DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken R t/m U

 

RADEMAKER

Neeltje Rademaker, geb. Dordrecht 14-1-1841, heeft een school voor handwerken (1858/1859).

Gegevens:
- (adresboek 1854) Rademakers J. Wijk C Steegoversloot No. 1017 draaijer 
(adresboek 1855) Rademaker J. Steegoversloot C1017 houtdraaijer 
(adresboek 1857) Rademakers J. Steeg-over-Sloot Kunstdraaijers 
(adresboek 1860) Rademaker J. Wijk C Steegoversloot No. 1017 houtdraaijer 
(adresboek 1865) Rademaker J. Wijk C Steegoversloot No. 1017 houtdraaijer 
(adresboek 1868) Rademaker J. Wijk C Steegoversloot No. 1017 blaasbalg-maker, houtdraaijer 
(adresboek 1868) Rademaker W. Wijk C Steegoversloot No. 992 stadswerker

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1860 (R21)
1. Johannes Rademaker (wedn) 3-11-1807 Dordrecht, houtdraaijer, tr. 2-5-1860, overl. 16-7-1871.
2. Neeltje Rademaker (dochter) 14-1-1841 Dordrecht, tr. 21-9-1864
3. Johanna Maria Rademaker (dochter) 10-2-1849 Dordrecht, overl. 8-7-1862.
4. Margjen Groots (vrouw) 19-7-1807 Veendam, van DB 4/22, overl. 14-10-1872.
Wonende: C1017.

- [14b] VERSLAG Bewaarscholen
d1 bijzondere bewaarschool 11 jongens/19 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 15 jongens/28 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
f1 kleinkinder of matressenschool 6 jongens/40 meisjes, 1 hoofdonderw.
+ TOELICHTENDE STAAT tot de opgave van den toestand der Bewaar-KleinKinder en matressenscholen op 15 Januarij 1858, opgemaakt 11 Maart 1858.
D=school van Mejufvr Govers
E=school van Mejufvr Itz Schreuders
F=Matressenscholen van P.J. van der Want, in de Vriezestraat
Volgens tabel van 20 febr 1856 zijn dus sedert dien tijd vervallen
a. vrouw Bahre, in de Vleeschhouwersstraat
b. vrouw Prins, in de Spuistraat
c. vrouw Sanders, in de Hofstraat
d. vrouw Hennekes, aan den Rietdijk
e. wed Bongers, aan de Hellingen
f. Cornelia de Gelder, in de Wijnstraat (naar elders vertrokken)
Zijn niet opgegeven als zijnde zuiver brei- en handwerkscholen
a. A.C. Berlijn, op de Nieuwbrug
b. P. van Rietschoten, bij de Nieuwekerk
c. dochter Rademaker, in het Steegoversloot
Zijn niet opgegeven, als hebbende tijdens de opgaaf geenen kinderen
a. wed Ponse, in de Hooge Bakstraat.
b. vrouw Littooij, in de Dolhuisstraat.
+ 1861
A.E. Itz Schreuders, Lange Breestraat (16 jongens, 28 meisjes)
J.C. Govers, Groote Kerskbuurt (16 jongens, 20 meisjes)
P.J. van der Want, Vriezestraat (10 jongens, 30 meisjes)
A.C. Berlijn, Nieuwbrug (- jongens, 30 meisjes)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [136b; ca april 1859] Namen en bijzonderheden der Sollicitanten naar de vacante betrekking als Onderwijzeres in de handwerken voor Meisjes op de Stads Tusschenschool.
1. Adriana Elizabeth Biester, oud 22 jaar
2. Elizabeth Biester, oud 19 jaar
3. Margaretha Sara Wagner, oud 26 jaar (werkzaam geweest op eenen Naaiwinkel)
4. Elizabeth Maria Commers, oud 27 jaar
5. de Wed. A.M. de Ronde, oud 43 jaar (heeft een naaiwinkel)
6. Aaltje Eichhorn, oud 23 jaar
7. Constance Schrieder, oud 18 jaar (Naaister)
8. de Wed. de Kok, oud 38 jaar
9. Adriana Schipper, oud 24 jaar (Naaister)
10. Leentje Hartman, oud 17 jaar (Naaister)
11. Maria Bonket, oud 22 jaar
12. Adriana Johanna Brouwer, oud 19 jaar
13. Neeltje Rademaker, oud 18 jaar (heeft een School voor Handwerken)
14. Antonia van Embden geb. Flammen, oud 24 jaar (onderwijzeres aan de Bewaarschool te Zwijndrecht)
15. Ida Mina v.d. Heuvel, oud 19 jaar
16. Petronella Adriana v.d. Heuvel, oud 25 jaar (werkzaam geweest bij Mevr. de Vries)
17. Brezetta van Wel, oud 48 jaar (Naaister)
18. Klazina Reus, oud 19 jaar (geëxamineerd in de Handwerken in werkzaam op de Stads-Tusschenschool)
19. Elizabeth Olivier, oud 27 jaar (Naaister)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]


- Aktenummer 175 Aktedatum 21-09-1864 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 135
Bruidegom Johannes de Lange (timmerman)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 20
Bruid Neeltje Rademaker (zonder beroep)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 23
Vader Bruidegom Johannes Marinus de Lange
Moeder Bruidegom Gijsje de Klundert
Vader Bruid Johannes Rademaker
Moeder Bruid Maria van Dijk

van de REST

Mej. W. van de Rest (Noordendijk 43c, Noordendijk 80, Lijnbaan 49)

RIETSCHOTEN

Johanna Pieternella van Rietschoten, geb. Dordrecht 25-3-1837, handwerkschool (1859), maitressenschooltje (1861), heeft door vroegere brandwonden een misvormd gelaat.

Gegevens:
- Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze waarden Vader en Behuwd-Vader den Heer H. VAN RIETSCHOTEN, te Rotterdam, betuigen wij door deze onzen welmeenenden dank. Dordrecht, den 4 April 1845. 
A.J. de Hart van Rietschoten / J. van Welsenes.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-04-05_002.pdf]

- [14b] VERSLAG Bewaarscholen
d1 bijzondere bewaarschool 11 jongens/19 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 15 jongens/28 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
f1 kleinkinder of matressenschool 6 jongens/40 meisjes, 1 hoofdonderw.
+ TOELICHTENDE STAAT tot de opgave van den toestand der Bewaar-KleinKinder en matressenscholen op 15 Januarij 1858, opgemaakt 11 Maart 1858.
D=school van Mejufvr Govers
E=school van Mejufvr Itz Schreuders
F=Matressenscholen van P.J. van der Want, in de Vriezestraat
Volgens tabel van 20 febr 1856 zijn dus sedert dien tijd vervallen
a. vrouw Bahre, in de Vleeschhouwersstraat
b. vrouw Prins, in de Spuistraat
c. vrouw Sanders, in de Hofstraat
d. vrouw Hennekes, aan den Rietdijk
e. wed Bongers, aan de Hellingen
f. Cornelia de Gelder, in de Wijnstraat (naar elders vertrokken)
Zijn niet opgegeven als zijnde zuiver brei- en handwerkscholen
a. A.C. Berlijn, op de Nieuwbrug
b. P. van Rietschoten, bij de Nieuwekerk
c. dochter Rademaker, in het Steegoversloot
Zijn niet opgegeven, als hebebnde tijdens de opgaaf geenen kinderen
a. wed Ponse, in de Hooge Bakstraat.
b. vrouw Littooij, in de Dolhuisstraat.
+ 1861
A.E. Itz Schreuders, Lange Breestraat (16 jongens, 28 meisjes)
J.C. Govers, Groote Kerskbuurt (16 jongens, 20 meisjes)
P.J. van der Want, Vriezestraat (10 jongens, 30 meisjes)
A.C. Berlijn, Nieuwbrug (- jongens, 30 meisjes)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- Toelichtende Staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-Kleinkinder- en matressenscholen, op 28 Februarij 1861 ogpemaakt den 18 Maart 1861.
  a=de stedelijke beewaarshcool
  b=de Nederduitsche hervormde diaconie bewaarschool
  c=de bewaarschool der Roomsch Katholieke gezindt
  d=de bewaarschool van Mejuffrouw Govers
  e=de bewaarschool van Mejuffrouw Itz-Schreuders
  f=de bewaarschool van Mejuffrouw Reus
  g=matressenschool van P.J. van der Want in de Vriezestaat
  h=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsestraat
  i=matressenschool van wed de Groot in de Marienbornstraat
  j=matressenschool van Vrouw de Ruijter aan de Hoogt
  k=matressenschool van Vrouw Beerentempel in de Raamstraat
  l=matressenschool van Vrouw de Bres in de Kolkstraat
  m=matressenschool van Dockter van Rietschoten bij de Nieuwe Kerk
Volgens tabel van 11 Maart 1858 zijn dus sedert dien tijd vervallen:
  a) de school van Vrouw Schaffels aan den Rietdijk
  b) de school van Vrouw Poots, in den Dwarsgang
  c) de school van Vrouw Diepenbroek, in het Steegoversloot
  d) de school van Wed Kronouer in het Matenaspad
Daarentegen wordt op die tabel niet gevonden de school van vrouw Rietschoten, bij de Nieuwe kerk, die vroeger tot de zuiver brei- en handwerkscholen behoorde, doch thans onder de matressenscholen moet gerekend worden. De school van A.C. Berlijn, aan de Nieuwbrug is niet opgegeven, als zijnde eene zuiver brei- en handwerkschool.
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- Voor de vele ebwijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijne geliefde Moeder, mejufvrouw de Wed. A.J. DE HART VAN RIETSCHOTEN-VAN WELSENES, betuig ik, ook namens mijne Zusters en Familie, den oprechten dank. 
Dordrecht, 18 Junij 1866. A.J. DE HART VAN RIETSCHOTEN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-06-21_002.pdf]

- [44l] Deze is doende om aan de palatselijke School commissie ingevolge hare uitnoodiging de personen aan te wijzen die Dames regentessen het meest geschikt oordeelen om de plaats van Jufvrouw Wagner te vervullen. Deze zijn E. Hartman, sints 6 jaren als helpster op dearmscholen werkzaam, over wie de Dames gedurende dien tijd vrij wel voldaan zijn geweest en J.P. Rietschoten die vroeger zelve eene handwerkschool heeft gehad en van wie hare voormalige leerlingen zeer goed getuigenis geven. Regentessen aarzelen echter om haar de eerste bij hare aanbeveling te doen zijn, omdat haar, door vroegere brandwonden misvormd gelaat welligt aanstoot zou kunnen geven. Behalve deze beide heeft zich alleen nog als Sollicitante aangemeld J. Iburg, sedert drie maanden werkzaam aan het onderwijs in handwerken bij den onderwijzer Degens. Naar hare bekwaam en geschiktheid hebben de dames niet onderzocht, omdat zij het minder gepast vinden dat de Schoonzuster van meester Schotel als hoofd onderwijzeres aan die school zou werkzaam zijn. Uit naam van Regentessen, S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 3 Junij 1869)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- (adresboek 1854) Welsenes (wed. van Rietschoten) M. van Wijk C achter de Nieuwkerk No. 390 parte
(adresboek 1855) Rietschoten geb. van Welsenes wed. A.J. van Achter de Nieuwkerk C390 parte. 
(adresboek 1860) Rietschoten geb. van Welsenes Wed. M. van Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 390 parte. 
(adresboek 1865) Rietschoten geb. van Welsenes Wed. A.J. van Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 390 parte.
(adresboek 1868) Rietschoten J.P. Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 390 parte.
(adresboek 1879) Rietschoten J.P. Wijk D Bagijnhof No. 848-849-850-851-852, 4 parte.
(adresboek 1879) Hart van Rietschoten A. de [Adriana] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 388 naaister

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1860
1. Maria van Welsenes (hoofd; weduwe) 20-7-1802 Dordrecht, overl. 13-1-1866 (wed. A.J. van Rietschoten);
2. Johanna Maria van Rietschoten (dochter) 15-6-1829 Dordrecht, deel 7/75. 
3. Adriana van Rietschoten (dochter) 2-3-1835 Dordrecht
4. Johanna Pieternella van Rietschoten (dochter) 25-3-1837 Dordrecht
5. Maria van Rietschoten (dochter) 15-1-1840 Dordrecht, kaart P25.
6. Jacob Arie van Rietschoten (zoon) 14-4-1843 Dordrecht, timmermansknecht, overl. 12-2-1868.
7. Maria de Boo 1-8-1837 (vrouw van no. 6) Dordrecht, 1871 naar Rotterdam.
8. Maria Cornelia de Boo (kl.d.) 18-1-1860 Dordrecht, deel 9/64.
9. Arie Jacob van Rietschoten (zoon) 23-2-1865 Dordrecht, overl. 29-8-1865.
10. Arie Jacob van Rietschoten (zoon) 6-6-1866 Dordrecht, overl. 2-1-1870.
Wonende: C390, C60, C144, E323, MW61, E191, C36, MW60, C390, D848, Bagijnhof 68.

- Aktenummer 227 Aktedatum 14-12-1864 
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 135
Bruidegom Arie Jacob van Rietschoten
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
Bruid Maria de Boo Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 27
Vader Bruidegom Arie Jacob de Hart van Rietschoten Plaatsnaam Dordrecht
Moeder Bruidegom Maria van Welsenes Plaatsnaam Dordrecht
Vader Bruid Bastiaan de Boo Plaatsnaam Dordrecht
Moeder Bruid Cornelia Johanna van Mook

- Rietschoten, J.P. de Hart van, particuliere, Bagijnhof D818/52.
[http://files.archieven.nl/46/f/ADRESBOEK/09-1883.pdf]

- Rietschoten, J.P. de Hart van, naaister, Bagijnhof 68-1.
[http://files.archieven.nl/46/f/ADRESBOEK/11-1887-88.pdf]

- Rietschoten, J.P. van, particuliere, Bagijnhof 66-36.
[http://files.archieven.nl/46/f/ADRESBOEK/13-1893.pdf]

- bevolkingsregister Dordrecht (1890-1917; Gestichtregister GS blz 91)
1. Elisabeth Christina Kokeel 14-12-1824 Dordrecht
2. Johanna Pieternella de Hart van Rietschoten (-) 25-3-1837 Dordrecht
3. etc....
Wonende: Bagijnhof 68.

de RONDE

Christina de Ronde, geb. 1842, kwekeling eerste stadsschool (1858), hulponderwijzeres eerste stadstussenschool (ca 1863-1871; tevens hoofdonderwijzeres bij het handwerken), hoofdonderwijzeres Chr. bewaarschool Steenstraat (1880; tevens hoofdonderwijzeres bij het handwerken).

Gegevens
:
- [130b] TABEL Personeel Lager Onderwijs over 1858.
A Openbare Stadsschool (Joh. van Heumen, 2e rang f 1200 vrije woning, vuur en licht) Corn van Driel, Samuel Schotel, Ant.Adr. Ek, Cornelia van Helden, Klazina Reus, Alida Reus. Kweekelingen: Christina de Ronde, Jan Adr. Kamberg, P. Herman Beels, H.Joh. Knaap, Rob.Jan. de Roo, H. van Aardenne;

- [1f] (29-12-1863) Naar aanleiding van eene bij Burgemeester en Wethouders ingekomen missive van de plaatselijke Schoolcommissie van 27 November llden No. 197, houdende voordragt omtrent de regeling voor het volgende jaar vande jaarwedden en toelagen van het onderwijzend hulppersoneel van de Stads Scholen, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders dien conform besloten, en alzoo de volgende jaarwedden en toelagen verhoogd
Eerste Stads Tusschenschool
C. de Ronde, hulponderwijzeres van f 275 tot f 350

- (1863) A openbare tusschenschool (eerste), Johannes van Heumen (2e rang); Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Johannes Huibert de Jong Boers (f 425), Robert Jan de Roo, Christina de Ronde (f 275). Kweekelingen: Franciscus Marinus Mulders (f 25), Jan Hendrik van Dorsten (f 150), Cornelis Nijsen (f 25); Barend Mensen (f 25), Dirk Johannes van der Want (f 25). Kweekelingen: Arie Louwmans, Willem Agathes van Broek, Johanna Evenwel; voor het onderwijs in de handwerken: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80), Gerarda Johanna Takken (f 40), Allegonda van den Heuvel (f 40); Adriana Elisabeth Biester (f 30);

- (1864) A openbare tusschenschool (eerste), Johannes van Heumen (2e rang), Cornelis Schotel (2e rang), Johannes Kramers (2e rang), J.H. de Jong Boers (3e rang), Robert Jan de Roo (hulponderw acte), Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde (acte als hulponderw.). Kwekelingen: Johanna Evenwel (f 50), Franciscus Marinus Mulders (f 50), Dirk Johannes van der Want (f 50), Jan Hendrik van Dorsten (f 50), Cornelis Nijsen (f 50); Barend Mensen (f 50); Thomas Galmeijer (f 25); Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80); Gerarda Johanna Takken (f 50); Adriana Elisabeth Biester (f 35); Pieternella Cornelia Catharina Brussaard (f 30)

- (1865) eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen), hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Robert Jan de Roo, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde; Kweekelingen: Dirk Jan vand er Want (f 75); Francois Marinus Mulders, Cornelis Nijsen, Thomas Galmeijer, Willem Agathus van den Broek, Johanna Evenwel, Dirk Kolling, Nicolaas van Toorn. Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80); Gerarda Johanna Takken (f 50); Adriana Elisabeth Biester (f 48); Adriana Geertruida van der Weijden (f 38);

- (1866) Eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen). Hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Robert Jan de Roo, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde. Kweekelingen: Johannes van Dorsten, Dirk Johannes van der Want, Cornelis Nijsen, Barend Mensen, Francois Marinus Mulders, Thomas Galmeijer, Dirk Kolling, Nicolaas van de Toorn. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Teuntje Wolhoff-Sibbes (f 80), Geertruida Johanna Takken (f55), Adriana Elisabeth Biester (f 45), Adriana Geertruida van der Weijden (f 30). 

- [78j] (Dordrecht 15 November 1867) Door deze neem ik de vrijheid namens Dames Regentessen de commissie mede te deelen en een verzoek tot ons is gekomen van Jufvrouw DE RONDE, hoofdonderwijzeres der Eerste Stads-tusschenschool om meerdere assistenten daar het aantal kinderen 164 bedraagt en er slechts 4 medehelpsters zijn, en er alzoo volgens haar oordeel meerdere hulp wordt vereischt. In geval de Commissie hiertoe mogt overgaan dragen wij daartoe gelijk voor J. Straatman, Stoofstraat en J. van de Weg, Augustijnenkamp. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.

- (1867) A. eerste openbare tusschenschool (Johannes van Heumen); Hulponderwijzers: Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Jan Huibert de Jong Boers, Hendrika van Wouw, Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde; Kwekelingen: Dirk Jan van der Want, Jan Hendrik van Dorsten; Cornelis Nijsen; Barend Mensen; Francois Marinus Mulders; Willem Schotman; Anton Pieter Wolhoff. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80), Adriana Elisabeth Biester (f 50), Geertruida Adriana Takken (f 60); Adriana Geertruida van der Weijden (f 35); 

- (1870) EERSTE TUSSCHENSCHOOL IN HET HOF.
Steeds stond J. van Heumen aan het hoofd der school; op 1 Januarij bestond het hulppersoneel uit: C. Schotel J. Kramers, J.H. de Jong Boers, H. van Aardenne, H. van Wouw en J.H. van Dorsten, hulponderwijzers, C. de Ronde, hulponderwijzeres, A.P. Wolhoff, W. Schotman, C. van Roosendaal, F. Bijl, J.M. van Dorssen, P.M. Ponsen en J.L. Duiser, kweekelingen, en T. Wolhoff geb Sibbes, G. Smak geb. Takken, W. Versluis en J. Holtheijer, helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan meisjes. De hoofdonderwijzer en het hulppersoneel deden getrouw hun pligt. In den loop des jaars werd ontslag verleend aan H. van Wouw, hulponderwijzer en de kweekelingen, J.M. van Dorssen en C. van Roosendaal en werden benoemd D. Kolling, tot hulponderwijzer en C. 't Hooft, tot kweekeling.
De school telde in Januarij 233 jongens en 234 meisjes, tezamen 467 leerlingen en in Julij 227 jongens en 235 meisjes te zamen 462 leerlingen; op 31 December waren ingeschreven 224 jongens en even zoveel meisjes; de avondschool telde gemiddeld 78 jongens, die allen de dagschool bezochten en de naai- en breischool gemiddeld 166 meisjes.

- (1871) Eerste Tussenschool
J. van Heumen, hoofdonderwijzer f 1200 vrije woning, vuur en licht
C. Schotel, hulponderwijzer
J. Kramers, hulponderwijzer
J.H. de Jong Boers, hulponderwijzer
D. Kolling, hulponderwijzer
H. van Aardenne, hulponderwijzer
I.H. van Dorsten, hulponderwijzer
Chr. de Ronde, hulponderwijzeres

- Aktenummer 84 Aktedatum 28-05-1874 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 145
Bruidegom Johannes Peterus Adrianus van Alphen
Geboorteplaats Rotterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30
Bruid Christina de Ronde [hulp onderwijzeres]
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 32
Vader Bruidegom ----
Moeder Bruidegom Johanna Maria Petronella van Alphen
Vader Bruid Frans de Ronde [overl. te Samarang]
Moeder Bruid Adriana Maria de Geus

- Christelijke Bijzondere School, Steenstraat.
Het Bestuur der Christelijke Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager Onderwijs in de Steenstraat, bericht dat als hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool en voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken van nut en smaak is geplaatst Mej. C. van Alphen de Ronde.
Ouders en Voogden worden opmerkzaam gemaakt, dat nog eenige Leerlingen kunnen geplaatst worden, waarvoor men zich gelieve aan te melden bij den eerst ondergeteekende.
Het schoolgeld bedraagt:
Voor de Bewaarschool per maand f 0,80.
Voor onderwijs in Vrouwelijke Handwerken per maand f 1.-
    Namens het bestuur voorn. W. Vetten, praes., A. Verhoeven, secret.
[bron: Dordrechtsche courant, 03-03-1880]

de ROO

Maria Johanna de Roo, geb. Dordrecht 2-3-1876, onderwijsakte nuttige fraaie handwerken (Den Haag resp. Breda 1895), gediplomeerd Leerares der Mode-Academies Amsterdam en Brussel (1910), wonende Kromhout 67rood, Kromhout 67, Kromhout 121rd, modevakschool (1949), dochter van Pieter de Roo en Elisabeth Geertruida Swart. 

Gegevens:
- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
Nummer : 187
Naam : Maria Johanna de Roo
Geboren : 2-3-1876 te Dordrecht
Woonplaats : Dordrecht
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1895
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
     +
Naam : Maria Johanna de Roo
Geboren : 2-3-1876 te Dordrecht
Woonplaats : Dordrecht
Examenplaats en -jaar : Breda 1895
Examen nuttig of fraaie handwerken : fraai
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 928

- Mej. M.J. DE ROO
KROMHOUT No. 67,
Onderwijzeres in nuttige en fraaie handwerken, zal van heden af een cursus openen in het MAATKNIPPEN en ZELFVERVAARDIGEN van DAMES- en KINDERMODES, volgens het nieuwste systeem der Amsterdamsche Mode-Academie.
Ongeoefenden kunnen zich in 4 à 5 weken geheel bekwamen.
[bron: Dordrechtsche courant, 24-9-1900]

- adresboek 1901
M.J. de Roo onderw handwerken, Kromhout 67rood

- CURSUS MAATKNIPPEN
Mej. M.J. DE ROO
Kromhout 67, Dordrecht
bericht de opening van den nieuwe cursus in MAATKNIPPEN en ZELFVERVAARDIGING van Dames- en Kindermodes.
Aanbevelingen, getuigschriften van zeer vele notabelen dezer stad.
Zij die dezen Cursus zullen doorlopen hebben, wordt grondig kennis gegarandeerd.
[bron: Dordrechtsche courant, 10-9-1901]

- Mej. M.J. de Roo, cursus maatknippen, Kromhout 67.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-9-1902]

- adresboek 1904
M.J. de Roo, onderwijzeres handwerken, Kromhout 67rood

- (envelop 1) (2-10-1909) tot 's avonds 9 uur doorwerken:
* Gezusters WANDERS, Voorstraat 200-202., in dameshoeden
* Joh.C. Brouwer, Corn de Wittstraat 35, in dameshoeden.
* P. Coenegracht, Wijnstraat 122, in dameshoeden.
* mej. C. van Aken, Vriesestraat 122, in dameshoeden.
* G. KEUSS, Voorstraat 188-192, in dameshoeden.
- (6-10-1909) tot 's avonds 9 uur doorwerken:
* mej. J.C. KLOPPERT-Groenenberg, in dameshoeden.
* mej. P. Simons, in damescostuums.
* mej. J. BOTHOF, Hofstraat 2, in dameshoeden.
* mej. W.J. de JAMAER, Wijnstraat 113rd, in dameskleeding.
* M. Jonkers-Stillebroer, Noordendijk 339, in damescostuums.
* mej. M.J. de ROO, Kromhout 67, in damescostuums.
[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3544]

- Cursus Maatknippen.
Aanvang van den nieuwen cursus 1 September a.s.
Aanbevelend, Mej. M.J. de Roo, Kromhout 87.
Gediplomeerd Leerares der Mode-Academie Amsterdam en Brussel.
[bron: Dordrechtsche courant, 6-8-1910]

- Cursus Maatknippen. Aanvang van den nieuwen cursus 1 September a.s.
Aanbevelend Mej. M.J. DE ROO, Kromhout 67.
Gediplomeerd Leerares der Mode-Academies Amsterdam en Brussel.
[bron: Dordrechtsche courant, 27-8-1910]

- (advertentie) Cursus Maatknippen. Mej. M.J. DE ROO,
Gediplomeerd leerares der Mode-Academie te Brussel. Beveelt zich aan voor onderricht in Maatknippen.
Het leveren van papieren patronen op Maat. Atelier speciaal voor het vervaardigen van Mantel-Costumes.
KROMHOUT 67 - DORDRECHT;
[BRON: De Nieuwsbode, Weekblad gewijd aan de belangen van Dordrecht, Zwijndrecht, Dubbeldam, Papendrecht, 's Gravendeel, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rijsoord, Alblasserdam en omliggende gemeenten (22e jaargang zaterdag 21 october 1911 no. 43; uitgever Morks & Geuze's Boekhandel te Dordrecht)]
[BRON: Erfgoedcentrum diep 377-580 plakboek huishoudschool]

- adresboek 1930
M.J. de Roo, Kromhout, 121rood [naaisters
Mej. M.J. de Roo, Kromhout *121, naaister

- adresboek 1938
Mej. M.J. de Roo, Kromhout *121, cost.naaister 

- legger 12613 Maria Johanna de Roo, modiste
1. Lange Kromhout C3372 huis en erf, dj 1947 verkoop (aan Johannes Josinus Bouman)
2. Lange Kromhout C3373 schuur en erf, dj 1947 verkoop (aan Johannes Josinus Bouman)
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_062_02.pdf]

- adresboek 1949
M.J. de Roo, modevakschool, Kromhout 121rd

ROOZENBOOM

A.M. Isensee Roozenboom, geb. Amsterdam 1827, Voorstraat C 44, overl. Rotterdam 1895.

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 667
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 134
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Klerk Gz.
6. Voornamen: Johannes de
7. Beroepen: timmerman
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 751
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 119
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.09

- Aktenummer 3
Aktedatum 17-02-1858
Plaatsnaam Dubbeldam
Archiefnummer 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam
Inventarisnummer 2-c
Bruidegom Frederik Wilhelm Isensee
Geboorteplaats Middelburg Plaatsnaam Dubbeldam Leeftijd 39
Bruid Anna Margaretha Roozeboom
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dubbeldam Leeftijd 31
Vader Bruidegom Jan Frederik Wilhelm Isensee
Moeder Bruidegom Cornelia Barendina Govers
Vader Bruid Wiegsman Hendrik Roozeboom
Moeder Bruid Anna Margaretha Reineke de Sitter
Voornaam Anna Margaretha Reineke

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (I9)
1. Frederik Willem Insensee 6-8-1818 Middelburg, kantoorbediende
2. Anna Margaretha Roozeboom 22-1-1827(?) Amsterdam
Wonende: C44, C1176, D667, 3-8-1882 naar Rotterdam.

- adresboeken
(adresboek 1854) Wijk B Wijnstraat No. 16-17-18-19-20-21 [aantek.: B17 Englesche Kerk, B18 ijzerwaag, B19 Wijnkooperskapel, B20 ijzere waag, B21 Wijnkopers capel gest 1595]
(adresboek 1865) Wijk B Wijnstraat No. 16 [School]
(adresboek 1868) Wijk B Wijnstraat No. 16 [Burgerschool voor Meisjes
(adresboek 1879) Wijk B Wijnstraat No. 16 [Pakhuis en School
(adresboek 1883) Wijk B Wijnstraat No. 16 [Pakhuis en School
(adresboek 1885) Wijnstraat 102 Brandspuithuis, Museum, botermarkt en beurs
(adresboek 1885) Wijnstraat 104, mej. L.J. Veth, onderwijzeres in handwerken

- Publieke Verkooping
6. Een Huis en Erf, Lange Breedstraat D 667, in trekgeld f 2350 aan A. van Altena. Verkocht voor f 2800 aan F.W. ISENSEE.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.75/Dordrechtsche_Courant_1869-09-24_002.pdf]

- SCHOOL voor Handwerken van Nut en Smaak.
Mej. L.J. VETH, de SCHOOL overgenomen hebbende van Mej. ISENSEE, wie zij gedurende verscheidenen jaren bij haar onderwijs heeft ter zijde gestaan, zal 1e Augustus die School HEROPENEN in het lokaal in de Wijnstraat B 16 (naast het Museum).
De School wordt gehouden des voorm. 10-12 u., voor jonge jufvrouwen die de Scholen voor Middelbaar- en Uitgrebeid Lager Onderwijs reeds hebben verlaten (f 5 per kwartaal) en voor Schoolkinderen des avonds 5-7 u. (f 3 per kwartaal).
Ook van de tusschenuren heeft zij nog beschikbaar voor Lessen, 't zij bovengenoemd lokaal, 't zij voor Privaat-Les aan huis.
Aangofte van Leerlingen aan het Lokaal of Hellingen E 78.
[bron: Dordrechtsche courant, 28 en 29 juli 1882]

- Overledene Frederik Wilhelm Isensee , leeftijd 72 jaar
Vader Johan Frederik Wilhelm Isensee
Moeder Cornelia Barendina Govers
Echtgenoo/te Anna Margaretha Roozeboom
Plaats Rotterdam Datum overlijden 25-12-1890
Opmerkingen akte nr. 4507 Geboorteplaats Middelburg Bron Rotterdam 1890 f116v

- Overledene Anna Margaretha Roozeboom , leeftijd 68 jaar
Vader Wiegman Hendrik Roozeboom // Moeder Anna Margaretha Reincke de Sitter
Weduwnaar/weduwe Fredrik Wilhelm Isensee
Plaats Rotterdam Datum overlijden 31-10-1895
Opmerkingen akte nr. 4001 Geboorteplaats Amsterdam Bron Rotterdam 1895 g032v

RUTTEN

Adriana Rutten, geb. Dordrecht 1-4-1841, handwerkonderwijzeres vanaf 1878, overl. Dordrecht 26-8-1917 (76 jr).

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: G
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 51
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 1002
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Kamen Gzn.
6. Voornamen: Jacobus van
7. Beroepen: borstelmaker
8. Woonplaatsen: Voorstraat
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 704
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 923
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.80
  (kadaster 1832; Voorstraat C51 (G1002))


- bevolkingsregister Dordrecht (1860-1890; R372)
1. Johannes Rutten 31-7-1809 Dordrecht, kunstschilder, overl. 6-10-1884.
2. Mathilda Maria van Strij 5-10-1813 Dordrecht, overl. 3-1-1878.
3. Adriana Rutten 1-4-1841 Dordrecht
4. Frans Rutten 21-3-1844 Dordrecht
Wonende: C51, Voorstraat 135.

- DORDRECHT, 25 Mei. Voor de vrouwelijke handwerken deden gisteren in den Haag 13 kandidaten examen; 1 werd afgewezen en 12 toegelaten, waaronder voor nut en smaak: mej. M.J. Labee, A. Rutten en L.J. Veth; voor smaak, mej. A. de Greef, allen uit Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 26-05-1878]

- Bij Mejufvrouw A. RUTTEN, Voorstraat C 51, is met 1 Julij aanstaande gelegenheid tot lesnemen in Handwerken van Nut en Smaak, aan Meisjes niet beneden de acht jaar, 's namiddags van vijf tot zeven uur. Tevens is zij bereid tot het geven van privaatlessen aan huis en tot vervaardigen en afmaken van werken van smaak. 
[Dordrechtsche courant, 26-05-1878]


- Bij Mejufvrouw A. RUTTEN, Voorstraat C 51, is met 1 Julij aanstaande af, des namiddags van 5 tot zeven uur, gelegenheid tot lesnemen in Handwerken van Nut en Smaak, aan Meisjes niet beneden de acht jaar.
Tevens is zij bereid tot het geven van privaatlessen aan huis en tot vervaardigen en afmaken van werken van smaak. 
[Dordrechtsche courant, 4-06-1878]

- Bij Mejufvrouw A. Rutten, Voorstraat C 51, is weder gelegenheid tot het bekwaam maken van Leerlingen voor het aanstaande Najaars-Examen in de Handwerken voor nut en smaak.
[bron: Dordrechtsche courant, 31-07-1879]

- DORDRECHT 15/5 Voor de acte in de vrouwelijke handwerken werden gisteren in den Haag 23 kandidaten geexamineerd: 2 werden afgewezen en 21 toegelaten. Bij de heden gehouden acte-examen zijn toegelaten Voor de vrouwelijke handwerken is heden met gunstig gevolg examen afgelegd door mej. S. de Iongh, van Deventer, Dijsselhof, Eijgens, Iburg, Kluit, Kokkeel, van der Koogh, Lindenhovius, Plokker, Rutten, Versluis, de Voogd en van Heumen, allen uit Dordrecht; Postmus uit 's Gravendeel en Tuk uit Nieuw-Lekkerland.
[Dordrechtsche courant, 16-05-1880]

- Bij de Zaterdag te 's Hage gehouden acte-examens voor het lager odnerwijs werden voor de acte in de vrouwelijke handwerken 18 candidaten geexamineerd, 1 werd afgewezen en 17 toegelaten, als:
mej. B.H. van Deventer, voor smaak;
M.W. Dijsselhof, voor smaak;
W. Eijgens, voor smaak;
J. Iburg, voor smaak;
S. de Jongh, voor smaak;
M.E. Kluit, voor nut;
L.C.S. Kokke(e)l, voor smaak;
D. van der Koogh, voor smaak;
A. Lindenhovius, voor nut en smaak;
C.A. Plokker, voor nut en smaak, allen uit Dordrecht
L. Postmus, uit s Gravendeel, voor nut en smaak;
B.C. Rutten, uit Dordrecht, voor nut;
J.L. Tuk, uit N. Lekkerland, voor nut en smaak;
H.A. Versluis, uit Dordrecht, voor nut;
V.A. de Voogd, uit Dordrecht, voor nut;
C.M.G. de Wijs, uit Delft, voor nut en smaak;
en A. van Heumen, uit Dordrecht, voor nut.
Voor de acte in de Engelsche taal werden.....
[bron: Leydse Courant, 19/05/1880; p. 1 en 2/4]

- HANDWERKEN. Mej. L.J. VETH, wier Leerlinge bij het laatst gehouden Examen weder slagen mocht voor 'NUT EN SMAAK', beveelt zich aan tot het geven van Lessen. Adres: Hellingen E 78.
- Bij Mejufvrouw A. RUTTEN, Voorstraat, bij de Nieuwbrug, bestaat weder gelegenheid tot het AANNEMEN VAN LEERLINGEN voor het aanstaand Najaars-Examen in Handwerken voor NUT en SMAAK.
- DORDRECHT 18 Mei. Men verzoekt ons te melden, dat onder de geslaagden bij het examen voor de vrouwelijke handwerken op ll Zaturdag is genoemd mej. de Voogd. Dit moet zijn: J.A. de Voogd van der Straaten.
[bron: Dordrechtsche courant, woensdag 19-05-1880]

- (1881) Rijksnormaallessen te Dordrecht
Onderwijzers
Johannes van Heumen (directeur) f 600
Jan Hendrik van Trooijen f 225
Samuel Schotel f 225
Gerrit Dekker f 150
Hendrikus Johannes Knaap f 75
Leendert de Koningh f 125 (leeraar a/d H. Burgerschool)
Jan Dirk Brinkgreve f 75 (leeraar a/d H. Burgerschool)
Te benoemen Onderwijzers
mej. Adriana Rutten (4 uur per week)
Jacobus van Dijk (6 uur per week)
Pieter Voet (3 uur per week)
Matthijs Hendrik Rottier (6 uur per week)
Francois Marinus Mulders (Zwijndrecht) (6 uur per week)
Jozeph Pieter Goedhart (4 uur per week)
Cornelis van Belle (6 uur per week)
NAAMLIJST DER KWEEKELINGEN
1.Jan Sterrenburg, geb. 26-9-1863,toelating 2-11-1877, 1e klasse
2. Hermanus Philix, geb. 24-1-1864, toelating 6-6-1878, 1e klasse
3. Maria van Papendrecht, gb. 10-3-1864, toelating 6-6-1878, 1e klasse
4. Gerrit van Dijl, geb. 26-4-1864, toelating 6-6-1878, 1e klasse
5. Johannes Leendert van Dalen, geb. 24-6-1864, toelating 6-6-1878, 1e klasse
6. Johanna Elizbaeth den Hartog, geb. 10-6-1863, toelating 19-11-1878, 1e klasse
7. Hermina van Efferen, geb. 25-6-1864, toelating 19-11-1878, 1e klasse
8. Johanna Mar.a van der Linden, geb. 16-2-1864, toelating 19-11-1878, 1e klasse
9. Pieter Schmidt, geb. 22-11-1864, toelating 19-11-1878, 1e klasse
10. Apolonia Ek, geb. 22-2-1865, toelating 6-6-1879, 1e klasse
11. Gerard.s Hub.s van der Straten, geb. 20-1-1864, toelating 6-6-1879, 1e klasse
12. Piet Bak, geb. 9-7-1865, toelating 6-6-1879, 1e klasse
13. Elizabeth Maria Schmidt, geb. 15-7-1865, toelating 10-11-1879, 1e klasse
14. Arie van Son, geb. 29-11-1865, toelating 10-11-1879, 1e klasse
15. Jesse Arie Weekhout, geb. 16-5-1864, toelating 10-11-1879, 1e klasse
16. Gerard Antonie Dijk, geb. 16-11-1865, toelating 10-11-1879, 1e klasse
17. Jakobus Johs. van den Burg, geb. 13-1-1864, toelating 10-11-1879, 1e klasse
18. Teunis Jan Piere, geb. 17-1-1864, toelating 19-1-1880, 1e klasse
19. Dirk Arie Kuintjes, geb. 15-3-1865, toelating 19-1-1880, 1e klasse
20. Alida Mosselman, geb. 22-1-1866, toelating 20-5-1880, 1e klasse
21. Dirk Sluijmer, geb. 7-9-1865, toelating 20-5-1880, 1e klasse
22. Cornelis Weeda, geb. 15-1-1863, toelating 20-5-1880, 2e klasse
23. Adr. Wilh.a Hemmekam, geb. 28-12-1866, toelating 1-11-1880, 1e klasse
24. Gerardus Johannes Piera, geb. 17-10-1866, toelating 1-11-1880, 1e klasse
25. Dammis Boer, geb. 23-12-1866, toelating 1-11-1880, 1e klasse
26. Pieter Cornelis Fuijk, geb. 2-8-1866, toelating 1-11-1880, 1e klasse
27. Gerrit Sterrenburg, geb. 11-11-1865, toelating 1-11-1880, 1e klasse
28. Casper van Son, geb. 27-1-1867, toelating 1-11-1880, 1e klasse
29. Willem van Houwelingen, geb. 13-1-1867, toelating 1-11-1880, 1e klasse
30. Johannes Petrus Piera, geb. 23-12-1866, toelating 1-11-1880, 1e klasse
31. Robertus Haager, geb. 17-10-1863, toelating 1-11-1880, 2e klasse
32. Johan Hendrik Bison, geb. 14-5-1865, toelating 3-1-1881, 1e klasse
33. Adriana Geertr.a Schotel, geb. 26-12-1866, toelating 1-5-1881, 1e klasse
34. Geertruida Adr.a Bakker, geb. 14-11-1866, toelating 1-5-1881, 1e klasse  [akte nuttige handwerken in 1886]
35. Jenneke Hoskorn, geb. 29-7-1866, toelating 1-5-1881, 1e klasse  [akte nuttige handwerken in 1886]
[bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv 699 rijksnornaallessen]

- Bij Mejuffr. A. RUTTEN, VOORSTRAAT b./d. Nieuwbrug, bestaat weder gelegenheid tot het les nemen in NUTTIGE Handwerken voor het examen 'TESSELSCHADE'.
[bron:Dordrechtsche courant, 9 mei 1882]

- Bij Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat C51, bestaat weder gelegenheid tot het aannemen van LEERLINGEN voor het Examen TESSELSCHADE.
[bron: Dordrechtsche courant, 20 maart 1883]

- (1883) ACTE-EXAMENS. Volledige lijst der Candidaten voor Nederlandsche taal en letterkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, staats en handelswetenschappen en schoonschrijven.
136. (10,11 mei) Maria Willemina Dijsselhof, geb. Zwollerkerspel 24-1-1858, te Dordrecht, gevraagde akte Boekhouden (K, XII, Q), geene vroegere verkregen aktes, teruggetrokken;
[
bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 894]

- DORDRECHT, 4 Augustus. Op de voordragt voor onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de vormschool voor onderwijzeressen te Rotterdam is o.a. geplaatst mej. A. Rutten alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, zo/ma 5/6-8-1883]

- Ondergeteekende bericht door deze dat hare LESSEN en AVONDSCHOOL Woensdag 15 October weer een anvang nemen. A. RUTTEN.
[bron: Dordrechtsche courant, 11-10-1884]

- Crystoleum en Metalliconlustre.
Mevrouw de Wed. WiLLEMSE, geb. COLLINGS, blijft te Dordrecht in deze kunsten onder wijs geven. Zes lessen zijn voldoende. Metalliconlustre is zeer geschikt voor garnituren voor Damescostumes en voor Familiewapens. Voorwerpen zijn te bezichtigen bij Mej. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 14-01-1885]

- Mevrouw WILLEMSE beveelt zich bij voortduring aan in het Schilderen op fluweel, ook zeer geschikt voor GARNITUUR VAN JAPONNEN. Nadere inlichtingen Mej. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 01-02-1885]

- Cursus "BLOEMENMAKEN".
Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat 135, bericht, dat zij voornemens is met JUNI a.s. een Cursus te openen in het BLOEMENMAKEN, Donderdags avonds van 8 tot 10 uur. Conditien f 1,50 per maand. Zij, die hieraan wenschen deel te nemen, gelieven zich voor 24 Mei aan te melden.
[bron: Dordrechtsche courant, 12-5-1885]

- ONDERRICHT in het BLOEMENMAKEN. Donderdags avonds van 8 tot 10 uur. Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 29-5-1885]

- MACRAMÉ (Knoopwerk). Dames-Handwerk.
Ondergeteekende beveelt bovengenoemd werk als een fraai en bijzonder smaakvol Handwerk ten zeerste aan. Uitmuntend geschikt tot het vervaardigen van Lambiquins, Haard- en Kolenkleedjes, Werk- en Weitasschen, Leesteekens, Garnituur voor Snipper- en Sleutelmandjes, Franje voor Gordijnen enz. Voor Dames die een Cursus wenschen deel te nemen, zijn de conditien f 3,- per maand, wekelijks 2 uur. Privaatlessen à f 0,75 per uur.
Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 11 juni 1885]

- Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraaat 135, vraagt IEMAND, genegen om haar behulpzaam te zijn op hare AVONDSCHOOL. Als vergoeding daarvoor les in Handwerken voor het Examen Nut en Smaak.
[bron: Dordrechtsche courant, 1 september 1885]

- MACRAMÉ (knoopwerk). DAMES HANDWERK, zeer geschikt tot het vervaardigen van Sint Nicolaascadeaux. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-10-1885]

- Handwerken Nut en Smaak. Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat 135, beveelt zich bij voortduring aan tot het geven van ONDERWIJS in bovengenoemde vakken voor het volgend Examen.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-04-1886]

- Mej. M.W. Dijsselhof, Leerares in het SCHOONSCHRIJVEN, wenscht voor bovengenoemd vak een cursus op te richten, en ook privaatles te geven aan volwassenen en kinderen. Adres. Mej. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 12-01-1887]

- Examen Fraaie Handwerken. Nieuwe Wet.
Dames, die zich wenschen voor te bereiden voor bovengenoemd Examen voor het jaar 1888, gelieven zich te vervoegen bij Mejuffr. A. RUTTEN, VOORSTRAAT 135, in 't bezit eener acte Nieuwe Wet.
Het onderwijs in ORNAMENTTEEKENEN, daarvoor vereischt, wordt bij haar aan huis gegeven.
[bron: Dordrechtsche courant, 8-3-1887]

- Examen Nuttige Handwerken 1888. Aanneming van Leerlingen voor bovengenoemd Examen bij Mej. A. RUTTEN, VOORSTRAAT 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-4-1887]

- EXAMEN FRAAIE HANDWERKEN (Nieuwe Wet)
Dames, die zich wenschen voor te bereiden voor bovengenoemd examen voor het jaar 1888, gelieven zich te vervoegen bij
Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat 135, Dordrecht
In 't bezit eener acte Nieuwe Wet.
Het onderwijs in ORNAMENTTEEKENEN daarvoor vereischt, wordt bij haar aan huis gegeven. Conditiën f 0,50 per uur.
[
bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 12, 16 en 19 juni 1887; gorinchem.courant.nu]

- ONDERRICHT in het VERVAARDIGEN van KLOSSENKANT, des Maandags van half 2 tot haf 4, bij Mejuffr. A. RUTTEN, VOORSTRAAT 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 20 augustus 1887]

- MEJUFFROUW M.W. DIJSSELHOFF, Onderwijzeres in Schoonschrijven (met akte M.O.), houdt zich mnede aanbevolen tot het vervaardigen van PENNEWERK. Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 17-9-1887]

- EXAMEN Nuttige en Fraaie HANDWERKEN (Nieuwe Wet).
Aanneming van Leerlingen bij Mej. A. RUTTEN, VOORSTRAAT 135.
[bron: Dordrechtsche Courant 15-3-1888]

- EXAMEN. Nuttige en Fraaie Handwerken (nieuwe Wet).
Aanneming van Leerlingen bij Mej. A. RUTTEN, Voorstraat 135, DORDRECHT.
[
bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 18, 22 en 25 maart 1888]

- Nuttige en Fraaie HANDWERKEN.
Mejuffr. A. RUTTEN is voornemens, bij genoegzame deelneming, hier ter stede een CURSUS te openen in bovengenoemde vakken, desverkiezende ook ter opleiding voor het Examen.
Zij, die daaraan wenschen deel te nemen, wordne beleefd verzocht zich aan te melden ('t zij persoonlijk of schriftelijk) voor 20 April a.s. bij
Mej. A. RUTTEN, Onderwijzeres aan 's Rijks Normaalschool te Dordrecht (Voorstraat 135)
De lessen zullen gegeven worden des Dinsdags morgens, in een der localen van DE DOELEN.
[
bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 8, 15 en 22 april  1888]

- RIJKSNORMAALLESSEN
werden gegeven door J. van Heumen (Directeur, G. Dekker, H.J. Knaap, J. de Koning, F.M. Mulders, S. Schotel, J.H. van Trooijen, P.H. Voet (Beets), J.D. Brinkgreve, C.L. Landré, J.J. Sonne, C. van Bellen en Mejuffrouw A. Rutten, en bezocht door mannelijke en 18 vrouwelijke leerlingen, terwijl met gunstig gevolg door 2 mannelijke en 4 vrouwelijke kweekelingen examen werd gedaan.
- De Christelijke normaallessen werden in 1888 bezocht door 16 mannelijke en 3 vrouwelijke kweekelingen.
- Ontslagen en aangesteld personeel.
Bneoemd als helpster: S. de Koning (4), M. Kramers (3), H.J. van Helden (2), P. Rühle 92), L.S. Hania (beewaarschool), M.I. Peper (4), L.J. Veth (school 6).
[bron: Dordrecht jaarverslag over 1888]

- ITALIEN. Dem. Italienne desire donner des lecons methode BERLITZ. Meilleures references.
's Adr. Hofplein 2 Rotterdam, ou Voorstraat 135 Dordrecht, chez Mll. RUTTEN.
[Dordrechtsche courant, 23-01-1900]

- Conversatie-Onderwijs aan volw. Fransch, Engelsch, Duitsch, Deensch, Russisch, Spaansch en Italiaansch. Privaat- en kursuslessen. Proeflessen gratis. Beste aanbev. van eerste families alhier en te Rotterdam.
MTH. DURAND & MARTIN, Voorstraat 135 bij Mej. RUTTEN.
[bron: Dordrechtse Courant 21-2-1900]

- Mej. RUTTEN. Voorstraat 135. Opleiding acte Nuttige Handwerken 1904.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-3-1903]

- Examen "Nutt. Handw." Den Haag.
Mej. M. SCHUT, leerlinge van Mej. A. RUTTEN, slaagde heden voor bovengenoemd Examen.
[bron: Dordrechtsche courant, 3 april 1909]

- OPLEIDING Examen Nutt. Handw. 1911. A. RUTTEN, VOORSTRAAT 135.
(In Febr. jl. geslaagd 14 candidaten)
[bron: Dordrechtsche courant, 21 maart 1910]

- Heden overleed te Helmond mijn Broeder Frans. 11 Maart 1911. A. RUTTEN. Eenige en algemeene kennisgeving.
[
bron: Dordrechtsche courant, 7-3-1911]

- De Dames LUCIE TOLLENS, MARIE WESSELMAN en SARA RADEMAKER, leerlingen van Mej. A. RUTTEN, slaagden heden te 's Gravenhage voor de acte Nuttige Handwerken.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-3-1911]

- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1890
Nummer : -
Naam : Maria Willemina Dijsselhof
Geboren : 31-3-1878 te Schiedam
Woonplaats : Dalmsholte
Examenplaats en -jaar : Leeuwarden 1897
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Aanmerkingen : examendag ma 15 Maart
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 928

- Bevolkingsregister Dordrecht (1890-1917)
1. Adriana Rutten, 1-4-1841 Dordrecht, onderwijzeres in handwerken, van R372; (G.R.)
2. Frans Rutten, (broeder) 21-3-1844 Dordrecht, timmerman, vertrekt 11-4-1892 naar Helmond;
3. Maria Willemina Dijsselhof (niet verwant) 24-1-1858 Zwollerkerspel (Overijssel), leerares in schoonschrijven, van DB 138; (G.R.)
Wonende: Voorstraat 135.

- Bevolkingsregister Dordrecht (1918-1937; 2e serie)
1. Adriana Rutten, 1-4-1841 Dordrecht, onderwijzeres in handwerken, overl. 26-8-1917; (G.R.)
Wonende: Voorstraat 135.

- ADRESBOEKEN
(adresboek 1894-95) A. Rutten, onderwijzeres in handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1897) A. Rutten, onderwijzeres in handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1897) M.W. Dijsselhof, leerares in het schoonschrijven, Voorstraat 135
(adresboek 1899) A. Rutten, onderwijzeres, Voorstraat 135
(adresboek 1899) M.W. Dijsselhof, leerares in het schoonschrijven, Voorstraat 135
(adresboek 1901) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1904) A. Rutten, onderwijzeres in handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1906) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1908) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1911) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1913) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1916) A. Rutten, onderwijzeres handwerken, Voorstraat 135
(adresboek 1919) M.W. Dijsselhof, leerares in schoonschrijven, opleiding Handelsdiploma Schrijven, Voorstraat 137
(adresboek 1924) M.W. Dijsselhof, leerares schoonschrijven, Voorstraat 137 
(adresboek 1934) geen M.W. Dijsselhof

- jaarverslag over het jaar:
1878/1879/1880 ?A. Rutten op RNL?
1881 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1882 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1883 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1884 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1885 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1886 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1887 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1888 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1889 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1890 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1891 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1892 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1893 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1894 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1895 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1896 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1897 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1898 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1899 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6; Diderika van Geel;

- overlijdensakte Dordrecht (27-8-1917; nr 564)
26/8 namiddag een uur overleden Adriana Rutten, 76 jaar, zonder beroep, geb/won Dordrecht, dochter van Johannes Rutten (1809-1884) en Mathilda Maria van Strij (1813-1878), beiden overleden.

-
[bron: Dordrechtsche courant 27 augustus 1917]

- KOHIER der Straatbelasting over 1918, te heffen krachtens besluit van den Gemeenteraad van 24 September 1918, gewijzigd bij besluit van 29 October 1918, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1919 No. 52.
(waarschuwing 21 juni 1919 1210 stuks)(De aanslagen in dit kohier voorkomende zijn berekend naar 6/12 gedeelten van aanslagen voor een vol jaar)

* artikel
* naam van den belastingschuldigde
* woonplaats
* bedrag van den aanslag
* afschrijvingen (dagteekening en bedrag)
0238. Adriana Rutten, Voorstraat 135, f 6 [geen waarschuw; ...pt (?)27 Juni overgezonden aan de nieuwe eigenares M.W. Dijsselhof, Voorstraat 135]
[bron: SAD 6-7540 kohier straatbelasting dienstjaar 1918]

van RIJN

J. van Rijn

Gegevens
:
- Mejuffrouw J. VAN RIJN zal op 1 November a.s. beginnen Onderwijs te geven in nuttige en fraaie Handwerken, des avonds van 6 tot 8 uur. Adres tot aanneming van leerlingen HOUTTUINEN 10 rood.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-10-1885]

- Mejuffrouw J. VAN RIJN zal op 2 November a.s. beginnen Onderwijs te geven in nuttige en fraaie Handwerken, des avonds van 6 tot 8 uur. Adres tot aanneming van leerlingen HOUTTUINEN 10 rood.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-10-1885]

SCHAASBERG

mej. Johanna Catharina Schaasberg

Gegevens
:
- aanstelling tot onderwijzeres, mevrouw J. Schaasberg, in 1804 (in de jaren '90 als gouvernante te Dordrecht);
[bron: Onderwysinghe der jeught - C. Esseboom (1995)

-  Hendrik Smaasen/Smasen, otr. Dordrecht 28-4-1808 Johanna Catharina Schaasberg (Schaasman), geb. ca. 1780, overl. Dordrecht 21-4-1827 (46 jr), dochter van Martinus Schaasberg (-1820).
Kinderen:
1. Anna Jacoba, ged. Dordrecht 19-4-1809.
2. Johanna Catharina, ged. Dordrecht 8-1-1811.

- [pag. 304] Franse schoolvrouwen te Dordrecht
1721 Maria Champion
1764 Christoffelina Altrogge
1765-1769 Sussanna Louisa Henriette de Chalmot
1770-1780 Judith le Comte
1781 Jeanne Elisabeth Montier
1794-(gedurende 18e eeuw) CatharinaElisabeth Becu
1794-(gedurende 18e eeuw) Angelique Gaineau
1795-(gedurende 18e eeuw) Hester Bondt
1804-(gedurende 18e eeuw) J.C. Schaasberg
[bron: Onderwysinghe der jeught - C. Esseboom (1995)

- (1808) H. Smaazen, Voorstraat C0830, 1 dienstbode, schoolhouder;

- De Ondergeteekende besloten hebbende, hare AVOND School te sluiten, berigt bij deze, dat zij ten dien einde geene Jonge Juffrouwen voor het AVOND School meer zal aannemen, doch voor Ouders (welke verlangen hunne kinderen slechts een gedeelte van den dag haar onderwijs te laten genieten) heeft zij bepaald, dat in het vervolg de prijs der ochtend uren zal zijn f 40 jaarlijks, zijnde zulks de gewoone prijs van het voormalige AVOND School, blijvende de prijs voor het ochtend en middag school zamen, voor kinderen boven de 7 jaren, bepaald op f 50 jaarlijks, en beneden de 7 jaren, op f 40 jaarlijks.
Dordrecht, den 2 April 1818. J.C. SMAASEN Geb. Schaasberg.
[Bron: Dordrechtsche courant, 04-02-1818]

- Wij betuigen bij deze aan onze vrienden en Bekenden haren hartelijken dank voor hunne deelneming in onze droefheid wegens het overlijden van onze geliefden Vader, den heer Martinus Schaasberg, den 17 dezer te 's Gravenhage overleden.
  H. Smaasen
  J.C. Smaasen geboren Schaasberg.
Dordrecht, den 4 Julij 1820
[Dordrechtsche courant, 25-07-1820 ]

- Heden morgen circa vijf ure overleed alhier, tot mijnen en mijner twee kinderen bitterre droefheid, mijne geliefde Echtgenoote J.C. SCHAASBERG, in den ouderdom van bijna 47 jaar.
  Dordrecht, den 21 April 1827.
  H.k SMAASEN
[Dordrechtsche courant, 26-04-1827]

- Catharina Jeanne Schaasberg (Catharina Johanna) is geboren omstreeks 1795 in ’s Gravenhage, dochter van Martinus (Martin) Schaasberg (zie II-a) en Catharina Jeanne Fouquet. Catharina is overleden op 10 maart 1858 in Utrecht, ongeveer 63 jaar oud. Catharina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29 april 1818 in ’s Gravenhage met Pieter Smaasen, ongeveer 29 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1789 in Dordrecht, zoon van Willem Smaasen en Anna Jacoba Mor de Bok. Vermeld: uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend
[
bron: http://genealogie.correlje.com/paginas/indexschaasberg.html]

SCHENK

Johannes Schenk, overl. 1867

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: A 16
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 911
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Schorteldoek
6. Voornamen: Leendert
7. Beroepen: molenaar
8. Woonplaatsen: Papendrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1354
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 809
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.70

- NEDERDUITSCHE MEISJESSCHOOL.
De Onderwijzer J. SCHENK zal in de eerste week helft der maand Julij weder Nieuwe leerlingen voor zijne School aannemen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-06-26_002.pdf]

- NEDERDUITSCHE MEISJESSCHOOL.
De Onderwijzer J. Schenk zal in de eerste helft der maand Januarij weder Nieuwe Leerlingen voor zijne School aannemen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-12-25_004.pdf]

- Aan allen, die ons hunne deelneming betoond hebben, bij het overlijden onze Moeder en Behuwd-Moeder, ADRIANA SCHENK-VAN KEPPEL, betuigen wij daarvoor, ook namens verdere familie, onzen welmeenenden dank.
Dordrecht, den 7 Februarij.
J. SCHENK, B. SCHENK MIJNDERS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-02-08_004.pdf]

- Heden beviel van eenen ZOON B. MIJNDERS geliefde Echtgenoot van J. SCHENK
  Dordrecht, den 1 Maart 1859.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-03-03_002.pdf]

- NEDERDUITSE MEISJESSCHOOL.
De Onderwijzer J. SCHENK zal in de eerste helft der maand April weder Nieuwe Leerlingen voor zijne School aannemen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-03-29_002.pdf]

- [22c] VERSLAG LAGER ONDERWIJS........
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (J.S.C. de Vries-Kretschmer, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 400 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers C. Bijleveld, hulpond-akte+Fransch, A.H.C. de Vogel, Hollandsch + Fransch + Duitsch, C. Rijnders, hulpond-akte+Frans; kweekeling L. Veltman;
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (M.M. Hofman wed H. Smaasen, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 200 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers H. Smaasen, Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
G (niet gesubsidieerde) Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.J. Cohen Stuart, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch en handwerken), hulponderwijzer J. Boll, rang Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch;
- [24c] onderwijzend personeel 1860
Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, (schoollokaal) slecht (in januarij 45 meisjes op de dagschool; in juli 50 meisjes op de dagschool).
G Fransche meisjeschool, J.C.S. de Vries geb. Kretschmer, f 54 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 68 meisjes (4 kosteloos); in juli 70 meisjes (4 kosteloos))
G Fransche meisjeschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 20 meisjes; in juli 20 meisjes)
G Meisjeschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 à f 150 s jaars, (schoollokaal) goed (in januari 12 meisjes; in juli 16 meisjes)
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- ONDERWIJS.
Mejufvrouw N.W. NIELSEN neemt de vrijheid aan Ouders en Voogden te berigten, dat zij de SCHOOL heeft overgenomen van wijlen den Heer J. SCHENK en voornemens is die van af 1 Junij e.k. onder hare leiding voort te zetten. Het Onderwijs zal behalve de Vakken van het Lager-, ook die van 't meer uitgebreid Onderwijs en verder alles omvatten, wat tot eene beschaafde Opvoeding kan gerekend worden. Tot het geven van informatien heeft zich bereid verklaard de Heer A.M. BRAND VAN STRAATEN, Instituteur alhier, bij wien voor belanghebbenden die Prospectussen eerstdaags verkrijgbaar zullen gesteld worden.
  Dordrecht, 15 Mei 1867.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-05-16_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-05-18_002.pdf]

- Aktenummer 97 Aktedatum 22-06-1871 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 142
Bruidegom Willem Jacob Leonard Chevalier
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Bruid Antonetta Schenk (zonder beroep)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Vader Bruidegom Everhardus Martinus Chevalier
Moeder Bruidegom Catharina Juriana Gips
Vader Bruid Johannes Schenk
Moeder Bruid Bernardina Mijnders (restauratiehoudster)

- WED. SCHENK Groote Spuistraat D 473.
Heeft de eer te berichten dat zij heden harer HANDEL in Likeuren, Gedistilleerd en Wijnen, GEOPEND heeft, voor welke levering zij zich minzaam aanbeveelt. Prijscouranten op aanvrage te bekomen. Dordrecht, 1 Mei 1872.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.78/Dordrechtsche_Courant_1872-05-04_002.pdf]

- DINERS. De Ondergeteekende beveelt zich aan het aan Huis bezorgen van DINERS tegen Abonnement. 
L. JONKERS Hzn voorheen Wed. SCHENK.
Dordrecht.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.78/Dordrechtsche_Courant_1872-09-26_002.pdf]

- (adresboek 1854) Schenk J. Wijk B Wijnstraat No. 23a onderwijzer
(adresboek 1855) Schenk J. Wijnstraat B23a onderwijzer 
(adresboek 1855) J. [Onderwijs; Bijzondere Scholen; Scholen der Tweede Klasse; Nederduitsche meisjesscholen] onderwijzer 
(adresboek 1857) Schenk J. Wijnstraat Onderwijzers en Onderwijzeressen
(adresboek 1860) Schenk J. Wijk A Groenmarkt No. 16 onderwijzer
(adresboek 1865) Schenk J. Wijk A Groenmarkt No. 16 onderwijzer 
(adresboek 1868) Schenk/Mijnders Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 16 gesloten tafelhoudster, uitgeefster van spijs in portiën 
(adresboek 1873) Schenk/Mijnders Wed. J. Wijk D Groote Spuistraat No. 473 slijtster 
(adresboek 1879) Schenk/Mijnders, Firma Wed. J. Schenk & Zn. Wed. J. Wijk D Groote Spuistraat No. 473 slijtster

SCHNABEL

H.C. Schnabel (Spuiweg 38)

SCHOLTEN

Johanna Scholten, neemt in 1814 de school over van Van Arkel-Van Diden, dag- en avondschoolhouderesse in Wijnstraat B4 (1814), Fransch schoolhoudster in Wijnstraat B178 (1818), schoolhouderesse Groenmarkt A18 (1825).

Gegevens:
- I. Wilhelmus Scholte, tr. Johanna Timmers
II. Johannes Scholte, geb. Rotterdam, jongeman van Rotterdam wonend Vissersdijk (1789), overl. Rotterdam 5-5-1825 (56 jaar en 8 mnd en 26 dagen), otr/tr. Rotterdam 26-4/10-5-1789 Rebecca Stout, geb. Rotterdam, jongedochter van Rotterdam wonend Nieuwstraet (1789), overl. Rotterdam 21-05-1833 (64 jaar, 11 mnd en 9 dgn), dochter van Pieter Stout en Rebekka van Beugem.
Kinderen:
1. Johanna Scholte, ged. Rotterdam 17-6-1790 (Wonende Vissersdijk; geref.; get. Johanna Scholte Geb. Tunners(=Timmers)), schoolhouderes (1814-1825), overl. Dordrecht 29-9-1825.
2. Geertruij Rebecca Scholte, geb/ged. Rotterdam 3/5-4-1792 (Prinsenkerk; Wonende Steijger; get. Maria Beukers).
3. Rosetta Scholte, geb/ged. Rotterdam 21/25-6-1799 (Grote kerk; Wonende Visserdijk; geref.), overl. Rotterdam 31-10-1817 (18 jr).
4. Carolina Philippina Scholte, geb/ged. Rotterdam 8/11-12-1803 (Wonende Kaasmarkt; geref.), overl. Rotterdam 21-1-1858 (54 jaar en 1 mnd).

- 73. (B Wijnstraat 4) Johanna Scholte, dag & avondschoolhouderesse;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Archief: 5, Inventarisnummer: 1375 suppl. patenten leggers 1814]

- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 13 april f 3,03; 6 julij f 3,03; 8 sept f 3,03; 26 oct f 3,03
Artikelnummer : 0579
Naam : Johanna Scholte
Woonplaats : B178
Beroep : Fransch schoolhoudster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 9,61
Bedragende te zamen : 12,11
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- overlijdensakte Dordrecht 1-10-1825 (nr. 346)
Dirk Tijssen, 45 jaren en Johannes Knops. 58 jaren, bidders, niet verwant
Johanna Scholten, oud 35 jaren, geboren te Rotterdam wonende alhier, schoolhouderesse, ongehuwd, dogter van Johannes Scholten (overleden te Rotterdam) en van Rebekka Stout (oud 57 jaren, slijster wonende te Rotterdam), is overleden den 29 September 1825 des namiddags twee uuren in het huis geteekend A18 op de Groenmarkt

SCHRAAGE

SCHRAAGE
E. Schraage (Noordendijk 72)

SCHUDI

SCHUDI
mej. Elisabeth Frederika Schudi (Vriesestraat *30, Vest 111)
J. Schudi (Vriesestraat 30rood)

SIGLÉ

SIGLÉ
L. Siglé (Noordendijk 23a)

SIZOO

SIZOO
A.G.E. Sizoo (Kasperspad 29)

SLEGT

SLEGT
mej. H.P. Slegt (Voorstraat 149, Vriesestraat *30)

SMAASEN

Hester Smaasen

Gegevens:
- [22j] TABEL lager onderwijs bij einde 1866.
bijz school voor meisjes (Johanna Jacoba Cohen Stuart) [Met 15 October [1866] vervallen door het vertrek der hoofdonderwijzeres naar elders]
bijz school voor meisjes (Hester Smaasen)
bijz school voor meisjes (Johanna Boeglos), hulponderwijzers: Henriette Maria Reus, de Klerk. [Deze school is op 17 October [1866] geopend]
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

SPITS

A. Spits (Vest 81)
D.H. Spits (Kon. Wilhelminstraat 21rood)

STAHL

Elise Stahl, uit Altona
G. Stahl

Gegevens
:
- AAN DE DAMES!
Het maken van Fransche Papierbloemen leeren wij Dames en Jongejuffrouwen grondig in zes uren. De prijs voor en cursus is f 6 voor privaatlessen f 10. Aanbevelingen uit den Haag, Amsterdam, Rotterdam enz., liggen in mijne woning ter inzage. Eene methode om bloemen natuurlijker en spoediger te maken bestaat niet. Nadere informatien bij C.A. VAN DER STRAATEN, Bazar.
G. STAHL en dochter, uit Altona. 
[bron: Dordrechtsche courant, 31-01-1878]

- ONDERWIJS. (men zorgt in den zomer voor den winter)
Er worden nog twee dames gezocht, die wenschen deel te nemen in een PRIVAAT CURSUS tot het MAKEN van Fransche Papierbloemen. Prijs f 10, -. Van 2-4 ure zijn eenige voorwerpen ten mijnen huize, Prinsenstraat D 14 alhier, te bezigtigen. Eene methode, bloemen spoediger en natuurlijker te maken, bestaat niet. G. STAHL.
[bron: Dordrechtsche courant, 07-07-1878]

- PAPIER-BLOEMEN.
Donderdag den 1 Augustus begint een 2de Cursus in het maken van PAPIERBLOEMEN voor Meisjes. De prijs, met inbegrip der hulpmiddelen, is f 6,95, voor Privaatlessen f 10. G. STAHL en DOCHTER. Prinsenstraat, 114 D.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-07-1878]

- ONDERWIJS. De ondergeteekenden leeren aan de Dames en Jongejuffrouwen het maken van Kunstbloemen en Oostersche Planten van Vanille, Foelie, Notenmuskaat enz, zonder Instrumenten. De prijs van den Cursus f 8. Privaatlessen f 10. Dames uit de omstreken kunnen in vier uren (één dag) deze handwerken grondig leeren. Nadere inforamtien bij den Heer C.A. VAN DER STRAATEN, Voorstraat bij de Vuilpoort No. 402.
  G. STAHL en Dochter, uit Altona.
[bron: Dordrechtsche courant, 02-09-1885 ]

- Mejufvrouw Elise Stahl, uit Altona, die zulk eene gunstige reputatie bezit als onderwijzeres in het vervaardigen van kunstbloemen, bevindt zich op dit oogenblik in onze stad en heeft de gelegenheid opengesteld om in enkele uren voldoend onderrigt te bekomen in het vervaardigen van kusntbloemen, niet alleen de gewone papierbloemen, maar ook Oostersche bloemen en planten, iets geheel nieuw. Voor meisjes is het, behalve eene aangename bezigheid, eene kunst die haren smaak veredelt.
Te Amsterdam en 's Gravenhage werd dan ook mej. Stahl met haren vader in de Hoogere Burgerschool voor meisjes teogelaten, waar de verrassende uitkomsten van hun onderrigt aan de leeraressen in hooge mate voldeden. Ook aan de jeudigen prinsessen van Saksen en van Mekclenburg heeft de heer Stahl onderrigt in zijne kunst gegeven. De voorwaarden vindt men in de advertentie vermeld.
[bron: Dordrechtsche courant, 6-9-1885 ]

- ONDERWIJS. Voor de Jongejuffrouwen die de scholen bezoeken, wensch ik een PRIVAAT-CURSUS in het maken van Bloemen en Oostersche Planten tot verlaagden prijs te openen. Ouders, die hunne kinderen nuttig en aangenaam werk willen laten leeren, zullen goed doen deze gelegenheid te benuttigen. Het hoofdddoel id goedne smaak en accuratesse te bevorderen. Nadere informatie bij E. STAHL, uit Altona.
- AAN DE DAMES. Er worden nog 2 DAMES uitgenoodigd om deel te nemen aan een CURSUS in het Bloemen maken en Oostersche Planten. Prijs f 8. nadere informatie Voorstraat 347. ELISE STAHL.
[bron: Dordrechtsche courant, 9-9-1885]

- ONDERWIJS. Het geimiteerde glas- en transparantschilderen leer ik Dames en Jongejuffrouwen goed in enkele lessen. De prijs voor onderwijs en alle ... is f 5. Uitmuntende aanbevelingen uit Amsterdam, Rotterdam, dne haag enz. Nadere informatien geeft den Heer VAN DER STRAATEN, Bazar. G. STAHL, uit Altona.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-05-1886]

- ONDERWIJS. Het maken van Kunstbloemen en geimiteerd glasschilderen (zonder instrumenten), leer ik Dames grondig in 4-6 lessen. Prijs voor een Cursus 8 gulden. Privaatlessen 10 gulden. Ik bezit een schrijven van lof en danj van H.M. de Koningin Emma der Nederlanden en de beste aanbevelingen uit Amsterdam, Rotterdam, Haag enz. - Nadere informatien bij den heer T. HORNEER, Uitgever dezer Coruant.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 09/05/1886; p. 4/6]

van den STEENHOVEN

C. van den Steenhoven (Bagijnhof 42)
F.C. van den Steenhoven (Bagijnhof 42)

STRAATMAN

Helena Sara Willemina Boudemijna Straatman, geb. ca 1838, (Voorstraat) later op de Middelbare Meisjes School (Steegoversloot), dochter van de hoofdonderwijzeres der Stedelijke Bewaarschool B.C. Straatman-Scheers, tr 6-6-1860 Leonardus Daniël Minnigh).

Gegevens:
- [19d] Kweekschool voor hulponderwijzeressne en kweeklingen der Bewaarscholen. Absentielijst van primo Oct. 1861 tot Ultimo Februarij 1862.
mej. Straatman (komt niet), mej. van Hummel (komt niet), mej. Govers (komt niet), mej. Itz (komt niet), mej. Reus (bij afwisseling), mej. J.H. Verhoeven (10 maal), mej. E.J. Vliegenhart (40 maal), mej. M. Bonket (13 maal), mej. J. Voogt (4 maal), mej. W.C. van Wageningen (13 maal), mej. Adr. Schenk (16 maal), mej. G.M. de Waal (3 maal), mej. H. Schulders (-), mej. J. van Altenburg (13 maal), mej. N. Pulleman (-), mej. A.H. Blackstone (-), mej. Ant. Schenk (10 maal), mej. F.C. van der Ent (32 maal), mej. A.W.E. Baar (36 maal), mej. H.H. Bax (-), mej. N.S.J. Koopman (4 maal), mej. A.H. de Munnik (3 maal), mej. L.F. Duijzers (2 maal), mej. C. Reus (1 maal). 
[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

-
Wij Mr Hendrik Willem Fangman Kantoorbediende van het Eerste Kanton Arrond Dordrecht hoofdplaats Dordrecht verklaren op het getuigenis van Abraham Bernard de Milde de la Faille, onderwijzer, Carel Frederik Lemcke, schipper, Jillis Klok, zonder beroep, Cornelis Pieter van Koevorden, deurwaarder, allen wonende te Dordrecht,d aar toe bevoegde getuigen, Ons ten volle te heben verzekerd, dat mejufvrouw BOUDEWIJNA CORNELIA SCHEERS, in leven hoofdonderwijzeresse aan de Bewaarschool te Dordrecht en aldaar overleden den 27 Janaurij 1865 heeft nagelaten haren echtgenoot THOMAS WILLEM STRAATMAN met wien zij in gemeenschap van vruchten en inkomsten is gehuwd geweest, hare drie in haar vorig huwelijk met Jan de KOK VERHOEVEN verwekte kinderen, met (1) Pieternella Johanna Verhoeven, gehuwd met Pieter Joseph Goedhart, onderwijzer (2) Johanna Helena Verhoeven, onderwijzeresse (3) Jan verhoeven, zonder beroep, wonende te Dordrecht en hare beide uit haar huwelijk met vornoemde Thomas Willem Straatman verwekte kinderen met name Helena Sara Willemina Boudewijna Straatman gehuwd met Leonardus Daniel Minnigh, kantoorbediende en Thomas Willem Straatman, kantoorbediende allen te Dordrecht, welke hierboven genoemde personen de eerstgenoemde Thomas Willem Straatman Hz krachtens de tusschen hem en zijne overleden echtgenoot bestaan hebbende gemeenschap van vruchten en inkomsten, en de overige als erfgenamen ab intesto van hunnen overleden moeder Mejufvrouw Boudewijna Cornelia Scheers, eenig en aleen bevoegd en geregtigd zijn tot de ontvangst der gelden door de Gemeente Dordrecht aan de overledenen als hoofdonderwijzeresse aan de Bewaarschool verschuldigd. Na voorlezing door de in dne hoofd dezes genoemde getuigen geteekend en afgegeven te Dordrecht den 21 Maart 1865.
[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- Tot diepe droefheid van mij en wederzijdsche betrekkingen, bezweek heden na een vreselijk lijden mijn geliefde Echtgenoot Leonardus DANIEL Minnigh, in den jeugdigen leeftijd van 35 jaar. Allen die hem gekend hebben, kunnen beseffen wat ik, onze lieveling en verdere familie in hem verliezen.
de Wed. H.S.W.B. Minnigh-Straatman
Dordrecht, 15 febr 1868.
Algemeene kennisgeving zoowel binnen als buiten de stad.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.74/Dordrechtse_Courant_1868-02-18_001.pdf]

- (adresboek 1860) Minnigh L.D. A 289 [bijvullingen/veranderingen sedert 1 Jan 1860]
- (adresboek 1865) Minnigh L.D. Wijk A Groenmarkt No. 210 kantoorbediende
- (adresboek 1868) Minnigh L.D. Wijk A Groenmarkt No. 210 kantoorbediende
- (adresboek 1873) Minnigh/Straatman Wed. L.D. Wijk C Voorstraat No. 714-715 onderwijzeres
- (adresboek 1879) Minnigh/Straatman Wed. L.D. Wijk C Voorstraat No. 1200 Leerares in handwerken

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (M445)
1. Helena Anna Willemina Boudewijna Minnigh geb. Straatman 14-12-1837 Dordrecht, lerares handwerken Middelb. Meisjesschool, overl. ?12-11-1910?, GR;
2. Johannes Thomas Minnigh 4-7-1861 Dordrecht, teekenaar;
3. Hendrika van Helden (-) 23-8-1869 Lekkerkerk, onderwijzeres;
4. Geertruida V...s (-);
5. Johannes Thomas Minnigh 4-7-1861 Dordrecht, teekenaar;
Wonende: Voorstraat 164,253; Groenmarkt 34boven; Voorstraat 251bov, 157rd;

van STRIJ

C.M. van Strij (Varkenmarkt 50)

TROMER

F.M. Tromer (Kleine Kalkstraat 18)

UDO

A.E. Udo (Corn de Wittstraat 7r, 11b)

USENER

Rosalie Usener, geb. Fort Barth 24-12-1840, te Leiden (1868), hoofdonderwijzeres te Dordrecht (1868-187.; met haar school in de Berkenpoort?), overl. Dordrecht 18-06-1899, begr. 21-6-189, tr. Dordrecht 20-08-1873 Gerardus ‘t Hooft.

Gegevens:
- I. Fredrik Carel Philip Usener, tr. Govardex Gabriell la Feuilletau de Bruijn
II. Johan Gabriël Usener, geb. Breda 1797 (38 in 1835), tr. Vlissingen 26-6-1835 Rosalie Duvivier, geb. Gend 1805 (30 in 1835), dochter van Guilelmus Josephus Duvivier en Maria Regina Fierens.
Kinderen:
1. Sophia Johanna Usener, geb. 1839, overl. Utrecht 20-10-1894 (55 jr), tr. Leiden 1-6-1865 Carel Bahnsen, zoon van Carl Bahnsen en Antje Voerman.
2. Rosalie Usener, geb. Fort Bath 24-12-1840, begr. Dordrecht 21-6-1899, tr. 20-8-1873 Gerardus 't Hooft.
3. Frederik Hendrik Usener, geb. Axel, tr. Maastricht 13-8-1866 Johanna Maria van Son, geb. Delft, dochter van Pieter Adriaan van Son en Emma S(ch)malhausen.
4.
Carolina Usener, geb. Vlissingen 1843 (25 in 1868), overl. Utrecht 17-11-1904  (62 jr), tr. Utrecht 7-5-1868 George Emerentius Gerardus van Maanen, geb. Den Helder (29 in 1868), zoon van Theorore Albert van Maanen en Johanna Frederika Charlotta Taalman Kip.

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (deel 8 - 160)
1. (24-3-1867) Rosalie Usener, 24 dec 1840 Bath, hoofdonderwijzeres, 20Mrt1867 uit Leijden.
Wonende: C714

- [4j] (22-1-1867) In verband met het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van den 25 September 1866 G.S. No. 34 hebben wij de eer U kennis te geven dat in de vergadering van den gemeenteraad van 19 Januarij ll besloten is, aan de alhier op te rigten meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs eene subsidie van f 1250 's jaars toe te kennen en dat in diezelfde vergadering bedoelde subsidie is toegekend aan Mejufvrouw R. USENER te Leijden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [07j] (4-2-1867) Wij hebben de eer U te berigten,d at de school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes alhier, waarvoor aan Mejufvrouw R. Usener subsidie verleend is, den 1e April aanst. zal geopend worden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- [11j] (Dordrecht 7 Maart 1867) In antwoord op uwe missive van 28 Februari ll no. 31, betreffende de toelating van meisjes van bijna elf jaar op de school van Mejufvrouw Usener, hebben wij de eer te berigten, dat bij ons geen bezwaar daartgen zou bestaan, voor zoover het die meisjes betreft, welke reeds aan de inrigting van Mevrouw de Vries-Krethscher onderwijs genoten, alvorens echter daaromtrent eene beslissing te nemen, wenschten wij wel eene opgave van het getal in dne leeftijd der leerlingen, die in deze Categorie vallen en waarop dus het beginsel zou behooren te worden tegepast. Burg. en Weth. van Dordrecht.
- [14j] (Dordrecht 13 Maart 1867) Naar aanleiding van uwe missive dd 10 Maart ll, no 46 hebben wij de eer UEd te berigten dat wij geen bezwaar vinden, de kinderen sub 1, 2 en 3 in uwe missive in verband en met name Coralie Deking Dura, Anna Broekmeijer en Cornelia Catharina Kuipers, op de school van Mejufvrouw Usener toe te laten, ofschoon zij den leeftijd van 11 jaren nog niet ten vollen bereikt hebben, omdat deze school in de plaats treedt van de mede gesubsidieerde school van Mevrouw de Vries-Kretschmer alwaar deze kinderen tot nog toe onderwijs ontvingen. Burg en Wet van Dordrecht.
- [31j] (Dordrecht 20 Mei 1867) Bij dezen heb ik de eer U het leerplan, door mij ontworpen, ter inzage aan te bieden. Ten einde dit plan met goed gevolg te kunnen uitvoeren, zou het zeer wenschelijk zijn, dat de aan de school grenzende speelkamer voor ongeveer een derde der kinderen werde ingericht. Het is mij gedurende den tijd, dat ik alhier onderwezen heb, gebleken, dat het voor vier onderwijzeressen niet doenlijk is tegelijk met vrucht in het aangewezen lokaal werkzaam te zijn. De banken zouden door die schikking geheel aan het doel kunnen beantwoorden en als het bovenste gedeelte der tusschendeuren met glazen ruiten voorzien werd, zou ik het oog op al de klassen kunnen houden.
Op uitdrukkelijk verzoek der ouders gaan 28 meisjes gedurende de pauze naar huis, zoodat er voor de andere helft wellicht eene andere speelkamer zou kunnen aangewezen worden. Is zulk eene kamer niet in het gebouw aanwezig, dan zou eene verandering in de schooluren, dunkt mij, het eenige middel zijn. Mijn verzoek beleefdelijk aan Uwe ondersteuning aanbevelende, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen,
Uwe Dw Dienares, R. Usener.
- [43j] (Dordrecht 2 Julij 1867) In anwoord op uwe missive van 5 Junij ll no. 79, betrekkelijk de inrigting der schoollocalen van mejufvrouw R. Usener, hebben wij de eer U te berigten, dat er onzerzijds nog al bedenking zou bestaan tegen het geven van eenen geheel andere bestemming ana het Speellocaal, waarom wij de vrijheid nemen U in overweging te geven in deze kamer eene langwerpig vierkante tafel te doen plaatsen; wanneer dan de onderwijzeres de vereischte stoelen aanbrengt zouden de oudste leerlingen er zeer geschikt onderwijs in kunnen ontvangen, terwijl het in het in het rustuur meer aan zijne bestemming zou blijven beantwoorden.
In de door U verlangde glazendeur willen wij gaarne voorzien, indien de begrootingspost zulks maar eenigzins gedoogt, anders zal men hiervoor nog enkele weken geduld moeten oefenen, met dat al geven wij U in bedenking dit punt nog zorgvuldig te overwegen, dewijl uit het aanbrengen van eene glazen scheidingsdeur alligt bezwaren zouden kunnen voortvloeijen, waartegen de vordeelen niet zouden opwegen, die men daarmede beoogt, Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- [42k] Mijnheer, Door dezen heb ik de eer U mede te deelen, dat het examen der leerlingen mijner school den 25 Junij kan plaats hebben; als de Commissie een der daaropvolgende dagen mocht verkiezen, zal het mij even aangenaam zijn. Inmiddels heb ik de eer met de meeste hoogachting te zijn, Uwe Dw Dienares, R. Usener. (Dordrecht 1 Juni 1868)
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- (adresboek 1868) Usener, R., Wijk C Voorstraat No. 714, onderwijzeres.

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren mr. de Reus en dr Zilver Rupe:
- De 2e armenschool aan de Stadsvest
- De School van Mej. Usener
- De School van Vincentius a Paulo
- De School van de R.C. Gemeente voor meisjes
- De School van de R.C. Gemeente voor jongens (Cuntz)
- De R.C. bewaarschool
- De bewaarschool van Mej. Reus
- De Zondagsschool der Ned. Herv. diakonie 
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [69l] (Dordrecht den 30 Augustus 1869) Door dezen neem ik de vrijheid U eenige inlichtingen te geven omtrent de twee uren, (slechts een paar keeren waren het er drie) die Mej. Heil wekelijks niet in de school is tegenwoordig geweest.'s Maandags morgens bezocht wegens de cathechisatie gedurende den geheelen morgen slechts het derde gedeelte der leerlingen de school, en daar ik de lessen zoo heb ingericht, dat ze het minst verleizen, is zij de twee eerste uren vrij, en was daarvan een uur afwezig; ook was zij Woensdag of Zaturdag een uur dat de hoogste klasse schriftelijk werk maakte, niet tegenwoordig, hetgeen zoo goed geschikt kon worden, omdat de twee hoogste klassen niet talrijk waren, en gedurende dien tijd door mij gesurveilleerd werden. Daar evenwel dit jaar het aantal der leerlingen met 1 Sept. voltallig zal zijn, heeft Mej. Heil zich voorgenomen, zich alleen 's manadags met de goedkeuring der schoolcommissie, te verwijderen. In de hoop op een gunstig antwoord, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen, Uwe Dw. Dienares, R. Usener.
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- bevolkingsregister Dordrecht (Dienstbodenregister: DB 1870-1872 pag 37)
13. Louise Heil, 2-3-1840 Parijs, onderwijzeres, 5-9-1873 naar Weissenberg;
14. Rosalie Usener, 24-12-1840 Forth Bath, hoofdonderwijzeres
Wonende: (Voorstraat) D1041
NB.
(adresboek 1873) Jong Jzn. L. de Wijk D Voorstraat No. 1041 winkelier, slijter
(adresboek 1873) Klerk W. de Wijk D Voorstraat No. 1041 kunstschilder 
(adresboek 1873) Olst C.E. van Wijk D Voorstraat No. 1041 hulponderwijzeres 

- [35m] (Dordrecht den 22 Februarij 1870, No. 40/128) Overeenkomstig uw advies van 3 Febaruij ll zullen wij aan den gemeenteraad vorstellen aan Mejufvrouw Usener tijdelijk, doch aanvankelijk slechts voor een Jaar, toetestaan, om haar aantal leerlingen tot 75 uit te breiden, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat haar hulppersoneel met een vierde hulponderwijzeres worde vermeerderd, terwijl wij, bij aanneming van dit voorstel, mejufvrouw Usener zullen herinneren, dat zij bij de keuze van hulponderwijzeressen ingevolge den geest harer instructie, met uwe Commissie behoort in overleg te treden. Wij deelen voort geheel uw gevoelen, dat er meerdere gelegenheid zal moeten geopen worden voor het onderwijs van meisjes. Uwe vergadering geeft ons in overweging hieraan te voldoen door eene tweede gesubsidieerde school. Bij ons is echter besproken, of, door intrekking der verleende subsidie aan Mejufvrouw Usener en door oprigting eener openbare middelbare school niet beter in de behoefte zou worden voorzien, dan door eene tweede gesubsideerde inrigting voor meer uitgebreid lager onderwijs.
Mogt bij gemis van een vast kriterium in de wet, waar de grenslijn tusschen meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs behoort te worden getrokken, de vraag rijzen, wat wij met die openbare school voor middelbaar onderwijs zouden bedoelen, dan vinden wij geen bezwaar te antwoorden, dat wij op het oog hebben eenen inrigting ongeveer zoo als te Haarlem werd gevestigd, alwaar dit onderwijs binnen matige grenzen is zamengevat, en een belangrijk deel der kosten uit rijks Subsidie en schoolgeld wordt bestreden. Alvorens ter voorziening in de gerezen behoefte eenig voorstel aan den Raad te doen, achter wij het raadzaam, dat het door ons geopperde denkbeeld naauwkeurig werde onderzocht en overwogen, weshalve wij Uwe vergadering beleefdelijk uitnoodigen ons deswegens nader te willen dienen van berigt en raad. Burgemeester en Wethouders.
- [40m] (Dordrecht 5 Februari 1870) Bij dezen heb ik de eer U den verlangden rooster der werkzaamheden toetezenden. Bij den aanvang van het leerjaar heb ik de afdeelingen a en b van de 2e klasse kunnen vereenigen, daar echter in de maand November 8 meisjes voor de 3e klasse kwamen, heb ik die in twee deelen gesplitst. in de hoop dat deze verandering de goedkeuring der schoolcommissie zal wegdragen, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen. Uwe dv. Dienares, R. Usener.
- [51m] Wij hebben de eer uEd bij deze mede te deelen, dat de Raad in zijne zitting van gisteren op ons voorstel, heeft besloten, aan Mejufvrouw Usener tijdelijk en voor niet langer dan een jaar, toe te staan om het aantal harer leerlingen tot 75 uit te breiden, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat door haar een vierde hulponderwijzeres worde aangesteld. Bij de kennisgeving van dit besluit aan genoemde Mejufvrouw Usener, hebben wij haar herinnerd dat de aanstelling van hulp-onderwijzeressen op hare school overeenkomstig den geest harer Instructie in overleg met U dient te geschieden. Tot deze zaak had betrekking Uwe missive van 3 Februarij ll no. 10. Burgemeester en Wethouders. 
met U dient te geschieden. Tot deze zaak had betrekking Uwe missive van 3 Februarij ll no. 10. Burgemeester en Wethouders. 
- [52m] (Dordrecht den 24 Maart 1870) Na bijliggenden brief van de Heeren Burgemeester en Wethouders ontvangen te hebben, neem ik de vrijheid mij met een bezwaar tot U te wenden. Volgaarne zou ik aan het verlangen in dien brief uitgedrukt voldoen, als het maar eenigszins doenbaar was, in het lokaal, zooals het nu is, met vier onderwijzeressen te gelijk te spreken. In der tijd, toen ik slechts 50 leerlingen had, ben ik om die reden genoodzaakt geweest vergunning te vragen om de speelkamer als leerkamer te gebruiken. Daar de lokaliteit U bekend is, zult U zeker mijn bezwaar billijken en zou er misschien door Uwe tusschenkomst een voorstel kunnen gedaan worden om door een beschot de kamer in twee deelen te splitsen.
Omtrent het laatste punt in dien brief vervat, zou het mij recht aangenaam zijn eenige inlichtingen van U te mogen ontvangen. Mij vleiende met de hoop op een gunstig antwoord, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen, Uwe dv. Dienares, R. Usener.
- [90m] (9 Julij 1870) 't is ons aangenaam U. te kunnen mededeelen delijk wij de eer hebben te doen door deze, dat de Raad dezer gemeente heeft goedgevonden, naar aanleiding van de daartoe door ons Collegie gedane voordragt, tot de oprigting eener openbare middelbare school voor meisjes alhier te besluiten, mits daarvoor door het Rijk eene jaarlijksche subsidie worde verleend van Drie duizend gulden. In verband met dat besluit wenscht de Raad echter te worden voorgelicht of 't, wanneer de daarbij beoogde schoolinrigting tot stand komt, noodig of wenschelijk is, dat de door de gemeente gesubsidieerde school van Mejufvrouw R. Usener alhier bestaan blijve en, zoo ja, op welke wijze ze als dan behoort te worden ingerigt. Wij nemen mitsdien de vrijheid I beleefd te verzoeken ons daaromtrent Uwe zienswijze ter gelegenertijd wel te willen mededeelen. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [107m] (Dordrecht 10 Juni 1870) Door dezer neem ik de vrijheid U de stukken toe te zenden der twee onderwijzeressen, die mij het geschikst voorkomen om de betrekking aan mijne school te vervullen. Van Mej. Ingenhoes heb ik door Mevr. Hoen te Gorinchem goede informatioen bekomen wat hare kundigheden aangaat, maar daar zij hare laatste betrekking wegens ziekte (bloedspuwing) heeft moeten verlaten, dunkt het mij niet raadzaam haar te nemen. De inlichtingen, die ik omtrent Mej. Lange gekregen heb, zijn in alle opzichten zeer gunstig. Het zou mij zeer aangenaam zijn spoedig Uw antwoord te mogen vernemen, daar de beide sollicitanten nog andere pogingen tot plaatsing aanwenden; en daar ik de volgende week naar Utrecht ga, zou ik als ook Uwe keus op Mej. Lange valt, zelf met haar kunnen spreken. Inmidels heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen. Uwe dv. dienares, R. Usener.
- (Dordrecht 10 Juni 1870) Zooeven ontvang ik den bijgaanden brief met bijlagen van Mejufvrouw R. Usener. Ik heb de eer een en ander aan de leden der Commissie te zenden, met verzoek om, indien daartegen geen bezwaar bestaat, de voorgestelde benoeming van Mejufvrouw Lange goed te keuren en van de al of niet goedkeuring aan den voet dezes aanteelening te doen. Daar ik de eerste dagen der volgende week van huis ben, zal onze voorzitter zorgdragen dat van het besluit der Commissie aan Mejufvrouw Usener wordt kennis gegeven; de heer Tijssens zal daarom de goedheid wel willen hebben een en ander bij onzen voorzitter te doen ebzorgen. De secretaris der plaatselijke Schoolcommissie (get.) v.d. Noordaa, H. Goltaij, G.H. Veth, D. Tijssens. Goedgekeurd de benoeming van Juff. Lange (get.) Struijk, H.L. de Vries.
   + (Dordrecht 18 Junij) Met terugzending der stukken van Mejuffrouwen Ingenhoes en Lange, heb ik de eer te berigten, dat de Plaatselijke Schoolcommissie de benoeming van Mej. LANGE tot hulponderwijzeres op uwe School, goedkeurt. De Voorzitter der Commissie (get.) G.P.A. Struijk. (Aan Mej. R. Usener te Dordrecht)
- [111m] (Dordrecht den 29 Augustus 1870) In atnwoord op Uw schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat de leerlingen der school van den Heer M.H. Rottier [=stadsburgerschool] in de vakken van het lager onderwijs voldoende gevorderd zijn. Wat de Fransche taal aangaat moet ik zeggen, dat de eerste beginselen niet gunstig onderricht zijn. Het zou mij echter spijten om ...(?) van de school van den Heer Rottier te geven, en daarom voeg ik hierbij dat de kinderen, die ik van de andere scholen krijg, in het Fransch even achterlijk zijn. Met de meerste hoogachting noem ik mij, Uwe dw. Dienares, R. Usener.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- Veld : c Rij : f No. : 07 Begraafdatum: 19-05-1870
Naam : Anna Maria van Oordt Leeftijd (in jaren): 40

- (Dordrecht 23 Maart 1871) Hiernevens ben ik zoo vrij U de stukken te zenden van Mej. J.M. Lange, die mij zeer geschikt voorkomt. Mej. v. Schaik 3e secondante aan mijne school, te vervangen. De inlichtingen van Mej. Strüben, hoofdonderwijzeres te Doetinchem aan wier school zij anderhalf jaar werkzaam geweest is, zijn zeer gunstig. Daar het vertrekt van Mej. v. Schaik door ongesteldheid bespoedigd is, kon ik U niet eerder van mijnen plan verwittigen, en heb daarom voorloopig Mej. Lange aangesteld in afwachting van Uwe goedkeuring. Inmiddels heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te nomen. Uwe dw. Dienares, R. Usener.

- (Dordrecht 31 Maart 1871) Hiernevens heb ik de eer U het getuigschrift van Mej. Strüben toe te zenden. Met de meeste hoogachting noem ik mij, Uwe dw. Dienares. R. Usener.

- (Dordrecht 25 April 1871) Naar aanleiding van Uw brief, van den 3den dezer maand heb ik Mej. M.J. Lange voor den tijd van zes weken geëngageerd; maar daar de onderwijzeressen, die zich tot nu toe voor de betrekking hebben aangeboden, het vroegst eenige weken voor de groote vacantie vrij zijn, kom ik met het beleefd verzoek tot U het verblijf van Mej. Lange alhier tot die vacantie te verlengen. Het zou zoo veel aangenamer zijn voor het begin van een nieuwen cursus niet meer te veranderen.
Ik heb reeds verscheiden pogingen in het werk gesteld om haar door eene bekwame onderwijzeres te vervangen. In de hoop eenigszins spoedig Uwe beslissing te mogen vernemen, noem ik mij met de meeste hoogachting, Uwe dw. Dienares, R. Usener.

- [31bis n] (Dordrecht 10 Mei 1871) Hiernevens heb ik de eer U de stukken toe te zenden der sollicitanten die de vacante plaats aan mijne school zouden willen vervullen. Mej. Munting verdient mijns inziens de voorkeur, daar zij meer ervaring in het onderwijs schijnt te hebben dan de andere sollicitanten. Mej. Steinbüch heeft wel is waar nog geen examen in het Fransch gedaan, maar dat zou dunkt mij geen bezwaar zijn, daat de 3e hulponderwijzeres hoofdzakelijk met de vakken van het lager onderwijs belast is. Van Mej. Kalshoven en Weits heb ik geen bijzondere inlichtingen kunnen inwinnen, daar de eerste aan de inrichting harer meoder werkzaam geweest is, en de laatste alleen de aanbeveling harer onderwijzeres heeft. In afwachting Uwer beslissing heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen, Uwe dw. Dienares, R. Usener.

MEJ. MUNTINGH
(17 Mei 1871, Dijckmeester, procureur) Amice. Voor er een bepaald advies omtrent Mej. Muntingh te geven heb ik een mijne collega's (meer deskundig) gehoord. Zij is een zeer kundig meisje en geeft goed onderwijs doch geeft in ons oog een gebrek hetgeen in het oog van anderen wensschen te deugen. Zij is namelijk orthodox confessioneel en voelt nu en dan behoeft den ..lem(?) met geheel te weinig zin. Zij is dus slechts naar omstandigheden aanbevelenswaardig. Mej. Nunnink(?).
+
WelEdel Gestrenge Heer, Dezen morgen heb ik van Dr. Munting, wiens dochter tijdelijk afwezig is, een antwoord ontvangen. Op mijn schrijven aan Mej. Munting, waarin ik haar heb medegedeeld, dat zij om aan mijne school geplaatst te worden art 23 der wet op het lager onderwijs zou moeten na komen, heeft ZEd onder anderen geantwoord: "De godsdienstige gevoelens mijner dochter zijn dusdanig, dat zij zich althans in de betrekking waartoe zij geroepen wordt, niet zou kunnen verbinden om die gevoelens te verloochenen". (Van verloochenen is dunkt mij hier geen sprake). Dr. Munting stelt mij in het midden der volgende week een ontmoeting met zijn dochter voor, maar dat schijnt mij in de gegeven omstandigheden overbodig. Met. de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen, Uwe dw. Dienares, R. Usener. (Dordrecht 25 Mei 1871)
 MARIA LOUISA STEINBUCH (1850-)
 (Bergen op Zoom 18 Mei 1871) WelEdele Gestr. Heer & Vriend! Sta mij toe, dat ik een enkel regeltje tot UEd richt om eene jonge jufvrouw van mijne kennis, die gesolliciteerd heeft naar de hulponderwijzeressenplaats bij Mej. USENER is Uwe berekening aantebevelen. Zij heet Maria Steinbuch, is eene dochter van den ongelukkigen, gewezen postdirecteur te Gr..(?), een nichtje van Van Eck van de 2e Kamer. Hare beide ouders zijn dood, en nu moet het arm meisje op eigen wieken drijven; wat soms te moeielijker valt, naarmate men van betere afkomst is. Zij is thans te Zwolle, waar hare principale heeft haar niet meer noodig, dus moet z ij eene andere betrekking zoeken. Voor de palats te Dordt wordt akte voor Fransch vereischt en die heeft zij, gra..(?) aan 't uitstel der Minister, nu nog niet. K. Vermeer, ook op getuignis van Mr. Piquet te Zwolle, en op hetgeen ik uit hare Fransche breiven, die zij ons schrijft, kan opmaken, te mogen z eggen, dat zij daarin wat onderwijs zou kunnen geven en dus de Akte wel erlangd zou hebben, had zij kunnen opgaan.
Hier, waar bijna een protestantsche scholen zijn, kan ik persoonlijk weinig of liever niets voor haar doen, en 't is daarom, dat ik Uwe hulp, zoo 't mogelijk ware dat UEdG er iets aan doen kon dat(?), inroep. Mocht het geval zich vordoen, dat ik uEdG eenigen dienst kan bewijzen, beschik dan vrij over mij, Aanvaard inmiddels de verzekering mijne bijzondere Hoogachting waarmede ik de eer heb mij te noemen, UEd Dienstw. Dienaar, DE ROOCK.
+
('s Gravenhage 19 Mei 1871) Geachte Confrere! Ik kom U eenige intrekkingen wagen en er eene aanbeveling doen. Ik heb een nicht, genaamd M.L. Steinbuch, deze zou gaarne als hulponderwijzeres geplaats worden bij het instituut van Mej. Usener. Hoe of die school nu in verband staat met het gemeentebestuur en welken invloed dit kan doen gelden bij benoemingen doet gelden weet ik niet, maar ik meen, dat mej. USENER welgeneigdheid zou hebben mijne nicht bij zich te hebben, doch dat de beslissing niet aan haar staat en dat de plaatselijke schoolcommissie daarin een overwegenden invloed uitoefent. Is dit zoo, dan meen ik haar er zeer te mogen aanvelen. Zij is een meisje van goede familie, dat bij opleiding niet onverschillig kan worden geacht; zij heeft, naar ik van hare examinatoren heb vernomen, ik meen 1 1/2 jaar gelden, een zeer goed examen gedaan als hulponderwijzeres. Examen in het fransch niet niet, doch alleen omdat het voorjaarsexamen is uitgesteld. Zij kan echter verklaringen overleggen dat zij de bekwaamheid heeft om dat examen met vrucht te doen. Zij is  niet onbedreven in de handwerken van nut en smaak, en in de beginselen van het Engelsch.
Zij heeft reeds geruimen tijd onderwijs gegeven, en gaat alleen van Mej. Bouve te Zwolle weg, omdat deze geene élève Secondante meer noodig heeft. Bij Mej. Keppelaar te Kampen, waar zij vroeger is geweest, is zij ook goed aangeteekend, even als te Schoonhoven, waar zij met onderwijs is belast geweest, doch waar de school is geapprimeerd omdat de institutrice gedreven door de kracht van Amor de school heeft opgeofferd aan een apothecar aldaar. Zij is door omstandigheden dan wel ongelukkig geweest, maar kan U van alle zijden goede getuigschriften geven.
Zij wordt thans door verschillende aangezocht maar heeft veel neiging tot Dordrecht, en nu als zij veel kans had daar geplaatst te worden, een engagement te Dockum niet aannemen. Van Leiden is ook onderzoek naar haar gedaan. Juist zij mij niet eens willen mededeelen hoe de zaak staat, en of zij kans heeft om geplaatst te worden dan wel of het nog lang zal duren eer daarin een beslissing zal vallen. Gij zult mij veel genoegen doen mij intelichten, en ik beveel u zeer aan om, hebt gij uwe aandacht niet op een andere gevestigd hare beangen wel bevorderlijk te willen zijn. Met achting blijf ik uw dw. Confr., D. VAN ECK.  

- (Dordrecht den 29 Juli 1871) Door den raad dezer gemeente is, in zijne zittingen van den 27 Juni en 8 Julij jl, besloten, dat alhier wordt opgerigt eene openbare Middelbare school voor meisjes met vijfjarigen cursus, welke zal worden geopend op den eerste September aanstaanden of althans zoo spoedig als met eene goede organisatie mogelijk is. In verband met dit besluit is wijders bepaald dat met den 1ste september 1872 de subsidie, vanwege de gemeente toegekend aan de bijzondere inrigting van onderwijs van Mejufvrouw R. USENER alhier, wordt ingetrokken, 't onderwijs voor meisjes aan de stads-Burgerschool eene reorganisatie en 't schoolgeld voor iederen leerling, die deelneemt aan 't onderwijs in de Fransche taal aan die inrigting, eene verhooging met f 12 ondegraan zal.
U, bij deze, met s Raads vorenvermelde besluitenn in kennis stellende, hebben wij de eer tevens mede te deelen, dat wij ons voorstellen, omtrent de voorgenomen reorganisatie der stads-Burgerschool, ten zijnen tijd nader met U in overleg te treden. B. en W. 

- (Dordrecht den 25 October 1871) Zooals U uit 't hierbijgevoegd schrijven zal kunnen blijken, wenscht Mejufvrouw R. Usener, ten behoeve van de door haar alhier op te rigten bijzondere school tot voorbereidings voor de Middelbare school voor meisjes, te zien bestendigen 't thans door de gemeente aan haar toegestaan ksoteloos gebruik van 't bekende schoollokaal met de banken en de speel- en kleedkamer. Alvorens hieromtrent een besluit te nemen, zouden wij gaarne willen weten, of en in hoever 't gedaan verzoek, naar Uwe meening onze ondersteuning verdient. Wij hebben mitsdien de eer U beleefd te verzoeken ons dat advies, kan 't zijn met eenigen spoed, wel te willen verstrekken en wijders, tot toelichting van 't verzoek nog op te merken, dat de adressante, daarover van wege ons Collegie verstaan, te kennen gegeven heeft, dat 't in hare bedoeling ligt om aan de op te rigten school slechts de beginselen der Fransche taal te doen onderwijzen en, voor 't geval de Gemeenteraad haar verzoek mogt inwilligen, die school reeds met 't begin des volgenden jaars te openen en als dan afstand te doen van de aan haar nog tot 1 September van dat jaar, van wege de gemeente toegezegde subsidie.
Eindelijk nemen wij nog de vrijheid Uwe aandacht te vestigen op 't door den Gemeenteraad in beginsel genomen en, bij ons schrijven van den 29sten Julij 1871 No 1224/656, aan U medegeedeld besluit tot reorganisatie van 't onderwijs voor meisjes aan de Burgerschool voor lager onderwijs, in verband met dat tot intrekking der evenbedoelde subsidie, ten einde bij de overweging van 't onderwerpelijk verzoek tevens door U moge worden nagegaan, of en in hoever dat besluit bij eene eventuele in williging, wijzeging zou behooren te ondergaan. Burgemeester en Wethouders.

- (Dordrecht 4 November 1871) Na rijpe overweging ben ik tot het ebsluit gekomen mijn verzoek om het gebruik van het schoollokaal met de speel- en kleedkamer kosteloos te mogen behouden, in te trekken. Ik blijf evenwel bij het voornemen eene bijzondere school, hoofdzakelijk tot voorbereiding voor de middelbare school voor meisjes op te richten, en verzoek UEd Achtb. daarom beleefdelijk mij met de opening dier middelbare school van de verplichtingen aan mijne subsidie verbonden, te willen ontslaan, terwijl ik ook op dien tijd van de subsidie zou afzien. Inmiddels heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen, Uwe dw. Dienares, (get) R. Usener.

- (Dordrecht den 20 November 1871) Bij deze hebben wij de eer U te berigten, dat de Gemeenteraad, in zijne op den 14de dezer gehouden zitting, overeenkomstig 't door mejufvrouw R. Usener te kennen gegeven verlangen, de aan haar nog tot 1e September 1872 toegekende subsidie uit de gemeentekas heeft ingetrokken met het tijdstip der opening van de openbare Middelbare school voor meisjes alhier, 't welk door die vergadering is bepaald met Januarij 1872. Voorts hebben wij de eer aan U mede te deelen, dat Mejufvrouw Usener voornoemd zich voorsteld alsdan te openen, eenen bijzondere school hoofdzakelijk tot voorbereiding van de gemelde inrigting voor Middelbare Onderwijs.
Tot Directrice van de vaakbedoelde openbare Middelbare School voor meisjes werd door den Gemeenteraad benoemd mejufrvrouw M.H. van Pesch te Utrecht. Burgemeester en Wethouders.

- (Dordrecht den 23 November 1871) Zooals in de tijd door ons aan U werd medegedeeld, besloot de Raad dezer Gemeente, dat bijde opheffing der gesubsidieerde school van Mejufvrouw Usener, 't onderwijs voor de meisjes aan de Burgerschool voor lager onderwijs alhier eene reorganisatie zal ondergaan en daartoe 't vrouwelijk hulppersoneel zal worden uitgebreid. Tot dat besluit werd de Raad geleid door de overweging, dat dusdoende naar behooren zou blijven voorzien in eene noodzakelijke aansluiting van 't lager onderwijs aan 't Middelbare. Nu evenwel, gelijk U uit ons schrijven van den 20sten November jl zal zijn gebleken. Mejufvrouw Usener 't voornemen heeft eene school te openen hoofdzakelijk tot voorbereiding voor de Gemeentelijke inrigting voor Middelbaar Onderwijs en ook Mejufvrouw Nielsen, blijkens de daaromtrent gedane openbare kennisgeving, zich voorstelt aan hare school zoodanige rigting te geven, is bij ons de vraag gerezen, of de in 't hoofd dezes bedoelde reorganisatie nog wel noodzakelijk moet worden beschouwd. Aangenaam zou 't ons zijn Uw gevoelen dienaangaande te kennen. Wij hebben daarom de eer U beleefd te verzoeken ons dit wel te willen mededeelen. Burgemeester en Wethouders

- [77o] Staat 1e tusschenschool. [derde kwartaal 1872]
Namen van leerlingen welke de Eerste Stads Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht 30 Sept 1872): 
1. Anton Aaltz, naar Rotterdam; 2. Cornelia Brand, naar Jufvr. Usener; 3. Gerardus Bouwen, naar de R.C. School; 4. Gijsje Boeven, naar Gorinchem; 5. Grietje Elzas, uit de stad vertrokken; 6. Josefina Elzas, uit de stad vertrokken; 7. Elizabeth den Haring, naar Rotterdam; 8. Dirk Heikoop, overleden; 9. Sofia Hompik, naar de R.C. School; 10. Cornelis de Man; 11. Sara Roost; 12. Pieter Raadgeep, naar Hellevoet; 13. Alberdina Stekelbos, overleden; 14. Cornelis Verhoef, naar de Mijl; 15. Pieter Verhoef, naar de Mijl; 17. Jan Willem Zimmerman;

- [78o] Staat 2e tusschenschool. [derde kwartaal 1872]
Namen der leerlingen die de School verlaten hebben: 1. Ger.s Piet. van Trooijen, naar de School Goedhart; 2. Bast. Wessel Cornelis van Rije, naar de School Goedhart; 3. Willem Holtmark, naar de School Rottier; 4. Adriana van Heumen, naar de School Usener; 5. Marg. Plieger, naar de School de Mijl; 6. Klazina Anna Roobol, overleden; 7. Dirk de Waal, overleden; 8. Willem van Driel, uit de stad vertr.; 9. Johanna Maria Landsmeer, uit de stad vertr.;

- (adresboek 1873) Usener, R. , Wijk C In het Hof No. 1207 [=BERKENPOORT], onderwijzeres.

- [48p] (DORDRECHT, den 25 Julij 1873; aan de schoolcommissie) Het zal U niet onbekend zijn, dat het schoolgebouw van den heer Rottier, voor den nieuwen weg naar het Spoorwegstation, binnen eenigen tijd moet opgeruimd worden, bijwelke gelegenheid zeker de vraag aan de orde zal komen, of het gewenscht is, deze inrigting van onderwijs op den bestaanden voet in stand te houden.
Eveneens zal dezer dagen ter uwer kennis zijn gekomen, dat Mejufvrouw Usener het voornemen heeft om het bestuur van hare bijzondere school voor meisjes, die door een aanzienlijk aantal leerlingen wordt bezocht en in een lokaal der gemeente gevestigd is, eerlang neder te leggen.
't Schijnt ons toe dat deze beide omstandigheden, met elkander in verband beschouwd, bijzondere opmerkzaamheid verdienen, en welligt tot overwegingen en handelingen kunnen leiden, waarbij 't belang van 't openbaar lager onderwijs en meer uitgebreid lager onderwijs zeer is betrokken. Vertrouwende dat deze meening ook door U wordt gedeeld, noodigen wij U beleefd uit een paar leden uit Uw midden te willen afvaardigen, om met ons deze aangelegenheid nader te bespreken, in eene te houden vergadering op Vrijdag den 1e Augustus a.s. des namiddags twee ure, ten Raadhuize, Burgemeester en Wethouders.

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 142 Datum: 20-08-1873
Bruidegom Gerardus 't Hooft Leeftijd: 52 Geboorteplaats: Dordrecht
Bruid Rosalie Usener Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Fort Bath
Vader bruidegom Cornelis Gerardus 't Hooft
Moeder bruidegom Sophia Kluit
Vader bruid Johan Gabriël Usener
Moeder bruid Rosalie Duvivier

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1860 (H316)
1. Gerardus 't Hooft 10-9-1820 Dordrecht, kassier, tr. 20-8-1873, overl. 30-11-1881.
2. Anna Maria van Oordt 27-4-1830 Rotterdam, overl. 15-5-1870.
3. Maria Adriana Magdalena 't Hooft (dochter) 14-9-1850 Dordrecht, 19-2-1867 naar Wassenaar.
4. Sophia 't Hooft (dochter) 1-11-1854 Dordrecht, 10-10-1833 naar Dubbeldam.
5. Adrianus Johannes 't Hooft (zoon) 20-9-1856 Dordrecht, 30-6-1872 uit Hilversum, 1873 naar Rotterdam.
6. Cornelia Gerarda 't Hooft (dochter) 2-8-1858 Dordrecht, 25-8-1880 naar Nederhemert.
7. Johanna Wilhelmina 't Hooft (dochter) 12-12-1859 Dordrecht
8. Cornelis Gerardus 't Hooft (zoon) 6-10-1861, 8 sept 1877 naar s Hage;
9. Elizabeth Mathilda 't Hooft (dochter) 21-2-1863 Dordrecht, 11 sept 1879 naar Voorschoten;
10. Maria Sophia 't Hooft (dochter) 22-6-1864 Dordrecht,17 nov 1887 naar Rotterdam.
11. Anna Maria 't Hooft (dochter) 25-2-1866 Dordrecht, 21 sept 1880 naar Zetten.
12. Gerardus 't Hooft (zoon) 18-9-1867 Dordrecht, 17 sept 1886 naar Naarden.
13. Maria Adriana Magdalena 't Hooft (dochter) 14-9-1850, 10 feb 1868 uit Wassenaar,  begr. Dordrecht 24-03-1900 (49 jr.) op veld c-e-11.
14. Gerarda Rudolphina 't Hooft (dochter) 12-10-1869
15. ROSALIE USENER (vrouw) 24-12-1840 Fort Bath, DB 37/14, tr. 20-8-1873,  begr. Dordrecht 21-06-1899 op veld c-e-11.
16. Johan Gabriel Lodewijk 't Hooft (zoon) 3-8-1874 Dordrecht, overl. 9-1-1876
17. Johan 't Hooft (zoon) 17-1-1876 Dordrecht, overl. 1-3-1876.
18. Rosalie Gerarda 't Hooft (dochter) 26-2-1877 Dordrecht, overl. 26-2-1877.
19. Rosalie Gerarda 't Hooft (dochter) 3-8-1878 Dordrecht, overl. 4-6-1879.
20. Cornelis Gerardus 't Hooft (zoon) 6-10-1861 Dordrechtt, 4 Mei 1880 uit Monster.
21. Anna Maria 't Hooft (dochter) 25-2-1866 Dordrecht, 28 sept 1880 uit Zetten.
22. Elizabeth Mathilda 't Hooft (dochter) 21-2-1863 Dordrecht, 12 sept 1881 uit Voorschoten.
23. Anna Maria 't Hooft (dochter) 25-2-1866 Dordrecht, 19 maart 1885 uit Herveld.
Wonende: C1169, A235, C1001, Steegoversloot 46.

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e) 
Begraafdatum: 20-01-1876 
Naam : het kind gen. Johanna Gabriel Lodewijk 't Hooft 
Leeftijd (in jaren): 1 
Veld : c Rij : e No. : 09 
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917 

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e) 
Begraafdatum: 04-03-1876 
Naam : het kind Johan 't Hooft 
Leeftijd (in jaren): 6 weken 
Veld : c Rij : e No. : 09 
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917 

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e) 
Begraafdatum: 08-03-1877 
Naam : het kind gen. Rosalie Gerarda 't Hooft 
Leeftijd (in jaren): 6 dgn. 
Veld : c  Rij : e No. : 09 
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917 

- Mevrouw 't Hooft-Usener verlangt tegen 1 Augustus een KEUKENMEID, Houttuinen.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-05-1879]

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e) 
Begraafdatum: 07-06-1879 
Naam : het kind gen. Rosalie Gerarda 't Hooft 
Leeftijd (in jaren): 10 mnd. 
Veld : c Rij : e No. : 09 
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917 

- Begraafdatum: 05-12-1881
Naam : Gerardus 't Hooft Leeftijd (in jaren): 61
Veld : c Rij : f No. : 07

- veld c-e-09/12
Rosalie USENER  (24-12-1840 18-06-1899), begr. 21-6-1899; wed. Gerardus ‘t Hooft

UYTERLIMMIGE

Maria Uterlimmige

Gegevens:
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1773.11.30
Naam kind Maria
Naam vader Uijterlimmige Junior, Huijbert // Naam moeder Vos, Engelina
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10

- DORDRECHT: PASPOORTEN 1808-1811 (veiligheidskaarten/cartes de sureté)
71 Maria Uiterlimmege, geb/wonende Dordrecht Antwerpen 34 jaar (10-hooimaand-1809)
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 201]

- Aktenummer 141 Aktedatum 24-10-1821
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 92
Bruidegom Johann Stephan Friederich (wedn Elisabeth van den Noort, overl.  's-Gravenhage 11-10-1814)
Geboorteplaats 's-Gravenhage Wonende Geertruidenberg (gepensioneered kapitein) Leeftijd 42
Bruid Maria Uijterlimmige (bezitster)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 47
Vader Bruidegom Johann Coerad Friederich (+ Delft 9-8-1796)
Moeder Bruidegom Magdalena van Diest (+ 's-Gravenhage 2-3-1791)
Vader Bruid Huijbert Uijterlimmige (+ Voorst 11-9-1806)
Moeder Bruid Engelina Vos ( + 14-12-1793)

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 1271
Gemeente: Nijmegen Soort akte: overlijden Aktenummer: 105
Aangiftedatum: 11-02-1831
Overledene Maria Uijterlimmege
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-02-1831 Overlijdensplaats: Nijmegen
Vader Huijbert Uijterlimmege
Moeder Engelina Maria Vos
Partner Johan Stephan Friederich
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Dordrecht; oud 57 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

* * *

(c) EvD Dordrecht okt 2009-2010.