302 A, Dames WERRE.
Leiden, Nieuwe Rijn 53, Mejuffrouw G. KOOLHAAS.
Nijmegen, Graafsche straat 53, Mejuffrouw J.M.E. RUTTEN.

Inlichtingen omtrent den Bond en de examens bij de Secretaresse Mejuffrouw M. SCHIMMELPENNINGH, Nieuwe Havenstraat 129 te 's-Gravenhage.
Inlichtingen omtrent het onderwijs, der examens aan alle hoofden der aangesloten scholen.
De examens worden elk jaar in de Paaschvacantie en in de tweede helft van de maand Juli gehouden
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 18 en 21 mei 1916]

- Bij het examen, uitgeschreven, door de Vereeniging Nederl. Modevak-Bond gehouden te's-Gravenhage van 24-29 Juli, slaagden voor Costumiere A de dames Louise van Gestel en Maartje van den Heuvel, beiden alhier [=Dordrecht].
[bron: Dordrechtsche courant, 2-08-1916]

- (SASSENHEIM) In Den Haag is geslaagd mej. M.P. SLUIS, alhier, voor de diploma's costumiere, coupeuse en leerares van den Ned. Mode-Vakbond.
[
bron: Leidsch Dagblad, 07/08/1916; p. 2/44]

- Giessendam. Bij het examen, uitgeschreven door de Vereeniging Nederl. Modevak-Bond, gehouden te 's Gravenhage van 31 juli-5 augustus, slaagde voor coupeuse, mej. A.J. v.d. Plas alhier.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 10/08/1916; p. 2/44; Advertentieblad, 11/08/1916; p. 2/6]

- (Voorschoten) Te 's-Gravenhage is geslaagd voor het examen coupeuse afgenomen door den Ned. Modevakbond, mej. N. v.d. Ende alhier.
[bron: Leidsch Dagblad, 03/08/1917; p. 2/6]

- (Leiderdorp) Mej. M.P. van Oosterom, alhier, behaalde bij het examen vanwege den Nederlandschen Modevakbond te 's-Gravenhage het diploma voor coupeuse.
[
bron: Leidsch Dagblad, 03/08/1917; p. 2/6]

- Bij het te Rotterdam van wege de Vereeniging tot Bevordering van Mode-vakonderwijs afgenomen examen, is geslaagd voor coupeuse (B) mej. A. v. Gent, alhier.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 5 augustus 1917]

- ADR. GODEFROY
Gedipl. Ned. Mode-Vakbond.
Gedipl. Mode-Academie Wohrijzek...... Breestraat 65.
[bron: Leidsch Dagblad, 01/09/1917; p. 11/12]

- Aan de vakschool voor Costumiere voor eigen gebruik of Coupeuse te Nieuw-Helvoet, bestaat vanaf 1 October a.s. weer gelegenheid in het volgen der Cursus van leerlingen, van af 13 jaar.
Inlichtingen des Woensdag bij de Directriese E. KLOP-DEMMERS, Leerares van de Ned. Modevakbond, afd. Voorne en Putten.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 9 september 1917]

- Aan de vakschool voor Costumierenaaister voor eigen gebruik of Coupeuse te Nieuw-Helvoet, bestaat vanaf 1 October a.s. weer gelegenheid in het volgen der Cursus van leerlingen van af 13 jaar.
Inlichtingen des Woensdags bij de Directrice E. KLOP-DEMMERS, Leerares van de Ned. Modevakbond, afd. Voorne en Putten.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 13 september 1917]

- Maatknippen, ALPHEN a/d RIJN en Omstreken.
Dames en meisjes, wenscht gij volledig onderwijs in maatknippen? Daarvoor bestaat gelegenheid door het volgen van den CURSUS welke gegeven wordt in het knippen van costumes, mantelcostumes, meisjes- en jongenskleeding, met medebrenging van eigen werk. LESGELD f 4 per maand.
Brieven worden ingewacht aan het Bureau van dit blad onder No 8491.
      M. IMHOLZ, Gediplomeerd Coupeuse, Diploma Nederl. Modevakbond.
[
bron: De Rijnbode, 30/01/1918; p. 4/4]

- EXAMEN NEDERLANDSCHE MODEVAKBOND.
Het BESTUUR geeft kennis, dat de voorjaarsexamens zullen plaats hebben in APRIL.
Aanmelding hiervoor, met overlegging eener geboorteakte vóór 1 MAART aan ondergeteekende, die bereid is aan belanghebbenden andere inlichtingen te geven.
    C. GLAZENER, 2de Schuijtstraat 187, 's Gravenhage. 
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 14 en 21 febr 1918]

- EXAMENS. Nederlandsche Mode-Vakbond.
Het bestuur heeft kennis dat de voorjaars-examens zullen plaats vinden in April. Aanmeldingen hiervoor met overlegging eener geboorteakte vóór 1 Maart aan ondergeteekende, die bereid is aan belanghebbenden nadere inlichtingen te geven.
     C. GLAZENER, Secretaresse, 2e Schutistraat 187, 's-GRAVENHAGE.
[bron: Dordrechtsche courant 16-2-1918]

- Nederlandsche Mode Vakbond, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, Afdeeling ZUID-HOLLAND.
Maakt bekend dat nieuwe leerlingen boven 14 jaar welke volledig onderricht in
knippen en naaien willen leeren, zich aan kunnen melden voor 1 Sept. aan de vakschool te Nieuw-Helvoet, Directrice E. KLOP-DEMMERS.
De prijzen zijn voor bovengenoemde cursus vak A costume 40 gld. met inbegrip van boeken en papier. Bij geschiktheid aan het einde der cursus kan men ook deelnemen aan het examen wat in April in Den Haag zal gehouden worden aan bovengenoemde bond.
Inlichtingen wenden men zich tot de Directrice.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 18 augustus 1918]

- Haagsche Modevakschool (Afd. Leiden) goedgekeurd 26 Febr 1917 (mevr. M.A. de Rooij-de Nie school overgedaan aan mej. H. Hoogeveen)
[
bron: Leidsch Dagblad, 14/06/1919; p. 4/8]

- Hiermede betuigen ondergeteekende haren hartelijken dank aan Mej. D. VAN GEEL, te Dordrecht
voor de degelijke opleiding, waardoor zij mochten slagen voor diploma A Costumière van Vereen. Nederl. Mode Vakbond.
M. VAN DELFT, Sliedrecht
E.J. MAASKANT, H.I. Ambacht
D. PRINS, Slikkerveer
J.M. KLOOTWIJK, Numansdorp
[bron: Dordrechtsche courant, 29-7-1919]

- Bij de examens, te 's-Gravenhage afgenomen door drn Ned. Mode-Vakbond, zijn geslaagd voor leerares de dames N. van den Ende en Ch. van Weeren en voor coupeuse mej. E. Bronsdijk.
[bron: Leidsch Dagblad, 06/08/1918; p. 1/4]

- De Dirctrice der N.M.V.B., afd Zuid-Holland, maakt bekend dat
Nieuwe Leerlingen zich kunnen aanmelden voor 1 Sept., leeftijd boven 13 jaar, en dat er een cursus geopend wordt voor dames welke wel naaien doch niet knippen kunnen. Prospectus en inlichtingen op aanvraag te bekomen.
Dames, welke examen wenschen te doen in April 1920, moeten zich voor 1 Sept. opgeven.
Op 't examen in Juli ll slaagden alle leerlingen der school. De Borduurcursus wordt vervolgd eerste Donderdag in September van 4-5 uur; voor de oud-leerlingen welke aan deze cursus hebben deelgenomen.
De Directrice voornoemd, E. KLOP-DEMMERS, Nieuw-Helvoet.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 15 augustus 1919]

- Ver. Ned. Mode-Vakbond.
Half September aanvang van den nieuwen Avond-knipcursus.
J.M.E. RUTTEN, Graafschestraat 53.
Gedipl. Leerares van den Ned. Mode-Vakbond.
[bron: De Gelderlander 6 september 1919]

- (Dordrecht 3 aug.) Coupeuses en Costumiere.
Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van wege den Ned. Mode-Vakbond slaagden voor coupeuse de dames: M. van DELFT te Sliedrecht en E.L. MAASKANT te H.I. Ambacht; voor costumiere mej. F.P.C. de MEER, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 3-8-1920]

- Bij de gehouden examens van den Ned. Mode-Vakbond te 's-Gravenhage is geslaagd voor leerares mej. E. Bronsdijk, alhier.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 03/08/1920; p. 3/4]

- Vereeniging Nederl. Mode-Vakbond.
Opleiding voor de Examens als Costumière, Coupeuse en Leerares.
Begin September aanvang v.d. Avond-Knipcursus. Knippatronen op maat verkrijgbaar.
J.M.E. RUTTEN, Graafschestraat 53.
[bron: De Gelderlander 26 augustus 1920]

- De Directrice van de N.M.V.B. te Nieuw-Helvoet maakt bekend, dat met September weer gelegenheid is om nieuwe LEERLINGEN toe te laten op de school. Inlichtingen geeft gaarne de Directrice E. KLOP-DEMMERS, Moriaanscheweg.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 31 augustus en 3 september 1920]

* * 1921-1930 * *

- De Directrice der Modevakschool te Nieuw-Helvoet geeft ter kennis dat er 18 Januari a.s. weer nieuwe leerlingen geplaatst kunnen worden ter opleiding costumiere, coupeuse en knippen en naaien voor eigen gebruik, zoowel onder- als bovenkleeding, leertijd 6 maanden.
Inlichtingen geeft gaarne de Directrice E. KLOP-DEMMERS.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 19 januari 1921]

- Examen Mode-Vakbond.
Geslaagd voor de examens van den Ned. Mode-Vakbond voor dipolma A (costumiere) de dames J.Martens, Herveld en A. Nas, Nijmegen; voor diploma B (coupeuse) M. Hendriks, Nijmegen. Allen leerlingen van mej. J.M.E. Rutten.
[bron: De Gelderlander 5-4-1921]

- COUPEUSE in het bezit dipl. Ned. Mode Vakbond, zoekt plaatsing in een flinke Zaak. Goede getuigschriften staan ten dienste. Brieven met opgaaf van salaris aan Mej. M. KAMMINGA, te Lemmer.
[bron: NRC 1921-04-13-2-14 ]

- De Directrice der N.M.V. school te Nieuw-Helvoet maakt bekend, dat de school 1e Dinsdag in September zal beginnen. Nieuwe leerlingen kunnne zich vor dien tijd aanmelden.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Directrice E. KLOP-DEMMERS.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 27 augustus 1921]

- Knip- en Naailessen. Knippatronen op maat verkrijgbaar.
W. HENDRIKS, Gedipl. Nederl. Mode-Vakbond. DE RUIJTERSTRAAT 47.
[bron: De Gelderlander 27 augustus 1921]

- KNIPCURSUS. Half November aanvang van een Cursus in het maatnemen en knippen van costumes. Ann. van leerlingen liefst van 7 tot 9 uur n.m. Ook knippatronen op maat verkrijgbaar volgens elke modeplaat.
C.L. v. HAALEN, Gedipl. Coupeuse Ned. Mode-Vakbond. Smidstraat 8 - Nijmegen.
[bron: De Gelderlander 22 oktober 1921]

- Ondergeteekende heeft les in het knippen en naaien van alle dames en kinderkleeding. Opleiding Costumiere, Coupeuse en Leerares van den Nederlandschen Modebond. Inlichtingen: Weerd L 24 J. v.d. ZWEEP. Gedl. Leer. van den N.M.V.D(B).
[bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1922]

- Bekendmaking MODE-VAKSCHOOL HENDRIKSE-KNAPEN
Heerenweg 44 - Utrecht, wordt 1 October verplaatst naar Tolsteegsingel O.Z. 54, Tramhalte Lijn I en III
Schriftelijke Opleiding voor Coupeuse met diploma.
Schriftelijke Opleiding voor Leerares examen 1923. Vraagt prospectus.
[bron: Het Centrum 1922-09-28-04 ]

- Mode-vakschool. M. Hendrikse-Knapen, Tolsteegsingel 54, Utrecht.
Dames! Verspilt geen tijd met teekenen of reekenen, maar leert volgens onze methode het knippen en vervaardigen van alle boven- en onderkleeding. De heele cursus kost f 17.50 met inbegrip van boek en apparaten. In 6 termijnen te betalen. Ieder kan leeren tot zij voldoende kennis heeft. Naiasters à f 0,25 per les. Verder alle patronen op maat verkrijgbaar.
[bron: Utrechts Nieuwsblad (28-10-1922), pag. 4 van 10]

BIBLIOGRAFIE
Praktische handleiding opleiding Coupeuse - M. Hendrikse-Knapen (1e druk, Utrecht, E.N.S.A.I.D., s.d. [circa], 1920)
Moderne Sierkunst Kunst-nijverheid + Ons Patronenboek - M. Hendrikse-Knapen/J.H.H. Hendrikse (7e druk, Utrecht, E.N.S.A.I.D., s.d. [circa], 1925
Leerboek voor de vervaardiging van Lingerie- en Bébékleeding alsmede Reform- en Indische Kleeding ten dienste van Vakscholen en Huishoudelijk gebruik - M. Hendrikse-Knapen (ed.) (3de herziene druk, Utrecht, Mode-Vakscholen E.N.S.A.I.D., s.d. [circa], 1925)
Leerboek Moderne Sierkunst - M. Hendrikse-Knapen (Utrecht, Kunstnijverheids Instituut E.N.S.A.I.D., s.d. [circa], 1931)
Practische Handleiding tot het maatnemen, knippen en vervaardigen van alle voorkomende Dames-, Kinder- en Jongenskleeding - M. Hendrikse-Knapen (ed.) (17e herziene druk, Utrecht, Mode-Vakschool/E.N.S.A.I.D.[circa], 1939)
GENEALOGIE
I. Pieter Knapen, tr. Maria Timmermans

II. Johannes Knapen, geb. Oosterhout, tr. Oosterhout 11-05-1865 Wilhelmina van Loon, geb. Oosterhout, dochter van Pieter van Loon en Elisabeth van Dongen.
Kinderen:
1. Petrus Knapen, geb. Oosterhout, tr. Waspik 13-05-1897 Anna Catharina van Riel, geb. Waspik, dochter van Johannes van Riel en Adriana Dingemans.
2. Laurijs Knapen, geb. Oosterhout 1881 (25 in 1906), tr.  Utrecht 01-08-1906 Maria van Aken, geb. Tiel 1878 (24 in 1906), dochter van Marinus Johannes van Aken en Maria van Oijen.
3. Maria Knapen, geb. Oosterhout 1877 (34 in 1911), volgt III.

III. Maria Knapen, geb. Oosterhout 1877 (34 in 1911), directrice van een modevakschool te Utrecht (opgericht 1912/1913), vanaf 1923 onder de naam E.N.S.A.I.D. (Eerste Nederlandsche SnelapparatenIndustrie DUIF) of Eerste Ned. R.K. Modevakschool (systeem/methode Snelapparaten), tr. Utrecht 31-5-1911 Johannes Gerardus Hendrikse, geb. Alkema 1876, overl. Utrecht 10-5-1923 (47 jaar), zoon van Johannes Hendrikse en Elisabeth Kooiman.
NB.
- (1929) 1 oktober 1929 opening tiende E.N.S.A.I.D. modevakschool te Utrecht (de 439e in Nederland)
- (1930) 455 scholen [De Bel, 03/10/1930]
- (1932) ..... in een tiental jaren met haar staf van leeraressen op 480 scholen het knippen, naaien en stofversieren naar deze methode odnerwezen wordt terwijl bovendien steeds duizenden cursisten de radio- en schriftelijke cursussen volgen..... [Leidsche Courant 27/02/1932]
- (1933) INSTITUUT E.N.S.A.I.D OPENING 505e school op donderdag 4 mei te Rotterdam, Schiedamscheweg 103a (Maison Truus)..... 16 scholen te Utrecht, en ook in Indie en Belgie.... [Nieuwe Leidsche Courant 2/5/1933]
- (1935) INSTITUUT E.N.S.A.I.D OPENING 597e school te Den Haag [Vaderland 1935_03_02]
- (1935) INSTITUUT E.N.S.A.I.D OPENING 613e school op woensdag en donderdag 4 en 5 september te Katwijk aan Zee, Varkevisserstraat 60.... [Nieuwe Leidsche Courant 2/9/1935]
- (1936) 643e school te Bussum [De Bel, 04/09/1936]
- (1939) INSTITUUT E.N.S.A.I.D opening 706 ENSAID Modevak- en kunstnijverheidsschool, Leiden Utrechtscheveer 12a.... [Leidsche Courant, 20/3/1939]
- (1948) 35-jarig jubileum (1913-1948) E.N.S.A.I.D. INSTITUUT (Fa. Hendrikse-Knapen), 25 jaar secretariaat van de 1e Ned. Modevakschool Veren. (1923-1948), Bond van Directrices en Leraressen bij het Kunstnijverheids- en Modevakonderwijs.....ruim 900 Modevak- en Kunstnijverheidsscholen.... [Leidsch Dagblad 10/7/1948]
- (1951) meer dan 1000 scholen (Fa. Hendrikse-Knapen)[Nieuwe Leidsche Courant 8/9/1951]
Kinderen:
1. Johan Hendrikse, geb. Utrecht 28-3-1912, volgt IV.

IV. Johan Hendrikse, geb. Utrecht 28-3-1912, tr. NN.
Kinderen:
1. R. Hendrikse, geb. 1930/1940, volgt V.

V. R. Hendrikse, geb. 1930/1940, directrice modevakscholen E.N.S.A.I.D. (opgericht in 1912), tr. NN van Dorst.

(Centrum 12-5-1923)

- MODE-VAKSCHOOL. M. HENDRIKSE-KNAPEN, Tolsteegsingel 54, Utrecht
.... Deze lessen worden ook gegeven:
Mej. Godefrooy, Kwartelstraat 41 bis
Mej. Vriedeman-Wigman, Amsterd.straatweg 420
Mej. Spiekman, Riouwstraat 10.
Alle gediplomeerde coupeuse van deze vakschool. M. HENDRIKSE-KNAPEN, DIRECTRICE.
[bron:  Het Centrum 1922-11-21-04 ]

- Onze stadgenoote mej. MARIE MATLA slaagde te 's-Gravenhage voor het examen als coupeuse, directrice en leerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 02/02/1923; p. 3/8]

- ZOETERWOUDE - Voor het examen, afgenomen door de Nederlandschen Modevakbond te 's-Gravenhage, is geslaagd voor coupeuse mej. C. Olsthoorn, alhier.
[
bron: Leidsch Dagblad, 11/04/1923; p. 6/8]

- Ondergeteekende betuigt hartelijk dank aan Mevr. M. HENDRIKSE-KNAPEN voor het ontvangen diploma maatknippen (systeem snel-appraten).
  J. VINK, Arkel 14 Sept 1923.
[bron:  Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 14/09/1923; p. 2/6 ]

- KNIPCURSUS volgens een snelmethode, uitgaande van de Mode-vakschool onder toezicht van mevrouw HENDRIKSE-KNAPE te Utrecht Te Leusden in de Mof, op Donderdag 27 September van 2-5 uur. Nadere inlichtingen worden daar gaarne verstrekt. Aanbevelend, MEJ. J. VAN DEN BRANDHOF, ged. coupeuse.
[bron: De Holevoet, 21/09/1923; p. 3/4]

- Mode-Vakschool VAN DER ZWEEP
Opleiding voor Costumiere, Coupeuse en Leerares van den Nederlandschen Modebond. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 1912.
.... Leeuwarden Weerd 24
[bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1923]

- VERHUISD: G. KOOLHAAS, Onderwijzeres in Nuttige en Fraaie Handwerken, Maatknippen en Costuumnaaien van NIEUWE RIJN 53 naar Vreewijkstraat 7.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 15/03/1924; p. 3/8]

- Kon. Goedgek. 24 Juli 1915 Vereeninging de Eerste Rotterdamsche Modevakschool
[bron: NRC 1924-05-12-2-07 ]

- MODE-VAKSCHOLEN E.N.S.A.I.D.  (Eerste Nederlandsche Snelapparatenindustrie "Dame met de Duif")
Directtrice: Mevr. HENDRIKSE-KNAPEN te Utrecht
Presidente der eerste Nederl. R.K. Modevak-School, Tolsteegsingel O.Z. 54
Thuis Knippen en Naaien leeren kan elke dame en meisje zonder reekenen of teekenen door ons boek à f 1,60 met meer dan 100 modellen en grondig naai-onderricht ......
[bron:  Het Centrum 1924-06-14-04 ]

- NIEUW-HELVOET
De Directrice der N.M. VAKSCHOOL te Nieuw-Helvoet goedgekeurd bij Koninklijk, maakt bekend:
dat de school 1 SEPTEMBER zal beginnen DE VOORBEREIDINGSCURSUS;
't vervaardigen, leeren teekenen, knippen en naaien van alle kinder- onder en bovenkleeding en handwerken. Lesgeld f 3 per maand;
dat 2 SEPTEMBER zal beginnen de Cursus COSTUUMTEEKENEN, KNIPPEN en NAAIEN van dames-onder en bovenkleeding, als: mantelcostuums, mantels en japonnen.
Voor deze Cursus is EEN NIEUWE SCHOOLGELDREGELING getroffen per maand zoodat een ieder er van gebruik kan maken.
OUDLEERLINGEN welek Zomer 1925 examen willen doen voor Costumiere of Coupeuse moeten zich voor 10 SEPTEMBER aanmelden.
Inlichtingen geeft gaarne de Directrice der School, E. KLOP-DEMMERS.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 22 augustus 1924]

- Mode-Vakschool
voor Dames en Jonge Meisjes. Gevestigd sinds 1910 te Nieuw-Helvoet. Aangesloten school v.d Nederlandsche Mode-Vakbond Koninklijk goedgekeurd.
Inschrijving van nieuwe Leerlingen.
Jonge Meisjes welke de school verlaten kunnen worden ingeschreven voor Costuum en Linnenrie klasse, lesgeld per maand f 3. Opleidingsschool voor examens. Tevens lessen voor eigen gebruik. Inlichtingen verstrekt gaarne
de Directrice E. KLOP-DEMMERS.
[
bron: Nieuwe Brielsche Courant 27 maart en 3, 10, 17 en 24 april, 1, 8 , 15 en 22 mei 1925]

- Het diploma maatknippen, methode snel-apparaten, van de Eerste Ned. R.K. Modevakschool te Utrecht, werd behaald door de dames: M. Fakkel, C. v.d. Hoofd, S. Lut, D. Jansen en M. v.d. Reijden. Leerares: Mevr. Kouw-de Rooze alhier. 
[Leidsche Courant, 07/09/1925; p. 7/8 ]

- MODE- VAKSCHOOL
Maatknippen - Costuumnaaien - Cursus - Privaatlessen. Knippatronen naar maat.
Mej. J. WERRE, Boezemsingel 210.
[
bron: NRC 1925-12-07-2-16]

- Naaien en Knippen.
Mej. J.H. DOELAND, Hovenierstraat D 386, Gediplomeerd Costumière van den Ned. Modevakbond,
beveelt zich beleefd aan voor het geven van grondig onderricht in bovengenoemde vakken, zoowel voor boven- als onderkleeding.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 05/02/1926; p. 2/8]

- Geslaagd te 's Gravenhage voor het examen van de Nederlandsche Modevakschool voor coupeuse: mej. J. de Pijper en mej. P. Bakker alhier en voor costumière mej. Stalenburg van Brielle en mej. Jansen van Zwartewaal, allen leerlingen van de modevakschool te Nieuw-Helvoet, directrice mevr. Klop-Demmers.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 27 juli 1926]

- Het BESTUUR der Nederlandsche Modevakbond maakt bekend dat de examens in 1927 voor Costumiere, Coupeuse en Leerares gehouden zullen worden van 19 tot 24 Juli te 's-Gravenhage. Zij die aan een dezer examens wenschen deel te enmen, moeten voor district Voorne en Putten hun opleiding genoten hebben aan de school te Nieuw-Helvoet.
Leerlingen, die voor huishoudelijk gebruik wenschen te leeren knippen en naaien, begint de cursus 7 September. Aanmelding dagelijks. Inlichtingen en prospectus gratis verkrijgbaar. De Directrice der school, E. KLOP-DEMMERS.
[
bron: Nieuwe Brielsche Courant 16 en 30 juli en 6 augustus 1926]

- Voor het gehouden examen vanwege de Vereniging v.d. Ned. Mode-Vakbond te 's-Gravenhage, slaagde voor coupeuse, diploma B, mej. J.H. Doeland alhier.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 28/07/1926; p. 2/4]

- P.C. v.d. MEER-Visser
Gedipl. Coupeuse bij de Ned. Mode Vakbond, Kerkplein Oostvoorne.
Aanvang der Lessen 4 Januari 1927, voor meisjes welke de school verlaten en ouderen.
Zeer billijke condities. Inlichtingen worden gaarne verstrekt.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 28 december 1926]

- DEN HAAG. De volgende dames behaalden het diploma coupeuse-leerares voor de Ned. Vakschoolvereeniging:
Mej. Maathuis, Wenzel, M.J. Lierop, C. Stevens, M. Servaas, M. Schrijven, J. van Rooy, A. Dielis, H.A. Lachmann, G. van Mazijk, C.C. v.d. Horst, A. Seymour, J.H. Vermeulen, M.J. Gercema, M. de Veld, mevr. Meerseman, Rolst, R. v.d. Zalm, J. Knapen, J. Dalmen, S.C. van Dijk, J. Roos, v.d. Berg.
[bron: Het Centrum 1927-07-25-06]

- OUDENHOORN, 25 Juli. Mej. A. de Kramer, leerlinge van Mevr. Klop-Demmers slaagde Zaterdag te 's-Gravenhage voor het examen van costumiere van de vereeniging Nederlandsche Mode Vakbond.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 26 juli 1927]

- NIEUW-HELVOET, 29 Juli. Op 't examen gehouden van 18 tot 23 juli l.l., behaalden onderstaande dames hun diploma costumière:
Mej. A. v.d. Hoek, Nieuwenhoorn
Mej. N. v. Haringsveld, Nieuw-Helvoet
Mej. A. Hoogkamer, Nieuw-Helvoet
Mej. A. de Kramer, Oudenhoorn, allen leerlingen der modevakschool te Nieuw-Helvoet.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 29 juli 1927]

- Mej. J.H. de Nooij alhier, behaalde op het in Den Haag gehouden examen door de Vereniging Nederlandsche Mode-Vakbond het diploma coupeuse.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 30/07/1927; p. 2/4]

- NIEUWENHOORN, 28 Juli. Mej. A. van Hoek, leerlinge van Mevr. Klop-Demmers slaagde Zaterdag te 's-Gravenhage voor het examen van costumiere van de vereeniging Nederlandsche Mode Vakbond.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 2 augustus 1927]

- Mej. J.H. de Nooij alhier slaagde vorige week te 's-Gravenhage voor het examen leerares costuumnaaien van den Ned. Modevakbond.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 27/07/1928; p. 3/10]

- NIEUW-HELVOET, 27 Juli. Op het laatstleden van 16 tot 21 Juli gehouden examen te 's Gravenhage van de Nederlandsche Modevakbond slaagde voor Costumière: de dames v.d. Hoven te Zuidland, de Winter te Oudenhoorn en J. Berne te Nieuwenhoorn, allen leerlingen van de opleidingsschool alhier, waarvan Mevr. F. Klop-Demmers directrice is. Mej. J. Benne werd reeds benoemd aan de afdeeling kleeding van een ziekenhuis te Loosduinen. We feliciteren directrice en leerlingen van harte met het behaalde succes en wenschen hen het best toe.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 27 juli 1928]

- MODEVAK- EN HANDWERKSCHOOL, Eind 108 - Gorinchem.
Opleiding voor costumiere, coupeuse en leerares, 4 Sept. begin van den CURSUS voor de examens, die in 1929 zullen wordne afgenomen.
Ook gelegenheid om voor eigen gebruik alle voorkomende ONDER- EN BOVENKLEEDING te leeren vervaardigen.
Vraagt inlichtingen bij de directrice J.H. DE NOOIJ, gediplomeerd leerares van den Koninkl. goedgekeurden Modevakbond te 's Gravenhage.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 17/08/1928; p. 2/8]

- De Directrice der N.M.V. School, te Nieuw Helvoet opgericht 1910, maakt bekend dat meisjes die met Mei de school verlaten kunnen worden geplaatst op den Voorbereidingscursus tot en met 15-jarige leeftijd.
Leerlingen boven dien leeftijd kunnen zich aanmelden welke in 6 maanden tijd zelfstandig hun eigen kleeren willen leeren maken, doch zij die voor naaister willen worden opgeleid kunnen met een nieuwe cursus in ene jaar zich bekwamen tot Diploma-costumière.
Aanelding tot en met 9 April.
Inlichtingen verstrekt gaarne de Directrice der School Mevr. E. Klop-Demmers.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 29 maart 1929]

- Nieuw Helvoet. Op het examen te 's Gravenhage gehouden van 19 tot 24 Augustus slaagden onderstaande dames voor costumeeren:
Mej. N. Borst te Hellevoetsluis, mej. L. Meijer te Nieuw-Helvoet en voor coupeuse mej. v.d. Hoven te Zuidland. Deze dames waren leerlingen van de opleidingsschool te Nieuw-Helvoet, waarvan directrice mevr. E. Klop-Demmers.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 6 september 1929]

- Opening Mode-Vakschool E.N.S.A.I.D. 10de te Utrecht, 439ste in Nederland.
Dinsdag 1 October Ferdinand Bolstraat 43 hoek Joh. Vermeerstraat....;
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 30/9/1929; p. 4/12]

- Op het in de Paaschweek te houden examen van de Kon. goedgekeurde Ned. Mode-Vakbond te 's-Gravenhage, werd mej. J.H. de Nooij, directrice der Modevakschool alhier, uitgenoodigd zitting te nemen in de examen-commissie. 
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 18/4/1930; p. 3/14]

- GESLAAGD. Onze stadgenoote mej. A. de Waard slaagde te 's-Gravenhage voor het diploma C (leerares costuumvak) van den Ned. Modevakbond.
[bron: Dordrechtsche courant 6-5-1930]

- Bij het vorige week te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagde mej. A. van WINGERDEN alhier voor het diploma Coupeuse. Ze ontving haar opleiding aan de Modevakschool, Eind 17, dir. J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken) 9/5/1930; p. 3/12]

- De dames L. van Herp en P. Visser van Werkendam en onze stadgenoote mej. C. Spronk allen leerlingen van de Modevak- en Handwerkschool, directrice mej. J.H. de Nooij, slaagden te Rotterdam voor het examen nuttige handwerken.
[bron: NNieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 25/07/1930; p. 3/104]

- Aan de Ouders en leerlingen mijnn beste wenschen in 1931.
M.J. VAN BEZOOIJEN, Gedipl. Leerares, 1e Nederlandsche Mode-Vakbond, Aleidastraat 17.
[bron: Schiedamsche Courant, 31/12/1930; p. 12/16]

* * 1931-1940 * *

- Nederlandsche Mode-Vakbond.
DEN HAAG - Geslaagd voor diploma costumiere de dames: J.M. Vogelsang, Leeuwarden, P. Tissen, J.C.M. Jacobs, H.E.H. v.d. Wiel, mevr. C.J.W. van Maas-Hermans te Breda, E. Veen, Zaandam, J.W. Verkade, Monnikendam, M.E. Hansen, A.A. Oldenboom, E. Godhelp, mevr. H.G. Matuli-Weydemuller te Amsterdam, mevr. H.P.E. Indewey, Den Haag, C.M.G. Grol en F. van der Brug te Nijmegen, C.J. Bedeaux en J.M. Voogd, Schiedam, M. van der Meer, Delft, F. van Sloten, Groningen, J.J. den Dunnen, Heinmen, en A.G. van Gijtenbeek te Voorburg.
Diploma Coupeuse: M.J.J. Wenderhold, Haarlem, J.F. v.d. Veen, Leeuwarden, C.J.M. Beek, Delft, E. Leij, Dokkum, C.A.M. de Roy, C.M. van Gils, Breda, M.J.M. Jaspers, E.A.M. Pennock, J. Halbertsma en mevr. E. Hoeberichs Verhaegh, te Den Haag, D. Koning, St. Jacobi-Parochie, J.R. Kraayenbrink, Helvoet, en P.A. Boonstra, Groningen.
Diploma Confectie-coupeuse: M.A.C. van Bunschot, Breda.
Diploma Leerares: G. van Kessel, Breda, J. Korteweg, Zevenbergen en J. Mes, Sliedrecht.
[bron: het Vaderland 1931_08_23_0_03 ]

- Voor het diploma Costumiere van de Vereeniging Nederlandsche Modevakbond, zijn geslaagd de dames J. VOOGD en C. BEDEAUX.
[bron: Schiedamsche Courant, 24/08/1931; p. 2/4]

- Gisteren slaagden te 's-Gravenhage ma een zesdaagsch examen van den 1e Ned. Modevakbond, voor Costumiere de dames A. Visser en J. v.d. Veen.
[bron: Schiedamsche Courant, 05/04/1932; p. 2/8]

- Bij de van 29 maart tot 4 april te 's-Gravenhage gehouden examens van de vereeniging Nederlandsche Modevakbond is geslaagd voor het diploma costumniere mej. E. de Pijper.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 8 april 1932]

- Geslaagd te 's-Hage als coupeuse mej. L. van Straaten uit Woudrichem, leerlingen van mej. J.H. de Nooij, dir. Modevak- en Handwerkschool Gorinchem.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 26/08/1932; p. 4/10]

- (Groede) Bij het te 's Gravenhage gehouden examen der Eerste Ned. Modevakbond slaagde voor costumiere Mej. C. Provoost alhier.
[
bron: Breskensche Courant, 27/08/1932; p. 2/4]

- Hartelijk geluk gewenscht aan familie, vrienden, klanten en leerlingen door Fam. Klop-Demmers, Nieuw Helvoet.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 30 december 1932]

- Aangesloten School Ned.-Mode-Vakbond - Evertsenstraat 16.
Aanvang van den nieuwen CURSUS voor het vervaardigen van Dames- en Kinderkleeding, waarvoor nog eenige leerlingen geplaatst kunnen worden. Ook privaatlessen. Goede pasvorm verzekert. Opleiding voor examens der N.M.V.B. Patronen naar maat.
Aanbevelend C.L. v. HAALEN - Leerares N.M.V.B.
[De Gelderlander 11-1-1933]

- Aangesloten School Ned.-Mode-Vakbond.
Goedgek. bij Kon. Besl. 25 Mei 1912, Stbl. 56.
Van mijn laatste cursus slaagden alle leelringen. Vanaf heden aanmelding van neiuwe leerlingen voor de a.s. cursus voor het maatknippen en naaien van alle Dames-, Meisjes- en Jongenskleeding voor eigen gebruik onder vakkundige leiding. Dag-, avond- en privaatlessen. Opleiding voor examen Costumiere, Coupeuse en Leerares. Ook lingerie. Patrnen naar maat.
Aanbevelend C.L. v. HAALEN - Leerares N.M.V.B., Evertsenstraat 16 b/d Stephanusstr., Nijmegen.
[bron: De Gelderlander 17-4-1934]

- MODE-VAKSCHOOL VEREENIGING. Het 25-jarig bestaan. [1909-1934]
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Mode-Vakschool-Vereeniging is gisteren ten huize van de presidente der vereeniging, mevrouw DANCKAERTS, Piet Heinstraat 103, een receptie gehouden, die door veel leerlingen, oud-leerlingen en belangstellenden werd bezocht.
Mevrouw KRIJTENBURG, directrice van de modevakschool dezer vereeniging te SNEEK, voerde namens de uit de leeraressen der verschillende scholen gevormde feestcommissie het woord. Allereerst las zij een ingekomen gelukstelegram van den minster van Onderwijs voor.....thans 75 à 80 scholen in verschillende plaatsen en 15 à 20 in Ned-Indie.....mej. STRIJBOS, leerares aan de Haagsche school der vereeniging... mej. van de Grampel leerares aan de modevakschool te Apeldoorn.....;
[bron: Het Vaderland 1934_07_25_1_02]

- Heden slaagde te 's-Gravenhage voor diploma costumiere der Nederlandsche Mode-Vakbond onze stadgenoote A.H. Delissen.
[bron: De Gelderlander 19 augustus 1934]

- Aangesl. School Ned. Mode-Vakbond.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 25 Mei 1912 St.bl. 56.
Leerares C.L. v. HAALEN, Evertsenstraat 16, Nijmegen.
Aanvang der lessen 28 AUGUSTUS a.s. Grondig odnerricht onder vakkundige leiding in Knippen en Naaien van alle Dames- en Kinder-, Boven- en Onderkleeding. Ook Jongenskleeding. Opleiding voor examens van Costumiere, Coupeuse en Leerares. Dag- Avond- en Privaatlessen.
Patronene NAAR MAAT. Aangiften nieuwe leerlingen dagelijks.
[bron: De Gelderlander 21 augustus 1934]

- (J.H. de Nooij)
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24/08/1934; p. 3/10]

- DAMES! de eenigste Modevakschool hier ter stede aangesloten bij de Ned. Mode Vakbond is VAN LANGEVELDSTRAAT 39. opl. alle examens ook voor eigen gebruik. Atelier voor maatkleeding. Aanm. nieuwe leerl. dagelijks. Leerares N.L. VAN DEN DOOL.
[bron: De Gelderlander 26-8-1934]

- Knip- en Naaicursus.
Begin october aanvang der lessen.
Lesgeld f 3,- per maand voor 3 uren per week.
Goed passende Coupe.
Systeem Ned. Modevakbond.
Aangifte 24 September, van 7 tot 8 1/2 uur n.m. in café Lenferink te De Rijp
    T. v.d. BROEK, Gedipl. Costumière
[bron:  Rijper Nieuws- en Advertentieblad, 22/09/1934; p. 3/6]

- NEDERLANDSCHE MODE VAKBOND.
Examen van 8 tot en met 13 Augustus 1934 te 's-Gravenhage.
Geslaagd voor diploma A, costumiere: de dames A.A.C. van Bazel te Amsterdam, G.A.W. van den Broek te Beemster; G. Gijbe te Tiel, A.W. de Kort, Breda; C. Huijbregts, Bavel (N.-B.); J. Lesschen, Teteringen (N.-B.); A. van Sluijs, Breda; W.A.A. Viëtor-Dijkema, Groningen; J.C. Vonk, Den Haag; P. de Vries, Breda; D. v.d. Waals, Raamsdonksveer (N.-B.); W. v.d. Hoeven, Den Haag; J.H. Delissen, Nijmegen;
Diploma B, Coupeuse: J. Alleman, Schiedam; N. van Alphen, Klundert (N.-B.); M.F. Evenwel-Engelfriet, Den Haag; J.C. v.d. Ham, Breda; M.L. Huntelaar, Amsterdam; L. Korteweg Maris, Klundert (N.-B.); C. Liebeek, Schiedam; A.M. Spruijt, Schiedam; G. Nieveen, Groningen; R. Wijgh, Amsterdam; J.E. van Zwet, Den Haag.
Diploma C, leerares: J.M.H. Humme-Ammerlaan, Den Haag; B. Veen, Zaandam.
[bron: Het Vaderland 1934_08_29_2_02]

- Modevakschool voor dames en meisjes. Acaciastraat 49 Directtrice L.J. LUGTIGHEID
Aangesloten bij de in 1911 Kon. goedgek. Vereeniging van Modevakscholen in Nederland.
Inschrijving voor de nieuwe cursussen....;
[bron: Het Vaderland 1935_01_12_2_15 ]

- (SLEEUWIJK) Onze dorpsgenoot Mej. R. van Wendel de Joode behaalde op 29 April j.l. te 's Gravenhage het diploma A voor costumiere van de Vereen. Nederl. Mode-vakbond
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 17 mei 1935 ]

- MODE-VAKSCHOOL EVERTSENSTRAAT 16 - NIJMEGEN
Grondig onderricht in Maatknippen en Naaien van alle Dames- en Kinder-, Boven- en Onderkleeding. Aanmeldindgdagelijks. Patronen naar maat volgens elke modeplaat
Aanbevelend, C.L. VAN HAALEN, Leerares N.M.V.B.
[De Gelderlander 1-6-1935]

- Examens Nederlandsche Mode Vakbond.
Voor het examen costumiere, coupeuse en leerares, gehouden door den Nederlandschen Mode Vakbond alhier (=Den Haag) van 19 tot 24 augustus, slaagden
voor diploma A (costumiere) de dames
A.J. Bouter, Stolwijck; W. van den Broek, Schiedam; G. Brouwer, Dokkum; G.J.W. de Bruijn, Wormer; C. Callenberg, Overs; A.F. van Driel, Den Haag; C.H. Goldfarb, Den Haag; J. Ellemans, Ginneken, G.A. van den Heuvel, Hellouw; P. van den Heuvel, Haarlem; M.L.C. de Jager, Haarlem; J.M. Hoes, Haarlem; R. Lucas, Amsterdam; M.B. van der Linden, Schiedam; H.M. Oliefers, Schiedam; K. Patijn, Schiedam; C. van Riel, Breda; M.N. Stam, Den Haag;
Voor diploma B (coupeuse) de dames: van den Broek, Edam; W.L. van der Dool, Nijmegen; H.A. Klein, Schiedam; W.H. de Lisse, Nijmegen; C.J. Visser, Breda;
Voor diploma C (leerares) de dames: N. Hesselink, Edam; Schut, Edam; R. Wijgh, Amsterdam; A. van Zwet, Den Haag.
[bron: Het Vaderland 1935_08_30_2_10; Nieuwe Leidsche Courant, 31/08/1935; p. 5/11]

- Opening 1 October 1935 Modevakschool in Scherpenzeel, de 75e Mode-Vakschool Ver. 's-Gravenhage, geopend onder leiding van de dames J. van Ginkel en G. Boom.
Mevr. M.E. Danckaerts-Strijbos, presidente van der Mode-Vakschool Ver., 's-Gravenhage.
[
bron: De Holevoet, 13/09/1935; p. 3/4]

- Na een zesdaagsch examen slaagde gisteren voor de Vereeniging Nederlandsche Mode Vakbond in Den Haag als leerares mej. B. Visser van hier.
[bron: Schiedamsche Courant, 21/04/1936; p. 2/4]

- DAMES!! De eenigste Mode-Vakschool hier ter stede aangesloten bij de Ned. Modevakbond is: VAN LANGEVELDSTRAAT No. 39.
Opleiding alle examens, ook voor eigen gebruik. Atelier Maatkleeding. Aanmelding nieuwe leerlingen dagelijks. Leerares N.C. v.d. DOOL.
[bron: De Gelderlander 22 april 1936]

- Onze vroegere plaatsgenoote mevr. D. Bruijn-Rotgans slaagde op het te Den Haag gehouden examen als costumière van den Ned. Modevakbond.
[bron: Heldersche Courant 1936-04-23]

- Op het te 's Gravenhage gehouden examen van de Ned. Modevakbond slaagden
voor diploma A
: de dames A. Ketel van Leerdam en N. van Veen van Gorcum.
Voor diploma B: de dames P. Arnoldussen, Leerdam; D. Crielaard, Andel, J. Westerlaken, Rijswijk en E. de Zwart, Giessendam.
Allen leerlingen van de Modevakschool, Eind 17, alhier, directrice J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24/04/1936; p. 2/12]

- Op het van 14 tot en met 20 april jl gehouden examen van den Nederlandschen modevakbond te 's Gravenhage, slaagde voor diploma C (leerares) onze oud-stadgenoote mej. Ans Verduyn.
[bron: Heldersche Courant 1936-04-25]

- VIJF EN TWINTIG JAAR NED. MODE-VAKBOND.  [1912-1937]
Mode vroeger en nu.
De groote zaal van Pulchri Studio was gistermiddag overvol; ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ned. Mode Vakbond werd een modeschow gehouden en voor deze gebeurtenis, die een zeer feestelijk karakter droeg, was de belangstelling groot. De leidsters van de bij den Bond aangesloten scholen waren uit het geheele land naar Den Haag gekomen, de vier oprichters, mej. D. van Geel uit Dordrecht, die 22 jaar presidente is geweest, mej. Schimmelpenningh uit den Haag, mevrouw Klop-Demmers uit Helvoet en de penningmeesteresse, mevrouw Van Kreuningen uit Den Haag, werden bij het binnenkomen met bloemen gehuldigd en kregen een eereplaats dicht bij het podium.
Men was op de geestige gedachte gekomen, dit jubileum te vieren door te laten zoen wat er sinds 1912, het oprichtingsjaar, in onze damesmode is "omgegaan". En zoo werd de middag een kostelijke revue van ouderwetsch tot modern, waarbij men zich nu eens met genegenheid een geliefkoosde eigen japon uit langvervlogen jaren in herinnering zag gebracht, om dan weer te blozen bij de gedachte, dat men er werkelijk ook zoo leelijk en ongracieus had uitgezien! Telkens met sprongen van vijf jaar trok de mode aan ons voorbij en er was alle genegenheid tot vergelijken. Zoo viel het op, dat men in 1912 zooveel smaakvoller was gekleed dan in het oorlogsjaar 1917 en zelden zag men de revolutie, die zich tusschen '22 en '27 in de damesmodes had voltrokken, zoo duidelijk gedemonstreerd als nu vlak achter elkaar uit beide jaren een serie japonnen werd getoond. De taille tot de heup gezakt en de rokken tot de knie - er is geen vrouw, die zich dezen tijd niet nog levendig herinnert, maar nu men zich zoo onverhoeds tegenover deze beenen-parade zag geplaatst, gaf het toch wel even een schok! 
Het spreekt van zelf, dat men zich met deze origineele "show" kostelijk vermaakte. De hooge krullenkapsels, de overladen hoeden, de enorme parapluies, de beugeltasschen, de antieke waaiers, ze werden met vreugde-uitingen begroet en de vrouwen waren er eens toch zoo netjes mee en ... de mannen vonden haar ook toen mooi en lief en bekoorlijk!
Een ding is zeker: in de vrouwenkleeding is nu heel wat meer raffinement gekomen. Men heeft de nauwsluitende japonnen van tegenwoordig maar aan te zien, waarbij iedere lijn van het lichaam is nagetrokken, om te constaterren dat de kleedij uit vroeger jaren, met overal ruimte en plooien, het in degelijkheid won!
Na de pauze lieten de scholen, aangesloten bij den Bond, de resultaten van het onderwijs zien. Het was niet alleen naar goede coupe, naar mooien snit, naar keuze van stoffen en kleuren, dat de belangstelling uitging, men lette in dit milieu uiteraard ook heel sterk op de naaikunst en menige japon kreeg om het slagen van een moeilijke schouderlijn, om een bewerkelijke garneering of andere verdiensten, welke bij het zelf maken van toiletjes aan de orde komen, een applaus, dat des te meer op prijs mocht worden gesteld, nu het door zooveele deskundigen werd geschonken. Deze modeshow had dus een eigen akrakter, men kreeg er ook niet zoozeer te zien wat in de toekomst zal worden gedragen als wel wat op dit oogenblik de mode is. Eenige sierlijke pakjes, gemaakt naar de nieuwste platen, onthulden echter ook van de komende voorjaarsmode het een en ander en deze costummpjes, de meeste met klokkende rok, hadden natuurlijk de speciale belangstelling. We hebben heel wat moois de revue zien passeeren, aan mantels en mantelpakjes, aan gekleede middagjurken en avondtoiletten en het sloteffect van iedere modeshow ontbrak ook hier niet: de bruid, in een zeer moor en elegant toilet van wit velours chiffon.
De presidente van den Bond, mevr. Hoevenagel-Koert, die in de leiding van den middag een werkzaam aandeel had, sprak aan het slot de hoop uit, dat het getoonde bij velen den wensch zou hebben opgewekt om ook zelf japonnen te gaan maken.
[bron: Het Vaderland 1937_02_07_0_02 ]

- DIPLOMA COSTUMiÈRE. Modevakschool N.M.V.B.
Maandag 5 April slaagden te Den haag voor diploma A (Costumière) de dames A. Onderstal en L. Noordzij, voor B (Coupeuse) de dames B. v. Deutekom en K. Arends en voor C. (Leerares) mej. N. v.d. Dool, Kool. Beijnenstraat 94.
[bron: De Gelderlander 8-4-1937]

- Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagden voor diploma coupeuse de dames: N. van VEEN alhier en A. KETEL van Leerdam en voor costumière mej. S. BRAND te Giessendam.
Allen waren leerlingen van de Modevakschool, Eind 17, directrice mej. J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 09/04/1937; p. 3/12]

- Voor het in 's-Gravenhage gehouden examen van den Nederlandschen Modevakbond is als costumiere geslaagd mej.  A. BOUWER, opgeleid door mej. R. Visser.
[bron: Schiedamsche Courant, 26/04/1938; p. 2/6]

- NEEM GEEN RISICO. Kom daarom leeren bij de Dames VAN DEN DOOL en U zult meer dan tevreden zijn. Eenigste Modevakschool der Nederl. Modevakbond hier ter stede.
Leerares N.L. v.d. DOOL - Koolemans Beynenstraat No. 94.
[bron: De Gelderlander 27 april 1938]

- Voor het in Den Haag gehouden examen van de Ned. Modevakbond is geslaagd als costumiere mej. M. Mooiman, en als coupeuse mej. A. Brouwer, beide leerlingen van mej. R. Visser, Oostsingel 96.
[bron: Schiedamsche Courant, 19/04/1939; p. 2/8]

- Modevakscholen van AMIJDE-PORS (gevestigd sinds 1912)
27-jarige ervaring, Schietbaanlaan 114, Annastraat 5, Beijerlandschelaan 40 (mej. H.V. Smulders), Rotterdam; mevr. S.A. van AMIJDE-PORS;
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 06/09/1939; p. 10/10]

- Mej. C. KORTMAN. Gedipl. leerares Ned. Mode-Vakbond opl. voor costumiere, coupeuse, leerares. Club- en privelessen, cursus voor eigen kleeding. Pomonalaan 62, telefoon 339452.
[bron: Het Vaderland 1939_11_04_2_04 ]

- MODEVAKSCHOOL
Ned. MODEVAKBOND (Koninklijk Goedgekeurd)
Opleidng voor: Costimiere, Coupeuse, Leerares. Patronen naar maat. Ook voor eigen gebruik. Mantels en japonnen.
Leerares: B. VAN DEUTEKOM-STERK. Lange Koningstraat No. 25 - Nijmegen.
[bron: De Gelderlander 2 april 1940]

- Geslaagd. Voor het te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagden voor diploma coupeuse mej. D. de Pender te Nieuwendijk en voor costumiere mej. C. v.d. Meer alhier. Zij genoten haar opleiding aan de Modevakschool, dir. mej. J.H. de Nooij.
[bron: De 5 Rivieren, 06/04/1940; p. 3/10]

- Voor het te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagden voor het diploma coupeuse mej. D. de PENDER te Nieuwendijk en voor costumière mej. C. v.d. MEER, alhier. Beiden leerlingen van de Modevakschool, Eind 17, dir. mej. J.H. de NOOIJ.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 05/04/1940; p. 3/12][De 5 Rivieren, 06/04/1940; p. 3/10]

- (NIEUWENDIJK) Voor het te Den Haag gehouden examen van de Ned. Modevakschool slaagde voor het diploma coupeuse mej. D. de PENDER alhier. 
[bron: De 5 Rivieren, 13/06/1940; p. 3/82]

- Nederlandsche Modevakbond
afdeeling Gorinchem, Eind 17.

Lessen in knippen en naaien
voor eigen gebruik, van alle voorkomende Dames- en Kinderkleeding.
Opleiding voor Costumiere, Coupeuse en leerares en voor Akte N Handwerken.
Club- en privaatlessen. In aanpassing aan dezen tijd is het lesgeld aanmerkelijk verlaagd. Deze lessen thans binnen ieders bereik. Begin den nieuwen cursus 2 September aanstaande. Vraagt inlichtingen bij De Directrice: J.H. DE NOOIJ
KNIPPATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR.
[
bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 23/08/1940; p. 2/80]

- GEDIPL. LEERARES. Ned. Mode-Vakbond geeft cursussen en privaatlessen.
Patroonteekenen naar plaat. Mooie coupe. Ook opleiding voor diploma. Tel. 775839.
[bron: Het Vaderland 1940_08_26_0_04]

* * 1941-1950 * *

- E.N.M.V.-examens. Op de gehouden examens van de Eerste Nederlandsche Modevakschool Vereeniging slaagde voor:
Coupeuse:
C.J. Cazander te Utrecht
R. Houwer te Maartensdijk
T. Wolf Houwerer te Amersfoort
A.C. Verkerk te Culemborg
N.A. Bosch te IJsselstein
A. Ternate te Amersfoort
L.A. v.d. Bogaart te Utrecht
A.C. Broeders te Beesd
A. Versteeg te Harmelen
A.E. v.d. Voort te Bussum
G. Ballegoijer en M.C. v.d. Kriken te Opijnen
L.M. v. Soest te Zeist
B. Hoijer te Scherpenzeel
M. Groenenhuizen, J. Bonne en G. Scholtens te Hilversum
H. de Klees, G.M. Grunberg te Amsterdam.
Leerares:
A.C. Starreveld, M.H. Verdonk te Utrecht
J. Dijke en A. Munkenau te Arnhem
G.M. Martens te Amsterdam.
Costumière:
C. Lever, M. Kool, J. Jansen te Amersfoort;
G. v. Kempen te Baarn
A. Luijting, H. Eikelhof v. Polen, Th. de Boos, J. Geers te Amsterdam;
F. Helmer, L. Teitler te Diemen
J. v. Kolschoten te Duivendrecht
J. Verhoef te Zeist
T. Bogaarts te Hilversum
T. v. Engelen te Lopik
J. v. Cats te Cabouw
M. Meers, B. Wijnbergen, C.J. v.d Biezen, A. v.d. Berg te Utrecht
A. Boers te Venendaal
W. Vink, A. Kock te IJsselstein
v. Diedenhoven te Utrecht
Beekhuizen te Arnhem
J. v.d. Zouw te IJsselstein
Diploma A:
M. Scheurwater te Dordrecht
A. Slotboom te Sliedrecht
D. Visser en B. de Boer te Zwijndrecht
J.A.M. van Wijk te Bunnik.
Alle candidaten leerden volgens methode Ensaid.
[bron: Utrechts Nieuwsblad (29-03-1941), pag. 3 van 10 ]

- rond 1941:
Bestuur:
P.C. Koert, geb. 9-5-1889 Hof van Delft, echtg. H.F. Hoevenagel(Hoefnagel), presidente en secretaresse;
M.J.A. Imholz-van Leeuwen, Burg. Martenssingel 44, Gouda, penningmeesteresse;
AL. Schmidt-Huntelaar, Wilhelminalaan 10 Haarlem, vice-presidente;
A.M.W. Boog, Catharinastraat 13c, Breda, commissaris;
Mej. D. Peterse, Vriesstraat 2a, Delft, bibliothecaresse;
S.H. Huntelaar, Kleverparkweg 135 Haarlem, commissaris;
Lid:
I. Samuel Laurens Meihuizen, tr. Johanna Petronella Stelte
II. Anna Cornelia Meihuizen, geb. Delft 1892 (23 in 1915), tr. Delft 31-12-1915 Hendrik Adriaan Grundel, geb. Delft 1892, overl. Delft 23-10-1953 (61 jr), zoon van Adriaan Grundel en Agatha Corver.

- EXAMEN COSTUMIERE. Voor het in Den Haag gehouden examen van den Nederlandsche Modevakbond zijn geslaagd voor costumiere mevrouw Kneppers en mej. J. van Gent.
[bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 22 april 1941]

- Voor het in Den Haag gehouden examen van de Ned. Modevakbond zijn geslaagd als costumiere mevr. Kneppers en mej. J. van Gent, leerlingen van mej. R. Visser.
[bron: Schiedamsche Courant, 22/04/1941; p. 2/6]

- Instituut E.N.S.A.I.D. Modevak- en kunstnijverheidsscholen.
Hoofddir. Mevr. HENDRIKSE-KNAPEN.
DAMES EN MEISJES begin Juni begint onze nieuwe cursus voor het zelf vervaardigen van alle kleedingstukken volgens onze gemakkelijk ENSAID methode zonder teekenen of rekenen. Ook kunt U op dezen cursus Uw eigen kleeding leeren modenrisseren of van oud - iets nieuws maken. Onmisbaar voor ieder in dezen puntentijd. Brengt direct Uw eigen kleedingstukken mee!
U kunt zelf kiezen tusschen 'smrogens, 's middags of 's avonds (2 lesuren per week).
Vraag alle inlichtingen: TOLSTEEGSINGEL 54, UTRECHT
[bron: Utrechts Nieuwsblad (24-05-1941), pag. 4 van 10 ]

- Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma costumiere Mej. A. de Pender. Zij werd opgeleid door mej. D. de Pender, leerares alhier.
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 24 april 1942 ]

- Gevraagd: een flinke Dienstbode bij mevrouw E. Klop-Demmers. Aanmelding tegen 1 Juni, Moriaanscheweg A 132c, Nieuw Helvoet.
[bron: Nieuwe Brielsche Courant 19 mei 1942]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma coupeuse Mej. A. de Pender. Zij werd opgeleid aan de Modevakschool mej. D. de Pender, Kille 30.
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 11 juni 1943 ]

- Voor het te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagden voor diploma costumiere de dames:
T. de Graaf te Gorinchem, M. van Berchum en M. Paans te Werkendam, D. de Kok te Spijk, J. Kleinendorst te Giessendam, A. Rietveld te Peursum, D. Viveen te Woudrichem en voor diploma coupeuse W. Dam te G.-Nieuwkerk.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 04/08/1944; p. 3/8]

- OPENING MODEVAKSCHOOL voorheen van Broeckhuysenstraat 2 op 2 januari a.s., mej. L. v.d. Kooij, directrice;
[
bron: De Gelderlander 18-12-1944]

- MODEVAKSCHOOL EIND 17
4 Juni beginnen de lessen weer.
De leerlingen worden verzocht de lesuren te komen afspreken op Donderdag 31 Mei van 15-17 en 19-20 uur. De Directrice: J.H. DE NOOIJ
[bron: Nieuwsblad  (voor Gorinchem en omstreken), 25/05/1945; p. 2/3]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma Leerares Mej. Ans de Pender. Zij werd opgeleid aan de Modevakschool mej. D. de Pender, Kille 30.
[bron: De Sirene 7 december 1945 ]

- Jan Franciskus de NOOIJ, 82 jaar, echtgenoot van J. de Nooij-v.d. Togt; (dr. J. de Nooij, tr. Z.G. Lammers)(dochter J.H. de Nooij te Gorinchem;
[bron:  De Partisaan, 12/03/1946; p. 4/4]

- Instituut E.N.S.A.I.D. Modevak- en kunstnijverheidsscholen.
Hoofddir. Mevr. HENDRIKSE-KNAPEN.
Aan de nieuw te openen Modevakschool: Gez IDEMA, WOLTER HEUKELSLAAN 67 (v.h. Mengelberglaan) te Utrecht zal op Woensdag 11 September a.s.v an 3-5- en van 7-9 gelegenheid zijn tot inschrijving van leerlingen....;
[bron: Utrechts Nieuwsblad (09-09-1946), pag. 4 van 4 ]

- [1923-1948] 25-jarig bestaan van de Eerste Nederl. Modevakschool Vereniging
[
bron: Nieuwe Leidsche Courant, 10/07/1948; p. 7/8]

- Geslaagd. Mej. J.M. Kleinendorst, alhier, slaagde te 's Gravenhage voor het diploma C lerares Ned. Modevakbond.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 11/08/1948; p. 2/4]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te Den Haag gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma Leerares Mej. M.J. de Pender
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 5 mei 1949 ]

- Een beschaafde gedipl. coupeuse Ned. Modevakbond zoekt per 1 maart een betrekking.
[bron: Dagblad voor Amersfoort, 14/02/1950; p. 6/6]

- Geslaagd. Mej. J. den Uil slaagde te 's Gravenhage voor het diploma C voor lerares, uitgaande van de Ned. Modevakbond.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 23/08/1950; p. 2/4]

* * 1951-1960 * *

- Bij het te Den Haag gehouden examen van de STICHTING NED. MODEVAK, slaagden voor coupeuse de dames:
H. Broere-Bernt, J. van Genderen en R. de Joode te Gorinchem; G. den Hartog te Leerdam; B. van Tilborg te Meeuwen.
Voor costumiere slaagden de dames: B. van Berchum te Werkendam; J. Filius te Heukelum; N. Slob te Noordeloos.
Allen leerlingen van de Modevakschool, Eind 17, directrice J.M. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 04/04/1951; p. 1/4]

- De leerlingen van de modevakschool, Eind 17, zullen U in een aardige Show laten zien, wat zij vervaardigd hebben.
Op Donderdag 28 Juni 's middags om 3 uur en 's avonds om 7 uur in Roxy Appeldijk
Toegangskaarten à 50 cts verkrijgbaar bij de Leerlingen en aan de school
J.H. de Nooij, Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 20/06/1951; p. 4/4]

- (verslag modeshow)
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 02/07/1951; p. 3/4]

- Modevakschool, Eind 17, Gorinchem
Opleidingsschool voor het examen van de Stichting Ned. Modevak
Clublessen voor eigen gebruik
Begin der lessen 3 september
J.H. de Nooij - Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 29/08/1951; p. 4/4]

- Modevakschool, Eind 17
Opleidingsschool voor examens. Clublessen voor eigen gebruik
Begin van de cursus 5 september. J.H. de Nooij, Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 01/09/1952; p. 4/4]

- Voor het examen Nuttige Handwerken slaagden te Rotterdam de dames G. den Hartog, Leerdam, W. de Krey, Schelluinen, B. Brouwer en A. v.d. Berg te Schoonrewoerd en in 's-Hertogenbosch slaagde mej. J.v.d. Heuvel.
Allen leerlingen van de Modevakschool, Eind 17 lerares mej. J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 14/08/1953; p. 1/6]

- MODEVAKSCHOOL EIND 17
Opleidingsschool voor de examen van de Stichting Ned. Modevak en voor akte Nuttige Handwerken. Lessen voor eigen gebruik.
Begin van de cursus 3 September. J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 31/08/1953; p. 4/4]

- MODEVAKSCHOOL EIND 17
Opleidingsschool voor de examens van het Ned. Modevak.
Lessen voor eigen gebruik.
Begin van de nieuwe cursus Maandag 5 Sept.
J.H. de Nooij, Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 29/08/1955; p. 4/4]

- MODEVAKSCHOOL EIND 17 - Gorinchem
Opleidingsschool voor de examens Stichting Ned. Modevak.
Lessen voor eigen gebruik.
Begin van de cursus 3 September.
Lerares J.H. de Nooij.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 29/08/1956; p. 3/4]

- Examenberichten Modevak.
Bij het examen voor het Ned. Modevak te Den haag slaagden voor lerares mej. R. Houtman, Gorinchem.
Voor coupeuse de dames: Tr. Drok-de Graaf, Gorinchem; G. Rietveld-van Arkel, Giessenburg.
Voor costumiere de dames: T. van Aalsburg, Spijk; T. Muilenburg, Spijk; A. Gelderblom, Schelluinen; D. Verhoef, Noordeloos; T. van Driel, Sleeuwijk.
Allen werden opgeleid door mej. J.H. de Nooij, Modevakschool, Gorinchem.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 15/07/1957; p. 1/4]

- Modevakschool Eind 17.
Opleidingsschool voor de diploma's van de Stichting Ned. Modevak.
Lessen voor eigen gebruik.
Morgen-, Middag- en avondlessen
Begin van de cursus op 1 September.
Lerares: J.H. DE NOOIJ.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 27/08/1958; p. 4/4]

- GIESSENBURG. 1e gediplomeerde. Mej. A. Kreukniet te Ottoland slaagde te Den Haag voor het diploma costumière van de Ned. Modevakbond. Zij werd voor dit examen opgeleid door mej. G. den Hartog op de avondcursus van de Chr. V.G.L.O. alhier. Mej. Kreukniet is de eerste leerling van deze school die dit diploma verwierf.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 08/07/1959; p. 5/6]

- [GIESSENBURG] Geslaagd. Mej. A. Kreukniet slaagde voor het examen coupeuse van de Ned. Mode Vakbond te Den Haag. Zij genoot haar opleiding aan de Modevakschool te Giessenburg onder leiding van mej. G. dne Hartog, lerares aan de Chr. VGLO te Giessenburg.
[
bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 08/07/1960; p. 10/12]

- Modevakschool Eind 17, Tel. 3608.
Opleiding voor de examens van de Stichting Ned. Modevak.
Lessen voor eigen gebruik.
Begin van de nieuwe cursus 5 September.
J.H. DE NOOIJ, Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 29/08/1960; p. 6/6]

* * 1961-2000 * *

- Modevakschool Eind 17.
Opleiding voor de examens Stichting Ned. Modevak.
Lessen voor eigen gebruik. Begin van de cursus 4 September a.s..
J.H. DE NOOIJ, lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 28/08/1961; p. 5/6]

- Modevakschool Danckaerts. Mevr. M.W. Leeuwis-Schut, Amersfoortsestraat 122, Barneveld.
[De Nieuwe Holevoet, 21/08/1965; p. 6/12]

- Stichting Nederlands Modevak
MODEVAKSCHOOL EIND 17
Opleidingsschool voor examen costumiere, coupeuse en lerares.
Lessen voor eigen gebruik voor het maken van dames- en kinderkleding.
Begin van de nieuwe cursus 3 September a.s.
J.H. de Nooij, Lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 25/08/1965; p. 7/8]

- ....Ook het pand Eind 17 is in het belang van de stadssanering en de raad wordt dan ook voorgesteld ook dit pand aan te kopen....
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 22/06/1966; p. 1/8]

- STICHTING NED. MODEVAK
Modevakschool, Eind 17, Gorinchem
Opleiding voor de examens costumiere, coupeuse en lerares
Lessen voor eigen gebruik.
Begin van de nieuwe cursus 8 Augustus a.s.
Vraagt inlichtingen J.H. de Nooij, lerares.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 03/08/1966; p. 5/6]

- Vertrokken: J.H. de Nooij van Eind 17 naar Utrecht;
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 09/09/1970; p. 11/14]

I. Hendrik de Nooij, tr. Leeuwarden 31-12-1862 Hillegonda Cornelia de Vos
Kinderen:
1. Jan Franciscus de Nooij, geb. Leeuwarden 30-3-1863, volgt II.
2. Wouter de Nooy, geb. Leeuwarden 10 juli 1865.
3. Franciskus Jacobus de Nooy, geb. Leeuwarden 27-12-1867, tr. Haskerland 31-5-1891 Pietje Zandstra, geb. Joure.
4. Antje de Nooy, geboren Leeuwarden 2 februari 1871.

II. Jan Franciscus de Nooij, geb. Leeuwarden 30-3-1863, overl. Gorinchem 7-3-1946 (82 jaar), begr. Gorinchem, tr. Gouda 3-4-1895 Johanna van der Togt, geb. Gouda 27-5-1860, overl. Gorinchem 4-2-1948, begr. Gorinchem, dochter van Gijsbertus Johannes van der Togt en Jacoba Hillegonda van der Kint.
NB.
-  (F 8910; http://www.online-begraafplaatsen.nl) Oude Algemene Begraafplaats, W. de Vries Robbéweg 33, Gorinchem 
  Jacoba Hillegonda de NOOIJ 16-12-1899 15-03-1971
  Jan Franciskus de NOOIJ 30-03-1863 07-03-1946
  Johanna van der TOGT 27-05-1860 04-02-1948
Kinderen:
1. Hillegonda Cornelia de Nooij, geb. Overschie 6-3-1896, overl. Overschie 26-7-1896.
2. Jacoba Hillegonda de Nooij, geb. Overschie 6-3-1896, overl. Overschie 15-8-1896.
3. dr. J. de Nooij, tr. Z.G. Lammers
2. Jacoba Hillegonda de Nooij, geb. 16-12-1899, slaagt in 1928 voor het examen leerares costuumnaaien van den Ned. Modevakbond, heeft tussen 1928-1966 een modevakschool aan het Eind 17 te Gorinchem (aangesloten bij de Ver. Ned. Mode-Vakbond, na 1950 Stichting Ned. Modevak), vertrekt sept 1970 naar Utrecht, overl. Utrecht 15-3-1971, begr. Gorinchem 19-3-1971.

- Heden ontsliep in haar Heer en Heiland onze lieve zuster en tante
Jacoba Hillegonda de Nooij, geboren 16 december 1899.
Utrecht: J. de Nooij / Z.G. de Nooij-Lammers / neven en nichten
Utrecht, 15 maart 1971. Neckardreef 10
Correspondentie-adres J. de Nooij, F.C. Dondersstraat 19a, Utrecht. Geen bezoek, Geen bloemen. (begrafenis begraafplaats Gorinchem)
[bron: Gorcumse courant, 18/03/1971; p. 2/24]

- Joke Sierag.
1968-1971 Stichting Nederlands Modevak Den Haag Nederland Costumière (diploma 1971) 
1971-1972 Stichting Nederlands Modevak Den Haag Nederland Coupeuse (diploma 1972 )
1974-1976 Vereniging voor Handenarbeid te Amsterdam Amsterdam Nederland Creatieve bezigheidstherapie (diploma 1976)
1995-2005 Stichting kunstzinnige vorming Amsterdam Amsterdam Nederland diepdruk/etsen 
[http://www.kunstenvormgeving.org/index.cfm?fuid=100&kunstenaar_id=201598]

- Knippen en Naaien 2 uur les per week, in kleine groepjes prijs per maand 36.
Morgen- en avondlessen T. Drok, Diploma's Ned. Modevakbond, Haarweg 23, Gorinchem; 
[bron: Gorcumse courant, 30/10/1991; p. 44/60]

- Stichting "De Vereenigde Modevakscholen in Nederland"
Historische gegevens: Akte van oprichting: 1 mei 1911 te 's-Gravenhage
[http://www.verenigdemodevakscholen.nl]

* * *

(c) Dordrecht 2010.