NAMEN/AANTALLEN VAN LEERLINGEN
IN DE VROUWELIJKE HANDWERKEN
1876-1880
op openbare scholen te Dordrecht

NB.
- de stadsarmenschool in de Vriezenstraat was de voormalige diakonieschool van de Ned. Herv. Gemeente; in 1858 door de gemeente Dordrecht overgenomen;
- de stadstussenschool was de eerste openbare school te Dordrecht (opgericht in 1837); pas in 1855 (door uitbreiding van de school met een lokaal) werden er proeven ondernomen in het onderwijzen van meisjes in het handwerken.
- in 1858 zijn er reglementen gekomen voor het onderwijzen van meisjes in het handwerken voor de stadsarmen- en tussenscholen.

1876

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat der school.
Jongens 253 Meisjes 278 = samen 531 leerlingen.
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
155 meisjes 

- Staat der School.
Onverm. 208 jongens, 223 meisjes
Diak. bed 23 jongens, 23 meisjes
Burgerl bed 13 jongens, 11 meisjes 
Luth. bed. 2 jongens, 1 meisje
Totaal 246 jongens, 258 meisjes = samen 504
Staat der school voor het onderwijs in de vrowuelijke handwerken:
Onverm. 129 meisjes
Diak. bed 10 meisjes
Burgerl bed 11 meisjes 
Luth. bed. 1 meisje = samen 151 meisjes.

- Staat der School
Onvermogend 204 Jongens 220 Meisjes = 424
Diak. bed. 28 Jongens 28 Meisjes = 56
Burgerl. bed. 17 Jongens 12 Meisjes = 29
Luthersch bed 3 Jongens 2 Meisjes = 6 = 252/263 = 515 leerlingen
Staat der School voor vrouwelijke handwerken
Onvermogend 126 meisjes
Diak. bed. 11 meisjes
Burgerl. bed. 11 Meisjes = totaal 148 meisjes

(Dordrecht 8-11-1876) Wij hebben opgemerkt dat de orde op de 1ste Stadsarmenschool veel te wenschen overlaat, en schrijven zulks toe aan het kleine getal helpsters in verhouding tot dat der kinderen; naar aanleiding daarvan zijn wij zoo vrij de commissie om nog eene helpster voor die school te vragen, en bij toestemming daarvan haar dan daartoe aan te bevelen. Mej. Geertruida STEMPELS oud 18 jaar geŽxamineerd woonplaats in de Gevangenpoort op het salaris als de andere van f 65. Namens dames regentessen, J.J. de Koning Brand.

- Staat der School
Onvermogend 211 Jongens 224 Meisjes = 435
Diak. bedeelden 31 Jongens 24 Meisjes = 55
Burg. bedeelden 12 Jongens 10 Jongens = 22 Samen 254/258 = 512
Staat der School voor 't onderwijs in de handwerken
Onvermogend 122 meisjes 
Dia.k bedeelden 11 meisjes 
Burg. bedeelden 11 meisjes = Samen 144


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- Tweede Stads-Armenschool. Eerste kwartaal 1876.
Jongens onverm. 191, B.A. 11, H.D, 21, Luth, 8, Isr 1, R.C. 0 = 232
Meisjes onverm. 191, B.A. 7, H.D, 22, Luth, 7, Isr 4, R.C. 1 = 232 = samen 464 kinderen
Het aantal kinderen op de school voor vrouwelijke handwerken bedraagt: 180.

 (Dordrecht 2-5-1876) Ter vervulling der vacature op de 2de stadsarmenschool door het vertrek van Mej. van DORSSEN ontstaan, nemen wij de vrijheid in hare plaats aan de Commissie voor te dragen, Mej. Johanna Cornelia ADVOCAAT, oud 19 jaar, woonplaats Bleijenhoek. Wij deelen U tevens mede dat men ons om meerder hulp bij de 1ste klasse op diezelfde school gevraagd heeft, daar het aantal leerlingen tegenwoordig zoo veel grooter is geworden, en wij die hulp ook zeer wenschelijk achten; verzoeken wij de Commissie ons toe te staan eene helpster aan te stellen tegen een salaris van f 15 alleen des zomers, aangezien de kinderen uit de buitenwijken de school des winters niet bezoeken. Namens dames Regentessen, J.J. de Koning Brand.

- 2e Armenschool
Onverm. 194 Jongens, 193 meisjes
B.A. 12 Jongens, 6 meisjes
H.D. 16 Jongens, 18 meisjes
Isr. 1 Jongens, 4 meisjes
Luth. 2 Jongens, 7 meisjes
R.C. 1 Jongens, 3 meisjes = 226/231 = 458 kinderen
Onderwijs in vrouwelijke handwerken ontvangen: 180 meisjes.

- Tweede Stads-Armenschool. Staat van het getel leerlingen over 't 3e kwartaal 1876.
Jongens 198 onverm., 12 B.A., 15 H.D., 3 L.A., 1 R.C., 0 Isr.
Meisjes 194 onverm., 7 B.A., 20 H.D., 4 L.A., 3 R.C., 4 Isr. = Totaal 229 jongens, 232 meisjes of 461 leerlingen
180 Meisjes ontvingen onderwijs in vrouwelijke handwerken.

- Tweede openb. Stads Armenschool. Staat over het 4e kwartaal 1876.
Jongens Onverm. 205, B.A. 12, H.D. 16, Luth. 3, R.C. 1, Isr. 0 = 237
Meisjes Onverm. 208, B.A. 10, H.D. 14, Luth. 4, R.C. 3, Isr. 3 = 242 = 479 kinderen
180 meisjes ontvingen onderwijs in vrouwelijke handwerken.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der school.
Jongens 272 Meisjes 269 = 541.
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
189 Leerlingen - 6 willekeurigen = Blijft 183 Leerlingen

- Staat der School
279 Jongens 265 Meisjes.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 191 Leerlingen.

- Staat der School gedurende het 3e kwartaal 1876.
Jongens 281 Meisjes 265 = Totaal 546 Leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 175 Leerlingen.

- Staat der School.
Jongens 291 Meisjes 264 = Samen 555
Staat van de School voor het onderwijs in Vrouwelijke Handwerken: 165 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
226 Jongens 237 Meisjes = Totaal 463 leerlingen.
Handwerken: 175 leerlingen.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool: 44 leerlingen.

- Staat der Tweede Stadstussenschool
Jongens 216 Meisjes 257 = Totaal 473 leerlingen.
Handwerken: 195 Leerlingen.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool 32 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Jongens 224 Meisjes 255 = Totaal 479 leerlingen.
Voorber. klasse B.A: 28 leerlingen.
Handwerken: 186 leerlingen.

- Staat der Tweede-Stads-Tusschenschool.
Jongens 222 Meisjes 237 Totaal 459 leerlingen
Handwerken: 174 leerlingen
Voorber. Klasse B.A.: 50 leerlingen.

1877

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

-
Staat der school.
Onverm. 220 Jongens 236 
Burg. Armb. 15 Jongens 7 Meisjes
Herv. Diak. 32 Jongens 24 Meisjes = samen 267/267 = totaal 534 leerlingen.
Staat der school voor het onderwijs in de Handwerken.
Onverm. 125 meisjes
Burg. Armb. 7 meisjes
Herv. Diak. 13 meisjes = samen 145 meisjes 

- Staat der school
Onverm. 223 Jongens 234 Meisjes
Diak. bed. 29 Jongens 22 Meisjes
Burg. bed. 12 Jongens 5 Meisjes = Samen 204/261 = totaal 525 kinderen
Staat der brei- en Naaischool
Onverm. 132 Meisjes
Diak. bed. 9 Meisjes
Burg. bed. 5 Meisjes = 146 meisjes.

- Staat der School.
Onverm. 213 jongens 240 meisjes = 458
Burgerl. bed. 14 jongens 6 meisjes = 20
Diak. bed. 27 jongens 24 meisjes = 51 = 259/270 = 529 leerlingen
Staat der Naai- en Breischool
Onverm. 130 meisjes
Burgerl. bed. 4 meisjes
Diak. bed. 9 meisjes = 143 meisjes.

- Staat der school.
Onvermogend 203 Jongens 236 meisjes = 439
Diak. bedeelden 21 Jongens 24 meisjes = 45
Burgerl. bedeelden 12 Jongens 7 meisjes = 19 = Samen 236/267 = 503 leerlingen.
Staat der brei- en naaischool
Onvermogend 124 meisjes
Diak. bedeelden 14 meisjes
Burgerl. bedeelden 5 meisjes = samen 143 meisjes 


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- 2e Stads-Armenschool. Staat der school gedurende het 1e kwartaal 1877.
Onverm. 205 Jongens 201 Meisjes 
Burg. Armb. 9 Jongens 6 Meisjes
Herv. Diak. 15 Jongens 19 Meisjes
Luth. 3 Jongens 4 Meisjes
Isr. 0 Jongens 4 Meisjes
R.C. 1 Jongens 3 Meisjes = samen 233/237 = samen 470 leerlingen.
180 meisjes ontvingen onderwijs in vrouwelijke handwerken.

- 2e Stads-Arenschool. Staat over 't 2e kwartaal 1877. 
Onverm. 8 Jongens 2 Meisjes
B.A. 10 Jongens 14 Meisjes
H.D. 0 Jongens 2 Meisjes
Luth. 0 Jongens 4 Meisjes
Isr. 0 Jongens 2 Meisjes = 231/235 = samen 466 kinderen
180 meisjes ontvangen onderwijs in vrouwelijke handwerken.

- Staat der 2e Stads-Armenschool over het 3e kwartaal 1877.
Jongens: Luth.A 1, B.A. 7, H.D. 10, Onverm. 213 = 231 jongens
Meisjes: B.A. 2, H.D. 14; Isr 4l ov. 218 = 238 meisjes = samen 469 kinderen
De school voor vrouwelijke handwerken werd bezocht door 180 meisjes.

- Tweede Stads-Armenschool. Staat gedurende het 4e kwartaal 1877.
Jongens onv. 186, H.D. 7, B.A. 5 = 198
Meisjes onv. 184, H.D. 10, B.A. 2, Isr 3, Luth 1 = 200 = 398 kinderen
180 meisjes ontvangen onderwijs in vrouwelijke handwerken.


*
EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der School
Jongens 284 Meisjes 261 = Samen 545 Leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 162 Leerlingen.

- Staat der School
Jongens 290 Meisjes 265 = Samen 555
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: 160 Leerlingen.

- Staat der School in het 3e kwartaal 1877.
Jongens 284 Meisjes 258 = Totaal 542
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
173 Leerlingen 8 willekeurigen = Blijft 165 Leerlingen. 

Meisjes die 't onderwijs in de Handwerken aangevraagd hebben:
Dirkje van der Meer
Johanna de Wacht
Petronella Hooiman
Maria Schilder
Grietje ten Hoet
Neeltje Weijs

- Staat der School
Jongens 226 Meisjes 214 = 440 Leerlingen.
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 136 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Jongens 222 Meisjes 239 Totaal 461 Leerlingen.
Handwerken: 176 Leerlingen.
Voorber. klasse B.A: 50 Leerlingen.

- Stads der Tweede Stads-Tusschenschool.
Jongens 225 Meisjes 231 = Totaal 456 Leerl.
Voorber. klasse B.A: 48 leerl.
Handwerken: 171 leerl.

- Staat der Tweede Openbare Tusschenschool.
230 jongens 235 meisjes Totaal 465 leerlingen.
Voorber. klasse Burger.Av.: 36 leerl.
Handwerken: 171 leerlingen.

- X

* * *

(c) Dordrecht EvD 2010.