DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken G

 

GAINEAU

Angelique Gaineau, geb. Parijs 1759, gouvernante fam. Tets en Rees (ca 1780/1790), (kost)schoolhoudster, overl. Dordrecht 19-2-1827 (68 jr).

Gegevens:
- Gerard Guichard (Guischard), otr. Dordrecht 1-5-1723 Elisabeth van Peere.
Kinderen:
1. Catrina, ged. Dordrecht 7-2-1725.
2. Sara, ged. Dordrecht 11-1-1727.
3. Pieter, ged. Dordrecht 16-11-1728.
4. Johannes, ged. Dordrecht 23-4-1730.
5. Elizabeth, ged. Dordrecht 16-8-1732.
6. Maria, ged. Dordrecht 11-3-1734.
7. Johanna, ged. Dordrecht 18-1-1736.

- Johannes Guichard, ged. Dordrecht 23-4-1730, commies ten comtoire van 's lands middelen te Dordrecht (1773), begr. Dordrecht 3-1-1803 (70 jr), tr. (1) Elisabeth Martina Oskamp.
Kinderen:
1. Gerardus Bernardus, ged. Dordrecht 7-4-1764.
2. Catharina, ged. Dordrecht 22-3-1765.
3. Joannes, ged. Dordrecht 15-11-1766.
4. Elizabet, ged. Dordrecht 9-7-1768.
5. Johanna Catharina, ged. Dordrecht 27-10-1769.

- Akte Inventarisnummer U270a1, aktenummer 99 Aktedatum 01-02-1773 Aktesoort Koop en verkoop Notaris T. KOPPEN, UTRECHT
Uittreksel 
Naam eerste partij: Catharina Oosterkamp, eerder wed. Johannes Oskamp
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johannes van Brussel
Naam eerste partij: kinderen en erven Johannes Oskamp:
Naam eerste partij: Joannes Guichard
Naam echtgenote eerste partij: x Elisabeth Martina Oskamp
Beroep eerste partij: commies ten comtoire van 's lands middelen te Dordrecht
Naam eerste partij: Johannes Oskamp
Beroep eerste partij: substituit schout van Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Anthony Hendrik Bosch
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Soort onroerend goed: huyzinge, erve en grond
Ligging onroerend goed: zz Breedstraat
Belendingen onroerend goed: ow: N.N. van der Well, commissaris: ww: Hardebollestraat
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 13-11-1772 voor notaris T. Koppen

- [pag. 90] A. Gaineau, in de jaren '80 vd 18e eeuw als gouvernante bij de families Test en Rees;
- [pag. 304] Franse schoolvrouwen te Dordrecht
1721 Maria Champion
1764 Christoffelina Altrogge
1765-1769 Sussanna Louisa Henriette de Chalmot
1770-1780 Judith le Comte
1781 Jeanne Elisabeth Montier
1794-(gedurende 18e eeuw) Catharina Elisabeth Becu
1794-(gedurende 18e eeuw) Angelique Gaineau
1795-(gedurende 18e eeuw) Hester Bondt
1804-(gedurende 18e eeuw) J.C. Schaasberg
[bron: Onderwysinghe der jeught - C. Esseboom (1995)

- otr Dordrecht 11 november 1797 (tr 25/11)
Johannes Guichard, wedn van Elizabeth Martina Oskamp, geboren te Dordrecht en wonende op de Voorstraat bij de Augustijnenkerk, met
Angelique Gaineau, j.d. geboren te Parijs wonende in de Grotekerksbuurt, ouderloos, volgens verklaring van den Apothecar Johannes van der Bank
(den Bruidegom heeft bewijs dat zijne kinderen voldaan zijn) 

- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Joh.s Guichard
Woonplaats (oude huisnummers!) : A058
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- otr Dordrecht 10-12-1801 (tr 26/12)
Gerrit Guichard, wedn
Pieternella Fiebo, j.d. beide geb te Dordrecht, wonende beide in de Hermansuisstraat.

- begr. Dordrecht 3-1-1803 (11.54 Grote Kerk)
Joannes Guichard op de Voorstraat bij de Neuwbrug laat kinderen na uit het eerste huwelijk,
s morgens ten 10 uren met de lijkkoets (70 jr, borstkwaal)

- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : weduwe J. Guichard
Woonplaats (oude huisnummers!) : A027
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- Schoolhouders te Dordrecht in het belastingkohier (hoofdgeld) van 1808:
de Wed.e Guichard, Groenmarkt A027, schoolh.ster

- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Angelique Geineau
Woonplaats : A027 boven
Beroep : schoolhoudster
Belasting (of huurwaarde?) : 75
Folionummer : 02
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b

- Schoolhouders in het: Kohier belasting op personeel en meubilair 1818:
A027 Angelique Guineau wed J. Geurdhard schoolhoudster

- overlijdensakte Dordrecht 5-11-1813 (no 553)
Johanna Guichard, wed Jan Kools, soixante deux, geb/won alhier, particulier
overleden 4/11 C209-249 Blijenhoek.

- overlijdensakte Dordrecht 21-2-1827 (no 102)
Angelique Gaineau, 68 jaren, geb. Parijs, weduwe Joannes Gissaard (overl. Dordt), ouders onbekend
overleden 19-2-1827 avonds half 19, A 27 op de Groenmarkt.

van GEEL

mej. Diderika van Geel (Voorstraat 106, Grote Kerksbuurt 6, Levensverzekeringstraat 34, de la Reijstraat 21, Toulonschelaan 22rood, Toulonschelaan * 26, Voorstraat 137, Reeweg Oost 9*) in 1908/1911/1913/1916/1922/1924 een handwerkschool in het gebouw Pictura (Voorstraat 148rood, *152), in 1926 handwerkschool in Reeweg Oost 9

- I. Francois van Geel, otr. Dordrecht 19-10-1741 Engeltje Maeson (Helltje Masson)
Kinderen:
1. Paulus, ged. Dordrecht 17-2-1742, volgt IIa
2. Hendrik, ged. Dordrecht 15-7-1744
3. Cristina, ged. Dordrecht 1-2-1747
4. Johannes, ged. Dordrecht 23-9-1750 volgt IIb

IIa. Paulus van Geel, ged. Dordrecht 17-2-1742, tr. (1) Helena van Harelem, tr. (2) Judik van Lijden, otr. (3) Dordrecht 25-10-1770 Johanna van Maas (Anna Vermasen)
Kinderen Paulus van Geel en Helena van Harelem:
1. Engeltje, ged. Dordrecht 11-11-1764
Kinderen Paulus van Geel en Judik van Lijden:
1. Jan, ged. Dordrecht 22-4-1768
Kinderen derde huwelijk:
1. Francois, ged. Dordrecht 9-8-1771, ?? tr. 1794 (42 jaar getrouwd in 1836) Maria Stroomans, overl. Dordrecht 27-4-1836 (68 jr).
2. Theodorus, ged. Dordrecht 14-3-1773, volgt IIIa.
3. Engeltje, ged. Dordrecht 3-12-1774.
4. Johannes, ged. Dordrecht 20-1-1776
5. Johannes, ged. Dordrecht 29-8-1777
6. Engel, ged. Dordrecht 23-9-1778, otr. Dordrecht 19-8-1802 Catharina ten Essel [kinderen: Paulus 14-1-1805]
7. Kristiaan, ged. Dordrecht 5-10-1781, otr. Dordrecht 2-8-1810 Huiberdina Bresser [kinderen: Paulus 3-1-1811; Johanna van Geel, tr. 1836 Adrianus Buitenhek; Barend Nicolaas, tr. 1853 Anna Lekkerkerk; Christiaan Johannes, tr. 1863]
8. Paulus van Geel, ged. Dordrecht 19-3-1784, volgt IIIb.

IIb. Johannes van Geel, ged. Dordrecht 23-9-1750, otr. Dordrecht 27-10-1774 Johanna Maria Paree (Maria Penne/Anna Maria Pine).
Kinderen: 
1. Engel, ged. Dordrecht 12-1-1776; 
2. Francois, ged. Dordrecht 25-8-1779; 
3. Toesijn, ged. Dordrecht 10-7-1783.

IIIa. Theodorus van Geel, ged. Dordrecht 14-3-1773, overl. Rotterdam 16-11-1854 (81 jr), otr. Dordrecht 17-4-1794 Neeltje Barthol(d), geb. Dordrecht ca 1767, overl. Rotterdam 14-5-1824 (57 jr), dochter van Johannes Barthold en Maaijke Strouve, tr. (2) Rotterdam 29-7-1829 Maaijke Martina de Hart, geb. Dordrecht, overl. Delfshaven 22-5-1841, dochter van Arnoldus de Hart en Martina Kollaart.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Maaike van Geel, ged. Dordrecht 28-3-1797, overl. Rotterdam 26-5-1849, tr. (1) Rotterdam 27-3-1816 Jan Groesbeek, geb. Dordrecht (23 in 1816), zoon van Fredrik Groesbeek en Neesje de Boeff, tr. (2) Rotterdam 30-9-1846 Nicolaas Gerardus Veeling, geb. Rotterdam (28 in 1846), zoon van Jacobus Veeling en Theodora Thoonsen.
2. Theodora van Geel, geb. Rotterdam 1800, overl. Rotterdam 18-1-1880, tr. (1) Rotterdam 19-3-1823 François van der Elst, geb. Delfshaven 1802, zoon van Nathan van der Elst en Ingena Debora Duijve, tr. (2) Frans van Dijkshoorn. [Kind: Ingena Agnita van der Elst, 28-5-1823, overl. 10-06-1831 (8 jr); Cornelia Theodora van der Elst, 8-12-1824; Theodorus Dijkshoorn, overl. 1843]
3. Johanna Elisabet van Geel, geb. Rotterdam (29 jaar in 1838), overl. Rotterdam 29-1-1887, tr. Rotterdam 14-2-1838 Antonie Theunissen, geb. Nijmegen (32 jaar in 1838), zoon van Isaac Antonie Theunissen en Anna Sophia Wannewitz.

IIIb. Paulus van Geel, geb. 19-3-1784 (54 in 1838), schoenmaker, overl. na 1838, otr. Dordrecht 23-4-1807 Johanna Snijders geb. 1776 (62 in 1838)
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Suikerstraat D0257
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Paulus van Geel
  Ongehuwd: - Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: schoenmaker
  Classis: 40 Somma: 1-0-0 Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 20 van archiefstuk SAD 5-897
Kinderen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 20-11-1807
2. Paulus van Geel, ged. Dordrecht -12-1809, tr. Dordrecht 04-05-1836 Elsje Plag
3. Hubertus van Geel, geb. 1813, volgt IV.
4. Frans van Geel, geb. 1822, tr. Dordrecht 09-08-1843 Johanna van Eijsden

IV. Hubertus van Geel, geb. 1813, kledermaker (1838), overl. voor 1863, tr. Dordrecht 25-04-1838 Diederika Schotel, geb. 1825 (47 in 1863), mangelster (1860/1865), overl. na 1865, dochter van IJda Schotel.
NB
- (adresboek 1860) Geel geb. Schotel Wed. H. van Wijk D Vriesestraat No. 1019 mangelster 
- (adresboek 1865) Geel geb. Schotel Wed. H. van Wijk D Vriezenstraat No. 1019 mangelster 
Kinderen:
1. Johanna van Geel, geb. 1839 (22 in 1861), tr. Dordrecht 06-03-1861 Theodonis Wilhelmus Polet
2. Paulus van Geel, geb. Dordrecht 6-4-1840, volgt V.
3. Alida Huiberdina van Geel, geb. 1845 (19 in 1864), tr. Dordrecht 31-08-1864 Pieter Arenoe

V. Paulus van Geel, geb. Dordrecht 6-4-1840, kleermaker (1863), overl. 3-2-1904, tr. Dordrecht 20-05-1863 Alida Roest, geb. Dordrecht 22-5-1839, overl. na 1906, dochter van Anthonij Roest (overleden Soerabaja voor 1863) en Jannetje van Wel (45 jaar, winkelierster in 1863) .
Kinderen:
1. Diderika van Geel, geb. Dordrecht 17-1-1864, handwerkonderwijzeres, overl. Dordrecht 1951.
2. Huibertus van Geel, geb. Dordrecht 10-12-1865, broodbakker, tr. Dordrecht 23-10-1890 Margaretha Piera, geb. Dordrecht 1878 (18 in 1890). [Alida 30-6-1893]
3. Jannetje Hendrika van Geel, geb. Dordrecht 6-12-1867, tr. Dordrecht 4-09-1902 Jan Ritmeester, geb. Groote Lindt 1873 (29 in 1902), overl. Bergen op Zoom (Vrederust) 4-12-1917 (45 jr), zoon van Gerrit Ritmeester en Annigje van Rijswijk.
4. Joseph Hendrik van Geel, geb. Dordrecht 10-3-1870.
5. Johanna van Geel, geb. Dordrecht 11-1-1872, onderwijzeres, o
nderwijzeres in de handwerken te Zwijndrecht (1888), akte bekwaamheid nuttige handwerken (1898), hoofd bewaarschool Hansweerd (1898-1899), hoofd bewaarschool Zwijndrecht (1899).
6. Cornelia van Geel, geb. Dordrecht 15-4-1875, advertentie maatknippen
21-9-1896, modiste (1902), tr. Dordrecht 23-10-1902 Salomon Abraham Walewijk, geb. Rotterdam, diamantkloover wonende te Amsterdam (1902), zoon van Abraham Salomon Walewijk en Jetje van Straten.
7. Alida van Geel, geb. Dordrecht 1-7-1878.
8. Pieternella van Geel, geb. Dordrecht 31-8-1880.
9. Alida van Geel, geb. Dordrecht 21-8-1882 (23 in 1906), tr. Dordrecht 28-06-1906 Johannes Hendrik van der Made, geb. Dordrecht (25 in 1906), zoon van Cornelis Corneliszn. van der Made en Alida Catharina Geenen.

- Bij vonnis van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht van heden 5 Februarij 1879, is het door P. VAN GEEL, kledermaker en koopman te Dordrecht, aan zijne crediteuren aangeboden accoord gehomologeerd en verbindend verklaard volgens de wet. 
De curator in dit faillissement, mr. H. Schuyten.
[bron: Dordrechtsche courant, 06-02-1879]

- Voor het examen in nuttige handwerken door de Vereeniging Tesselschade uitgeschreven, zijn in de vorige week weder 32 opgeroepen. Van deze werden 19 afgewezen en ontvingen 13 het diploma, zijnde dames: H. Boswinkel, uit Frederiksoord; L. Goemans, uit Dreischor; M. Goudsmit, uit Groot Schermer; S.C. van Goudoever de Jongh, C. van Schaardenburg, P. van Walraven, D. van Geel, allen uit Dordrecht; D.C. van Holk, M.J.E. Stötzer, L.Westmaas, allen uit Den Haag; Ch. Worrell, uit Rotterdam; P. Jonker, uit Franeker; V.E.H. Straetman, uit Zaandam;
- Bij Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat C51, bestaat weder gelegenheid tot het aannemen van LEERLINGEN voor het Examen TESSELSCHADE.
[bron: Dordrechtsche courant, 20 maart 1883]

- Benoemd tot onderwijzeres in de handwerken te Zwijndrecht, Mej. J. van Geel te Dordrecht.
[Het nieuws van den dag : kleine courant 2-5-1888]

- Maatknippen volgens Fransche coupe.
Ondergeteekende bericht dat zij een cursus zal openen in het knippen van:
COSTUMES, MANTELS, PELLERINES, enz. Ook geeft zij hierin privaatlessen.
PAPIEREN PATRONEN zijn bij haar in alle modellen verkrijgbaar en worden gratis gepast.
Al wat tot het COSTUUMVAK behoort wordt door haar ten spoedigste en net geleverd, Aanbevelend, C. VAN GEEL, VOORSTRAAT 106.
[bron: Dordrechtsche courant, 21-9-1896]

- Cursus ter opleiding voor het examen in de Nuttige Handwerken voor Meisjes.
Leergeld f 6,- per drie maanden.
Zij die dezen Cursus wenschen toegelaten te worden, moeten den leeftijd van 14 jaar hebben bereikt en Getuigschrift overleggen, dat zij voldoend Lager Onderwijs genoten hebben.
Eenmaal 's jaars worden Leerlingen toegelaten.
Aangifte van LEERLINGEN voor 1 April bij Mej. D. VAN GEEL, Voorstraat 106.
Spreekuur: 's Woensdag 's avonds van 5 1/2 - 6 1/2 uur.
[bron: Dordrechtse Courant 1-3-1897]

- Onderwijs. KRUININGEN. De gemeenteraad benoemde tot hoofd der bewaarschool op het dorp mej. J.M. Diepenhorst te Utrecht en van die te Hansweert mej. J. van Geel te Dordrecht.
[bron: Goessche Courant, 16/10/1897; p. 2/5]

- Gelegenheid tot opleiding voor de examens NUTTIGE EN FRAAIE HANDWERKEN
bij: Mej. D. VAN GEEL, Grootekerksbuurt 6.
[bron: Dordrechtse Courant 13-3-1899]

- Onderwijs. HANSWEERD. De heer A. van Hespen, onderwijzer alhier, is benoemd aan eene openbare lagere school te Bergen op Zoom en mejuffrouw J. van Geel, hoofd der bewaarschool, als zoodanig te Zwijndrecht.
[bron: Goessche Courant, 13/05/1899; p. 2/5]

- Nuttige en Fraaie Handwerken. Opleiding voor bovengenoemde Acten bij: Mej. D. VAN GEEL, Levensverzekeringstraat 34.
[bron: Dordrechtsche courant 28-3-1903]

- Aktenummer 162 Aktedatum 28-06-1906 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 177
Bruidegom Johannes Hendrik van der Made (lithograaf)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Bruid Alida van Geel
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 23
Vader Bruidegom Cornelis Corneliszn. van der Made Moeder Bruidegom Alida Catharina Geenen
Vader Bruid Paulus van Geel Moeder Bruid Alida Roest

- Ondergeteekende LEERLINGE van Mejuffrouw D. VAN GEEL, te Dordrecht, slaagde voor het Examen nuttige Handwerken, en betuigt haren DANK voor het degelijk en uitmuntend onderwijs van haar genoten.
BETSY WISBOOM VERSTEGEN
[bron: Dordrechtsche courant, 30-3-1907]

- OPLEIDING Examen Nuttige Handwerken CURSUS begint 9 April. Gebouw PICTURA D. VAN GEEL, Voorstraat 148.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-3-1907]

- OPLEIDING Examen Nuttige Handwerken Begin Cursus 1 April 1908. D. VAN GEEL, Dordrecht. Voorstraat 148 (Gebouw PICTURA).
[bron: Dordrechtsche courant, 1 april 1908]

- HANDWERKSCHOOL
D. VAN GEEL DORDRECHT

Gelegenheid tot het bezichtigen van het WERK DER LEERLINGEN op Woensdag 28 Juli tot en met Zondag 1 Augustus, van des morgens 10 tot s avonds 9 uren. Ouders der Leerlingen vrijen toegang. Belangstellenden tegen betaling van 10 cent ten bate der Dordrechtsche Gezondheidskolonie.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 29/07/1909; p. 3/4]

- Handwerkschool D. VAN GEEL, VOORSTRAAT 148 (gebouw Pictura), Opleiding examens Handwerken en Kostuumvak.
Aanvang nieuwe Cursussen APRIL a.s. Hoogachtend,  D. VAN GEEL.
[bron: Dordrechtsche courant, 29-3-1911]

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937
1. Diderika van Geel 17-1-1864 Dordrecht (hoofd), onderwijzeres handwerken, OR;
2. Jannetje Hendrika wed. Jan Ritmeester (zuster) 6-12-1867 Dordrecht, werkster, z.b.
3. Annigje Alida Ritmeester (dochter van nr 2) 9-7-1901 Dordrecht
4. Johanna van Geel (zuster) 11-1-1872 Dordrecht, 6-11-1928 uit Parijs, 3-9-1940 naar Amsterdam (Kazernestraat 12);
Wonende: Toul.laan 26rood, Voorstraat 137 (vanaf 13-6-1921), (vanaf 2-5-1922) Reeweg (o) 9rood, (vanaf 21-1-1927) Gravenstraat 1rood; (vanaf 10-11-1931) Wijnstraat 77rd;

- DORDRECHT. Na gehouden zesdaagse examen voor costumiere, uitgeschreven door den Ned. Mode-Vakbond te s Gravenhage slaagde o.m. de dames C. Jacobs, G. Hoegee en E. v.d. Leeden, allen leerlingen der Modevakschool van mej. D. van Geel alhier.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 07/05/1916; p. 2/4]

- DORDRECHT overlijdensakte 26-4-1921
24/4 een ure Alida Roest, 81 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Dordrecht, weduwe van Paulus van Geel, dochter van Anthonij Roest en Jannetje van Wel, beiden overleden.

- Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht
47 10-2-1922 Transport - Diederika van Geel te Dordrecht
48 10-2-1922 Geldleening met hypotheek door - Diederika van Geel te Dordrecht

- Kadaster Dordrecht
  Alida Huiberdina van Geel 12466, 12467
  Diederika van Geel 15204
  Wijnandus van Geel 26002
  Pieter Jan van Geel 26982
  Antonius van Geel 15416
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_127_05.pdf]
NB.
legger 15186 tot en met 15245 [http://files.archieven.nl/46/f/581/581_069_05.pdf]
legger 15246 tot en met 15307 [http://files.archieven.nl/46/f/581/581_069_06.pdf]

- [legger Dubbeldam 1849] Arie Brand Hendrikszoon, metselaar/aannemer, te Dubbeldam
51. 
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_012_04.pdf]

- [legger 10316] Arie Brand Hendriksz (wed. Jannigje Hooghart), metselaar en aannemer/bouwondernemer, Dordrecht/Dubbeldam; MEDE-EIGENAAR Cornelis Hendrik Brand en cons, bouwkundig tekenaar G.W. te Dordrecht (Gravenstraat 33) 
3. Noordpolder (N206) bouwgrond dj 1904 splitsing, Dubbeldam 1849-51 | 10316-31 en 10497-1
31. Noordpolder (N493) bouwterrein dj 1905 stichting en splitsing 10316-3 | 10316-70/71/72/73/74
70. Reeweg oost (N728) dj 1910 verkoop 10316-31 | 19536-7
71. Reeweg oost (N729) dj 1910 verkoop 10316-31 | 19536-8
72. Reeweg oost (N730) dj 1910 verkoop 10316-31 | 19536-9
73. Reeweg oost (N731) dj 1910 verkoop 10316-31 | 19536-10
74. Reeweg oost (N732) dj 1910 verkoop 10316-31 | 19536-11
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_055_01.pdf]

- [legger 9536] Adrianus Wilhelmus van Aardenne (Junior), timmerman later opzichter bij de gemeentewerken, Dordrecht, Toulonschelaan 37
7. Reeweg oost (N728) huis schuur en erf, dj 1919 verkoop 10316-70 | 13517-1
8. Reeweg oost (N729) huis schuur en erf, dj 1914 bijbouw 10316-71 | 
9. Reeweg oost (N730) huis schuur en erf, dj 1920 verkoop 10316-72 | 
10. Reeweg oost (N731) huis schuur en erf, dj 1916 verbouw 10316-73 | 
11. Reeweg oost (N732) huis schuur en erf, dj 1923 verkoop 10316-74 | 15204-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_140_01.pdf]

- [ legger 15204] Diederika van Geel, leerares in handwerken en costuumnaaien, Dordrecht
1. Reeweg Oost (N732) huis, schuur en erf, 1923/dj 1931 verkoop 9536-11 | 12379-18
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_069_06.pdf]

- Handwerk- en Modevakschool.
Mej. D. van Geel, Gravenstraat 1, Dordrecht
opleiding voor alle examens van den Ned. Modevakbond
Aanvang nieuwe cursus september a.s.
[bron: De Drie Provinciën, 19/08/1927; p. 4/4]

- Mej. D. van Geel, Gravenstraat *1, onderw.;
Ritmeester, Wed. J., Gravenstraat *1(10?);
[adresboek 1930]

- Ritmeester, Wed. J., Wijnstraat *77;
Geel, Mej. H(=D). van, Wijnstraat *77 handwerkonderw.;
Geel, Mej. J. van, Wijnstraat *77;
[adresboek 1938]

- INKOMSTEN/UITGAVEN PICTURA 1902-1915 (bron: Erfgoedcentrum DiEP (SAD) 206-151)
Huurgelden:

(ontvangsten 1 mei 1905-30 april 1906) mej. A. van Geel 1 Oct. 1905-1 Julij 1906 f 86,25
(ontvangsten 1 mei 1906-30 april 1907) mej. A. van Geel 1 Julij 1906-1 Julij 1907 f 115,--
(ontvangsten 1 mei 1907-30 april 1908) mej. van Geel 1 Julij 1907-1 Julij 1908
mej. van Geel 1 Julij 1907-1 Julij 1908
f 115,--
f 45,--
(ontvangsten 1 mei 1908-30 april 1909) mej. van Geel 1 Julij 1908-1 Julij 1909 f 210,--
(ontvangsten 1 mei 1909-30 april 1910) mej. P. van Geel 1 Julij 1909-1 Julij 1910 f 210,--
(ontvangsten 1 mei 1910-30 april 1911) P. van Geel
1 Julij-1 Oct f 52,50
1 Oct-1 Jan f 52,50
maand december f 5,42
1 Jan-1 April f 68,75
1 April - 1 Julij f 68,75
f 247,92
(ontvangsten 1 mei 1911-30 april 1912) mej. D. van Geel 1 Julij 1911-1 Julij 1912 f 275,--
(ontvangsten 1 mei 1912-30 april 1913) mej. van Geel 1 Julij 1912-1 Julij 1913 f 275,05
(ontvangsten 1 mei 1913-30 april 1914) mej. van Geel 1 Julij 1913-1 Julij 1914 f 275,10
(ontvangsten 1 mei 1914-30 april 1915) mej. van Geel 1 Julij 1914-30 Junij 1915 f 275,--

- KASBOEK PICTURA 1897-1913 (bron: Erfgoedcentrum DiEP (SAD) 206-155)

     
01-10-1905 aan huur D. van Geel f 28,75
 zegel f 0,05
f 28,75
16-01-1906 huur Mej. van Geel f 28,75
 zegel f 0,05
f 28,75
01-04-1906 huur Mej. van Geel f 28,75
 zegel f 0,05
f 28,75
01-07-1906 huur Mej. van Geel f 28,75
zegel f 0,05
f 28,75
01-10-1906 huur Mej. van Geel f 28,75
 zegel f 0,0
f 28,75
01-01-1907 voor huur Mej. van Geel 1 Jan '07-1 Apr '07
zegel f 0,05
f 28,75
15-03-1907  huur Mej. van Geel van 1 Pari '7-1 Julij '07 f 28,75
zegel f 0,05
f 28,75
01-07-1907 Mej. van Geel (Junij-Julij-Aug) f 28,75
Mej. van Geel (Junij-Julij-Aug) f 11,25
zegel 0,10
f 40,00
01-10-1907 Mej. van Geel huur 1 sept '07-1 Dec '07 f 28,75
Mej. van Geel huur 1 sept '07-1 Dec '07 f 11,25
Zegel 0,10
f 40,00
01-01-1908 huur Mej. van Geel 1 Jan 08-1 April 08 f 28,75
huur Mej. van Geel 1 Jan 08-1 April 08 f 11,25
 Zegel 0,10
f 40,00
01-04-1908 huur Mej. van Geel 1 April 08-1 Julij 08 f 28,75
huur Mej. van Geel 1 April 08-1 Julij 08 f 11,25
Zegel 0,10
f 40,00
01-07-1908 huur Mej. van Geel f 11,25, f 28,75, f 12,50
zegel f 0,05
f 52,50
01-10-1908 voor huur Mej. van Geel van 1 Oct 1908-1 Jan 1909
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 52,50
01-01-1909  huur Mej. van Geel 1 Jan-1 april 1909
voor 2 lokalen f 28,75
voor 1 lokaal f 11,25
voor 2 lokalen f 12,50
f 52,50
01-04-1909 voor huur D. van Geel van 1 April 1909-1 Julij 1909
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 52,50
01-07-1909 Voor huur D. van Geel van 1 juli 1909-1 Oct '09
f 28,75
f 11,25
f 1250 = f 52,50
zegel f 0,05 
f 52,50
01-10-1909 Voor Mej. van Geel van 1 Oct '09-1 Jan 1910
f 28,75
f 11,25
f 12,50 = f 52,50
zegel f 0,05 
f 52,50
01-01-1910 Huur D. van Geel f 52,50
01-04-1910 Huur Mej. D. van Geel 1 April-1 Julij f 52,50
01-07-1910 Voor huur D. van Geel 1 Julij-1 Oct
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 52,50
01-10-1910 Voor huur D. van Geel 1 Oct-1 Jan
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 52,50
01-12-1910 Voor huur 1 maand D. van Geel f 65/12=f 5,42 f 5,42
01-01-1911  Voor huur Mej. van Geel van 1 Jan-1 April 1911 f 68,75
10-04-1911  Voor huur Mej. van Geel van 1 april-1 Julij f 68,75 
 zegel f 0,05
f 68,75
01-07-1911  Voor huur Mej. D. van Geel 1 julij-1 Oct
zegel f 0,05
f 68,75
01-10-1911 Voor huur Mej. D. van Geel f 68,75
01-01-1912 Voor huur D. van Geel 1 Jan-1 April
zegel f 0,05
f 68,75
01-04-1912 Huur Mej. van Geel 1 April-1 Julij
zegel f 0,05
f 68,75
01-07-1912 Voor huur Mej. van Geel 1 Julij-1 Oct 
zegel f 0,05
f 68,75
01-10-1912 Voor huur Mej. van Geel 1 oct 1912-1 Jan 1913
zegel f 0,05
f 68,75
01-01-1913 Huur Mej. van Geel f 68,75
zegel f 0,05
f 68,75

- KASBOEK PICTURA 1913-1929 (bron: Erfgoedcentrum DiEP (SAD) 206-156)

01-04-1913 ? ?
01-07-1913 huur Mej. D. van Geel f 68,75, zegel f 0,05 = f 68,80
01-10-1913 ? ?
10-01-1914 huur Mej. van Geel f 68,75, zegel = f 68,80
 25-04-1914 huur Mej. van Geel 1 Octb. 1913
huur Mej. van Geel 1 April 1914
f 68,75
f 68,75
17-07-1914 huur Mej. van Geel 1 Juli f 68,75
18-10-1914 huur Mej. van Geel f 68,70
23-01-1915 huur Mej. van Geel f 68,75
17-04-1915 Mej. van Geel huur f 68,75
10-07-1915 Huur Mej. van Geel f 68,75
08-10-1915 Huur Mej. van Geel per 1 October 1915 f 68,75
05-01-1916 Mej. van Geel Huur 1 Jan f 68,75
18-04-1916 Huur Mej. van Geel 1 April 1916 f 68,75
01-08-1916 Huur Mej. van Geel 1 Juli 1916 f 68,75
15-10-1916 Mej. van Geel 1 Octb. f 68,75
08-02-1917 Mej. D. van Geel huur 1 Jan 1917 f 68,75
29-04-1917 Mej. van Geel 1 April 1917 f 81,25
07-09-1917 Mej. van Geel huur 1 Juli f 81,25
12-10-1917 Huur Mej. van Geel per 1 October f 81,25
22-01-1918 Huur Mej. D. van Geel huur 1 Jan  f 81,25
30-04-1918 Mej. D. van Geel 1 April f 81,25
13-09-1918 Huur Mej. van Geel 1 Juli f 81,25
03-12-1918 Huur Mej. van Geel 1 Octb. 1918 f 81,25
06-02-1919 Huur Mej. van Geel 1 April f 81,25
08-06-1919 Huur Mej. van Geel April-Mei-Juni f 175,-
01-10-1919 Huur Mej. van Geel Juli-Aug-Sept f 200,-
31-12-1919 Huur Mej. van Geel 1 Octb f 200,-
15-01-1920 Huur Mej. van Geel 1 Jan 1920 f 200,-
30-04-1920 Huur Mej. van Geel per 1 April 1920 f 200,-
06-10-1920 Huur Mej. van Geel per 1 Juli f 200,-
08-10-1920 Huur Mej. van Geel per 1 Oct f 200,-
02-03-1921 Huur Mej. van Geel 1 Jan 1921 f 200,-
30-04-1921 Huur Mej. D. van Geel 1 April 1921 f 200,-
21-10-1921 Huur Mej. D. van Geel 1 Juli 1921 f 200,-
21-10-1921 Huur Mej. D. van Geel 1 Oct 1921 f 200,-
14-03-1922 Huur Mej. van Geel 1 Jan 1922 f 200,-
21-04-1922 Mej. van Geel 1 April 1922 huur f 200,-
12-08-1922 Huur Mej. D. van Geel 1 Juli 1922 f 200,-
09-11-1922 Huur Mej. D. van Geel 1 Oct 1922 f 200,-
26-01-1923 Huur Mej. van Geel Jan-Feb-Mrt 1923 f 200,-
30-04-1923 Huur Mej. van Geel 1 April 1923 f 200,-
01-10-1923 Huur Mej. van Geel 1 Juli 1923 f 200,-
21-12-1923 Huur Mej. D. van Geel 1 Oct-Nov-Dec 1923 f 200,-
04-03-1924 Mej. D. van Geel Jan-Febr-Mrt 1924 f 200,-
17-04-1924 Huur Mej. van Geel April-Mei-Juni 1924 f 200,-

huur lokalen in gebouw Pictura (Voorstraat 148)

  jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
1905 x x x x x x x x x f 28,75
1906 f 28,75 f 28,75 f 28,75 f 28,75
1907 f 28,75 f 28,75 f 28,75
f 11,25
f 28,75
f 11,25
1908 f 28,75
f 11,25
f 28,75
f 11,25
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
1909 f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
1910 f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
f 28,75
f 11,25
f 12,50
- - f 5,42
1911 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1912 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1913 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1914 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1915 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1916 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
1917 f 28,75
f 11,25
 f 12,50
f 16,25
f 81,25 f 81,25 f 81,25
1918 f 81,25 f 81,25 f 81,25 f 81,25
1919 f 81,25 f 175 f 200 f 200
1920 f 200 f 200 f 200 f 200
1921 f 200 f 200 f 200 f 200
1922 f 200 f 200 f 200 f 200
1923 f 200 f 200 f 200 f 200
1924 f 200 f 200 x x x x x x

- Aan Het bestuur van het Teekengenootschap Pictura.
L.S., Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen heb ik de eer U mede te deelen, dat ik met 1 Juli a.s, de door mij gehuurde kamers niet meer wensch in te huren. Hoogachtend, D. van Geel, Leerares in handw.
Dordt 31-3-24. 
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief: 206 (Pictura), Inventarisnummer: 23 (ingekomen brieven 1924)]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (G33)
1. Paulus van Geel 6-4-1840 Dordrecht, kleermaker, van G20, overl. 3-2-1904;
2. Alida Roest 22-5-1839 Dordrecht;
3. Diderika van Geel 17-1-1864 Dordrecht, onderwijzeres in handwerken;
4. Huibertus van Geel 10-12-1865 Dordrecht, broodbakker, naar G32;
5. Jannetje Hendrika van Geel 6-12-1867 Dordrecht, naar R452;
6. Johanna van Geel 11-1-1872 Dordrecht, onderwijzeres, 16-12-1897 naar Kruiningen;
7. Cornelia van Geel 15-4-1875 Dordrecht, 23-10-1902 naar Watergraafsmeer;
8. Alida van Geel 21-8-1882 Dordrecht, naar M73;
9. Judocus Termeulen (-) 7-5-1871 Oosterhout
, broodbakker, van G20, 2-3-1896 naar Oosterhout;
10. Antonius Bernard Pieter Gerardus de Leeuw 18-1-1871 Chaam
, broodbakker, 22-4-1898 naar Ginneken;
11. Elselien Plag wed. van Geel (moeder) 9-8-1805 Dordrecht, overl. 4-11-1890;
12. Johannes Marinus van der Laan (-) 12-8-1874 Oud Beijerland, bakker, 19-7-1899 uit Schiedam, 5-9-1893 naar Oud Beijerland;
13. Johanna van Geel 11-1-1872 Dordrecht, hoofd der bewaarschool te Zwijndrecht, 29-6-1899 uit Kruiningen, 23-8-1905 naar Deventer;
14. Joseph Hendrik van Geel 10-3-1870 Dordrecht, 1-2-1907 uit Bloemendaal, 18-5-1907 naar Helder;
15. Johanna van Geel 11-1-1872 Dordrecht, 6-3-1909 uit Deventer, 29 Oct 1909 naar Parijs;
16. Joseph Hendrik van Geel 10-3-1870 Dordrecht, 23-3-1910 uit Helder, 18-5-1914 naar Antwerpen
17. Joseph Hendrik van Geel 10-3-1870 Dordrecht, 1-9-1914 uit Antwerpen (Belgie), overl. 2-2-1916;
Wonende: Stoofstraat 26; Voorstraat 106; Gr.kerksbuurt 6; Levensverzekeringstraat 34; de la Reijstraat 21; Toulonschelaan 22rood;

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jannetje Hendrika van Geel
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Geel, Diderika van

- adresboek 1949
mej. C. van Geel, Fregatstraat 11
mej. D. van Geel, Wijnstraat 88 (met mej. A.A. Ritmeester, C. Uit den Boogaart)
M. van Geel, bekleder, Joh. Bosboomstraat 28
P.J. van Geel, terrazzowerker, Fregatstraat 11
T. van Geel, fabr.arb., Kofstraat 5
W. van Geel, grondwerker, Fregatstraat 11

- overlijdensakte Dordrecht 25-5-1951 (nr. 376)
+ 24/5 22.00 uur Diderika van Geel, 87 jaren, geb. Dordrecht, zonder beroep, ongehuwd, dr van Paulus van Geel en Alida Roest;

de GEUS

Adriana Maria de Geus, geb. 1816

Gegevens:
- Aktenummer 65 Aktedatum 19-05-1841 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 112
Bruidegom Frans de Ronde
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 20
Bruid Adriana Maria de Geus (naaister)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Vader Bruidegom Frans de Ronde
Moeder Bruidegom Christina Roos
Vader Bruid Simon de Geus
Moeder Bruid Jacoba Priem

- [136b; ca april 1859] Namen en bijzonderheden der Sollicitanten naar de vacante betrekking als Onderwijzeres in de handwerken voor Meisjes op de Stads Tusschenschool.
1. Adriana Elizabeth Biester, oud 22 jaar
2. Elizabeth Biester, oud 19 jaar
3. Margaretha Sara Wagner, oud 26 jaar (werkzaam geweest op eenen Naaiwinkel)
4. Elizabeth Maria Commers, oud 27 jaar
5. de Wed. A.M. de Ronde, oud 43 jaar (heeft een naaiwinkel)
6. Aaltje Eichhorn, oud 23 jaar
7. Constance Schrieder, oud 18 jaar (Naaister)
8. de Wed. de Kok, oud 38 jaar
9. Adriana Schipper, oud 24 jaar (Naaister)
10. Leentje Hartman, oud 17 jaar (Naaister)
11. Maria Bonket, oud 22 jaar
12. Adriana Johanna Brouwer, oud 19 jaar
13. Neeltje Rademaker, oud 18 jaar (heeft een School voor Handwerken)
14. Antonia van Embden geb. Flammen, oud 24 jaar (onderwijzeres aan de Bewaarschool te Zwijndrecht)
15. Ida Mina v.d. Heuvel, oud 19 jaar
16. Petronella Adriana v.d. Heuvel, oud 25 jaar (werkzaam geweest bij Mevr. de Vries)
17. Brezetta van Wel, oud 48 jaar (Naaister)
18. Klazina Reus, oud 19 jaar (geëxamineerd in de Handwerken en werkzaam op de Stads-Tusschenschool)
19. Elizabeth Olivier, oud 27 jaar (Naaister)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- (adresboek 1860) Ronde/de Geus Wed. F. de Wijk C Steegoversloot No. 1192 naaister
(adresboek 1865) Ronde/de Geus Wed. F. de Wijk C Lindengracht No. 1044 parte. 

- OVERLEDEN: Adriana Maria de Geus wed. van Frans de Ronde, 50 jaar, C 1044;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-03-13_002.pdf]

- Aktenummer 84 Aktedatum 28-05-1874
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 145
Bruidegom Johannes Peterus Adrianus van Alphen
Geboorteplaats Rotterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30
Bruid Christina de Ronde
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 32
Vader Bruidegom niet genoemd niet genoemd
Moeder Bruidegom Johanna Maria Petronella van Alphen
Vader Bruid Frans de Ronde
Moeder Bruid Adriana Maria de Geus

van GOCH

Rachel Mozes van Goch, geb. ca 1814.
Sara Mozes van Goch.

Gegevens
:
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0306
Afschrijvingen: 28 Sept. f 2,27
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Sara Mozes van Goch (wonende in wijk A005)
is schuldig: Als: naaivrouw, 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80
26 opcenten: 0,47
Folionummer: 062
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- .....In maart 1838 gaan de kinderen Diederik en Hendrik op tekenles bij Frans Lebret. Deze lessen wordt voortgezet tot februari 1844.
In juni 1839 gaat Kato [Helena Katerina Uittenbogaard, geb 1829] naar de naaischool van de juffrouwen Van Goch. Een jaar later gaat ook Elisa [Charlotte C.E. Uittenbogaard (1831-1892)] naar deze dames. Er moet per leerling f 14 als entreegeld en f 14 bij het verlaten der school betaald worden en f 5 jaarlijks voor vuur- en theegeld. In maart 1841 gaan de twee meisjes ook nog bij juffrouw Van der Want op de avondbreischool.....
[bron: jaarboek 2003 van de vereniging Oud Dordrecht]

- Aktenummer 17 Aktedatum 18-02-1846 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 117
Bruidegom Isaac Samuël Rippe
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 31
Bruid Rachel van Goch
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 32 [MODEMAAKSTER]
Vader Bruidegom Samuel Isaac Rippe
Moeder Bruidegom Alida Joseph de Jong
Vader Bruid Mozes Philip van Goch
Moeder Bruid Roosje Jacob de La Meuse [overl/ te Dordt]

- PELTERIJEN.
De Ondergeteekende heeft ontvangen een geheel nieuw assortiment PELTERIJEN, voor Dames, bestaande in Boa's, Moffen, Colliers, Victorines, Boa'çons, Isolines (Lola Montes) en meer andere Voorwerpen van de fijnste Bontsoorten als: Marder brulé, Lapin, Petit Gris, Zwanendons enz. Hij vleit zich, door het leveren van goede kwaliteiten en lang gestelde prijzen, met de gunst van het geachte publiek te zullen worden vereerd.
  Dordrecht, den 20 October 1847.
  J. RIPPE, Groenmakrt, 2de huis van de Beurs.
PS Ook belast bovengenoemde zich met alle Reparatien of Wasschen van Bontwerk.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-10-21_002.pdf]

- Heden beviel door Gods goedheid voorspoedig van eene welgeschapene D O C H T E R , R. M. VAN GOCH, geliefde. Huisvrouw van. Dordrecht, 
J. RIPPE. ...
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-06-25_002.pdf]

- Heden overleed tot onze innige droefheid, de jongste onzer lievelingen SOPHIA slechts den ouderdom van veertien maanden bereikt hebbende.
Dordrecht, den 23 December 1852.
J. RIPPE / R.M. RIPPE VAN GOCH
Eenige kennisgeving.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.58/Dordrechtse_Courant_1852-12-25_002.pdf]

- Ververij van Zijden- en Wollen Stoffen.
De Ondergeteekende berigt het geeerde publiek, dat hij aanstaanden Maandag den 11 dezer zich te Dordrecht zal bevinden, tot het aannemen van commissien deszelfs vak betreffende, als Het VERWEN van STAATSIE GORDIJNEN, ZIJDEN- en WOLLEN STOFFEN on alle verlangde Kleuren enz. Door het uitbreiden zijner Fabrijk, is de Ondergeteekende in staat gesteld, zijne veelvuldige begunstigers met de meeste spoed en accuratesse te kunnen bedienen.
  Rotterdam, den 7 April 1853.
  S. DE LEEUW.
NB. Te spreken of te ontbieden bij den Heer J. RIPPE, Groenmarkt bij het Marktplein.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.59/Dordrechtse_Courant_1853-04-09_002.pdf]

- (14-21 oct 1854) het doodgeboren dochtertje van Izaak Rippe, A5;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.60/Dordrechtse_Courant_1854-10-26_004.pdf]

- FAILLISSEMENT.
Ingevolge bevelschrift van den Ede; Achtb. Heer Regter-Commissaris in het Faillissement van IZAAK RIPPE, Winkelier en Koopman in Gemaakte Kleederen alhier, worden de bekende en onbekende Schuldeischers in dat Faillissement bij deze opgeroepen, om, op Donderdag den 7 December e.k., des middags ten 12 uur, in persoon of bij behoorlijk daartoe gevolmagtigden te verschijnen, ten tweede bijeenkomst van Crediteuren; welke alsdan zal worden gehouden in de Gehoorzaal der Arrondissements Regtbank alhier, ten einde met de verificatie der Schuldvorderingen voort te gaan.
De Curators in voormeld Faillissement.
Mr. H.A. NEBBENS STERLING / P.A. KUYK.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.60/Dordrechtse_Courant_1854-11-23_002.pdf]

- PUBLIEKE VERKOOPING.
Dinsdag 23-1-1855 Vischstraat, aanzienlijke partij Manufacturen, gemaakte kleederen benevens eenige meubilaire goederen......insolvent verklaarde Boedel van IZAAK RIPPE, Winkelier en Koopman in gemaakte kleederen.......
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.61/Dordrechtse_Courant_1855-01-20_002.pdf]

- Heden ontving ik het voor mij zoo treurig berigt, dat mijn geliefde Echtgenoot J. RIPPE, te New Orleans aan de aldaar heerschende ziekte, op den 1 Augustus l.l. overleden is, mij nalatende drie Kinderen, te jong om hun verlies te beseffen.
  de Wed. J. RIPPE Feb. van Goch
  Dordrecht, 5 December 1855.
Eenige kennisgeving.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.61/Dordrechtse_Courant_1855-12-11_004.pdf]

- Eenige MEISJES, TUSSCHEN DE 13 à 16 jaren, uit den fatsoenlijken Burgerstand, die wenschen het WOLLENNAAIJEN goed te leeren, kunnen geplaatst worden bij de Wed. J. Rippe geb. Van Goch.
Dordrecht, 18 februarij 1856. 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-02-19_002.pdf]

- Heden morgen overleed te Rotterdam, na eene korte ongesteldheid mijn waarde Vader, M.P. VAN GOCH in den ouderdom van 76 jaren, diep betreurd door zijne Kinderen, Behuwd en Kleinkinderen.
Wed. J. RIPPE geb. van Goch
Dordrecht, 12 September.
Eenige kennisgeving.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-09-16_002.pdf]

- (adresboek 1855) Rip geb. van Goch R.M. Groenmarkt A5 naaister
(adresboek 1855) Rippe geb. van Goch R.M. [Naaisters] 
(adresboek 1860) Rippe geb. van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkel. in manufacturen 
(adresboek 1865) Rippe geb. van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkelierster in manufacturen 
(adresboek 1868) Rippe/van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister 
(adresboek 1873) Rippe/van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkelierster 

- Aktenummer 43
Aktedatum 15-04-1874
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 145
Bruidegom Samuel van Dantzig
Geboorteplaats Leiden Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30
Bruid Adèle Rippe Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 23
Vader Bruidegom David van Dantzig
Moeder Bruidegom Roosje de Wolff
Vader Bruid Isaac Samuel Rippe [overl. in Amerika]
Moeder Bruid Rachel Mozes van Goch [60 jaar]

GOVERS

Johanna Cornelia Govers (1811-1895)

Gegevens:
- haar moeder is de wed INSENSEE (1858).

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (9)
Johanna Cornelia Govers
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 224 Geboortejaar 1811 Deel 1

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 G
 Johanna C. Govers
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht / Inventarisnummer 435-516
Bladzijde 91 Deel Gs

- I. Barend Govers, geb. 1744 (53 in 1797), zeekapitein (1797), overl. Ostende voor okt 1858, tr. Cornelia Elisabeth Zijs (Cijs), overl. Middelburg voor okt 1858.
Kinderen:
1. A.M. Govers, geb. 1776, overl. Dordrecht 11-3-1841 (65 jaar).
2. Cornelia Barendina Govers, volgt II.

II. Cornelia Barendina Govers, geb. Middelburg 1-6-1787, overl. Dordrecht 24-10-1858 (70 jaar; C 44 op de Voorstraat), tr. Middelburg 18-4-1816 Jan Frederik Wilhelm Isensee (Johan Frederik Hendrik Isensee), geb. Klein Stockheim 13-9-1793, spekslager (1817), kasteleijn (1818), overl. Brunswijk voor 11-3-1841, zoon van Hienrich David Isensee en Anna Dorothea Kuteman.
Dochter:
1. Johanna Cornelia Govers, geb. Middelburg 1811, onderwijzeres in het handwerken, overl. Dordrecht 23-11-1895 (84 jaar).
Kinderen:
1. Jan Frederik David Jijssense, geb. Middelburg 7-3-1817, overl. Middelburg 4-4-1817 (3 wkn).
2. Frederik Wilhelm Isensee, geb. Middelburg 6-8-1818, tr. Dubbeldam 17-2-1858 Anna Margaretha Roozeboom, geb. Amsterdam 1827 (31 in 1858), dochter van Wiegsman Hendrik Roozeboom en Anna Margaretha Reineke de Sitter.

- (adresboek 1854) Govers J.C. Wijk A Manhuisstraatje No. 199 onderwijzeres 
- (adresboek 1855) Govers J.C. Grootekerksbuurt A199 onderwijzeres 
- (adresboek 1855) Govers Mej. J.C. Grootekerksbuurt A199 (A91?) [Onderwijs; Bijzondere Scholen; Scholen der Tweede Klasse; Bewaarscholen voor den fatsoenlijken
- (adresboek 1857) Govers Jufvr. J.C. Groote-Kerksbuurt Onderwijzers en Onderwijzeressen 
- (adresboek 1860) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse 
- (adresboek 1865) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse 
- (adresboek 1868) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse 
- (adresboek 1873) Govers J.C. Wijk D Bagijnhof No. 848-849-850-851-852, 25 (Lengenhof) parte. 1
- (adresboek 1879) Govers J.C. Wijk D Bagijnhof No. 848-849-850-851-852, 25 parte. 

- Heden overleed, na een lang en smartvol lijden, tot onze bittere droefheid, onze hartelijk geliefde Oudste Zuster, A.M. GOVERS, in den ouderdom van 62 jaren.
Uit aller naam: C.B. GOVERS Wed. F. Isensee
Dordrecht, den 11 Maart 1841.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-03-13_002.pdf]

- De Ondergeteekende CORSETTENMAAKSTER, berigt hare geëerde Stadgenooten dat zij VERHUISD is van de GROENMAKRT naar de GROOTE KERKSBUURT over het Stadhuisplein lett. A 199.
  Wed. F. ISENSEE.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-19_002.pdf]

- overlijdensakte Dordrecht 25-10-1858 (no. 617)
Cornelia Barendina Govers, 70 jaar, particulier, geboren te Middelburg, wonende alhier, weduwe Frederik Willem Isensee, overleden te Brunswijk, dochter van Barend Hovers, overleden te Ostende, en van Cornelia Elisabeth Cijs, te Middelburg overleden, is overleden 24/10 voormiddags half 12 C 44 op de Voorstraat.

- [14b] VERSLAG Bewaarscholen
d1 bijzondere bewaarschool 11 jongens/19 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 15 jongens/28 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
f1 kleinkinder of matressenschool 6 jongens/40 meisjes, 1 hoofdonderw.
+ TOELICHTENDE STAAT tot de opgave van den toestand der Bewaar-KleinKinder en matressenscholen op 15 Januarij 1858, opgemaakt 11 Maart 1858.
D=school van Mejufvr Govers
E=school van Mejufvr Itz Schreuders
F=Matressenscholen van P.J. van der Want, in de Vriezestraat
Volgens tabel van 20 febr 1856 zijn dus sedert dien tijd vervallen
a. vrouw Bahre, in de Vleeschhouwersstraat
b. vrouw Prins, in de Spuistraat
c. vrouw Sanders, in de Hofstraat
d. vrouw Hennekes, aan den Rietdijk
e. wed Bongers, aan de Hellingen
f. Cornelia de Gelder, in de Wijnstraat (naar elders vertrokken)
Zijn niet opgegeven als zijnde zuiver brei- en handwerkscholen
a. A.C. Berlijn, op de Nieuwbrug
b. P. van Rietschoten, bij de Nieuwekerk
c. dochter Rademaker, in het Steegoversloot
Zijn niet opgegeven, als hebebnde tijdens de opgaaf geenen kinderen
a. wed Ponse, in de Hooge Bakstraat.
b. vrouw Littooij, in de Dolhuisstraat.
+ 1861
A.E. Itz Schreuders, Lange Breestraat (16 jongens, 28 meisjes)
J.C. Govers, Groote Kerskbuurt (16 jongens, 20 meisjes)
P.J. van der Want, Vriezestraat (10 jongens, 30 meisjes)
A.C. Berlijn, Nieuwbrug (- jongens, 30 meisjes)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [14c] Verslag van het onderwijs aan Hulponderwijzeressen en Kweekelingen der bewaar- en Lagere Scholen te Dordrecht gedurende het jaar 1860.
Het gansche jaar door werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen van bewaar- en lagere scholen gelegenheid verschaft, onderrigt te otnvangen, in die vakken, welke gevorderd worden, om nuttig werkzaam te kunnen zijn aan gezegde scholen. Gedurende de maanden April tot october werd dit onderrigt eenmaal, de overige maanden des jaars tweemaal per week gegeven. De vakken van behandeling bepaalden zich hoofdzakelijk tot de volgende: Spraakoefening, getalleer, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen- en aanschouwingsoefening, lezen en onderwijs- en opvoedkunde.
In den regel werd bij elke les een gedeelte van twee dezen vakken besproken.
Aangezien kennis der muziek en een tamelijk schoon schrift voor de bedoelde betrekking vereischt worden, werden ook daartoe oefeningen gehouden. Voor de muziek waren die oefeningen hoofdzakelijk praktisch; theoretisch voor zoo ver dit voor de behoorlijke uitvoering van muziekstukjes nodig is. Voor het schrijven meosten de oefeningen bijzonder strekken tot verbetering van het schrift. Ten einde zich te oefenen, om op eene verstaanbare en geregelde wijze zich over eene zaak te leeren uitdrukken, werd gebruik gemaakt van het behandelende over de kennis van natuur- en kunstvoortbrengselen. Daartoe werd gesproken over die natuur- en kunstvoortbrengselen, welke in de meeste bewaarscholen in doozen aanwezig zijn. Van het besprokene worden door de hulponderwijzeressen schetsen vervaardigd, welke zij dan tegelijk tot eigen gebruik voor de school kunnen aanwenden. Hierbij wordt meerendeels gelet op het gebruik en de bewerking der voortbrengselen. De hoofdonderwijzeressen hebben den toegang tot de lessen, zonder tot medewerking verbonden te zijn. Alle hulponderwijzeressen deelen in de werkzaamheden. Nominative opgave:
Mej. Straatman, van Hummel, Govers, Itz, Reus (hoofdonderwijzeressen), J.H. Verhoeven , M. Bonket, W.C. van Wageningen, J. van Altenburg, J. Evenwel (Hulponderwijzeressen en kweekelingen aan de Stedelijke Bewaarschool), mej. E.J. Vliegenthart, J. de Boogt, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone (hulponderwizjeressen aan de Diakonie-Bewaarschool), A. Schenk (bijz school voor meisjes), F.C. v.d. Ent, N.S.J. Koopman (kweekeling bij mej. Reus), A.W.E. Baar (kweekeling bij mej. Govers), G.M. de Waal (hulponderwijzeres bij mej. Itz), A.H. de Munnik (kweekelinge bij mej. Cohen Stuart). Februarij 1861. J. Schenk, Onderwijzer
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- Sollicitanten naar de betrekking van Hulponderwijzeres of Kweekeling in de vrouwelijke Handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool.
1. Francina Catharina v.d. Ent, 18 jaar, sedert 3 jaar op 't Bewaarschool bij Jufvr. Reus (Hoogt).
14. Emmerina Hartman 15 jaar, kweekeling bij Jufvr. Govers (Voorstraat)
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- VERSLAG BEWAARSCHOLEN
d1=bijzondere bewaarschool 16 jongens 20 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 3 hulponderwijzeressen
e1=bijzondere bewaarschool 16 jongens 28 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderwijzeressen
f1=bijzondere bewaarschool 15 jongens 27 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderwijzeressen
g1=kleinkinder- of matressenschool 10 jongens 30 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
Toelichtende Staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-Kleinkinder en matressenscholen, op 28 Februarij 1861 ogpemaakt den 18 Maart 1861.
  d=de bewaarschool van Mejuffrouw Govers
  e=de bewaarschool van Mejuffrouw Itz-Schreuders
  f=de bewaarschool van Mejuffrouw Reus
  g=matressenschool van P.J. van der Want in de Vriezestaat
  h=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsestraat
........Daarentgen wordt op die tabel niet gevonden de school van vrouw Rietschoten, bij de Nieuwe kerk, die vroeger tot de zuiver brei- en handwerkscholen behoorde, doch thans onder de matressenscholen moet gerekend worden. De school van A.C. Berlijn, aan de Nieuwbrug is niet opgegeven, als zijnde eene zuiver brei- en handwerkschool.
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- [57d]  Verslag Bewaarscholen.
d1 bijzondere bewaarschool 16 jongens 14 meisjes, 1 hoofdonderwijzer, 3 hulponderw.
Toelichtende staat tot de opgaaf van den toestand der bewaar- Kleinkinder en matressenscholen te Dordrecht op 30 Junij 1862, opgemaakt den 18 Augustus 1862.
d=Bewaarschool van Mejufvrouw Govers
e=Bewaarschool van Mejufvrouw Itz-Schreuders
f=Bewaarschool van Mejufvrouw Reus
[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

- Staat bewaarscholen
d1=bijzondere bewaarschool, 16 jongens 17 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderw
g1=kleinkind/matressenschool 0 jongens, 20 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
Toelichtende staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-, Kleinkind- en Matressenscholen te Dordrecht op 31 Maart 1863 opgemaakt den 14 mei 1863.
d=bewaarschool van Mejufvrouw Govers
g=matressenschool van Vrouw van der Want
Sedert de opgaaf van 18 augustus j.l. zijn herleefd de scholen van Van der Want en Rietschoten, vervallen die van Poots en Baijens, en opgerigt die van Van der Ent en Groenenberg. (14-5-1863)
[bron: SAD 121-29 brieven over het jaar 1863]

- STAAT der Bewaar- en Kleinkinder 0f matressenscholen (in 1864)
bijzondere bewaarschool C 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 jongens, 16 meisjes = 30
bijzondere bewaarschool D 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 25 jongens, 20 meisjes = 45
bijzondere bewaarschool E 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 15 jongens, 25 meisjes = 40
bijzondere kleine kinder of matressenscholen a 1 helpster, 10 jongens, 10 meisjes = 20
AANMERKINGEN
c=van Mej. Govers
d=van Mej. Itz-Schreuders
e=van Mej Reus, de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders.
De vijf kleinkinder of matressenscholen zijn de volgende
a=van vrouw v.d. Want
De matressen der kleinkinderscholen zijn als niet geëxamineerd onder de rubiek helpsters vermeld.
Sedert de laatste opgaaf zijn de kleinbkinderscholen van de wed DE GROOT, vrouw DE BRES en vrouw VAN DER ENT te niet geloopen. Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 22 Februarij 1865. G.P.A. Struijck.
[bron: SAD 121-31 brieven over het jaar 1865]

- Piano's, Pianino's, Serafin-Orgels, Harmonica's en Strijk-Instrumenten.
De Ondergeteekende geeft het geeerd Publiek kennis, dat hij zich alhier heeft gevestigd tot de bovengenoemde werkzaamheden, zijnde Acht jaren op de Fabriek van den Heer J.H. PALING werkzaam geweest, waar deszelfs Vader reeds 32 jaren als oudste Bediende zich bevindt, en wenscht door eene prompte en civiele bediening uEd. vertrouwen waardig te maken.
Groote Kerksbuurt 199, ten Huize van Mejufvrouw J.C. GOVERS
     W.C. BENDER.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.71/Dordrechtse_Courant_1865-01-31_004.pdf]

- REPAREREN en STEMMEN van PIANINO'S, PIANO'S enz
De ondergeteekende neemt de vrijheid zich op nieuw aan te bevelen voor bovengenoemde werkzaamheden, belovende eene directe en goede bediening tegen verminderde prijzen, als: voor het Stemmen eener Pianoni f 0,75, voor eene platte Piano f 0,50. Reparatien naar omstendigheden.
    W.C. BENDER
    Grootekerksbuurt No. 199, ten huize van Mej. J.C. GOVERS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.71/Dordrechtse_Courant_1865-08-31_004.pdf]

- [13h] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder of Matressenscholen
C bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 j/15 m=29
D bijzondere bewaarschool 2 onderwijzeres, 1 helpster, 25 j/20 m=45
E bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 1 helpster, 16 j/18 m=34
A bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 21/26 = 47
AANMERKINGEN
c=van mej. Govers
d=van mej. Itz-Schröder
e=van Mej. Reus, de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders.
De vijf Kleinkinder- of matressenscholen zijn de volgende:
a= van vrouw van der Want
De matressen zijn onder de rubriek HELPSTERS vermeld. Sedert de laatste opgaaf is vervallen de school van vrouw SCHAFFELS, opgerigt die van vrouw GROENENBERG. Het getal b..ders der matressenscholen bedraagt 100 meer dan in het vorig jaar. Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 13 april 1866. Namens haar G.P.A. Struijk. 

[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]


- [29h] (Aan de Edelachtbare Heeren, Leden der Plaatselijke Schoolcommissie, alhier) De Ondergeteekende neemt de vrijheid zich tot onvoegzame behandeling die hem van wege de onderwijzeres J.C. Govers alhier is wedervaren. De vraag is hier of eene onderwijzeres het regt heeft om, indien zij verneemt klagten over de kinderen te hebben die klagten op eene onbetamelijke ja onbeschofte wijze aan de ouders te laten overbrengen, dan of zij dit op eene behoorlijke betamelijke wijze moet doen zonder de ouders te beleedigen en door omstanders in een onaangenaam hatelijk daglicht te plaatsen.
De onderwijzeres J.C. Govers gaf gisteren morgen een weinig eervol bewijs van haar opvoedingkunst en wel gemanieerdheid zeggende integenwoordigheid van meerdere kindermeisjes die de kinderen van hunnen meester kwamen halen, aan mijn knecht die mijne kinderen haalde, dat mijn zoontje (even drie jaar oud) die morgen en overigens dagelijksch zoo smeerig op de school gebragt wordt, dat zij hem bij andere kinderen niet vermogt te plaatsen.
Daar mijne kinderen netjes gekleed en altijd met schoone handen en aangezichten mijn huis verlaten om naar school te gaan, zoo is deze beschuldiging eensdeels lasterlijk, doch eens aannemende dat het waar was, dan zoude de manier waarop men hiervan aan de ouders kennis geeft tog eene andere fatsoenlijke toon behooren te hebben en de boodschap aan de knecht of meid int bijzonder behooren gegeven te worden en niet integenwoordigheid en ten aanhoore van andere kinderenmeisjes, zulks noem ik eene opzettelijke beleeding en eene onbeschoftheid die men van eene onderwijzeres niet verwacht.
Hierop het door mijn knecht de onderwijzeres J.C. Govers doen zeggen dat zij mij haar briefjes P: Mei ek vervallende zoude medegeven; daar de niet wilde mijne kinderen die zoo smeerig waren alszij de onbeschoftheid had te zeggen haar schoone school zouden smeerig maken. Daarop is zij verder gegaan in hare ongemanierdheid zeggende dat mijne kinderen zoo veel ongedierte hadden op het hoofd dat dezelve op de lei rolden, dat zij altijd het hoofd krabben, dat zij niet wist waar ze te bergen als er soms eene fatsoenlijke dame op haar school kwam en dat zij wel jodenkinderen (waarschijnlijk die van Zadoks) op school had gehad die vuil waren, maar dat die nog proper waren in vergelijking van de mijne.
Ook hier is de beweering van die Onderwijzeres lasterlijk en hoogst onbetamelijk ja zeer grof en beleedigend.
De onderwijzeres Govers heeft natuurlijk het regt om mijn kinderen in dien zij vol ongedierte zitten dezelve van haar school weg te stuuren doch zij vermag nog leugens of laster te bezigen tegenover een mijner knechts die de kinderen komt halen. Zij heeft nu reeds vijf mijne kinderen van hun derde jaar af op hare school gehad, zaten mijne kinderen vol ongedierte waarom heeft ze dan op haar school genomen en gehouden, zulk handeling is schandelijk, en gestel eens het waar was dan had zij op fatsoenlijke wijze mijne vrouw moeten waarschuwen.
Mijne vrouw is gepasseerde maandag nog aan haar school geweest om haar te zeggen dat een der meisjes met Mei naar de school van Schenk zoude gaan daarzij 7 jaar is, toen heeft zij volstrekt niet van vuile kinderen of ongedierte gesproken, wel scheen zij ongaarne het kind te zien vertrekken (om het schoolgeld natuurlijk) ook toen had zij tijd en gelegenheid aan de moeder der kinderen hare klagten zoo zij die had medetedeelen.
De geheele behandeling van de onderwijzeres Govers is hoogst onaangenaam & kwetsend en de ondergeteekende vermeent de aandacht der SchoolCommissie hierop temoeten vestigen opdat de onderwijzeres niet meerdere fatsoelijke lieden die hare kinderen aan haar toevertrouwen in hare booze luim en ongemanierde uitdrukkingen & laster, mogt beleedigen. 
Met de meeste hoogachting teeken, WelEd.Achtbare Heeren, Uw dw Dienaar, L.F. Dooremans (Dordrecht 27 April 1866)

[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren Mr. Fangman en de Vries:
- De 1e tusschenschool in het Hof
- De School van Los
- De School van Mej. Nielsen
- De School van Hermans (Steenstraat)
- De School van Degens.
- De bewaarschool Mej. Govers
- De Zondagsschool der R.C. gemeente
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [85l] (Aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht) Voor de lessen tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen hebben zich onderstaande twee en twintig helpsters aangegeven:
1. Pieternella van Helden, geb. 14 aug 1847, Stedelijke Bewaars.
2. Will.a Sluiters, geb. 1 oct. 1851, Stedelijke Bewaars.
3. Adr.a Maria v.d. Hoeven, geb. 9 Junij 1847, Stedelijke Bewaars.
4. Suzanna Jung, geb. 4 Jan 1850, Stedelijke Bewaars.
5. Engel. Franc. Duijsers, geb. 23 Dec 1849, Stedelijke Bewaars.
6. Adr. Santina Hoskorn, geb. 4 Febr. 1855, Stedelijke Bewaars.
7. Will. Gerd. v.d. Hummel, geb. 12 Maart 1852, Diaconie Bewaarsch.
8. Magdalena Vendeloo, geb. 4 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
9. Helena Nienkemper, geb. 2 Sept 1851, Diaconie Bewaarsch.
10. Piet.a Ponsen, geb. 19 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
11. Adr.a Hermans, geb. 31 Dec. 1852, Diaconie Bewaarsch.
12. Maria Heibeek, geb. 16 Mei 1851, Diaconie Bewaarsch.
13. Cornelia Schellenbach, geb. 7 Nov. 1852, Diaconie Bewaarsch.
14. Piet.a Cath.a Hartman, geb. 26 Maart 1854 , Diaconie Bewaarsch.
15. Alberdina Tarmond, geb. 26 Dec. 1856, Diaconie Bewaarsch.
16. Johanna Klasina v.d. Stek, geb. 7 Jan 1857, Diaconie Bewaarsch.
17. Anna Vliegenthar, geb. 13 April 1853, Wed. Kunst.
18. Henr. Cornelia Piet.a v.d. Hummel, geb. 31 Julij 1857, Wed. Kunst.
19. Maria Goverdina Wilhelmina v.d. Broek, geb. 20 Nov 1850, Mej. Nielsen.
20. Willemina de Greef, geb. 13 Nov. 1853, Mej. de Waal.
21. Johanna Ponsen, geb. 16 jan 1851, Mej. Govers.
22. Sophia Cath.a v.d. Valk, geb. 3 Jan 1842, Mej. Vollenhoven geb. Reus. (Dordrecht 27 Sept 1869, J.H. van Trooijen)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [9m] Staat der Bewaar- en kleinkinder -of maitressenscholen in 1868.
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 126 jongens, 129 meisjes = 255
a Bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 10 helpsters, 188 jongens, 195 meisjes = 383
b Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 95 jongens, 110 meisjes = 205
c Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 9 meisjes = 19
d Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 10 jongens, 13 meisjes = 23
e Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 14 meisjes = 36
f Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens, 18 meisjes = 38
g Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 21 jongens, 17 meisjes = 38
h Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 6 jongens, 5 meisjes = 11
Bijzondere kleinkinder -of maitressenschool, 1 helpsters, 12 jongens, 8 meisjes = 20
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1869. Onder de onderwijzeressen zijn alle geexamineerde, zoowel hoofd als hulponderwijzeressen vermeld. De Openbare Bewaarschool is eene gemeente School. De acht bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie.
b=van de Roomsch Catholijke Gezindte.
c=Christelijke Bewaarschool
d, e, f, g en h van Mejufvrouwen Govers, Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel. De eenig overgebleven maitressensschool os van Vrouw van der Want. Aldus opgemaakt door de plaatselijke School Commissie te Dordrecht den 21 December 1869. Namens haar: G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

--> GEEN MEJ. GOVERS op 31 januari 1870<--
- [112m] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitessenscholen (in 1870).
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 140 jongens, 122 meisjes = 262
a bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 192 jongens, 201 meisjes = 393
b bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 3 helpsters, 100 jongens, 110 meisjes = 210
c bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 13 jongens, 28 meisjes = 41
d bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 18 meisjes = 40
e bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
f bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
g bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 13 jongens, 23 meisjes = 36
a bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 2 jongens, 5 meisjes = 7
b bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 8 jongens, 17 meisjes = 25
c bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 5 jongens, 5 meisjes = 10
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1870. De openbare bewaarschool is eene Gemeenteschool. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie
b=van Roomsche Catholijke gezindte
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f en g van Mejuffrouwen Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel.
De maitressenscholen zijn van: de wed. Beerentempel, vrouw van Ameijden en de wed. Schaffels.
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 14 Sept. 1870. Namens haar G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- 2356 24-06-1871 testament mejufvrouw Johanna Cornelia Govers, te Dordrecht 
[Archief 20 Inventarisnummer 1925 (repertorium notaris Schultz van Haegen over het jaar 1871]

- (1885) 2269 Johanna Cornelia Govers;
[Archief 20 Inventarisnummer  20-2075]

- overlijdensakte Dordrecht 25-11-1895 (no. 673)
+ 23/11 voormiddag half een, 61/28 aan het Begijnhof, Johanna Cornelia Govers, 84 jaren, zonder beroep, wonende alhier, geboren te Middelburg, ongehuwd, dochter van Cornelia Berrendina Govers, overleden; 

de GRAAF

mej. P. de Graaf (Voorstraat 132) op de Mariaschool

de GRIJS

mej. C.W. de Grijs (Voorstraat 132) in 1919 helpster handwerken

* * *

(c) EvD Dordrecht okt 2009-2011.