DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken M t/m Q

van MAARSEVEEN

Philippine van Maarseveen, geb. 10-10-1855.

Gegevens
:
- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (22-1104; D866 Bagijnhof)
1. Anthonie van Maarseveen 1806 Dordrecht, commis burg. St.
2. Jannetje Jilleba, 1809 Dordrecht
3. Jacobus van Maarseveen 1834 Dordrecht, kantoorleerling, overl. 23-10-1858
4. Carel Jozeph van Maarseveen 1838 Dordrecht, schoolleerling
5. Anthonie van Maarseveen 1844 Dordrecht, schoolleerling
6. Jacob van Maarseveen 1846 Dordrecht
7. Johannes van Maarseveen 1836 Dordrecht
8. Maria Catharina van Maarseveen 1840 Dordrecht 
9. Geertruida van Maarseveen 1842 Dordrecht 
10. Jannetje van Maarseveen 1848 Dordrecht 
11. Bastiaan van Maarseveen 26-1-1853 Dordrecht 
12. Philippina van Maarseveen 10-10-1855 Dordrecht 

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (M8)
1. Anthonie van Maarseveen 1806 Dordrecht, klerk Burg. St., overl. 12-8-1882.
2. Jannetje Jilleba, 3-10-1809 Dordrecht, overl. 10-2-1886.
3. Johanna van Maarseveen 25-12-1836 Dordrecht, Modiste, naar C36 DB;
4. Carel Jozeph van Maarseveen 19-12-1838 Dordrecht, klerk Burg. St., overl. 26 mei 1866;
5. Maria Catharina van Maarseveen 27-10-1840 Dordrecht, overl. 17 oct 1883; 
6. Geertrui van Maarseveen 21-11-1842 Dordrecht, naar Amsterdam 10-3-1873; 
7. Anthonij van Maarseveen 17-8-1844 Dordrecht, naar 'sGravenhage 10-6-1864;
8. Jacob van Maarseveen 8-10-1846 Dordrecht
9. Jannetje van Maarseveen 31-10-1848 Dordrecht, naar Amsterdam 11-3-1873; 
10. Bastiaan van Maarseveen 26-1-1853 Dordrecht, naar Kralingen 23-2-1875; 
11. Philippina van Maarseveen 10-10-1855 Dordrecht, naar Amsterdam 11 oct 1882. 
12. Anthonij van Maarseveen 17-8-1844 Dordrecht, uit Den Haag 8-6-1866, naar Utrecht 13 sept 1866.
13. Anthonij van Maarseveen 17-8-1844 Dordrecht, uit Utrecht 28 mrt 1868, naar s Hage 8 dec 1868.
14. Anthonij van Maarseveen 17-8-1844 Dordrecht, uit Brussel 25 feb 1870, naar Brussel 30 jan 1873.
15. Geertrui van Maarseveen 21-11-1842 Dordrecht, uit Amsterdam 8 sept 1876, naar Haarlem 1 julij 1879.
16. Jannetje van Maarseveen 31-10-1848 Dordrecht, uit Amsterdam 8 sept 1876, naar Amsterdam 29 mrt 1877.
17. Bastiaan van Maarseveen 26-1-1853 Dordrecht, overl. 7 julij 1880. 
Wonende: D866, E313, E252, C1603, D866, Oudenhovenstraat, Matthijs Balenstraat 9, Oudenhovenstraat, A. Cuijpsingel 29.

- (adresboek 1873) Maarseveen, A. van, Wijk D Bagijnhof No. 866, hoofdbeambte bij den Burg. Stand, marktmeester der zeevisch-markt, afslager van visch, zaakwaarnemer;

- AVONDSCHOOL - HANDWERKEN.
De ondergeteekenden brengen bij deze kennis ter kennis, dat bij haar nog eenige LEERLINGEN kunnen geplaatst worden. Voor inlichtingen vervroege men zich bij Ph. VAN MAARSEVEEN, Bagijnhof. E. Pennock, Wijnstraat. Dordrecht, 27 September 1879.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-09-1879]

- Een voorstel van de Plaatselijke Schoolcommissie, om aan mejufvrouw P. van Maarsseveen, die benoemd is tot helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de 1e Tusschensschool alhier, in de plaats van mejufvrouw Wolhoff-Sibbes, welke om redenen van gezondheid tegen 1 April a.s. eervol uit hare betrekking ontslagen is, eene jaarlijksche toelage te verleenen van f 80, ingaande den 1 April a.s. en een gelijk voorstel om aan de benoemde kweekelingen B. de Heer ... en W. van Dijk... worden door den raad goedgekeurd.
[Dordrechtsche courant, 24-03-1880 ]

- Eerste Tusschenschool (in het Hof) (hoofd J.  van Heumen)   = later gemeenteschool 2
P. van Maarseveen (rang /akte: nut en smaak) f 120
[jaarverslag over 1880]

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 483
Gemeente: Zeist Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 43 Aangiftedatum: 04-02-1931
Overledene Philippina van Maarseveen
Overlijdensdatum: 01-02-1931 Leeftijd: 75 Overlijdensplaats: Zeist
Vader Anthonij van Maarseveen Moeder Jannetje Jilleba
Relatie: ongehuwd

van der MADE

mej. A.J. van der Made (Sint Jorisweg 38c rood, *46) in 1919 lerares nuttig handwerken

MAST

mej. Johanna Elisabeth Mast (Merwekade 20rood, Voorstraat 37, Voorstraat 43) in 1908 onderwijzeres nuttige en fraaie handwerken
mej. M. Mast (Voorstraat 43)

Gegevens:
- De Dames MAST, Robes- en Costumemaaksters, vragen nog eenige nette LEERLINGEN, eenigszins met het vak bekend zijnde; tevens kunnen nog LEERLINGEN geplaatst worden voor het onderwijs in de nuttige en fraaie handwerken.
Spreekuur dagelijks, tusschen 12 en 2 uur, adres: Merwekade 20.
[bron: Dordrechtsche courant, 29-3-1897]

MATTHIJSSEN

J.P. Matthijssen (Korte Breestraat 18rood)

de MEER

Jensdiena Maria de Meer, naaister (1847), modenaaister (1878).

Gegevens
:
- Aktenummer 30 Aktedatum 21-04-1847
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 118
Bruidegom Pieter Reus
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 28
Bruid Jensdiena Maria de Meer (naaister)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Vader Bruidegom Nicolaas Reus
Moeder Bruidegom Alida Aaldijk
Vader Bruid Hendrik de Meer (timmerman)
Moeder Bruid Maria Magdalena van den Nieuwenhuizen (zonder)


- Bij Mejufvrouw DE REUS, Modenaaister, Nieuwstraat C 1297, kunnen nog enige LEERLINGEN geplaatst worden.
[Dordrechtsche courant, 19-05-1878]

- (adresdboek 1854) Reus N. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 timmerman
(adresdboek 1854) Reus P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 timmerman
(adresdboek 1855) Reus N. Nieuwstraat C1297 arbeider 
(adresdboek 1855) Reus P. Nieuwstraat C1297 part. 
(adresdboek 1860) Reus P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 timmermansknecht 
(adresdboek 1865) Reus P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 timmermansknecht
(adresdboek 1868) Reus/de Meer Wed. P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 parte. 
(adresdboek 1873) Reus/de Meer Wed. P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 parte. 
(adresdboek 1879) Reus/de Meer Wed. P. Wijk C Nieuwstraat No. 1297 parte. 

MIDDELBURG

Geertruida Louisa Middelburg, geb. Deventer 1800.

Gegevens:
- Bij deze betuigen wij aan Vrienden en Bekenden onzen welmeenenden dank voor de ons betoonde deelneming in het afsterven van onze geliefde moeder F.F.W. Middelburg. Dordrecht, den 30 Juli 1828.
G.L. MIDDELBURG. // L. MIDDELBURG.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.34/Dordrechtse_Courant_1828-07-31_002.pdf]

- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: A208 beneden
Naam: Geertrui Louiza Middelburg
Huur(waarde): f 60
Drie procent: f 1,80
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / -
Negen procent: f 5,40
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / -
Opmerking: onvermogend
Folionummer: 05
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

-
Geertruida Louiza Middelburg, fransch schoolhouderesse, goed gedrag (7-7-1829); Anna Dorothea Ha..?, 22 jaar, secondante;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief : 5, inventarisnr. : 1932 (verklaringen over 1829)]

- Geertruida Louiza Middelburg, schoolhouderesse;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief : 5, inventarisnr. : 1934 (verklaringen over 1831)]

- bevolkingsregister Dordrecht 1830
Groenmarkt A208 
Geertrui Louiza Middelburg, 30 jaar, Deventer, j:d:, schoolhouderesse
Louiza Jannetje Middelburg, 28 jaar, Deventer, j:d:, geen
Wilhelmina Andriesse, 30 jaar Dordrecht, j:d:, dienstbode
Groenmarkt A209-210 (pakhuizen)

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 4801
Gemeente: Goor Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 19 Aangiftedatum: 26-05-1840
Overledene Jan Hendrik Tieleman Middelburg
Geslacht: M Overlijdensdatum: 24-05-1840 Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Goor
Vader Hendrik Middelburg // Moeder Geertruij Louwijza Franke
Partner Fenneke Walraven
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboren te Deventer

- (36) 31-3-1860 // Geertruida Louisa Middelburg, 41 jaren, zonder beroep, ongehuwd, dochter van Lodewijk Peter Middelburg en Aartje ten Cate, beiden overleden, geboren te Deventer, wonende te Hengelo, op 30/3 huis no 56, overleden;
[bron: http://archief.hengelo.nl/data/OV/OV1857/0113R.TIF]

- Overledene op maandag 12 januari 1885 Vlissingen
Aktejaar (year) : 1885 Aktenummer (number) : 10
Overleden op (died on) : 12-1-1885 Overleden te (died in) : Vlissingen
Louise Jeannette Middelburg
Leeftijd bij overlijden (age) : 83 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Deventer
VADER (father) : Jan Hendrik Tilleman Middelburg
MOEDER (mother) : Veronica Frederika Wilhelmina Walraven
Opmerking (note) : Haar vader is te Goor overleden (in 1840) en haar moeder te Dordrecht (in 1828).

MIOULET

Jacoba Mioulet

Gegevens:
- Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 
Algemeen Gemeente: Zwartewaal  Soort akte: Geboorteakte  Aktenummer: 6  Aangiftedatum: 14-03-1820 
Kind Jakoba Mioulet 
Vader Anthone Daniel Jean Mioulet  / Moeder Jeannette Pollé 

- Ingevolge decisie van de Plaatselijke Schoolcommissie, is de Ondergeteekende, tot hiertoe Secondante in de Fransche Kostschool van wijlen Mejufvrouw LOHMAN, belast met de proviosionele waarneming van dezelve, gedurende de vacature, en zel dezelve Maandag 1 Augustus op de gewone wijze openen. 
     Dordrecht, den 27 Julij 1842. J. MIOULET.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-07-28_002.pdf]

- I. Antoine Mioulet, tr. Jacoba Zendel 
II. Antoine Daniel Jean Mioulet, geb. 's Hage 1797 (22 in 1819), tr. Rotterdam 09-06-1819 Jeannette Paulé (Jeannette Paulet/Jeannette Pollé), geb. Rotterdam 1799 (20 in 1819), dochter van Matharin Paulet en Jeannette Pariz 
III. Jacoba Mioulet, geb. Zwartewaal mrt 1820, overl. Rotterdam 31-5-1875 (55 jr), tr. Jean Marinus Grebe, overl. Rotterdam 21-04-1903 (86 jaar), zoon van Jean George Grebe en Cornelia Maria Knuijstingh
Kinderen:
1. Jeannette Marie Grebe, geb. Rotterdam 23-3-1852 , overl. Rotterdam 26-7-1852 (4 maanden en 3 dgn).
2. George Herman Grebe, geb. Rotterdam 12-6-1853, overl. Rotterdam 29-12-1853 (6 maanden en 16 dgn).
3. George Herman Grebe, geb. Rotterdam 3-3-1856, tr. Rotterdam 8-8-1906 Johanna Maria Catharina Henkes, geb. 's Gravenhage.
4. Antoine Daniel Jean Grebe, geb. Rotterdam 6-1-1858, tr. (1) 24-8-1881 Anna Maria Hardon, geb. Rotterdam (27 in 1881), tr. (2) Rotterdam 11-11-1891 Anna Maria Hendrika Emens, geb. Rotterdam, dochter van Hendrik Abram Emens en Pieternella Boshamer.
5. Caroline Grebe, geb. Rotterdam 2-4-1859, overl. Rotterdam 17-5-1860 (1 jaar en 1 mnd).
6. Wilhelmina Grebe, geb. Rotterdam 8-3-1861, overl. Rotterdam 28-4-1861 (1 mnd).
7. Cornelie Marie Grebe, geb. Rotterdam 30-11-1863, overl. Rotterdam 27-12-1863 (1 mnd).

MODDERMAN

Anna Hermanna Modderman, geb. Winschoten 11-7-1868, te Groningen (1888).

Gegevens:
- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1890
(akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige/fraaie handwerken voor meisjes)
Nummer : -
Naam : Anna Hermanna Modderman
Geboren : 11-7-1868 te Winschoten
Woonplaats : Groningen
Examenplaats en -jaar : Assen 1888
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Aanmerkingen : (aangegeven 127, niet opgekomen 3, afgewezen 48, toegelaten 76)
  +
Nummer : 024
Naam : Anna Hermanna Modderman
Geboren : 11-7-1868 te Winschoten
Woonplaats : Groningen
Examenplaats en -jaar : Assen 1888
Examen nuttig of fraaie handwerken : fraai
[Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 926]

- Mejuffrouw A.H. MODDERMAN geëxamineerd in de nuttige en fraaie handwerken, beveelt zich aan tot het geven van PRIVAATLESSEN. Adres Aelbert Cuypsingel No. 23.
[bron: Dordrechtsche Courant 15-12-1888] 

MODOO

mej. Adriana Pieternella Modoo (Hoge Nieuwstraat 43rood, *59, Hoogt 7)

van MULKEN

mej. A.G. van Mulken (Voorstraat 132) op de Mariaschool

MIJNDERTS

Bernardina Mijnderts

Gegevens:
- Aktenummer 32 aktedatum 08-04-1840 
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 111
Bruidegom Johannes Schenk
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Bruid Bernadina Mijnderts
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Vader Bruidegom Dirk Schenk
Moeder Bruidegom Adriana van Keppelen
Vader Bruid Jan Mijndertsz. Mijnderts
Moeder Bruid Anthonetta Stam

- Dordrecht overlijdensakte 1 april 1867 (no 264)
Johannes Schenk, 52 jaren, onderwijzer, geb en wonende alhier, gehuwd met Bernardina Mijnderts, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Dirk Schenk en Adriana van Keppelen, beiden alhier overleden
+ 30 maart voor middags 7 uren, A 16 aan de Groenmarkt.

- Dordrecht overlijdensakte 6 febr 1884 (no 92)
4/2 D473 aan de Spuistraat is overleden Bernardina Mijnderts, 68 jaren, zonder beroep, wonende en geboren alhier, weduwe Johannes Schenk, dochter van Jan Mijnderts Mz en Anthonetta Stam, beiden overleden.

MIJNÉ

Maria Wilhelmina Isabella Mijné, geb Dordrecht 12-9-1848, in de handwerken voor meisjes

van NECK

C.W. van Neck (Singel 263)

NIELSEN

Neeltje Wilhelmina Nielsen (samen met weduwe Johanna Wilhelmina Grashuis-van den Berg), overl. Utrecht 12-2-1891

Gegevens:
- Toegangnr: 481 Inventarisnr: 410 Gemeente: Oudewater
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 64 Aangiftedatum: 28-09-1846
Naam: Hillegonda Michaëlina Petronella Römer
Geslacht: V Overlijdensdatum: 27-09-1846 Leeftijd: 43
Overlijdensplaats: Oudewater
Naam: Matthias Johannes Römer
Naam: Jacoba Johanna Buijs
Naam: Evert Nielsen Langerak
Relatie: gehuwd

* Nielsen, Neeltje Wilhelmina, geb. 26 Aug. 1840, geëxam. in Zuid-Holland, hulponderwijzeres te Rotterdam, had acte als hoofdonderwijzeres. In de handwerken voor meisjes.
* Johanna Evenwel, geb. 13 Febr, 1847, geëxam. in Zuid-Holland, te Dordrecht. In de handwerken voor meisjes.
* Jeannette Henriette Hardenberg, geb. 28 Nov. 1845, geëxam. in Zuid-Holland, te Dordrecht, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Hoogduitsche taal.
* Alida Petronella Hendrica Margaretha Baar, geb. 22 Oct. 1848, geëxam. in Zuidholland, te Dordrecht. In de handwerken voor meisjes.
[bron: Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...  (1867)]

- ONDERWIJS.
Mejufvrouw N.W. NIELSEN neemt de vrijheid aan Ouders en Voogden te berigten, dat zij de SCHOOL heeft overgenomen van wijlen den Heer J. SCHENK en voornemens is die van af 1 Junij e.k. onder hare leiding voort te zetten. Het Onderwijs zal behalve de Vakken van het Lager-, ook die van 't meer uitgebreid Onderwijs en verder alles omvatten, wat tot eene beschaafde Opvoeding kan gerekend worden. Tot het geven van informatien heeft zich bereid verklaard de Heer A.M. BRAND VAN STRAATEN, Instituteur alhier, bij wien voor belanghebbenden die Prospectussen eerstdaags verkrijgbaar zullen gesteld worden.
  Dordrecht, 15 Mei 1867.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-05-16_002.pdf]


- [32j] (EXTRACT 11 Junij 1867) Gelezen zijnde eene missive van Mejufvrouw N.W. Nielsen dd 16 mei ll, verzoekende dat aan haar moge worden uitgereikt, het bewijs bedoeld bij art. 37 letter c der Wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no. 103). Gezien de daarbij overgelegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke School commissie alhier, bij missive dd 9 Junij ll den N. 80 uitgebragt. Gelet op art. 37 en 38 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad n. 103). Is geodgevonden aan Mejufvrouw N.W. Nielsen het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs aftegeven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de plaatselijke school commissie voornoemd, ter informatie.
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- adresboek 1868
Nielsen, N.W., Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 114 onderwijzeresse;

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren Mr. Fangman en de Vries:
- De 1e tusschenschool in het Hof
- De School van Los
- De School van Mej. Nielsen
- De School van Hermans (Steenstraat)
- De School van Degens.
- De bewaarschool Mej. Govers
- De Zondagsschool der R.C. gemeente
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [85l] (Aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht) Voor de lessen tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen hebben zich onderstaande twee en twintig helpsters aangegeven:
1. Pieternella van Helden, geb. 14 aug 1847, Stedelijke Bewaars.
2. Will.a Sluiters, geb. 1 oct. 1851, Stedelijke Bewaars.
3. Adr.a Maria v.d. Hoeven, geb. 9 Junij 1847, Stedelijke Bewaars.
4. Suzanna Jung, geb. 4 Jan 1850, Stedelijke Bewaars.
5. Engel. Franc. Duijsers, geb. 23 Dec 1849, Stedelijke Bewaars.
6. Adr. Santina Hoskorn, geb. 4 Febr. 1855, Stedelijke Bewaars.
7. Will. Gerd. v.d. Hummel, geb. 12 Maart 1852, Diaconie Bewaarsch.
8. Magdalena Vendeloo, geb. 4 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
9. Helena Nienkemper, geb. 2 Sept 1851, Diaconie Bewaarsch.
10. Piet.a Ponsen, geb. 19 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
11. Adr.a Hermans, geb. 31 Dec. 1852, Diaconie Bewaarsch.
12. Maria Heibeek, geb. 16 Mei 1851, Diaconie Bewaarsch.
13. Cornelia Schellenbach, geb. 7 Nov. 1852, Diaconie Bewaarsch.
14. Piet.a Cath.a Hartman, geb. 26 Maart 1854 , Diaconie Bewaarsch.
15. Alberdina Tarmond, geb. 26 Dec. 1856, Diaconie Bewaarsch.
16. Johanna Klasina v.d. Stek, geb. 7 Jan 1857, Diaconie Bewaarsch.
17. Anna Vliegenthar, geb. 13 April 1853, Wed. Kunst.
18. Henr. Cornelia Piet.a v.d. Hummel, geb. 31 Julij 1857, Wed. Kunst.
19. Maria Goverdina Wilhelmina v.d. Broek, geb. 20 Nov 1850, Mej. Nielsen.
20. Willemina de Greef, geb. 13 Nov. 1853, Mej. de Waal.
21. Johanna Ponsen, geb. 16 jan 1851, Mej. Govers.
22. Sophia Cath.a v.d. Valk, geb. 3 Jan 1842, Mej. Vollenhoven geb. Reus. (Dordrecht 27 Sept 1869, J.H. van Trooijen)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [32m] (Dordrecht 11 Februarij 1870) Mede uit naam van Regentessen deelen wij de Commissie mede dat ter vervulling der vacature ontstaan door E. de Kreuk op de tweede Stads-tusschenschool zich heeft aangemeld Mej. van der Broek, oud 19 jaar, woonplaats Varkenmarkt, die aan alle vereischten voldoet, zij is drie jaren werkzaam geweest in de betrekking bij Mej. Nielsen, van welke wij zeer gunstige rapporten hebben ingewonnen; kan(?) het zijn zoude het ons aangenaam zijn als zij zoo spoedig mogelijk geplaatst werdt(?) daar er groote behoefte op dit oogenblik op de school bestaat. Verder nemen wij de vrijheid de Commissie te verzoeken of wij eens zouden mogen ontvangen de opgave van het salaris van de hoofdonderwijzeressen en helpsters van alle de scholen, als ook het nieuw Reglement of de veranderde bepalingen welke daarin door de Commissie zijn gemaakt. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand. 
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- N.W. NIELSEN, maakt den Ouders harer Leerlingen bekend, dat zij voornemens in de WERKZAAMHEDEN op hare SCHOOL den 21 Augustus e.k. te hervatten.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-08-02_002.pdf]

- ONDERWIJS.
Om alle misverstand te voorkomen, bericht Mej. NIELSEN, dat, wel verre van hare School voor Jonge Jufvrouwen te kwiteeren, zij voornemens in die uit te breiden. Zij heeft zich te dien einde geassocieerd met mevrouw de Wed. GRASHUIS-VAN DEN BERG.
Beide Onderwijzeressen, geëxamineerd voor de Vakken van het Lager Onderwijs, de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen, de Dameshandwerken voor Nut en Smaak, stellen zich voor van de gereörganiseerde Inrichting eene voorbereidende School te maken, voor de alhier op te richten Middelbare School voor meisjes.
Zij nemen de vrijheid hare nieuwe Onderneming in de belangstelling van Ouders en Voogden aan te bevelen, terwijl Prospectussen van af 15 November nij elke der beide Onderwijzeressen en aan het Lokaal, hoek Wijnbrug, te verkrijgen zijn. 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-11-15_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-11-19+20_004.pdf]

- (Dordrecht den 23 November 1871) Zooals in de tijd door ons aan U werd medegedeeld, besloot de Raad dezer Gemeente, dat bijde opheffing der gesubsidieerde school van Mejufvrouw Usener, 't onderwijs voor de meisjes aan de Burgerschool voor lager onderwijs alhier eene reorganisatie zal ondergaan en daartoe 't vrouwelijk hulppersoneel zal worden uitgebreid. Tot dat besluit werd de Raad geleid door de overweging, dat dusdoende naar behooren zou blijven voorzien in eene noodzakelijke aansluiting van 't lager onderwijs aan 't Middelbare. Nu evenwel, gelijk U uit ons schrijven van den 20sten November jl zal zijn gebleken. Mejufvrouw Usener 't voornemen heeft eene school te openen hoofdzakelijk tot vorobereiding voor de Gemeentelijke inrigting voor Middelbaar Onderwijs en ook Mejufvrouw Nielsen, blijkens de daaromtrent gedane openbare kennisgeving, zich voorstelt aan hare school zoodanige rigting te geven, is bij ons de vraag gerezen, of de in 't hoofd dezes bedoelde reorganisatie nog wel noodzakelijk moet worden beschouwd. Aangenaam zou 't ons zijn Uw gevoelen dienaangaande te kennen. Wij hebben daarom de eer U beleefd te verzoeken ons dit wel te willen mededeelen. Burgemeester en Wethouders

- adresboek 1873
Nielsen, N.W., Wijk D Prinsenstraat No. 114 onderwijzeres;

- 1850-1860 (wijk A) Schoonhoven bladzijde 338
Hermanus Blanken Dz (geh.; geb. 13-11-1810 te Oudewater) (geh. met Quast, Gijsberta van der) (notaris; nh)
Gijsberta van der Quast (geh.; geb. 06-05-1814 te Woerden) (geh. met Blanken, Hermanus Dz) (nh)
Dirk Feijinck (ongeh.; geb. 30-08-1844 te Linschoten) (klerk; nh)
Johanna Hendrika Klip (ongeh.; geb. 10-08-1831 te S) (nh)
Neeltje Wilhelmina Nielsen (ongeh.; geb. 26-08-1840 te Oudewater) (nh)
adres Dam 337

- Bevolkingsregister Dordrecht (dienstboden 1870; blad 9)
37. Neeltje Wilh.a Nielsen, 26 aug 1840 Oudewater, onderwijzeres, D114, vertrekt 25-8-1874 naar s Hage;

- Bevolkingsregister Dordrecht (1860-1890; deel 7:28)
1. Johanna Wilhelmina van den Berg, Hellevoetsluis 1 oct 1838 (Ev Luth), zonder beroep, wonende D114, vestigt zich uit Hellevoetsluis 16-11-1871, vertrekt 27 aug 1873 naar Hellevoetsluis (wed Grashuis);

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 467
Gemeente: Utrecht Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 277 Aangiftedatum: 13-02-1891
Overledene Neeltje Wilhelmina Nielsen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-02-1891 Leeftijd: 50
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Evert Langerak Nielsen
Moeder Hillegonda Michaelina Petronella Romer

- Toegangnr: 481 Inventarisnr: 414 Gemeente: Oudewater Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 75 Aangiftedatum: 12-11-1894
Naam: Anna Elisabeth Nielsen
Geslacht: V Overlijdensdatum: 10-11-1894 Leeftijd: 58
Overlijdensplaats: Oudewater
Naam: Evert Langerak Nielsen
Naam: Hillegonda Michaëlina Petronella Römer
Relatie: ongehuwd

VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Sophia Clazina van den Nieuwenhuizen, geb. Dordrecht 20-1-1855.

Gegevens
:
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (N35)
1. Gerrardus van den Nieuwenhuizen 9-4-1813 Dordrecht, timmermansknecht
2. ..je Pieters 24-11-1818 Dordrecht, overl. 18 april 1879.
3. Leendert van den Nieuwenhuizen 19-2-1835
Dordrecht, pakhuisknecht, tr. 15-11-1871
4. Gerrardus van den Nieuwenhuizen 15-12-1840
Dordrecht, timmermansknecht, tr. 19-5-1869
5. Joost van den Nieuwenhuizen 17-10-1843
Dordrecht
6. Pieter van den Nieuwenhuizen 17-6-1850
Dordrecht, uit Hoorn 17 Oct 1876. (28 dec 1872 in huis van Correctie te Hoorn ingekomen)
7. Sophia Klazina van den Nieuwenhuizen 20-1-1855 Dordrecht (D971 a)
Wonende: D444, D467, D829, Vest 141.

- S.C. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Modenaaister, bericht aan hare begunstigers, dat zij van de Groote Spuistraat is verhuisd naar de Vriezestraat D 971. Ook kunnen er bij haar nog LEERLINGEN worden geplaatst.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-05-1880]

- S.C. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Modenaaister, Vriezestraat D 971, verlangt zoo spoedig mogelijk, EEN BEKWAME NAAISTER.
[Dordrechtsche courant, 10-06-1880]

VAN DER NOORDAA

Henriette Louisa van der Noordaa (1833-1909).

Gegevens:
- De Ondergeteekende maakt bekend, dat zij voornemens is om alhier met assistentie van hare zuster, eerlang eene SCHOOL voor Jonge Jufvrouwen te beginnen. Zij verzoekt Ouders en voogden die hiervan gebruik wenschen te maken zich liefst zo spoedig moogelijk bij haar te vervoegen.
   H.L. VAN DER NOORDAA.
Er zal onderwijs worden gegeven in de Hollandsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen, de bijvakken en Vrouwelijke Handwerken.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.66/Dordrechtse_Courant_1860-01-14_002.pdf]

- Getrouwd te Batavia, 21 Januarij 1862: J.W. Kroon en H.L. van der Noordaa. Eenige kennisgeving.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.68/Dordrechtse_Courant_1862-03-18_004.pdf]

- Banjermassing, Zuid-Oostkust van Borneo, den 21 April 1863
Bevallen van een DOCHTER, Mevrouw H.L. KROON geb. VAN DER NOORDAA. Eenige kennisgeving.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-06-30_004.pdf]

- Muntiok, 9 maart 1867. Bevallen van een ZOON, Mevrouw H.L. KROON geb. VAN DER NOORDAA.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-05-02_002.pdf]

- Dordrecht bevolkingsregister 1860-1890
1. Henriette Louisa Grimm 26-5-1801 Dordrecht, overl. Dordrecht 4-11-18..;
2. Simon Jan Hendrik van der Noordaa, 5-11-1825 Dordrecht
3. Jan Willem van der Noordaa, 23-9-1827 Dordrecht, advocaat, tr. Amsterdam juni 1868, van folio 68;
4. Henriette Louiza van der Noordaa, 7-3-1833 Dordrecht, nov 1860 naar Oost Indie;
5. Francois Carel L.(?) van der Noordaa, 3-3-1835 Dordrecht, kantoorbediende, 1861 naar Oost Indie;;
6. Catharina Adolphina van der Noordaa, 10-2-1839 Dordrecht, ambtshalve afgeschreven;
7. Christina van der Noordaa, 7-11-1841 Dordrecht, overl. Dordrecht 8-12-1865;
8. Maria Flora Elisabeth van der Noordaa, 21-5-1829 Dordrecht, overl. Dordrecht 23-8-1869;
9. Henderika Maria Elisabeth van Wisselingh (sch.dochter; gehuwd) 4-2-1844 Amsterdam, van folio 68;
10. Henriette Louize van der Noordaa, (kl.dochter) 21-11-1868 Dordrecht, overl. Dordrecht 8-11-1873.
11. Hendrik Jan van der Noordaa, 2-11-1869 Dordrecht, van folio 68;
12. Jan Willem van der Noordaa, 8-3-1871 Dordrecht, overl. Dordrecht 4-11-1873.
13. Marie van der Noordaa, 18-9-1872 Dordrecht, van folio 68;
14. Willem van der Noordaa, 16-5-1875 Dordrecht, van folio 68;
15. Theodora Flora Henriette van der Noordaa, 14-8-1831 Dordrecht, october 1874 uit Oost Indie;
16. Catharina Adolphina van der Noordaa, 10-2-1839 Dordrecht, 28-3-1876 uit Amsterdam, 3-10-1878 naar Helvoirt;
17. Henri Jean Louis Kroon (kl. zoon), 23-06-1865 Batavia, 28-3-1876 uit Amsterdam;
18. Johan Simon Adolf Kroon (kl. zoon), 9-3-1867 Muntot, 28-3-1876 uit Amsterdam;
19. Catharina Adolphina van der Noordaa, 10-2-1839 Dordrecht, 3-4-1880 uit Helvoirt, 10-5-1883 naar Ede;
20. Henri Jean Louis Kroon (kl. zoon), 23-06-1865 Batavia, uit Arnhem, 1886 naar Haarlem;
Wonende: A62, A190, C168/170, A213, Grotekerksbuurt 9 rood;

- NOORDAA (Simon Hendrik van der), munten penningkundige, geb. 16 Apr. 1793 te Hekelingen op Putten, waar zijn vader predikant was; overl. 3 Jan. 1851 te Dordrecht. Zijn ouders waren Simon v.d.N. en Flora Theodora Verploegh. Na een zorgvuldige opvoeding te hebben ontvangen, was hij eerst een tijdlang op een notariskantoor werkzaam, eerst te Leiden, later te Dordrecht, waar hij kennis maakte met Schotel, Bendorp, Schouten, Schull e.a. kunstenaars en letterkundigen. Weldra werd hij in deze stad tot commies-griffier der Rechtbank benoemd, welke betrekking hij in 1840 verwisselde met die van commissaris van politie en waterschout te Dordt.
In zijn jongelingsjaren had v.d.N. als vrijwilliger de wapens opgevat (1813 en 15); als jager te paard was hij in 1815 zelfs mee opgetrokken tot in Parijs. edurende zijn verblijf in Dordrecht was hij verscheidene jaren medebestuurder van het departement der Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen aldaar. In 't jaar van zijn overlijden was hij daarvan voorzitter. Geruimen tijd bekleedde hij er ook de betrekking van operateur bij de vrijmetselaarsloge ‘La Flamboyante’. Voorts was hij penningmeester van de Maatsch. tot nut van Handel en Zeevaart, alsmede regent van het Dordtsche Gasthuis. Tal van letter- en oudheidkundige genootschappen vereerden hem met hun lidmaatschap, als de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden, het Noordbrabantsch Genootsch. v.K. en W., het Thuringsch-Saksisch Verein te Halle, het Bonnsche Verein van oudheidvrienden en de Société royale des Antiquaires du Nord te Kopenhagen. Van zijn prille jeugd af had Simon Hendrik v.d.N. een bijzondere liefhebberij in het verzamelen van gedenkpenningen en munten, wat hem aanleiding gaf tot soms zeer belangrijke historische en artistieke onderzoekingen. Geleid door zijn goeden smaak, keurde hij in 1830 af dat men toen in 's Rijks Munt de penningen aldaar liet bronzen, in afwijking met de vroegere wijze van doen. Als schrijver gaf v.d.N. eenige belangrijke boekbeoordeelingen, vooral in het maandschrift van prof. van der Chijs, de Vriend des Vaderlands. Ook in de Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis van Schull en van der Hoop schreef hij. Voorts in van der Chijs' Tijdschrift voor algemeene Munt- en Penningkunde (jaarg. 1833-37, 1839 en 43) en in Janssens' Oudheidkundige Mcdedeelingen. Levensberichten heeft hij geschreven over Mr. P.F. Timmers-Verhoeven te Dordrecht (in Hand. Letterk. 1850) en over J.F. Bendorp, mede te Dordrecht (in Alg. Konst- en Letterb. 1850).
[http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1581.htm]

- KROON, GRIMM VON OEDELSHEIM, DORDRECHT, VAN DE NOORDA, BAX 
Album amicorum in de vorm van een oblong marokijn-leren hoesje met goudstempeling, met 38 losse blaadjes, van Maria (Mietje) Elisabeth Kroon, geb. Grimm (von Oedelsheim), Dordrecht 1798-Amsterdam 1879, gehuwd in 1825 met Jan Kroon
De bijdragen dateren uit de jaren 1816-1865 en zijn veelal voorzien van (vrij aardige) tekeningen en borduurwerkjes
Jan Kroon (1782-1844) was achtereenvolgens marineofficier, koopvaardijkapitein en cargadoor te Amsterdam. 
Kinderen: 
* Cornelia Maria (1825-1902)
* Jan Willem (1827-1896); gehuwd met Henr. L. van der Noordaa;
* Hermanus F. (1829-1887)
* Maria Elisabeth (1834-1915). 
Inschrijvingen van familieleden M.E. Grimm (1824), H.L. Grimm (1822), J.W. Kroon (Semarang 1844), C.M. Kroon (1843, Amsterdam), M.E. Kroon (1846), F.C.L. van der Noorda (1849), S.H. van der Noordaa (1815 en 1820, Dordrecht), H.L. van der Noordaa (1843), Cateau van der Noordaa (1861, nicht) en Wm. Kühn (1820, neef, Dordrecht). Voorts van S.C. van Strij (1816), F.C. Vorterij (1820, Port Mahon), R. van Eysden, J.H. Leliman (1843), A.M. Bouvy (1818), E. van der Koog (1842, Dordrecht), P.E. van der Koog (1820, Gorinchem), Marie de Witt, E. van der Does (1817, Ysselstein), H.S. Juta-Pellekaan (1817, Zaltbommel), J.H.C. Juta (1831, Zaltbommel), J.F. Gobius (1817), J. Tromp (1818, Amsterdam), J.H. Kist (1817, Zaltbommel), A.P.G. van Benthem van den Bergh, N. Apeldoorn (1831, Kernheim), J. Pluim de Jager (1816, Dordrecht), F.X. Richard 't Hooft, adelborst (1820, Dordrecht), J. Crans (1820, Dordrecht) en twee fraaie tekeningen van J. Bax, beide uit 1853
Price outside EU (no VAT): euro 1089
Offered for EUR 1154.34 = appr. US$ 1620.69 by: Antiquariaat A.G. van der Steur - Book number: 12945
[http://www.antiqbook.nl/boox/steu/12945.shtml]

NOOTEN

J.M. Nooten, Wijk B Schrijversstraat No. 158-159 onderwijzeres in handwerken

NUNNINK

Carolina Cornelia Johanna Nunnink, geb. 1817

Gegevens:
- De Ondergeteekende, aangesteld zijnde tot HUISONDERWIJZERESSE in de Nederduitsche en Fransche Talen en al hetgene verder tot eene fatsoenlijke Vrouwelijke Opvoeding behoort, beveelt zich in deze betrekking aan Ouders en Voogden binnen deze stad. Adres: Voorstraat, bij de Vuilpoort no. 89.
  Dordrecht, den 4 Januarij 1836.
  C.C.J. Nunnink.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-01-07_002.pdf]

- (adresboek 1854) Nunnink C.C.J. Wijk B Wijnstraat No. 73 onderwijzeres 
(adresboek 1855) Nunnink C.C.J. Wijnstraat B73 schoolhouderesse 
(adresboek 1855) Nunnink C.C.J. Wijnstraat B73 [Scholen der Tweede Klasse; Fransche kostscholen] Onderwijzeressen 

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (19)
Carolina Cornelia Joh. Nunnink
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 2a (2a) Bladzijde 78 (86)
Geboortejaar 1817

- [31b] (Extract uit het verbaal van het verhandelende bij Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, Maandag 7 Junij 1858) Gelezen eene Missive van C.C.J. Nunnink, Hoofdonderwijzeres eener Fransche meisjesschool alhier, dd 24 April ll, houdende verzoek dat aan Maria van der Burg, moge worden uitgereikt het bewijs bedoeld bij art. 37 lett. v der wet van 13 Augustus 1857. Gezien enz. Is goedgevonden aan M. van der Burg, het bij art. 37 der wet gevorderd bewijs aftegeven dat deze stukken door de vergadering in orde bevonden zijn, en zij alzoo de vereischten bezit, gevorderd tot het geven van bijzonder school onderwijs in deze gemeente. En zal hiervan bij extract mededeling wordne gedaan aan de Plaatselijke School Commissie ter informatie. De Burgemeester. (A v.d. Linden Fz, Weth., L.B.)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [131b] TABEL LAGER ONDERWIJS OVER 1858.
D Holl. Meisjesschool (J. Schenk). In januarij: dagschool 0/40 meisjes; in julij: dagschool 0/42 meisjes; Schoolgeld f 40.
G Fransche Meisjesschool (wed. H. Smaasen). In januarij: dagschool 0/12 meisjes; in julij: dagschool 0/12 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Meisjesschool (J.C.S. de Vries). In januarij: dagschool 0/68 meisjes; in julij: dagschool 0/71 meisjes; Schoolgeld f 54.
G Fransche Meisjesschool (C.C.J. Nunnink). In januarij: dagschool 0/42 meisjes; in julij: dagschool 0/39 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Jongensschool (P.M.V. van de Riviere). Schoolgeld f 60.
G Fransche Jongensschool (J.A.C. Los). Schoolgeld f 30,40,50.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

OTTEN

mej. A.T. Otten (Voorstraat 132) op de Mariaschool
Mej. P. de Otten (Singel *27a)

PANHUYZEN

C. Panhuyzen, te Dordrecht (1881), te Gorinchem (1887).

Gegevens:
- ONDERWIJZERES In KUNST en WETENSCHAP.
Geeft les in het maken van KUNSTBLOEMEN uit Stof, Compositie, Schelpen enz en Fruiten, benevens in het Wasschen, Verwen, Stoomen en Opmaken van HOEDENVEDEREN; ook worden bij mij Oude-Vederen en Zijden Stoffen van waarde wederom als nieuw opgemaakt. Bouquetten, Disserten, enz zijn bij mij te bezigtigen; Ook kan men leeren twee kousen te gelijk te breijen op vier naalden.
Spreekuur van 1 tot 3 uur en prijs per les Een gulden, welke ook buitenshuis gegeven worden.
Mejufvrouw C. PANHÜZEN, SINGEL, hoek Spuiweg, E no. 565ff.
[bron: Dordrechtsche courant, 3-2-1881]

- ONDERWIJZERES In KUNST en WETENSCHAP.
Geeft les in het maken van KUNSTBLOEMEN uit Stof, Compositite, Schelpen enz en Fruiten, benevens in het Wasschen, Verwen, Stoomen en Opmaken van HOEDENVEDEREN; ook worden bij mij Oude-Vederen en Zijden Stoffen van waarde wederom als nieuw opgemaakt. Bouquetten, Disserten, enz zijn bij mij te bezigtigen; Ook kan men leeren twee kousen te gelijk te breijen op vier naalden.
Spreekuur van 1 tot 3 uur en prijs per les Een gulden, welke ook buitenshuis gegeven worden.
Mejufvrouw C. PANHÜZEN, SINGEL, hoek Spuiweg, E no. 565ff.
Den 8 Maart zal eene VERLOTING plaats hebben van Kunstbloemen en Fruitvazen à 50 Cents per lot. Deze voorwerpen zijn bij mij te bezigtigen.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-2-1881]

- Mejufvrouw C. PANHUIZEN, Onderwijzeres in KUNST en WETENSCHAP, maakt bekend dat zij nog eene Cursus zal geven in het maken van KUNSTBLOEMEN en FRUITVAZEN, alle lessen tot een verminderden prijs; - terwijl op geruchten of hooren zeggen, velen worden afgeschrikt door al te hooge kosten om onderrwijs te nemen, zoo worden Dames verzocht zelve bij mij te komen spreken, om alsdan van de waarheid overtuigd te zijn.
Ook Stoomt, Wascht en Verwt zij HOEDEN-VEDEREN in allen kleuren, benevens ZIJDE en WOLLEN STOFFEN van waarde, zoodat alles als nieuw schijnt, doch van geheel versleten Vederen wederom nieuwe te maken, zoo als in sommige gevallen van mij verlangd is, dat kan ik nog niet.
Spreekuur 1-3 uur.
Adres: SPUIWEG, hoek Singel.
- De ondergeteekende maakt bekend dat zij les geeft in het GLIMMEND STRIJKEN, eene les van f 2,50 is voldoende om hetzelve grondig te leeren, met de Strijkijzers, die de Dames zelve gewoonlijk gebruiken; nieuw model van IJzers is geen vereischte. 
Adres: Mejufvrouw C. PANHUIZEN, Spuiweg, hoek Singel.
[bron: Dordrechtsche courant, 31-05-1881]

- Daar vele Dames zich beklagen, dat mijn onderwijs te duur is, zoo zijn nu in de gelegenheid bij mij te leeren het WASSCHEN, VERWEN, STOOMEN en OPMAKEN van HOEDEN, VEDEREN en alle ZIJDEN STOFFEN, tot den prijs van slechts Vijf Gulden, waarvoor vroeger Vijf en Twintig Gulden mij betaald werd.    Wed. C. PANHUIZEN, Zandweg, hoek Spuiweg, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-09-1881]

- Dames! Attentie!
Ondergeteekende bericht dat zij zich alhier eenigen tijd zal ophouden tot het LES GEVEN in het vervaardigen van alle soorten
Kunstfruiten, Druiven, Bessen, Kersen enz, zoo ook in Bloemen uit verschillende stoffen; benevens in het knippen en maat nemen van Japonnen, Mantels enz, hetwelk men in kortne tijd grondig kan leeren. Hoedenveeren worden bij haar gewasschen, gestoomd, geverfd en opgemaakt, waarin zij ook les geeft.
Prijs der lessen van af f 0,50 en hooger. ook kan men bij haar leeren twee kousen tegelijk te breien op vier naalden. Voorwerpen zijn bij te bezichtigen; spreekuur van 12 tot 4 uur.
  C. PANHUYZEN, ten huize van Mej. Wed. VAN DE GRAAFF, Havendijk. 
  Wordt een PERSOON gevraagd voor Loopend werk.
[Advertentieblad, 22/07/1887; p. 3/4]

- Aangename bezigheid voor Dames en Heeren.
Ondergeteekenden maken bekend, dat zij LES GEVEN in het maken van KUNSTBLOEMEN, Bloemen uit Papier, uit Stof, uit Schelpen en uit Compositie, waarvan men de schoonste Boompjes, Planten, Mandjes en Bloemruikers inkorten tijd kan leeren vervaardigen.
Voorts geven zij onderricht in het maken van KUNSTVRUCHTEN (Druiven, Kersen, Bessen, meloenen enz enz), waarvan men Tafeldesserten, Fruitvazen met prachtige gekristaliseerde Voetstukken (die men ook kan leeren), Druivenranken, Oranje-Appelboompjes enz kan leeren maken.
Verder wordt ook les gegeven in het Knippen en Maatnemen van DAMES-COSTUMES, hetwelk men in weinige lessen grondig kan leeren.
Ook worden bij ondergeteekenden Hoedenvederen, echte Kanten en Zijden Stoffen gewasschen, geverfd, gestoomd en opgemaakt, waarin ook wordt les gegeven.
Men kan ook bij hen twee Kousen te gelijk leeren breien op vier Naalden.
Voorwerpen zijn bij ondergeteekenden te bezichtigen.
Spreekuur van 12 tot 3 uren.
Prijzen der Lessen van af f 0,50 tot f 10. Zij worden binnen- en buitenshuis gegeven.
Onder aanbeveling, hoogachtend,
      C. PANHUYZEN en A. JUNG. Havendijk, boven Mej. Wed. DE GRAAFF.
Met toestemming van het wettelijk bestuur zal er een kleine VERLOTING van Kunstbloemen, Fruiten, Boomen en Bloemenruikers plaats hebben. Er zullen tien prachtige prijzen worden verloot, die ten mijnen huize zijn te bezichtigen. Loten alhier te bekomen, à 30 ct. per stuk.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 24/07/1887; p. 3/6]

PENDER

kinderen Leendert de Pender and Grieta van der Stelt: 
* Dirkske (Dir) de Pender, geb. Sleeuwijk en De Werken 24-9-1913, handwerkonderwijzeres Christelijke school te Nieuwendijk (1932), tijdelijke onderwijzeres in het Nuttige Handwerken aan de Chr. U.L.O. school aan de Tol (1935), diploma coupeuse (april 1940; leerlinge van J.H. de Nooij te Gorinchem), lerares Nederlandse Mode Vakbond, overl. Werkendam 28-9-1985 (72 jr), begr. Nieuwendijk 3-10-1985 (begraafplaats Onderlinge Hulp).
* Maaike Jacoba (Maja) de Pender, geb. Sleeuwijk en De Werken 5-5-1915, lerares Nederlandse Mode Vakbond (mei 1949), overl.Woudrichem 24-4-1998 (verzorgingshuis de Lemmenskamp), begr. Nieuwendijk 28-4-1998 (begraafplaats Onderlinge Hulp).
* Anna (Ans) de Pender, geb. Sleeuwijk en De Werken 11-2-1918, diploma costumiere (april 1942; leerlinge van haar zus D. de Pender), lerares Nederlandse Mode Vakbond (dec 1945; leerlinge op de modevakschool van haar zus D. de Pender).

Gegevens:
- [http://home.hccnet.nl/de.pender/genp2001.htm]
- [http://salha.x-cago.com/page.do?code=NHH&date=18810924]

- (NIEUWENDIJK) Aan de Chr. School is benoemd tot handwerkonderwijzeres, mej. D. de Pender alhier.
[Nieuwsblad Heusden en Altena 4 november 1932 ]

- (NIEUWENDIJK) Tot tijdelijke onderwijzeres in het Nuttige Handwerken aan de Chr. U.L.O. school aan de Tol, is benoemd mej. D. de Pender alhier.
[Nieuwsblad Heusden en Altena 22 mei 1935]

- Voor het te 's-Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond slaagden voor het diploma coupeuse mej. D. de PENDER te Nieuwendijk en voor costumière mej. C. v.d. MEER, alhier. Beiden leerlingen van de Modevakschool, Eind 17, dir. mej. J.H. de NOOIJ.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 05/04/1940; p. 3/12][De 5 Rivieren, 06/04/1940; p. 3/10]

- (NIEUWENDIJK) Voor het te Den Haag gehouden examen van de Ned. Modevakschool slaagde voor het diploma coupeuse mej. D. de PENDER alhier. 
[bron: De 5 Rivieren, 13/06/1940; p. 3/82]

- Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma costumiere Mej. A. de Pender. Zij werd opgeleid door mej. D. de Pender, leerares alhier.
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 24 april 1942 ]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma coupeuse Mej. A. de Pender. Zij werd opgeleid aan de Modevakschool mej. D. de Pender, Kille 30.
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 11 juni 1943 ]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te 's Gravenhage gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma Leerares Mej. Ans de Pender. Zij werd opgeleid aan de Modevakschool mej. D. de Pender, Kille 30.
[bron: De Sirene 7 december 1945 ]

- (NIEUWENDIJK) Bij het te Den Haag gehouden examen van den Ned. Modevakbond, slaagde voor het diploma Leerares Mej. M.J. de Pender
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 5 mei 1949 ]

PENNOCK

Elizabeth Pennock, geb. Dordrecht 18-12-1855, hoek Scheffersplein, geexamineerd in de handwerken van nut en smaak

Gegevens:
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (P51)
1. Leonardus Pennock 19-1-1825 Dordrecht, winkelier, 12-9-1881 naar Delfshaven
2. Josephina Maria Muijsson 13-5-1825 Rotterdam, 12-9-1881 naar Delfshaven
3. Johannes Jacobus Pennock 4-8-1849 Dordrecht, 28-3-1887 naar Dinteloord
4. Hendrik Pennock 15-10-1850 Dordrecht, 1873 naar Breda
5. Leonardus Pennock 18-3-1852 Dordrecht, 27-12-1877 naar Breda
6. Anthoon Pennock 26-nov-1853 Dordrecht, 21-4-1871 naar Middelburg
7. Elizabeth Pennock 18-12-1855 Dordrecht, 13-12-1881 naar Delfshaven.
8. Abraham Pennock 9-feb-1859 Dordrecht, 2 juni 1876 naar Gorinchem.
9. Elisabeth Kemp (moeder) 27 julij 1789 Dordrecht, overl. 13-1-1860 .
10. Jan Pieter Pennock 10-6-1860 Dordrecht, 13 mei 1879 naar s Hage.
11. Edouard Eugene Pennock 16-10-1862 Dordrecht, overl. 6 Feb 1864.
12. Josephina Mara Pennock 15-8-1864 Dordrecht, overl. 15 sept 1865.
13. Anthoon Pennock 26-nov-1853 Dordrecht, uit Middelburg 1873, naar Breda 24/1 1874
14. Hendrik Pennock 15-10-1850 Dordrecht, uit Breda 29/8 1873, naar Breda 24/1 1874
15. Abraham Pennock 9-feb-1859 Dordrecht, uit Gorinchem, naar Schiedam 1878
16. Leonardus Pennock 18-3-1852 Dordrecht, uit Breda 1878, naar Breda 1881 [tr. Chatarina Maria van Kuik, geb. 12-3-1830 te Hendrik-Ido-Ambacht]
17. Abraham Pennock 9-feb-1859 Dordrecht, uit Schiedam 1879, naar Delft 22 dec 1881.
Wonende: D367, (Voorstraat) C1, (Wijnstraat) B57.

- AVONDSCHOOL - HANDWERKEN.
De ondergeteekenden brengen bij deze kennis ter kennis, dat bij haar nog eenige LEERLINGEN kunnen geplaatst worden. Voor inlichtingen vervroege men zich bij Ph. VAN MAARSEVEEN, Bagijnhof. E. Pennock, Wijnstraat. Dordrecht, 27 September 1879.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-09-1879]

- (adresboek 1854) Hulsman J. Wijk B Wijnstraat No. 216 [aantek. : de Profeet, Dordr. Courant 10 sept 1857] winkelier
(adresboek 1860) Lambinon L. Wijk B Wijnstraat No. 57 timmerman 
(adresboek 1865) Pennock L. Wijk C Voorstraat No. 1 koopman en winkelier in galanterien
(adresboek 1865) Lambinon L. Wijk B Wijnstraat No. 57 timmerman 
(adresboek 1865) Westerouen van Meeteren W.A.P. Wijk B Wijnstraat No. 57 parte.
(adresboek 1868) Pennock L. Wijk C Voorstraat No. 1 koopman, winkelier 
(adresboek 1868) Lambinon L. Wijk B Wijnstraat No. 57 timmerman, koopman
(adresboek 1868) Westerouen van Meeteren W.A.P. Wijk B Wijnstraat No. 57 parte. 
(adresboek 1873) Pennock L. Wijk C Voorstraat No. 1 koopman, winkelier 
(adresboek 1873) Beumer Hardenberg C.C. [Coenraad Cornelis, geb. 1840] Wijk B Wijnstraat No. 57 telegr.
(adresboek 1873) Hardenberg F.B.A. [Florentina Bartina Adriana, geb. 1841] Wijk B Wijnstraat No. 57 hoedenmaakster 
(adresboek 1879) Hardenberg F.B.A. Wijk B Wijnstraat No. 57 modemaakster

PONSEN

Mej. J. Ponsen, eerste helpster aan de stedelijke bewaarschool

POOTS

E. Poots (Vest 31rood)

de QUARTEL

mej. N. Quartel (Rijksstraatweg 3, J. de Wittstraat 43)

* * *

(c) EvD Dordrecht okt-nov 2009.