* * *
ARTIKEL 3 :
Twee Dordtse handwerkonderwijzeressen aan het eind van de 19e eeuw
* * *

Twee Dordtse handwerkonderwijzeressen aan het eind van de 19e eeuw
Adriana Rutten (1841-1917) en Louise Johanna Veth (1859-1939)

Zie: verenigingsblad van de vereniging Oud Dordrecht, nr. 1 van 2010.Aanvulling bij
Handwerkonderwijzeres Louisa Johanna Veth (1859-1939)

..........Vanaf 1 november 1901 is Louise J. Veth onderwijzeres in hoofdzakelijk het vak nuttige handwerken (20 à 25 lesuren p/w) op de pas geopende Industrie- en Huishoudschool tegen f 600 per jaar. Ze mag haar lessen op de gemeente- en normaalscholen blijven geven, maar met de particuliere lessen moet ze vanaf 1 februari 1902 stoppen. Alleen die leerlingen, die ze beloofd heeft om op te leiden voor het staatsexamen van 1902, mag ze nog privélessen blijven geven. Op 1 mei 1908 moet Louise ontslag nemen van haar betrekking op de huishoudschool. Dit in verband met haar vele ziek zijn en een zware ziekte in 1907, waarvan ze niet volkomen van hersteld. Als bewijs van waardering krijgt ze een jaarlijkse toelage van de school.
Tot omstreeks 1925 blijft Louise vermeld als handwerkonderwijzeres. Waarschijnlijk heeft ze de lessen op de lagere school wel kunnen blijven geven.
Louise Johanna Veth overlijdt in Dieren op 11 januari 1939 (79 jaar)...................


(c) Dordrecht EvD juni 2010.