NAMEN/AANTALLEN VAN LEERLINGEN
IN DE VROUWELIJKE HANDWERKEN
1866-1870
op openbare scholen te Dordrecht

NB.
- de stadsarmenschool in de Vriezenstraat was de voormalige diakonieschool van de Ned. Herv. Gemeente; in 1858 door de gemeente Dordrecht overgenomen;
- de stadstussenschool was de eerste openbare school te Dordrecht (opgericht in 1837); pas in 1855 (door uitbreiding van de school met een lokaal) werden er proeven ondernomen in het onderwijzen van meisjes in het handwerken.
- in 1858 zijn er reglementen gekomen voor het onderwijzen van meisjes in het handwerken voor de stadsarmen- en tussenscholen.

1866

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1866.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 18 15
Herv. Diakonie 17 10
Onvermogenden 61 41
Luth. 0 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 96 leerlingen totaal 67 leerlingen

Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1866.
1 1/2 lb wit garen (grof en fijn)
600 Naalden (200 van No. 4, 6, en 8)
5 lb Sjaet (zwart)
1 ons Spelden
100 maasnaalden
24 teekenlappen
1 ons gekleurd teekengaren

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1866.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 21 17
Herv. Diakonie 15 10
Onvermogenden 60 36
Luth. 0 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 1 1
  totaal 97 leerlingen totaal 64 leerlingen

Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1866.
5 lb Saijet (zwart)
1 lb wit garen
1/2 lb zwart garen
600 Naalden (van No, 4, 6, en 8 elk 200)
1 ons Spelden
1 ons gekleurd garen (
teekenkatoen)

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1866.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 11
Herv. Diakonie 15 9
Onvermogenden 58 34
Luth. 0 2
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 1 1
  totaal 96 leerlingen totaal 57 leerlingen

Aanvraag voor het Vierde kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1866.
1 lb wit garen (grof en fijn)
1 lb zwart garen (fijn)
600 naalden (200 van No. 4, 6, en 8)
1 ons Spelden (kleine)
100 maas naalden
1 ons
teekengaren

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Dec. 1866.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 27 14
Herv. Diakonie 16 4
Onvermogenden 62 38
Luth. 0 2
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 2 0
  totaal 107 leerlingen totaal 58 leerlingen

Aanvraag voor het vierde kwartaal ten behoeve der 1e Stads-Armenschool, van het jaar 1866 voor de Naai- en Breischool.
1 lb wit garen
1 lb zwart garen (fijn)
600 Naalden (200 van No, 4, 6 & 8)
1 ons Spelden (kleine)
1 ons
Teekengaren
25 Vingerhoeden


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der 2e openb. stads-Armenschool (1e kwartaal 1866)
Dagschool 
Burg. bed. 38 jongens, 28 meisjes
Herv. diak 29 jongens, 33meisjes
Luth 4 jongens, 4 meisjes
Isr. 4 jongens, 6 meisjes 
R.C. 1 jongen, 3 meisjes
Onverm. 156 jongens, 157 meisjes = 232/231 = tezamen 463 kinderen
Avondschool 124 jongens, 2 meisjes
Brei- en Naaischool 196 leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb Saijet
6 pakjes naalden no. 7
12 pakjes naalden no. 6
1/2 Ned. lb spelden
1/2 Ned. lb gekleurd garen
1/2 Ned. lb fijn wit garen
1/2 Ned. lb zwart garen

- 2e kwartaal 1866 - 2e stads-armenschool. Staat der School
a. Dagschool 
Burgerl. Armb. 38 jongens en 23 meisjes
Herv. Diak 32 jongens en 34 meisjes
Luth. 4 jongens en 5 meisjes
Isr. 6 jongens en 6 meisjes
R.C. 1 jongens en 4 meisjes
Onvermogend 148 jongens en 147 meisjes = 229/219 = 448 leerlingen
b. Avondschool 119 jongens en 2 meisjes = 121 leerlingen
c. Handwerken voor meisjes
onderwijs in naaien 103 en in breien 91 meisjes = 194 leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb breigaren
6 pakjes naalden no. 7
12 pakjes naalden no. 6
1/4 Ned. lb gekleurd garen
1/2 Ned. lb fijn wit garen
25 stopnaaldjes
10 stoplappen

- 3e kwartaal 1866. Staat der 2e Armenschool
onverm. 147 jongens, 151 meisjes
B.B. 36 jongens, 24 meisjes
D.B. 32 jongens, 33 meisjes
Luth 5 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 5 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes = 227/221 = tezamen 448 leerlingen
Avondschool 140 Jongens.
Brei en naaischool 189 leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb Saijet
6 pakjes naalden no. 7
12 pakjes naalden no. 6
1/2 Ned. lb Spelden
1/2 Ned. lb wit middels.garen
1/2 Ned. lb zwart garen
1o stel koperen breipriemen

- Tweede openbare Stads-Armenschool. (okt-nov-dec 1866)
Dagschool
Onvermogend 144 jongens en 159 meisjes
B.B. 42 jongens en 24 meisjes
D.B. 29 jongens en 34 meisjes
Luth. 6 jongens en 5 meisjes
R.Cath. - jongens en 1 meisje
Israel. 4 jongens en 5 meisjes = 225 / 228 = 453 leerlingen
Avondschool 133 jongens en 2 meisjes
Handwerken 195 leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb saijet
3 Ned. lb breigaren no. 18
24 pakjes naalden no. 6
6 pakjes naalden no. 7


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School op 26 Maart 1866.
Dagschool 249 jongens, 240 meisjes
Dag- en avondschool 106 jongens, 4 meisjes
Avondschool 107 jongens, 4 meisjes = 250 jongens, 240 meisjes
Staat van de School voor Vrouwelijke Handwerken:
172 Leerlingen, 7 willekeurigen = Blijft 165 Leerlingen.

- Staat der School [2de kwartaal 1866]
Dagschool 261 jongens, 235 meisjes
Dag- en avondschool 127 jongens, 1 meisje
Avondschool 127 jongens, 1 meisje
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
159 Leerlingen, Af 4 willekeurigen = Blijft 155 Leerlingen

- Staat der School op 24 Sept 1866.
Dagschool 277 jongens, 221 meisjes
Dag- en avondschool 118 jongens, 4 meisjes
Avondschool 118 jongens, 4 meisjes
Staat der School voor Vrouwelijke Handwerken.
170 Leerlingen, 8 willekeurige en overledenen = Blijft 162 Leerlingen

Opgave van behoeften voor de volgende 3 mnd:
Tot verbetering van het licht is, het noodig, dat de lampen van kappen worden voorzien. Enkele leden der Damescommissie dringen sterk op deze verandering aan.

- Staat der School op 24 Dec. 1866.
Dagschool 259 jongens, 225 meisjes
Dag- en avondschool 115 jongens, 2 meisjes
Avondschool 116 jongens, 2 meisjes = 260 jongens/225 meisjes
Staat van de School voor vrouwelijke Handwerken: 155 leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1866.
Dagschool 124 jongens, 289 meisjes
Dag- en avondschool 115 jongens, 7 meisjes
Avondschool 1 jongen, 4 meisjes = 240 j/300 m = Totaal 540 leerlingen
Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
213 Leerlingen, willekeurig weggebleven 5, uit de stad vertrokken 2 = Blijft 206 Leerlingen (Dordrecht 26 Maart 1866)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het tweede kwartaal 1866.
Dag- en avondschool 127 Jongens, 1 Meisje
Dagschool 114 Jongens, 293 Meisjes
Avondschool -
Jongens, 1 Meisje = 241 Jongens, 295 Meisjes = totaal 526 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken.
221 Leerlingen, 18 willekeurig en uit de stad vertrokken = 203 Leerlingen

- Staat de Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het derde kwartaal 1866.
Dag- en avondschool 104 Jongens 1 meisjes
Dagschool 142 Jongens 289 meisjes = 246/290 = totaal 536 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
Bij 't begin van 't kwartaal 214 leerlingen, uit de stad vertrokken en zonder ontslag de school verlaten 12 = Blijft 202 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 155 Jongens, 279 Meisjes
Dag- en avondschool 97 Jongens, 1 Meisje
Avondschool 0 Jongens, 1 Meisje = 252 / 281 = totaal 533 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
205 leerlingen, 6 willekeurige weggebleven = Blijft 199 leerlingen
De voorbereidende klasse der Burger. Avondschool telt 30 leerlingen. (Dordrecht 24 Dec 1866, J.H. van Trooijen)

1867

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1867.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 24 14
Herv. Diakonie 15 5
Onvermogenden 61 36
Luth. 1 1
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 2 0
  totaal 103 leerlingen totaal 56 leerlingen

Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Brei-School der 1e Stads Armenschool van het jaar 1867.
1 lb wit garen
1 lb zwart garen
600 naalden
1 ons Spelden
5 lb saijet
24 Teekenlappen
36 Koperen priemen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Julij 1867.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 19 10
Herv. Diakonie 12 11
Onvermogenden 64 29
Luth. 3 1
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 2 0
  totaal 100 leerlingen totaal 51 leerlingen

Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool van het jaar 1867.
50 Vingerhoeden
1 lb wit garen
5 lb saijet (zwart)
600 Naalden (200 van No. 4,6 en 8)
1 ons Spelden (kleine)
50 maasnaalden
50 stopnaalden
1 ons teekengaren

- Staat der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool op 1 October 1867.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 20 11
Herv. Diakonie 11 12
Onvermogenden 59 39
Luth. 2 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 3 0
  totaal 96 leerlingen totaal 62 leerlingen

Aanvraag voor het Vierde kwartaal ten behoeve der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1867.
1/2 lb wit garen (fijn)
1/2 lb zwart garen (fijn)
200 Naalden van No. 4, 6 en 8
1 ons Spelden
20(?) Teekenlapjes
1 ons teekenkatoen

-  (Dordrecht 22 Nov 1867) Ter voldoening aan het door U te kennen gegeven verlangen, heb ik de eer U bij deze op te geven het aantal leerlingen, dat op de onderstaande openbare Scholen alhier onderwijs in de vrouwelijke Handwerken ontvangt.
Eerste Tusschenschool 166 Leerl. (5 helpsters)
Tweede Tusschenschool 202 Leerl. (7 helpsters)
Eerste Armenschool 154(*) Leerl. (6 helpsters)
Tweede Armenschool 181 Leerl. (6 helpsters)
                 J. van Heumen, Hoofdonderwijzer
                ((*) moet waarschijnlijk zijn 160?)

- Staat der Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool op 31 December 1867.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 20 11
Herv. Diakonie 11 12
Onvermogenden 59 39
Luth. 2 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 3 0
  totaal 96 leerlingen totaal 62 leerlingen

Aanvraag voor de Naai- en Brei-School der 1e Stads-Armenschool voor het 4e kwartaal van het 1867. [moet zijn 1e kwartaal van 1868?]
1/2 lb wit garen
1/2 lb zwart garen
800 Naalden van No, 4,6 & 8
1 ons Spelden
1 ons teekenkatoen (rood en blauwe)
50 maasnaalden
5 ons saijet
(SAD 121-33 brief 97j)


* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der 2e Stads-armenschool 1e kwartaal 1867.
Dagschool 232 Jongens, en 237 meisjes = 469 Leerlingen.
Avondschool 136 jongens.
Breischool 176 Leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb saijet
1/2 Ned. lb fijn wit garen
1/2 Ned. lb grof wit garen
1/2 Ned. lb zwart garen
24 pakjes naalden no. 6
6 pakjes naalden no. 7
3 pakjes maasnaalden
3 ons gekleurd garen

- Staat der 2e armenschool. [derde kwartaal]
Dagschool
Onverm. 144 jongens, 150 meisjes
B.B. 40 jongens, 24 meisjes
D.B. 27 jongens, 32 meisjes
Luth. 6 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 4 meisjes
R.C. 1 jongens, 2 meisjes = 222 j / 217 m = tezamen 439 leerlingen.
Avondschool 129 leerlingen (jongens).
Breischool 157 leerlingen.

- Tweede openbare stads-Armenschool. Staat over de maandne Juli, Augs. en Sept 1867.
Dagschool
Onverm. 153 Jongens, 158 Meisjes
B.B. 42 Jongens, 26 Meisjes
D.B. 26 Jongens, 35 Meisjes
Lith. 5 Jongens, 4 Meisjes
Israel. 4 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 2 Meisjes = 233 j/230 m = 463 leerlingen.
Avondschool 140 jongens.
Brei & naaischool 181 meisjes.

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
5 Ned. lb saijet
1/2 Ned. lb fijn wit garen
1/2 Ned. lb grof wit garen
24 pakjes naalden no. 6
6 pakjes naalden no. 7
2 1/2 Ned. ons spelden
50 vingerhoeden


-  (Dordrecht 22 Nov 1867) Ter voldoening aan het door U te kennen gegeven verlangen, heb ik de eer U bij deze op te geven het aantal leerlingen, dat op de onderstaande openbare Scholen alhier onderwijs in de vrouwelijke Handwerken ontvangt.
Eerste Tusschenschool 166 Leerl. (5 helpsters)
Tweede Tusschenschool 202 Leerl. (7 helpsters)
Eerste Armenschool 154(*) Leerl. (6 helpsters)
Tweede Armenschool 181 Leerl. (6 helpsters)
J. van Heumen, Hoofdonderwijzer
((*) moet waarschijnlijk zijn 160?)

- Staat der 2e openbare stads-armenschool gedurende het 4e kwartaal 1867.
Dagschool
Onverm. 150 Jongens, 152 Meisjes
BB 37 Jongens, 26 Meisjes
DB 31 Jongens, 40 Meisjes
Luth. 3 Jongens, 4 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 2 Meisjes
Israel. 4 Jongens, 5 Meisjes = 228 j/229 m = 457 leerlingen.
Avondschool 139 jongens.
Breischool 181 leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
2 1/2 Ned. lb breigaren no. 18
2 1/2 Ned. lb breigaren no. 12
1/2 Ned. lb zwart streng garen
24 pakjes naalden no. 6


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School op 25 Maart 1867.
Dagschool 255 jongens, 229 meisjes
Dag- en Avondschool 110 jongens, 1`meisjes
Avondschool 110 jongens, 1`meisjes = 255 jongens, 229`meisjes.
Staat der School voor de Vrouwelijke Handwerken:
Leerlingen 163, willekeurigen 3 = Blijft 160 Leerlingen.

- Staat der School op 24 Junij 1867.
Dagschool 250 jongens, 229 meisjes
Dag- en avondschool 101 jongens, 0 meisjes
Avondschool 101 jongens, 0 meisjes = 250 j / 229 m.
Staat van de School voor Vrouwelijke Handwerken: 152 Leerlingen.

- Staat der School (3de kwartaal)
Dagschool 283 jongens, 234 meisjes
Dag en avondschool 106 jongens, 0 meisjes
Avondschool 106 jongens, 0 meisjes = 283 jongens, 234 meisjes
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
160 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 158 Leerlingen.

NAMEN van leerlingen, die toegang verzoeken tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 30 Sept 1867):
1. Johanna Blom, 7 jaar
2. Adriana Polet, 7 jaar
3. Maria Tak, 7 jaar
4. Adriana de Hoog, 7 jaar
5. Marrigje Mas, 8 jaar
6. Maria Kommers, 7 jaar

- (Dordrecht 15 November 1867) Door deze neem ik de vrijheid namens Dames Regentessen de commissie mede te deelen en een verzoek tot ons is gekomen van Jufvrouw DE RONDE, hoofdonderwijzeres der Eerste Stads-tusschenschool om meerdere assistenten daat het aantal kinderen 164 bedraagt en er slechts 4 medehelpsters zijn, en er alzoo volgens haar oordeel meerdere hulp wordt vereischt. In geval de Commissie hiertoe mogt overgaan dragen wij daartoe gelijk voor J. Straatman, Stoofstraat en J. van de Weg, Augustijnenkamp
Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.

-  (Dordrecht 22 Nov 1867) Ter voldoening aan het door U te kennen gegeven verlangen, heb ik de eer U bij deze op te geven het aantal leerlingen, dat op de onderstaande openbare Scholen alhier onderwijs in de vrouwelijke Handwerken ontvangt.
Eerste Tusschenschool 166 Leerl. (5 helpsters)
Tweede Tusschenschool 202 Leerl. (7 helpsters)
Eerste Armenschool 154(*) Leerl. (6 helpsters)
Tweede Armenschool 181 Leerl. (6 helpsters)
    J. van Heumen, Hoofdonderwijzer ((*) moet waarschijnlijk zijn 160?)

- Staat der School.
Dagschool 279 Jongens, 232 Meisjes
Dag- en avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 102 Jongens, 1 Meisjes = 280 / 233
Staat der School voor het Onderwijs in de Vrouwel. handwerken:
165(?) Leerlingen, 2(?) willekeurigen = Blijft 163(?) Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1867.
Dagschool 177 Jongens, 279 Meisjes
Dag- en avondschool 82 Jongens, 1 Meisje 
Avondschool 0 Jongens, 1 Meisje = 259/281 = totaal 540 Leerlingen
Staat der School voor de vrouwelijke handwerken:
213 leerlingen, willekeurig 1, overleden 1 = totaal 211 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 166 jongens, 274 meisjes
Dag en avondschool 97 jongens, 0 meisjes
Avondschool 0 jongens, 0 meisjes = 263 j/274 m = Totaal 537 leerlingen
De voorbereidende klasse der Burger Avondschool tellen 13 leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken:
209 leerlingen, 1 willekeurig weggebleven = Blijft 208 leerlingen (Dordrecht 24 Junij 1867, J.H. van Trooijen)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 145 Jongens, 254 meisjes
Dag- en avondschool 89 Jongens, 0 meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 meisjes = 234 / 254 = Totaal 488 Leerlingen.
De voorber. klasse der Burger-Avondschool telt 18 Leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
198 leerlingen, 1 uit de stad vertrokken, 1 overleden = Blijft 196 leerlingen.

Namen der leerlingen, die toelating verzocht hebben tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken:
1. Aartje Kemp, 7 jaren
2. Geertrui Haksteen, 7 jaren
3. Cornelia de Gids, 7 jaren
4. Geertje v.d. Ent, 7 jaren
5. Catharina de Boer, 10 jaren
6. Martina de Koster, 7 jaren

-  (Dordrecht 22 Nov 1867) Ter voldoening aan het door U te kennen gegeven verlangen, heb ik de eer U bij deze op te geven het aantal leerlingen, dat op de onderstaande openbare Scholen alhier onderwijs in de vrouwelijke Handwerken ontvangt.
Eerste Tusschenschool 166 Leerl. (5 helpsters)
Tweede Tusschenschool 202 Leerl. (7 helpsters)
Eerste Armenschool 154(*) Leerl. (6 helpsters)
Tweede Armenschool 181 Leerl. (6 helpsters)
J. van Heumen, Hoofdonderwijzer
((*) moet waarschijnlijk zijn 160?)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 143 Jongens, 252 Meisjes
Dag- en avondschool 87 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 Meisjes = 230/252 = totaal 482 leerlingen.
203 leerlingen maken gebruik van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
De Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool telt 40 leerlingen.

1868

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1868.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 21 9
Herv. Diakonie 15 10
Onvermogenden 47 22
Luth. 4 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 2 1
  totaal 90 leerlingen totaal 43 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1868.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 23 11
Herv. Diakonie 17 12
Onvermogenden 55 28
Luth. 4 1
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 2 2
  totaal 101 leerlingen totaal 54 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1868.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 25 12
Herv. Diakonie 18 12
Onvermogenden 50 30
Luth. 3 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 3 2
  totaal 99 leerlingen totaal 56 leerlingen

- [86k] (21-11-1868) Wij nemen met dezer de vrijheid, de Commissie mede te deelen, dat de jufvrouwen van de Eerste Stads-Armenschool en Eerste Stadstusschenschool hunne klagten hebben ingediend over het licht. Bij ons bezoeken der scholen hebben wij ook bevonden er wel genoegzaam licht is, doch zij geen genoegzaam licht hebben op de handen, om hun werk goed te verrigten. Wij verzoeken daarom de Commissie of er geen mogelijkheid zouden bestaan, die beide Scholen van lampenkappen te voorzien. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1868.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 25 12
Herv. Diakonie 18 12
Onvermogenden 50 30
Luth. 3 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 3 2
  totaal 99 leerlingen totaal 56 leerlingen*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der 2e armenschool 1 April 1868.
Dagschool
Onverm. 145 jongens, 145 meisjes
B.B. 40 jongens, 40 meisjes
D.B. 33 jongens, 37 meisjes
Luth. 3 jongens, 5 meisjes
Isr. 4 jongens, 4 meisjes
R.C. 5 jongens, 2 meisjes = 230 j/233 m = te zamen 463 leerlingen.
Naai- en Brei-school: 181 leerlingen.

- Staat der 2e openb. Stads-armenschool gedurende het 2e kwartaal 1868.
1. Dagschool
Onvermogend 138 jongens, 139 meisjes
Burg. bed. 36 jongens, 36 meisjes
Diak. 26 jongens, 31 meisjes
Luth. 4 jongens, 5 meisjes
Isr. 3 jongens, 4 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes = 210 j / 218 m = 428 leerlingen.
2. Avondschool 124 jongens.
3. Breischool 172 meisjes.


- Staat der Dagschool.
Onverm. 144 jongens en 139 meisjes
BB 38 jongens en 34 meisjes
DB 23 jongens en 26 meisjes
Luth. 3 jongens en 4 meisjes
Isr. 3 jongens en 5 meisjes
R.C. 5 jongens en 3 meisjes = 216/211 = 427 leerlingen
Avondschool: 123 leerlingen (jongens).
Breischool: 172 leerlingen.

- Staat 2e Armenschool gedurende het 4e kwartaal 1868.
Dagschool
Onvermogend 140 jongens, 146 meisjes
Burg. bed. 36 jongens, 36 meisjes
Ned. Herv. Diak 26 jongens, 31 meisjes
Luth. 4 jongens, 5 meisjes
R.C. 3 jongens, 0 meisjes
Israel. 3 jongens, 4 meisjes = 212 jongens/222 meisjes = 434 leerlingen.
Avondschool 138 jongens.
Brei- en naai-school 163 leerlingen (De hoofdonderwijzer S. Schotel)


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School.
Dagschool 263 Jongens, 229 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 103 Jongens, 1 Meisjes = 264 j/230 m.
Staat van de School voor de Vrouwelijke Handwerken:
154
Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 152.

-
Staat der School.
Dagschool 261 Jongens, 235 Meisjes
Dag- en avondschool 107 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 107 Jongens, 0 Meisjes = 261 / 235
Staat van de School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken.
170 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 168 Leerlingen.

Namen van leerlingen, die toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads Tusschen School (Dordrecht 29 Juni 1868):
Johanna van der Kevie, 7 jaar
Clara Allemans, 7 jaar
Agatha Dubbeld, 7 jaar
Maria Straatman, 7 jaar

- Staat der School.
Dagschool 257 Jongens, 238 Meisjes
Dag- en avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 101 Jongens, 0 Meisjes = 257/238
Staat van de School voor het Onderwijs in Vrouwelijke Handwerken:
161 Leerlingen, 3 willekeurigen = 158 Leerlingen.

Namen van leerlingen die toegang verzoeken tot het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken op de Eerste Stads-Tusschen school. (Dordrecht 28 Sept. 1868):
Clazina Alleman, 7 jaar
Willemina Bakker, 7 jaar
Louise Kokkeel, 7 jaar

- [86k] (21-11-1868) Wij nemen met dezer de vrijheid, de Commissie mede te deelen, dat de jufvrouwen van de Eerste Stads-Armenschool en Eerste Stadstusschenschool hunne klagten hebben ingediend over het licht. Bij ons bezoeken der scholen hebben wij ook bevonden er wel genoegzaam licht is, doch zij geen genoegzaam licht hebben op de handen, om hun werk goed te verrigten. Wij verzoeken daarom de Commissie of er geen mogelijkheid zouden bestaan, die beide Scholen van lampenkappen te voorzien. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.

-
Staat der School op 28 December 1868.
Dagschool 246 Jongens, 241 Meisjes
Dag- en avondschool 90 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 90 Jongens, 0 Meisjes = 246 / 241
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
161 Leerlingen, 1 overleden, 1 uit de stad vertrokken, 8 willekeurigen = Blijft 151 Leerlingen.

'Ter verbetering van het licht wenschte ik gaarne kappen te hebben boven de lampen in de School voor Vrouwelijke handwerken daar de kinderen moeielijk fijn werk kunnen maken bij het licht zooals het nu is. Ook bestaat er behoefte aan 3 kleine schooltagels in de laagste klasse, daar meer dan 20 kinderen op voetbanken geplaatst zijn, wat voor het gezicht en de orde zeer hinderlijk is. De hoofdonderwijzer. '


*
TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- (Dordrecht 30 Januarij 1868) Mede uit naam der Regentessen deelen wij de Commissie mede dat door het vertrek van A.E. BIESTER op de eerste stadstusschenschool zich daar voor eenige sollicitanten hebben aangemeld, waarvan wij den volgende aan de Commissie voordragen: J.J. VERSLUIS 15 jaar, wonende Matenaspad en J. v.d. WEG 15 jaar wonende Augustijnenkamp welke laatste ook vroeger door ons op eenen voordragt is geplaatst doch than(d)s voor den betrekking niet zoo geschikt als de eerste.
Tevens hebben de dames bij ons bezoek op de 2de Stadstusschenschool bemerkt, en in ťťn locaal behoefte is aan meerder licht, daar de kinderen het fijne werk onmogelijk kunnen zien, wij nemen daarom de vrijheid de Heeren te verzoeken, of in dat locaal ook geen twee armen aan de kamp kunnen komen. Namens Regentesse, J.J. de Koning Brand.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool, gedurende het eerste kwartaal 1868.
Dagschool 147 Jongens, 247 Meisjes
Dag- en avondscool 76 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 0 Jongens, 0 Meisjes = 223/247 = totaal 470 Leerlingen.
Onderwijs in de handwerken 193 leerlingen.
Voorbereidende Klasse der Burger-Avond School 36 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 125 Jongens, 250 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes = 227 / 250 = totaal 477 leerlingen.
Handwerken 205 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 209 leerlingen.

- Staat van de Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het 3e kwartaal 1868
a) Dagschool 135 jongens 259 meisjes. Dag- en Avondschool 100 jongens 0 meisjes = 235/259 = Totaal 494 leerlingen.
b) Onderwijs in Vrouwel. handwerken : 200 leerlingen.
c) Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool. Begonnen met 12 leerlingen. GeŽindigd met 23 leerlingen. Met goed gevolg examen afgelegd voor de Burger-Avondschool 14 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 145 jongens 253 Meisjes
Dag- en avondschool 92 jongens 0 Meisjes = 237/253 = totaal 490 leerlingen
De Voorber. klasse der Burger-Avondschool telt 46 leerlingen.
Van het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken wordt gebruik gemaakt door 196 leerlingen.

1869

 

SCHOOLBEHOEFTEN
(30 december 1868) De aanbesteding der schoolbehoeften voor het jaar 1869 overeenkomstig de hierbijgaande voorwaarden op den 28 dezer door ons geschied zijnde, is deze leverantie door ons gegund, van het:
(1e perceel) aan H.R. van Elk voor 20% onder het tarief in de voorwaarden opgenomen.
(2e perceel) aan A.F. de Lantsheer voor 10% onder dat tarief, en
(3e perceel) aan J.P. Revers voor 5% onder dat tarief.
Uwe Commissie van dezen uitslag kennisgevende, hebben wij de eer UEd te verzoeken, bij Uw aan ons uit te brengen advies over de door de hoofdonderwijzers aan te vragen schoolbehoeften daarop zooveel mogelijk te letten. Burgemeester en Wethouders.
2e Perceel. Benoodigheden voor handwerken, enz
23. 1 pond Saijet, f 3
24. 5 ons Garen (wit (fijn en grof)), f 2
25. 5 ons Garen (zwart), f 2
26. 5 ons Breigaren, f 2
27. per kaartje Teekengaren (in kleuren), f 0,02
28. 1 ons Spelden, f 0,50
29. 12 pakjes Naainaalden (No. 4, 6, 8, 12), f 0,50
30. 1 pakje Maasnaalden 25 stuk, f 0,20
31. 25 Stopnaalden, f 0,20
32. 1 stel Breinaalden (in 3 soorten), f 0,14
33. 6 Vingerhoeden, f 0,15
34. 6 Maasballen, f 0,60
35. 6 Teekenlapjes, f 0,60
36. 6 Vaagdoeken, f 1,20
37. 6 Handdoeken, f 2,40
38. 6 el bruidslint (rood en groen), f 0,18

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1869.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 25 13
Herv. Diakonie 17 7
Onvermogenden 44 28
Luth. 3 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 2 2
  totaal 91 leerlingen totaal 48 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1869.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 8
Herv. Diakonie 19 3
Onvermogenden 54 37
Luth. 2 0
Israelieten 0 1
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 97 leerlingen totaal 50 leerlingen

- Gaarne voldoen Dames Regentessen der Stads brei- en naaischolen aan de uitnoodiging der Schoolcommissie om door de aanbeveling van geschikte meisjes in de spoedige vervulling der beide bestaande vacatures te helpen voorzien. Zij gelooven daartoe te kunnen aanwijzen, voor de 1ste Stads-tusschenschool J.S. Holtheijer, Kasperspad en voor de 2de armenschool E.A. Faassen, Augustijnenkamp. Omtrent eene andere Sollicitanten H. Laarman, Kromhout, waren de Dames nog niet in de gelegenheid voldoende informaties in te winnen. Zij nemen deze gelegenheid waar om aan de medewerking der schoolcommissie aan te bevelen, het verzoek van M.tr Bonket dat de naaischool met kappen boven de lampen moge worden voorzien, zoowel als dat van M.tr van Troijen die verleden jaar met rede verbetering van het licht in sonmigen der localen verlangde. Uit naam van Regentessen S.C.B. Blom van Broek. (Dordrecht 25 sept 1869)

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1869.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 8
Herv. Diakonie 18 3
Onvermogenden 50 35
Luth. 2 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 1 0
  totaal 94 leerlingen totaal 46 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1869.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 20 9
Herv. Diakonie 16 3
Onvermogenden 59 39
Luth. 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 98 leerlingen totaal 53 leerlingen


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der Dagschool.
Onv. 145 Jongens, 154 Meisjes
B.B. 39 Jongens, 35 Meisjes
D.B. 21 Jongens, 33 Meisjes
Luth. 5 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 0 Meisjes
Isr. 2 Jongens, 5 Meisjes = 215 / 232 = tezamen 447 kinderen
Het getal leerlingen op de Avondschool is 136.
Het getal leerlingen op de Breischool is 169.

- Staat der 2e Armenschool over het 2e kwartaal 1869.
Dagschool 
Onverm. 142 Jongens, 143 Meisjes
Burg. bed. 39 Jongens, 35 Meisjes
Herv. diak. bed. 17 Jongens, 31 Meisjes
Isr. 1 Jongens, 5 Meisjes
Luth. 3 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 0 Meisjes = 205 / 219 = te zamen 424 kinderen.
Avondschool: 97 jongens.
Brei- en naaischool: 163 leerlingen.

- Staat der School.
Onv. 149 Jongens, 149 Meisjes
B.A. 37 Jongens, 32 Meisjes
H.D. 20 Jongens, 30 Meisjes
Luth.D. 2 Jongens, 4 Meisjes
Isr. D. 4 Jongens, 5 Meisjes =212 jongens/220 meisjes = te zamen 432 leerlingen.
Avondschool 125 Jongens.
Breischool 165 leerlingen.

- Staat der 2e Armenschool gedruende het 4e kwartaal 1869.
Onverm. (149)144 Jongens, (149)148 Meisjes
B.B. (37)35 Jongens, (32)31 Meisjes
D.B. (20)19 Jongens, (30)29 Meisjes
Luth. (2)4 Jongens, (4)5 Meisjes
Isr. (4)2 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 1 Meisje = 207 jongens en 219 meisjes = tezamen 426 leerlingen.
Op de avondschool 121 Jongens.
Op de School voor vr. handwerken 157 meisjes.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School.
Dagschool 230 Jongens, 243 Meisjes
Dag- en avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes 
Avondschool 102 Jongens, 0 Meisjes = 239 / 243
Staat van de School voor het onderwijs in vrouwelijke Handwerken:
152 leerlingen, 4 overl. of uit de stad vertr. = Blijft 148 Leerlingen.

- Staat der School
Dagschool 239 jongens, 244 meisjes
Dag- en avondschool 100 jongens, 0 meisjes
Avondschool 100 jongens, 0 meisjes
Staat van de School voor het Onderwijs in Vrouwelijke Handwerken:
153 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 151 Leerlingen.

- Staat der School.
Dagschool 234 jongens, 243 meisjes
Dag- en avondschool 96 jongens, 0 meisjes
Avondschool 96 jongens, 0 meisjes = 234/243
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
166 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 161 Leerlingen.

- Staat der school 27 Dec 1869.
Dagschool 236 Jongens, 238 Meisjes
Dag- en avondschool 100 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 100 Jongens, 0 Meisjes = 236 j./238 m.
Staat der School voor het onderwijs in Vrouwelijke Handwerken
171 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 169 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
Dagschool 137 Jongens, 250 Meisjes
Dag- en avondschool 98 Jongens, 0 Meisjes = 235/250 = totaal 485 leerlingen.
Handwerken 186 leerlingen.
De Voorber. klasse der Burger-Avondschool telde bij 't begin van 't kwartaal 46, thans nog 38 leerlingen.

- Staat der 2e Tusschenschool gedurende het 2e Kwartaal 1869.
Dagschool 127 Jongens, 255 Meisjes
Dag- en avondschool 109 Jongens, 0 Meisjes = 236 / 255 = totaal 491 leerlingen.
Handwerken 220 leerlingen.
Voorber. klasse der B.A. 35 leerlingen.

- Staat der tweede Stads-Tusschenschool gedurende het 3e kwartaal 1869.
Dagschool 130 Jongens, 236 Meisjes
Dag- en avondschool 106 Jongens, 0 Meisjes = 236/236 = totaal 472 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool: 30 leerlingen.
Handwerken 204 leerlingen.

- Staat der Tweede-Stads Tusschenschool.
Dagschool 137 Jongens, 236 Meisjes
Dag- en avondschool 92 Jongens, 0 Meisjes = 229 j./236 m. = Totaal 465 leerlingen.
Handwerken 191 Leerlingen.
Voorbereidende Klasse der Burger-Avondschool 52 Leerlingen.

1870

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1870.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 19 10
Herv. Diakonie 16 5
Onvermogenden 59 41
Luth. 4 2
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 99 leerlingen totaal 59 leerlingen

Inventaris van goederen die aan de 1e Stads-Armenschool behooren te Dordrecht opgemaakt 1 Januarij 1870.
Naai- en Breischool
1 Kagchel
12 Tafels met vaste banken voor de Naai-school
12 Banken met vaste banken voor de Brei-school
1 Tafel
1 vaste Kast
1 garen windertje
4 gaslampen met kappen
Opgemaakt volgens Art. 12. mijner Instructie (G. Bonket, hoofdonderwijzer)


- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1870.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 4
Herv. Diakonie 16 4
Onvermogenden 67 31
Luth. 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 108 leerlingen totaal 40 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1870.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 5
Herv. Diakonie 16 4
Onvermogenden 64 39
Luth. 1 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 104 leerlingen totaal 48 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1870.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 5
Herv. Diakonie 16 4
Onvermogenden 64 39
Luth. 1 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 104 leerlingen totaal 48 leerlingen


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der 2e Armenschool over het 1e kwartaal 1870.
Onv. 148 jongens, 160 meisjes
B.B. 37 jongens, 32 meisjes
D.B. 20 jongens, 29 meisjes
Luth. 4 jongens, 5 meisjes
Isr. jongens, 5 meisjes
R.C. 3 jongens, 1 meisjes = 214 j./232 m. = te zamen 446 Leerlingen.
Avondschool 130 Jongens.
Breischool 165 Meisjes.

- Staat der 2e openb. stads-Armenschool gedurende het 2e kwartaal 1870.
Dagschool 
Onverm. 153 Jongens, 151 Meisjes
B.B. 35 Jongens, 33 Meisjes
D.B. 18 Jongens, 23 Meisjes
Luth. 4 Jongens, 5 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 1 Meisje
Isr. 3 Jongens, 3 Meisjes = 216 j./216 m. = samen 432 kinderen.
Avondschool: 119 jongens.
School voor vrouwel. handw.: 160 meisjes.

- Staat der 2e openb. Stads-Armenschool.
Dagschool
Onverm. 152 Jongens, 151 Meisjes
D.B. 18 Jongens, 23 Meisjes
B.B. 35 Jongens, 33 Meisjes
Luth. 4 Jongens, 5 Meisjes
Isr. 3 Jongens, 3 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 1 Meisje = 215 jongens/216 meisjes = te zamen 431 kinderen.
Avondschool: 136 jongens.
Vrouwelijke handwerken: 149 meisjes (de hoofdonderwijzer) 

- Staat der 2e Armenschool over het 4e kwartaal 1870.
Onv. 150 Jongens, 154 Meisjes
B.A. 36 Jongens, 32 Meisjes
H.D. 18 Jongens, 22 Meisjes
Luth. 4 Jongens, 5 Meisjes
Isr. 3 Jongens, 3 Meisjes
R.C. 3 Jongens, 1 Meisjes = 214 jongens/217 meisjes = 431 kinderen op de dagschool.
136 jongens op de Avondschool.
154 meisjes op de
breischool.


*
EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School op 28 maart 1870.
Dagschool 233 Jongens, 234 Meisjes
Dag- en avondschool 83 Jongens, 0 Meisjes
Avondschool 83 Jongens, 0 Meisjes = 233 j./234 m.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
164 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 159 Leerlingen.


- Staat der School.
Dagschool 224 jongens, 221 meisjes
Avondschool 80 jongens, 0 meisjes
Dag- en avondschool 80 jongens, 0 meisjes = 224 / 221.
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
163 Leerlingen, 3 willekeurigen = Blijft 160 Leerlingen.

- Staat der Eerste Stads-Tusschenschool op den 26 Sept. 1870.
Dagschool 227 Jongens, 235 meisjes
Avondschool 73 Jongens
Dag- en avondschool 73 Jongens = 227 j/235 m.
Staat der School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
166 Leerlingen, 3 willekeurigen of overl. = Blijft 163 Leerlingen.

- Staat der School 27 Dec. 1870.
Dagschool 224 jongens, 224 meisjes
Dag- en avondschool 75 jongens
Avondschool 75 jongens = 224 j/224 m.
Staat van de School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke handwerken:
167 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1870.
Dagschool 146 jongens, 237 meisjes
Dag- en avondschool 88 jongens, 0 meisjes = 234/237 = totaal 471 leerlingen.
Handwerken 184 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 50 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het tweede kwartaal 1870.
Dagschool 121 jongens, 234 meisjes
Dag- en avondschool 106 jongens, 0 meisjes = 227/234 = totaal 461 leerlingen.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool 58 leerlingen.
Handwerken 192 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool, gedurende het derde kwartaal 1870.
Dagschool 118 jongens, 246 meisjes
Dag- en avondschool 109 jongens, 0 meisjes = 227/246 = Totaal 473 leerlingen.
Handwerken 194 leerlingen.
Voorbere. klasse der Burger-Avondschool 28 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het laatste kwartaal 1870.
Dagschool 108 jongens, 248 meisjes
Dag- en avondschool 114 jongens, 0 meisjes = 222/248 = Totaal 470 Leerlingen.
Handwerken 201 leerl.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 40 leerlingen. (Dordrecht 27 Dec. 1870 J.H. van Trooijen)

* * *

(c) Dordrecht EvD december 2009.