DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJS 1800-1940 (periode >1941)

* * *

NB.
Dossiers in het bedrijvenregister:
- Dordrechtsche Manufacturenhandel, dossiernummer DO-000051 /3
- Koch Dordtsche Manufacturenhandel, dossiernummer DO-000051 /3
-
S. Monte, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000273 /15
- S. Monte, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-006996 /348
- Bischoff's Manufacturenhandel, dossiernummer DO-007277 /363
- Manufacturenhandel De Concurrent, dossiernummer DO-007986 /398
- Wolst, W. plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-011350 /548
- NV Gebr Bischoff's Kleding Manufacturen Tapijtenmaatschappij, dossiernummer DO-011529 /555
- Atelier voor Kunstnijverheid A. en J.E. Foeken, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-011732 /563
- Manufacturenhandel De Hoop, dossiernummer DO-011992 /573
- Bordura, dossiernummer DO-013789 /642
- Bruin, J.A. de plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-014230 /660
- NV Wolspinnerij Louis Feitz, dossiernummer DO-014958 /686
- Bruin, J.A. de plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-015126 /693
- Handwerkhuis v/h A.E.M. Nankman, dossiernummer DO-015439 /705
- Kunstnijverheid Vorm en Kleur, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-019522 /861
- Manufacturenhandel Op 't Hoekje, dossiernummer DO-019634 /866
- Krispijn's Manufacturenmagazijn De Ster, dossiernummer DO-020046 /881
- Mejo plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-026856 /1142
- Kunstnijverheid 't Crabje, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-027039 /1148
- Kunstnijverheidsatelier Groeneweg, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-027861 /1179
- Handwerkhuis Diana BV, dossiernummer DO-028446
  Drie Suisses plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-028446 
- Lucie Wol en Handwerken, dossiernummer DO-029305
- Micro Wolhandwerken, dossiernummer DO-030985
- Werco Kunstnijverheid plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-034343 /1388
- De Wolhoek, dossiernummer DO-037827
- De Wolboetiek, dossiernummer DO-041015 /1580
- De Wolcentrale, dossiernummer DO-041287 /1587
- Handwerkhuis Duren, Van dossiernummer DO-043440
- Brabantse Breiwolfabriek BV, dossiernummer DO-045433 /1689
  3 Suisses, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-045433 /1689 
- Handwerkhuis De Spintol, dossiernummer DO-046187 /1705
- De Wolhoek, dossiernummer DO-049328 /1763
[http://www.nationaalarchief.nl/register_zh/engine/startup.asp]

* * * 1941 * * *

- UITNOODIGING tot een bezoek aan de tentoonstelling op zaterdag 16 augustus van 2.30 to 9 uur van het werk dat door de leerlingen gemaakt is. Tevens aanmelding nieuwe leerlingen. 
MODEVAKSCHOOL "ENSAID" Voorstraat 99a. 
Toegang vrij. Gedipl. Hoofdleerares: Mevr. BRUIN-v.d. HORST.
[Dordrechtsche courant do 14-8-1941]

- te s Hertogenbosch R.K. Vereeniging Huishoudonderwijs, geslaagd meisjes St. ANNA: coupeuse Rie BIARD en Greet KOPPELAAR, leerlingen modevakschool van mej. A. de NIER, Gravenstraat; 
Mej. R. KLEYN, leerlinge van mevr. F. Versteeg-Bezemer, geslaagd onderwijzeres kunstnijverheid;
[Dordrechtsche courant, 15-8-1941]

* * * 1942 * * *

- ONZICHTBAAR STOPPEN van kleedingstukken, tapijten, tafelkleeden, enz. Keeren en repareeren van costumes en jassen. Spoed-stopwerk binnen 24 uur gereed. Stoppage Moret, Korte Breestrat 15, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 5-2-1942]

- GESLAAGD. Op het in Den Haag gehouden examen zijn geslaagd voor coupeuse in costuum en mantelvak de dames A.M. Nunnikhoven, L. in 't Veld en W. Lobé, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 9-3-1942]

- Maison Ans Edens, dameshoeden, Voorstraat 221 vraagt een modiste, een appreteuse en leerlingen.
- Laat reeds nu uw costuum jas of mantel keeren of vermaken. Alles binnen 14 dagen gereed. Prima afwerking. Lage prijzen.
ATELIER 'DORLOFA' [DOrdtse LOon FAbriek], Gravenstraat 16, telefoon 3081. Geopend van 8 tot 17.30, Zaterdags van 8-1 uur.
[bron: Dordrechtsche courant 14-3-1942]

- DAMES-VILTHOEDEN zijn nu niet te koop, maar heeft U een OUDE, wij maken er een nieuw model van. 
Vilt à f 1,50, Veloers à f 2. Maison JOANNA, Voorstraat 239.
[bron: Dordrechtsche courant 21-3-1942]

- GESLAAGD. Bij het in Den Haag gehouden examen, afgenomen door de modevakschool E.N.S.A.I.D. slaagden voor het diploma A de dames O. Broere, A. Visser en A. Langendoen; voor diploma lingerie mej. C. van Mill.
Opgeleid door Mevr. R.H.A. DE BRUIN-v.d. Horst, Modevakschool E.N.S.A.I.D., Voorstraat 99a, Dordrecht.
+
voor leerares coupeuse mej. C.J. Groeneweg van Ham; voor costumiere mej. L. de Groot; voor diploma A mej. J. Kamsteeg; voor lingerie mej. L. van Horsen.
Opgeleid door Mevr. C.C. WOLST-v.d. Horst, Modevakschool E.N.S.A.I.D., Mauritsstraat 8 zwart, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 28 en 30 maart 1942]

- HANDWERK- en MODEVAKSCHOOL
Mej. Jonkers, Museumstraat 21.
Dinsdag 1 September worden alle lessen hervat. 
Geknipte patronen naar maat verkrijgbaar.
[
bron: Dordrechtsche courant, 28-08-1942]

* * * 1943 * * *

- stoppage Moret, Korte Breestraat 15, onzichtbaar stoppen
- Mevr. Wolst v.d. Horst Gedipl. Hoofdleerares MODEVAKSCHOOL - ENSAID, Mauritsstraat 8zw
zegt haar leerlingen en oud-leerlingen met wederkeerigen gelukwensch dank, voor de bij de jaarwisseling ontvangen blijken van belangstelling.
[bron: Dordrechtsche courant, 5-1-1943]

- Komt allen onze kunstnijverheidsetalage bezichtigen
Schilder- en craqeuléwerk. Alles uit eigen atelier
CRISTINÉ stemt tevree, Voorstraat 175
[bron: Dordrechtsche courant, 14-1-1943]

- ATELIER DORLOFA vraagt voor haar nieuw op te richten Japonnen-afdeeling een prima Coupeuse alsmede een bekwame naaister die de leiding op zich kan enmen, GRAVENSTRAAT 16 - telefoon 3081.
[bron: Dordrechtsche courant, 27-1-1943]

- Cristiné brengt deze week: machinenaalden, veter.....alles uit eigen atelier, Voorstraat 175
- Atelier Dorlofa
[bron: Dordrechtsche courant, 29-1-1943]

- Gevraagd: kantoorjuffrouw leeftijd ca 16 jaar, Atelier Dorlofa, Gravenstraat 16
- Gevraagd: Bekw. Machinestiksters liefst bekend met japonnen en jurkjes, alsmede leerlingen, Atelier Dorlofa, Gravenstraat 16
[bron: Dordrechtsche courant, 2-2-1943]

- ATELIER DORLOFA vraagt voor direct machinestiksters en handwerksters. Aanmelden: Gravenstraat 16
[bron: Dordrechtsche courant, 10-2-1943]

- CONFECTIEFABRIEK vraagt geroutineerde machinestiksters, handwerksters en enkele leerlingen. Aanmelden Wijnstraat 99.
[bron: ordrechtsche courant, 13-2-1943]

- Modevakschool ENSAID
Aanmelding NIEUWE LEERLINGEN voor den CURSUS die in Maart begint. Opleiding alle examens.
Mevr. Wolst v.d. Horst, Gedipl. hoofdleerares, Mauritsstraat 8 zw. M.dag, D.dag, W.dag, Z.dag 3-9-u.
[bron: Dordrechtsche courant 20-2-1943

- Geslaagd. Bij het in Den Haag gehouden examen, afgenomen door de modevakschool E.N.S.A.I.D. slaagden voor het diploma lingerie de dames W. Jansen, A. de Jong en A. Jooren, allen te Zwijndrecht.
[
bron: Dordrechtsche courant 31-03-1942]

* * * 1944 * * *

- ROTTERDAMSCHE SNIJSCHOOL
Opleidings Instituut voor coupeurs en coupeuses. Akte N.O. Rijksvakdiploma
Dames, tob niet langer met oude coupe. Leerstellingen van deelen en breuken
Leert een nieuwe, moderne coupe, genomen op de eenvoudigste lichaamsmaten.
Meldt U dan voor den nieuwen cursus. Aanvraag 3 Febr 1944 - VOORSTRAAT 27rd
De Rott. Snijschool. De school alleen voor vakmenschen.
[
bron:  Dordrechtsche courant, 17-01-1944]

* * * 1945 * * *

- In de zal bij den Heer C.G. v. DEURSEN, Struisvogelstraat 15 (bij de Kazerne) zal een NAAI- EN KNIPCURSUS gehouden worden. Ook opleiding examen Cost. Coupeuse enz. Komt naar de GRATIS DEMONSTRATIE op Woensdag 17 October van 3-5 en van 7-9 uur.
Volgt ook onze cursus MODE-TEEKENEN! Vraagt inlichtingen.
  Mej. L. de Groot, Gedipl. Leerares, Genemanstr. 25, Dordrecht
  Mevr. R.H.A. de Bruin-v.d. Horst, Gedipl, Hoofdleraares, Voorstraat 99A, Dordrecht
[
bron: De Partisaan, 13/10/1945; p. 6/6]

* * * 1946 * * *

- EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN
ROTTERDAM - Op het gisteren gehouden examen nuttige handwerken slaagden oa de dames H.G. Frederiks te Monster en H. Kouwenberg en A.M. Renckens, Beiden te Den Haag.
- ROTTERDAM, 27 Juli. Geslaagd voor ex. nuttige handwerken de dames: J.M. de Zeeuw, C.M. Windt, H.W.F. van Remmen, A.J. Pronk, W.J.M. Mol, allen te den Haag, G.A.M. Wubben, Naaldwijk, G.M. Meyer, Leiden, M.J.M. Koning en S. Huitema, beiden Akphen a.d. Rijn.
- ROTTERDAM, 31 Juli. Geslaagd voor ex. nuttige handwerken : L.A. Oosterhof, Rijswijk, M.M. Koppier, Den Haag, W.M. Thies, Den Haag, E. v.d. Berg, Maasland, S.J. Noordam, Maasdijk, C. Rinkel, maassluis, T. Vermeer, maasland, N.W.A. Slat, Voorburg.
- ROTTERDAM, 1 Aug. Geslaagd voor het examen nuttige handwerken : .L.W. Cramer, W.S. Smits, beide Vlaardingen; D. Douw, E.H. Nieuwland, beiden te Schiedam; E. Wulffraat, J. Wesseling, beiden te Rotterdam; N. den Eerzamen, Goedereede; A.H. de Gaast, Middelharnis en D. Valat, Rotterdam
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 02/08/1946; p. 2/4]

* * * 1949 * * *

- adresboek 1949
Mej. P.C. Erkelens Brouwersdijk 113 handw. onderwijzeres;
mej. W. Guis, handwerkster, Hooftstraat 16;
mevr G. Ruigendijk, handwerkster, Boeroestraat 14;
mej. A.N. Vink, handwerkster, Steltenstraat 1;
J.A. de Bruin, Wol- en Dameshandwerken, Voorstraat 99a, telefoon 5.9.9.0.
(handwerkmagazijn) A.E.M. Nankman, Toulonschelaan 57
(handwerkmagazijn) 't Ned. Wolhuis, Steegoversloot 37
MODEVAKSCHOLEN
Modevak- en Kunstnijverheidsschool, R.A.H. de Bruin- v.d. Horst, Voorstraat 99a
N. Spits-Smeulers, Modevakschool E.N.S.A.I.D., Gediplomeerd lerares, Opleiding alle examens, Vest 115rood
C.J. Bustraan, modevakschool, Javastraat 26
Eerste Dordr. Modevakschool, Krispijnscheweg 167r (N. Riet)
Modevakschool E.N.S.A.I.D., Gedipl. Lerares, C.J. Groeneweg-van Ham, J.J.A. Gouverneurstraat 47 zw.
Ensaid, Mauritsstraat 8 (T. Kerkhof nr 8rd, W. Wolst(-v.d. Horst) nr 8)
A. de Nier, modevakschool, Gravenstraat 22
M.J. de Roo, modevakschool, Kromhout 121rd
+
mej. A. Foeken, Krommedijk 148, pianolerares [Atelier voor Kunstnijverheid A. en J.E. Foeken]
mej. J.E. Foeken, Krommedijk 148  [Atelier voor Kunstnijverheid A. en J.E. Foeken]
mej. L. Foeken, Krommedijk 148
H.A. Foeken, Krommedijk 148, instrumentmaker

* * * 1950 * * *

- telefoonboek 1950
J.A. de Bruin, dameshandw., Voorstraat 99a, tel. 5990
G.J. de Nier
, Gravenstraat 22
Wolst-v.d. Horst, modevakschool, Mauritsweg 8, tel. 6337
W. Wolst, Mauritsweg 8, expedit., tel. 6337

* * * 1954 * * *

- (Giessendam) Voor het examen nuttige handwerken slaagde te Dordrecht mej. G. Leenman, opgeleid door mevr. de Bruin v.d. Horst te Dordrecht.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 06/08/1954; p. 2/6]

* * * 1958 * * *

- telefoongids 1958:
93 87 Verraes, G.L., Borduur- en breiinr., Kuipershaven 24;
59 90 Bruin, J.A. de, D(ames) handw., Voorstr. 127;
96 53 Verbeek, M., Bordura, L. Breestr. 12;
80 80 Gestel Maison, Louis v. Wollen- en zijden stoffen, atel. v. d.kled. n.m., Vriesestr. 41 
80 80 Stoffenhuis Louis v. Gestel Wollen en zijden stoffen v.d. en h., d.kled. n.m., Vriesestr. 41 (b.g.g. 7252) 
81 88 Kok, P. de, Kousen en wol, Voorstr. 365;

55 26 Beer, Henri H. modemag. Bagijnhof 38
30 52 Bischoff, N.V. Gebr. H. kled. en modemag. Voorstr. 306
18 37 Bustraan, C.J. Modevakschool Javastr. 12
74 23 Dobbe, G. H. modes. Fr. Lebretl. 65
60 16 Gipon Modes, d.confectie Spuiw. 58
39 15 Heerema, J. H.kled. en modemag. Voorstr. 310
83 84 Huiden, M. v. Firm. Kledinghuis Modena v. Baerlestr. 102
55 07 Kroon, C.V. de Manuf. zijden en wollen stoffen,modes Reew. O. 53
68 10 Mol, W.J. Modemag. Noteboomstr. 30, Zwijndrecht
38 30 Monté, Fa. S. Wed. H. de Roo, Handschoenen, h.modeart. Voorstr. 401
96 52 Tegelaar, A.P. Firm. Herenmode-mag. Tegelaar Krommedijk 117
69 72 Thiemann, B.R. Herenkl. en mode art. Vriesew. 115
68 89 Transvalia H.hoeden-modes Toulonsel. 87
55 56 Verspuy, G. H. modeart Spuiw. 65
55 07 Wardt, J. v.d. Modes, zijden-wollen stoffen Reew. O. 53
53 76 Wel & v. Wel, Fa. v. Kleerm. en h.mode Groenmarkt 27
[http://www.dordtenazoeker.nl/]

* * * 1959 * * *

- Gouden Jubileum Danckaerts
Modevakschoolvereniging Danckaerts;
160 Ambonese vrouwen bezitten Danckaerts-diploma;
9 augustus 50 jarig bestaan;
80 scholen in Nederland;
leraressen 25 jaar aan de school verbonden gehuldigd: M.E. Bot-van den Doel te Naaldwijk, N. Blei te Zaandam, P.C.P. Evers te Dordrecht en J.A. Versluis-Van der Poorten te Bodegraven;
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 04/06/1959; p. 6/12]

* * * 1962 * * *

- (Werkendam) Lezing over handwerken.
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Biesbosch en Werkendam hoopt op woensdagavond om 7.45 uur in de Maranathakerk een ledenvergadering te houden. Als spreekster zal optreden mej. Holpwijk van de fa. Nankman uit Dordrecht over het onderwerp "Fraaie handwerken".
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 12/01/1962; p. 3/14]

* * * 1967 * * *

- adresboek 1967
Wol-en Handwerkzaken
C.M. van Diemen, Voorstraat 253, tel. 33556, handwerken;
Drie Suisse Winkel, Voorstraat 246, tel. 32259, wolwinkel;
P. de Kok, Voorstraat 365, tel. 35188, Wol- en Koussenmag.;
A.E.M. Nankman, Toulonschelaan 73, tel. 36969; 
Wolzaak 'Philddar', Voorstraat 327, tel. 30118, kousen en breimodellen;
+
Modevakschool E.N.S.A.I.D., Spuiweg 172, telefoon 38562.
W.C.P. Evers, Sint Jorisweg 42
W.C. Evers, Sint Jorisweg 40

* * * 1970 * * *

- adresboek 1970
Wol-en Handwerkzaken
39683 Bekkers, Breimachine Centrale, Voorstraat 328;
32259 Drie Suisses Winkel, Voorstraat 246;
42232 Mejo Mach Breiinr., Voorstraat 133;
39387 Regina Borduur en Breiinr., A. van Bleijenburgstraat 16;
39387 Verraes, G.L., A. van Bleijenburgstraat 16;

* * * 1980 * * *

- Dordrecht. Museum Mr. Simon van Gijn, Nieuwe Haven 29. "De Gouden Naald", expositie van merklappen t/m 9 november,
[bron: Gorcumse courant, 22/10/1980; p. 7/40]

* * * 1982 * * *

- telefoongids 1982/1983
13 22 59 handwerkhuis de spintol, Voorstraat 248;
14 64 00 handwerkzaak het bonte schaap, Voorstraat 309, pingquin;
13 96 83 breimachine centrale bekkers, Voorstraat 328;
18 06 22 Micro Wol-Handwerken, Sterrenburgplein 106
13 85 62 Modevakschool E.N.S.AI.D., Spuiweg 172.
13 99 02 Kunstnijverheid De Rode Deur, Vrieseweg 129.

* * * 1987 * * *

- Naaimachine Museum
  Singel 64/66
  3311 SJ Dordrecht
  Tel. 078 - 6142678
  Geopend op afspraak.
In april 1987 werd het eerste Naaimachinemuseum in Nederland geopend!
Een museum dat is ontstaan uit de partikuliere collectie van Dick Bekkers. Als naaimachinehandelaar ging het altijd aan zijn hart als hij prachtige oude machines als het ware op de schroothoop zag verdwijnen. Daarom besloot hij vijfendertig jaar geleden om de oude machines te gaan verzamelen. Door zijn beroep groeide zijn verzameling voorspoedig en bovendien was hij in staat om de oude machines die niet helemaal goed liepen, op te knappen!

Het Naaimachinemuseum is gevestigd in een woonhuis uit circa 1900, dat gelegen is in de 19e-eeuwse schil rondom het Dordtse stadscentrum, tegenover Schouwburg Kunstmin. Dit is de eerste naaimachinemuseum van Nederland met een collectie huishoud-, kinder- en industriële naaimachines, breimachines, attributen en handleidingen. Het oudste model is een Amerikaanse machine uit 1840. Deze particuliere verzameling is normaal alleen op afspraak te bezichtigen.

[http://www.dordrechttoer.nl/panoramas/naaimachine-museum]
[http://www.gokids.nl/e06.htm]
[http://www.openmonumentendag.nl/monumenten/3945/monument-van-ontspanning/naaimachinemuseum]

* * * 1989 * * *

- Gorkums museum kan weer bogen op nieuwe interessante aanwinst.
(merklappen vervaardigd door de dochters van Antonie van der Kruk, officier later boekhouder, die tussen 1882-1900 te Gorinchem woonde; Tusschenschool voor Meisje; merklap 1882 en merklap Alida van der Kruk oud 9 jaar (1891))
[bron: Nieuwsblad Merwepost, 24/05/1989; p. 7/24][http://gorinchem.courant.nu]

- Besluit houdende bepaling data geen gelegenheid meer tot afleggen examens Overgangswet W.V.O.
Bwb-id: BWBR0003731
Officiele titel: Besluit van 23 november 1984, houdende bepaling van de data, waarna geen gelegenheid meer wordt gegeven tot het afleggen van een aantal examens gebaseerd op de Overgangswet W.V.O.
Citeertitel: Besluit houdende bepaling data geen gelegenheid meer tot afleggen examens Overgangswet W.V.O.
Soort regeling: KB
Wetsfamilies: Overgangswet W.V.O.
Besluit houdende bepaling data geen gelegenheid meer tot afleggen examens Overgangswet W.V.O.
Eerst verantwoordelijk ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Geldigheidsdatum: 28 januari 2010
Ingangsdatum: 9 juni 1991

Besluit van 23 november 1984, houdende bepaling van de data, waarna geen gelegenheid meer wordt gegeven tot het afleggen van een aantal examens gebaseerd op de Overgangswet W.V.O.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 6 november 1984, nr. 5666/4530, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 115, eerste lid, en 116, eerste lid, van de Overgangswet W.V.O. ( Stb. 1967, 386);
Hebben goedgevonden en verstaan
:

[Artikel 7] Examens ter verkrijging van l.o.-akten
Met ingang van 1 januari 1990 wordt geen gelegenheid meer gegeven examen af te leggen ter verkrijging van de hierna genoemde akten van bekwaamheid, bedoeld in artikel 129 bis , eerste lid onder b , van de Lager-onderwijswet 1920, met dien verstande dat zij, die in 1989 het examen hebben afgelegd en zijn afgewezen, in 1990 voor de laatste maal de gelegenheid krijgen dit examen af te leggen.
Deze akten van bekwaamheid zijn:
akte i (tekenen);
akte j (lichamelijke oefening);
akte k (nuttige handwerken voor meisjes);
akte l (Frans);
akte m (Duits);
akte n (Engels);
akte o (wiskunde);
akte p (handelskennis);
akte r (handenarbeid);
akte s (landbouwkunde);
akte t (tuinbouwkunde);
akte u (vrouwelijke handwerken);
akte w (Fries);
akte x (Spaans);
akte ij (Esperanto).

Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, 23 november 1984 
Beatrix De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, W. J. Deetman De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks Uitgegeven de zeventwintigste december 1984 De Minister van Justitie a.i., Rietkerk

[http://lexius.nl/besluit-houdende-bepaling-data-geen-gelegenheid-meer-tot-afleggen-examens-overgangswet-wvo/artikel7]

* * * 1997 * * *

Modestia Modevakschool, 's Heer Boeijenstraat 39, 3311 BN
Modevakschool Dordrecht, Wilhelminastichting 22, 3311 ZW (B. van Brakel)
De Breicaravan, Albertine Agnesstraat 11, 3314 LA, 614 20 00

* * * >2000 * * *

- HULP GEZOCHT BIJ BORDUREN VOORSTRAAT.
DORDRECHT - Kunstenaarscollectief Recycle-X in samenwerking met Intermezzo bezig met een project waarbij klassieke ambacht en moderne techniek bijzondere wijze samensmelten. Het collectief werkt aan een grote interactieve plattegrond van de Voorstraat in Dordecht. De plattegrond zal in zijn geheel geborduurd worden en toont verschillende locaties uit de buurt. Op deze locaties zijn microfoons te vinden, waarmee de geluiden van de straat worden opgevangen.
Door het aanraken van het borduurwerk kunnen deze geluiden ten gehore worden gebracht. Voor dit project is de hulp nodig van mannen en vrouwen die een passie hebben voor ambachtelijk handwerk. De handwerkers gaan allemaal een deel van een interactieve plattegrond bordurten. Hierbij is vele ruimte voor een persoonlijke invulling. Op 19 mei worden de verschillende delen van de plattegrond samengevoegd.
Het eindresultaat is van 21 t/m 23 mei te zien tijdens het Urban Explorers festival in Dordrecht. Voor de handwerkers ligt een gratis passe-partout kalar voor dit festival. Aanmelden kan bij Intermezzo op de Voorstraat 178 of bel 078 6136307.
[bron Dordt Nu 6 mei 2010] 
NB.
[http://www.deweekkrant.nl]
[http://www.galerie-intermezzo.nl]
[www.urbanexplorersfestival.nl]

- Naaldkunst-atelier Sary Maas
Zuidendijk 251
3317 NN Dordrecht
Telefoon: 078- 6511937
Email: sarymaas@witopwit.com;
Website: http://www.witopwit.com;
(Sary Maas werkt als gast-docente en op locatie in Dordrecht. Verbonden aan de Quiltkring Goeree Overflakkee. Opleiding: o.a. Ontwerpster en SBA. 8 jaar werkzaam geweest in Quiltwinkel Quilt-Bee Dordrecht. Omschrijving van de cursussen/workshops: Workshops in machinaal quilten: I - meanderen en structuren stikken; II - machinaal naaldschilderen met toevoeging van organza en zijde; III - werken met waterverddwijnvlies. "Machinaal Richelieu"; IV - werken met rood en geel koper: "Voor 1 dag Klimt!"; V - werken met Tyvek; VI - machinaal trapunto; VII - Schilderen/quilten en structuren stikken; VIII - Japanse pentekening. Workshops (met de hand): Trapunto; Sashiko; Lintborduren; Zaansstikwerk. En verder: Thermofax prints/ zeefdrukken en het afdrukken hiervan.)

- De Breicaravan
Amalia van Solmsstraat 23
3314 LD Dordrecht
Telefoon: 078 6142000
Website: www.debreicaravan.nl;

- CREADRECHT
Bedrijfsnaam : A. van Wingerden
Adres : Voorstraat 405-407
Woonplaats : 3311 CT DORDRECHT
Telefoon : +31 (0)78 - 6133933
Website: www.creadrecht.nl;

- TESSELSCHADE-ARBEID ADELT
Verkooppunt afdeling Dordrecht en Omstreken:
  't Winkeltje
  Lenghenhof 33
  3311 TE Dordrecht
Openingstijden: Dinsdag: 10.00-13.00, Donderdag: 14.00-16.30.
Website:http://www.tesselschade-arbeidadelt.nl

- Bekkers Naaimachinespecialisten (sinds 1890)
Voorstraat 328
3311 CW Dordrecht
Tel: 078-6139683
[http://www.bekkersnaaimachines.nl]

- Naaimachine Museum
  Singel 64/66
  3311 SJ Dordrecht
  Tel. 078 - 6142678
  Geopend op afspraak.

- S.m.s. Supermodestoffen  Spuiweg 84-90, 3311GV Dordrecht
- Stoffenboetiek Krispijn Willy Martensstraat 36 3314XW Dordrecht 
- Modevakschool Spuiweg Singel 341 (ingang Muys van Holygang 10) 3318 AH Dordrecht Telefoon: 078 6178373 [wimnel.jabaay@12move.nl]
- Modevakschool Modestia  Aletta Jacobs-Erf 352, 3315EL Dordrecht
- Modevakschool Ensaid, Remmerstein 34, 3328 BL Dordrecht, 078-6510903 [m-timmermans@kpnplanet.nl; Mevr. J. M. A. Timmermans]

- Opgeheven:
De Wolcentrale. Naai- en handwerkgoederen en manufacturen. 
Adres: Voorstraat 263, 3311 EP Dordrecht Telefoon: 078-6139130

* * *

(c) EvD Dordrecht okt-nov 2009.