DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJS 1800-1940 (periode 1921-1940)

naailes_1920_1931_b.jpg (78682 bytes) Naailes op het pleintje tussen de
huisvlijtschool in de Berckepoort
aan de Nieuwstraat en de
Augustijnenkerk. (ca 1920/1931) 
(bron: Beeldbank Dordrecht)

naailes_1920_1931_c.jpg (55053 bytes)

 

***
MODEVAKSCHOLEN DORDRECHT

***
Vereniging Nederlandsche Modevakbond
* Diderika van Geel, Voorstraat Pictura/Reeweg/Gravenstraat (sinds 1912, aug 1927)
Mode-Academie (Systeem-Wohryzek)
* Gezusters Wiersma, Wijnstraat 87 (maart 1923, aug 1924)
E.N.S.A.I.D. Modevakscholen te Dordrecht (vanaf 1923 onder deze naam door heel Nederland)
* Wijnstraat 44 (adresboek 1930)
* H.F. Snudo-Smits, gediplomeerd E.N.S.A.I.D. en Amsterdamsche Snijschool (1931), Spuiweg 38rd (sept 1930), Albert Cuypsingel 177zwart. (sept 1931), Singel 263 (adresboek 1934), 1937 naar Rotterdam
* R.A.H. de Bruin- v.d. Horst, Voorstraat 99a (1931, 1932, 1934, 1936, adresboek 1938), Voorstraat 99a  Modevak- en Kunstnijverheidsschool (adresboek 1949, 1954)
* W. Wolst-v.d. Horst, Hendrikstraat 1 (1933, 1934), Mauritsstraat 8 (1936, adresboek 1938, 1943, adresboek 1949)
* D. Muijen, Borneostraat 22 (1934)
* J. Kuiters, Riouwstraat 69 (1934)
* M. Vogel, Toulonschelaan 29 (1937)
* N. Spits-Smeulers, Vest 115rood (adresboek 1949)
* C.J. Groeneweg-van Ham, J.J.A. Gouverneurstraat 47 zw. (adresboek 1949),
Spuiweg 172 (adresboek 1967, telefoonboek 1982)
Vereniging van Modevakscholen in Nederland 
* L.J. Lugtigheid, gedipl. coupeuse, Javastraat 28 (15 sept 1915 knipcursus, adresboek 1916, 1918, 1919), te Gorinchem (1918)
* A.J. Visser-v.d. Walle, Javastraat 28 (adresboek 1922, 1924), Javastraat 26 (adresboek 1926, 1931, 1932)
   --> en te Dubbeldam, Rechte Zandweg 401 (vanaf 1 okt 1931, 1932)
* mej. C.J. Bustraan, Th. de Bockstraat 3 (adresboek 1938), Javastraat 26 (adresboek 1949), Javastraat 12 (telefoonboek 1958)
* M. Evers, Noordendijk 19 (1937)
Vereniging De Eerste Rotterdamsche Modevakschool (KB 24-7-1915 No. 29)
* P. Riet-Koenderman, Krispijnscheweg 79zw (
adresboek 1926, sept 1931), Sint Jorisweg 8 (aug 1934), Krispijnscheweg 167r  Eerste Dordr. Modevakschool (adresboek 1949); ook Ver. De Eerste Dordrechtsche Modevakschool (sinds 1925, in 1936);
Modevakschoolverening (Danckaerts)
* P.C.P. Evers, 25 jaar verbonden aan de school (1959).
?aangesloten bij?
* Modevakschool D. van Lamoen, Kromhout hoek Noordendijk
* J. Baas, Lombokstraat 36 (sept 1930)
* Kohlenberg (Spuiweg 38, in 1917) en Van der Velden, Spuiweg 44 (sept 1931)
* mej.  E. Hagen, Voorstraat 132 (RK Meisjesschool Mariaschool; adresboek 1934, 1938)
   --->
zuster SIMPLICIANA is werkzaam aan de R.K. Modevakschool (1938)
* mevr. J.A. de Bruin, Distelsteiger *1 (adresboek 1938)
* mej. W.J. Cornelisse, Merwedestraat 147 (adresboek 1938)
* mej. Jonkers, Museumstraat 21 (1942)
*
A. de Nier, modevakschool, Gravenstraat 22 (adresboek 1949)
 
---> werkzaam aan de R.K. Modevakschool / Industrieschool St. Anna (1935)
* M.J. de Roo, modevakschool, Kromhout 121rd (adresboek 1949)

 


* * * 1921 * * *

- EXAMENS. Bij de in December gehouden examens, van de vereeniging van Modevakscholen, te 's-Gravenhage, slaagden de dames:
voor coupeuse: mej. C.T. Franken, alhier; voor Costumiere: de dames T.E.M. van Lamoen en H. Barendrecht, alhier, en N.A. Hoen te Alblasserdam. 
[bron: Dordrechtsche courant 7-1-1921]

- tentoonstelling in Vak en Kunst, in het Hof, van teeken- schilder- en batikwerken vervaardigd door leerlingen. Leider LEENDERT EK.
[bron: Dordrechtsche courant 14-1-1921]

- GESLAAGD. Voor het examen ter verkrijging van de acte nuttige handwerken slaagde gisteren te Rotterdam onze stadgenoote mej. T. Tuytel.
[bron: Dordrechtsche courant 23-2-1921]

- GESLAAGD. Te Rotterdam zijn gisteren geslaagd voor het examen nuttige handwerken onze stadgenooten de dames J.P. v.d. Werff, J.G.H.G.A.D. Snel, M.D. Brandt en A.M.W. v.d. Broek.
[bron: Dordrechtsche courant 3-3-1921]

- Voor Moeders en voor Dochters. Practisch handboek dat men voor slechts 90 cents in bezit kan hebben.
De Nuttige Handwerken. Klassikaal behandeld door P. GROSJEAN, 2e druk, met 60 figuren in den tekst voor slechts f 0,90. Inhoud: Haken, Breien, Mazen, Merken, stoppen, inzeten van stukjes, het maken van spinnetjes, knoop- en vetergaten, patroontjes van letters, enz enz...etc;
[bron: Het Centrum 1921-11-21-04 ]

* * * 1922 * * *

- Nette juffrouw vraagt beleefd NAAI- en VERSTELWERK, Adres. Singel 5.
[bron: Dordrechtsche courant vrijdag 3-2-1922]

- GESLAAGD. Voor het examen fraaie handwerken, 21 en 22 dezer te Amsterdam gehouden, slaagde onze stadgenoote mej. N. Quartel.
[bron: Dordrechtsche courant 23-2-1922]

- GESLAAGD. Bij het 21 en 22 dezer te Amsterdam gehouden examen fraaie handwerken, slaagde onze stadgenoote mej. A.W.E. Ridderhof.
[bron: Dordrechtsche courant 24-2-1922]

- GESLAAGD. Voor eht examen nuttige handwerken is geslaagd mej. M.C. HILLEN te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 8-3-1922]

- HANDELSDIPLOMA "Schoonschrijven" Geslaagd alle candidaten van Mej. Dijsselhof, de Dames Ali J. Ouborg en Henny Hoeks, Dordt, de H.H. W. van Rijnen Dordt, Johan Verkerk, Zwijndrecht.
[
bron: Dordrechtsche courant, 03-07-1922]


- Een Verstelnaaister beidt zich aan. Adres Zuidendijk 229, Dordrecht;
[bron: Dordrechtsche courant, 21-7-1922]

- adresboek 1922
Handw. school, Voorstraat *152 (=Pictura)
mej. D van Geel, onderw handw., Voorstraat 137
mej. P. de Graaf, onderw handw., voorstraat 132 [=H. Mariascholen]
mej. C.W. de Grijs, handw onderw, voorstraat 132 [=H. Mariascholen]
mej. L.S.C. Kokkeel, onderwijzeres handw Kromhout 96
mej. A.T. Otten, onderw handw Voorstraat 132 [=H. Mariascholen]
mej. N. Quartel, onderw fraaie handwerken, Rijksstraatweg 3 --> op een school
Mej. W. van de Rest, onderw handwerken, Lijnbaan 49
mej. J.A. de Vries, onderw handwerken, Lijnbaandwarsstraat 6
A. v.d. Walle, modevakschool, Javastraat 28   ===> overgenomen van L.J. Lugtigheid (vertrok naar Gorinchem)

* * * 1923 * * *

- Mode-Academie Systeem Wohryzek, Directie: Dames WIERSMA
Gevestigd Wijnstraat 87, Telef intl. 109.
Opleiding tot 1ste Coupeuse, Directrice, Leerares of bekwame Costumière.
Morgen-, middag- en avondlessen naar keuze. Betaling der cursusgelden in termijnen.
Prospectussen worden op aanvrage gratis toegezonden. Tevens Atelier voor Dameskleeding naar maat. Dagelijks te spreken.
[bron: Dordrechtsche courant 9-1-1923]

- DORDRECHT, 17 Januari. MODE ACADEMIE.
In het pand Wijnstraat 87, waarin vroeger gevestigd was het Technisch installatie-bureau van de firma H.C. Wüst, zal een mode academie gevestigd worden. Drie ondernemende dames uit Friesland, een moeder en twee dochters hebben zich voorgenomen het pand - een van die kolossale ouderwetsche patricierswoningen, zooals Dordt er verscheidene telt als modemagazijn en tevens als vakschool in te richten. Naar men ons mededeelde gaven zich reeds verscheidene dames op om tot coupeuse of leerares opgeleid te worden. Zoodat het zich wel laat aanzien, dat deze onderneming zal slagen.
De benedenverdieping van het gebouw bevat verschillende groote kamers, die deels als leskamers als atelier en paskamer zijn ingericht. Getracht zal worden op het gebied van dames en kinderkleeding het beste te leveren, wat er te leverren valt. Aan deze zaak zal - althans voorloopig - geen winkel verbonden zijn.
Mogen de dames Wiersma, die deze inrichting exploteeren, met haar nieuwe onderneming succes hebben.
    +
- Mode-Academie Systeem Wohryzek, Directie: Dames WIERSMA
Wijnstraat 87, Dordrecht. Tel. 109.

bericht hiermede dat de lessen aldaar zullen aanvangen op Maandag 21 Januari a.s.
Aangifte van leerlingen elken dag. Vraagt gratis prospectus. Spreekuur dagelijks. Tevens Atelier voor Dameskleeding naar maat.
[bron: Dordrechtsche courant 17-1-1923]

- Mode-Academie. Systeem Wohryzek. Directie Dames WIERSMA Gevestigd Wijnstraat 87...;
[
bron: Dordrechtsche courant 28-2-1923]

- GESLAAGD. Voor het examen nuttige handwerken zijn geslaagd de dames M.E. Cordes, H.M. Evers, E. Smits en L. Timmermans allen van hier, J.A. Buurman, te Puttershoek en W.J. Schores te Papendrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 1-3-1923]

- Bezoekt de Mode-Academie Systeem-Wohryzek.
Wijnstraat 87. Telefoon 109. DORDRECHT
Directie Dames WIERSMA.

Opleiding voor 1ste Coupeuse, Directrice, leerares of bekwame Costumiere.
Tevens Cursussen voor eigen gebruik. Morgen-, Middag-en Avondlessen.
Aangifte van leerlingen, en te beginnen met de lessen iederen dag. Dagelijks te spreken.
ATELIER VOOR DAMESKLEEDING
Laat nu Uw TAILOR MADE COSTUUM'S naar maat maken. Wij leveren deze vanaf f 70.
Aanbevelend.
[bron: Dordrechtsch courant 8-3-1923]
NB.
- adresboek 1930
Gez. Wiersma Wijnstraat 87 [kleermakers: dames] [naaisters] 
Mej. J.T.A. Wiersma, Voorstraat *423 coupeuse 
Mej. T. Wiersma, Voorstraat *423 coupeuse 
- Modeacademie R. & E.(=Emilie) WOHRYZEK, 348 Marnixstraat bij het Leidscheplein (bron: het Centrum 1913_04_07_0_04)

- DE MODE-ACADEMIE. Systeem-Wohryzek.
Gevestigd Wijnstraat 87. Telefoon 109. DORDRECHT
bericht hiermede, dat zij met 1 April een klasse denkt te openen voor meisjes, die alleen onderwijs in naaien en handwerken wenschen te ontvangen. Vijf dagen per week les. Lesuren 's morgens van 10-12 en 's middags van 2-4- uur. Lesgeld f 1,50 per week. Degelijk onderricht.
Pracht gelegenheid voor meisjes die nu de school gaan verlaten.
Aangifte iederen dag. DE DIRECTIE. 
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 9-3-1923]

- Verkoop van Hongaarsche Kunstvoorwerpen op Maandag en Dinsdag a.s. van 9-4 uur. ten huize van Mevr. DE MANDT, 34 Wilhelminastraat.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 10-3-1923]

- Katoengaren en Linnengaren op rollen voor Winkelgebruik. Alle soorten GARENS van Hennip, Vlas, Zijde en Katoen voor 't maken van netten, hangmatten enz. Wed. P.J. DE FUIJK, Boomstraat 24, tel. 621.
[
bron: Dordrechtsche courant, 3-4-1923]

- HANDWERK- EN MODEVAKSCHOOL
Mej. D. VAN GEEL

Gebouw "PICTURA" (Voorstraat) en REEWEG 9 rood, DORDRECHT
--> Opleiding voor de praktijk en ook voor de acte Nuttige handwerken voor onderwijzeressen
[bron: Dordrechtsche courant, 2 mei 1923]

- CURSUS "VESTA".
Cursus voor a.s. naaisters en voor huishoudelijk gebruik om in KORTEN TIJD alle boven- en onderkleeding te leeren KNIPPEN en NAAIEN.
Gemakkelijke leerwijze zonder rekenen en teekenen, nieuwe methode. In Gebouw De Vriendschap, Groenmarkt 5, wordt a.s. Maandag van 7.30-8.30 uur gratis proefles gegeven ter kennismaking en bespreking. Voor gehuwde dames wordt ook les aan huis gegeven.
[bron: Dordrechtsche courant, vrijdag 4-5-1923]

- KNIP- EN NAAILESSEN, CURSUS "VESTA".
Dames, weet U dat ge door het volgen van een Vesta-cursus Uzelf binnen 3 maanden kunt bekwamen in het KNIPPEN en NAAIEN van alle boven- en onderkleeding? Nieuwe gemakkelijk te leeren methode. In Gebouw De Vriendschap, Bovenzaal, Groenmarkt 5, wordt
a.s. Maandag van 2.30-3.30 uur en 's avonds van 8 tot 9 uur gratis proefles gegeven ter kennismaking en bespreking. Voor gehuwde dames wordt ook les aan huis gegeven.
[bron: Dordrechtsche courant, vrijdag 11-5-1923]

- Mode-Academie (Systeem WOHRYZEK)
Directie Dames WIERSMA, Wijnstraat 87, Tel 109, DORDRECHT.

Opleiding voor Directrice, eerste Coupeuse, Leerares of Costumiere.
Ook kleinere Cursussen. Dag- en Avondlessen.
Betaling der cursusgelden in termijnen. Ook per les te betalen.
Extra klasse voor alléén onderricht in Naaien en Handwerken. Lesgeld f 1,50 per week.
Aangifte iederen dag. Dagelijks te spreken.
Tevens Atelier voor Dameskleeding naar Maat.
Verder nog aan de zaak verkrijgbaar: Dames Mode- en handwerkartikelen. Aanbevelend.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-5-1923]

- DAMES! Laat Uw JAPONNEN, MANTELS en KINDERKLEEDING op ons Atelier vervaardigen.
Wij garandeeren, elegante Coupe, en prima afwerking. Lage prijzen.
Ook patronen naar maat, verkrijgbaar.
Aanbevelend, Dames WIERSMA, Wijnstraat 87, Tel. 109, DORDRECHT.
[bron: Dordrechtsche courant, 3-7-1923]

- DE MODE-ACADEMIE
  Systeem WOHRYZEK
  Directie: Dames WIERSMA
  Wijnstraat 87 Tel. 109 Dordrecht

bericht hiermede, dat zij met 1 Augustus begint RECLAME-CURSUSSEN
te geven. Duur der Cursus, telkens 2 maanden, waarvoor men slechts 2 x f 15 betaalt. Iederen dag les. Hier leert men voldoende voor zich zelf of anderen volgens de toonaangevens Modeplaten te werken. Teven het inzetten van zakken, knoop gaten en het bewerken van verschillende garneeringen enz
Geeft U hier zoo spoedig mogelijk voor aan. Dagelijks te spreken. 
[
bron: Dordrechtsche courant, 6-7-1923]

- Patronen naar maat. Comptoir de Patrons.
[
bron: Dordrechtsche courant, 04-08-1923]

- HANDWERK- EN MODEVAKSCHOOL
Mej.  D. VAN GEEL

Gebouw "PICTURA" (Voorstraat) en REEWEG 9 rood, DORDRECHT
Opleiding voor de praktijk en examens (ook voor onderwijzeressen).
Kniplessen voor dames in 't costuumvak werkzaam.
--> Hervatting der Lessen 4 September a.s.
[bron: Dordrechtsche courant, 23 en 30 aug 1923]

- Ontvangen een mooie collectie najaars- en winterhoeden, tevens enkele modellen voor het vermaken. 
Mej. C. van Wel, Firma F.B.A. Hardenberg, Aardappelmarkt 15, tel. 927.
[bron: Dordrechtsche courant, 5-9-1923]

* * * 1924 * * *

- MODEACADEMIE SYSTEEM WOHRYZEK.
Telefoon 109. Wijnstraat 87.
Directie Dames WIERSMA.
Opleiding voor 1ste Coupeuse, Directrice of Leerares.
Verder verschillende Cursussen, Reclame cursus gaat steeds door. Naai- en Handwerklessen. Bij cursus 1 extra coupeurs coupe; voor gehuwde dames of anderen die dit wenschen apparte lessen en lesuren.
VRAAGT PROSPECTUS. DAGELIJKS TE SPREKEN.
Atelier voor Dames - en Kinderkleeding naar maat.
Nu al reeds geschikte tijd voor tailormade-Costuums te bestellen.
Vriendelijk aanbevelend.
[bron: Dordrechtsche courant 3-1-1924]

- 1 Febr. a.s. Opening van een Vakschool voor Dames en meisjes,
aangesloten bij de Vereen. v. Modevakscholen.
Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 26 Aug. 1911.
.....Oude Vischmarkt 214a, M.E. HULSTKAMP-VAN DOORN, Gedipl. Leerares.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 26/01/1924; p. 3/4]

- GESLAAGD. Geslaagd voor diploma A (directrice, leerares of 1e Coupeuse) mej. E.B. Bakker, te Sliedrecht, leerlinge van de Mode-Academie Wohryzek directie dames Wiersma, te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 18-2-1924]

- (artikel oprichting) Kwartiertjes-Bond, mevrouw De Mandt; kwartiertje per dag handwerken voor een goed doel; 74 dames lid;
[bron: Dordrechtsche courant 5-3-1924]

- Mode-Academie Wohryzek, Tel. 109, Directie: Dames WIERSMA, Wijnstraat 87.
Eenigste Vakschool in Dordrecht volgens de practische methode.
Lesgelden drie, vijf en zes gulden per maand. Grondig onderricht verzekerd, Inlichtingen dagelijks.
[bron: Dordrechtsche courant 8-5-1924]

- GESLAAGD. Bij de gehouden examens van de Vereeniging voor Modevakscholen te 's-Gravenhage afd. Dordrecht, Javastraat, slaagden de volgende dames: Voor Costumiere, E. Willemstein, voor coupeuse: W. Bentum en N.M. Visser. Voor Leerares: D. van Lamoen.
[bron: Dordrechtsche courant 28-5-1924]

- In de commissie Rotterdam, welke in 1924 belast is met het afnemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige en in de fraaie handwerken voor meisjes, is benoemd als lid Mej. J.H. de Voogd van der Straaten, leerares aan de gemeentelijke kweekschool alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 10-6-1924]

- EERSTE NED. R.K. VEREENIGING VAN MODEVAKSCHOLEN
gehouden den 14 juli te s Gravenhage. Opgekomen 36 candidaten.
Van de Modevakschool E.N.S.A.I.D. Utrecht
Van de Modevakschool E.N.S.A.I.D. den Haag
Van de Modevakschool E.N.S.A.I.D. Middelburg
Van de Modevakschool E.N.S.A.I.D. Dordrecht slaagden voor costumiere 6 candidaten. Afgewezen werden in 't geheel 7 candidaten.
[bron: Het Centrum 1924-07-16-02 ]

- Handwerk- en Modevakschool Mej. D. van Geel Reeweg 9, Dordrecht (voorheen Gebouw PICTURA)
Opleiding voor examens en de praktijk.
Gelegenheid voor Dames Onderwijzeressen worden opgeleid voor 't examen Nuttige Handwerken.
Aanvang van de gewone lessen 2 Sept a.s.
Aanvang der lessen voor de examens 15 Sept a.s.
[bron: Dordrechtsche courant 26 en 29 augustus 1924]

- Mode-Academie WOHRYZEK Wijnstraat 87 Tel. 109
Dir. Dames WIERSMA
Nieuwe Cursussen beginnen 2 September a.s.
Inlichtingen en aangifte van leerlingen dagelijks.
[bron: Dordrechtsche courant 29-8-1924]

- adresboek 1924:
Voorstraat *152 handwerkschool [Pictura]
mej. C.W. de Grijs, onderwijzeres, Voorstraat 132
mej. D van Geel, onderwijzeres, Reeweg oost *9
mej. C.J. Kokkeel leerares, kromhout 96
mej. L.S.C. Kokkeel, onderw., kromhout 96
mej. A.T. Otten, onderw, Voorstraat 132
A.J. v.d. Walle, modevakschool, Javastraat 28

* * * 1925 * * *

- GESLAAGD. Aan de Mode-Academie 'Wohryzek' Wijnstraat 87 alhier zijn geslaagd voor diploma A (Coupeuse leerares of Directrice) mej. G. van Genderen, alhier en mej. E. Boer, Sliedrecht. Getuigschrift (costuumnaaien) werd uitgereikt aan mej. B. Höster, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 16-2-1925]

- HANDWEEF-DEMONSTRATIE VAN DAMAST-TAFELGOEDEREN.
In de magazijnen van firma C. Hiensch (G.W. Frijling) wordt deze week een demonstratie gegeven met een weefgetouw uit de 17e eeuw. Met dit weefgetouw worden de echte Damast tafelgoederen geweven, zoowel die met eenvoudige als die met meer ingewikkelde patroons. Het weven van het benoodigde linnen voor kleeding en huishouding had zijn oorsprong in de huisindustrie. Deze huisindustrie vond men hoofdzakelijk op het platteland in Noord-Brabant en waaruit zich een krachtige weefindustrie ontwikkelde. Hierbij trad vooral op den vorgrond de solidariteit van de geweven stof. Landzamerhand werden eenige verbeteringen aan de weefinrichtingen aangebracht en otnstonden er fabrieken. Het persoonlijk initiatief van den werkman blijft....;
[
bron: Dordrechtsche courant 23-2-1925]

- DAMES WIERSMA
Wijnstraat 87 - telefoon 109
Atelier voor Dames- en Kinderkleeding n/maat
vlugge aflevering - billijke prijzen
Speciaal adres voor knippatronen naar maat
Deze maatpatronen munten uit door onberispelijken pasvorm
[bron: Dordrechtsche courant 8 en 15 juni 1925]

- Vroom & Dreesmann
Ons album La Mode Gracieuse bevat eene enorm utigebreide sorteering elegante modellen waarvan knippatronen uitsluitend verkrijgbaar zijn in alle zaken van Vroom & Dreesmann. prijs per album 49 cent. 
BEYER'S KNIPPATRONEN
. De meest practische en gemakkelijkste knipwijze 20, 45 & 65 cent.
[bron: Dordrechtsche courant 31-8-1925]

- ONDERWIJS
Modevakschool D. van LAMOEN, Kromhout 2, hoek Noordendijk. Opleiding voor praktijk en examen. Vlugge methode voor eigen gebruik. Patronen naar maat.
T. SLATER, Knolhaven 33, English native teacher Diploma's Sciety of Arts London. Private lessons. Dordrecht en Gorinchem.
[bron: Dordrechtsche courant 5-12-1925]

- Handelsadresboek 1925:
A. Kandel-Versteeg, machinale brei-inrichting, Vest 95 rood;
G. Huisman v/h J.H. Versteeg-de Vree, machinale brei-inrichting, Voorstraat 157;

* * * 1926 * * *

- G. Huisman voorheen H. Versteeg-de Vroe, Voorstraat 187, 1e Dordtsche Breiinrichting, handel in alle soorten Wollen en Katoenen garen. 
[bron: Dordrechtsche courant 29-5-1926]

- Examen Gem. Kweekschool. Nuttige handwerken. Eerste groep 4 candidaten. geslaagd de dames 
  R. van Bijlevelt, Dordrecht
  N. Rotte, Dordrecht
  L. Booij, Dubbeldam
  D. Duseljee, Sliedrecht
[bron: Dordrechtsche Courant, 13 juli 1926]

- Het Bestuur van den Ned. Mode-Vakbond maakt bekend, dat de a.s. Examens voor
Costumiere - Coupeuse - Leerares
gehouden worden in de maand JULI 1927 te 's-Gravenhage. Zij die aan dit examen wenschen deel te enemn uit Dordrecht of omstreken moeten hun opleiding genoten hebben bij:
     Mej. D. VAN GEEL, Reeweg 9rood.
[bron: Dordrechtsche Courant, 27 juli 1926]

- Modevakschool E.N.S.A.I.D. te Gorinchem
Hoofddirectie Tolsteegsingel 54 Utrecht
.....Mej. Sterkenburg, Gedipl. Leerares.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 28/08/1926; p. 3/4]

- M.U.L.O. School met 4 J.C. der Vereeniging voor bijz. L.O.
GEVRAAGD om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden:
Onderwijzeres in de Handwerken Akte Nuttige en/of Fraaie hadnwerken vereischt.
Brieven met volledige inlichtingen ana het hoofd der M.U.L.O. School H. van Delden, Dubbeldamscheweg 67 rood.
[
bron: Dordrechtsche courant, 11-9-1926]

- Gediplomeerd Onderwijzeres in NUTTIGE EN FRAAIE HANDWERKEN
beveelt zich aan het ontwerpen en vervaardigen van Handwerken Schabloneeren en borduren van kleeden, kussens enz Smyrna kleeden.
Tevens stelt zij zich beschikbaar tot het geven van onderwijs in bovengenoemde vakken.
Brieven onder No 9912 Advertentie-Bureau JAC. DUITS, Bleekersdijk 23.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-9-1926]

- adresboek 1926:
Reeweg Oost 9 handwerkschool;
mej. D. van Geel, Reeweg Oost 9*;
mej. A. Bouman, onderw handw Bleekersdijk 33;
mej. A.N. Vink, handw., Steltenstraat 1;
mej. L.S.C. Kokkeel, onderw., Kromhout 96;
mej. C.J. Kokkeel leerares, Kromhout 96;
mej. J.A. de Vries, onderw., Nicolaasstraat 3a;
mej. A.T. Otten, onderw., Voorstraat 132;
Mej. N. de Quartel, naaister, Javastraat *9;
modevakschool, Grotekerksbuurt 37
Wed. J. Huisman-de Heer Kloots, Grotekerksbuurt 37rood
H.A. Visser-v.d. Walle, modevakschool, Javastraat 26
modevakschool, Krispijnscheweg 79 (mej. P. Koenderman)

* * * 1927 * * *

- LIBERTY STOFFEN... Naaisters de gebruikelijke provisie. N. Jonkers-Stillebroer, Wijnstrat 20, tel. 1239.
[bron: Dordrechtsche courant, 06-04-1927]

- MAISON DE LIEVER
Dames en Heerenkleeding naar maat, Steegoversloot 50....
[bron: Dordrechtsche courant, 22-4-1927]

- LAATSTE-KNIPDEMONSTRATIE
DORDRECHT Dinsdag 26 april van 2.30-3.15, van 5-5.45 en van 8-8.45 in Lunchroom American
.
Zal aan alle Dames en meisjes getoond worden, hoe men in een half uur Boven- en Onderkleeding leert knippen. Voor slechts f 1,95 ontvangt U aldaar een boek met 74 modellen plus 5 Apparaten, waarvan U in 17 maten voor iedere mode zooveel patronen kunt maken als U wilt, zonder teekenen of rekenen. Dames, gaat een oogenblik deze Amerikaansche methode zien. U zult verbaasd staan. Als U naar huis gaat kunt U knippen. Wij leerden in 8 maanden 23.193 dames knippen.
Toegang vrij, alleen voor Dames en Meisjes. Indien verlangd, wordt een extra les voor slechts 40 cents direct na de demonstratie gegeven.
CASANO, HAARLEM
[bron: Dordrechtsche courant, 23 en 25 april 1927]

- Handwerk- en Modevakschool
Mej. D. VAN GEEL

GRAVENSTRAAT 1 DORDRECHT
Opleiding voor alle examens van den Ned. Modevakbond
[bron: Dordrechtsche courant, 16 juli 1927]

- Handwerk- en Modevakschool.
Mej. D. van Geel, Gravenstraat 1, Dordrecht
opleiding voor alle examens van den Ned. Modevakbond
Aanvang nieuwe cursus september a.s.
[bron: De Drie Provinciën, 19/08/1927; p. 4/4]

* * * 1928 * * *

- GESLAAGD. Aan de Mode-Academie "Wohryzek" slaagden voor Diploma A Coupeuse, Directrice en Leerares de dames: G. Lanser te Sliedrecht en A. Bos, alhier; voor Diploma C Costumiere de dames Co Gennisse, alhier, en D. Dam, te 's-Gravendeel.
[bron: Dordrechtsche courant 7-1-1928]

- VEREENIGING TESSELSCHADE
Het Bestuur beveelt eene werkster aan voor het overtrekken van lampekappen.
Inlichtingen bij Mevrouw Blusse van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17, Dordrecht
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 21 jan 1928]

- OPLEIDING EXAMENS COSTUUMVAK.
D. VAN GEEL, Dordrecht, Gravenstraat 1. (D/65616)
[bron: Dordrechtsche courant, 23-7-1928]

- Woensdag 19 september n.m. 2 uur
OPENING van de zaak in Dameshandwerken, Steegoversloot 25.
Beleefd aanbevelend, GEZ. BOS.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-09-1928]

- Als men over MODE spreekt, denkt men aan WELDONS LADIES JOURNAL.
Het toonaangevende blad op het gebied van Damesmode goed-practisch-goedkoop
Schrijft ons heden en U hebt morgen de eerste aflevering van Uw abonnement.
Abonnementsprijs f 4,50 per jaar, franco huis.
VAN DITMAR'S Modebladen-Import. Schiekade 182, Rotterdam, tel 43907 en 42530.
[bron: Dordrechtsche courant, 20-9-1928]

* * * 1929 * * *

- Huis-Breiwerk.
Het breien als huiswerk is thans een loonend beroep
... etc......
N.V. tot Productie van gebreide goederen als huiswerk met breimachines.
WIKUNA
Frederiksplein 6-8-, Afd 50a, Amsterdam.
[
bron: Dordrechtsche courant, 16-4-1929]

- Bekwame Costuumnaaister maakt mantels, costumes en kindergoed, zoekt een paar Naaihuizen.
[
bron: Dordrechtsche courant, 17-6-1929]

- Nuttige Handwerken. Geex 13 cand. Gesl. de dames: 
S. Risseeuw, Groede; 
A.M.N.A.V. Host, 's-Gravenhage; 
C.J.M. Eykelenburg, M. Tupker, Rotterdam;
J.C. Elink Schuurman, F.E. Bijnen, 's Gravenhage; 
J.M. Benthem, D.W. Brandse, G.H.C. Briejer, W.M. Nijkamp, M.H.C. Tels, Leidrn; 
M.E. Treurniet, Rotterdam; 
C.J. Wassenaar, 's-Gravenhage;
[
bron: Dordrechtsche courant, 20-7-1929]

* * * 1930 * * *

- Modevak- en Handwerkschool, Ringdijk 368, Zwijndrecht
Door het slagen der Leerlingen kunnen eenige nette Leerlingen geplaatst worden, voro Dag-, 
Middag- en Avondlessen; ook voor Schoolgaande Meisjes. Mej. M. v.d. GRAAF.
[bron: Dordrechtsch Niewusblad 15/16 februari 1930]

- Voor het examen maatknippensysteem met apparaten [=ENSAID] slaagden de dames: J. Oosterwijk, T. Seegers, P. Kleindorst, A. Burkop, B. Kroos, N. v.d. Heuvel, A. van Esen, D. Verwaard, A. Kant, J. Vonk, L. Keesmaat, J. Verschoor en M. v.d. Oever.
Voor costumiere: A. van Olderen-Langendoen.
[bron: Dordrechtsche courant 12-3-1930]

- Dordrechtsche Vrouwenclub TENTOONSTELLING
met verkoop van weerfwerk en kunstnaaldwerk van mevrouw Goedhart-de Boer te Rotterdam.
Dinsdag 8 april 2.30-5, woensdag 10-12 en 2.30-5, donderdag 10-12 en 2.30-5. Toegang vrij.
[bron: Dordrechtsche courant, 7-4-1930]

- GESLAAGD. Onze stadgenoote mej. A. de Waard slaagde te 's-Gravenhage voor het diploma C (leerares costuumvak) van den Ned. Modevakbond.
[bron: Dordrechtsche courant 6-5-1930]

- GEVRAAGD. Voor direct worden gevraagd: Flinke naaisters, aankomende naaisters en leerlingen.
Tevens vragen wij: BEKWAME HUISNAAISTERS.
    ATELIER E. SASS, Voorstraat 374.
[bron:  Dordrechtsche courant, 14-8-1930]

- Geslaagd te 's Gravenhage: lerares (modevakken) mej. M. Harten; voor coupeuse mej. J. van Oudheusden; voor hoedenmodiste: mej. K. de LANGE; voor costumiere de dames D. Beekhuizen, E. v.d. Schuit, T. 't Hooft en A.W. van Es;
[
bron:  Dordrechtsche courant, 15-8-1930]

- GESLAAGD. Op het groote examen te 's Gravenhage slaagden voor coupeuse de dames L. Versteeg en B. Ponsen, voor costumiere E. Koal en M. Dooren, allen opgeleid door mevr. H.F. SNUDO-SMITS, alhier.
[
bron:  Dordrechtsche courant, 16-8-1930]

- Dordrecht bevolkingsregister 1918-1937 (2e serie)
1. Willem Snudo 12-10-1891 Dordrecht, letterzetter, tr. Dordrecht 1-5-1924
2. Hendrika Fredrika Smits 18-4-1890 Dordrecht, naaister
(15-4-1937 naar Rotterdam, Diergaardesingel 52a)

- Aanmelding Leerlingen.
Ondergeteekende bericht, dat er weer gelegenheid is voor aanmelding Leerlingen, die vlug en grondig het knippen en naaien wenschen te leeren van alle kleedingstukken. Geen schrijfwerk. Zeer geschikt voor gehuwde Dames om hun eigen Kleeren te maken.
Tevens les in nuttige en fraaie Handwerken. Opleiding diploma: Leerares, Coupeuse, Costumiere en Hoedemodiste.
Inlichtingen verstrekt gaarne de Directrice Mevr. H.F. SNUDO-SMITS, Spuiweg 38rood, Dordrecht.
Knippatronen op maat, volgens elk gewenscht model verkrijgbaar. 
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 16 augustus en 8 september 1930]

- Geslaagd. Na gehouden examen haalde mej. M.G. Harten het diploma leerares-coupeuse, mej. P. v.d. Schuit dat voor costumiere en mej. K. de Langen dat voor hoeden-modiste.
[
bron:  Dordrechtsche courant, vrijdag 22-8-1930]

- HANDWERK-MODEVAKSCHOOL
GRAVENSTRAAT 1
AANVANG der LESSEN 2 SEPTEMBER a.s.
[bron: Dordrechtsche courant, 26-8-1930]

- Modevakschool. 30 Sept. a.s. begin van cursus in naaien en maatknippen
Opleiding Lingerie, Costumiere en Coupeuse.
Lesavond Dinsdag en Donderdag n.m. van 7.30-9.30 uur.
Aanmelding a.s. Zaterdag van 7-9 uur Lombokstraat 36.
    Mej. J. BAAS, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 11 september 1930]

- adresboek 1930:
Mej. H. van Geel  Wijnstraat *77 handwerkonderw.;
Mej. J.A. de Vries  Nicolaasstraat 3a handw.ond.;
Mej. A.P.  Modoo Hoogt 7 onderw. handw.;
Mej. E.F.  Schudi Vriesestraat *30 onderw.;
Mej. N. de Quartel  Javastraat *9 linnennaaist;
Modevakschool ENSAID, Wijnstraat 44; [De ENSAID is opgericht in 1912 toen mevrouw Hendrikse-Knapen een methode had bedacht om patronen te maken. In de loop der jaren is het ENSAID-leerplan voor het gehele damesmodevak en een stukje herenvak verder ontwikkeld.]
Echtg. H.A. Visser, Javastraat *26, dir. Modevaksch.;
Gez. Wiersma Wijnstraat 87 [kleermakers: dames] [naaisters] 
Mej. J. Baas, Lombokstraat 36, naaister

* * * 1931 * * *

- BENOEMD. Mej. M.H. Brinks, alhier, is benoemd tot tijdelijk leerares in de fraaie handwerken aan de Industrieschool voor vrouwelijke jeugd te Amsterdam. Zulks met ingang van 1 Maart a.s.
[bron: Dordrechtsche courant 3-2-1931]

- GESLAAGD. Voor het examen der Eerste Nederl. R.K. Modevakschoolvereeniging (lingerie) slaagden de dames A v.d. Weg, Ali v.d. Weg, M. de Nier, A. Scheepbouwer en T. de Jongh.
[bron: Dordrechtsche courant 5-2-1931]

- (jubileum) Inzake de viering van het feit, dat het Zaterdag 75 jaar [1856] geleden was, dat de Zusters van de O.L. Vrouw een bewaar- en naaischool, (die later utigebreid werd tot 'n lagere school) vestigden, meldt de R.-K. N(ieuwe) Dordtsche Courant dat a.s. Woensdag, 's ochtends om 10 uur, in de St. Bonifaciuskerk door den voorzitter van het R.K. schoolbestuur, pastoor A. Kramer, een plechtige H. Mis van dankbaarheid wordt opgedragen, onder welke plechtigheid pastoor van Beuzekom een feestpredikatie houdt.
In den namiddag recipeeren dan de zusters in hun klooster. Voorts worden Donderdag de kinderen der Maria-scholen getracteerd en in EISEN vergast op 'n door 'n goochelaar te geven aangenaam en verscheiden program. 
Als 'n interessant bijzonderheid vermeldt 't genoemd blad nog, dat van de zes allereerste leerlingen der bewaarschool er thans nog één in leven is, en wel mevr. de wed. J. Lips.
[
bron: Dordrechtsche courant 4-5-1931]

- GESLAAGD. Mevr. Smits-Uit den Bogaart alhier is te 's-Gravenhage geslaagd voor coupeuse.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-8-1931]

- GESLAAGD. Op het groote examen in den Haag slaagden voor coupeuse de dames N. Smits-Uit den Bogaart, A. Oosterbeek Maris, J. van Nes, M. Stam en J. v.d. Graaf. Voor costumiere de dames A. Aardoom en L. Smaal.
De heer G. Schermers alhier is te Rotterdam geslaagd voor de hoofdacte l.o.
Voor de acte Nj Nijverheidsonderwijs is geslaagd de heer A. Groeneweg alhier.
- MODEVAKSCHOOL Alb. Cuypsingel 177zwart. Vorig adres: Spuiweg 38.
Dames en Meisjes, die degelijk en grondig onderwijs wenschen in het Patroonteekenen, knippen en naaien, schilderen en borduren, kunnen zich dagelijks aanmelden.
Opleiding voor diploma Leerares, Coupeuse, Costumiere en Hoedenmodiste. Vraagt inlichtingen.
Mevr. H.F. Snudo-Smits, Ged. Leerares Ensaid en Dipl. Amst. Snijschool.
Knippatronen op maat, volgens elk gewenscht model, desgewenscht wordt de stof pasklaar gemaakt.
Alle leerlingen slaagden met lof.
[bron: Dordrechtsche courant 15-8-1931]

- INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Modevakschool Krispijnscheweg 79zw.

Aangesloten aan de Vereeniging De Eerste Rotterdamsche Modevakschool, goedgekeurd bij Kon. Besl. d.d. 24 Juli 1915 No. 29. Dames en Meisjes, die aan den cursus September wenschen deel te nemen, kunnen zich dagelijks laten inschrijven. Voor de Lingerie- en Costuumvakken vanaf 1.75 per maand. Tevens opleiding voor examens als Costumiere, Coupeuse en Leerares. 
     Directrice P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
- MODE-VAKSCHOOL E.N.S.A.I.D.
VOORSTRAAT 99a.

September a.s. begint onze nieuwe Cursus in Naaien en Knippen.
ook opleiding alle Examens en Naailessen voor pasbeginnenden.
Inlichtingen dagelijks behalve Donderdagen.
     Mevr. R.H.A. DE BRUIN-v.d. HORST, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 15/16 augustus 1931]

- MODEVAKSCHOOL-EXAMEN.
Op de gehouden examen te Den Haag voor de Eerste Nederlandsche Modevakschoolvereniging behaalden o.a. de volgende dames het diploma voor costumiere: N. Lutters, A.M. van Eck, A. Kant, T. Koster en E.D. Kemper. Al deze dames wonen te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-8-1931]

- MODEVAKSCHOOL. Albert Cuypsingel 177zwart. Vorig adres: Spuiweg 38.
Dames en Meisjes, die degelijk en grondig onderwijs wenschen, in het Patroonteekenen, knippen en Naaien, schilderen en borduren, kunnen zich dagelijks aanmelden. Opleiding voor Diploma Leeraras, Coupeuse, Costumiere en Hoedenmodiste - Vraagt inlichtingen:
  Mevr. H.F. SNUDO-SMITS
  Ged. leerares ENSAID en Ged. Amst. Snijschool
Knippatronen op maat volgens elk gewenscht model, desgewenscht wordt de stof pasklaar gemaakt.
Alle leerlingen slaagden met lof.
- INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Modevakschool Krispijnscheweg 79zw.
Aangesloten aan de Vereeniging De Eerste Rotterdamsche Modevakschool, goedgekeurd bij Kon. Besl. d.d. 24 Juli 1915 No. 29 Dames en Meisjes, die aan den cursus September wenschen deel te nemen, kunnen zich dagelijks laten inschrijven. Voor de Lingerie- en Costuumvakken vanaf 1.75 per maand. Tevens opleiding voor examens als Costumiere, Coupeuse en Leerares. Directrice P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 22/23 augustus 1931]

- Als de eerste bladeren vallen begint het handwerkseizoen en spoedt iedere Dame zich naar
't Tricothuis, Gr. Spuistraat 15
voor haar Wollen, garens, om te haken en te breien.
Groote sorteering Linnen en half-Linnen Kleedjes in alle formaten, om te Borduren.
Steeds voorradig alle meest voorkomende D.M.C.-Artikelen, in ca. 50 kleuren.
Machinale Brei-Inrichting
Aanbreien van grof, fijn en heel fijn Aanbreiwerk en bestelwerk.
- INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Modevakschool
Krispijnscheweg 79zw
Aangesloten aan de Vereeniging De Eerste Rotterdamsche Modevakschool, goedgekeurd bij Kon. Besl. d.d. 24 Juli 1913 No. 29 
Dames en meisjes, die aan den cursus October wenschen deel te nemen, kunnen zich dagelijksch laten inschrijven. Voor de Lingerie- en Costuumvakken vanaf 1.75 per maand. Tevens opleiding voor examens als Costumiere, Coupeuse en Leerares.
   Directrice P. RIET-KOENDERMAN, Gepl. Leerares. 
- Industrie- en Huishoudschool. Avondcursussen.
Met October a.s. kunnen leerlingen gepalatst worden voor lessen in:
naaien en Verstellen voor meisjes ouder dan 15 jaar f 0,50 per maand.
Knippen en naaien (onderkleeding) voor leerlingen van 16 jaar f 1 per maand.
Knippen en naaien (bovenkleeding) voor leerlingen van 18 en ouder f 1 per maand.
Koken (cursus voor dienstboden) f 15 per cursus
Koken (cursus voor dames) f 25 per cursus
AVONDLESSEN voor fabrieksarbeiders.
Aangifte bij de Directrice voor 11 Sept a.s.
Spreekuren Dinsdag 2-4 en Donderdag 7-8 Steegoversloot 42.
HET BESTUUR
- MODEVAKSCHOOL. Albert Cuypsingel 177zwart.
Dames en Meisjes, die degelijk en grondig onderwijs wenschen, in het Patroonteekenen, Maatknippen en Naaien, kunnen zich dagelijks aanmelden - Opleiding voor Diploma's.
Mevr. H.F. SNUDO-SMITS
Ged. leerares ENSAID en Ged. Amsterdamsche Snijschool
Knippatronen op maat, desgewenscht stofknippen en pasklaar maken.
- CURSUS MAATKNIPPEN EN NAAIEN.
Middag- en Avondlessen. Aanvang 7 September. Aanmelding dagelijks.
Dames en meisjes die zich willen bekwamen in Knippen, Naaien, Handwerken en Lingerienaaien kunnnen zich aanmelden.
patronen op maat verkrijgbaar.
Dames KÖHLENBERG en VAN DER VELDEN, Spuiweg 44.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 5/6 september 1931]

- GESLAAGD. Voor het examen costuumnaaien (systeem snelapparaten) slaagden de dames: S. v.d. Munt, A.S.N. Seits, L. Spaans, N. Lutters, T. den Otter, J. Burggraaff en N.H. den Boon. Voor het lingerievak slaagde mej. L. Schenk
[bron: Dordrechtsche courant, 5-9-1931]

- CURSUS MAATKNIPPEN EN NAAIEN.
Middag- en Avondlessen. Aanvang 7 September. Aanmelding dagelijks.
Dames en meisjes die zich willen bekwamen in Knippen, Naaien, Handwerken en Lingerienaaien kunnen zich aanmelden.
patronen op maat verkrijgbaar.
Dames KÖHLENBERG en VAN DER VELDEN, Spuiweg 44.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 8 september 1931]

- Gevraagd. Voor direct worden GEVRAAGD EENIGE FLINKE NAAISTERS en AANK. NAAISTERS
Tevens kan direct geplaatst worden een bekwame strijkster, voor het strijken van nieuw goed. Zij, die reeds als zoodanig zijn werkzaam geweest, genieten de voorkeur, WITGOEDEREN-ATELIER E. SASS, Voorstraat 374.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-9-1931]

- BEKENDMAKING.
Bij genoegzame deelname zal 1 October a.s. GEOPEND WORDEN TE DUBBELDAM, MODEVAKSCHOOL, afdeeling van den ... Kon. Goedgek. Vereeniging van Modevakscholen in Nederland. Opleiding voor examen en iegen gebruik in Knippen en Naaien van alle voorkomende kleedingstukken en versieringen daarvan. DAG-, AVOND-, CLUB- en PRIVAATLESSEN
Het onderwijs wordt gegeven uitsluitend door Ged. Leeraressen met volledige practijkervaring.
Patronen naar elk gewenscht model op maat verkrijgbaar. Filiaal voor ....
Inschrijving te Dubbeldam in gebouw "Helpt Elkander" Woensdag 16 September tussen 3-5 uur.
Overige dagen voor beide scholen MODEVAKSCHOOL Javastraat 26. Tel. ....
Verdere inlichtingen bij de Directrice A.J. VISSER-v.d. WALLE
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 15 september 1931]

- CURSUS MAATKNIPPEN EN NAAIEN.
Middag- en Avondlessen.

Dames en Meisjes, die zich willen bekwamen in KNIPPEN, NAAIEN, HANDWERKEn en LINGERIENAAIEN, kunnen zich dagelijks aanmelden. Patronen op maat verkrijgbaar. les in handwerken en Lingerie wort ook aan schoolgaande Meisjes gegeven.
     DAMES KOHLENBERG en VAN DER VELDEN, Spuiweg 44.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-09-1931]

* * * 1932 * * *

- MODEVAKSCHOOL
Javastraat 26 - telefoon 3055
Dubbeldam, Rechte Zandweg 401.

Inschrijving van leerlingen voor Dames, Meisjes, jong Meisjes (scholieren). Opleiding voor examen tevens voor eigen gebruik. Gegeven worden dag-, avond-, club- en privaatlessen. Patronenen naar maat verkrijgbaar op elk gewenscht model. Filiaal plisseeren en ajouren.
Inlichtingen bij de Directrice A.J. VISSER-VAN DE WALLE.
- GRATIS PROEFLES. In de Modevakschool E.N.S.A.I.D., Voorstraat 99a, zal 2 Sept a.s. nam. van 8-10 uur een GRATIS PROEFLES worden gegeven.
Voorstraat 99a R.H.A. de Bruijn-v.d. Horst, Gedipl. Leerares.
- INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
MODEVAKSCHOOL Krispijnscheweg 79zw.

Aangelsoten aan de Vereeniging "De Eerste Rotterdamsche Modevakschool", goedgekeurd bij Kon. Besl. d.d. 24 Juli 1915 No. 22
Dames en Meisjes die aan den cursus van 15 Sept wenschen dele te nemen, kunnen zich dagelijks laten inschrijven. Voor de Lingerie- en Costuumvakken vanaf 1.75 per maand. Tevens opleiding voor examens als Costumiere, Coupeuse en leerares.
    Directrice P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsche courant 30-8-1932]

- Nederlandsche Wol.
Om nog meerdere bekendheid te geven aan onze Nederlandsche Wolsoorten, geven wij gedurende de maand September 10% korting op al onze NEDERLAND WOL. Komt U gerust zonder eenige verplichting, onze Nederlandsche Wolsoorten bezien, het verplicht U tot niets.
DE PRIL VAN LEEN
Gr. Spuistraat 28-30. Tel. 5415.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 7 september 1932]

- DAMES! Koopt Uw WOL en KOUSEN bij een vertrouwd adres. Door jarenlange ervaring zijn wij op dit gebied speciaal.
G. HUISMAN Machinale brei-inrichting, Voorstraat 157.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 10/11 september 1932]

* * * 1933 * * *

- GESLAAGD. Op de examens gehouden door de Vereeniging van Modevakscholen behaalden het diploma costumière de dames P. de Bruin en A.A. van Loenen alhier; het diploma coupeuse behaalde mej. S. Bezemer alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 11-1-1933]

- GESLAAGD. Bij het alhier gehouden examen van de Ver. de Eerste Rotterdamsche Modevakschool slaagden voor:
coupeuse: M. Sissing, J.G. Verhoeff en E. Muhlenbruch, allen Rotterdam;
costumières: C.M. Grens, H. Vogels, J.M. Jansen, A.J. v.d. Weg, A. v.d. Weg, allen te Dordrecht; K.F. Hendriks, C. Dienst, J.P. Makkreel, S.K. Bergeijk, B. Lazet, S. Hollander, E.J. de Ruiter, A. van Dort, M. Horwegh, allen te Rotterdam.
[bron: Dordrechtsche courant, 8-6-1933]

- Onze stadgenoote mej. C.E. Ouburg, leerlinge van de Gemeentelijke Kweekschool te Dordrecht, is gisteren geslaagd aldaar voor het examen nuttige handwerken.
[bron: Vlissingse Courant, 16/06/1933; p. 5/6]

- MODEVAKSCHOOL ENSAID
Nieuwe cursus begint sept a.s.
Spreektijd: Dinsdag 2-5 en 7-9 u., Woensdag 10-12 u., Donderdag 2-9.30 uur en ..
   Mevr. Wolst-v.d. Horst, Gedipl. Leerares
   Hendrikstraat 1, hoek Mauritsstraat (bij den Dubbeld.weg)
[
bron: Dordrechtsche courant, 26-8-1933]

* * * 1934 * * *

- Nette naaister vraagt werk. Adres: Almsvoetstraat 18
[bron: Dordrechtsche courant, 3-1-1934]

- GESLAAGD. Voor het examen van de Ver. van Modevakscholen zijn geslaagd de dames M. van Walraven (costumiere), P. de Bruin en O.A. Brokking (coupeuse).
[
bron: Dordrechtsche courant, 10-1-1934]

- KNIPCURSUS. Volgens achterstaande annonce zal er Dinsdag 20 Februari a.s. in N.A.B. een demonstratie in maatknippen worden gegeven. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie!
- (advertentie) DAMES voor 50 cent per week, kunt U, gedurende 10 weken een volledige cursus volgens in MAATKNIPPEN van Dames- en Kinderkleeding. Bezoekt de gratis demonstratie Dingsdag 20 febr., van 3-5 en van 8-10 uur CAFE N.A.B. STEEGOVERSLOOT.
[
bron: Dordrechtsche courant, 19-2-1934]

- GESLAAGD. Voor het in Den Haag gehouden examen is geslaagd als leerares in het mantel- costuum- en linnenvak mej. W.C.P. EVERS, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-2-1934]

- KNIP- EN NAAILESSEN voor Dames en meisjes, Handwerklessen voor Schoolkinderen. Knippatronen naar maat verkrijgbaar.
Mej. JONKERS
, Museumstraat 21.
[bron: Dordrechtsche courant 6-4-1933]

- GESLAAGD. Bij het gehouden examen van den Vereeniging "Eerste Rotterdamsche Modevakschool" slaagde van de afdeeling Dordrecht voor costumiere de dames: W. Jansen en D. v.d. Plank, Dordrecht en E.C. Goud, Zwijndrecht.
[
bron: Dordrechtsche courant 22-5-1934]

- GESLAAGD. Voor het te Den Haag gehouden examen coupeuse (ENSAID) is geslaagd mej. A. VERMAAS alhier.
- TENTOONSTELLING. De bekende modevakschool Ensaid, Voorstraat 99a, houdt dezer dagen in de achterzaal van N.A.B. een expositie van het werk der leerlingen. Wij merkten er fijne dames en kinderkleeding op en fraaie handwerken. wo.o Engelsch borduurwerk, kunstig weefsel en geschilderde handwerken. Er wordt ook een gratis demonstratie gegeven die de moeite is. Wij raden onze lezeressen aan, deze nuttige expositie morgenmiddag te bezoeken.
- 1924-1934 UITNOODIGING TOT EEN BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
van het werk,. dat door de leelringen gemaakt is. De Tentoonstelling wordt gehouden door de MODEVAKSCHOOL E.N.S.A.I.D. (Voorstraat 99a, Maurtisstraat 8zw) in GEBOUW N.A.B., Steegoversloot, Vrijdag van 3 tot 10 uur, toegang vrij. Gratis demonstratie. Tevens aanmelding nieuwe leerlingen.
   C.C. Wolst-v.d. Horst, gedipl. leerares.
   R.H.A. de Bruyn-v.d. Horst, gedipl. leerares.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-8-1934]

- GESLAAGD. Bij de te 's-Gravnhage door de Modevakschool E.n.S.A.I.D. gehouden examens zijn geslaagd voor coupeuse de dames mevr. A. Recourt-van Heck, A. Vermaas en A. Koppelaar en voor costumiere de dames J. van Eijnsbergen, J. Top en J. Vastenhout, allen wonende alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 24-8-1934]

- Dank zij de goede leiding en het uitstekend onderwijs, slaagden de volgende leerlingen voor het examen van Coupeuse en Costumiere
Coupeuse: Mej. T. Korevaar, Mej. A.P. Stierman, Mej. H.G. Vinkenborg
Costumiere: Mej. C. van Ham, Mej. W. Maasdam, Mej. A. van Rossum
Begin nieuwe cursus 1 September, aanmelden: dagelijks van 2-9 uur, behalve Dinsdags.
     Mevr. SNUDO-SMITH, Adr. van Bleyenburgstraat 13rd, Dordrecht
- INSTITUUT E.N.S.A.I.D.
Hoofddirectrice Mevr. M. HENDRIKSE-KNAPEN Tolsteegsingel 54, Utrecht
DAMES, KOMT ALLEN ZIEN naar Gratis Demonstraties en proefles van onze gemakkelijke snelmnethode in knippen en naaien zonder rekenen en teekenen en in het stofversieren te
DORDRECHT in de MODEVAKSCHOOL RIOUWSTRAAT 69, op maandag 27 en woensdag 29 aug, van 2-10 uur en op dinsdag 28 en donderdag 3 Aug van 5-10 uur. Elk uur een Demosntratie. Verder worden de lessen gegeven en wordne gaarne alle inlichtingen verstrekt aan de Modevakscholen: VOORSTRAAT 99a, STRIJSINGEL 263, BORNEOSTRAAT 22 en HENDRIKSTRAAT 1.
Moeder en dochters maakt zelf uw kleeding; U kunt het thuis knippen, naaien en stofversieren leeren zonder tijdverbeuzelen met rekenen of teekenen. Doet hier uw voordeel. mee.
Dames en meisjes, die verhinderd mochten zijn onze cursussen te volgen, ontvangen na toezanding van odnerstaanden Bon met 25 ct aan postzegels, 't mooi en een GRATIS APPARAAT als extra reclame om thuis alle kleedinstukken te leeren knippen, maken en vermaken.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-8-1934]

- INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
  MODE-VAKSCHOOL Krispijnscheweg 89, Tel. 4328

  Aangesloten aan de Verenging De Eerste Rotterdamsche Modevakschool, Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd 27 Juli 1914 No 29.
  INSCHRIJVING DAGELIJKS van 2-4 en van 7-9 Krispijnscheweg 89.
  Woensdag en Zaterdags van 4-6 uur Sint Jorisweg No. 8.
  Voor de Lingerie en Costuumvakken vanaf f 1,75 per maand.
  Tevens opleiding voor examens als COSTUMIERE, COUPEUSE en LEERARES
  Prospectus verstrekt de Directie
     P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsche courant, 25 aug en 8 sept 1934]

- Onderricht in Knippen en Naaien voor Dames en Meisjes.
Handwerk- en Naailessen voor Schoolkinderen. Gelegenheid voor Dames tot het volgen van een Cursus.
Knippatronen naar maat verkrijgbaar.
MEJ. JONKERS, MUSEUMSTRAAT 21, DORDRECHT
[bron: Dordrechtsche courant 28 en 30 augustus 1934]

- MODE-VAKSCHOOL Krispijnscheweg 89, Tel. 4328
Aangesloten aan de Vereniging DE EERSTE ROTTERDAMSCHE MODEVAKSCHOOL. Goedgekeurd bij Kon. Bes. dd 27 Juli 1915 No 29.
Inschrijving dagelijks van ...... Sint Jorisweg 8... P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsche courant 1-9-1934]

- MODEVAKSCHOOL Javastraat 26 telefoon 3055
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN

tegen half September en 1 Oktober. Opleidingsschool voor examen. Dag en Avondlessen voor Dames en Jonge Meisjes 3 maandelijksche knipcursus éénmaal per wee voor OUD LEERLINGEN en DAMES die practisch onderlegd zijn. Vedere inlichtingen dagelijks aan de school. Patronen op maat verkrijgbaar.
Directrice: A.J. VISSER VAN DE WALLE
[bron: Dordrechtsche courant, 15-9-1934]

- adresboek 1934:
mej. P.C. Erkelens, onderwijzeres handw, Brouwersdijk 113;
mej. A.T. Otten handw onderwijzeres, Voorstraat 132;
mej. N. Quartel, handw onderwijzeres, J. de Wittstraat 43;
mej. E.F. Schudi, handwerkonderwijzeres, Vest 111;
mej. A.J. de Vries, handwerkonderwijzeres, Nicolaasstraat 3a;
Vrijzinnige naai- en handwerkkrans, Bleekersdijk 13 (wed A de Jonge-Deijermans, S. Plukhooij, C.A.C. van Driel)
mej. W. Guis, handwerkster, Hooftstraat 16;
mej. E.E. Huisman, handwerkster, Drievriendenhof 18;
mej. A.N. Vink, handwerkster, Steltenstraat 1;
mej. E. Hagen, onderwijzeres modevakschool, Voorstraat 132

* * * 1935 * * *

- Mej. E.F. SCHUDI +.
In den ouderdom van 62 jaar is alhier overleden mej. E.F. Schudi, die ruim 25 jaar als onderwijzeres in het handwerken verbonden was aan de Chr. scholen in de Museumstraat en meer dan 40 jaar haar persoon aan de Zondagsschool De Zaaier gegeven heeft.
[bron: Dordrechtsche courant 21-1-1935]

- GESLAAGD. Voor het examen costumière der Eerste Ned. Modevakschool is geslaagd mej. J.N. Rademaker, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 26-2-1935]

- GESLAAGD. Voor het examen coupeuse van de Eerste Ned. Modevakschoolvereen. slaagde mej. K.A. Macherie-Schrans, voor het examen costumière mej. A. Engels en voor het examen lingerie slaagden de dames C. Hol, W. Ruit, N. Tieret, S. Leonard en J. v.d. Berg, allen alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 6-3-1935]

- GESLAAGD. Bij het alhier gehouden examen van de R.K. vereeniging tot bevordering van Industrie-Onderwijs voor Meisjes St. Anna, slaagden voor Costumiere de dames Jo Molenaar en To Erlings en voor lingerie: C.H. Florie-Pols, A.M. Hofman van Wijk, Mien v.d. Net en Corrie Goedhart, leerlingen van mej. A. de Nier, Modevakschool, Wijnstr. 91.
[bron: Dordrechtsche courant 20-3-1935]

- MANNELIJKE ONDERWIJZER MET AKTE NUTTIGE HANDWERKEN.
In het verslag van het examen voor nuttige handwerken, Maandag 29 Juli gehouden te Rotterdam, staat vermeld, dat geslaagd is de heer A. Rademaker te Dordrecht.
De heer Rademaker, onderwijzer met hoofdakte, handenarbeid enz aan de Christelijke school voor buitengewoon onderwijs (de Wilhelminaschool) te Dordrecht, genoot zijn opleiding bij mej. van Geel, directrice van de Modevakschool aan de Wijnstraat, alhier. Hij is niet de eenige mannelijke onderwijzer met akte nuttige handwerken.
Volgens mededeeling van het centraal bureau voor de statistiek waren er op 31 December 1929 - tot zoover gaan de laatstbekende gegevens betreffende het lager onderwijs - 139 mannelijke leerkrachten in het bezit van de akte k.
Bij het buitengewoon lager onderwijs was op 31 December 1934 één onderwijzer in het bezit van deze akte.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-7-1935]

- Bij de alhier gehouden examens van de R.K. Vereeniging tot bevordering van Industrie-Onderwijs voor Meisjes St. Anna, slaagden voor costumiere de dames Toos Feelders, Carolien Valkhof en Corrie Vetten en voor lingerie Carolien van der Kooy, Ali van der Heide en Dick Mellegers, allen leerlingen van mej. A. de NIER, Modevakschool, Wijnstraat 91, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 7-8-1935]

- Voor direct gevraagd MACHINESTIKSTERS EN AFWERKSTERS, voor broeken. 
Aanmelden J. ZODENKAMP, Louis Apolstraat 11, na 6 uur.
[bron: Dordrechtsche courant, 7-10-1935]

* * * 1936 * * *

- Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting.
Huisvrouwen, die willen deelnamen aan den NIEUWEN KNIPCURSUS kunnen zich daarvoor AANMELDEN op DINSDAG en WOENSDAG a.s., des avonds van 7-10 uur, in het Gebouw van den R.K. VOLKSBOND, Doelstraat No. 9 rood.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-01-1936]

- GESLAAGD. Bij het alhier gehouden examen van de R.K. Vereeniging tot bevordering van Industrie en Huishoud Onderwijs voor Meisjes St. Anna, slaagden voor Costumière de dames Mien van der Net en Corrie Goedhart; voor Lingerie Jo van der Kooij, Janny Goedhart, Dickie van Vugt en Marie de Jong.
Leerlingen van Mej. A. de Nier.
[bron: Dordrechtsche courant 20-3-1936]

- OUD-ALBLAS. Mej.  A.  de Graaf is geslaagd voor costumiere, diploma A, in maatknippen, naaien en stofversieren. Leerares mevr. R.H.A. de Bruin-v.d. Horst te Dordrecht.
[bron: De Gorcumer, 01/04/1936; p. 4/8]

- VOOR ONZE DAMES.
In de Modevakschool van mevr. Riet-Koenderman, St Jorisweg 8, wordt dezer dagen een tentoonstelling gehouden van het werk der leerlingen. Mne krijgt er een uitstekenden indruk van alles waarin de dames op deze school onderricht worden. Er zij niet alleen keurige kleedingstukken, zoioals japonnen, mantels en complets, te zien, maar ook fraaie handwerken, waaronder zeer origineele kussens, wandbekleeding, Japansch- en Kelimwerk. Al wat hier tentoongesteld wordt, is eigen werk van de leelringen. Ook op het gebied van kantwerk, lingerie en babygoed vindt men aardige staaltjes van kunnen. 's Avonds worden de voorwerpen apart verlicht. De show, die er zeer aantrekkelijk uitziet, wordt bovendien opgeluisterd met radiomuziek.
Wanneer deze voor onze dames zoo nuttige tentoosntelling geopend is, kan men vindne in de advertentie-rubriek van dit blad.
[
bron: Dordrechtsche courant, 5-8-1936]

- GESLAAGD. Bij de alhier gehouden examens van de R.K. Ver. tot bevordering van Industrie-Onderwijs voor Meisjes ST. ANNA, slaagden voor lingerie de dames: Stien Tempelaars, Bep van Pelt, Rie Brand, Martha de Keizer, Henny Wünsch, Janny de Kok en Nelly de Keizer, en voor costumière Dickie van Vugt, Janny Goedhart, Martha de Keizer, Carolien v.d. Kooij, Marie de Jong, Ali v.d. Heide, Dickie Mellegers en Janny de Kok.
Leerlingen van mej. A. de Nier, Modevakschool, Wijnstraat 91, Dordrecht.
[
bron: Dordrechtsche courant, 6-8-1936]

- Vereeniging "De Eerste Dordrechtsche Modevakschool"
ST. JORISWEG 8. Gevestigd sedert Mei 1925.
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN Dames en Meisjes, die aan Cursus voor September wenschen deel te nemen, kunnen zich dagelijks, behalve 's Maandags, laten inschrijven van 2-9 u. Directrice P. RIET-KOENDERMAN, Gedipl. Leerares.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-8-1936]

- I. Leendert Koenderman, tr. Maria Catharina Rotscheid

II. Paulus Philippus Koenderman, geb. Delfshaven 1867 (21 in 1888), vrachtrijder te Rotterdam (1928), tr. (1) Rotterdam 25-04-1888 Petronella van Dijk, geb. Delfshaven 1867, overl. Rotterdam 10-8-1905 (38 jr), dochter van Cornelis van Dijk en Johanna Adriana Riet, tr. (2) Rotterdam 07-02-1906 Maria Elisabeth Eleonora Sophia van der Brugghem, geb. Arnhem (41 in 1906), overl. Poortugaal 2-3-1928 (63 jr), dochter van Hendrikus Wilhelmus van der Brugghem en Hendrina Elisabeth Koller.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Leendert Koenderman, geb. Rotterdam 16-3-1889, tr. Rotterdam 28-06-1911 Adriaantje van der Zweth.
2. Cornelis Koenderman, geb. Rotterdam 20-4-1891, tr. Rotterdam 3-11-1915 Joanna den Haan.
3. Marinus Karel Koenderman, geb. Rotterdam 13-7-1893.
4. Johannes Adrianus Koenderman 17-2-1896, overl. Rotterdam 21-12-1897.
5. Johannes Adrianus Koenderman, geb. Rotterdam 19-3-1898.
4. Petronella Koenderman, geb. Rotterdam 25-12-1900, volgt III.
5. Paulus Philippus Koenderman, geb. Rotterdam 1905, overl. 15-10-1905 (4 mnd).

III. Petronella Koenderman, geb. Rotterdam 25-12-1900, zonder beroep (1928), houdster van een modevakschool (1925-na 1949), tr. Dordrecht 15-08-1928 (ontbonden 25 april 1951) Nicolaas Riet, geb. Dordrecht 1905 (23 in 1928), chauffeur (1928), zoon van Nicolaas Riet (barbier) en Pietertje Booij. 

- GESLAAGD. Voor het Ensaid-diploma coupeuse zijn geslaagd de dames N. Foret en A.A. Engels, voor het diploma costumiere de dames S. Leonard, J. v.d. Berg en L. Toth en voor eht diploma lingerie mej. M. Bezemer, allen alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 20-8-1936]

- Uitnoodiging tot een bezoek aan de tentoonstelling van werk door leerlingen gemaakt. De tentoonstelling zal worden gehouden ddor de MODEVAKSCHOOL E.N.S.A.I.D. Voorstraat 99a, Mauritsstraat 8zw, in Gebouw N.A.B. Steegoversloot op vrijdag 28 en zaterdag 29 Aug. van 3 tot 9.30 uur. Toeg. vrij. Gratis demonstratie. Tevens aanmelding nieuwe leerlingen.
  C.C. Wolst-v.d. Horst, Ged. Hoofdleerares
  R.H.A. de Bruin-v.d. Horst, Ged. Hoofdleerares
[bron: Dordrechtsche courant 28-8-1936]

- De Vrijz. Naai- en Handwerkkrans heeft in dank de volgende artikelen ontvangen: Mej. J.D. een gehaakte sprei en meisjesschort, mej. M.T. een aangekleede pop, mej. v.d. H. gebreid kinderjurkje, mej. G.A.P. gebreide sjaal, mej. C.R. gehaakte sprei, mevr. S. een kleedje, mev. B. een kinderschortje. De secretaresse G.A. van BUTSELAAR.
[
bron: Predikbeurtenblad (Herv. Gemeente, Dordrecht en omstreken) vrijdag 18 september 1936]

* * * 1937 * * *

- GESLAAGD. Mej. H.C. Dirks alhier, is geslaagd voor het examen costumiere der Eerste Nederl. Modevakschoolvereen.
[bron: Dordrechtsche courant, 3-2-1937]

- GESLAAGD. Op de examens van de Eerste Ned. Modevakschool, Den Haag, slaagden voor sotumiere de dames J. Heijmans, J.A. de Rooy en F.A. Verspen. Voor coupeuse slaagde mej. N.A. Plomp.
[bron: Dordrechtsche courant, 4-2-1937]

- GESLAAGD. Voor de alhier gehouden examens van de R.-K. Ver. tot bevordering van Industrie- en Huishoudschool voor meisjes St. Anna, is geslaagd voor costumiere mej. J. v.d. Kooy, terwijl voor lingerie slaagden de dames A. v.d. Wiel, Sliedrecht, D. Aerts, M. Rijnkens en A. de Jong, allen leerlingen van de Modevakschool van mej. A. de Nier, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 20-3-1937]

- GEVRAAGD naaisters, aankomende Naaisters en Leerlingen; ook voor borduur-, feston- en ajourmachines.
ATELIER SASS
, Voorstraat 374.
[bron: Dordrechtsche courant 27-3-1937]

- Voor direct gevraagd FLINKE NAAISTERS, JACOBS, KROMHOUT 127rd;
[bron: Dordrechtsche courant 8-6-1937]

- Biedt zich aan: GED. COSTUUMNAAISTER à f 2 p. dag van 9-7 u. Pasklaar maken à f 1,50. pastronen naar maat f 0.50. KROMMEDIJK 140.
[bron: Dordrechtsche courant, 2-7-1937]

- VIJF EN TWINTIG JAAR NED. MODE-VAKBOND.  [1912-1937]
Mode vroeger en nu.
De groote zaal van Pulchri Studio was gistermiddag overvol; ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ned. Mode Vakbond werd een modeschow gehouden en voor deze gebeurtenis, die een zeer feestelijk karakter droeg, was de belangstelling groot. De leidsters van de bij den Bond aangesloten scholen waren uit het geheele land naar Den Haag gekomen, de vier oprichters, mej. D. van Geel uit Dordrecht, die 22 jaar presidente is geweest, mej. Schimmelpenningh uit den Haag, mevrouw Klop-Demmers uit Helvoet en de penningmeesteresse, mevrouw Van Kreuningen uit Den Haag, werden bij het binnenkomen met bloemen gehuldigd en kregen een eereplaats dicht bij het podium.
Men was op de geestige gedachte gekomen, dit jubileum te vieren door te laten zoen wat er sinds 1912, het oprichtingsjaar, in onze damesmode is "omgegaan". En zoo werd de middag een kostelijke revue van ouderwetsch tot modern, waarbij men zich nu eens met genegenheid een geliefkoosde eigen japon uit langvervlogen jaren in herinnering zag gebracht, om dan weer te blozen bij de gedachte, dat men er werkelijk ook zoo leelijk en ongracieus had uitgezien! Telkens met sprongen van vijf jaar trok de mode aan ons voorbij en er was alle genegenheid tot vergelijken. Zoo viel het op, dat men in 1912 zooveel smaakvoller was gekleed dan in het oorlogsjaar 1917 en zelden zag men de revolutie, die zich tusschen '22 en '27 in de damesmodes had voltrokken, zoo duidelijk gedemonstreerd als nu vlak achter elkaar uit beide jaren een serie japonnen werd getoond. De taille tot de heup gezakt en de rokken tot de knie - er is geen vrouw, die zich dezen tijd niet nog levendig herinnert, maar nu men zich zoo onverhoeds tegenover deze beenen-parade zag geplaatst, gaf het toch wel even een schok! 
Het spreekt van zelf, dat men zich met deze origineele "show" kostelijk vermaakte. De hooge krullenkapsels, de overladen hoeden, de enorme parapluies, de beugeltasschen, de antieke waaiers, ze werden met vreugde-uitingen begroet en de vrouwen waren er eens toch zoo netjes mee en ... de mannen vonden haar ook toen mooi en lief en bekoorlijk!
Een ding is zeker: in de vrouwenkleeding is nu heel wat meer raffinement gekomen. Men heeft de nauwsluitende japonnen van tegenwoordig maar aan te zien, waarbij iedere lijn van het lichaam is nagetrokken, om te constaterren dat de kleedij uit vroeger jaren, met overal ruimte en plooien, het in degelijkheid won!
Na de pauze lieten de scholen, aangesloten bij den Bond, de resultaten van het onderwijs zien. Het was niet allen naar goede coupe, naar mooien snit, naar keuze van stoffen en kleuren, dat de belangstelling uitging, men lette in dit milieu uiteraard ook heel sterk op de naaikunst en menige japon kreeg om het slagen van een moeilijke schouderlijn, om een bewerkelijke garneering of andere verdiensten, welke bij het zelf maken van toiletjes aan de orde komen, een applaus, dat des te meer op prijs mocht worden gesteld, nu het door zooveele deskundigen werd geschonken. Deze modeshow had dus een eigen akrakter, men kreeg er ook niet zoozeer te zien wat in de toekomst zal worden gedragen als wel wat op dit oogenblik de mode is. Eenige sierlijke pakjes, gemaakt naar de nieuwste platen, onthulden echter ook van de komende voorjaarsmode het een en ander en deze costuumpjes, de meeste met klokkende rok, hadden natuurlijk de speciale belangstelling. We hebben heel wat moois de revue zien passeeren, aan mantels en mantelpakjes, aan gekleede middagjurken en avondtoiletten en het sloteffect van iedere modeshow ontbrak ook hier niet: de bruid, in een zeer moor en elegant toilet van wit velours chiffon.
De presidente van den Bond, mevr. Hoevenagel-Koert, die in de leiding van den middag een werkzaam aandeel had, sprak aan het slot de hoop uit, dat het getoonde bij velen den wensch zou hebben opgewekt om ook zelf japonnen te gaan maken.
[bron: Het Vaderland 1937_02_07_0_02 ]

- GEVRAAGD Naaisters, aankomende Naaisters en Leerlingen;ook voor borduur- feston- en ajourmachines.
ATELIER SASS - VOORSTRAAT 374.
[bron: Dordrechtsche courant, 27-3-1937]

- Costuumnaaister vraagt beleefd naaiwerk;
[bron: Dordrechtsche courant, 2-6-1937]

- Voor direct gevraagd FLINKE NAAISTERS, JACOBS, KROMHOUT 127rd;
[bron: Dordrechtsche courant, 8-6-1937]

- GESLAAGD. Voor het examen coupeuse, systeem Ensaid, is geslaagd mej. M. de Snoo, alhier. 
[
bron: Dordrechtsche courant, 22-7-1937]

- GESLAAGD. Voor het examen nuttige handwerken is geslaagd mej. L.J. Bijl, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 27-7-1937]

- GESLAAGD. Op het examen gehouden te Den Haag vanwege de Kon. goedgek. Vereen. der Modevakscholen slaagden als coupeuse de dames G. v.d. Burgh, R. Kalis, H. de Kluizenaar en J. v.d. Plaat.
[bron: Dordrechtsche courant, 7-8-1937]

- MODEVAKSCHOOl E.N.S.A.I.D.
DAMES en MEISJES, die knip- en naailes wenschen, kunnen zich DAGELIJKS OPGEVEN, ook alleen kniples voor gehuwde Dames. Alle lessen f 0,30. Knippatronen f 0,35 met afpassen. Pasklaar f 0,80.
MEVR. M. VOGEL, Gedipl. Coupeuse, Toulonschelaan 29.
[
bron: Dordrechtsche courant, 17-08-1937]

- Knip- en Naailessen
AANGEBODEN 3 middagen per week.  Eerstbeginnenden en Vergevorderden, Bill. cond.
MEJ. POOTS, Reeweg 81, Dordrecht
[
bron: Dordrechtsche courant, 19-8-1937]

- GESLAAGD. Voor het examen leerares der Ned. Modevakschool slaagde mej. M. Willemsteijn, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 21-8-1937]

- GESLAAGD. Bij de te 's-Gravenhage gehouden examens van de R.K. Vereeniging tot bevordering van Industrie- en Huishoudonderwijs voor Meisjes St. Anna, slaagden voor coupeuse de dames: J. Goedhart, C. Goedhart en M. de Jong.
Leerlingen van mej. A. de Nier, modevakschool, Gravenstraat 22 alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 24-8-1937]

- MODEVAKSCHOOL VOOR DAMES EN MEISJES
NOORDENDIJK 19

Aangesloten bij de Vereeniging van Modevakscholen in Nederland. [=Danckaerts]
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 Augustus 1909 St.bl. No. 48.

Goed en degelijk onderricht in NAAIEN en KNIPPEN v. EIGEN KLEEDING.
OPLEIDING voor het lingerie- en costuumvak en examens voor costumiere, coupeuse en leerares.
Aangifte van nieuwe leerlingen dagelijks.
                 M. EVERS, Gedipl. Leerares
[bron: Dordrechtsche courant 28-8-1937]
NB.
adresboek 1938:
A. Evers Noordendijk *19 blikslager 
C. Evers Noordendijk *19 verlakker 
Mej. W.C.P. Evers Noordendijk *19 

- BREIPATRONEN GRATIS bij aankoop van wol. Lage Prijzen. P.H. Pot, Rijnstraat 20, Staart.
[bron: Dordrechtsche courant, 2-9-1937]

- VER. HANDENARBEID hervat 15 sept haar afd Cursus ter opleiding van Acte R (vroegere dipl. Handenarbeid) onder leiding van den Heer H. BOSMAN, Erkentrudestraat 3....... M. Brans/mej. F.J.G. Heck.
[bron: Dordrechtsche courant, 4-9-1937]

- Naaisters.
Gebr. CRONE vraagt voor direct geroutineerde Handwerksters en Mach.stiksters
Aanmelden Woensdag van 11-12 en van 6-7- uur Wijnstraat 103.
[
bron: Dordrechtsche courant, dinsdag 21-9-1937]

- Firma J.A. de BRUIN, Voorstraat 99a, heeft achter haar magazijn een tentoonstelling ingericht van mode-artikelen, die alle van Nomotta-wol zijn vervaardigd. Zooals men weet, blijft deze wol ook na de wasch motvrij en bovendien krimpt ze niet. De tentoonstelling bevat tal van nouveaute's, die te aps komen in het a.s. seizoen. Jumpers, allpovers, gebreide damesjaponnen, kindergoed, tafelkleeden en aardige Tiroler-vestjes vindt men er, met de hand gebreid, in de nieuwste tinten. men kan hier ook zien, hoe de ruwe wol verwerkt wordt. In Nomotta-wol bestaan thans meer dan 35 soorten in honderden tinten. Damens kunnen in deze expositite veel nuttigs zien. Mevr. de Bruin, zelf lerares in het modevak, geeft er gaarne vakkundige voorlichting. Patronen ontvangt men gratis. men leze ook de desbetr. annonce in dit blad.
- [ADVERTENTIE] (Nomotta de motvrije wol, het kwaliteitsmerk, gratis bon voor een handwerkblad)
GRATIS TOEGANSGBEWIJS voor de TENTOONSTELLING van nieuwe modellen gemaakt van NOMOTTA WOL welke gehouden wordt 21-22-23-24 september van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur aan onze zaak, Voorstraat 99a,
      J.A. DE BRUIN (na 6 uur ingang Distelsteiger);
[bron: Dordrechtsche courant 23-9-1937]


- Morgenmiddag wordt in het pand Krispijnscheweg 45 het Rotterdamsche Manufacturen- en Cosettenhuis geopend. In de nieuwe zaak vindt men manufacturen in den ruimsten zin, ook op 't gebied van het 'kleinvak' (garen, band, spelden enz). Lingerieen en flanellen goederen worden in eigen winkel gemaakt. In corsetten is er 'n sorteering, die de keuze van een speciaal-zaak evenaart. Bustehouders zijn er ook voor zware figuren verkrijgbaar. Voorts biedt het nieuwe magazijn dames- en heerenondergoed, kousen, sokken en nouveauté's. Voor 'n attractie, aan de opening verbonden, raadplege men onze advertentierubriek.
- A.s. Vrijdag 3 u. Opening van het Rotterd. Manufacturen- en Corsettenhuis, Krispijnscheweg 45. Bij de Tunnel. Tel. 6330.
Ter kennismaking ontvangt ieder, die vrijdag en zaterdag minstens f 1 besteedt. Een aardig cadeau. Bovendien voor elk kwartje dat men besteedt een waardebon.
[bron: Dordrechtsche courant 14-10-1937]

- NAAISTERS Gebrs. Crone vragen geroutineerde machinestiksters, handwerksters en eenige leerlingen. 
Aanmelden Woensdag 5-7 uur, Wijnstraat 103.
[bron: Dordrechtsche courant 16-11-1937]

- Gedipl. Costuumnaaister b.z.a à f 2 p.d. neemt ook werk aan huis. KROMMEDIJK 140.
[bron: Dordrechtsche courant 6-12-1937]

- GESLAAGD. Voor het examen coupeuse- en coupeuse-leerares is geslaagd mej. I. van Aardenne alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 10-12-1937]

* * * 1938 * * *

- Modevakschool. Opleiding voor EXAMEN met diploma, ook voor eigen gebruik.
Riet--Koenderman, Steegoversloot 4.
[bron: Dordrechtsche courant, 12-3-1938]

- TENTOONSTELLING HANDWEEFWERK
van de handweverij INGKA te Hilversum, in het gebouw van de Dordrechtsche Vrouwenclub, Grootekerksplein 1, te Dordrecht van 29 - 31 maart.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-3-1938]

- Tentoonstelling Handweefwerk. Een interessante expositie.
Sinds Jacquard in 1752 zijn weefgetouw uitvond, dat nog heel simpel was van constructie, maar desondanks toch een revolutie veroorzaakte in de weefindustrie, is er heel wat veranderd. De hadnweverijen geraakten uit de mode en werden verdrongen door groote fabrieken met zwart-rookende schoorsteenen en machinerieen ....       (K.W. Eschauzier uit Hilversum)
[bron: Dordrechtsche courant, 29-3-1938]

- Modevakschool. Opleiding voor EXAMEN met diploma, ook voor eigen gebruik.
Riet--Koenderman, Steegoversloot 4.
[bron: Dordrechtsche courant 11-6-1938]

- GESLAAGD. Voor het examen costumiere van de Ver. van Modevakscholen in Nederland, slaagde mej. M. Bok, alhier.
[
bron: Dordrechtsche courant 2-7-1938]

- Modevakschool Opleiding voor examen met diploma, ook voor eigen gebruik. 
RIET-KOENDERMAN, Steegoversloot 4;
[bron:  Dordrechtsche courant, 2, 9 en 16 juli 1938 ]

- GESLAAGD. Bij het alhier gehouden examen van de R.K. Vereeniging tot bevordering van Industrie- en Huishoudonderwijs voor meisjes St. Anna, slaagden voor lingerie de dames Rie Biard, Jopie Gardenier, Bep Kilian, Lientje Biard en Nelly van Wijk en voor costumiere Ali de Jong.
[bron: Dordrechtsche courant 21-7-1938]

- Voor direct gevraagd naaisters, aank. Naaisters en Leerlingen. Confectie en Lingerie atelier SASS, Voorstraat 374, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 9-8-1938]

- GESLAAGD. Bij de examens van de Eerste Ned. Modevakschool Ver. slaagden voor costumiere mej. W. Klop en voor coupeuse mej. T. Lenke (Lemke?), beiden alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 19-8-1938]

- GESLAAGD. Bij het te Den haag gehouden examen van de R.K. Vereen. tot Bevordering van Industrie- en Huishoud-onderwijs voor St. Anna slaagde voor coupeuse onze stadgenoote mej. Stien Tempelaars, leerlinge van mej. A. de Nier, Modevakschool, Gravenstraat 22, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 22-8-1938]

- Jubilea bij de Zusters.
Heden hebben de Eerw. Zusters PETRONILLI en SIMPLICIANA in de intimiteit van heur klooster aan de Voorstraat het feit, dat voor 25 jaar de eeuwige geloften in de Congregatie van O.L. Vrouw te Amersfoort hebben afgelegd, gevierd. In de kapel van het klooster droeg pastoor WIJNKER hedenochtend een gezongen H. Mis op. Hoerwel het feest verder in volstrekte intimiteit gevierd is, hebben velen de jubileerende zusters van hun eblangstelling doen blijken.
Dit zal duidelijk zijn, omdat zuster PETRONILLI jarenlang aan de school aan de Vriesestraat verbonden is en als zoodanig een groote groep dankbare leerlingen en oud-leerlingen bezit en omdat zuster SIMPLICIANA aan de R.K. Modevakschool werkzaam is.
[bron: Dordrechtsche courant 23-8-1938]

- MODEVAKSCHOLEN E.N.S.A.I.D.

October a.s. begin Nieuwe Cursus in naaien en knippen. Opleiding alle examens.
Inlichtingen:
Mevr. C.C. WOLST-v.d. HORST, Gedipl. Hoofdleerares, Mauritsstraat 8zw Dordrecht, Dinsdag van 2-9 uur, Woensdags van 2-9 uur, Donderdags van 2-9 uur
Mevr. R.H.A. DE BRUIN-v.d. HORST, Gedipl. Hoofdleerares, Voorstraat 99a, Dordrecht telefoon 5990, dagelijks behalve Donderdags.
[bron: Dordrechtsche courant 3-9-1938]

- Dames, gaat naar de NOMOTTA-MODE-SHOW in GEB. AMERICAIN, GROENMARKT op maandag 19 september 's middags 2 1/2 uur, 's avonds 8 1/2 uur. 
Kaartverkoop bij: J.A. DE BRUIN, damens-handwerken, Vorostraat 99a, tel. 5990.
- Gebrs. Crone vragen voor direct eenige geroutineerde Naaisters. Aanm. morgenavond van 6-7 uur. Kantoor Wijnstraat 103.
[bron: Dordrechtsche courant 14-9-1938]

- VROUWENOOGEN KEKEN... 
NAAR NOMOTTA-WOL EN NOG IETS.

Vrouwenoogen keken mij aan. O neen, vriendelijke en misschien wel op schandaaltjes beslute lezers, denk niet, dat ik hier al te intieme confidenties zal doen, die u op uw bridge-partij wekenlang stof tot babbelen geven.
Want dan moet ik u in uw hoopvolle verwachtingen - zeer tot mijn spijt - ernstig teleurstellen. Wilt u echter meer weten van ...
maar laat ik vooraf met gepaste bescheidenheid verkalren, dat ik geen Adonis ben en dat ik ook niet tot de kusntenaars of geleerden en zelfs niet tot de sporthelden gerekend mag worden...........verkrijgbaar: J. de Bruin, Voorstrat 99a, S.M. de Kousemaker, Brouwersdijk 253 en J. de Roo, Bleekersdijk 44.
[bron: Dordrechtsche courant 20-9-1938]

- Biedt zich aan Gedipl. Costuumnaaister à f 2 p.dag van 3-7 uur. Neemt ook werk a. huis. Krommedijk 140.
[bron: Dordrechtsche courant 25-10-1938]

- Mej. P. Eggink te Dordrecht is benoemd tot leerares nuttige handwerken aan de Christelijke Kweekschool alhier (=Gorinchem).
[bron: De Gorcumer, 26/10/1938; p. 2/8]

- AFSCHEID MEJ. J.H. VOOGD VAN DER STRATEN.
Dinsdag 29 Nov. had in het gebouw van de Chr. Kweekschool te Gorinchem het afscheid plaats van mej. J.H. de Voogd van der Straten leerares in de handwerken, die wegens het bereiken van den pernsioengerechtigden leeftijd het onderwijs ging verlaten. Bij het afscheid werd door het bestuurslid den heer A.M. Brouwer, gememoreerd hoe mej. de Voogd gedurende ruim 25 karen met zeldzaam goede resultaten de school had gediend. Namens het bestuur bood hij de vertrekkende leerares als aandenken een schilderij aan. Daar de heer Groen door ziekte verhinderd was dit afscheid bij te wonen, sprak de heer DE VISSER, de onder-directeur, namens het personeel en bood hij mej. de Voogd een boekwerk aan. Daarna kreeg Nellie KNOL, leerlinge der hoogste klasse, het woord. Zij dankte mej. de Voogd op hartelijke wijze voor het genoten onderwijs en overhandigde namens de meisjes der school een geschenk. Ook verwelkomde zij de nieuwe leerares, mej. EGGINK uit Dordrecht.
Tenslotte nam mej. de Voogd met een hartelijk woord van dank afscheid van school en leerlingen. 
[bron: De 5 Rivieren, 01/12/1938; p. 5/16]

- adresboek 1938
Mej. P.C. Erkelens Brouwersdijk 113 handw. onderwijzeres;
Mej. A.P. Modoo  Hoogt 7 onderw. handw.;
Mej. P. den Otten  Singel *27a onderw. handw.;
Mej. G.M. van der Velden  Spuiweg 44 onderw. handw.;
Mej. J.A. de Vries Nicolaasstraat 3a onderw. handw.;
Mej. N. de Quartel, Voorstraat 22 huishoudster;
Nederlandsche R.K. Naaisters- en Kleermakersbond 'St. Gerardus Majella' [Nederlandsche R.K. Volksbond, Afdeeling Dordrecht (R.K. Vakcentrale)]
Javastraat 26 [modevakschool
Voorstraat 99a [Modevakschool
Mevr. J.A. de Bruin, Distelsteiger *1 dir. Modevaksch.;
Mej. C.J. Bustraan, Th. de Bockstraat 3 leerares Modevakschool;
Mej. W.J. Cornelisse, Merwedestraat 147 houdster modevakschool ;
Mej. E. Hagen, Voorstraat 132 modevaksch. onderw.;
Mw. W. Wolst, Mauritsstraat 8 leerares modevaksch.;

* * * 1939 * * *

- GESLAAGD. Op de examens van de Eerste Dordtsche Modevakschool zijn geslaagd voor coupeuse de dames A. Kimstra en E.G.J. Simons en voor costumière de dames B.H. Smaal, F. Otte, E.E.J. Simons, C.M.G. Bruyninckx, G.M. Minnaard, N. Bos en P. van Gorsel.
[bron: Dordrechtsche courant 31-7-1939]

- GESLAAGD. Bij het gisteren te 's-Gravenhage gehouden examen van de Ned. modevakschoolver. ENSAID slaagden voor Lingerie de dames A. Lieve en H.G. Tuk; voor costumiere J. Bakker, A. de haan en M.J. v.d. Singel (=?Stigchel); voor coupeuse M. Bezemer; allen leerlingen van mevr. Wolst v.d. Horst, hoofdleerares van de modevakschool 'Ensaid', Mauritsstraat 8 zw.
[bron: Dordrechtsche courant 11-8-1939]

- MODEVAKSCHOLEN E.N.S.A.I.D.
September a.s. begint onze nieuwe Cursus in NAAIEN en KNIPPEN
Opleiding examen Costumière, Coupeuse, leerares, Hoedenmodiste en moderne Sierkunst.
                         - Wij geven ook gratis proefles en demonstratie -
Inlichtingen:
Mevr. C.C. WOLST-v.d. HORST, Gedipl. Hoofdleerares, Mauritsstraat 8zw Dordrecht, Dinsdag van 2-9 uur, Woensdags van 2-9 uur, Donderdags van 2-9 uur
Mevr. R.H.A. DE BRUIN-v.d. HORST, Gedipl. Hoofdleerares, Voorstraat 99a, Dordrecht telefoon 5990, dagelijks behalve Donderdags.
[bron: Dordrechtsche courant 12-8-1939]

- NAAISTERS: GEBRS. CRONE vragen voor direct eenige geroutineerde en aankomende Machinestiksters en handwerksters. Aanmelden van 9-12 en van 3-6 1/2 uur. Kantoor WIJNSTRAAT 103.
[bron: Dordrechtsche courant 15-8-1939]

- UITNODIGING tot een bezoek aan de TENTOONSTELLING
op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus a.s. van 2.30 tot 10 uur n.m. van het werk dat door de leerlingen is gemaakt.
TOEGANG VRIJ!
TEVENS AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN
   Modevakschool "ENSAID"
   Mauritsstraat 8zw, Gedipl. Hoofdleerares Mevr. WOLST-v.d. HORST.
[bron: Dordrechtsche courant 24-8-1939]

- MODEVAKSCHOOL, Javastraat no. 26. Telefoon 3055. Aparte les voor Dienst- en Fabrieksmeisjes tegen lage tarieven.
[bron: Dordrechtsche courant 12 en 13 september 1939]

- Gebr CRONE, Wijnstraat 103, vragen voor direct: leerling-naaister en jongens (ca 16 jaar). Aanmelden van 9-12 en van 3-6 uur.
[
bron: Dordrechtsche courant 15-9-1939]

* * * 1940 * * *

- ROTTERDAM. Nuttige handwerken. Geëxamineerd 13 cand. Geslaagd: 
  M.A. Jansen, Poeldijk
  M.S. Rensing, Scheveningen
  H.E.M.J. Vlek, 's-Gravenhage
  J.L.E. Zomer, Rijswijk
  C.C.L. Zwarts, 's-Gravenhage
  F.L. Lenjes, Leiden
  M. Laterveer, Leiden
  R.C. Donkers, Leiden
  B. Brijker, Oestgeest
  M.M. Turion, Voorschoten
  H.J.W. Wessels, Voorschoten
  N.R. Hudig, Oostvoorne
  S. Zoetemeyer, Brielle

[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 19/07/1940; p. 3/6]

- ROTTERDAM. Nuttige handwerken. Geëxamineerd 13 cand. Geslaagd de dames: 
M.J. de Bordes te 's-Gravenhage;
A.W. Geskus-Dijkhuizen te Scheveningen;
M.A. Sprink te 's-Gravenhage;
G.M. Ballast;
E.A. Brummelhuis;
A.M. Classen;
H.J.M. Kuipers, allen te Roosendaal;
T. Visser te Maassluis;
L.A. Muys-v.d. Moer;
A.J. Wilmink, beide te Leiden;

[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 22/07/1940; p. 3/6]

- Aan de Modevakschoolvereeniging te Den Haag is geslaagd als coupeuse in costuum- en mantelvak mej. J. Janssen, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-08-1940]

* * *

(c) EvD Dordrecht okt 2009-2010.