ROOSTER
van de m.u.l.o. van Rosalie Usener (1867, 1869/1870, aug. 1870)

 

1867

Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 33 (brieven over 1867)

[brief 44j] (juli 1867) leerplan Usener.

  Uren Eerste Klasse Tweede Klasse Derde Klasse Vierde Klasse
Hoogste Afd. Laagste Afd.
Maandag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Schrijven
Fransche thema's
Taalkunde
Handwerken
Handwerken
Rekenen
Schrijven
Fransche thema's
Rekenen
Engelsch
Handwerken
Handwerken
Schrijven
Fransche thema's
Rekenen
Fr. vertaling
Handwerken
Handwerken
Geschiedenis
Schrijven
Franche dicteé
Handwerken
Engelsch
Engelsch
Rekenen
Opstellen
Fransche taalk.
Handwerken
Engelsch
Engelsch
Dinsdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Lezen (Holl.)
Aardrijkskunde
Fransch
Handwerken
Fransch lezen
Taalkunde
Fransche taalk.
Fr. vertaling
Geschiedenis
Handwerken
Schrijven
Natuurlijk hist.
Fransche taalk.
Dictée (Fr.)
Geschiedenis
Handwerken
Schrijven
Taalkunde (Nat. hist)
Aardrijkskunde
Rekenen
Fransche taalk.
Handwerken
Duitsch
Duitsch
Taalkunde
Fransch
Aardrijkskunde
Handwerken
Duitsch
Duitsch
Woensdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Fransch
Geschiedenis
Fransch lezen
Les opzeggen (Fr.)
Aardrijkskunde
Fransche dictee
Holl. lezen
Les opzeggen (Fr.)
Aardrijkskunde
Fr. vertaling
Lezen
Les opzeggen (Fr.)
Geschiedenis
Taalkunde
Rekenen
Les opzeggen (Fr.)
Fransch
Schrijven
Rekenen
Les opzeggen (Fr.)
Donderdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Rekenen
Aardrijkskunde
Holl. lezen
Handwerken
Handwerken

Fransche thema's
Rekenen
Geschiedenis
Fransche ontleding
Engelsch
Handwerken
Handwerken
Rekenen
Geschiedenis
Fransche thema's
Holl. ontleding
Handwerken
Handwerken
Lezen
Fransche taalk.
Opstellen
Handwerken
Engelsch
Engelsch
Geschiedenis
Fransch lezen
Fr. taalk.
Handwerken
Engelsch
Engelsch
Vrijdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Taalkunde
Schrijven
Natuurlijke hist.
Handwerken
Fransch lezen
Geschiedenis
Holl. ontleding
Aardrijkskunde
Rekenen
Handwerken
Schrijven
Fransch lezen
Taalkunde
Aardrijkskunde
Rekenen
Handwerken
Schrijven
Fransch lezen 
Fransche thema's
Taalkunde
Schrijven
Handwerken
Duitsch
Duitsch
Aardrijkskunde
Fransche thema's
Taalkunde
Handwerken
Duitsch
Duitsch
Zaturdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Opstellen
Rekenen
Vertaling (Fr.)
Les opzeggen (Fr.)
Fransche taalk.
Opstellen
Taalkunde
Les opzeggen (Fr.)
Fransche taalk.
Opstellen
Taalkunde
Les opzeggen (Fr.)
Aardrijkskunde
Fransch lezen
Natuurkunde
Les opzeggen (Fr.)
Geschiedenis
Natuurkunde
Fransch
Les opzeggen (Fr.)

Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 33 (brieven over 1867)

- [brief 70j] (Dordrecht 16 October 1867) Bij dezen heb ik de eer U het gewijzigde leerplan toetezenden. Na drie maanden zal de 2e klasse B en na zes maanden de 2e klasse A het Hoogduitsch beginnen. Voorloopig zullen in de daarvoor bestemde uren die vakken, waarin de leerlingen het minst gevorderd zijn, onderwezen worden. De meisjes, die van 12 tot 1 1/2 uur overblijven, gaan met goed weer van 12 1/2 tot omstreeks 1 1/2 uur wandelen; is het weder iongunstig dan spelen ze gedurende dien tijd. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, Uwe Dw Dienares, R. Usener.

  Uren Eerste Klasse Tweede Klasse A Tweede Klasse B Derde Klasse Vierde Klasse
Maandag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Taalkunde
Lezen
Fransch
Handw.
Schrijven
Rekenen
Lezen
Fransch
Rekenen
Handwerk.
Schrijven
Duitsch (voorloopig Fransch)
Engelsch
Fransch
Rekenen
Duitsch (voorloopig Schrijven)
Engelsch
Engelsch
Handw.
Opstellen
Duitsch
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Handw.
Opstellen
Duitsch
Aardrijkskunde
Engelsch
Engelsch
Dinsdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Fransch
Taalk.
Aardrijksk.
Opstellen
Schrijven
Natuurk.
Fransch
Geschiedenis
Taalk.
Fransch
Schrijven
Natuurk.
Fransch
Geschiedenis
Taalk.
Engelsch
Duitsch (voorloopig Fransch)
Natuurk.
Aardrijksk.
Geschiedenis
Fransch
Natuurk.
Duitsch
Duitsch
Taalkunde
Geschiedenis
Natuurk.
Handw.
Duitsch
Duitsch
Woensdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Taalk.
Geschiedenis
Fransch
Fransch
Aardrijksk.
Geschiedenis
Duitsch (voorl. Rekenen)
Duitsch (voorl. Fransch)
Aardrijksk.
Geschiedenis
Fransch
Duitsch (voorl. Fransch)
Natuurk.
Taalkunde
Handw.
Duitsch
Fransch
Engelsch
Duitsch
Duitsch
Donderdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Rekenen
Fransch
Lezen
Handw.
Schrijven
Aardrijksk.
Rekenen
Geschiedenis
Taalk.
Handw.
Schrijven
Duitsch (voorl. Fransch)
Rekenen
Geschiedenis
Taalk.
Handw.
Duitsch (voorl. Fransch)
Engelsch
Geschiedenis
Fransch
Rekenen
Duitsch
Engelsch
Engelsch
Geschiedenis
Rekenen
Fransch
Natuurk.
Engelsch
Engelsch
Vrijdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Fransch
Natuurk.
Handw.
Taalk.
Schrijven
Rekenen
Aardrijksk.
Rekenen
Taalk.
Fransch
Schrijven
D
uitsch (voorl. Taalk.)
Aardrijksk.
Rekenen
Fransch
Fransch
Engelsch
Engelsch
Fransch
Taalk.
Engelsch
Rekenen
Duitsch
Duitsch
Taalk.
Fransch
Aardrijksk.
Rekenen
Duitsch
Duitsch
Zaturdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Geschiedenis
Rekenen
Opstellen
Fransch
Fransch
Opstellen
Natuurk.
D
uitsch (Fransch)
Engelsch
Opstellen
Natuurk.
Duitsch (voorl. Fransch.)
Aardrijksk.
Engelsch
Natuurk.
Duitsch
Geschiedenis
Natuurk.
Engelsch
Duitsch

Overzicht van het aantal uren, dat in de verschillende klassen voor elk vak genomen is.

Vakken 1e klas 2e klas A 2e klas B 3e klas 4e klas
Lezen 2 1 - - -
Schrijven 2 2 - - -
Rekenen 4 3 3 2 2
Ned. taal 4 3 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 3 3 3 3
Natuurk. 2 2 2 3 3
Fransch 6 5 5 3 3
Engelsch - - 6 5 5
Duitsch - 5 3 6 6
Handw. 3 2 2 2 2
Opstellen 2 1 1 1 1
TOTAAL 29 29 29 29 29

 

1869-1870

Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 36 (brieven over 1870)

- [40m] (Dordrecht 5 Februari 1870) Bij dezen heb ik de eer U den verlangden rooster der werkzaamheden toetezenden. Bij den aanvang van het leerjaar heb ik de afdeelingen a en b van de 2e klasse kunnen vereenigen, daar echter in de maand November 8 meisjes voor de 3e klasse kwamen, heb ik die in twee deelen gesplitst. In de hoop dat deze verandering de goedkeuring der schoolcommissie zal wegdragen, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen. Uwe dv. Dienares, R. Usener.

Leerplan van 1869-1870.

  Uren Ie Klasse IIe Klasse IIIe Klasse IVe Klasse
Klasse a Klasse b
Maandag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Fransch
Taalkunde
Fransch
Handw.
Schrijven
Rekenen
Fransch
Taalkunde
Rekenen
Fransch
Schrijven
Handw.
Handw.
Opstellen
Taalk.
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Handw.
Opstellen
Taalkunde
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Handwerken
Opstellen
Duitsch
Aardrijkskunde
Engelsch
Engelsch
Dinsdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Taalkunde
Geschiedenis
Taalkunde
Natuurk.
Schrijven
Opstellen
Lezen
Geschiedenis
Fransch
Duitsch
Schrijven
Duitsch
Fransch
Fransch
Natuurkunde
Geschiedenis
Duitsch
Aardrijkskunde
Fransch
Geschiedenis
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Duitsch
Duitsch
Taalkunde
Geschiedenis
Natuurkunde
Handw.
Duitsch
Duitsch
Woensdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Taalkunde
Geschiedenis
Fransch
Fransch
Aardrijksk.
Duitsch
Natuurk.
Duitsch
Duitsch
Natuurkunde
Duitsch
Duitsch
Duitsch
Natuurkunde
Duitsch
Duitsch
Fransch
Natuurkunde
Duitsch
Duitsch
Donderdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Rekenen
Lezen
Fransch
Aardrijkskunde
Schrijven
Handw.
Rekenen
Geschiedenis
Taalk.
Handw.
Schrijven
Fransch
Rekenen
Fransch
Geschiedenis
Handw.
Engelsch
Engelsch
Geschiedenis
Fransch
Rekenen
Handw.
Engelsch
Engelsch
Geschiedenis
Rekenen
Fransch
Natuurkunde
Engelsch
Engelsch
Vrijdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Lezen
Fransch
Taalk.
Handw.
Schrijven
Rekenen
Aardrijksk.
Rekenen
Taalk.
Hoogduitsch
Schrijven
Natuurkunde
Duitsch
Taalk.
Rekenen
Engelsch
Duitsch
Aardrijksk.
Fransch
Taalk.
Engelsch
Rekenen
Duitsch
Duitsch
Taalk.
Fransch
Aardrijkskunde
Rekenen
Duitsch
Duitsch
Zaturdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Natuurk.
Rekenen
Opstellen
Fransch
Geschiedenis
Fransch
Opstellen
Duitsch
Natuurk.
Fransch
Engelsch
Duitsch
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Engelsch
Duitsch
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Duitsch

Overzicht van het aantal uren, dat in de verschillende klassen voor elk vak genomen is.

Vakken Ie kl. IIe kl. IIIe kl. a IIIe kl. b IVe kl.
Lezen 2 1 - - -
Schrijven 2 2 - - -
Rekenen 4 3 2 2 2
Taalkunde 4 3 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 3 3 3 3
Natuurk. 2 2 3 3 3
Fransch 6 5 4 3 3
Engelsch - - 5 5 5
Duitsch - 5 5 6 6
Handw. 3 2 2 2 2
Opstellen 2 1 1 1 1
TOTAAL 29 29 29 29 29

 

augustus 1870

Bron: Stadsarchief Dordrecht 121 (schoolcommissie), inventarisnummer 36 (brieven over 1870)

(Dordrecht 2 Juli 1870) WedEd. Gestr. Heer, Hiernevens ontvangt U het leerplan en den rooster voor den aanstaanden cursus. Met hoogachting noem ik mij Uwe dw. Dienares, R. Usener.

Leerplan (augustus 1870)

  Uren Eerste Klasse Tweede Klasse Derde Klasse Vierde Klasse Vijfde Klasse
Maandag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Fransch
Taalkunde
Fransch
Handwerken
Schrijven
Rekenen
Fransch
Taalk.
Rekenen
Fransch
Schrijven
Handw.
Fransch
Rekenen
Handw.
Duitsch
Engelsch
Taalk.
Handw.
Opstellen
Taalkunde
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Handw.
Opstellen
Duitsch
Natuurk.
Engelsch
Engelsch
Dinsdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Taalkunde
Lezen
Aardrijksk.
Natuurk.
Schrijven
Opstellen
Lezen
Geschiedenis
Fransch
Natuurk.
Schrijven
Duitsch
Engelsch
Geschiedenis
Fransch
Engelsch
Rekenen
Natuurk.
Fransch
Geschiedenis
Natuurk.
Aardrijksk.
Duitsch
Duitsch
Taalk.
Geschiedenis
Natuurk.
Handw.
Duitsch
Duitsch
Woensdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Geschiedenis
Fransch
Taalk.
Fransch
Aardrijksk.
Duitsch
Natuurk.
Duitsch
Geschiedenis
Aardrijksk.
Fransch
Duitsch
Duitsch
Natuurk.
Duitsch
Duitsch
Fransch
Aardrijksk.
Duitsch
Duitsch
Donderdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Rekenen
Fransch
Fransch
Aardrijksk.
Schrijven
Handw.
Rekenen
Geschiedenis
Taalk.
Handw.
Schrijven
Fransch
Rekenen
Geschiedenis
Handw.
Engelsch
Duitsch
Duitsch
Geschiedenis
Fransch
Rekenen
Handw.
Engelsch
Engelsch
Geschiedenis
Rekenen
Fransch
Natuurk.
Engelsch
Engelsch
Vrijdag 9-10
10-11
11-12
1½-2½
2½-3
3-4
Lezen
Geschiedenis
Taalk.
Handw.
Schrijven
Rekenen
Duitsch
Rekenen
Taalk.
Aardrijksk.
Schrijven
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engelsch
Fransch
Fransch
Engelsch
Taalk.
Fransch
Taalk.
Engelsch
Rekenen
Duitsch
Duitsch
Rekenen.
Fransch
Taalk.
Aardrijksk.
Duitsch
Duitsch
Zaturdag 9-10
10-11
11-12
12-12½
Natuurk.
Rekenen
Opstellen
Fransch
Duitsch
Fransch
Opstellen
Duitsch
Duitsch
Natuurk.
Opstellen
Rekenen
Natuurk.
Aardrijksk.
Engelsch
Duitsch
Geschiedenis
Engelsch
Engelsch
Duitsch

Overzicht van het aantal uren, dat in de verschillende klassen voor elk vak genomen is.

Vakken 1e kl. 2e kl. 3e kl. 4e kl. 5e kl.
Lezen 2 1 - - -
Schrijven 2 2 - - -
Rekenen 4 3 3 2 2
Ned. taal 4 3 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 3 3 3 3
Natuurk. 2 2 2 3 3
Fransch 6 5 5 3 3
Engelsch - - 5 5 5
Duitsch - 5 4 6 6
Handw. 3 2 2 2 2
Opstellen 2 1 1 1 1
TOTAAL 29 29 29 29 29

* * *

(c) EvD Dordrecht december 2009.