DORDRECHT: INDUSTRIE-EN HUISHOUDSCHOOL (examens)

* * *

bron: SAD archief 377, inventarisnr. 187

- (Oct 1916) examencommissie
costuumnaaien 16-27 Oct.
huisnaaister 10-20 Oct
dienstbode 9-13- Oct.
huishoudkunde 11-27 Oct.
hulp in de huishouding 18-25 Oct.

- (Oct 1917) examenregelingen;

- (Oct 1918) examenregelingen;

- (Nov 1915) Eindexamen Costuumnaaien

Vakken R. Bonte L. Romijn N. Vink
Maatnemen 8 7 7
Patroonteekenen 8 8 8
Knippen 9 8 7
Passen 9 8 8
Naaien 8 8 8
Garneeren 7 7 7
Afwerken 9 9 9
Handwerken 6 8 7
Teekenen 8 9 7
Ned. Taal 6 6 8
Hygiene 4 3 6
  82 81 82

Minimaal aantal punten 66.

NB.
R. Bonte = Hendrika Bonte, geb. 13-6-1897 te Dordrecht
L. Romijn = Lize Wilhelmina Romijn, geb. 20-6-1897 te Dordrecht
N. Vink =  Nellij Johanna Vink, geb. 4-6-1896 te Dordrecht

- (Oct 1915) Eindexamen voor Dienstboden.

Vakken M. van Bart E. van Dijl P. van Efferen A. Feijen H. v.d. Graaf N. Kleinjan M. Mackay A. Phielix M. Schaardenburg M. Stam H. Hartman
Huishoudkunde 7 7 8 8 7 7 9 7 8 7 8
Koken 8 6 6 9 6 7 8 7 7 6 7
Strijken 8 6 6 8 8 9 8 8 8 8 7
beh. v.d. wasch 8 7 7 8 8 8 8 8 7 8 5
knippen & naaien 5 7 6 9 8 9 6 8 7 7 7
verstellen 8 4 7 8 7 6 7 7 6 8 5
theorie v. huis.k. 6 6 6 7 6 7 8 6 7 8 7
  50 43 46* 57 50 53 53 51 50 52 46

(*) aan Pietje van Efferen zijn de gemiddelde cijfers gegeven, daar zij in de tijd van het examen ernstig ziek was.

NB.
M. van Bart = Anna Maria van Bart, geb. Dordrecht 25-4-1898
E. van Dijl = Engelina van Dijl, geb. Dordrecht 7-10-1898
P. van Efferen = Pietertje van Efferen, geb. Dordrecht 20-8-1900 
A. Feijen = Wilhelmina Johanna Feijen, geb. Dordrecht 29-11-1897
H. v.d. Graaf = Heiltje v.d. Graaf, geb. Dordrecht 28-7-1897, in het weeshuis
N. Kleinjan = Neeltje Cornelia Kleinjan, geb. Vreeswijk 2-4-1897
M. Mackay = Mathilda Mackaij, geb. Dordrecht 12-2-1899
A. Phielix = Adriana Cornelia Phielix, geb. Dordrecht 1-7-1898
M. Schaardenburg = Maria Hendrika van Schaardenburg, geb. Gorcum 3-4-1899
M. Stam = Margarita Hendrika Cornelia Stam, geb. Dordrecht  20-12-1899
H. Hartman = Hendrika Hartman, geb. Dordrecht 17-2-1897

- (Oct 1915) Eindexamen Hulp in de Huishouding.

  Ag. Burggraaff J. de Kluizenaar Ag.van Ooijen L. Westerman C. Wolters
Th. Pr. E Th. Pr. E Th. Pr. E Th. Pr. E Th. Pr. E
Huishoudkunde 7 7 7 5 7 6 5/6 6/7 6 6 6 5 7 6
Koken - 7 7 - 8 8 - 7 7 - 6 6 - 6 6
Knippen en Naaien - 6 6 - 6 6 - 7 7 - 6 6 - 7 7
Verstellen - 6 6 - 7 7 - 6 6 - 5 5 - 8 8
Weschbehandeling - 7/6 7 - 6/6 6 - 6/6 7 - 7/6 7 - 7/7 7
Fraaie handwerken - 8 8 - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 5 5
Gezondheidsleer 6 - 6 5 - 5 6 - 6 6 - 6 5 - 5
Voedingsleer 8 - 8 5 - 5 5 - 5 6 - 6 5 - 5
Ziekenverpleging 8 - 8 7 - 7 6 - 6 7 - 7 7 - 6
Boekhouden 7 - 7 7 - 7 5 - 5 7 - 7 7 - 7
Kennis der natuur 8 - 8 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6
Ned. Taal 8 - 8 3 - 3 5 - 5 4 - 4 4 - 4
86 68 70 73 72

Minimaal aantal punten 12x6 = 72.

NB.
Ag. Burggraaff = Agatha Cornelia Burggraaff (in het weeshuis)
J. de Kluizenaar = Adriana Johanna de Kluizenaar, geb. 19-4-1898
Ag.van Ooijen =Agatha Annie van Ooijen, geb. Oud-Beijerland 28-2-1898
L. Westerman = Lena Gerritje Westerman, geb.Heerjansdam 26-6-1898
C. Wolters = Cornelia Elisabeth Wolters, geb. Dordrecht 25-11-1898

- (Oct 1915) Eindexamen Huishoudkundige.

Vakken A. Bloembergen I. Dicke E. Dingemans M. Kramer B. van Schelt N. Treure W. Smits
theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer theorie praktijk eindcijfer
Huishoudkunde 6 5 6 8 7 7 7 7 7 7 5 6 8 7 7 8 7 7 7 6 6
Koken - 5 6 - 7 7 - 5 6 - 6 6 - 8 8 - 8 8 - 7 7
Knippen en naaien 5 6 6 8 7 7 6 6 6 6 8 7 5 8 7 5 7 6 5 5 5
Verstellen - 4 4 - 7 7 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 6 6 - 6 6
Waschbehandeling 7 6 6 8 6 7 8 7 7 6 8 7 7 8 8 7 6 6 7 5 5
Voedingsleer 7 - 7 8 - 8 7 - 7 4 - 5 6 - 6 7 - 7 7 - 7
Gezondheidsleer 7 - 7 7 - 7 6 - 6 5 - 5 7 - 7 7 - 7 7 - 7
Huish. administratie 9 - 9 9 - 9 8 - 8 8 - 8 8 - 8 8 - 8 7 - 7
Ziekenverpleging 7 - 7 9 - 9 7 - 7 8 - 8 7 - 7 7 - 7 9 - 9
Opvoedkunde en Frbelen 6 8 7 7 6 7 8 4 6 4 8 6 5 8 7 6 7 6 7 5 6
      65     75     66     65     73     68     65

Minimum aantal punten 10 x 6 = 60.

NB.
A. Bloembergen =
J. Dicke = Ida Maria Dicke, geb. 26-10-1894
E. Dingemans = Ereke Bautje Johanna Wilhelmina Dingemans, geb. 30-5-1895
M. Kramer = Vrouwina Kramer, geb. 24-3-1892
B. van Schelt = Barbara Elisabeth van Scheltr, geb.7-11-1895
N. Treure = Nellij Treure geb. Dordrecht 15-8-1897
W. Smits = Willemina Macheline Smits, geb. Gorinchem 10-4-1895

- (October 1918) Examen Hulp in de Huishouding.

  K. van Andel J. Benders A. Franssen J. van Gelder C. Huijser L. van Iperen E. Meijers L. Nugteren M. Pluimert K. Piere J. Uitdenbog.
Koken 6 7 7 7 8 6 6 6 6 8 7
Huishoudkunde 7 7 7 6 7 7 5 6 7 8 7
Waschbehandeling 7 7 6 7 6 8 8 8 6 7 7
Knippen en Naaien 7 7 7 7 7 8 7 6 6 7 8
Verstellen 7 8 9 7 6 9 7 7 6 7 9
Fraaie handwerken 7 9 6 8 7 8 7 7 7 8 8
Gezondheidsleer 6 7 8 7 7 7 6 7 6 6 7
Voedingsleer 6 8 8 8 7 7 6 7 6 5 8
Natuurkunde 7 9 7 7 5 6 5 8 6 5 8
Ned. Taal 7 8 7 7 6 7 6 7 6 6 6
Ziekenverpleging 7 8 8 8 7 8 7 8 5 4 6
Kunstgeschiedenis 7 6 7 8 5 7 7 7 8 5 7
  81 91 87 87 78 88 77 84 75 76 88

Min. van het punten 12 x 6 = 72.

- (October 1918) Eindexamen Huishoudkundige.

Vakken J. Dicke J. de Jongh L. van Twist
Huishoudkunde 7 7 6
Koken 6 6 7
Knippen en naaien 7 8 7
Verstellen 8 9 8
Behandeling Wasch 8 9 7
Voedingsleer 5 8 5
Gezondheidsleer 6 7 4
Huish. administratie 7 7 6
Ziekenverpleging 7 8 7
Opvoedkunde en Frbelen 8 9 5
Kusntgeschiedenis 8 8 7
  77 86 69

Min. aantal punten 11 x 6 = 66.

- (October 1918) Eindexamen Dienstbode.

Vakken C. van Bree C. van Dijl C. van Efferen J. v.d. Linde C. van Wijngaarden
Huishoudkunde 7 7 8 6 5
Koken 5 7 5 6 6
Strijken 8 6 8 6 8
Behandeling Wasch 8 7 8 8 8
Theorie Huish.k 8 8 7 6 5
Knippen en Naaien 7 8 7 7 7
Verstellen 7 8 8 7 7
Ned. Taal 6 7 5 6 5
  56 58 56 52 51

Min. aantal punten 8 x 6 = 46.

- (October 1918) Eindexamen Costuumnaaien.

Vakken Chr. Bonte J. Wijnhoven K. Oerlemans J. van Eijk P. van Oost
Teekenen 8 6 7 8 6
Fr. Handwerken 7 5 6 7 8
Passen 6 5 8 8 6
Maatnemen 7 7 7 8 8
Knippen 7 7 9 8 8
Naaien 7 6 7 8 6
Garneren 8 6 8 8 7
Afwerken 7 7 7 8 8
Theorie - - - - -
Hygenie 4 3 3 7 4
Patr. teekenen 7 7 7 8 7
Alg. ontwikkeling 5 7 6 7 6
Boekhouden 4 6 7 6 6
  77 72 82 91 80

Min. aantal punten 12 x 6 = 72.

- Tentamen 26 Mei 1922 Tesselschade "Hulp der Moeder

Vakken M. v.d. Adel E. Kwakernaat C. Minnebreuker C. Vernes
eindcijfer eindcijfer eindcijfer eindcijfer
Behandeling van het jonge kind:
Praktijk
Theorie (hygenie)
6
6
6 8
7
8 6
5
4
3
4
Opvoedkunde
Mondeling
Frbelen
Handenarbeid
Omgang met kinderen
Ned. taal
6
5
4
8
6
6 7
5
3
7
7
6 6
5
3
5
6
5 5
5
7
4
4
5
Behandeling wasch
wasschen
vouwen
strijken
4
8
6
6 7
7
7
7 8
7
7
7 4
4
4
4
Handwerken
knippen
naaien
verstellen
8
8
7
8 7
7
7
7 6
6
5
6 7
7
5
6
26 28 24 19

Aan C. Minnebreuker gezegd, zich voor het examen terug te trekken, daar de school geen verantwoording in deze(?) dragen kan.

- UITSLAG Tentamen Na (1926)

Vakken F. v.d. Berg J.G. Molendijk
schriftelijk mondeling Eindcijfer schriftelijk mondeling Eindcijfer
Hygiene 7 7 7 5 5 5
Administratie 6 6 6 7 7 7
Warenkennis - 5 5 - 8 8
Prijs en Stofber. I onderkl. - 6 6 - 4 4
Prijs en Stofber. I Bovenkl. - 6 6 - 7 7
Teekenen - 7 7 - 5 5
Stofversieren - 5 5 - 5 5
Verstellen - - 5/6 6 - - 5/6 6
Bovenkleding            
Passen - - 5 - - 6
Afwerken (vlug machien) - - 5 - - 6
Modelmaken - - 6 - - 6
Onderkleding            
Passen - - 4 - - 5
Afwerken - - 5 - - 7
Stuk vlug machinewerk - - 2 - - 5
Art 38            
Lesgeven - - 5 - - 4
Opvoedkunde (schriftelijk) - - 7 7 6 7
Opvoedkunde (mondeling) - - 7 - - 6
             

(31 maart 1926)

- Overgangsexamen Maart 1904 van het 1e naar het 2e Studiejaar voor Nuttige Handwerken.

Namen nr Praktijk gem.
cijfer
Theorie gem.
cijfer
 
stoppen mazen verstellen knippen knippen mazen verstellen merken breien
Anna de Pril 1 9 9 6 7 9 8 9 6 - 8 - 8 7 geslaagd als no. 3 met 8
W. Mulder 2 - - - - - - - - -   - wegens ziekte later examen afleggen
B. Steigenberger 3 4 7 5 6 5 6 5? 6 7 - - - 6 6 Zeer voorwaardelijk toegelaten. De candidaat is beter dan op het examen gebleken is.
B. de Lange 4 5 6 4 5 6 5 6 6 7 - - - 6 6 geslaagd als no. 2

Toelatingsexamen in Maart 1904 voor de opleidingsklasse voor het examen voor Nuttige Handwerken.

Namen Nr lezen, schrijven en teekenen breien naaien merken gemiddeld
cijfer
Teuntje van Dijk 1 8+8+8 8 7 9 8 allen geslaagd
Francien de Maagd 2 7+7+7 6 6 7 9 7
Botje Boschma 3 7+6+4 7 6 9 6 7

Proefexamen voor het Examen voor Nuttige Handwerken 11 Januari 1904

Namen

mondeling

breien merken mazen verstellen knippen naaien gemiddeld
C. Kwikkers 6 7 6 - - 7 - 6 7
P. de Haan 7 - 7 - 5 6 - 6
J. Wensch 5 - - - 6 6 6
P. Korthals 7 - 6 7 - - 7
J. v.d. Steen - - - 6 7 6 7 6 7
A. Boer - 7 - 6 - - 6 7
B. v.d. Linde 7 7 - 6 - 5 6 6
Namen

praktijk

breien/
merken
mazen stoppen verstellen knippen naaien gemiddeld
C. Kwikkers - 5 7-8 - 8 5 6-7
P. de Haan - 5 6-7 - 7 7 6-7
J. Wensch - 6 7 - 7 7 7
P. Korthals - 6 7 - 7 7-8 7
J. v.d. Steen - 7 6 - 6 8 7
A. Boer - 6 6 7 5-6 - 6
B. v.d. Linde - 6 7 - 8 6-7 7

- Opleiding Huisnaaister Eindexamen 1909.

Vakken G. Schum M. Vrijenhoek A. Vogelenzang
Knippen 7 7 6
Naaien 8 6 7
Stoppen 7 6 6
Mazen 8 7 7
Verstellen 8 6 7
Theorie 6 6 6
Aantal punten 44 38 39
Eindcijfer 7 6 6

NB.
G. Schum = Geertruida (Truitje) Schumm, geb. 22-12-1893
M. Vrijenhoek = Mietje Vrijenhoek, geb. 20-11-1893
A. Vogelenzang = wonende 's Gravendeelschedijk

- Eindexamen Naaisterklasse III (1910)

Vakken Namen der leerlingen
P. v.d. Ploeg B. Versteeg M. Overweel
Knippen 8 8 8
Naaien 8 8 7
Verstellen 8 8 7
Stoppen 8 8 7
Mazen 8 7 6
Strijken 7 6 6
  47 45 41

P. v.d. Ploeg = Pieterke v.d. Ploeg, geb. Leek 23-3-1895, wonende te Zwijndrecht
M. Overweel = Maartje Overweel, geb. Gorcum 2-10-1896
B. Versteeg = Elisabeth Clasina Versteeg, geb. Dordrecht 23-1-1896